PATCH ( Nhận biết thuôc dán tại chỗ và thẩm thấu)

20 37 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 23:14

Trong những năm gần đây, nhờ có những tiến bộ khoa học kĩ thuật, những hiểu biết về cấu tạo da ở mức độ phân tử, tế bào đã xác định. Đặc biệt, là những hiểu biết về tính chất lý hóa của dược chất liên quan đến khả năng tác dụng trên da mà các dạng bào chế sử dụng trên da ra đời. Trong đó có hệ trị liệu qua da với dạng bào chế là thuốc dán, tùy vào mục đích trị liệu mà các hoạt chất qua đường da vào hệ tuần hoàn, có tác dụng toàn thân gọi là thuốc dán thẩm thấu hoặc chỉ có tác động tại chỗ nơi tiếp xúc gọi là thuốc dán tác động tại chỗ. Nhờ những điểm ưu việt của dạng bào chế này là một xu hướng phát triển mới trong việc điều trị bệnh. Để hiểu biết thêm về đặt tính, tiêu chuẩn và nhận biết dạng bào chế này là mục đích của báo cáo. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ KHOA DƯỢC  - BÁO CÁO THỰC HÀNH DƯỢC KHOA Tên đề tài: NHẬN BIẾT THUỐC DÁN Nhóm thực hiện: Tiểu nhóm 9-Nhóm 1-DH16DUO05 Cần Thơ, 03/2019 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ KHOA DƯỢC  - BÁO CÁO THỰC HÀNH DƯỢC KHOA Tên đề tài: NHẬN BIẾT THUỐC DÁN Cần Thơ, 03/2019 MỤC LỤC MỞ ĐẦU THUỐC DÁN (PATCHES) I-ĐẠI CƯƠNG VỀ THUỐC DÁN: 1.Khái niệm: .4 2.Ưu Nhược điểm: Thành phần: a.Lớp (lớp lưng) ( Backing membrane): b.Dược chất ( Drug ): c Các chất tăng thấm ( Permeation Enhancers ): d.Chất nhạy dính ( Adhesives ): .6 e.Lớp bảo vệ ( Liner ): .6 Các dạng cấu tạo thuốc dán: a.Thiết kế thuốc dán kiểu dược chất tan dính có cấu trúc nhiều lớp (Drug In Adhesive Patch Design): b.Thiết kế dán kiểu dược chất tan dính có cấu trúc nhiều lớp (Multilamilate DIA Patch Design): .9 c.Thiết kế thuốc dán kiểu bể chứa chất lỏng (Liquid Reservoir-Type Patch Design): d.Thiết kế thuốc dán kiểu khung polyme (Polyme Matrix Patch Design): .10 II- THUỐC DÁN THẨM THẤU (OSMOSIS PATCH): 11 1.Khái niệm: 11 2.Kỹ thuật bào chế 11 Các sản phẩm thị trường: .11 III-THUỐC DÁN TÁC DỤNG TẠI CHỖ ( SPOT-PATCH ): 14 1.Định nghĩa: 14 2.Kỹ thuật bào chế: 14 3.Các sản phẩm thị trường: 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO .18 MỞ ĐẦU Trong năm gần đây, nhờ có tiến khoa học kĩ thuật, hiểu biết cấu tạo da mức độ phân tử, tế bào xác định Đặc biệt, hiểu biết tính chất lý hóa dược chất liên quan đến khả tác dụng da mà dạng bào chế sử dụng da đời Trong có hệ trị liệu qua da với dạng bào chế thuốc dán, tùy vào mục đích trị liệu mà hoạt chất qua đường da vào hệ tuần hồn, có tác dụng tồn thân gọi thuốc dán thẩm thấu có tác động chỗ nơi tiếp xúc gọi thuốc dán tác động chỗ Nhờ điểm ưu việt dạng bào chế xu hướng phát triển việc điều trị bệnh Để hiểu biết thêm đặt tính, tiêu chuẩn nhận biết dạng bào chế mục đích báo cáo THUỐC DÁN (PATCHES) I-ĐẠI CƯƠNG VỀ THUỐC DÁN: 1.Khái niệm: Là chế phẩm mềm dẻo vỡi kích cỡ khác nhau, chứa nhiều hoạt chất [1] Các dạng bào chế độc lập, riêng biệt, áp dụng cho da lành lặn, đưa thuốc qua da với tốc độ kiểm soát để lưu thơng tồn thân tác động chỗ [2] 2.Ưu Nhược điểm: -Ưu điểm: 1.Thuốc qua da truyền hoạt chất ổn định thời gian dài tránh cách tác dụng không mông muốn thất bại điều trị [2] 2.Thuốc qua da tăng hiệu điều trị nhiều loại thuốc cách tránh vấn đề liên quan tới thuốc VD: kích ứng đường tiêu hóa, hấp thu thấp, chuyển hóa lần đầu gan, hình thành chất chuyển hóa gây tác dụng phụ, thời gian bán hủy ngắn bắt buộc phải dùng thuốc thường xuyên,… [2] Với lợi trên, việc điều trị cho kết tương đương với liều điều trị thấp Ví dụ: đường uống [2] Phác đồ dùng thuốc đơn giản hóa giúp cải thiện tuân thủ bệnh nhân Đầu vào thuốc chấm dứt thời điểm cách gỡ miếng dán khỏi da [2] -Nhược điểm: 1.Thuốc phải có số đặc hóa lý mong muốn để thâm nhập qua lớp sừng liều thuốc cần cho giá trị điều trị 10 mg / ngày, việc cung cấp qua da khó khăn [2] Khơng hoạt chất bào chế dạng dán [2] 3.Những bệnh nhân bị viêm da nơi tiếp xúc nơi sử dụng cần phải ngừng thuốc [2] Nhu cầu lâm sàng lĩnh vực khác cần phải kiểm tra cận thận trước đưa định phát triển sản phẩm trị liệu da [2] 5 Chức sinh lý da thay đổi từ vùng qua vùng khác người, từ người ngày qua người khác theo độ tuổi [2] 6.Chỉ có số hoạt chất đạt yêu cầu bào chế với dạng này, chất có tính chất hóa lý hấp thu qua da khác [2] Thành phần: Thành phần chung thuốc dán gồm phần [3]: a.Lớp (lớp lưng) ( Backing membrane): Vật liệu lớp lưng phải tương thích với tá dược dược chất, tăng cường khuếch tán hấp thu dược chất qua lớp sừng da, có tính mền dẻo, thống khơng gây kích ứng da[3] Bao phủ bên ngồi thơng thường khơng thấm nước khơng thấm dược chất, có nhiệm vụ hỗ trợ bảo vệ lớp chứa dược chất Lớp có kích thước với lớp chứa hoạt chất lớn Trong trường hợp lớn hơn, mếp viền xung quanh lớp bao phủ chất dễ dàng bắt dính dán lên da để đảm bảo kết dính thuốc dán lên da [1] Ví dụ: Vinyl, polyethylen polyester [2] [3] b.Dược chất ( Drug ): Không phải hoạt chất bào chế dạng thuốc dán Chúng phải đạt yêu cầu sau: a.Thuốc có trọng lượng phân tử nhỏ 1000 dalton [2] b Hoạt chất có tính ưu nước ưu lipid, có đặc tính ưu nước ưu lipid cản trở việc thuốc qua da [2] c.Thuốc có điểm nóng chảy thấp, có tác dụng trị liệu mạnh, có thời gian bán hủy ngắn khơng gây kích ứng da [2] c Các chất tăng thấm ( Permeation Enhancers ): Do hàng rào sinh học nhằm bảo vệ chống lại tác nhân bất lợi, lớp sừng nguyên nhân chủ yếu cản trở thấm dược chất yếu tố khác Cơ chế thấm thuốc qua da chủ yếu trình thụ động Trong nghiên cứu phát triển thuốc dán, thường sử dụng chất hóa học tăng thấm giúp cho dược chất dễ phân bố vào lớp sừng tăng tốc độ thấm dược chất chế biến đổi tạm thời cấu trúc lipid nội tế bào, cấu trúc potein lớp sừng biến đổi môi trường keratin [3] -Các nhóm chất tăng tính thấm:  Dung mơi: methanol-ethanol, Silicon lỏng, Isopropyl palmitate, Glyceron [2]  Chất hoạt động bề mặt: Chất hoạt động bề mặt Anion: Dioctyl sulphosuccinate, Sodium lauryl sulphate, Decodecylmethyl sulphoxide [2] Chất hoạt động bề mặt phi ion: Pluronic F127, Pluronic F68,… [2] d.Chất nhạy dính ( Adhesives ): Chất nhạy dính vật liệu giúp để trì kết dính thuốc dán bề mặt da, phải bám dính nhanh lên da (thể tính dính nhanh trạng thái khơ áp lực nhẹ ngón tay) kéo dài suốt thời gian dùng thuốc ( nhiều ngày) mà khơng gây kích ứng Chất nhạy dính phải đủ mền để dễ dính ban đầu lực liên kết nội phải hữu để gỡ bỏ không để lại vết dơ da Ngoài lực liên kết nội tính dính phải cân để trì thuốc dán da thời gian sử dụng, tróc thuốc dán trước thời gian làm ảnh hưởng đến hấp thu thuốc.Việc lựa chọn chất nhạy dính cần dựa thiết kế thuốc dán thành phần công thức[3] Vì vậy, chất nhạy dính phải đảm bảo tiêu chí sau: i Khơng ảnh hưởng thẩm thấu hoạt chất [2] ii.Sử dụng đơn lẻ pha trộn với chất tăng thẩm thấu không gây ảnh hưởng tới hoạt lực hoạt chất [2] iii.Khơng có tác dụng sinh lý, không kết hợp với hoạt chất [2] iv Khơng gây kích ứng cho da [2] Một số chất nhạy dính: Polyisobutylen polyme trùng hợp isobutylen với mạch carbon dài thẳng, chất dính loại silicon điều chế từ polydimethyl siloxan lỏng silicat resin phân tử lượng thấp, Polyacrylat [3] e.Lớp bảo vệ ( Liner ): Được xem vật liệu đóng gói sơ cấp thuốc dán, tiếp xúc với tá dược dược chất nên phải trơ mặt hóa học khơng ảnh hưởng đến phóng thích hấp thu thuốc dán [3].Thông thường lớp thướng làm từ vật liệu vải giấy, polyethylen, polyvinylclorid phủ bên lớp silicon hay teflon, kim loại dát mỏng [3] Hình 1.1: Thành phần thuốc dán Ở số dạng thiết kế có thêm khung polyme, khung làm từ chất có nguồn gốc tự nhiên hay tổng hợp, dựa tính chất hóa lý dược chất lựa chọn chất thích hợp để làm khung [2]  Polyme tự nhiên: Dẫn xuất cellulose, gelatin, shellac, gôm, protein đẫn xuất chúng, cao su tự nhiên, tinh bột,… [2]  Polyme tổng hợp: Polyvinyl alcohol, Polyvinyl chloride, Polyethylene, Polypropylene, Polyacrylate, Polyamide, Polymethylmethacrylate,… [2] Polyurea, Polyvinylpyrrolidone, Hình 1.2: Thành phần thuốc dán có thiết kế Polyme Matrix Các dạng cấu tạo thuốc dán: - Cấu tạo thuốc dán bao gồm: Lớp lưng, lớp chứa dược chất tá dược, lớp nhiều lớp với thiết kế khác nhau, cuối lơp bảo vệ [3] Dựa vào cấu tạo chứa lớp hoạt chất chế kiểm sốt phóng thích hoạt chất mà ta có dạng thiết kế thuốc sau [2] [3]: a.Thiết kế thuốc dán kiểu dược chất tan dính có cấu trúc nhiều lớp (Drug In Adhesive Patch Design): Dạng có cấu trúc đơn giản nhất, dễ điều chế thiết bị không phức tạp [3] Trong loại lớp kết dính có chứa dược chất, dược chất tán vào chất kết dính hình thành khối thuốc dính Khối thuốc mặt nâng đỡ lớp mặt có lớp bảo vệ khơng thấm nước, sử dụng, lớp bảo vệ bóc thuốc dán dán vào da Tốc độ phóng thích thc sphuj thuộc vào hệ số phân bố, nồng độ thuốc chất kết dính, vào hệ số khuếch tán bề dày lớp kết dính[2] [3] Hình 1.3: Thiết kế thuốc dán kiểu dược chất tan dính có cấu trúc nhiều lớp Dạng đơn giản cần ý dược chất tá dược tiếp xúc với nhiệt độ cao để làm bốc dung mơi, điều làm cho dược chất bị phân hủy thay đổi tính chất tá dược công thức[2] [3] b.Thiết kế dán kiểu dược chất tan dính có cấu trúc nhiều lớp (Multilamilate DIA Patch Design): Thuốc dàn có cấu tạo tương tự dạng thuốc dán kiểu dược chất tan dính có cấu tạo lớp, có thêm lớp màng kiểm sốt tốc độ phóng thích kẹp lớp khung nhạy dính chứa thuốc dính trực tiếp với da Do đó, phóng thích dược chất thuốc dán ổn định khả bấm dính cao [2] [3] Ưu điểm: dạng dán thành phần đơn giản, khơng đòi hỏi trang thiết bị phức tạp dạng thuốc dán nghiên cứu phổ biến phù hợp với nhu cầu nghiên cứu Viêt Nam [3] Hình 1.4: Thiết kế dán kiểu dược chất tan dính có cấu trúc nhiều lớp c.Thiết kế thuốc dán kiểu bể chứa chất lỏng (Liquid Reservoir-Type Patch Design): Thuốc dán kiểu bể chứa chất lỏng dạng triển khai sớm nhất, hệ thống bể chứa thuốc thiết kế nằm lớp mang khối thuốc hay gọi lớp chứa hoạt chất, lớp chứa hoạt chất lớp nhiều lớp khung rắn, tiếp lớp màng polyme kiểm sốt tốc độ phóng thích chất, kiểm sốt giải phóng khuếch tán dược chất từ chế phẩm, cuối lớp lưng bảo vệ 10 không thấm nước [1] [3] Trong bể chứa thuốc thuốc dạng dung dịch, huyền phù, gel [2] Hình 1.5: Thiết kế thuốc dán kiểu bể chứa chất lỏng Tuy nhiên, phóng thích dược chất thuốc dán khó kiểm sốt phải khuếch tán qua màng lớp kết dính, việc điều chế đòi hỏi phức tạp Ngoài ra, với cấu trúc thuốc dán bao gồm nhiều lớp màng bao cho bể chứa chất lỏng làm cho kích thước thuốc dán tăng lên, không tiện lợi sử dụng [3] d.Thiết kế thuốc dán kiểu khung polyme (Polyme Matrix Patch Design): Thuốc dán kiểu khung polyme loại thiết kế bổ sung thuốc dán bể chứa, thành phần lỏng bể chứa thuốc thay khung polyme, khung polyme kẹp lớp mang khối thuốc lớp dính Khung polyme bào chế cách phân tán đồng dược chất rắn vào chất kết dính polyme thân dầu thân nước Khối polyme chứa thuốc, sau đúc thành khung có diện tích bề mặt xác định bề dày kiểm sốt [2] [3] Hình 1.6: Thiết kế thuốc dán kiểu khung polyme (Polyme Matrix) Ưu điểm dạng thiết kế kế dược chất khơng bị thất thốt, khả phóng thích dược chất kiểm sốt tốt, Tuy nhiên, chất kết dính đòi hỏi khả bám dính cao [3] 11 II- THUỐC DÁN THẨM THẤU (OSMOSIS PATCH): 1.Khái niệm: Thuốc thấm qua da chế phẩm mềm dẻo vỡi kích cỡ khác nhau, chứa nhiều hoạt chất Chúng dán vào vùng da nguyên vẹn nhằm mục đích đưa hoạt chất thấm qua da vào hệ thống tuần hoàn gây tác dụng phòng điều trị bệnh [1] 2.Kỹ thuật bào chế Chủ yếu sử dụng phương pháp hòa tan với bước sau: a Chế tạo lớp cốt hoặ khung xốp cách trộn polymer, tá dược máy b c d e khoáy trộn với vận tốc thích hợp [1] Phối hợp hoạt chất vào hỗn hợp [1] Trãi hỗn hợp lớp phim khơng thấm, kiểm sốt bề dày lớp trãi [1] Sấy lớp trãi làm khơ nhiệt độ phòng [1] Bảo vệ lớp trãi lớp phim tháo gỡ (thơng thường lớp trán sylicon) [1] f Đóng gói sản phẩm [1] Các sản phẩm thị trường: Tên sản phẩm: ARIEL TDDS Công thức: Scopolamine 1,5 mg Chỉ định: Ngăn ngừa tình trạng chóng mặt, buồn nôn, nôn, đau dầu say tàu xe, máy bay, tàu biển Vị trí sử dụng: Dán vào da vùng phía sau tai Sản xuất bởi: Caled Pharmaceuticals, Inc Hình 2.1: Bao bì thuốc dán ARIEL TDDS thị trường Tên sản phẩm: BANDGO 12 Công thức: Thảo dược thiên nhiên 100%, khơng chứa dược chất hóa học gây hại Chỉ định: Ngăn ngừa tình trạng nơn mửa, chóng mặt, buồn nôn, chán ăn triệu chứng khác say tàu xe di chuyển ô tô, tầu thủy, máy bay, tàu hỏa, hay phương tiện khác Vị trí sử dụng: Dán vào da vùng rốn phía sai tai Nhập phân phối bởi: cơng ty A&E Hình 2.2: Bao bì thuốc dán BANDGO thị trường Tên sản phẩm: EVRA Công thức: Norelgestromin mg Ethinylestradiol 600 mcg Chỉ định: Tránh thai thẩm thấu qua da Vị trí sử dụng: Mơng, bụng, mặt ngồi phía cánh tay, sau vai Khơng dán lên vú, vùng da bị đỏ kích ứng, bị trầy xướt Sản xuất bởi: Janssen Cliag 13 Hình 2.3 : Bao bì thuốc dán EVRA thị trường vị trí sử dụng Tên sản phẩm: Thuốc dán tiểu đường DiaRemedium Công thức: Đương quy (Angelace sinensic) Rễ sắn dây (Radix pueraria) Địa hồng (Radix Rehmanniae) Xích dược (Radix paeoniae rubra) Trà kỷ tử (Lycium barbarum) Chỉ định: Điều trị tiểu đường Tyde Vị trí sử dụng: Vùng da lòng bàn chân Hình 2.4: Bao bì thuốc dán tiểu đường DiaRemedium thị trường III-THUỐC DÁN TÁC DỤNG TẠI CHỖ ( SPOT-PATCH ): 14 1.Định nghĩa: Thuốc dán tác dụng chỗ chế phẩm có chứa nhiều dược chất trải dính lớp phim dẻo định dính da, định dán da, dược chất thành phần khác thuốc không thấm qua da để vào hệ tuần hoàn chung, mà nhằm phát huy tác dụng chỗ [1] 2.Kỹ thuật bào chế: Ngoại trừ trường hợp đặc biệt, thuốc dán tác dụng chỗ thông thường điều chế phương pháp trộn hợp chất cao phân tử tự nhiên tổng hợp tan không tan nước với dược chất, trộn dán miếng vải phim với hình dạng thích hợp Các chất cao phân tử thường gặp: Chất béo, dầu béo, muối acid béo, sáp, nhựa, chất dẻo, lanolin tinh chế, cao su hỗn hợp đồng chất 3.Các sản phẩm thị trường: Tên sản phẩm: Cao dán Salonpas® Cơng thức: Methyl salicylate 6,29% dl-Camphor 1,24% l-Methol 5,71% Tocopherol acetate 2,00% Chỉ định: Dùng giảm đau, kháng viêm đau liên quan đến : đau vai, đau lưng, đau cơ, mỏi cơ, đau khớp, bầm tím, bong gân, căng cơ, đau đầu, đau Vị trí sử dụng: Dán lên vùng da nơi bị đau da lành lặn Sản xuất bởi: Cơng ty TNHH Dược phẩm Hisamitsu Việt Nam 15 Hình 3.1: Bao bì cao dán SALONPAS® thị trường Tên sản phẩm: Cao dán-Gel Salonsip® ( Salosip Gel-Patch) Cơng thức: Glycol salicylate 1,25g l-Methol 1,00g dl-Camphor 0,30g Tocopherol acetate 1,00g Chỉ định: Dùng giảm đau, kháng viêm đau liên quan đến: mỏi cơ, đau cơ, đau vai, đau lưng đơn thuần, bầm tím, bong gân, căng cơ, viêm khớp Vị trí sử dụng: Dán lên vùng da nơi bị đau da nguyên vẹn Sản xuất bởi: Cơng ty TNHH Dược phẩm Hisamitsu Việt Nam Hình 3.2: Bao bì Cao dán-Gel Salonsip® trị trường Tên sản phẩm: Miếng dán hạ sốt Sakura Công thức: Aluminium Glycinat, Glycerin, Natri Polyactylate, Menthol, Eucalyptol, Nước Chỉ định: Giúp hạ nhiệt, hạ sốt, giảm đau, đau đầu, đau bắp, say nắng Ngăn ngừa co giật 16 Vị trí sử dụng: Dán lên vùng da cần làm mát giảm đau : trán, nách, bẹn, vai, lưng, bắp Sản xuất bởi: Công ty cổ phần Tanaphar Hình 3.3: Bao bì thuốc dán dán hạ sốt Sakura thị trường Tên sản phẩm: Miếng dán Plaster Công thức: Acid salicylic 780 mg Phenol 40 mg Chỉ định: Mắt cá chân, mụn cóc tay, mụn cóc chân, vùng da sừng hóa gây thẩm mỹ Vị trí sử dụng: Dán lên vùng da nơi bị mắt cá chân, mụn cóc tay, chân, vùng da bị sừng hóa Sản xuất bởi: Cơng ty Dược Trung Ương Mediplantex (358 Giải Phóng, Hà Nội) 17 Hình 3.4: Bao bì thuốc dán Plaster thị trường 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Dược điển Việt Nam IV, Nhà xuất y học, Hà Nội, 2009 [2] Abdul Hafeez, ed Journal of Scientific and Innovative Research, 2013, 733-744 [3] Vũ Thị Huỳnh Hân (2013), Nghiên cứu bào chế thuốc dán thấm qua da Scopolamin 1,5 mg, Luận án Tiến sĩ Dược học, Trường Đại học Thành Phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh 19 ... chế thuốc dán, tùy vào mục đích trị liệu mà hoạt chất qua đường da vào hệ tuần hồn, có tác dụng tồn thân gọi thuốc dán thẩm thấu có tác động chỗ nơi tiếp xúc gọi thuốc dán tác động chỗ Nhờ điểm... lòng bàn chân Hình 2.4: Bao bì thuốc dán tiểu đường DiaRemedium thị trường III-THUỐC DÁN TÁC DỤNG TẠI CHỖ ( SPOT -PATCH ): 14 1.Định nghĩa: Thuốc dán tác dụng chỗ chế phẩm có chứa nhiều dược chất... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ KHOA DƯỢC  - BÁO CÁO THỰC HÀNH DƯỢC KHOA Tên đề tài: NHẬN BIẾT THUỐC DÁN Cần Thơ, 03/2019 MỤC LỤC MỞ ĐẦU THUỐC DÁN (PATCHES)
- Xem thêm -

Xem thêm: PATCH ( Nhận biết thuôc dán tại chỗ và thẩm thấu), PATCH ( Nhận biết thuôc dán tại chỗ và thẩm thấu), Các sản phẩm trên thị trường:, Các sản phẩm trên thị trường:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay