Xây dựng website quản lý đặt phòng cho khách sạn huế thương

47 9 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:44

Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ - - H uế CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC tế XÂY DỰNG PHẦN MỀM WEBSITE QUẢN LÍ ĐẶT nh PHỊNG CHO KHÁCH SẠN HUẾ THƯƠNG DỰA Đ ại họ c Ki TRÊN NỀN TẢNG MÃ NGUỒN MỞ APACHE Giáo viên hướng dẫn SVTH : Lê Quốc Khải Lớp : K47 Tin Học Kinh Tế Niên khoá: 2013 - 2017 Huế, 05 / 2017 TS Nguyễn Thanh Tuấn Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn LỜI CẢM ƠN Sau thời gian thực chuyên đề tốt nghiệp, đến cơng việc liên quan đến chun đề hồn tất Để có thành cơng này, trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế, đặc biệt thầy cô Khoa Hệ Thống Thông tin Kinh tế, người dày công dạy dỗ, truyền đạt kinh nghiệm quý báu Em xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Thạc sĩ Nguyễn Thanh Tuấn, người tận tình hướng dẫn em suốt q trình làm khóa luận tốt nghiệp Thầy giúp đỡ em nhiều từ việc hình thành ý tưởng ban đầu hướng dẫn q trình thực ý tưởng sau góp ý, chỉnh sửa để đề tài uế hồn thành tốt H Xin cảm ơn chân thành đến ba mẹ, người thân người dành yêu thương, hỗ trợ, dõi theo bước em suốt tháng năm ghế giảng tế đường, tạo điều kiện thuận lợi để em hồn thành khóa luận nh Cám ơn bạn bè người sát cánh, chia sẻ khó khăn giúp đỡ q trình học tập Mặc dù cố gắng hồn thành khóa luận phạm vi Ki khả cho phép chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Em c mong nhận đóng góp, bổ sung ý kiến quý Thầy Cô bạn bè để Đ ại họ chuyên đề ngày hoàn thiện Huế, tháng năm 2017 Sinh viện thực Lê Quốc Khải Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài .1 Mục đích nghiên cứu .2 Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Dự kiến kết đạt đề tài Kết cấu đề tài CHƯƠNG I: CƠ SỞ LUẬN VỀ XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN ĐẶT PHÒNG uế 1.1 Thông tin H 1.1.1 Khái niệm thông tin tế 1.1.1.1 Ðặc trưng thông tin 1.1.1.2 Vai trò thơng tin quản nh 1.1.2 Hệ thống thông tin .6 Ki 1.1.2.1 Định nghĩa phận cấu thành hệ thống thông tin .6 1.1.2.2 Phân loại hệ thống thông tin tổ chức .7 họ c 1.1.2.3 Phân theo mục đích phục vụ thông tin đầu 1.1.2.4 Mơ hình biểu diễn hệ thống thông tin .9 ại 1.1.2.5 Các bước phát triển hệ thống thông tin quản 10 1.1.3 Tổng quan tản lập trình PHP (Hypertext Preprocessor) 11 Đ 1.1.3.1 Giới thiệu ngơn ngữ lập trình PHP .11 1.1.3.2 Lịch sử phát triển PHP 12 1.1.4 Tổng quan hệ quản trị sở liệu MYSQL 13 1.1.4.1 Ngôn ngữ truy vấn liệu có cấu trúc (SQL - Structure Query Language)13 1.1.4.2 Hệ quản trị sở liệu MYSQL .13 CHƯƠNG II: BÀI TOÁN QUẢN ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN HUẾ THƯƠNG 15 2.1 Tổng quan doanh nghiệp tự nhân khách sạn Huế Thương 15 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 15 2.1.2 Cơ cấu tổ chức .15 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 2.1.2.1 Chức năng, quan hệ phận hệ thống 15 2.1.3 Mô tả trạng hệ thống 17 2.1.3.1 Quy trình nghiệp vụ: 17 2.1.3.2 Mô tả thành phần liệu .18 2.1.4 Xác định yêu cầu khách sạn .20 2.1.4.1 Các qui trình nghiệp vụ chính: .20 2.1.4.2 Các yêu cầu chức năng: 22 CHƯƠNG III: XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN ĐẶT PHÒNG CHO KHÁCH SẠN HUẾ THƯƠNG 24 3.1 Phân tích hệ thống quản đặt phòng cho khách sạn huế thương .24 uế 3.1.1 Phân tích yêu cầu 24 H 3.1.2 Mục đích website cần xây dựng .24 3.1.3 Mơ tả tồn cảnh Website 24 tế 3.1.4 Phân tích nghiệp vụ hệ thống 25 nh 3.1.4.1 Quản hệ thống 25 3.1.4.2 Quản đặt phòng 25 Ki 3.1.4.3 Quản hủy phòng .25 c 3.1.4.4 Quản trả phòng 25 họ 3.1.4.5 Quản mặt thống kê báo cáo 25 3.1.5 Sơ đồ luồng thông tin (IFD) website hệ thống thơng tin quản đặt phòng ại khách sạn 26 Đ 3.1.5.1 Sơ đồ luồng thông tin trình đăng nhập người sử dụng 26 3.1.5.2 Sơ đồ luồng thông tin việc xử đặt phòng 27 3.1.6 Sơ đồ phân rã chức hệ thống 28 3.1.7 Sơ đồ ngữ cảnh 28 3.1.8 Sơ đồ luồng liệu DFD ( DFD - Data Flow Datagram ) .30 3.2 Thiết kế hệ thống thông tin 31 3.2.1 Thiết kế module chương trình 31 3.2.1.1 Module quản tài khoản 31 3.2.1.2 Module quản đặt phòng 32 3.3 Cấu trúc liệu bảng 33 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 3.3.1 Hotel_booking (bảng đặt phòng) 33 3.3.4 Hotel_people (bảng người dùng) 34 3.3.5 Hotel_suite (bảng phòng) 34 3.3.6 Lược đồ quan hệ bảng 34 3.4 Thiết kế thuật toán 34 3.4.1 Thuật toán đăng nhập 34 3.4.2 Thuật tốn cập nhật đơn đặt phòng 35 3.5 Thiết kế giao diện .37 KẾT LUẬN 40 Đánh giá kết 40 uế Hạn chế đề tài 40 Đ ại họ c Ki nh tế H Hướng phát triển đề tài 40 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình Bộ phận cấu thành hệ thống thông tin Hình 1.2 Mơ hình thác nước 10 Hình 2.1 Sơ đồ tổ thức quản khách sạn .15 Hình 2.2 Hóa đơn khách sạn 19 Hình 3.1 Giao diện trang chủ 37 Hình 3.2 Giao diện đặt phòng 37 Hình 3.3 Giao diện hủy phòng 38 Hình 3.4 Giao diện trả phòng 38 Đ ại họ c Ki nh tế H uế Hình 3.1 Giao diện báo cáo thơng kê .39 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn MỞ ĐẦU chọn đề tài Nền kinh tế phát triển đồng nghĩa với nhu cầu đời sống xã hội ngày cao, ngày nhiều khách sạn đời với nhiều kiến trúc hạ tầng khác khách sạn Huế thương khách sạn đẹp, mang đậm phong cách Huế nằm phố Chu Văn An Với kiến trúc nhà tầng, 12 phòng tọa lạc lòng trung tâm thành phố khách sạn Huế Thương ln có du khách định khách sạn phần áp đáp ứng nhu cầu khách nghỉ mà ta gọi họ khách nghỉ uế “vãng lai”, họ khơng chủ động việc th phòng Phần đa số khách H nghỉ du lịch đến nơi th phòng cho mình, đơi họ gặp phải trường hợp hết phòng khơng tìm loại phòng vừa ý cho tế chưa biết trước thơng tin khách sạn họ cần nghỉ nh Hiện khách sạn Huế Thương áp dụng mạng nội quản khách sạn không sử dụng rộng rãi mạng tồn cầu để quảng bá thơng tin, tên tuổi, Ki cách quản khách sạn ưu điểm khách sạn, nên chưa thu hút đông đảo c khách nghỉ xa đến nghỉ khách sạn nên ưu điểm khách sạn chưa phát huy họ hết Ngồi việc quản phòng khách chưa thuận tiện, ví dụ khách đến nghỉ dùng phương pháp thủ cơng phận lễ tân phải thơng qua ại phận nhà phòng để biết phòng đủ hay trống, bất tiện thời gian Đ Chính cần có hệ thống quản phù hợp để thuận tiện việc quản khách sạn nâng cao hiệu kinh doanh, đồng nghĩa với việc đáp ứng nhu cầu thị hiếu khách nghỉ Từ thực trạng đưa giải pháp tối ưu nhất, nhằm giúp cho khách du lịch hiểu rõ thực trạng khách sạn cần thuê phòng dễ dàng lựa chọn nhu cầu thuê phòng Bằng cách, thiết lập trang website khách sạn đưa lên mạng, nhằm giới thiệu thông tin, dịch vụ khách sạn để khách truy cập đựoc đến trang website khách sạn nơi nào, lựa chọn yêu cầu chuyến đi, đăng ký phòng nghỉ theo u cầu mà khơng cần phải thời gian đến Khách Sạn Hơn SVTH: Lê Quốc Khải Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn việc đưa trang web khách sạn lên mạng góp phần làm cho máy quản Khách sạn dễ dàng thuận tiện Chính mà định “Xây dựng website quản đặt phòng cho khách sạn Huế Thương” giai đoạn thực tập Khách sạn Huế Thương công cụ xây dựng nên website: - Công cụ: Apache, PHP - Công cụ viết: Sublime Text - Cơ sở liệu: MY SQL - Website chạy trên: XAMPP Server Mục đích nghiên cứu uế * Mục tiêu tổng quát: H - Trên sở hiểu rõ quy trình quản Khách sạn Huế Thương quy trình xây dựng phần mềm, tơi tiến hành xây dựng website quản đặt phòng tế khách sạn Huế thương nh * Mục tiêu cụ thể: - Nghiên cứu nắm vững quy trình quản đặt phòng, nhận phòng, quản Ki thơng tin khách hàng, quản hợp đồng du lịch, hóa đơn… c - Nghiên cứu cơng cụ, nên tảng lập trình sử dụng để xây dựng hệ họ thống: PHP, Apache, Microsoft SQL Server, Sublime Text, Wamp Server - Hiểu rõ quy trình xây dựng, phát triển hệ thống thơng tin qn ại - Xây dựng website quản khách sạn cách dễ dàng Đ Đối tượng nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu - Cơ chế, cách thức hoạt động nghiệp vụ quản Khách sạn như: Quản đặt phòng, quản thơng tin khách hàng - Quy trình xây dựng, phát triển hệ thống thông tin quản * Phạm vi nghiên cứu - Không gian: Hệ thống xây dựng khuôn khổ khảo sát thực tế Khách Sạn Huế Thương - Thời Gian: 01/07/2017 đến hết ngày 23/04/2017 SVTH: Lê Quốc Khải Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn Phương pháp nghiên cứu - Để nghiên cứu xây dựng website quản đặt phòng phù hợp với yêu cầu thực tế Khách sạn Huế Thương, đề tài sử dụng phương pháp trình xây dựng phầm mềm: - Phương pháp thu thập thông tin: + Phương pháp quan sát: trực tiếp quan sát hệ thống quản thông tin đặt phòng khách sạn, để phân tích ưu nhược điểm, quy trình hệ thống quản thông tin khách sạn + Phương pháp thu thập tài liệu: thông qua nguồn thu thập tài liệu sách báo, mạng internet, tổng hợp tài liệu, ngôn ngữ công nghệ liên quan uế Giúp nắm vững quy định quản đặt phòng Khách sạn, từ xây dựng hệ thống hồn thiện H + Phương pháp vấn: hỏi đáp nhân viên, lễ tân sử dụng phần mềm tế tại, nhu cầu mong muốn nhân viên việc quản thơng tin đặt phòng Nhằm khắc phục nâng cao hiệu trình quản đặt nh phòng khách sạn Ki - Phương pháp phát triển hệ thống thông tin: Dựa thơng tin thu để tiến hành phân tích, thiết kế hệ thống bao gồm chức họ c website xây dựng thông qua trình mơ hình hóa hệ thống, chuẩn hóa sở liệu cách phù hợp ại Dự kiến kết đạt đề tài Đ - Nắm vững quy trình quản đặt phòng khách sạn - Nắm rõ công cụ, tảng lập trình sử dụng để xây dựng hệ thống: PHP, MS SQLServer, Wamp Server - Hiểu rõ quy trình xây dựng phát triển hệ thống thông tin quản - Xây dựng hồn chỉnh website quản đặt phòng khách sạn Huế Thương Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung chuyên đề kết cấu thành chương sau: Chương I: Cơ sở luận xây dựng Website quản Chương II: Bài toán quản khách sạn Chương III: Xây dựng website quản đặt phòng Khách sạn Huế Thương SVTH: Lê Quốc Khải Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn CHƯƠNG I: CƠ SỞ LUẬN VỀ XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN ĐẶT PHỊNG 1.1 Thơng tin 1.1.1 Khái niệm thơng tin Thông tin liệu xử thành dàng dể hiểu, tiện dùng, có nghĩa có giá trị đối tượng nhận tin việc định Thơng tin q trình xử trở thành liệu q trình xử khác Thông tin kinh tế tập hợp liệu kinh tế có ý nghĩa đối tượng nhận tin định, có quan hệ với đối tượng khuôn khổ, uế nhiệm vụ cụ thể Thơng tin kinh tế đóng vai trò quan trọng nhằm giúp cho người lãnh đạo đưa đinh đắn, kịp thời trình H quản Bởi có sở thơng tin xác, kịp thời cấp lãnh đạo tế có khả đưa đinh phù hợp với yêu cầu lĩnh vực đối tượng quản phạm vi không gian thời gian nh 1.1.1.1 Ðặc trưng thông tin Ki Ðể quản sử dụng thơng tin cách có hiệu quả, ta cần phải tìm hiểu đặc trưng thông tin sau: họ c - Kiểm tra khả giảm độ bất định đối tượng thông tin Thông tin hệ thống ngày nhiều, đầy đủ độ bất định hệ thống ngày giảm ại - Thông tin phải định hướng rõ ràng Đ - Thơng tin phải có tính thời điểm Ðiều có nghĩa thơng tin có ích thời điểm mà khơng có tính thời kỳ dài - Tính cục thơng tin thể thơng tin có ý nghĩa hệ thống định có điều khiển sử dụng - Thơng tin thể tính tổ chức thơng tin tạo nên liên hệ trao đổi phận với phận khác, đóng vai trò liên kết phận hệ thống - Thông tin mang tính tương đối Thơng tin tạo truyền khó tránh khỏi sai lệch nhiễu thông tin gây Các nhiễu xuất phát từ nhiều mặt vật lý, ngữ nghĩa, lợi ích bên làm cho thông tin phản ánh cách tương đối đối tương đối phản ánh SVTH: Lê Quốc Khải Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 3.1.5.2 Sơ đồ luồng thông tin việc xử đặt phòng Thời điểm Khách hàng Khách hàng Quản trị quản khách sạn Website Module xử thông tin đặt phòng Thơng tin đặt phòng Hệ thống thơng tin đặt phòng Thơng tin phòng H phòng uế Thông tin đặt tế xử Đ ại họ c Ki nh Nhập thông tin xử Cơ sở liệu phòng Danh sách khách đặt phòng SVTH: Lê Quốc Khải 27 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 3.1.6 Sơ đồ phân rã chức hệ thống Đây loại biểu đồ hình xây dựng kĩ thuật phân mức, xuất phát từ mức thấp mức phân rã tiếp mức cuối chức nhỏ phân chia Tại nút chức hệ thống QUẢN KHÁCH SẠN Đặt phòng Đăng xuất c Ki Trả phòng họ Đổi mật tế Đăng nhập nh H tài khoản Trợ giúp báo cáo uế Quản đặt phòng Quản Liên hệ Gửi thơng tin phản hồi Hủy phòng Báo cáo Đ ại Thêm Lịch sử tài khoản Thơng tin phòng 3.1.7 Sơ đồ ngữ cảnh Sơ đồ ngữ cảnh dạng sơ đồ dùng để hỗ trợ q trình xây dựng sơ đồ dòng liệu Việc sử dụng sơ đồ ngữ cảnh nhằm làm rõ biên giới hệ thống hỗ trợ việc nghiên cứu mối quan hệ hệ thống với giới bên Sơ đồ ngữ cảnh thể khái qt nội dung hệ thống thơng tin Sơ đồ không vào chi tiết, mô tả cho cần lần nhìn nhận nội dung SVTH: Lê Quốc Khải 28 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn hệ thống Để cho sơ đồ ngữ cảnh sáng sủa, dễ nhìn bỏ qua kho liệu, bỏ qua xử lí cập nhật Từ làm rõ hoạt động với thông tin vào hệ thống Sơ đồ ngữ cảnh thường thiết lập đầu tiên, giai đoạn tiến trình phân tích, giúp phân tích viên có nhìn tổng qt với mơi trường bên ngồi Sơ đồ ngữ cảnh bao gồm ba nhóm thành phần: - Thành phần vòng tròn nằm vị trí trung tâm sơ đồ, biểu thị cho toàn hệ thống nghiên cứu - Tác nhân bên ngồi người, nhóm người tổ chức bên lĩnh vực nghiên cứu hệ thống có số hình thức tiếp xúc với hệ H phẩm hệ thống Kí hiệu hình chữ nhật uế thống Chúng nguồn gốc cung cấp thông tin cho hệ thống nơi nhận sản tế - Tác nhân bên chức xử bên hệ thống mơ tả trang khác mơ hìn Kí hiệu hình tròn nh Dựa vào mơ tả tốn, sơ đồ tổ chức sơ đồ phân rã chức ta xây dựng Yêu cầu nhận phòng c Trả lời yêu cầu nhận phòng họ K Yêu cầu đăng ký Á Trả lời yêu cầu đăng ký H Đ ại H C Ki sơ đồ ngữ cảnh sau: HTTT QUẢN KHÁCH SẠN LÃNH Báo cáo ĐẠO Yêu cầu thành toán Hoá đơn toán Đây mơ hình hệ thống mức tổng qt nhất, mơ hình mơ tả tồn thể hệ thống chức Tại mơ hình tác nhân ngồi luồng liệu vào từ tác nhân đến hệ thống hoàn toàn xác định Hệ thống thơng tin có tác nhân bên ngồi luồng liệu thể hình vẽ trên, hình chữ nhật thể đối tượng với tên xác định đặt đó, luồng liệu biểu thị mũi tên có hướng cạnh có ghi tên nhãn tên luồng thông tin Đối với hệ thống thông tin quản khách sạn có tác nhân bên SVTH: Lê Quốc Khải 29 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn khách quản trị viên website, có tác nhân bên ngồi quản trị hệ thống thông tin Các đối tượng mô hình - Khách hàng : Là người xem có đăng kí dịch vụ khách sạn - Quản trị viên hệ thống : quản trị hệ thống có tồn quyền với website, vừa có quyền quản trị viên website ngồi họ có quyền thay đổi cấu trúc trang web hay thêm, bớt danh sách thành viên 3.1.8 Sơ đồ luồng liệu DFD ( DFD - Data Flow Datagram ) yêu cầu đăng ký trả lời yêu cầu đăng ký Tài khoản yêu cầu nhận phòng trả lời yêu cầu nhận phòng uế Quản H yêu cầu toán dangky khách khach hoá đơn toán Quản Đặt phòng u cầu tốn Lãnh đạo phong Báo cáo Báo cáo Đ ại họ c Ki nh khach tế Biểu đồ phân rã từ biểu đồ liệu mức khung cảnh với chức phân rã tương ứng với mức biểu đồ phân rã chức Trong biểu đồ luồng liệu đối tượng bảo toàn Các luồng liệu thể mũi tên có hướng SVTH: Lê Quốc Khải 30 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 3.2 Thiết kế hệ thống thông tin 3.2.1 Thiết kế module chương trình 3.2.1.1 Module quản tài khoản Như biểu đồ phân rã mơ hình quản khách sạn sau : Quản Tài khoản Quản tài khoản khách hàng uế Quản tài khoản admin khách hàng, chuyên gia quản trị hệ thống Cho phép Admin nhập vào hệ thống tế Description H - Đây module quản trình đăng nhập, đăng xuất thay đổi mật Nhập Username v Password Process Kiểm tra xem Username Password có tồn database Ki khơng nh Input Nếu đăng nhập thành công chuyển đến trang Admin, đăng c Output họ nhập không thành công chuyển trang Online ại * Quản trị viên: - Quản thông tin khách hàng, trả lời thông tin phản hồi từ phía khách Đ Thay đổi, cập nhật thơng tin cho chức Website - Có quyền cao xóa thêm có quyền thay đổi cấu trúc Website, quản tài khoản * Khách vãng lai: - Đây đối tượng phục vụ Website, khách hàng đăng kí dịch vụ Khách Sạn trống, góp ý kiến với quản trị viên Website lưu lại thông tin cần thiết loại khách hàng nhằm quản tốt SVTH: Lê Quốc Khải 31 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 3.2.1.2 Module quản đặt phòng Quản đặt phòng Đặt phòng Trả phòng Hủy phòng Thơng tin phòng Module nhằm quản đặt phòng khách sạn Đây module quan trọng toàn hệ thống thông tin khách sạn Cho phép khách hàng đặt trước phòng lựa chọn uế Description Nhập đầy đủ thơng tin cá nhân lựa chọn hình thức đặt H Input phòng Kiểm tra độ xác thông tin nhập người dùng Output Đăng nhập thông tin đặt phòng khách vào Server nh tế Process c Yêu cầu đặt phòng Đơn đặt phòng họ Khách hàng Ki * Sơ đồ mức đỉnh module quản đặt phòng : ại Trả lời yêu cầu Đ Module quản đặt phòng Lãnh đạo SVTH: Lê Quốc Khải Báo cáo 32 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 3.3 Cấu trúc liệu bảng 3.3.1 Hotel_booking (bảng đặt phòng) Thuộc tính Kiểu liệu Diễn giải boo_id int(10) Mã phòng boo_startdate date Ngày đến boo_enddate date Ngày sui_id int(10) Mã phòng ppl_id int(10) Mã người dùng ppl_idagent int(10) Quản người dùng log_id int(10) log_startdate date log_enddate date nh sui_id họ log_cancelled Nhật kí ngày int(10) Mã người dùng int(10) Quản người dùng tinyint(1) Hủy nhật kí datetime Kiểm tra nhật kí ại log_checkedout Nhật kí ngày đến Mã phòng c ppl_idagent Mã nhật kí int(10) Ki ppl_id Diễn giải H Kiểu liệu tế Thuộc tính uế 3.3.2 Hotel_log (bảng nhật kí) Đ 3.3.3 Hotel_payment (bảng hóa đơn) Thuộc tính Kiểu liệu Diễn giải pay_id int(10) Mã hóa đơn ppl_id int(10) Mã người dùng pay_amt decimal(10) Giá tiền SVTH: Lê Quốc Khải 33 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 3.3.4 Hotel_people (bảng người dùng) Thuộc tính Kiểu liệu Diễn giải ppl_id int(10) Mã người dùng ppl_Lname varchar(45) Tên khoa ppf_fname varchar(45) Mật email varchar(80) Email ppl_password varchar(50) Mật người dùng ppl_type varchar(20) Kiểm tra người dùng ppl_balance int(11) Loại tài khoản Thuộc tính Kiểu liệu Diễn giải Sui_id varchar(10) Sui_name nvarchar(50) Sui_available int(10) Giá phòng Sui_CPN decimal(10) Số phòng trống uế 3.3.5 Hotel_suite (bảng phòng) Tên phòng nh tế H Mã phòng Đ ại họ c Ki 3.3.6 Lược đồ quan hệ bảng 3.4 Thiết kế thuật toán 3.4.1 Thuật toán đăng nhập Khi người đăng nhập tài khoản hệ thống thơng tin kiểm tra CSDL có hay khơng, có kiểm tra xem quyền họ gì, quản lý, chuyển tới trang quản lý, người dùng chuyển tới trang người dùng, nhập sai thông báo lỗi nhập SVTH: Lê Quốc Khải 34 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn BĐ Nhập tên mật S H Đ Thông báo lỗi uế Kiểm tra tên mật nh tế Thông báo đăng nhập thành công Đ ại họ c Ki Chuyển tới trang tuỳ theo cấp phép vào trang quản quản lý, trang người dùng người dùng KT 3.4.2 Thuật toán cập nhật đơn đặt phòng Khi khách hàng có nhu cầu đặt phòng nghỉ, điền vào form đặt phòng, form đáng ý ngày đến ngày đi, ngày không hợp lệ, giả dụ ngày đến bé ngày đi, ngày đến không thoả mãn khơng đặt phòng SVTH: Lê Quốc Khải 35 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn BĐ Nhập ngày đến ngày Kiểm tra ngày đến ngày Đ Thông báo uế Lỗi H S nh tế Nhập tiếp thơng tin lại Ki Kiểm tra c Ghi vào CSDL KT Đ ại họ S SVTH: Lê Quốc Khải 36 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 3.5 Thiết kế giao diện H uế - Một số giao diện hệ thống Đ ại họ c Ki nh tế Hình 3.1 Giao diện trang chủ Hình 3.2 Giao diện đặt phòng SVTH: Lê Quốc Khải 37 Chuyên đề tốt nghiệp uế GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn Đ ại họ c Ki nh tế H Hình 3.3 Giao diện hủy phòng Hình 3.4 Giao diện trả phòng SVTH: Lê Quốc Khải 38 Chuyên đề tốt nghiệp uế GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn Đ ại họ c Ki nh tế H Hình 3.5 Giao diện báo cáo thông kê SVTH: Lê Quốc Khải 39 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn KẾT LUẬN Đánh giá kết Trong trình thực chuyên đề, em cố gắng để tìm hiểu xây dựng chương trình thời gian có hạn nên chưa giải tất vấn đề đặt *Những kết đạt được: - Về cơng nghệ: + Tìm hiểu nắm bắt công cụ thiết kế Web + Các dịch vụ Internet, đặc biệt Web - Về tác dụng Website: uế + Biết cách thiết kế Web cách tổ chức sở liệu nh + Lập hóa đơn tế + Tiếp nhận khách hàng đặt phòng H + Cho phép khách hàng thực việc đặt phòng qua mạng + Thống kê ngày khách hàng lữu trú khách sạn Ki - Tính chương trình: + Thông tin khách hàng cập nhật kịp thời, xác họ c + Giao diện thân thiện với người dùng Hạn chế đề tài ại Nhìn chung website ứng dựng vào việc quản đặt phòng cho khách sạn Huế Đ Thương hoàn toàn khả thi, đáp ứng nhiều nhu cầu cho công tác quản đặt phòng cho khách sạn Tuy nhiên khả trình độ có hạn chế nên số ý tưởng, chưa thực thi, chưa giải trọn vẹn vấn đề nảy sinh trình quản Hy vọng tương lai với trau dồi thêm kiến thức em hồn thiện đề tài Hướng phát triển đề tài + Cho phép khách hàng toán trực tiếp qua mạng + Trong thời gian tới em hoàn chỉnh phần giao diện tất tính cho Website, đồng thời sửa chữa lỗi phát sinh + Phiên có ngơn ngữ tiếng Anh tiếng Việt để người dùng tuỳ ý lựa chọn SVTH: Lê Quốc Khải 40 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn + Có thêm chức như: Chuyển đổi tiền, giới, địa diểm du lịch bên cạnh khách sạn, dự báo nhiệt độ + Trong khuôn khổ thời gian thực tập hạn chế, cố gắng để thực tốt đề tài nhiều thiếu xót mong nhận xét thầy để em hồn thiện Website thời gian tới Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ThS.Nguyễn Thanh Tuấn giảng viên Khoa Hệ thống thông kinh tế Trần Vinh giám đốc khách sạn Huế Thương ln bảo tận tình, Đ ại họ c Ki nh tế H uế động viên em suốt trình thực tập Khách sạn Huế Thương SVTH: Lê Quốc Khải 41 ... web khách sạn lên mạng góp phần làm cho máy quản lý Khách sạn dễ dàng thuận tiện Chính lý mà tơi định Xây dựng website quản lý đặt phòng cho khách sạn Huế Thương giai đoạn thực tập Khách sạn. .. • Quản lý người dùng họ • Quản lý đăng ký th phòng • Quản lý đăng ký đặt phòng ại • Quản lý nhận, trả phòng Đ • Quản lý hóa đơn • Quản lý khách hàng • Quản lý dịch vụ • Quản lý phòng • Quản lý. .. trình quản lý Khách sạn Huế Thương quy trình xây dựng phần mềm, tiến hành xây dựng website quản lý đặt phòng tế khách sạn Huế thương nh * Mục tiêu cụ thể: - Nghiên cứu nắm vững quy trình quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website quản lý đặt phòng cho khách sạn huế thương , Xây dựng website quản lý đặt phòng cho khách sạn huế thương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay