Lời tỏ tình và lời hồi đáp trong ca dao người Việt (Luận văn thạc sĩ)

101 13 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 07:49

Lời tỏ tình và lời hồi đáp trong ca dao người ViệtLời tỏ tình và lời hồi đáp trong ca dao người ViệtLời tỏ tình và lời hồi đáp trong ca dao người ViệtLời tỏ tình và lời hồi đáp trong ca dao người ViệtLời tỏ tình và lời hồi đáp trong ca dao người ViệtLời tỏ tình và lời hồi đáp trong ca dao người ViệtLời tỏ tình và lời hồi đáp trong ca dao người ViệtLời tỏ tình và lời hồi đáp trong ca dao người ViệtLời tỏ tình và lời hồi đáp trong ca dao người ViệtLời tỏ tình và lời hồi đáp trong ca dao người ViệtLời tỏ tình và lời hồi đáp trong ca dao người ViệtLời tỏ tình và lời hồi đáp trong ca dao người ViệtLời tỏ tình và lời hồi đáp trong ca dao người ViệtLời tỏ tình và lời hồi đáp trong ca dao người ViệtLời tỏ tình và lời hồi đáp trong ca dao người ViệtLời tỏ tình và lời hồi đáp trong ca dao người ViệtLời tỏ tình và lời hồi đáp trong ca dao người ViệtLời tỏ tình và lời hồi đáp trong ca dao người Việt ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG LỜI TỎ TÌNH LỜI HỒI ĐÁP TRONG CA DAO NGƯỜI VIỆT LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ, VĂN HỌC VĂN HÓA VIỆT NAM THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG LỜI TỎ TÌNH LỜI HỒI ĐÁP TRONG CA DAO NGƯỜI VIỆT Ngành: Ngôn ngữ Việt Nam Mã số: 8.22.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ, VĂN HỌC VĂN HÓA VIỆT NAM Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hà Quang Năng THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu: “Lời tỏ tình lời hồi đáp ca dao người Việt” hướng dẫn PGS.TS Hà Quang Năng kết nghiên cứu nhân tôi, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố Thái Nguyên, tháng 11 năm 2018 Người thực Nguyễn Thị Thùy Dương i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn, ngồi cố gắng nỗ lực thân, tơi nhận quan tâm giúp đỡ thầy cơ, đồng nghiệp, bạn bè gia đình… Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến PGS.TS Hà Quang Năng, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi q trình thực đề tài Tơi xin gửi lời cảm ơn thầy cô giáo khoa Ngữ văn, tổ Ngôn ngữ học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên nhiệt tình giảng dạy tạo điều kiện thuận lợi thời gian học tập nghiên cứu khoa Xin cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng sau Đại học tạo điều kiện cho tơi việc hồn thành thủ tục để bảo vệ luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 12 tháng 11 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thùy Dương ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu, phạm vi khảo sát Phương pháp nghiên cứu Đóng góp luận văn Cấu trúc luận văn Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÍ THUYẾT 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Những nghiên cứu chung tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam 1.1.2 Những nghiên cứu lời tỏ tình lời hồi đáp ca dao người Việt 1.2 Cơ sở lí thuyết 1.2.1 Lí thuyết hội thoại 1.2.2 Lí thuyết hành động ngôn ngữ 14 1.2.3 Giới thiệu khái quát lời tỏ tình lời hồi đáp ca dao người Việt 19 Tiểu kết chương 23 Chương LỜI TỎ TÌNH LỜI HỒI ĐÁP TRONG CA DAO NGƯỜI VIỆT - DẠNG ĐẦY ĐỦ 24 2.1 Kết cấu ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp - dạng đầy đủ 24 2.1.1 Các dạng lượt lời ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp 24 2.1.2 Kiểu câu sử dụng ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp 27 iii 2.1.3 Các mơ típ thường gặp 29 2.2 Cách thức thể ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp - dạng đầy đủ 31 2.2.1 Thể hình ảnh, biểu tượng 31 2.2.2 Thể bối cảnh giao tiếp 34 2.2.3 Thể qua nhân vật giao tiếp 38 2.3 Nội dung ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp - dạng đầy đủ 43 2.3.1 Lời tỏ tình lời hồi đáp thuận tình 43 2.3.2 Lời tỏ tình lời hồi đáp khơng thuận tình 51 Tiểu kết chương 53 Chương LỜI TỎ TÌNH LỜI HỒI ĐÁP TRONG CA DAO NGƯỜI VIỆT - DẠNG KHÔNG ĐẦY ĐỦ 55 3.1 Kết cấu ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp - dạng không đầy đủ 55 3.1.1 Các dạng lượt lời ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp - dạng khơng đầy đủ 55 3.1.2 Kiểu câu sử dụng ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp - dạng không đầy đủ 57 3.1.3 Các mơ típ thường gặp 58 3.2 Cách thức thể ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp - dạng không đầy đủ 60 3.2.1 Thể hình ảnh, biểu tượng 60 3.2.2 Thể bối cảnh giao tiếp 63 3.2.3 Thể qua nhân vật giao tiếp 65 3.3 Nội dung ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp - dạng không đầy đủ 69 3.3.1 Nội dung ca dao tỏ tình khuyết lời hồi đáp 70 3.3.2 Nội dung ca dao lời hồi đáp khuyết lời tỏ tình 79 Tiểu kết chương 84 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 iv DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT HĐH : Hành động hỏi HĐML : Hành động mượn lời HĐNN : Hành động ngôn ngữ HĐOL : Hành động lời HĐOLGT : Hành động lời gián tiếp HĐTL : Hành động tạo lời Sp1 : Người nói Sp2 : Người nghe iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Về luân phiên lượt lời ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp 24 Bảng 2.2 Các kiểu câu sử dụng ca dao lời tỏ tìnhlời hồi đáp 27 Bảng 2.3 Kiểu câu hỏi ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp 27 Bảng 2.4 Từ khơng gian ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp 34 Bảng 2.5 Từ ngữ thời gian ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp 36 Bảng 2.6 Thống kê chủ thể ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp 39 Bảng 2.7 Các từ xưng hơ ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp 41 Bảng 2.8 Các từ để hỏi ca dao tỏ tìnhhồi đáp thuận tình 43 Bảng 3.1 Các kiểu câu sử dụng ca dao lời tỏ tìnhlời hồi đáp - dạng không đầy đủ 57 Bảng 3.2 Từ ngữ không gian ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp - dạng khơng đầy đủ 63 Bảng 3.3 Chủ thể ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp - dạng không đầy đủ 65 Bảng 3.4 Từ xưng hô ca dao lời tỏ tình khuyết lời hồi đáp 66 Bảng 3.5 Các nhóm nội dung ca dao tỏ tình khuyết lời hồi đáp 70 Bảng 3.6 Lời hồi đáp thuận tình lời hồi đáp khơng thuận tình ca dao lời hồi đáp khuyết lời tỏ tình 79 v MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Từ xưa đến nay, ca dao Việt Nam ví đàn mn điệu, dòng sữa mát lành ni dưỡng tâm hồn nhân dân trải qua nhiều hệ Ca dao viên ngọc quý sáng lấp lánh kho tàng vô giá văn học dân gian Trải qua sàng lọc khắc nghiệt công thời gian, ca dao dân ca khẳng định là: “kho báu trí tuệ nhân dân” Như nam châm chứa trí tuệ, nếp sống, tâm lí, tình cảm, kinh nghiệm người trước, ca dao ln thu hút tìm tòi, khám phá, mang đến niềm say mê cho bao hệ đến sau 1.2 Ở viết “Lời nói đầu” Kho tàng ca dao người Việt, nhóm biên soạn khẳng định: “Ca dao người Việt phong phú có giá trị, có nhiều sách phản ánh khối lượng thơ ca dân gian này” Thực ra, việc sưu tầm, nghiên cứu ca dao, dân ca từ lâu nhận quan tâm học giả, nhà nghiên cứu Tuy nhiên, giống kho báu nhiều điều q giá chưa khai phá, ca dao mảnh đất màu mỡ để trí tuệ gieo mầm Bài học từ ca dao, câu chuyện ca dao, tình yêu sống, người ca dao…sẽ mang đến cho bao điều quí giá, thiết thực, bồi đắp ta tình yêu tiếng Việt, tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào giá trị văn hóa tinh thần dân tộc Đặc biệt là, hoàn cảnh ngày nay, bùng nổ khoa học cơng nghệ khiến sống đại có nhiều thay đổi Nhiều người, giới trẻ mải mê với trò chơi giải trí, mạng xã hội quên lãng giá trị tinh tế, sâu sắc loại hình văn hóa dân gian, có ca dao, dân cangười thầy, nhiều năm gắn bó với nghiệp trồng người, chúng tơi thấy cần có trách nhiệm giúp cho học trò hiểu, u mến, có thái độ hợp lý, biết trân trọng giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Nhất hình thành cho học sinh thói quen sử dụng tục ngữ, ca dao, dân ca sống hàng ngày để lời nói hay hơn, đẹp hơn, tinh tế sâu sắc Chúng tin rằng, nhiều người Việt Nam từ cất tiếng khóc chào đời đắm giới bay bổng câu chuyện cổ tích, lời ca dao, dân ca trữ tình ngào, tha thiết từ lời ru bà, mẹ câu nói bình dị, dân dã mà nặng nghĩa, sâu tình người sống xung quanh ta Đó lý khiến người Việt Nam nhiều mang niềm yêu mến, tự hào với câu tục ngữ, ca dao, dân ca mượt mà, hàm súc Vậy làm để am hiểu người ca dao sâu sắc hơn, tình yêu mến, tự hào với ca dao lan tỏa điều trăn trở Trong trình tìm hiểu, chúng tơi thấy thích thú muốn tìm hiểu nhiều câu ca dao lời tỏ tình lời hồi đáp người Việt Xuất phát từ lí trên, qua thực tế khảo sát, chúng tơi nhận thấy chưa có đề tài, cơng trình nghiên cứu trùng với vấn đề mà chúng tơi quan tâm Vì chúng tơi định lựa chọn đề tài: “Lời tỏ tình lời hồi đáp ca dao người Việt” Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích Nghiên cứu lời tỏ tình lời hồi đáp ca dao, tìm đặc trưng hình thức, nội dung lời tỏ tình, lời hồi đáp ca dao người Việt để thấy vẻ đẹp tâm hồn người Việt bộc lộ ca dao Từ góp phần lưu giữ, bảo tồn vẻ đẹp ngôn ngữ, tâm hồn dân tộc Việt Đồng thời kết nghiên cứu sử dụng làm tư liệu tham khảo cho người muốn nghiên cứu hành động ngôn ngữ ca dao 2.2 Nhiệm vụ Nhiệm vụ nghiên cứu là: - Xác lập khung lý thuyết liên quan đến đề tài nghiên cứu - Thống kê, phân loại lời tỏ tình lời hồi đáp kho tàng ca dao người Việt - Miêu tả, phân tích đặc điểm lời tỏ tình lời hồi đáp ca dao người Việt ăn trầu thiếu cau, mà có cau khơng có trầu thật vơ nghĩa Người xưa mượn hình ảnh trầu cau để thổ lộ tình cảm cách vơ thú vị, dù táo bạo: "Thà lấy quách đi" nét kín đáo tinh tế: "Kẻo sau lứa lỡ làm sao?" Ta cũng phải thắc mắc điều, mua cau lại phải "chọn lấy buồng sai", mua trầu phải "chọn năm vàng" ? Có thể nói, việc chọn trầu cau làm lễ cưới tỉ mỉ kì cơng Điều thể rõ trân trọng, thiêng liêng người gái đưa nhà chồng Đám cưới ngày có sang trọng hơn, đại hơn, trầu cau lễ thiếu đám hỏi Cũng giống người trai cảm thấy cô đơn, thiếu vắng sống thật vô vị không kết dun với người u Chính ước muốn gắn bó trở thành khát khao mãnh liệt, thơi thúc nhân vật trữ tình phải thổ lộ tâm tư, tình cảm, ngỏ lời tỏ tình với đối phương Điểm qua số ca dao ta thấy, chàng trai cô gái xưa coi trọng chuyện tình cảm, nhân Bởi vậy, lời tỏ tình lời chân tình, bộc lộ khát vọng tình yêu, hạnh phúc nghiêm túc tình cảm người xưa 3.3.2 Nội dung ca dao lời hồi đáp khuyết lời tỏ tình Bảng 3.6 Lời hồi đáp thuận tình lời hồi đáp khơng thuận tình ca dao lời hồi đáp khuyết lời tỏ tình Nội dung STT Số lượng Tỉ lệ (%) Lời hồi đáp thuận tình 60 62,5 Lời hồi đáp khơng thuận tình 36 37,5 96 100 Tổng số Kết khảo sát chúng tơi cho thấy, ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp - dạng không đầy đủ, lời hồi đáp thuận tình chiếm 62,5% cao nhiều so với lời hồi đáp khơng thuận tình 37,5% Chẳng hạn: 79 Anh tài tử giai nhân Vì tình nên phải xuất thân giang hồ Nói có chị nằm đò Mận xanh ăn vậy, đừng chờ đào non [Ví dụ 104] Dẫu biết gái rơi vào hồn cảnh tình dun ngang trái, éo le, lỡ dở trâu xá, mạ chàng trai thực lòng yêu thương, trân trọng: Bắc thang lên hái trầu vàng Trầu em cao số muộn màng anh thương [Ví dụ 105] Cũng chàng trai đem chân tình đối đãi với người gái anh yêu nên cô dành cho anh tình cảm khơng dễ đong đếm Lấy vô nước sông Rum ngàn Hống để so sánh với vơ tình cảm gái thật tương xứng giàu sức thuyết phục: Bao ngàn Hống hết Sông Rum em hết tình [Ví dụ 106] u thương, dành tình cảm cho khó khăn khơng vấn đề lớn: Đã liều muối mặn dưa xanh Gối rơm nằm đất theo anh bận [Ví dụ 107] Bởi chung hồn cảnh, dễ hiểu thơng cảm cho nhau, đồng cam cộng khổ chia sẻ bùi: Đó nghèo nghèo Đơi ta bọt với bèo dưỡng [Ví dụ 108] Tuy nhiên, nhiều lý khiến gái băn khoăn, day dứt lo ngại cho tình yêu mình: Hòn đá đóng rong Vì dòng nước chảy Hòn đá bạc đầu Bởi sương sa 80 Em thương anh chẳng dám nói Sợ mẹ đất, sợ cha trời Em thấy anh muốn kết đôi Sợ vầng mây bạc trời mau tan [Ví dụ 110] Đọc ca dao người đọc khơng khỏi xót xa cho bao người gái thời đại mà tình yêu gắn liền với nỗi sợ Người gái yêu người trai sợ cha mẹ không dám thổ lộ Nỗi sợ lớn đến mức “bằng đất”, “bằng trời” nghĩa lớn lắm, đáng sợ Nhưng tình cảm chân thành thơi thúc giúp vượt qua nỗi sợ cha mẹ lại phải đối mặt với nỗi sợ khác: sợ tình yêu mong manh, khơng bền vững Hình ảnh “vầng mây bạc” xuất cuối ca dao thật đẹp, ẩn dụ tình yêu chung thủy chàng trai với cô gái Bài ca dao khép lại băn khoăn, ngần ngại gái Điều chứng tỏ tình cảm dành cho chàng trai mãnh liệt chưa đủ để cô hiểu tin vào chàng trai tình yêu Mặc dù vậy, thực tế dã chứng minh nhiều rào cản tình cảm chân thành người yêu khẳng định vững hết: Đôi ta mặt nguyệt hơm rằm Bởi chưng mưa dầm nhìn chẳng thấy Bởi chưng cha mẹ ép vào Làm cho khốn khổ đời cho Thác sợ tiếng rèm pha Thiệt thân mà miệng người ta chê cười Chơi trăng không thẹn với trời Chơi gương không thẹn với người gương Hỡi người em nhớ em thương Sống em nguyện chàng trăm năm [Ví dụ 111] Đó lúc họ thực gắn bó, tình nặng, nghĩa dày, có chết khiến họ phải xa nhau: 81 Bướm xa hoa, bướm khô hoa tẻ Liễu xa đào liễu ngẩn đào ngây Đơi ta tình nặng nghĩa dày Dầu xa Cũng ba vạn sáu ngàn ngày xa [Ví dụ 112] dù khơng sống họ “sánh đơi” theo cách khác: Em dầu có thác xuống suối vàng Hồn em bận bịu theo chàng sánh đơi [Ví dụ 113] Tuy nhiên, khơng phải u đến với nhau, tỏ bày tình cảm chấp nhận Có nhiều lý để chàng trai cô gái từ chối tình cảm mà người dành cho Có thể cô gái không vượt qua lễ giáo phong kiến hà khắc, không ưng thuận mẹ cha: Nước ngâm mà đậu chưa chà Lòng em muốn, mẹ cha chưa [Ví dụ 114] Cũng có chàng trai có vợ rồi: Anh mảng lo nghèo Nổi trôi cánh bèo mặt nước Biểu cho em hay trước: anh có vợ Đôi ta vụng chẳng xứng đôi Em chốn kiếm lựa người trao thân [Ví dụ 115] Cũng có nghĩ khơng xứng, khơng mơn đăng hậu chàng trai nên gái đành lòng từ chối tình cảm dành cho mình: Anh cưới vợ cho xong Em tép nhỏ lộn rong khó tìm [Ví dụ 116] Cũng có gái rơi vào tình cảnh q lứa nhỡ nên khơng sẵn sàng đón nhận tình cảm chàng trai: 82 Đèn hết dầu đèn tắt Hoa rữa nhị hết thơm Em biểu anh đừng có lên xuống đêm hơm Thế gian đàm tiếu, tiếng đồn tội em [Ví dụ 117] đơi khi, khoảng cách địa lí xa xơi cũng lí để chàng trai, cô gái không đến với nhau: Em em hỏi mẹ cha Có cho em lấy chồng xa hay gần Có mà gả chồng xa Một giỗ, hai Có mà gả chồng gần Có bát canh cần đem cho [Ví dụ 118] Nhưng khơng phải lúc nhân vật trữ tình cũng trực tiếp nói lời từ chối Có cách nói ngược, nói vòng làm cho người nghe dễ chấp nhận hơn: Bao rau diếp làm đình Gỗ lim làm ghém lấy ta [Ví dụ 119] 83 Tiểu kết chương Trong chương này, hệ thống, phân loại, miêu tả lời tỏ tình lời hồi đáp ca dao người Viêt - dạng không đầy đủ thu kết sau: - Khảo sát 11387 ca dao người Việt thu 306 ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp - dạng không đầy đủ - Kết cấu ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp - dạng khơng đầy đủ khơng cân đối mà có vế Đó lời tỏ tình khuyết lời hồi đáp (210 bài) lời hồi đáp khuyết lời tỏ tình (96 bài) - Xưng hơ ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp chủ yếu ngơi thứ ngơi thứ Bên cạnh đó, có cách xưng hơ khơng có ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp - dạng đầy đủ “cô ấy” Cách xưng hô khiến người nghe tưởng nói đến ngơi thứ ba, thực chất thứ hai cách dùng đại từ nhân xưng kèm theo từ rõ đặc điểm, hoạt động đối tượng (“cô cắt cỏ bên sơng”, “cơ cắt cỏ mình”) - Kiểu câu sử dụng nhiều ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp - dạng không đầy đủ câu trần thuật (155/306 bài) - Mơ típ ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp - dạng không đầy đủ lặp lại dòng thơ, cụm từ mở đầu ca dao “Anh về”,“Hỡi cô thắt lưng bao xanh”, - Các ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp có nhiều cách thức thể khác nhau: + Thể thơng qua hình ảnh, biểu tượng tự nhiên sống Hình ảnh, biểu tượng dùng nhiều ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp - dạng không đầy đủ “cầu”, “trúc”/ “mai” + Thể qua thời gian không gian giao tiếp Thời gian ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp - dạng không đầy đủ cũng thời gian tại, khơng gian mơi trường sống bình dị, quen thuộc đời sống người lao động xưa 84 + Thể qua nhân vật giao tiếp: Chủ thể lời tỏ tình chủ yếu nam (125 bài), lời hồi đáp nữ (44 bài) Đó người lao động bình dị chàng trai cày, cô gái thôn quê, người thợ mộc… Số trường hợp không xác định rõ chủ thể tỏ tình nam hay nữ nhiều (68 bài) Nội dung lời tỏ tình thường bày tỏ nỗi lòng tương tư, khát vọng yêu thương, chờ đợi (35 bài), thăm dò tình cảm, tình trạng nhân đối phương (52 bài), mong muốn gần gũi, gắn bó (33 bài), ước nguyện kết duyên chồng vợ (90 bài) Trong 96 ca dao lời hồi đáp khuyết lời tỏ tình có 60 lời hồi đáp thuận tình 36 lời hồi đáp từ chối Nguyên nhân khoảng cách địa lí, lễ giáo phong kiến hà khắc thân chàng trai gái khơng có tình cảm với nhau, có gia đình 85 KẾT LUẬN Nghiên cứu "Lời tỏ tình lời hồi đáp ca dao người Việt" (trên tư liệu "Kho tàng ca dao người Việt"), đến kết luận sau: Lời tỏ tình lời hồi đáp ca dao người Việt soi chiếu lý thuyết hội thoại, lý thuyết hành động ngôn ngữ, lý thuyết ca dao dân ca Tỏ tình hồi đáp hoạt động quan trọng chủ thể trữ tình ca dao Dựa vào kết cấu, kiểu câu, cách xưng hơ, nhân vật trữ tình, khơng gian, thời gian, mơ típ nội dung ca dao thấy vẻ đẹp tâm hồn, tình cảm quan niệm tình yêu người Việt xưa Đó người bình dị, chăm lao động, lạc quan, yêu đời, yêu say đắm, mãnh liệt, sống tình nghĩa, thủy chung Những vấn đề triển khai cụ thể lồng ghép chương luận văn Đồng thời, cũng nhận thấy yếu tố hoàn cảnh, điều kiện khách quan, tư tưởng, lễ giáo phong kiến có nhiều ảnh hưởng đến tình yêu cách ứng xử tình yêu người Việt Khảo sát 11387 ca dao người Việt thu 108 ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp - dạng đầy đủ; 306 ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp dạng khơng đầy đủ (210 ca dao tỏ tình khuyết lời hồi đáp 96 ca dao lời hồi đáp khuyết lời tỏ tình) - Kết cấu ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp - dạng đầy đủ gồm vế Vế thứ lời tỏ tình, vế thứ hai lời hồi đáp Nội dung hai vế có ý nghĩa tương đồng đối lập Trong 108 ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp - dạng đầy đủ gồm hai lượt lời chủ yếu (chiếm 95,3%) Còn kết cấu ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp - dạng khơng đầy đủ khơng cân đối mà có vế Đó lời tỏ tình khuyết lời hồi đáp lời hồi đáp khuyết lời tỏ tình Đặc biệt, có vế sau ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp - dạng đầy đủ 86 - Xưng hơ ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp chủ yếu thứ thứ 2, giới nữ thường xưng “em”, “thiếp” gọi đối tượng giao tiếp “người”, “chàng” bên nam xưng “anh”, “mình” gọi đối tượng giao tiếp “em”, “nàng”, “cô” Một số trường hợp sử dụng từ xưng hơ chung cho hai bên “mình”, “ta”; có trường hợp dùng từ tượng trưng để xưng hơ ví von “mận” - “đào” Một số khơng có từ xưng hơ hay chủ từ ẩn kín Đặc biệt, ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp - dạng khơng đầy đủ xuất cách xưng hô “cô ấy” khiến người nghe tưởng nói đến ngơi thứ ba, thực chất thứ hai cách dùng đại từ nhân xưng kèm theo từ rõ đặc điểm, hoạt động đối tượng (“cô cắt cỏ bên sông”, “cơ cắt cỏ mình”) - Kiểu câu sử dụng nhiều ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp - dạng đầy đủ câu hỏi (79/108 bài), câu hỏi trực tiếp câu hỏi gián tiếp thông qua câu đố, hình thức chơi chữ Kiểu câu sử dụng nhiều ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp - dạng không đầy đủ câu trần thuật (155/306 bài) - Mơ típ ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp lặp lại dòng thơ, cụm từ mở đầu ca dao “Anh về”, “Bao giờ”, “Hỡi cô thắt lưng bao xanh”, “Đêm khuya” - Các ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp có nhiều cách thức thể khác nhau: + Thể thơng qua hình ảnh, biểu tượng tự nhiên (“trăng”, “tiết thu”), giới thực vật (“trầu vàng”, “cau xanh”, “hoa lí”, “hoa lài”, “trầm hương”), giới động vật (“cá”, “ong”)…;các vật thể nhân tạo cũng hay sử dụng đồ dùng nhân (“miếng trầu”, “nén vàng mười”…), dụng cụ sinh hoạt gia đình (“sàng”, “ghế”…), công cụ sản xuất (“lừ”, “chạc rơm”, “chạc cày”…), phương tiện sơng nước (“thuyền”, “đò”…) Biểu tượng dùng nhiều ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp - dạng đầy đủ “trầu”, “cau”; hình ảnh, biểu tượng dùng nhiều ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp - dạng không đầy đủ “cầu”, “trúc”, “mai” 87 + Thể qua thời gian không gian giao tiếp Thời gian ca dao tỏ tìnhlời hồi đáp thời gian tại, từ ngữ thời gian tại, thời gian buổi tối, ban đêm xuất nhiều (“hôm nay”, “đêm khuya”, “bây giờ”, “đêm trăng thanh”); khơng gian mơi trường sống bình dị, quen thuộc đời sống người lao động xưa (“vườn”, “sông”, “đường”…) + Thể qua nhân vật giao tiếp: Chủ thể lời tỏ tình chủ yếu nam, lời hồi đáp nữ Đó người lao động bình dị chàng trai cày, cô gái thôn quê, người thợ mộc… Một số trường hợp không xác định rõ chủ thể tỏ tình nam hay nữ Nội dung lời tỏ tình thường bày tỏ nỗi lòng tương tư, thăm dò tình cảm, tình trạng nhân đối phương mong muốn gần gũi, gắn bó, ước nguyện vợ chồng, muốn chung tay xây dựng hạnh phúc, chăm sóc cha mẹ, chia sẻ khó khăn Trong 108 ca dao tỏ tìnhlời hồi dạng đầy đủ có 59 có lời hồi đáp thuận tình, 49 có lời hồi đáp từ chối Trong 96 ca dao lời hồi đáp khuyết lời tỏ tình có 60 lời hồi đáp thuận tình 36 lời hồi đáp từ chối Ngun nhân gái chưa hiểu biết chàng trai, có chồng, có người u; tình cảm chàng trai, gái chưa thật sâu sắc; khoảng cách địa lí xa xơi cha mẹ khơng đồng ý, hồn cảnh họ không môn đăng hậu đối Với kết nghiên cứu đạt được, luận văn mang đến cho người làm công tác giảng dạy, nghiên cứu, học tập ca dao hiểu biết tương đối đầy đủ, hệ thống lời tỏ tình lời hồi đáp ca dao người Việt, từ mang lại hiệu thiết thực nghiên cứu, giảng dạy học tập ca dao Tuy nhiên, phạm vi hạn chế đề tài, dừng lại việc tìm hiểu lời tỏ tình lời hồi đáp ca dao người Việt phương diện hình thức, số cách thức thể nội dung số 88 tiêu biểu Trongvấn đề liên quan đến đề tài mà chúng tơi chưa có điều kiện đề cập đến cần tiếp tục nghiên cứu phong tục, lễ nghi cưới hỏi ca dao Do điều kiện hạn chế thời gian nhiều tác động khách quan khác, dù cố gắng nghiên cứu song thiết nghĩ luận văn khơng tránh khỏi có khiếm khuyết Chúng tơi mong nhận góp ý từ thầy cô, bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Thị An (1990), "Về phương diện nghệ thuật ca dao tình yêu", Tạp chí Văn học, số 6, tr.54-59 Lại Nguyên Ân (2003), 150 thuật ngữ văn học, Nxb ĐHQG Hà Nội Nguyễn Tài Cẩn (1999), Ngữ pháp tiếng Việt, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Phan Cảnh, (1987), Ngôn ngữ thơ, Nxb Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội Đỗ Hữu Châu (1996), Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội Đỗ Hữu Châu (2003), Cơ sở ngữ dụng học tập 1, Nxb ĐHSP HN Đỗ Hữu Châu (2005), Tuyển tập, Tập I, Nxb Giáo dục Đỗ Hữu Châu (2009), Đại cương ngôn ngữ học, tập 2, Nxb Giáo dục Mai Ngọc Chừ (1991), "Ngôn ngữ ca dao Việt Nam", Tạp chí Văn học, số 2, tr.25-28 10 Chu Xuân Diên (1981), "Về việc nghiên cứu thi pháp văn học dân gian", Tạp chí văn học, số 5, tr.19-26 11 Chu Xuân Diên (1995), Văn hóa dân gian phương pháp nghiên cứu liên ngành, Tủ sách Đại học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh xuất 12 Chu Xuân Diên (1997), "Về phương pháp so sánh nghiên cứu văn hóa dân gian", Tạp chí Văn học, số 9, tr.22-30 13 Chu Xuân Diên (2003), Các thể loại trữ tình dân gian ( Văn học dân gian Việt Nam, Đinh Gia Khánh - Chu Xuân Diên- Võ Quang Nhơn) - in lần thứ 7, Nxb Giáo dục, Hà Nội 14 Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2002), Biểu tượng nghệ thuật ca dao truyền thống người Việt, Luận án tiến sĩ Ngữ văn, Trường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh 15 Nguyễn Xuân Đức (2003), Những vấn đề thi pháp văn học dân gian, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 90 16 Nguyễn Thiện Giáp (2000), Dụng học Việt ngữ, Nxb Đại học Quốc Gia, Hà Nội 17 Nguyễn Thiện Giáp, Đoàn Thiện Thuật, Nguyễn Minh Thuyết (2002), Dẫn luận ngôn ngữ học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 18 Nguyễn Thiện Giáp (chủ biên) (2006), Dẫn luận ngôn ngữ học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 19 Nguyễn Thiện Giáp (2008), Giáo trình ngơn ngữ học, Nxb ĐHQG Hà Nội 20 Nguyễn Thiện Giáp (2016), Từ điển khái niệm ngôn ngữ học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 21 Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (1992), Từ điển thuật ngữ văn học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 22 Cao Xuân Hạo (1991), Tiếng Việt - Sơ thảo ngữ pháp chức năng, Nxb KHXH 23 Vũ Ngọc Khánh, Phạm Minh Thảo, Nguyễn Vũ (2002), Từ điển văn hóa dân gian, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội 24 Đỗ Thị Kim Liên (1998), Ngữ pháp tiếng Việt, Nxb Giáo dục, Hà Nội 25 Đỗ Thị Kim Liên (2003), "Khảo sát phát ngơn có động từ ngữ vi tiếc, trách, ước, khuyên ca dao người Việt", Tạp chí khoa học, Trường Đại học Vinh, tập XXXII, số 1B, trang 17-24 26 Nguyễn Xn Kính (2001), "Có nhiều cách hiểu lời ca dao", Tạp chí Văn hóa dân gian, số 4, tr.98-105 27 Nguyễn Xn Kính (2004), Thi pháp ca dao, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 28 Mã Giang Lân (1998), Tục ngữ - ca dao Việt Nam, Nxb Giáo dục (tái lần thứ 5), Hà Nội 29 Lưu Văn Lăng (chủ biên), (1994), Những vấn đề ngữ pháp tiếng Việt, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 30 Phương Lựu (chủ biên) (2012), Lí luận văn học tập 1, Nxb Đại học Sư phạm 31 Hà Quang Năng (1992), "Hiểu lời người xưa qua ca dao cổ", Tạp chí Văn hóa dân gian số 3, tr.79-80 91 32 Hà Quang Năng (1996), "Hiện tượng nhiều nghĩa ca dao", Tạp chí Ngơn ngữ đời sống, số 4, tr.19-21 33 Hà Quang Năng (2001), "Đặc trưng phép ẩn dụ ca dao Việt Nam", Tạp chí Ngơn ngữ, số 5, tr.7-16 34 Trịnh Thị Kim Ngọc (1999), Ngôn ngữ văn hóa, Nxb KHXH HN 35 Trương Thị Nhàn (1991), "Giá trị biểu trưng nghệ thuật vật thể nhân tạo ca dao cổ truyền Việt Nam", Tạp chí Văn hóa dân gian, số 3, tr.46-52 36 Phan Đăng Nhật (1990), Phương pháp hệ thống việc nghiên cứu giảng dạy ca dao - (trong “Văn học dân gian, phương pháp nghiên cứu”, nhiều tác giả), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, tr.142-162 37 Nhiều tác giả (1995), Từ điển văn hóa cổ truyền Việt Nam, Nxb Thế giới, Hà Nội 38 Nhiều tác giả (Viện Ngôn ngữ học) (2006), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng 39 Bùi Mạnh Nhị (1988), Phân tích tác phẩm văn học dân gian, Sở Giáo dục An Giang xuất 40 Bùi Mạnh Nhị (1997), "Công thức truyền thống đặc trưng cấu trúc ca dao dân ca trữ tình", Tạp chí Văn học, số 1, tr.21-26 41 Vũ Ngọc Phan (2000), Tục ngữ- ca dao- dân ca Việt Nam, Nxb Văn học, Hà Nội 42 Lê Chí Quế (1990), Các thể loại trữ tình dân gian (trong “Văn học dân gian Việt Nam”, Lê Chí Quế, Võ Quang Nhơn, Nguyễn Hùng Vĩ), Nxb Đại học giáo dục chuyên nghiệp, Hà Nội, tr.260-295 43 Saussure F De (1973), Giáo trình ngơn ngữ học đại cương (bản dịch tiếng Việt) 44 Trần Đình Sử (1993), "Những tìm tòi thi pháp ca dao", Tạp chí Văn hóa dân gian, số 2, tr.43-45 45 Đào Thản (1998), "Về phận sáng tác dân gian truyền thống, ca dao hài hước", Tạp chí Văn hóa dân gian, số 2, tr.53-58 92 46 Trần Ngọc Thêm (1999), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội 47 Đỗ Bình Trị (1995), Phân tích tác phẩm văn học dân gian, Nxb giáo dục, Hà Nội 48 Đỗ Bình Trị (1999), Những đặc điểm thi pháp thể loại văn học dân gian, Nxb Giáo dục, Hà Nội 49 Hoàng Tiến Tựu (1983), Mấy vấn đề cụ thể việc nghiên cứu giảng dạy ca dao, Nxb Giáo dục, Hà Nội 50 Hoàng Tiến Tựu (1992), Bình giảng ca dao, Nxb Giáo dục, Hà Nội 51 Phạm Thu Yến (1998), Những giới nghệ thuật ca dao, Nxb Giáo dục, Hà Nội 52 Phạm Thu Yến (1999), "Vấn đề nghiên cứu biểu tượng thơ ca dân gian", Tạp chí Văn học, số 4, tr.55-62 TƯ LIỆU KHẢO SÁT Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Phan Đăng Tài, Nguyễn Thúy Loan, Đặng Diệu Trang (1995), Kho tàng ca dao Người Việt, tập, Nxb Văn hóa, Hà Nội 93 ... lời tỏ tình lời hồi đáp ca dao người Việt 19 Tiểu kết chương 23 Chương LỜI TỎ TÌNH VÀ LỜI HỒI ĐÁP TRONG CA DAO NGƯỜI VIỆT - DẠNG ĐẦY ĐỦ 24 2.1 Kết cấu ca dao tỏ. .. Chương LỜI TỎ TÌNH VÀ LỜI HỒI ĐÁP TRONG CA DAO NGƯỜI VIỆT - DẠNG KHÔNG ĐẦY ĐỦ 55 3.1 Kết cấu ca dao tỏ tình có lời hồi đáp - dạng không đầy đủ 55 3.1.1 Các dạng lượt lời ca dao tỏ tình có lời. .. lượt lời ca dao tỏ tình có lời hồi đáp 24 Bảng 2.2 Các kiểu câu sử dụng ca dao lời tỏ tình có lời hồi đáp 27 Bảng 2.3 Kiểu câu hỏi ca dao tỏ tình có lời hồi đáp 27 Bảng 2.4 Từ không gian ca dao
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời tỏ tình và lời hồi đáp trong ca dao người Việt (Luận văn thạc sĩ), Lời tỏ tình và lời hồi đáp trong ca dao người Việt (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay