DE THI HSG CAP TRUONG

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 08:30

Phòng GD-ĐT Huyện Mỹ Đức Trường THCS Đại Hưng ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI - Năm học: 2010-2011 Môn: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút Bài 1: (2,5đ) Hai người xe đạp Người thứ quãng đường 500m hết phút Người thứ hai quãng đường 7,5 km hết a Người nhanh ? b Nếu hai người khởi hành lúc chiều sau 20 phút, hai người cách km? Bài 2: (2,5đ) Đặt bao gạo 50kg lên ghế chân có khối lượng 4kg Diện tích tiếp xúc với mặt đất chân ghế 8cm2 a Tính áp suất chân ghế tác dụng lên mặt đất? b Muốn áp suất chân ghế tác dụng lên mặt đất tăng thành 193750 N/m2 phải đặt thêm lên ghế kg gạo nữa? Bài 3: (2,5đ) Một khối gỗ hình hộp chữ nhật, tiết diện đáy S=150 cm2 , cao h=30 cm thả hồ nước cho khối gỗ thẳng đứng a Tính trọng lượng khối gỗ? b Phần gỗ có chiều cao bao nhiêu? Biết trọng lượng riêng nước gỗ d1=10000N/m3, d2=8000N/m3 Bài 4: (2,5đ) Người ta dùng mặt phẳng nghiêng để kéo vật có khối lượng 65kg lên cao 2m a Nếu bỏ qua ma sát phải dùng lực kéo bao nhiêu? b Thực tế có ma sát nên lực kéo vật 275N Tính hiệu suất mặt phẳng nghiêng? Cho chiều dài mặt phẳng nghiêng 5m - ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN: VẬT LÝ Bài 1: (2,5đ) a V1 = = 15 (km/h) (0,5đ) V2 = = 22,5 (km/h) (0,5đ) Người thứ hai nhanh (0,25đ) b S’1 = V1 t’1 = (km) (0,5đ) S’2 = V2 t’2 = 7,5 (km) (0,5đ) Hai người cách 2,5 km (0,25đ) Bài 2: (2,5đ) a Áp suất chân ghế tác dụng lên mặt đất: p = = = 168750 (N/m2.) (1đ) b Áp suất tăng thêm là: p1 = 193750 N/m2 - 168750 N/m2 = 25000 N/m2 Khối lượng gạo phải đặt thêm là: P1 = p1 S = 25000 32 10-4 = 80 (N) ⇒ M1 = (kg) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) Bài 3: (2,5đ) a Thể tích khối gỗ: V = S h = 45 10-4 (m3 ) (0,5đ) Trọng lượng khối gỗ: P = V d = 45 10-4 8000 = 36 (N) (0,5đ) b Khi gỗ nổi: P = FA ⇔ P = VA dn ⇔ VA = = 36 10-4 (m3) (1đ) Phần gỗ chìm nước: h1 = = 24 (cm) (0,25đ) Chiều cao gỗ nổi: h2 = 30 - 24 = (cm) (0,25đ) Bài 4: (2,5đ) a Lực kéo bỏ qua ma sát: F = = = 260 (N) (1,5đ) b Hiệu suất mặt phẳng nghiêng: H = ≅ 94,54 % (1đ)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI HSG CAP TRUONG, DE THI HSG CAP TRUONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay