Giáo án hóa học 12 Bài 43 Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế

3 20 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:54

Giáo Giáo án hóa học 12 Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế. Giáo án hóa học 12 Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế. Giáo án hóa học 12 Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế. án hóa học 12 Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế. Tuần 34 (Từ 16/4/2018 đến 21/4/2018) Tiết 65 Ngày soạn: 5/4/2018 Ngày dạy tiết đầu: ……/……/2018 BÀI 43: HOÁ HỌC VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ A MỤC TIÊU Kiến thức HS biết: - Vai trò lượng, nhiên liệu, nguyên vật liệu phát triển kinh tế, xã hội - Xu thế giới việc giải lượng, nhiên liệu, nguyên vật liệu - Vai trò hố học việc đáp ứng nhu cầu ngày cao, đa dạng lượng, nhiên liệu, nguyên vật liệu Kỹ Nghiên cứu tài liệu, tổng hợp kiến thức Thái độ, tư tưởng Có ý thức sử dụng tiết kiệm lượng, nguyên vật liệu Có thái độ nghiêm túc học tập Có lòng u thích môn Định hướng phát triển lực Năng lực ngơn ngữ hóa học Năng lực phát giải vấn đề: thơng qua quan sát thí nghiệm, rút kết luận Năng lực tư logic B CHUẨN BỊ Giáo viên Các tư liệu thực tế, cập nhật lượng, nhiên liệu, nguyên vật liệu Việt Nam số nước Học sinh Tìm hiểu thêm vấn đề lượng, nhiên liệu, vật liệu qua báo đài, sách C TIẾN TRÌNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Không Dẫn vào Trong thời đại phát triển kinh tế xã hội nay, vấn đề liên quan đến kinh tế, vấn đề lượng, nhiên liệu, vật liệu xã hội quan tâm Hóa học góp phần không nhỏ việc giải vấn đề lượng, nhiên liệu, vật liệu Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung I.Vấn đề lượng nguyên liệu Năng lượng ngun liệu có vai trò quan trọng phát triển kinh tế GV y.c HS tham khảo SGK, liên hệ thực tế cho biết trả lời câu hỏi: ?- Có dạng lượng nào? ?- Con người sử dụng lượng để làm gì? ?- Làm để tạo lượng? HS nghiên cứu SGK trả lời GV bổ sung cần Năng lượng: nhiệt năng, hoá năng, điện năng, quang Mọi hoạt động người cần lượng Nhiên liệu bị đốt cháy sinh lượng Những vấn đề đặt lượng nhiên liệu GV nêu câu hỏi: ? - Nhiên liệu lấy từ đâu? HS trả lời GV y.c HS nghiên cứu SGK, liên hệ thực tế cho biết ? - Việc khai thác sử dụng nhiên liệu có vấn đề gì? Làm để giải quyết? HS thảo luận, trả lời HS khác bổ sung GV bổ sung cần ?- nêu số nhà máy thuỷ điện? ?- lượng mặt trời sử dụng nào? ?- Chương trình tiết kiệm lượng : chiến dịch giới : tắt thiết bị điện từ 8h30 :9h30 tối thứ tuần thứ hàng tháng Gv y.c HS tham khảo SGK cho biết ?- Vai trò hố học việc giải vấn đề lượng HS tham khảo trả lời HS khác bổ sung Vấn đề: lún đất, ô nhiễm Giải pháp: - Khai thác sử dụng nhiên liệu nhiễm nhiên liệu hỗn hợp, than đá, than hoá học - Phát triển lượng hạt nhân - Phát triển thuỷ năng: xây dựng nhà máy thuỷ điện - Sử dụng lượng mặt trời, lượng gió - Tiết kiệm lượng Hố học góp phần giải vấn đề lượng nào? - dùng hidro làm nhiên liệu - nâng cao hiệu - chế tạo vật liệu chất lượng cao, vật liệu chế tạo pin mặt trời II Vấn đề vật liệu Vai trò vật liệu phát triển kinh tế Gv y.c HS tham khảo SGK cho biết ? - Vai trò vật liệu phát triển kinh tế? HS tham khảo trả lời HS khác bổ sung Vấn đề vật liệu đặt cho nhân loại Gv y.c HS tham khảo SGK cho biết ?- Vật liệu có vấn đề gì? HS tham khảo trả lời HS khác bổ sung Hố học góp phần giải vấn đề vật liệu cho tương lai Gv y.c HS tham khảo SGK cho biết ?- Vai trò hoá học việc giải vấn đề vật liệu HS tham khảo trả lời HS khác bổ sung Củng cố hướng dẫn nhà * Cng c GV nhắc lại số vai trò hoá học vấn đề lợng vật liÖu * Hướng dẫn nhà BT SGK Chuẩn bị nội dung Rút kinh nghiệm bổ sung sau dạy ... mặt trời II Vấn đề vật liệu Vai trò vật liệu phát triển kinh tế Gv y.c HS tham khảo SGK cho biết ? - Vai trò vật liệu phát triển kinh tế? HS tham khảo trả lời HS khác bổ sung Vấn đề vật liệu... than đá, than hoá học - Phát triển lượng hạt nhân - Phát triển thuỷ năng: xây dựng nhà máy thuỷ điện - Sử dụng lượng mặt trời, lượng gió - Tiết kiệm lượng Hố học góp phần giải vấn đề lượng nào? -... ?- Vật liệu có vấn đề gì? HS tham khảo trả lời HS khác bổ sung Hố học góp phần giải vấn đề vật liệu cho tương lai Gv y.c HS tham khảo SGK cho biết ?- Vai trò hố học việc giải vấn đề vật liệu HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 12 Bài 43 Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, Giáo án hóa học 12 Bài 43 Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay