Nghiên cứu chi phí điều trị Viêm ruột thừa cấp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La (FULL TEXT)

171 3 0
  • Loading ...
1/171 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 08:54

ĐẶT VẤN ĐỀ “Chi phí” đề cập đến giá trị tiền tệ của các tài nguyên được sử dụng để sản xuất ra sản phẩm hoặc dịch vụ, dựa trên khái niệm chi phí cơ hội. Trong kinh tế y tế, việc đo lường, tính toán và phân tích chi phí là bước bắt buộc giúp các nhà quản lý định giá dịch vụ y tế một cách hợp lý, phù hợp với chất lượng dịch vụ và khả năng chi trả của người dân. Tính toán và phân tích chi phí cũng giúp các nhà hoạch định chính sách y tế xác định các vấn đề sức khoẻ ưu tiên cũng như thực hiện quản lý tài chính và ngân sách hiệu quả dựa trên bằng chứng [1]. Để tăng cường khả năng tiếp cận của người dân với dịch vụ y tế cần sự minh bạch cả về chất lượng cũng như cách định giá dịch vụ. Việc tính toán chi phí và định giá chính xác, minh bạch giúp người bệnh có quyết định sáng suốt hơn trong việc lựa chọn dịch vụ phù hợp [2]. Đồng thời, nó cũng góp phần khuyến khích các bệnh viện cắt giảm các khoản chi phí để tăng tính cạnh tranh về giá cả và chất lượng dịch vụ; từ đó tăng cường hiệu quả hoạt động cung ứng dịch vụ nói chung [3], [4], [5]. Việt Nam bắt đầu thực hiện chính sách thu một phần viện phí (giá dịch vụ khám chữa bệnh) trong các cơ sở khám, chữa bệnh Nhà nước từ năm 1989 và tiếp đó là chính sách Bảo hiểm y tế năm 1992 [6] nhằm góp phần cải thiện điều kiện phục vụngười bệnh [7]. Nguồn thu từ viện phí và Bảo hiểm y tế được coi là nguồn tài chính công [8], chiếm tỷ trọng ngày càng tăng và dần trở thành nguồn thu chính, góp phần quan trọng trong việc tăng cường đầu tư nâng cao năng lực và chất lượng cung ứng dịch vụ y tế của các bệnh viện công lập [9]. Tuy nhiên, hiện nay mức thu viện phí vẫn chưa tính đủ các cấu phần của chi phí làm hạn chế tính tự chủ của các bệnh viện trong khi Nhà nước vẫn phải bao cấp một phần cho cả người giàu lẫn người nghèo. Điều này đòi hỏi phải nghiên cứu và tìm được phương thức tính đúng tính đủ giá dịch vụ dựa trên bằng chứng để áp dụng cho các bệnh viện công. Trong khi đó, các nghiên cứu về chi phí điều trị ở Việt Nam hiện chỉ mới tập trung vào chi trả của người bệnh, chưa có nhiều nghiên cứu về chi phí đầy đủ của bệnh viện. Bởi vậy, chúng tôi lựa chọn phân tích chi phí cho điều trị phẫu thuật viêm ruột thừa cấp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, cả từ phía bệnh viện cũng như người bệnh để góp phần cung cấp thêm thông tin cho việc định giá dịch vụ y tế. Viêm ruột thừa cấp được chọn vì đây là một phẫu thuật tương đối thường gặp, có quy trình chuẩn và toàn bộ quá trình điều trị thường gói gọn trong khuôn khổ bệnh viện [10]. Trong bối cảnh việc phẫu thuật nội soi viêm ruột thừa cấp đang được triển khai rộng rãi ở nhiều bệnh viện tuyến tỉnh, chúng tôi tiến hành nghiên cứu trên cả hai nhóm người bệnh phẫu thuật mở và phẫu thuật nội soi. Câu hỏi nghiên cứu đặt ra là chi phí thực tế cho một trường hợp điều trị viêm ruột thừa cấp tại một bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh là bao nhiêu? Chênh lệch giữa chi phí thực tế của bệnh viện với giá mà người bệnh phải chi trả (trực tiếp hoặc qua bảo hiểm y tế) là bao nhiêu? Liệu ngân sách Nhà nước đã cấp bù đủ cho các cấu phần chưa được tính vào giá dịch vụ hay chưa? Để từ đó cung cấp thông tin làm cơ sở cho việc tính đúng tính đủ giá dịch vụ y tế. Mục tiêu nghiên cứu: 1.Phân tích chi phí thực tế phẫu thuật điều trị Viêm ruột thừa cấp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La (2012-2013). 2.Phân tích gánh nặng kinh tế trên người bệnh phẫu thuật điều trị Viêm ruột thừa cấp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La (2012-2013). 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ QUỐC PHỊNG HỌC VIỆN QN Y NGUYỄN ĐỨC TỒN NGHIÊN CỨU CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SƠN LA LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ QUỐC PHÒNG ĐẶT VẤN ĐỀ “Chi phí” đề cập đến giá trị tiền tệ tài nguyên sử dụng để sản xuất sản phẩm dịch vụ, dựa khái niệm chi phí hội Trong kinh tế y tế, việc đo lường, tính tốn phân tích chi phí bước bắt buộc giúp nhà quản lý định giá dịch vụ y tế cách hợp lý, phù hợp với chất lượng dịch vụ khả chi trả người dân Tính tốn phân tích chi phí giúp nhà hoạch định sách y tế xác định vấn đề sức khoẻ ưu tiên thực quản lý tài ngân sách hiệu dựa chứng [1] Để tăng cường khả tiếp cận người dân với dịch vụ y tế cần minh bạch chất lượng cách định giá dịch vụ Việc tính tốn chi phí định giá xác, minh bạch giúp người bệnh có định sáng suốt việc lựa chọn dịch vụ phù hợp [2] Đồng thời, góp phần khuyến khích bệnh viện cắt giảm khoản chi phí để tăng tính cạnh tranh giá chất lượng dịch vụ; từ tăng cường hiệu hoạt động cung ứng dịch vụ nói chung [3], [4], [5] Việt Nam bắt đầu thực sách thu phần viện phí (giá dịch vụ khám chữa bệnh) sở khám, chữa bệnh Nhà nước từ năm 1989 tiếp sách Bảo hiểm y tế năm 1992 [6] nhằm góp phần cải thiện điều kiện phục vụngười bệnh [7] Nguồn thu từ viện phí Bảo hiểm y tế coi nguồn tài cơng [8], chiếm tỷ trọng ngày tăng dần trở thành nguồn thu chính, góp phần quan trọng việc tăng cường đầu tư nâng cao lực chất lượng cung ứng dịch vụ y tế bệnh viện công lập [9] Tuy nhiên, mức thu viện phí chưa tính đủ cấu phần chi phí làm hạn chế tính tự chủ bệnh viện Nhà nước phải bao cấp phần cho người giàu lẫn người nghèo Điều đòi hỏi phải nghiên cứu tìm phương thức tính tính đủ giá dịch vụ dựa chứng để áp dụng cho bệnh viện cơng Trong đó, nghiên cứu chi phí điều trị Việt Nam tập trung vào chi trả người bệnh, chưa có nhiều nghiên cứu chi phí đầy đủ bệnh viện Bởi vậy, lựa chọn phân tích chi phí cho điều trị phẫu thuật viêm ruột thừa cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, từ phía bệnh viện người bệnh để góp phần cung cấp thêm thơng tin cho việc định giá dịch vụ y tế Viêm ruột thừa cấp chọn phẫu thuật tương đối thường gặp, có quy trình chuẩn tồn q trình điều trị thường gói gọn khn khổ bệnh viện [10] Trong bối cảnh việc phẫu thuật nội soi viêm ruột thừa cấp triển khai rộng rãi nhiều bệnh viện tuyến tỉnh, tiến hành nghiên cứu hai nhóm người bệnh phẫu thuật mở phẫu thuật nội soi Câu hỏi nghiên cứu đặt chi phí thực tế cho trường hợp điều trị viêm ruột thừa cấp bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh bao nhiêu? Chênh lệch chi phí thực tế bệnh viện với người bệnh trả (trực tiếp qua bảo hiểm y tế) bao nhiêu? Liệu ngân sách Nhà nước cấp bù đủ cho cấu phần chưa tính vào giá dịch vụ hay chưa? Để từ cung cấp thơng tin làm sở cho việc tính tính đủ giá dịch vụ y tế Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích chi phí thực tế phẫu thuật điều trị Viêm ruột thừa cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La (2012-2013) Phân tích gánh nặng kinh tế người bệnh phẫu thuật điều trị Viêm ruột thừa cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La (2012-2013) CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Chi phí y tế số khái niệm liên quan 1.1.1 Khái niệm chi phí y tế Theo cách hiểu thơng thường, chi phí giá trị nguồn lực (thường quy tiền) sử dụng để sản xuất sản phẩm hàng hóa, dịch vụ [11] Trong Kinh tế y tế, chi phí toàn nguồn lực quy tiền mà sở y tế (CSYT) để tạo sản phẩm hay dịch vụ y tế (DVYT) [12], [13] Khi đề cập đến chi phí, người ta thường phân biệt “chi phí kế tốn” “chi phí kinh tế” [11] Chi phí kế tốn có liên quan trực tiếp đến chi phí tiền tất yếu tố đầu vào sử dụng để sản xuất dịch vụ [11] sở cho việc định giá dịch vụ y tế Tuy nhiên, chi phí kế tốn tập trung vào khía cạnh tài để lập kế hoạch, quản lý chi tiêu thường không cung cấp thông tin chi tiết chi phí cho người bệnh (NB) cụ thể tất chi phí từ phía NB gia đình, chẳng hạn chi phí tiền túi [14] Trong đó, chi phí kinh tế có liên quan đến chi phí hội; nghĩa là, chi phí lợi ích đạt từ phương án khác buộc phải lựa chọn phương án [15] Từ đó, chi phí kinh tế hướng tới việc phân bổ nguồn lực cách hiệu để tối đa hóa lợi ích sức khoẻ cho NB, giảm tình trạng bệnh tật tỷ lệ tử vong, kéo dài thời gian sống, giảm sử dụng DVYT thúc đẩy tăng lực sản xuất người lao động [15] Sự khác biệt hai cách tiếp cận (kế toán kinh tế) dẫn đến phương pháp tính tốn phân tích chi phí khác Chi phí kế tốn thường khơng tính đến chi phí phi tiền tệ, chi phí đánh giá theo quan điểm xã hội (ví dụ, chi phí khơng thức, chi phí suất lao động) Ngồi ra, chi phí kế tốn khơng tính đến tác động cơng nghệ việc sử dụng nguồn lực [16] 1.1.2 Mối liên quan chi phí y tế giá dịch vụ y tế Chi phí biến đổi Chi phí cố định Tổng chi phí (giá thành) Phần tăng thêm Giá dịch vụ Hình 1.1 Sơ đồ mối liên quan chi phí giá Hình 1.1 thể mối liên quan chi phí giá Khác với chi phí (hay giá thành) nguồn lực sử dụng để tạo loại sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, giá mức tiền mà nhà sản xuất muốn bán sản phẩm số tiền mà người mua phải trả để nhận sản phẩm [13] Chi phí giá DVYT hai khái niệm khác có mối liên quan hữu với Chi phí y tế cho việc định giá DVYT Thơng thường, giá DVYT = chi phí trung bình cho DVYT + lợi nhuận CSYT (do người sử dụng dịch vụ trả Nhà nước bao cấp) Thị trường chăm sóc sức khỏe (CSSK) dạng thị trường khơng hồn hảo, dịch vụ CSSK khơng thúc đẩy thông qua thị trường cạnh tranh tự do, giá DVYT nhiều không tương xứng với chi phí sản phẩm dịch vụ [17] 1.1.3 Phân loại chi phí y tế Có nhiều cách phân loại chi phí khác Theo truyền thống, chi phí thường đề cập: (i) chi phí trực tiếp, (ii) chi phí gián tiếp, (iii) chi phí vơ hình (iv) tổng chi phí [18] Tuy nhiên, góc độ người cung ứng DVYT, chi phí y tế phân loại chi tiết theo nhóm sau 1.1.3.1 Theo chức - Chi phí trực tiếp (direct costs): chi phí liên quan trực tiếp đến việc sản xuất hàng hoá hay cung cấp dịch vụ Ví dụ: lương phụ cấp cán y tế (CBYT) trực tiếp tham gia vào ca mổ ruột thừa - Chi phí gián tiếp (indirect costs): chi phí khơng liên quan trực tiếp đến việc sản xuất hàng hoá hay cung cấp dịch vụ Ví dụ: chi phí cho tham gia phận hành chính, kế tốn tổng chi phí cho ca mổ viêm ruột thừa 1.1.3.2 Theo tính chất chi phí - Chi phí cố định (fixed costs): Là mục chi phí khơng bị ảnh hưởng thay đổi qui mô hoạt động CSYT Ví dụ lương phụ cấp bác sĩ tham gia ca mổ không phụ thuộc vào số ca mổ CSYT - Chi phí biến đổi (variable costs): Là hạng mục chi phí thay đổi theo qui mơ hoạt động CSYT Ví dụ: chi phí cho điện nước, vật tư tiêu hao (VTTH) thay đổi theo số lượng người bệnh 1.1.3.3 Theo loại đầu vào - Chi phí vốn hay chi phí đầu tư (capital costs): Là mục chi phí thơng thường phải trả lần, từ bắt đầu dự án hay can thiệp y tế Đó thường khoản chi phí lớn, có giá trị sử dụng năm Ví dụ: chi phí đầu tư xây dựng, mua sắm máy móc - Chi phí thường xuyên (recurrent costs): Là chi phí xảy nhiều lần, lặp lặp lại năm nhiều năm Ví dụ: chi phí cho lương thưởng, phụ cấp CBYT 1.1.3.4 Theo mối quan hệ chi phí sản phẩm - Tổng chi phí (total cost): Là tổng tất chi phí để sản xuất, cung cấp lượng sản phẩm, dịch vụ định Tuỳ theo góc độ phân tích trên, tổng chi phí tính chi phí trực tiếp + chi phí gián tiếp, chi phí cố định + chi phí biến đổi hay chi phí vốn + chi phí thường xuyên - Chi phí trung bình (average cost): Là chi phí trung bình cho đơn vị sản phẩm đầu trường hợp điều trị VRTC Chi phí trung bình tổng chi phí cho loại sản phẩm, dịch vụ chia cho số lượng sản phẩm, dịch vụ - Chi phí biên: Là chi phí tăng thêm để sản xuất thêm lượng nhỏ (thường đơn vị sản phẩm, dịch vụ đầu ra), xác định cách tính toán tất phần tăng thêm tổng chi phí phát sinh từ việc tăng thêm giảm lượng nhỏ đầu Chi phí biên thường khơng bao gồm chi phí cố định 1.1.3.5 Từ phía người sử dụng dịch vụ y tế Dưới góc độ người sử dụng, chi phí y tế mang hàm ý chi tiêu liên quan đến giá nhiều chi phí phân chia thành: - Chi phí trực tiếp, bao gồm: Chi phí trực tiếp cho y tế chi phí cho thăm khám, làm xét nghiệm, thủ thuật, phẫu thuật, chi phí cho thuốc,… chi phí trực tiếp ngồi y tế: chi phí cho lại, ăn uống thời gian điều trị, chi phí bồi dưỡng cho nhân viên y tế,… - Chi phí gián tiếp, bao gồm chi phí mất thu nhập tử vong sớm giảm suất lao động ốm đau, bệnh tật - Ngồi ra, nhiều tác giả đề cập đến loại chi phí chi phí vơ hình, liên quan đến đau khổ, lo lắng tác động đến chất lượng sống ốm đau, bệnh tật trình điều trị [1], [13] 1.2 Tính tốn chi phí Tính tốn chi phí q trình ước tính phân loại chi phí phát sinh tổ chức Các chi phí phân tích cấp tổ chức phận, lý tưởng mức dịch vụ người bệnh [19] Theo đó, có nhiều phương pháp kỹ thuật tính tốn chi phí phát triển áp dụng cho tính tốn chi phí sản phẩm, dịch vụ, khơng lĩnh vực y tế mà nhiều lĩnh vực khác sống Chất lượng nghiên cứu phân tích chi phí phụ thuộc vào chất lượng đo lường chi phí kết Mức độ chi tiết độ xác thay đổi tuỳ theo mục đích nghiên cứu [20] 1.2.1 Ngun tắc tính tốn chi phí y tế Nguyên tắc chung phải tính đúng, tính đủ tính xác Theo Bộ Y tế Anh, có ngun tắc tính tốn chi phí y tế sau [21]: - Việc tính tốn chi phí phải thực dựa liệu có chất lượng cao để bảo đảm độ tin cậy kết tính tốn - Tất khoản chi sở y tế phải đưa vào tính tốn để đem lại kết đáng tin cậy so sánh - Q trình tính toán phải cho thấy mối liên quan hoạt động nguồn lực sử dụng để tạo dịch vụ y tế - Q trình tính tốn phải minh bạch cho phép phân tích chi tiết - Cần phải tính đúng, tính đủ giá trị vật chất nguồn lực - Bảo đảm quán dịch vụ, cho phép so sánh chi phí nội sở y tế sở y tế với - Có phối hợp phận lâm sàng phi lâm sàng khuyến khích sử dụng đầy đủ thơng tin tính tốn chi phí [21] 1.2.2 Phương pháp tiếp cận tính tốn chi phí y tế Có hai cách tiếp cận tính tốn chi phí DVYT phân bổ từ xuống (top down) tiếp cận từ lên (bottom up) [22], [23] - Phương pháp tính tốn chi phí từ xuống (phương pháp vĩ mô hay tiếp cận tổng chi phí) thơng qua việc phân bổ tổng ngân sách (chi tiêu) cho phận dịch vụ để ước tính chi phí trung bình cho dịch vụ Nó việc thu thập sở liệu tổng chi phí nguồn lực sử dụng, phân bổ cho đơn vị (khoa phòng bệnh viện) chia cho đơn vị dịch vụ số lượt khám bệnh số ngày nằm viện người bệnh [24] - Tính tốn chi phí từ lên (phương pháp vi mơ) thơng qua tính tốn, tổng hợp chi phí cho đầu vào sử dụng để tạo dịch vụ hay nói cách khác, tính tốn chi phí từ việc thu thập liệu khoản mục chi phí cá nhân Phương pháp xác hơn, tốn nhiều thời gian việc định giá sử dụng phải tùy chỉnh khơng có sẵn thơng tin giá [25] Các ưu nhược điểm hai phương pháp tổng hợp bảng 1.1 Phương pháp phân bổ từ xuống thường đơn giản, dễ thực tốn kém, thường khơng chi tiết, thiếu xác có độ nhạy khơng cao, phụ thuộc vào loại liệu thơng thường có sẵn Bởi vậy, phương pháp sử dụng chủ yếu để cung cấp tổng quan tác động chi phí, dễ dàng tốn thời gian không phù hợp cho đánh giá kinh tế thiếu chi tiết [26] Mặc dù nhiều nhà phân tích ủng hộ phương pháp tính tốn chi phí từ lên chi tiết hơn, song phương pháp thường tốn phụ thuộc nhiều vào bối cảnh cụ thể [27] 10 Bên cạnh đó, có khác chi phí lớn người bệnh nên cần cẩn trọng sử dụng kết để xây dựng sách [28] Bảng 1.1 So sánh phương pháp phân bổ chi phí xuống lên Đặc điểm Mức độ chi tiết Phương pháp xuống Phương pháp lên Thấp Cao Mức độ xác Thấp Cao Mức độ đầy đủ Tốt Có thể bỏ sót số cấu phần Chi phí Rẻ Tốn Thời gian Nhanh Lâu *Nguồn: Theo Waters H R cộng (2004) [20] Chất lượng nghiên cứu phân tích chi phí phụ thuộc vào phương pháp tiếp cận, kỹ thuật chất lượng đo lường chi phí kết [20] Mức độ chi tiết độ xác thay đổi tuỳ thuộc vào mục đích nghiên cứu khác Mỗi cách tiếp cận có yêu cầu mức chi phí khác nhau, đòi hỏi phải cân nhắc vận dụng cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế Sự lựa chọn phương pháp phụ thuộc vào nhu cầu phân tích, tính sẵn có số liệu chi phí phương pháp Ngày nay, nhà nghiên cứu có xu hướng kết hợp hai phương pháp này, sử dụng phương pháp lên cho chi phí trực tiếp dịch vụ, phương pháp xuống cho chi phí khác [22], tùy thuộc vào tính khả dụng liệu tính khả thi việc thực [25] 1.2.3 Các kỹ thuật tính tốn chi phí y tế Có nhiều kỹ thuật tính tốn phát triển áp dụng phân tích chi phí y tế, số đó, có kỹ thuật sau nhiều tác giả đề cập sử dụng [2], [11], [29] TT HỌ VÀ TÊN TUỔI Nam Nữ NGÀY VÀO VIỆN NGÀY RA VIỆN MÃ HỒ SƠ 46 16/12/2012 20/12/2012 17062 161 Quàng Thị B 162 Nguyễn Văn Ng 41 18/12/2012 21/12/2012 17057 163 Nguyễn Thân Công A 20 22/12/2012 27/12/2012 17540 164 Nguyễn Thị S 65 23/12/2012 27/12/2012 17529 165 Bùi Thị Th 43 28/12/2012 31/12/2012 17579 166 Mai Văn Q 83 05/01/2013 15/01/2013 463 167 Bạc Cầm X 76 07/01/2013 17/01/2013 670 168 Cà Văn C 87 11/01/2013 01/02/2013 1540 169 Nguyễn Thị L 12/01/2013 17/01/2013 686 170 Lò Văn T 19 14/01/2013 18/01/2013 687 171 Lò Văn Th 27 17/01/2013 22/01/2013 785 172 Nguyễn Thị Ch 17/01/2013 23/01/2013 843 173 Quàng Văn K 41 17/01/2013 22/01/2013 1139 174 Nguyễn Anh T 24 18/01/2013 21/01/2013 790 175 Lường Thị Nh 19/01/2013 23/01/2013 837 176 Phạm Đức T 20/01/2013 22/01/2013 786 177 Lò Thị S 21/01/2013 24/01/2013 912 178 Trần Văn Đ 28 23/01/2013 26/01/2013 839 179 Bạc Cầm X 40 24/01/2013 29/01/2013 1259 180 Lương Anh Nh 34 27/01/2013 30/01/2013 1260 181 Hà Bình Ph 81 28/01/2013 07/02/2013 1906 182 Lò Thị Ph 29/01/2013 08/02/2013 1558 183 Ngô Văn Q 50 31/01/2013 05/02/2013 1527 184 Quàng Minh T 20 01/02/2013 05/02/2013 1541 185 Phạm Bá T 50 03/02/2013 07/02/2013 1549 186 Nguyễn Thị Ngọc H 06/02/2013 10/02/2013 1551 187 Quàng Văn D 08/02/2013 10/02/2013 1552 38 57 76 24 46 24 25 21 TT HỌ VÀ TÊN TUỔI Nam Nữ NGÀY VÀO VIỆN NGÀY RA VIỆN MÃ HỒ SƠ 188 Lê Hồng Ch 37 10/02/2013 12/02/2013 1557 189 Tô Thanh Th 19 10/02/2013 14/02/2013 2459 190 Hoàng Thanh Th 25 18/02/2013 23/02/2013 2078 191 Quàng Thị S 43 23/02/2013 28/02/2013 2395 192 Sồng A Ch 27 24/02/2013 28/2/1013 2392 193 Hoàng Văn Th 18 27/02/2013 02/03/2013 2629 194 Cà Thị M 78 28/02/2013 07/03/2013 2864 195 Nguyễn Thị D 62 28/02/2013 05/03/2013 2776 196 Trương Đình Th 24 28/02/2013 05/03/2013 2692 197 Phạm Văn C 18 01/03/2013 08/03/2013 2866 198 Đèo Thị Th 03/03/2013 06/03/2013 2695 199 Lò Văn H 51 05/03/2013 15/03/2013 3149 200 Tòng Văn Tr 18 05/03/2013 09/03/2013 2861 201 Nguyễn Thị Thuỳ Ng 30 10/03/2013 14/03/2013 3141 202 Cầm Thị H 24 17/03/2013 23/03/2013 3648 203 Nguyễn Thị H 34 18/03/2013 22/03/2013 3638 204 Mao Văn S 20/03/2013 26/03/2013 3647 205 Nguyễn Thị Th 26 23/03/2013 27/03/2013 3723 206 Hoàng Thị Minh Th 39 26/03/2013 30/03/2013 4007 207 Tòng Thi A 53 29/03/2013 02/04/2013 4145 208 Tòng Thị H 97 02/04/2013 12/04/2013 4583 209 Lê Thị Thùy L 19 03/04/2013 06/04/2013 4467 210 Cà Văn P 80 05/04/2013 10/04/2013 4578 211 Nguyễn Văn Đ 25 06/04/2013 10/04/2013 4465 212 Mùa A T 20 08/04/2013 11/04/2013 4461 213 Lường Văn K 42 09/04/2013 16/04/2013 7457 214 Tòng Văn Đ 27 11/04/2013 16/04/2013 4764 43 80 TT HỌ VÀ TÊN TUỔI Nam Nữ NGÀY VÀO VIỆN NGÀY RA VIỆN MÃ HỒ SƠ 20 19/04/2013 24/04/2013 1509 215 Lường Thị K 216 Tòng Văn D 24 21/04/2013 23/04/2013 5216 217 Hà Văn Th 44 23/04/2013 27/04/2013 5304 218 Tòng Thị X 24/04/2013 01/05/2013 5652 219 Nguyễn Văn Th 32 25/04/2013 30/04/2013 5302 220 Quàng Văn H 34 26/04/2013 30/04/2013 5425 221 Hoàng Thị Kim L 28/04/2013 03/05/2013 5611 222 Nguyễn Ngọc T 01/05/2013 05/05/2013 5609 223 Lò Thị Ch 20 02/05/2013 05/05/2013 5606 224 Nguyễn Thị H 18 03/05/2013 09/05/2013 5826 225 Hoàng Văn H 40 04/05/2013 11/05/2013 5876 226 Lò Văn O 72 13/05/2013 17/05/2013 6228 227 Hà Văn K 47 16/05/2013 21/05/2013 6365 228 Cầm Thị X 58 18/05/2013 21/05/2013 6383 229 Lê Thị D 55 18/05/2013 21/05/2013 6376 230 Quàng Thị T 37 18/05/2013 22/05/2013 6380 231 Lò Thị Th 36 26/05/2013 29/05/2013 6690 232 Cà Văn L 65 29/05/2013 06/06/2013 7475 233 Nguyễn Đức Th 45 29/05/2013 01/06/2013 7478 234 Nguyễn Thị Y 29/05/2013 01/06/2013 7153 235 Hà Văn Đ 31/05/2013 07/06/2013 7476 236 Hoàng Thị S 46 31/05/2013 04/06/2013 7149 237 Lò Thị Th 80 31/05/2013 06/06/2013 7140 238 Lường Thị Ph 28 08/06/2013 12/06/2013 7564 239 Bùi Thanh T 19 12/06/2013 15/06/2013 7675 240 Quàng Thị H 33 21/06/2013 28/06/2013 8443 241 Vương Trọng H 21/06/2013 25/06/2013 8189 242 Lò Thị S 22/06/2013 26/06/2013 8177 88 18 23 35 63 34 58 TT HỌ VÀ TÊN TUỔI Nam Nữ 48 NGÀY VÀO VIỆN NGÀY RA VIỆN MÃ HỒ SƠ 24/06/2013 09/07/2013 8862 27/06/2013 04/07/2013 8731 02/07/2013 05/07/2013 8730 05/07/2013 18/07/2013 9264 05/07/2013 09/07/2013 9188 243 Quàng Văn H 244 Quàng Thị B 245 Nguyễn Liên T 246 Lê Thị L 247 Lê Văn Tr 248 Phạm Thị Mai H 55 05/07/2013 10/07/2013 8876 249 Quàng Thị H 89 05/07/2013 12/07/2013 9191 250 Lò Thị N 80 06/07/2013 12/07/2013 9618 251 Quàng Văn H 57 08/07/2013 12/07/2013 9192 252 Cầm Văn H 32 10/07/2013 13/07/2013 9198 253 Lò Thị Ch 10/07/2013 16/07/2013 9809 254 Lò Văn Kh 10/07/2013 16/07/2013 9202 255 Nguyễn Thị D 25 10/07/2013 12/07/2013 9210 256 Vũ Thị H 46 21/07/2013 24/07/2013 9602 257 Lò Thị X 83 22/07/2013 30/07/2013 9820 258 Lường Văn D 70 23/07/2013 06/08/2013 10714 259 Trần Nghĩa H 32 26/07/2013 30/07/2013 9818 260 Quàng Văn Ch 32 27/07/2013 30/07/2013 10272 261 Giào Thị N 41 28/07/2013 01/08/2013 10726 262 An Thị Hà Th 25 29/07/2013 01/08/2013 10693 263 Vì Văn L 29/07/2013 01/08/2013 10725 264 Hoàng Thị Hằng Ng 19 30/07/2013 03/08/2013 10716 265 Hoàng Thị Đ 42 05/08/2013 08/08/2013 10779 266 Bùi Thị X 40 08/08/2013 21/08/2013 11588 267 Tòng Văn Y 69 08/08/2013 15/08/2013 11394 268 Phạm Việt H 45 11/08/2013 23/08/2013 11637 269 Phạm Đức H 33 13/08/2013 16/08/2013 11205 270 Điêu Chính Th 39 15/08/2013 17/08/2013 11199 90 34 87 79 81 21 31 TT HỌ VÀ TÊN TUỔI Nam Nữ NGÀY VÀO VIỆN NGÀY RA VIỆN MÃ HỒ SƠ 271 Cà Văn Kh 61 16/08/2013 22/08/2013 11632 272 Lò Văn X 52 17/08/2013 21/08/2013 11382 273 Lò Thị T 38 19/08/2013 27/08/2013 11644 274 Quàng Thị Hồng Ch 48 23/08/2013 27/08/2013 11583 275 Tòng Thị Ph 42 23/08/2013 27/08/2013 11584 276 Nguyễn Thị Mai A 36 27/08/2013 30/08/2013 11969 277 Quàng Văn B 27/08/2013 30/08/2013 11962 278 Nguyễn Thùy A 29 28/08/2013 31/08/2013 12080 279 Vì Thị Kh 73 29/08/2013 07/09/2013 12860 280 Nguyễn Việt Đ 31/08/2013 17/09/2013 13233 281 Lò Thị Ch 02/09/2013 10/09/2013 12652 282 Hờ A N 03/09/2013 11/09/2013 12666 283 Lò Thị Ch 04/09/2013 17/09/2013 12861 284 Lèo Văn E 51 14/09/2013 17/09/2013 12863 285 Giàng A Nh 23 15/09/2013 19/09/2013 12868 286 Lò Văn D 46 22/09/2013 27/09/2013 13494 287 Lò Thị T 24/09/2013 01/10/2013 13944 288 Nguyễn Quang H 25/09/2013 28/09/2013 13483 289 Quàng Thị Th 25/09/2013 05/10/2013 13939 290 Phạm Đình C 42 30/09/2013 03/10/2013 14064 291 Trần Xuân L 63 30/09/2013 10/10/20131 14079 292 Lường Văn T 19 03/10/2013 08/10/2013 13927 293 Lê Ngọc S 56 05/10/2013 09/10/2013 14068 294 Lường Thị P 05/10/2013 09/10/2013 14080 295 Lò Văn H 07/10/2013 12/10/2013 14310 296 Bùi Thị Quỳnh Ng 33 17/10/2013 22/10/2013 14438 297 Lù Thị L 49 18/10/2013 22/10/2013 14471 44 43 85 63 85 69 39 41 45 50 TT HỌ VÀ TÊN TUỔI Nam Nữ NGÀY VÀO VIỆN NGÀY RA VIỆN MÃ HỒ SƠ 67 19/10/2013 26/10/2013 15174 298 Lò Thị Đ 299 Tòng Văn H 86 24/10/2013 05/11/2013 15971 300 Hà Minh Ph 56 25/10/2013 02/11/2013 15470 301 Hoàng Thị T 25/10/2013 31/10/2013 15382 302 Lò Văn Nh 30 31/10/2013 07/11/2013 15812 303 Sồng A D 33 02/11/2013 06/11/2013 15796 304 Lò Thị H 08/11/2013 12/11/2013 15973 305 Cầm Văn L 50 11/11/2013 14/11/2013 16544 306 Lường Văn S 91 16/11/2013 21/11/2013 16520 307 Vừ Bả T 22 18/11/2013 26/11/2013 18094 308 Phạm Thị Kim A 48 20/11/2013 23/11/2013 16953 309 Bạc Thị D 54 25/11/2013 06/12/2013 17579 310 Thái Văn Ph 28 27/11/2013 30/11/2013 17410 311 Cà Văn B 40 01/12/2013 06/12/2103 17573 312 Cà Văn H 34 03/12/2013 06/12/2013 17572 313 Lèo Văn M 23 04/12/2013 07/12/2013 17571 314 Hoàng Thị Tr 24 09/12/2013 14/12/2013 18011 315 Lù Thị P 55 12/12/2013 17/12/2013 18303 316 Cà Văn M 16/12/2013 21/12/2013 18293 317 Đinh Thị C 23 18/12/2013 21/12/1013 18668 318 Lường Thị H 23 18/12/2013 24/12/2013 18664 319 Hà Thi Đ 23 19/12/2013 24/12/1013 18665 320 Vì Thi T 20 20/12/2013 22/12/2013 18667 321 Trần Thị L 60 08/08/2012 13/08/2012 10387 322 Quàng Văn H 2/12/1013 10/12/2013 17606 45 44 39 62 - Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La xác nhận: Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Toàn nghiên cứu nội dung: “Nghiên cứu chi phí điều trị viêm ruột thừa cấp bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La” bệnh nhân có tên danh sách - Bệnh viện đồng ý cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Tồn sử dụng số liệu có liên quan bệnh án gốc để cơng bố cơng trình Luận án Tiến sĩ TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP (Đã ký đóng dấu) GIÁM ĐỐC KT.GIÁM ĐỐC (Đã ký đóng dấu) LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác./ Tác giả luận án Nguyễn Đức Tồn LỜI CẢM ƠN Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Phòng Sau đại học, Khoa Chỉ huy tham mưu quân y (K10) Bộ mơn/khoa, phòng chức Học viện Quân y quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập hồn thành Luận án tiến sĩ Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến PGS.Ts Phạm Lê Tuấn; PGS Ts Quách Thị Cần, hai người Thầy hướng dẫn giúp đỡ trình nghiên cứu hồn thành Luận án Tơi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc Sở Y tế, Ban Giám đốc, khoa, phòng toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La nhóm bệnh nhân/người nhà bệnh nhân mẫu nghiên cứu tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt trình học tập nghiên cứu thực địa Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Phòng Quản lý phương thức chi trả Vụ Kế hoạch - Tài (Bộ Y tế) hỗ trợ tơi mặt kỹ thuật việc tính tốn phân bổ cấu phần chi phí nghiên cứu Luận án Tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè người thân bên cạnh động viên, hỗ trợ giúp đỡ tôi, động lực truyền nhiệt huyết để tơi hồn thành Luận án này./ Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Toàn MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Phần viết tắt ABC Phần viết đầy đủ BHYT Activity Based Costing (Phân bổ chi phí theo hoạt động) Bảo hiểm Y tế BV Bệnh viện BVĐK Bệnh viện đa khoa BYT Bộ Y tế CSSK Chăm sóc sức khỏe CSYT Cơ sở y tế DVYT Dịch vụ y tế EUR Euro KCB Khám chữa bệnh NB Người bệnh NSNN Ngân sách Nhà nước PT- GMHS Phẫu thuật – Gây mê Hồi sức PTM Phẫu thuật mở PTNS Phẫu thuật nội soi TB Trung bình TTB Trang thiết bị TTBYT Trang thiết bị y tế USD Đô la Mỹ VBC VPM Volume Based Costing (Phân bổ chi phí theo khối lượng dịch vụ) Viêm phúc mạc VRTC Viêm ruột thừa cấp VTTH Vật tư tiêu hao WHO World Health Organization (Tổ chức Y tế giới) DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Tên bảng Trang 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 So sánh hai phương pháp phân bổ chi phí xuống lên Cơ cấu nguồn thu Bệnh viện năm 2012-2013 Các yếu tố phân bổ áp dụng nghiên cứu Tổng hợp biến số nghiên cứu chi phí thực tế BV Tổng hợp biến số nghiên cứu gánh nặng kinh tế NB Sai số biện pháp khắc phục sai số nghiên cứu Thông tin nhân lực Bệnh viện Thông tin nhà cửa giá trị tài sản Bệnh viện Một số kết hoạt động Bệnh viện Phân bổ tuổi giới người bệnh Phân bố người bệnh theo nghề nghiệp đối tượng chi trả Phương tiện thời gian tiếp cận tới Bệnh viện Thông tin tiến triển điều trị người bệnh Tổng hợp chi phí khấu hao tài sản Bệnh viện Tổng hợp chi thường xuyên Bệnh viện Các bước phân bổ chi phí cho khoa, phòng 2012-2013 Kết phân bổ chi phí cho khoa, phòng 2012-2013 Cơ cấu chi phí phân bổ cho Khoa PT- GMHS Cơ cấu chi phí phân bổ cho Khoa Ngoại Phân bổ chi phí cho dịch vụ phẫu thuật Khoa PT - GMHS Phân bổ khoản chi cho phẫu thuật VRTC Phân bổ chi phí ngày giường điều trị Khoa Ngoại Chi phí ngày giường điều trị trung bình Khoa Ngoại Phân bổ chi phí khám Khoa Khám bệnh 36 47 51 54 56 59 59 60 60 61 61 62 63 63 64 64 65 66 67 67 68 68 69 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 Chi phí trung bình cho dịch vụ điều trị theo khoa, phòng Phân bổ chi phí trực tiếp cho điều trị người bệnh VRTC Trung bình khoản chi phí trực tiếp từ phía người bệnh Chi phí cho lần điều trị VRTC theo phương pháp mổ Tổng hợp chi phí cho điều trị người bệnh VRTC Chi phí cho điều trị người bệnh VRTC theo năm Chi phí cho điều trị người bệnh theo phương pháp mổ Chi phí cho điều trị người bệnh theo đối tượng chi trả Cơ cấu khoản chi trực tiếp cho điều trị người bệnh Các khoản chi trực tiếp cho điều trị NB theo nguồn chi trả Chi phí thuốc cho điều trị người bệnh theo nguồn chi trả Trung vị khoản chi trả trực tiếp cho điều trị theo năm 70 70 71 73 75 76 77 78 79 80 81 81 Bảng Tên bảng 3.31 Trung vị chi trả trực tiếp cho điều trị theo phương pháp mổ 3.32 Trung vị chi trả trực tiếp cho điều trị theo đối tượng chi trả 3.33 Chi trả tiền túi cho điều trị NB theo nhóm đối tượng 3.34 Các khoản chi trả tiền túi cho điều trị người bệnh theo năm 3.35 Cơ cấu chi trả trực tiếp từ tiền túi theo phương pháp mổ 3.36 Trung vị khoản chi trực tiếp tiền túi theo đối tượng chi trả 3.37 Chi trả tiền túi cho điều trị so với thu nhập bình quân NB 3.38 So sánh chi trả từ phía người bệnh với chi phí bệnh viện Trang 82 83 84 86 87 88 89 89 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 3.2 3.3 3.4 Tên biểu đồ Tổng hợp chi phí trung bình bệnh viện cho điều trị người bệnh Cơ cấu khoản chi bệnh viện cho điều trị người bệnh Giá trị trung bình cấu chi phí trực tiếp cho điều trị người bệnh Cơ cấu khoản chi trả tiền túi cho điều trị người bệnh Tran g 72 74 79 85 DANH MỤC HÌNH ... tiêu nghiên cứu: Phân tích chi phí thực tế phẫu thuật điều trị Viêm ruột thừa cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La (2012-2013) Phân tích gánh nặng kinh tế người bệnh phẫu thuật điều trị Viêm ruột thừa. .. phí cho điều trị phẫu thuật viêm ruột thừa cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, từ phía bệnh viện người bệnh để góp phần cung cấp thêm thông tin cho việc định giá dịch vụ y tế Viêm ruột thừa cấp chọn... ngày Tại thời điểm nghiên cứu, viện phí đáp ứng 56% tổng chi phí thực tế điều trị VRTC bệnh viện [84] Với chi phí từ phía người bệnh, nghiên cứu Trương Tấn Minh cộng chi phí cho khám chữa bệnh Khoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chi phí điều trị Viêm ruột thừa cấp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La (FULL TEXT), Nghiên cứu chi phí điều trị Viêm ruột thừa cấp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La (FULL TEXT)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay