CÂU h i TH o LU n KY NANG QUAN LY LANH DAO

1 28 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 23:08

CÂU HỎI THẢO LUẬN THAM KHẢO Môn: KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO QUẢN Câu Phân biệt mục tiêu người người lãnh đạo mục tiêu cấp (người thừa hành) hoạt động đơn vị Liên hệ thực tiễn Phân tích, đánh giá mục tiêu đơn vị anh (chị ) theo tiêu chí SMART Câu Trình bày nội dung hoạt động lãnh đạo quản sở, nêu ví dụ thực tiễn đơn vị Trong quy trình PDCA, theo anh (chị) khâu quan trọng nhất, sao? Câu Phân biệt phong cách lãnh đạo độc đoán – dân chủ - tự do? Theo anh (chị) phong cách lãnh đạo phù hợp giai đoạn nay? Người lãnh đạo quản cần rèn luyện để có phong cách đó? Liên hệ thực tiễn đơn vị Câu Phân tích kỹ người lãnh đạo quản quy trình thu thập xử thơng tin ví dụ cụ thể mà anh (chị) biết thực sở Qua rút kết luận cho hoạt động lãnh đạo quản lý? Câu Khi định quản sở, người lãnh đạo quản cần lưu ý yêu cầu nào, giải thích liên hệ thực tiễn đơn vị Vận dụng giai đoạn sáng kiến ban hành định, anh (chị) nêu vấn đề cần giải hoạt động lãnh đạo quản thực tiễn đơn vị tìm phương án tối ưu Câu Trình bày, phân tích quy trình tổ chức thực định quản sở qua ví dụ cụ thể mà anh (chị) tham gia tổ chức thực định Người lãnh đạo quản cần lưu ý vấn đề để đảm bảo hiệu việc tổ chức thực định Câu Nêu kỹ điều hành công sở? Liên hệ thực tiễn kỹ tổ chức điều hành họp đơn vị anh (chị) nay? Người lãnh đạo quản cần làm để thực việc tổ chức điều hành họp hiệu hơn? Câu Phân biệt văn Đảng văn quản hành nhà nước? Anh (chị) xây dựng văn quản hành nhà nước phù hợp với thực tiễn đơn vị cơng tác Câu Trình bày cụ thể yếu tố cần chuẩn bị để người lãnh đạo quản thực hiệu thuyết trình - diễn thuyết trước cơng chúng nhằm tuyên truyền thuyết phục qua ví dụ hoạt động thực tiễn đơn vị Người lãnh đạo quản cần rèn luyện kỹ để diễn thuyết hiệu quả? Câu 10 Để xây dựng nguồn nhân đủ lượng chất, người lãnh đạo quản sở cần lưu ý nguyên tắc công tác đánh giá cán bộ? Trong vấn đề quan trọng giai đoạn nay? Vì sao? Liên hệ thực tiễn đơn vị
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU h i TH o LU n KY NANG QUAN LY LANH DAO, CÂU h i TH o LU n KY NANG QUAN LY LANH DAO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay