Đồ án CTM Hộp Khai Triển

241 152 0
  • Loading ...
1/241 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 22:55

Đồ Án Chi Tiết Máy HGT phân đôi cấp chậm, các bạn tải về và thay số là làm dễ dang nhé.Đồ Án Chi Tiết Máy HGT phân đôi cấp chậm, các bạn tải về và thay số là làm dễ dang nhé.Đồ Án Chi Tiết Máy HGT phân đôi cấp chậm, các bạn tải về và thay số là làm dễ dang nhé.Đồ Án Chi Tiết Máy HGT phân đôi cấp chậm, các bạn tải về và thay số là làm dễ dang nhé. Thuyết minh đồ án chi tiết máy CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KHOA CƠ KHÍ - ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CƠNG NGHIỆP BỘ MƠN THIẾT KẾ CƠ KHÍ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY Số: 06 / KT-Đ-XT Sinh viên thiết kế: Nguyễn Minh Ngọc Lớp :K49CĐL.01 Nguyễn Xuân Tú Lớp :K49CCM.04 Giáo viên hướng dẫn: Th.S Bùi Thanh Hiền THIẾT KẾ TRẠM DẪN ĐỘNG DÙNG CHO XÍCH TẢI VỚI SỐ LIỆU SAU : Lực vòng xích tải: Số đĩa xích tải: Bước xích tải: Vận tốc xích tải: Ft = 4050 Z = 31 t = 31 v= 1,4 N mm m/s Thời gian phục vụ: (năm) Tỷ lệ số ngày làm việc năm: 2/3 Số ca làm việc ngày: 1/3 T/chất tải trọng: không đổi, quay chiều P 45 P.Kb ® P Ft Sơ đồ khai triển trạm dẫn động 1.Động điện 2.Bộ truyền đai t Sơ đồ tải trọng làm việc Kbd = 1,7 3.Bộ truyền bánh cấp nhanh 4.Bộ truyền bánh cấp chậm 5.Khớp nối Khối lượng yêu cầu 01 thuyết minh chung trình bầy tính tốn chọn động cơ; tính thiết kế chi tiết hệ dẫn động; lắp ráp, vận hành bảo dưỡng hệ dẫn động 01 vẽ lắp hộp giảm tốc (khổ giấy Ao) Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên Thuyết minh đồ án chi tiết máy Mỗi sinh viên 01 vẽ chế tạo chi tiết khổ giấy A3 giáo viên hướng dẫn định Các thành viên nhóm tự thảo luận phân cơng nhiệm vụ cho người; đảm bảo thành viên chủ động hồn thành phần cơng việc đồng thời thực kiểm tra chéo số liệu tính tốn, tra cứu số liệu vẽ thành viên khác Điểm đánh giá thành viên bao gồm điểm chung nhóm điểm đánh giá riêng trách nhiệm giao Giáo viên hướng dẫn …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên Thuyết minh đồ án chi tiết máy Phần I : TÍNH TỐN ĐỘNG HỌC HỆ DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ Chọn động điện 1.1 Chọn kiểu, loại động Với thị trường việc chọn động điều khơng q khó khăn, để chọn động phù hợp với điều kiện sản xuất, điều kiện kinh tế, cho hiệu cao nhất, cần phải rõ số loại động phổ biến Sau vài loại động có mặt thị trường: + Động điện chiều: loại động có ưu điểm thay đổi trị số mơmen vận tốc góc phạm vi rộng, đảm bảo khởi động êm, hãm đảo chiều dễ dàng chúng lại có nhược điểm giá thành đắt, khó kiếm phải tăng thêm vốn đầu tư để đặt thiết bị chỉnh lưu, dùng thiết bị vận chuyển điện, thang máy, máy trục, thiết bị thí nghiệm + Động điện xoay chiều: bao gồm loại: pha ba pha Động pha: có cơng suất nhỏ phù hợp cho dụng cụ gia đình Trong cơng nghiệp sử dụng rộng rãi động ba pha: đồng không đồng So với động ba pha không đồng bộ, động ba pha đồng có ưu điểm hiệu suất hệ số cosφ cao, hệ số tải lớn có nhược điểm: thiết bị tương đối phức tạp, giá thành cao phải có thiết bị phụ để khởi động động cơ, chúng dùng cho trường hợp cần công suất lớn (100kw), cần đảm bảo chặt chẽ trị số khơng đổi vận tốc góc Động ba pha không đồng gồm hai kiểu: rôto dây rôto ngắn mạch: - Động ba pha không đồng rôto dây cho phép điều chỉnh vận tốc phạm vi nhỏ ( khoảng 5%), có dòng điện mở máy thấp hệ số cosφ thấp, giá thành đắt, vận hành phức tạp dùng thích hợp phạm vi hẹp để tìm vận tốc thích hợp dây chuyền cơng nghệ lắp đặt Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên Thuyết minh đồ án chi tiết máy - Động ba pha không đồng rôto ngắn mạch có ưu điểm kết cấu đơn giản, giá thành hạ, dễ bảo quản, trực tiếp vào lưới điện ba pha khơng cần biến đổi dòng điện song hiệu suất hệ số công suất thấp so với động ba pha đồng bộ, không điều chỉnh vận tốc Từ ưu, nhược điểm với điều kiện hộp giảm tốc, ta chọn Động ba pha không đồng rôto ngắn mạch 1.2 Chọn công suất động Công suất động chọn theo điều kiện nhiệt độ - đảm bảo cho động làm việc nhiệt độ sinh không mức cho phép Muốn vậy, điều kiện sau phải thoả mãn: Pdmdc �Pdtdc (kW) (1.1) dc Trong đó: - Pdm : Công suất định mức động - Pdtdc : Công suất đẳng trị trục động Xác định công suất đẳng trị trục động cơ: dc dc Động làm việc với chế độ tải không đổi nên : Pdt  Plv Plvct P  � dc lv Với: - (kW): Công suất làm việc danh nghĩa trục động ct Trong : - Plv : Công suất làm việc danh nghĩa trục cơng tác - � : Hiệu suất chung tồn hệ thống Ta có : Plvct  Ft v 103 (kW) Với : -Ft : Lực vòng trục cơng tác (N); Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên Thuyết minh đồ án chi tiết máy -v : Vận tốc vòng xích tải (m/s) Plvct  Ft v 4050.1,   5, 67(kW) 103 103 �   m br  n ol  l kn dk theo cơng thức 2.9[1] (m số cặp bánh trụ, n số cặp ổ lăn, l số khớp nối, k số truyền đai ) Tra bảng 2.3[1] Trị số hiệu suất loại truyền ổ: Với : -br  0,96 : Hiệu suất truyền bánh trụ (2 cặp) -d  0,96 : Hiệu suất truyền đai -ol  0,99 : Hiệu suất cặp ổ lăn (4 cặp ổ lăn) - kn  1,0 : Hiệu suất khớp nối (1 khớp nối) � �  0,962.0,994.1,0.0,96  0,85 Plvct 5,67 P P    6,67(kW )  0,85  Vậy ta xác định : dc dt Thay vào ( 1.1) ta có dc lv Pdmdc � Pdtdc Pdmdc 6,67(kW ) 1.3 Chọn tốc độ đồng động Số vòng quay đồng động (còn gọi tốc độ từ trường quay) xác định theo công thức : ndb  60 f p Trong : f –tần số dòng điện xoay chiều (Hz) (f=50Hz); p- số đôi cực từ ; p=1;2;3;4;5;6 Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên Thuyết minh đồ án chi tiết máy Trên thực tế, số vòng quay đồng có giá trị 3000, 1500, 750, 600 500 v/ph Số vòng quay đồng thấp kích thước khn khổ giá thành động tăng (vì số đơi cực từ lớn) Tuy nhiên dùng động có số vòng cao lại yêu cầu giảm tốc nhiều hơn, tức tỉ số truyền toàn hệ thống tăng, dẫn tới kích thước giá thành truyền tăng lên Do vậy, hệ dẫn động khí nói chung, khơng có u cầu đặc biệt, động có số vòng quay đồng 1500 1000 v/ph (tương ứng số vòng quay có kể đến trượt 3% 1450 970 v/ph) Xác định số vòng quay đồng sau: - Số vòng quay trục cơng tác xác định theo công thức: 60.103.v nct  Z t -Với , Z số đĩa xích tải ; v vận tốc vòng xích tải (m/s); t bước xích tải (mm) � nct  60.103.1,  87,41 31.31 (v/ph) -Số vòng quay đồng nên dùng cho động cơ: Chọn sơ số vòng quay đồng động ndb  1500 (v/ph) (kể đến trượt ndb  1450 v/ph); Khi tỉ số truyền sơ hệ thống usb xác định: usb  ndb 1450 1450   nct nct 87,41 =16,59 So sánh usb với giá trị nên dùng giá trị giới hạn hệ thống (bảng 1.2); h d • Tỷ số truyền nên dùng u�nd  und und h Với: - und  �40 : Tỷ số truyền hộp giảm tốc bánh trụ cấp d - und  1,5 �4 : Tỷ số truyền nên dùng truyền đai Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên Thuyết minh đồ án chi tiết máy h d � u�nd  und und  (8 �40).(1,5 �4)  (12 �160) -Do usb = 16,59 nằm khoảng u nên dùng nên ndb =1500 v/ph; 1.4 Chọn động sử dụng thực tế Căn vào công suất đẳng trị tính tiến hành tra bảng P1.3[1] chọn động có công suất định mức thỏa mãn điều kiện (1.1) có số vòng quay đồng động ndb xác định thành lập bảng sau : Kiểu động 4A132S4Y Bảng 1.1 Thông số máy 4A132S4Y3 % Công Vận tốc cos  suất quay (KW) 7,5 (v/ph) 1455 0,86 87,5 Tmax Tdn Tk Tdn 2,2 2,0 1.5 Kiểm tra điều kiện mở máy, tải cho động 1.5.1 Kiểm tra điều kiện mở máy cho động Khi khởi động, động cần sinh công suất mở máy đủ lớn để thắng sức ỳ hệ thống Vì cần kiểm tra điều kiện mở máy cho động Điều kiện mở máy động thỏa mãn công thức sau đảm bảo: dc Pmm �Pbddc (kW) (1.5.1) Trong đó: - dc dc dc Pmm : Công suất mở máy động (kW): Pmm  (Tk / Tdn ).Pdm với Tk Tn mô men khởi động mô men danh nghĩa động (tra bảng động cơ) - Pbddc : Công suất cản ban đầu trục động (kW) Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên Thuyết minh đồ án chi tiết máy Xác định công suất mở máy động cơ: dc Pmm  Tk dc Pdm  2,0.7,5  15(k W ) Tdn Xác định công suất cản ban đầu: Pbddc  K bd Plvdc  1,7.6,67  11,34(k W ) ( K bd : Hệ số cản ban đầu theo sơ đồ tải trọng ) dc � Pmm  Pbddc ( Thỏa mãn điều kiện 1.5.1) 1.5.2 Kiểm tra điều kiện tải cho động Trong trình làm việc tải trọng khơng đổi khơng cần kiểm tra điều kiện tải cho động Phân phối tỷ số truyền Tỉ số truyền chung toàn hệ thống u� xác định theo: u�  ndc nct Trong : ndc - Số vòng quay động chọn (v/ph); nct - Số vòng quay trục cơng tác (v/ph) � u�  ndc 1455   16,65 nct 87,41 Hệ dẫn động gồm truyền mắc nối tiếp nên ta có: Với: ung u�  ung uh ( 1.13 ) - Tỷ số truyền truyền hộp uh - Tỷ số truyền truyền hộp 2.1 Tính tốn tỷ số truyền truyền hộp giảm tốc Hệ dẫn động gồm hộp giảm tốc cấp bánh nối với truyền ngồi hộp có: ung  (0,1 �0,15).uh Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên Thuyết minh đồ án chi tiết máy � ung  (0,1 �0,15).u� (0,1 �0,15).16,65  1,29 �1,58 = Bộ truyền hộp giảm tốc truyền đai, để giảm sai số việc quy chuẩn đường kính bánh đai, nên quy chuẩn giá trị tính theo dãy TST tiêu chuẩn: 1,00; 1,12; 1,25; 1,4; 1,6; 1,8, 2,00; 2,24; 2,50; 2,80; 3,15; 3,55; 4,00; 4,50; 5,00 theo [1] � Chọn ung = 1,4 2.2 Tính tốn tỷ số truyền truyền hộp giảm tốc uh  Từ cơng thức (1.13) ta có: Ta lại có: u� 16,65   11,89 ung 1,4 uh  �ui  u1.u2 Phân phối TST theo tiêu: hàm đa mục tiêu với thứ tự ưu tiên hàm đơn mục tiêu sau: khối lượng lớn truyền , mômen quán tính thu gọn thể tích bánh lớn nhúng dầu nhỏ Ta có: 3 Tỷ số truyền cấp nhanh: u1 �0,825 uh  0,825 11,89  4,3 � Tỷ số truyền cấp chậm: u2  uh 11,89   2,77 u1 4,3 3.Xác đinh thông số trục Ký hiệu số tính tốn sau : số “dc” ký hiệu trục động cơ, số “I”, ”II”, “III” trục số I, II, III 3.1 Xác định công suất trục dc Ta có Pdc  Plv  6,67(kW) Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên Thuyết minh đồ án chi tiết máy Công suất danh nghĩa trục xác định theo công thức: - Công suất danh nghĩa trục I: PI  Plv d ol  6,67.0,96.0,99  6,34(kW) - Công suất danh nghĩa trục II: PII  PI br ol  6,34.0,96.0,99  6,03(kW) - Công suất danh nghĩa trục III: PIII  PII br ol  6,03.0,96.0,99  5,73(kW) - Công suất danh nghĩa trục công tác: Pct  PIII kn ol  5,73.1,0.0,99  5,67(kW) 3.2 Xác định số vòng quay trục - Tốc độ vòng quay trục I: nI  ndc 1455   1039,29(v / ph) ud 1,4 - Tốc độ vòng quay trục II: nII  nI 1039,29   241,70(v / ph) u1 4,3 - Tốc độ vòng quay trục III: nIII  nII 241,70   87,26(v / ph) u2 2,77 - Tốc độ quay trục công tác: nct  nIII 87,26   87,26(v / ph) ukn 1,0 3.3 Xác định Momen xoắn trục Áp dụng công thức: Ti  9,55.106 Pi ni Tính tốn Momen xoắn trục: 10 Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên Thuyết minh đồ án chi tiết máy T 125,0 σd = dc 14 d1 M10 D2 20 l 62 l1 34 l2 15 l3 28 h 1,5 2.1,3.68550,685 = 1,26(MPa) 4.90.14.28  Vậy d �[d] = (2  4) (MPa) Điều kiện sức bền chốt: k T l �  u  0,1 D d Z c u = Trong : l 15 l0  l1    34    41,5(mm) 2 []u ứng suất cho phép chốt []u = (60  80) (Mpa) 1,3.68550,685.41,5 = 37,43(MPa ) 0,1.90.14 �[]u = (60  80) (Mpa) u =  Vậy khớp nối chọn thỏa mãn điều kiện bền Phần IV: KẾT CẤU VỎ HỘP I Tính tốn thiết kế vỏ hộp - Chọn vỏ hộp giảm tốc đúc, vật liệu GX 15-32 - Chọn bề mặt ghép nắp thân bề mặt qua tâm trục Nhờ việc lắp ghép điều chỉnh dễ dàng - Xác định kích thước vỏ hộp: 227 Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên Thuyết minh đồ án chi tiết máy Hình 4.1 Kết cấu cách xác định kích thước hộp giảm tốc 228 Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên Thuyết minh đồ án chi tiết máy 1.1 Chiều dày vỏ hộp - Thân hộp : δ = 0,03.a + = 0,03.aw2 +3 = 0,03.190 + = 8,7(mm) > 6(mm) Chọn δ = 9(mm) - Nắp hộp : δ1 = 0,9.δ = 0,9.9 = 8,1(mm) Chọn δ1 = 8(mm) 1.2 Gân tăng cứng - Chiều dày: e = (0,8 ÷ 1).δ = (0,8 ÷ 1).9 = (7,2÷ 9)(mm) Chọn e = 8(mm) - Chiều cao: h < 58 (mm) - Độ dốc: khoảng 2o 1.3 Đường kính bulơng, vít - Bulơng nền, d1: d1 > 0,04.a + 10 = 0,04.190 + 10 = 17,6(mm) > 12(mm) Chọn d1 = 18(mm) Bu lông M18 - Bulông cạnh ổ, d2: d2 = (0,7 ÷ 0,8).d1 = (0,7 ÷0,8 ).18 = (12,6 ÷ 14,4)(mm) Chọn d2 = 14(mm) Bu lông M14 - Bulông ghép bích lắp thân, d3 : d3 = (0,8 ÷ 0,9).d2 = (0,8 ÷ 0,9).14 = (11,2 ÷ 12,6)(mm) Chọn d3 = 12(mm) Bu lơng M12 - Vít ghép nắp ổ, d4: d4 = (0,6 ÷ 0,7).d2 = (0,6 ÷ 0,7).14 = (8,4 ÷ 9,8)(mm) Chọn d4 = 10(mm) Vít M10 - Vít nắp cửa thăm, d5: d5 = (0,5 ÷ 0,6).d2 = (0,5 ÷ 0,6).14 = (7 ÷ 8,4)(mm) Chọn d5 = 8(mm) Vít M8 1.4 Mặt bích ghép nắp thân Nắp thân hộp ghép bulơng Chiều dày mặt bích S S1 chọn theo điều kiện đảm bảo độ cứng Bề rộng mặt bích K3 phải đủ để xiết chặt xoay chìa vặn góc 600 Bề mặt ghép nắp thân mài cạo để 229 Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên Thuyết minh đồ án chi tiết máy lắp sít Khi lắp, hai bề mặt khơng cần dùng đệm lót (để đảm bảo kiểu lắp ổ vào vỏ trục) Hình 4.2 Bề mặt nắp thân - Chiều dày mặt bích thân hộp,S3: S3 = (1,4 ÷ 1,8).d3 = (1,4 ÷ 1,8).12 = (16,8 ÷ 21,6)(mm) Chọn S3 = 20(mm) - Chiều dày bích nắp hộp, S4: S4 = (0,9 ÷ 1).S3 = (0,9 ÷ 1).20 = (18 ÷ 20)(mm) Chọn S4 = 18(mm) - Bề rộng bích nắp thân, K3 : K �K   �5  (mm) Với K2 = E2 + R2 +(3 5) (mm) (K2 bề rộng mặt ghép cạnh bulông cạnh ổ) E2 �1, 6.d  1, 6.14  22, 4(mm) R2 �1,3.d  1,3.14  18, 2(mm)  K  22,  18,  (3 �5)  (43, �45, 6)(mm) Chọn K2 = 44(mm) K �44  (3 �5)  (39 �41)(mm) Chọn K3 = 40(mm) 1.5 Mặt đế hộp - Chiều dày phần lồi: 230 Đại học kỹ thuật cơng nghiệp Thái Nguyên Thuyết minh đồ án chi tiết máy S1 �(1,3 �1,5).d1  (1, �1,5).18  (23, �27)  mm  Chọn S1 = 25(mm) - Bề rộng măt đế hộp: K1 �3.d1  3.18  54  mm  q ≥ K1 + 2.δ = 54+ 2.9 = 72(mm) Chọn q = 72(mm) 1.6 Khe hở chi tiết - Giữa bánh với thành hộp:   �(1 �1, 2).   �1,    �10,8   mm  Chọn Δ = 10(mm) - Giữa đỉnh bánh đáy hộp: 1 �  �5     �5    27 �45   mm  Chọn Δ1 = 30(mm) - Giữa mặt bên bánh với nhau: Δ2 ≥ δ = 9(mm) Chọn Δ2 = 10(mm) 1.7 Số lượng bulông Z LB  200 �300  - Chiều dài HGT: d  da L �aw1  aw  a1  2  2.  K 54,61  293, 27  166  190   2.10  2.19  2.40  647,94( mm) � Lấy tròn L = 648(mm) - Chiều rộng HGT: B = l21 +10.2 = 222 + 10.2 = 242(mm) - Số lượng bu lông nền: LB LB ��� Z �  300 200 ۣ 2,97 Z 4, 45 � 648  242 300 Z 648  242 200 � Chọn Z = 1.8 Kích thước gối trục 231 Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên Thuyết minh đồ án chi tiết máy Gối trục cần phải đủ độ cứng để không ảnh hưởng đến làm việc ổ Đường kính ngồi gối trục (D3) chọn theo đường kính nắp ổ Dựa vào kích thước trục tính tốn phần thiết kế trục bảng 18-2 [2] ta tra kích thước gối trục: Hình 4.3 Gối trục Trục I II III Bảng 4.1 Thơng số kích thước gối trục D(mm) D2(mm) D3(mm) D4(mm) h(mm) d4(mm) 62 75 90 52 M6 120 140 170 115 14 M10 130 150 180 115 14 M10 Z 6 D: Đường kính lỗ lắp ổ lăn - Tâm lỗ bu lông cạnh ổ: E2 �1, 6.d  1, 6.14  22, 4(mm) R2 �1,3.d  1,3.14  18, 2(mm) 232 Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên Thuyết minh đồ án chi tiết máy Với C D3 90 170 CI   45( mm) CII   85(mm) ta có: 2 ; ; CIII  180  90( mm) II Chọn chi tiết phụ 2.1 Cửa thăm Để kiểm tra, quan sát chi tiết máy hộp lắp ghép để đổ dầu vào hộp, đỉnh hộp có cửa thăm Cửa thăm đậy nắp Trên có nút thơng hơi, tra theo bảng 18.5[2]: Hình 4.4 Cửa thăm Bảng 4.2 Thơng số kích thước nắp quan sát A B A1 B1 C C1 K R Vít 10 15 10 12 M8x2 Số lượng 233 Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên Thuyết minh đồ án chi tiết máy 0 2 2.2 Nút thông Khi làm việc, nhiệt độ hộp tăng lên Để giảm áp suất điều hòa khơng khí bên bên ngồi hộp, ta dùng nút thông Nút thông thường nắp cửa thăm vị trí cao hộp giảm tốc, tra theo bảng 18.6[2]: Hình 4.5 Nút thơng A B C Bảng4.3 Thông số nút thông D E G H I K M N L O P M27x 5 6 2 Q R S 2.3 Nút tháo dầu Sau thời gian làm việc, dầu bơi trơn chứa hộp bị bẩn ( bụi bặm, hạt mài) bị biến chất, cần phải tháo để thay dầu Để tháo dầu cũ cần có lỗ tháo dầu lỗ tháo dầu lúc làm việc nút kín nút tháo dầu Kích thước nút tháo dầu trụ tra theo bảng 18.7[2]: 234 Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên Thuyết minh đồ án chi tiết máy Hình4.6 Nút tháo dầu trụ d M22x2 b 15 Bảng4.4 Thông số nút tháo dầu trụ m f L c q D 10 28 2,5 19,8 32 S 22 D0 25, 2.4 Kiểm tra mức dầu Khi vận tốc bánh v �12 m / s bánh ngâm dầu Chiều cao mức dầu hộp kiểm tra qua que thăm dầu.Có kích thước tiêu chuẩn hóa cho hình vẽ.Chiều cao mức dầu hộp kiểm tra thiết bị dầu Dùng que thăm dầu để kiểm tra 235 Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên Thuyết minh đồ án chi tiết máy L 30 12 M12 Ø6 Ø5 Ø12 Ø18 R2 1X45° 0,5X45° 1X45° Hình 4.7 Mức dầu que thăm dầu 2.5 Bulơng vòng Để nâng vận chuyển hộp giảm tốc (khi gia công, lắp ghép), nắp thân thường lắp thêm bulơng vòng Kích thước bulong vòng chọn theo trọng lượng hộp giảm tốc, tra theo bảng 18.3b[2] , chọn trọng lượng hộp giảm tốc m = 180 KG, tra theo bảng 18.3a[2], chọn kết cấu kích thước bulong vòng: 236 Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên Thuyết minh đồ án chi tiết máy d1 d5 r2 r c x f 45° l h d2 h2 h1 120° d Hình 4.8 Bulong vòng Bảng 4.5 Thơng số kích thước bulong vòng(mm) d M10 d1 d2 d3 d4 d5 5 5 h 2 h h h3 l ≥ f 2 b c r r r 1, 5 Trọng lượng nâng a b c 20 25 12 2.6 Chốt định vị Để đảm bảo vị trí tương đối nắp thân trước sau gia công, lắp ráp ta dùng chốt định vị Ta chọn chốt hình cơn, hình dáng kích thước chốt tra theo bảng 18.4b[2]: 237 Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên Thuyết minh đồ án chi tiết máy Hình 4.9 Chốt định vị hình Bảng 4.5 Thơng số hình dáng kích thước chốt đinh vị hình d (mm) c (mm) l (mm) 1,2 45 2.7 Chọn dầu bôi trơn cho hộp giảm tốc Để giảm mát cơng suất ma sát, giảm mài mòn răng, đảm bảo nhiệt tốt đề phòng chi tiết máy bị hỏng, cần phải bôi trơn liên tục truyền hộp giảm tốc + Phương pháp bôi trơn: vận tốc vòng v
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án CTM Hộp Khai Triển, Đồ án CTM Hộp Khai Triển, Phần I : TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC HỆ DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ, Phần II : THIẾT KẾ CÁC CHI TIẾT TRUYỀN ĐỘNG, Xác định ứng suất cho phép, Xác định thông số cơ bản của bộ truyền, II. THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG CẤP CHẬM, Kiểm tra điều kiện bôi trơn, Phần III : THIẾT KẾ CÁC CHI TIẾT ĐỠ NỐI, 4 Xác định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt lực, 5 Xác định đường kính và chiều dài các đoạn trục, 6 Kiểm nghiệm trục về độ bền mỏi, 8 Tính kiểm nghiệm trục về độ cứng, 1 Chọn ổ lăn cho trục I:, 2 Chọn ổ lăn cho trục II:, - Bộ truyền bánh răng đã cho là bộ truyền bánh răng trụ. Dựa vào các tiêu chí kỹ thuật, kinh tế ta thiết kế bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng cho hộp giảm tốc. Do:, Đóng vai trò là bước quan trọng trong tính toán thiết kế chi tiết máy nói chung và bộ truyền bánh răng nói riêng., Xác định ứng suất cho phép, ta tính toán ứng suất tiếp xúc cho phép và ứng suất uốn cho phép  :, Sai số vận tốc thực hiện trên băng tải, truyền qua bộ truyền xích và bộ truyền bánh răng cấp nhanh, cấp chậm, Trục chịu tải trọng trung bình nên ta dùng thép 45 thường hóa hoặc tôi cải thiện có =750(MPa), =450(MPa),ứng suất xoắn cho phép =15..30(MPa) để chế tạo., Khả năng tải tĩnh do biến dạng dư gây ra., 3 Chọn ổ lăn cho trục III:, 3 Tính cho trục III, Phần IV: KẾT CẤU VỎ HỘP, 4 Kiểm tra mức dầu

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay