Vận dụng học thuyết giá trị để xây dựng giải pháp phát triển nền kinh tế trong lĩnh vực sản xuất của doanh nghiệp

15 23 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 22:31

Vận dụng học thuyết giá trị để xây dựng giải pháp phát triển nền kinh tế trong lĩnh vực sản xuất của doanh nghiệp .Đứng trước xu thế phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới thì nước Việt Nam ta là 1 trong những nước có nền kinh tế đang phát triển, tốc độ phát triển còn thấp. Cơ sở hạ tầng, trình độ quản lí, khoa học kĩ thuật vẫn chưa tương xúng với tiềm năng của quốc gia,...Hơn nữa tham ô tham nhũng, ô nhiễm môi trường,.. vẫn luôn là những vấn đề bức xúc chưa loại bỏ một cách triệt để được. Tuy vậy ta cũng không thể một sớm một chiều mà có thể khắc phục ngay được tất cả yếu điểm đó mà ta phải dần dần khắc phục mà phải xử lý một cách có hệ thống, bài bản. Mà trong đó, thì việc tập trung phát triển kinh tế được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy, áp dụng học thuyết giá trị vào việc phát triển kinh tế là rất quan trọng. Chúng ta cần phải linh hoạt trong từng vấn đề, từng lĩnh vực của sự phát triển kinh tế. Bài viết được trình bày với nội dung chủ yếu là việc áp dụng học thuyết giá trị vào lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam. Song do khuôn khổ có hạn nên chúng tôi không thể đề cập đến tất cả các khía cạnh của vấn đề, vì vậy chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến, đóng góp mang tính khoa học của thầy và các bạn để bài viết này được thêm phần hoàn thiện hơn. “ Vận dụng học thuyết giá trị để xây dựng giải pháp phát triển nền kinh tế trong lĩnh vực sản xuất của doanh nghiệp “ MỤC LỤCCHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ1.1, CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN1.2, NỘI DUNG HỌC THUYẾT GIÁ TRỊCHƯƠNG 2: ÁP DỤNG HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ VÀO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP LĨNH VỰC SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM2.1, ĐẶC ĐIỂM LĨNH VỰC SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM2.2, ÁP DỤNG LÝ THUYẾT ĐÃ NÊU VÀO THỰC TẾ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAMCHƯƠNG 3: TỔNG KẾT CHUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ1. Các khái niệm liên quanGiá trị của hàng hóa là một thuộc tính của hàng hóa, đó chính là lao động hao phí của người sản xuất để sản xuất ra nó đã được kết tinh vào trong hàng hóa. Giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng, là tỉ lệ theo đó một giá trị sử dụng loại hàng hóa này được trao đổi với một giá trị sử dụng khác, trên một cơ sở chung, cái chung đó là lao động (thời gian lao động và công sức lao động) được chứa đựng trong hàng hóa.Giá trị cá biệt là toàn bộ hao phí lao động mà một cơ sở sản xuất kinh doanh đã tạo ra để tạo ra sản phẩm.Giá trị xã hội là hao phí lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trông hàng hóa.Thời gian lao động xã hội cần thiết dùng để chỉ về khoảng thời gian lao động cần thiết phải tiêu tốn để sản xuất ra một hàng hóa nào đó trong những điều kiện sản xuất bình thường của xã hội với một trình độ trang thiết bị trung bình, với một trình độ thành thạo trung bình và một cường độ lao động trung bình trong xã hội ở thời điểm nào đó.Lượng giá trị của hàng hóa là một khái niệm trong kkinh tế chính trị MacLeenin chỉ về một đại lượng đo băng lượng lao động tiêu hao để sản xuất ra hàng hóa đó, lượng lao động tiêu hao đó được tính bằng thời gian lao động, cụ thể là thời gian lao động xã hội cần thiết.2. Nội dung học thuyết giá trịHọc thuyết giá trị là học thuyết kinh tế cơ bản của sản xuất và lưu thông hàng hóa trong mô hình kinh tế chính trị của Marx. Theo Marx, ở đâu có lưu thông trao đổi hàng hóa, ở đó có sự hiện diện của học thuyết giá trị. Nội dung cốt lõi của học thuyết giá trị Quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa phải được tiến hàng trên cơ sở những hao phí lao động xã hội cần thiết nghĩa là trên cơ sở giá trị xã hội của hàng hóa.Nội dung trên không phụ thuộc vào tính chất xã hội của quan hệ sản xuất. Nó có tính độc lập, không phụ thuộc vào chế độ chính trịxã hội.Trong lĩnh vực sản xuất,theo học thuyết giá trị: hao phí lao động của các chủ thể sản xuất phải nhỏ hơn hoặc bằng hao phí lao động xã hội cần thiết.Chẳng hạn: một hàng hóa A nào đó giá trị xã hội của nó là 10.000đ.Khi đó đòi hỏi mỗi người sản xuất phải bảo đảm hao phí lao động cá biệt phải nhỏ hơn hoặc bằng 10.000đ. Chỉ có như vậy, người sản xuất mới đủ bù đắp chi phí và có vốn hoặc có lãi.=>Học thuyết giá trị không hề có sự chiếu cố nào đối với bất kỳ chủ thể sản xuất kinh doanh nào. CHƯƠNG 2: ÁP DỤNG HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ VÀO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP LĨNH VỰC SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM2.1, ĐẶC ĐIỂM LĨNH VỰC SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAMa, Những khó khăn:Về công nghiệp, srản xuất công nghiệp đang trên đà tăng trưởng, trong đó sản xuất của một số lĩnh vực then chốt đã có dấu hiệu phục hồi,đã ngày càng có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế của đất nước, là nền tảng cơ bản của nền kinh tế Nhưng để phát triển được ,nó đã gặp rất nhiều khó khăn , những LỜI MỞ ĐẦU Đứng trước xu phát triển mạnh mẽ kinh tế giới nước Việt Nam ta nước có kinh tế phát triển, tốc độ phát triển thấp Cơ sở hạ tầng, trình độ quản lí, khoa học kĩ thuật chưa tương xúng với tiềm quốc gia, Hơn tham ô tham nhũng, ô nhiễm môi trường, vấn đề xúc chưa loại bỏ cách triệt để Tuy ta khơng thể sớm chiều mà khắc phục tất yếu điểm mà ta phải khắc phục mà phải xử lý cách có hệ thống, Mà đó, việc tập trung phát triển kinh tế đặt lên hàng đầu Chính vậy, áp dụng học thuyết giá trị vào việc phát triển kinh tế quan trọng Chúng ta cần phải linh hoạt vấn đề, lĩnh vực phát triển kinh tế Bài viết trình bày với nội dung chủ yếu việc áp dụng học thuyết giá trị vào lĩnh vực sản xuất Việt Nam Song khn khổ có hạn nên chúng tơi khơng thể đề cập đến tất khía cạnh vấn đề, chúng tơi mong nhận ý kiến, đóng góp mang tính khoa học thầy bạn để viết thêm phần hoàn thiện “ Vận dụng học thuyết giá trị để xây dựng giải pháp phát triển kinh tế lĩnh vực sản xuất doanh nghiệp “ MỤC LỤC CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ 1.1, CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN 1.2, NỘI DUNG HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ CHƯƠNG 2: ÁP DỤNG HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ VÀO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP LĨNH VỰC SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM 2.1, ĐẶC ĐIỂM LĨNH VỰC SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM 2.2, ÁP DỤNGTHUYẾT ĐÃ NÊU VÀO THỰC TẾ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM CHƯƠNG 3: TỔNG KẾT CHUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ Các khái niệm liên quan -Giá trị hàng hóa thuộc tính hàng hóa, lao động hao phí người sản xuất để sản xuất kết tinh vào hàng hóa -Giá trị trao đổi quan hệ số lượng, tỉ lệ theo giá trị sử dụng loại hàng hóa trao đổi với giá trị sử dụng khác, sở chung, chung lao động (thời gian lao động cơng sức lao động) chứa đựng hàng hóa -Giá trị cá biệt tồn hao phí lao động mà sở sản xuất kinh doanh tạo để tạo sản phẩm -Giá trị xã hội hao phí lao động xã hội người sản xuất hàng hóa kết tinh trơng hàng hóa -Thời gian lao động xã hội cần thiết dùng để khoảng thời gian lao động cần thiết phải tiêu tốn để sản xuất hàng hóa điều kiện sản xuất bình thường xã hội với trình độ trang thiết bị trung bình, với trình độ thành thạo trung bình cường độ lao động trung bình xã hội thời điểm -Lượng giá trị hàng hóa khái niệm kkinh tế trị MacLeenin đại lượng đo băng lượng lao động tiêu hao để sản xuất hàng hóa đó, lượng lao động tiêu hao tính thời gian lao động, cụ thể thời gian lao động xã hội cần thiết Nội dung học thuyết giá trị -Học thuyết giá trị học thuyết kinh tế sản xuất lưu thơng hàng hóa mơ hình kinh tế trị Marx Theo Marx, đâu có lưu thơng trao đổi hàng hóa, có diện học thuyết giá trị Nội dung cốt lõi học thuyết giá trị -Quá trình sản xuất lưu thơng hàng hóa phải tiến hàng sở hao phí lao động xã hội cần thiết nghĩa sở giá trị xã hội hàng hóa -Nội dung khơng phụ thuộc vào tính chất xã hội quan hệ sản xuất Nó có tính độc lập, khơng phụ thuộc vào chế độ trị-xã hội -Trong lĩnh vực sản xuất,theo học thuyết giá trị: hao phí lao động chủ thể sản xuất phải nhỏ hao phí lao động xã hội cần thiết Chẳng hạn: hàng hóa A giá trị xã hội 10.000đ Khi đòi hỏi người sản xuất phải bảo đảm hao phí lao động cá biệt phải nhỏ 10.000đ Chỉ có vậy, người sản xuất đủ bù đắp chi phí có vốn có lãi =>Học thuyết giá trị khơng có chiếu cố chủ thể sản xuất kinh doanh CHƯƠNG 2: ÁP DỤNG HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ VÀO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP LĨNH VỰC SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM 2.1, ĐẶC ĐIỂM LĨNH VỰC SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM a, Những khó khăn: Về cơng nghiệp, srản xuất cơng nghiệp đà tăng trưởng, sản xuất số lĩnh vực then chốt có dấu hiệu phục hồi,đã ngày có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế đất nước, tảng kinh tế Nhưng để phát triển ,nó gặp nhiều khó khăn , thách thức Nhiều ngành cơng nghiệp trọng điểm chưa có sức bật mạnh mẽ, xứng đáng với tiềm đất nước Phần lớn ngành sản xuất thơ, có tính gia cơng cao chưa mang lại nhiều gia trị gia tăng cho đất nước thiếu ngành cơng nghiệp mang tính tảng cơng nghiệp hỗ trợ Theo báo cáo công thương 2016, số sản xuất công nghiệp tăng 6,3%, mức tăng thấp so với mức tăng 9,1% kỳ năm 2015.Nguyên nhân chủ yếu nhận định khai thác dầu thơ giảm; nhóm ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính sản phẩm quang học, sản xuất thiết bị điện có xu hướng tăng chậm lại so với kỳ năm 2015 Mot số dịch vụ hỗ trợ sản xuất kho bãi, vận tải yếu tố bat lợi ,giá tang sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Các nhóm hàng dệt may, da giầy có đơn hàng bất ổn ,nguồn lực đầu tư phát triển, nghiên cứu bổ sung phát triển kế hoạch đầu tư kinh doanh Ngoài nước ta số phận tiểu thủ công nghiệp ,tuy mang lại mức thu nhập cho người dân hàng hoá sản phẩm chưa thực hiệu Do kinh doanh nhỏ lẻ nên vốn đầu tư chưa cao ,thương hiệu sản phẩm chưa biết đến ,hệ thống kinh doanh mạng lưới chưa chặt phù hợp Hơn sách khuyến khích phát triển mà địa phương đưa dừng việc tạo điều kiện thuận lợi thủ tục hành chính, khen thưởng, chưa có sách hỗ trợ thiết thực vốn, dành quỹ đất, mặt phù hợp cho việc sản xuất, kinh doanh Đó chưa nói đến việc cấp quyền chưa thực đồng hành doanh nghiệp người lao động việc tìm kiếm đầu cho sản phẩm Bởi vậy, nhiều doanh nghiệp sở sản xuất, kinh doanh không muốn đầu tư mở rộng quy mơ sản xuất, người lao động lo ngại phát triển bền vững nghề, nên chưa thực gắn bó, bỏ hết tâm huyết công sức làm nghề Về nông nghiệp , năm gần Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn, đóng vai trò quan trọng việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nguồn thu ngoại tệ góp phần ổn định trị - xã hội.Sau 27 năm đổi mới, nông nghiệp Việt Nam có thành tựu đáng kể đóng vai trò quan trọng q trình phát triển kinh tế xã hội đất nước, trở thành lĩnh vực phát triển thành công kinh tế Bất chấp khó khăn thị trường, thiên tai dịch bệnh, nơng nghiệp tăng trưởng trì mức tương đối Sản xuất nông nghiệp tạo nguồn cung lương thực thực phẩm dồi dào, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia Nhờ vậy, giá nông sản Việt Nam, đặc biệt giá lương thực trì mức thấp, tạo chi phí lao động thấp, thu hút mạnh đầu tư nước đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế ổn định xã hội.Bên cạnh đó, xuất nơng sản tăng liên tục Việt Nam trở thành nước xuất hàng đầu giới mặt hàng như: gạo, cao su, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, sản phẩm gỗ sản phẩm thủy sản.Chính lại tạo thách thức cao cho ngành nông nghiệp Việt nam ca nước nước Mặc dù đạt thành tựu đáng kể đóng góp tích cực cho việc trì ổn định kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 - 2012, tăng trưởng nông nghiệp chủ yếu dựa việc khai thác tài nguyên thiên nhiên (tăng diện tích đất, thâm dụng nước tưới để tăng vụ…) mức sử dụng vật tư đầu vào cao hàm lượng đổi công nghệ thể chế thấp Chất lượng tăng trưởng thấp biểu mức tổn thất sau thu hoạch cao, chất lượng sản phẩm khơng đồng đều, vệ sinh an tồn thực phẩm không đảm bảo, khả tạo giá trị thấp Vì vậy, sau thời gian dài khởi sắc, tăng trưởng nông nghiệp bắt đầu chững thời gian gần đây, giảm từ 4,5% năm 1995 - 2000 xuống 3,8% giai đoạn 2000 - 2005; 3,4% giai đoạn 2006 - 2011 2,7% năm 2012 Chuyển đổi cấu sản phẩm nông nghiệp diễn chậm, chưa thực phản ánh lợi so sánh chưa đáp ứng triển vọng nhu cầu tương lai Trồng trọt chiếm 50% cấu nội ngành nơng nghiệp, lúa gạo chiếm tỷ trọng Tuy chiếm phần lớn diện tích trồng hàng năm hiệu kinh tế lúa đem lại khơng cao, xuất tình trạng nơng dân khơng thiết tha với đất lúa, không thâm canh tăng vụ đồng sông Hồng Ngành thủy sản ngành chăn nuôi phát triển nhanh, song thiếu bền vững… Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp Việt Nam xuất thêm khó khăn thậ chí lớn Trong kể đến như: khả tái sản xuất mở rộng nông dân giảm sút Nông nghiệp tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn Kinh tế giới nước chưa thể nhanh chóng hồi phục năm năm tới Các ngân hàng khó khăn nợ xấu, doanh nghiệp chậm tiếp cận nguồn vốn khiến lợi nhuận giảm phải cắt giảm sản xuất Kinh tế tăng trưởng chậm, nhu cầu tiêu dùng thị trường giảm làm giá nông sản giảm giá vật tư, nhiên liệu tăng Thứ hai, rủi ro sản xuất nông nghiệp tăng An ninh sinh học trở thành vấn đề quan trọng Cùng với q trình biến đổi khí hậu, tình trạng thiên tai tương lai diễn ngày tăng với nhiều diễn biến phức tạp Tình trạng sạt lở, lũ lụt, ngập mặn, hạn hán số vùng xảy với mức độ nghiêm trọng ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống sinh hoạt sản xuất người dân Các biểu thời tiết cực đoan có nhiều khả gây ảnh hưởng tiêu cực cho sản xuất nông nghiệp Thứ ba, ô nhiễm nguy gây suy thối mơi trường Tăng trưởng nông nghiệp Việt Nam thời gian qua lạm dụng phân bón, hóa chất bảo vệ, thuốc thú y, chất kích thích tăng trưởng… gây tác động xấu đến môi trường, làm tăng mức độ ô nhiễm suy yếu nguồn tài ngun thiên nhiên Tính trạng nhiễm mơi trường khơng có biện pháp ngăn chặn kịp thời mang lại hậu nghiêm trọng, đe dọa sản xuất nước khả cạnh tranh nông sản Việt Nam thị trường Đó khó khăn mà ngành nơng nghiệp Việt nam gặp phải Về ngành dịch vụ, khu vực dịch vụ đánh giá khu vực trọng điểm cho phát triển kinh tế hầu hết quốc gia, đặc biệt nhóm nước phát triển, dịch vụ đóng góp từ 70-80% GDP Tuy nhiên, nước ta ngành dịch vụ đóng góp khoảng 40% GDP, đánh giá thấp so với nước khu vực giới Trước hết tăng trưởng chưa bền vững ,Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), năm trở lại ngành dịch vụ có tốc độ tăng trưởng bình quân 7,49%, cao tốc độ tăng trưởng bình quân toàn kinh tế (6,55%) Tốc độ tăng trưởng ngành đánh giá không ổn định, thường xuyên bị nhập siêu Trừ ngành vận tải, bưu điện, du lịch, ngành dịch vụ chủ chốt gần tăng trưởng chậm lại: Dịch vụ thương mại, tài chính, ngân hàng gặp nhiều khó khăn, dịch vụ tư vấn kinh doanh bất động sản sa sút, dịch vụ nhà hàng, khách sạn giảm mạnh Điều đáng quan ngại hai ngành dịch vụ quan trọng tạo tiền đề cho việc nâng cao suất lực cạnh tranh kinh tế khoa học - cơng nghệ hoạt động hành - dịch vụ hỗ trợ lại có tốc độ tăng trưởng thấp (chỉ tăng trưởng khoảng 4,2-4,8%) Ngoài mức độ lan tỏa dịch vụ thấp Theo chuyên gia, xét đến hiệu khu vực kinh tế, bên cạnh xét đến tốc độ tăng trưởng, đóng góp vào GDP ngành đó, yếu tố quan trọng cần xét đến khả lan tỏa, thúc đẩy ngành kinh tế khác phát triển Các chuyên gia cho rằng, ngành phát triển tốt không tạo thúc đẩy, lôi kéo ngành khác phát triển người dân, thành phần xã hội tiếp cận với ngành phát triển khơng mang nhiều ý nghĩa Ở khía cạnh này, thấy điều đáng lo ngại hệ số lan tỏa hầu hết nhóm ngành dịch vụ nước ta thấp bình quân chung kinh tế hệ số hầu hết nhỏ - mức không tốt phát triển ngành nghề Điều thể cấu dịch vụ thiên dịch vụ truyền thống tiêu dùng cuối cùng, chưa phát triển ngành dịch vụ có khả lan tỏa lôi kéo ngành khác phát triển b, Những thuận lợi: Về cơng nghiệp: Nước ta có cấu dân số trẻ mà người độ tuổi lao động cao, hàng năm bổ sung thêm lực lượng hùng hậu Điều làm cho nguồn cung lao động nước ta dồi Chất lượng lao động khống ngừng nâng lên mặt kĩ thuật lẫn trình độ văn hóa Nhìn chung giá nhân cơng lao động ngành dệt may ta rẻ so với số nước khác giới khu vực Đây lợi lớn kho ngành dệt may nước ta Giá nhân công dệt may Việt Nam thuộc nhóm rẻ giới , từ 0,3- 0,6 USD/giờ Nước ta có vị trí địa lí vơ thuận lợi, nằm trung tâm Đông Nam Á Là địa điểm giao nhận chung chuyển hàng hóa thuận lợi Đặc biệt hàng hóa dệt may Việt Nam nằm tren đường chuyển giao cơng nghệ ngành dệt may Đó việc di chuyển công nghệ dệt may từ nước NICs sang nước Đông Nam Á Nam Á Do có hội để kế thừa phát triển thành tựu, học hỏi kinh nghiệm nước trước Ngành dệt may ngành truyền thống nước ta Nguyên vật liệu sợi bơng vải Do co quan hệ mật thiết với ngành nông nghiệp Mà điều kiện nước ta hồn tồn cho phép phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho ngành đó, thay cho việc nhập phần lớn nguyên phụ liệu dệt may Dệt may coi ngành trọng điểm cơng nghiệp Việt Nam thời kì cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước, ngành mũi nhọn có tiềm lực phát triển mạnh Chính phủ hỗ trợ tối đa sách đẩy mạnh xuất khẩu, lao động, tài thuế nhằm tháo gỡ vướng mắc khó khăn sản xuất, xuất giải việc làm cho người lao động Ngành Cơng nghiệp điện tử Việt Nam có hội để thu hút vốn đầu tư từ nước ngồi Chi phí cho lao động Việt Nam tương đối thấp Cụ thể, chi phí hoạt động giá thuê nhân công Việt Nam 1/3 so với Ấn Độ 1/2 so với Trung Quốc Bên cạnh đó, với đa dạng tài ngun khống sản quan trọng cần thiết để phát triển công nghiệp vật liệu điện tử quặng sắt, đất hiếm, titan, rutin, barit, ilmenit… Việt Nam hồn tồn có khả để trở thành nhà cung ứng nguyên vật liệu, hóa chất cho ngành Công nghiệp điện tử nước hình thức khai thác ngun liệu thơ, thành phẩm bán thành phẩm với giá rẻ Đặc biệt, với dân số 90 triệu người, Việt Nam thị trường tiêu thụ đầy tiềm Chính phủ Việt Nam ln khuyến khích hỗ trợ cơng ty nước đầu tư hợp tác với doanh nghiệp (DN) Việt Nam lĩnh vực công nghệ thông tin Công nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam, doanh nghiệp tận dụng lợi lao động đông rẻ Bởi Việt Nam với dân số 90 triệu dân, tỉ lệ dân số vàng chiếm 2/3 Bên cạnh lao động đông rẻ, nhằm đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp đại vào năm 2020, năm gần đây, Việt Nam có sách phát triển cơng nghiệp tốt, điển sách thuế, đất đai, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư Giá lượng Việt Nam rẻ so với nước khu vực giới, lợi quan trọng để nhà đầu tư tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam Về Nơng nghiệp: Việt Nam có lợi lớn đất đai khí hậu Chúng ta nằm vùng có khí hậu nhiệt đới, trồng quanh năm Khác với quốc gia nằm vùng khí hậu ơn đới, họ trồng tháng, việc điều khiển nhiệt độ thích hợp để trồng quanh năm tốn Đặc biệt, Việt Nam có nhiều loại trồng phong phú đa dạng Có thể thấy, Việt Nam nắm giữ lợi lớn, doanh nghiệp hồn tồn tận dụng lợi để phát triển Lao động nông nghiệp nước ta dồi có khả học hỏi nhanh sáng tạo máy móc phục vụ sản xuất với truyền thống tập quán cần cù chịu khó người nơng dân sản xuất nơng nghiệp Hệ thống trị nông thôn Đảng lãnh đạo tăng cường, dân chủ sở bước phát huy, vị giai cấp nông dân nâng cao, an ninh trị, trật tự an tồn xã hội giữ vững tạo điều kiện để nông dân yên tâm sản xuất Nông nghiệp nhận quan tâm cấp quyền, thể qua sách chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất nơng nghiệp Chính sách xây dưng sở hạ tầng nông thôn tăng cường thủy lợi, giao thơng Trình độ khoa học kĩ thuật nơng nghiệp, mức độ giới hóa nơng nghiệp bước cải thiện: áp dụng khoa học kĩ thuật sản xuất, khí hóa nơng nghiệp có bước tiến Việc ứng dụng khoa học- công nghệ, thực tốt công tác thủy lợi làm tiền đề để giống lúa thích nghi phát triển, tạo đột phá sản lượng nông sản Nước ta sau gia nhập vào WTO nơng nghiệp Việt Nam có ba Thứ nhất, thị trường nông sản mở rộng, hàng hóa nơng sản bán nước cho nước thành viên khác Thứ hai, đàu tư nước vào Việt Nam tăng mạnh đặc biệt vào lĩnh vực nông nghiệp, nhờ phát triển mạnh mẽ nông nghiệp Việt Nam Thứ ba bà nơng dân có dịp tiếp cận khoa học kĩ thuật ngày nhiều hơn, nhanh sâu rộng Quy mô thị trường nước ngày rộng lớn Do thị trường nội địacó khả trở thành nơi tiêu thụ lượng lớn sản phẩm mà ngành nông nghiệp sản xuất Đặc biệt sau gia nhập WTO sản phẩm nơng ngiệp có hội tiếp cận với thị trường Mĩ, Nhật, EU cách thuận lợi trước nơng sản Việt Nam khó vào thị trường thuế cao bị phân biệt đối xử Về dịch vụ: Ở Việt Nam, dịch vụ chia làm nhóm : dịch vụ kinh doanh, dịch vụ tiêu dùng dịch vụ công Về dịch vụ kinh doanh nước ta có lợi lao động kỹ thật nghề nguồn nhân lực dồi nên quan tâm phát triển ngành dịch vụ phổ cập, khơng đòi hỏi nhiều lao động trí tuệ cao Doanh nghiệp vốn có lợi kinh doanh dịch vụ so với kinh doanh hàng hoá Lợi công nghệ thúc đẩy mạnh mẽ cho dịch vụ phát triển Dĩ nhiên ngành dịch vụ khác thường sử dụng công nghệ khác trọng đến lợi “mạng số dịch vụ tích hợp” ISDN (Intergrated Services Digital Net- work) Đối với hãng dịch vụ, chuyển giao thông tin, công nghệ, vốn người lợi Nước ta có nhiều lợi để phát triển mạnh dịch vụ tiêu dùng Thứ nhất, Việt Nam có dân số trẻ chiếm tỷ lệ lớn Dân số Việt Nam dự báo tiếp tục tăng đạt tới 100 triệu vào năm 2025, số thuận lợi cho kênh tài tiêu dùng Thứ hai, Việt Nam quốc gia phát triển, có kinh tế có tốc độ phát triển ổn định khu vực Đông Nam Á Thời gian vừa qua, Chính phủ tiếp tục có nhiều nỗ lực cải thiện thủ tục hành chính, thủ tục thuế quan, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư nước yên tâm phát triển Việt Nam, đồng thời thúc đẩy tốt công tác thu hút nhà đầu tư Nền kinh tế phát triển ổn định, kết hợp với yếu tố dân số trẻ có tỷ lệ lớn tập trung nhiều khu vực thành thị ngày gia tăng nhu cầu mua sắm tiêu dùng để cải thiện sống, điều kiện thuận lợi cho vay tiêu dùng Thời gian qua phủ bước đổi chế quản lí đơn vị cung ứng dịch vụ công Do hoạt động đơn vị cung ứng hoạt động công chia thành loại tương ứng với dịch vụ cơng: dịch vụ hành cơng, dịch vụ nghiệp cơng, dịch vụ cơng ích Cơ chế quản lí trao quyền tự chủ cho đơn vị c, Tổng kết đặc điểm:  Về nông nghiệp:  Sản xuất nông nghiệp tiến hành địa bàn rộng lớn, phức tạp, phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên nên mang tính khu vực rõ rệt  Trong nông nghiệp, ruộng đất tư liệu sản xuất chủ yếu thay Đất đai điều kiện cần thiết cho tất ngành sản xuất, nội dung kinh tế lại khác  Đối tượng sản xuất nông nghiệp thể sống – trồng vật nuôi  Sản xuất nơng nghiệp mang tính thời vụ cao  Nơng nghiệp nước ta từ tình trạng lạc hậu, tiến lên xây dựng nông nghiệp sản xuất hàng hóa theo định hướng XHCN khơng qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa  Nền nông nghiệp nước ta nơng nghiệp nhiệt đới, có pha trộn tính chất ơn đới, miền Bắc trải rộng vùng rộng lớn, phức tạp: trung du, miền núi, đồng ven biển  Về cơng nghiệp:  Có nguồn nhân cơng giá rẻ, dồi với chất lượng ngày nâng cao  Đã tiếp thu nhiều thành tựu từ bên ngồi song KH-KT phát triển  Việc chun mơn hóa liên kết vùng phát triển  Cấu trúc tổ chức doanh nghiệp giống chưa bắt kịp với nước ngồi  Về dịch vụ:  Có nhiều tiềm để phát triểnVẫn chưa trọng cách mực 2.2, ÁP DỤNGTHUYẾT ĐÃ NÊU VÀO THỰC TẾ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM: Theo học thuyết giá trị, giá trị kết tinh sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất phải thấp giá trị xã hội sản phẩm doanh nghiệp tồn phát triển được, giá trị cá biệt doanh nghiệp thấp so với giá trị xã hội doanh nghiệp có nhiều lợi nhuận Mà để hạ thấp giá trị cá biệt doanh nghiệp cách làm đơn giản hiệu tăng suất lao động Để giải việc này, nhóm chúng tơi đưa hướng giải sau:  Về phía người lao động: Đây yếu tố then chốt trình lao động tạo cải vật chất, đóng vai trò định trực tiếp đến suất trình lao động.Vậy nên việc nâng cao chất lượng đặt lên hàng đầu, đặc biệt doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất Để làm điều này, ta có thể:  Nâng cao chất lượng đầu vào lao động Tăng cường tính nghiêm ngặt việc tuyển dụng, đảm bảo trình tuyển dụng lao động diễn chức năng, chọn ứng viên phù hợp với doanh nghiệp, trọng trình làm việc thực tế lao động doanh nghiệp giai đoạn thực tập để đưa định  Thường xuyên đưa lao động đào tạo Giờ đây, việc nâng cao chất lượng nguồn lao động không riêng chuyện riêng ngành giáo dục Bản thân doanh nghiệp phải chủ động nâng cao chất lượng lao động thân Mà việc đưa lao động đào tạo việc làm đơn giản mà lại hiệu Việc đưa cá nhân xuất sắc đào tạo, nâng cao tay nghề không khiến cho suất thân cá nhân tăng lên mà sau đào tao cá nhân nói truyền lại kinh nghiệm thân cho phận lao động lại Từ đó, nâng cao suất toàn nguồn nhân lực doanh nghiệp  Tiến hành chun mơn hóa thân nguồn lao động Việc chia nguồn lao động thành nhóm, tổ riêng, giúp cho người lao động có tập trung q trình để thục cơng việc nhất, thay phải biết cách làm lúc nhiều cơng đoạn Từ giúp nâng cao hiệu sử dụng lao động q trình lao động, đồng thời tăng hiệu tiến hành quản lý, cải cách hệ thống làm việc  Về công nghệ:  Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu yếu tố sống doanh nghiệp Để đạt lợi nhuận tối đa,nâng cao giá trị doanh nghiệp trước hết doanh nghiệp phải tự tìm chỗ đứng cho đường chiến thắng cạnh tranh Với điều kiện mà khoa học cơng nghệ phát triển vũ bão chiến thắng nằm tay người nắm vững khoa học kỹ thuật cơng nghệ biết vận dụng có hiệu cho mục đích Khơng phải ngẫu nhiên mà nay, kêu gọi đổi Đây dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp nhận thức tầm quan trọng việc ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh mình.Phải thừa nhận rằng, để tiến hành đàu tư cải tiến kỹ thuật công nghệ máy móc, thiết bị cơng nghệ đại vào dây chuyền sản xuất cần có lượng vốn đầu tư lớn định để thực  Càng đổi mới, nâng cao cơng nghệ thu nhiều lợi nhuận cho doang nghiệp Vốn dĩ kinh tế thị trường số nước Mỹ, Nhật Bản, Anh, phát triển hùng mạnh họ có cơng nghệ sản xuất hàng hóa tiến tiến, máy móc thiết bị đại ln tìm nhiều cơng nghệ để ứng dụng vào sản xuất Để Việt Nam phát triên kinh tế lên tầm cao doanh nghiệp cần ứng dụng khoa học- công nghệ vào q trình sản xuất hàng hóa Bản thân doanh nghiệp vừa phải nổ lực cải tiến, hoàn thiện cơng nghệ có, vừa phải tranh thủ tiếp thu cơng nghệ nước ngồi để tạo nhiều sản phẩm có chất lượng, giảm chi phí sản xuất Đơi công nghệ cần phải vào chiến lược kinh doanh doanh nghiệp xu phát triển cơng nghệ giới để lựa chọn cơng nhệ thích hợp, sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường sơ tiết kiệm chi phí Doanh nghiệp cần đầu tư đổi đồng dứt điểm từ dây chuyền công nghệ sản phẩm quan trọng, trán đầu tư lan man Dây chuyền máy móc đại làm nhiều sản phẩm hơn, đồng hơn, giảm bớt sức lao động chân tay sản phẩm Như giá thành hạ  Đầu tư đổi cơng nghệ phải đơi với q trình tiếp thu công nghệ đồng bộ, tiến hành tổ chức quản lí Chuẩn bị đội ngũ cán ký thuật đào tạo cơng nhân để có khả vận hành, sử dụng công nghệ hiểu Để đầu tư đổi cơng nghệ, nhà nước cần có chế sách khuyến khích nghiện cứu, sản xuất, ứng dụng công nghệ mới,tiến như: hỗ trợ kinh phí cho chương trình, đề tài nghiên cứu, sản xuất máy móc thiết bị nước, lập quỹ dự trữ đầu tư phát triển, đổi công nghệ, giảm thuế số năm doanh nghiệp đầu tư đổi công nghệ áp dụng công nghệ sản sản xuất  Về cách thức quản lý nhân lực:Tuy trước đây, việc quản trị nguồn nhân lực trình sản xuất nói riêng, hoạt động kinh tế nói chung khơng coi trọng, song gần đây, việc quản lý nhân lực ngày coi trọng hơn, mà ngun nhân kể đến việc nguồn lực người ngày đòi hỏi trình độ ngày cao mà khơng phải đối tượng ứng tuyển đáp ứng, đồng thời khơng phải lúc tuyển thêm đối tượng lao động ý Vậy nên cách giải việc bố trí, xếp lại nguồn lực cho hiệu làm việc cao Để thực việc đó, thực giải pháp sau:  Tách phận nhân khỏi phận lãnh đạo chung sớm tốt để đảm bảo cơng tác nhân thực cách bản, chuyên nghiệp Như nói phần người lao động, việc chun mơn hóa giúp cho hiệu suất công việc tăng lên cao hơn, đặc biệt khối nhân sự, khối điều hòa hoạt động khối khác, giúp khối khác có hiệu suất làm việc đạt gần tới mức hiệu suất tiềm  Thường xuyên đưa cán nhân đào tạo, tiếp thu cách quản lý Cũng đề cập phần người lao động, việc doanh nghiệp đưa người lao động đào tạo việc tránh khỏi doanh nghiệp muốn có nguồn lao động chất lượng cao Việc phận nhân doanh nghiệp có cách quản lý mới, đón đầu xu thế, giúp cho doanh nghiệp có lợi so với thị trường cách quản lý, suất lao động nâng cao tiền công khoản chi phí khác khơng tăng, giảm nhiều giá trị tích lũy sản phẩm, từ làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp CHƯƠNG 3: TỔNG KẾT CHUNG: Tuy học thuyết giá trị Marx không cộng đồng nhà kinh tế giới đánh giá cao so với học thuyết kinh tế khác, song học thuyết cho thấy cách mà thị trường vận động, quy luật bên vận động sử dụng quy luật để phát triển doanh nghiệp thân nói riêng đưa sách cho quốc gia, khu vực hay tồn cầu Chính lý mà nhóm chúng tơi đưa hướng giải pháp cho việc phát triển doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất cho phù hợp với tình hình nước ta Trong viết này, nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan, nên nhóm chúng tơi mong thày bạn đưa thêm nhiều ý kiến đóng góp khoa học giúp cho viết trở nên hoàn chỉnh ... thể sản xuất kinh doanh CHƯƠNG 2: ÁP DỤNG HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ VÀO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP LĨNH VỰC SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM 2.1, ĐẶC ĐIỂM LĨNH VỰC SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM a, Những khó khăn: Về cơng nghiệp, ... CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ 1.1, CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN 1.2, NỘI DUNG HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ CHƯƠNG 2: ÁP DỤNG HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ VÀO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP LĨNH VỰC SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM... tiềm để phát triển  Vẫn chưa trọng cách mực 2.2, ÁP DỤNG LÝ THUYẾT ĐÃ NÊU VÀO THỰC TẾ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM: Theo học thuyết giá trị, giá trị kết tinh sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng học thuyết giá trị để xây dựng giải pháp phát triển nền kinh tế trong lĩnh vực sản xuất của doanh nghiệp, Vận dụng học thuyết giá trị để xây dựng giải pháp phát triển nền kinh tế trong lĩnh vực sản xuất của doanh nghiệp

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay