Giáo án hóa học 12 Bài 45 Hóa học và vấn đề môi trường

3 28 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:58

Giáo án hóa học 12 Bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường. Giáo án hóa học 12 Bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường. Giáo án hóa học 12 Bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường. Giáo án hóa học 12 Bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường. Tuần 35 (Từ 23/4/2018 đến 28/4/2018) Tiết 67 Ngày soạn: 12/4/2018 Ngày dạy tiết đầu: ……/……/2018 BÀI 45: HOÁ HỌC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG A MỤC TIÊU Kiến thức HS biết: - Thế ô nhiễm môi trường: nguyên nhân, tác nhân gây ô nhiễm tác hại việc nhiễm mơi trường - Vai trò hố học việc xử lí chất gây nhiễm Kỹ - Nghiên cứu tài liệu, tổng hợp kiến thức Thái độ, tư tưởng Có ý thức bảo vệ mơi trường Có thái độ nghiêm túc học tập Có lòng u thích mơn Định hướng phát triển lực Năng lực ngôn ngữ hóa học Năng lực phát giải vấn đề: thơng qua quan sát thí nghiệm, rút kết luận Năng lực tư logic B CHUẨN BỊ Giáo viên Một số tư liệu chất lượng sống, phòng chống tệ nạn ma tuý… Học sinh Tìm hiểu thêm vấn đề xã hội qua báo đài, sách C TIẾN TRÌNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Không Dẫn vào Môi trường vấn đề quan tâm toàn xã hội, vấn đề cấp thiết mức độ ô nhiễm môi trường ngày nghiêm trọng Vậy ô nhiễm môi trường? Nguyên nhân gây ô nhiễm mơi trường? Tác nhân hóa học gây nhiễm mơi trường gì? Chúng ta tìm hiểu Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung I Hoá học vấn đề ô nhiễm môi GV y.c HS tham khảo SGK, liên hệ trường thực tế cho biết trả lời câu hỏi: Ơ nhiễm mơi trường làm thay đổi ? Thế nhiễm mơi trường? tính chất môi trường, vi phạm tiêu HS nghiên cứu SGK trả lời chuẩn môi trường GV bổ sung cần GV nêu câu hỏi: ?- Thế ô nhiễm môi trường không khí? ?- Nguyên nhân gây ô nhiễm? HS trả lời GV y.c HS nghiên cứu SGK, liên hệ thực tế trả lời ?- Các chất gây nhiễm khơng khí? ?- Tác hại việc nhiễm khơng khí? GV nêu câu hỏi: ?- Thế nhiễm mơi trường khơng khí? ?- Nguyên nhân gây ô nhiễm? ?- Tác nhân gây ô nhiễm nước? ?- Tác hại việc ô nhiễm nước? GV nêu câu hỏi: ?- Thế ô nhiễm mơi trường đất? Ơ nhiễm mơi trường khơng khí Ơ nhiễm mơi trường khơng khí có mặt chất lạ biến đổi quan trọng thành phần khơng khí a) Ngun nhân: - Do thiên nhiên - Do hoạt động người + Khí thải cơng nghiệp + Khí thải hoạt động giao thơng vận tải + Khí thải sinh hoạt Các chất gây nhiễm khơng khí: CO, CO2, SO2, H2S b) Tác hại - Hiệu ứng nhà kính - Ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ người: bệnh tật, tử vong - Ảnh hưởng sinh trưởng phát triển động thức vật - Phá huỷ tầng ơzon - Gây mưa axit Ơ nhiễm mơi trường nước Ơ nhiễm mơi trường nước thay đổi thành phần tính chất nước gây ảnh hưởng đến hoạt động sống bình thường người sinh vật a) Nguyên nhân: - Do thiên nhiên: mưa, bão, lũ - Do người: Nước thải dân cư, cơng nghiệp, phân bón, thuốc trừ sâu Tác nhân gây ô nhiễm: + ion kim loại nặng + anion: NO3-, PO43-, SO42- + thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hố học b) Tác hại - Có hại cho sức khoẻ - lan truyền bệnh Ô nhiễm môi trường đất Ô nhiễm môi trường nước có mặt số chất hàm lượng chúng vượt giới hạn làm hệ sinh thái ?- Nguyên nhân gây ô nhiễm? ?- Tác nhân gây ô nhiễm? ?- Tác hại việc ô nhiễm? cân a) Nguyên nhân: - Do thiên nhiên: núi lửa, ngập úng - Do người: Tác nhân gây ô nhiễm: + kim loại nặng + b) Tác hại - gây tổn hại lớn đời sống sản xuất II Hoá học vấn đề phòng chống nhiễm mơi trường Nhận biết môi trường bị ô nhiễm - quan sát: màu, mùi - xác định thuốc thử - xác định dụng cụ đo Vai trò hố học - sử dụng hố chất quy định - xử lí chất thải - thu gom phân loại rác + Một số phương pháp xử lí chất thải - phương pháp hấp thụ - phương pháp hấp phụ - phương pháp oxi hoá khử Củng cố hướng dẫn nh * Cng c GV nhắc lại số vai trò hoá học vấn đề xã hội : lơng thực, thực phẩm, may mặc, bảo vệ sức khoẻ * Hướng dẫn nhà BT SGK Chuẩn bị nội dung Rút kinh nghiệm bổ sung sau dạy ... sống sản xuất II Hoá học vấn đề phòng chống nhiễm mơi trường Nhận biết môi trường bị ô nhiễm - quan sát: màu, mùi - xác định thuốc thử - xác định dụng cụ đo Vai trò hoá học - sử dụng hoá chất... hưởng sinh trưởng phát triển động thức vật - Phá huỷ tầng ôzon - Gây mưa axit Ô nhiễm môi trường nước Ô nhiễm môi trường nước thay đổi thành phần tính chất nước gây ảnh hưởng đến hoạt động sống bình... ?- Thế ô nhiễm môi trường khơng khí? ?- Ngun nhân gây nhiễm? ?- Tác nhân gây ô nhiễm nước? ?- Tác hại việc ô nhiễm nước? GV nêu câu hỏi: ?- Thế nhiễm mơi trường đất? Ơ nhiễm mơi trường khơng khí
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 12 Bài 45 Hóa học và vấn đề môi trường, Giáo án hóa học 12 Bài 45 Hóa học và vấn đề môi trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay