Xây dựng web quản lý bán hàng tại công ty TNHH công nghệ tin học phi long

66 9 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:42

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA HỆ THỐNG THƠNG TIN KINH TẾ H uế  tế KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC XÂY DỰNG WEB QUẢN BÁN HÀNG họ c Ki nh TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC PHI LONG ại Giảng viên hướng dẫn : : Võ Mạnh Hùng Lớp : K47 Tin học Kinh tế Niên khóa : 2013 - 2017 Đ Sinh viên thực TS Nguyễn Thanh Tuấn Huế, tháng 5/2017 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài khóa luận mình, em xin gửi lời cảm ơn tới tất thầy cô giáo Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế tạo điều kiện giúp đỡ H uế em thực khóa luận cách thuận lợi Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tiến sĩ Nguyễn Thanh Tuấn, người thầy tận tình hướng dẫn truyền đạt kinh nghiệm quý báu cho em tế suốt q trình học tập làm khóa luận tốt nghiệp Thầy giúp đỡ em nhiều nh từ việc hình thành ý tưởng ban đầu theo sát động viên, góp ý, chỉnh Ki sửa, cung cấp tài liệu, kiến thức hay để em hồn thành đề tài cách tốt họ c Em xin gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo, anh, chị Chi nhánh Công ty TNHH phần mềm FPT Đà Nẵng, đặc biệt Chị Tâm, Chị Tuyền phòng đào tạo ại tạo điều kiện giúp đỡ, bảo cung cấp tài liệu cần thiết hướng Đ dẫn nhiệt tình thời gian thực tập cơng ty Cuối cùng, em xin cảm ơn chân thành đến bố mẹ, người thân bạnquan tâm giúp đỡ động viên em suốt thời gian qua để em hồn thành khóa luận Huế, ngày 03 tháng năm 2017 Sinh viên Võ Mạnh Hùng Khóa luận tốt nghiệp – SVTT: Võ Mạnh Hùng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN I MỤC LỤC II DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU IV DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ V DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ VI DANH MỤC CÁC BẢNG VII PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 H uế Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Dự kiến kết đạt đề tài tế Kết cấu đề tài .4 nh PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ XÂY DỰNG WEB QUẢN Ki 1.1 Tổng quan tảng Eclipse qui trình xây dựng phần mềm 1.1.1 Nền tảng Eclipse họ c 1.1.2 Vòng đời phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle) 1.2 Giới thiệu hóa đơn ại 1.2.1 Khái niệm Đ 1.2.2 Nội dung 1.2.3 Các quy định chuyên môn bán hàng xuất hóa đơn 1.3 Tổng quan Java Enterprise Edition Struts Framework 11 1.3.1 Giới thiệu Java Enterprise Edition (JavaEE) 11 1.3.2 Các thành phần mơ hình MVC (Model-View-Controller) 12 1.3.3 Nền tảng lập trình Struts Framework 1.x 14 1.4 Microsoft SQL Server 15 1.4.1 Tổng quan Microsoft SQL Server 15 1.4.2 Kiến trúc chung Microsoft SQL Server 15 1.5 JasperReports .16 1.5.1 Tổng quan JasperReports 16 Giảng viên hướng dẫn – TS Nguyễn Thanh Tuấn II Khóa luận tốt nghiệp – SVTT: Võ Mạnh Hùng 1.5.2 Khả JasperReports 17 1.6 Các phương pháp nghiên cứu, giải pháp công nghệ ứng dụng để xây dựng trang web 17 1.6.1 Phương pháp lập trình hướng đối tượng .17 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VÀ BÀI TỐNQUẢN BÁN HÀNG CỦA CƠNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC PHI LONG 20 2.1 Tổng quan Công ty TNHH Công nghệ Tin học Phi Long 20 2.1.1 Giới thiệu 20 2.1.2 Chức nhiệm vụ công ty 20 2.2 Mơ tả tốn 21 H uế 2.3 Phân tích tốn 22 2.3.1 Yêu cầu chất lượng 22 2.3.2 Yêu cầu chức 23 tế 2.3.3 Mơ hình hóa hệ thống 29 nh CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC PHI LONG 39 Ki 3.1 Thiết kế sở liệu 39 3.1.1 Xác định thực thể thuộc tính thực thể 39 c 3.1.2 Mơ hình hóa 41 họ 3.1.3 Chuẩn hóa mối quan hệ thành lược đồ quan hệ .42 3.1.4 Chuẩn hóa sở liệu .42 ại 3.1.5 Lược đồ quan hệ sở liệu 45 Đ 3.2 Thiết kế giải thuật 45 3.2.1 Kí hiệu sử dụng 45 3.2.2 Một số thuật tốn chương trình 46 3.2 Thiết kế giao diện 50 Phần III: KẾT LUẬN 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 Giảng viên hướng dẫn – TS Nguyễn Thanh Tuấn III Khóa luận tốt nghiệp – SVTT: Võ Mạnh Hùng DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Ý nghĩa Sản phẩm kinh doanh thông minh Cơ sở liệu Giá trị gia tăng Giao diện đồ họa người dùng Mơi trường phát triển tích hợp Nhà cung cấp phần mềm độc lập Bộ tiền xử văn lệnh Java Mơ hình Model-View-Controller Vòng đời phát triển phần mềm Trách nhiệm hữu hạn Ký hiệu Đ ại họ c Ki nh tế H uế BI CSDL GTGT GUI IDE ISV JSP MVC SDLC TNHH Giảng viên hướng dẫn – TS Nguyễn Thanh Tuấn IV Khóa luận tốt nghiệp – SVTT: Võ Mạnh Hùng DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1: Mơ hình thác nước Hình 2: Các thành phần JavaEE 11 Hình 3: Cơ chế hoạt động JSP 12 Hình 4: Mơ hình MVC 13 Hình 5: Cơ chế hoạt động Struts Framework 1.x 18 Hình 6: Lược đồ sở liệu .45 Hình 7: Giải thuật đăng nhập hệ thống 46 Hình 8: Giải thuật thêm ghi liệu 47 H uế Hình 9: Giải thuật cập nhật ghi liệu 48 Hình 10: Giải thuật xóa ghi liệu 49 Hình 11: Giải thuật lập in hóa đơn 49 Hình 12: Giao diện đăng nhập .50 tế Hình 13: Giao diện trang chủ hệ thống 50 nh Hình 14: Giao diện quản hàng hóa 50 Hình 15: Giao diện thêm hàng hóa 51 Ki Hình 16: Giao diện cập nhật hàng hóa 51 Hình 17: Giao diện quản loại hàng 51 họ c Hình 18: Giao diện thêm loại hàng 52 Hình 19: Giao diện cập nhật loại hàng 52 ại Hình 20: Giao diện quản hóa đơn 52 Hình 21: Giao diện thêm hóa đơn 53 Đ Hình 22: Giao diện xem danh sách chi tiết hóa đơn 53 Hình 23: Giao diện xuất hóa đơn 53 Hình 24: Giao diện quản nhân viên 54 Hình 25: Giao diện thêm nhân viên .54 Hình 26: Giao diện cập nhật thơng tin nhân viên 54 Hình 27: Giao diện quản nhà cung cấp .55 Hình 28: Giao diện thêm nhà cung cấp 55 Hình 29: Giao diện cập nhật nhà cung cấp 55 Hình 30: Giao diện quản khách hàng 56 Hình 31: Giao diện thêm khách hàng .56 Hình 32: Giao diện cập nhật thông tin khách hàng .56 Giảng viên hướng dẫn – TS Nguyễn Thanh Tuấn V Khóa luận tốt nghiệp – SVTT: Võ Mạnh Hùng DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Biểu đồ use case tổng quát chức hệ thống 23 Biểu đồ 2: Biểu đồ use case tổng quát chức người quản .24 Biểu đồ 3: Biểu đồ use case tổng quát chức nhân viên 25 Biểu đồ 4: Biểu đồ use case chức đăng nhập hệ thống .26 Biểu đồ 5: Biểu đồ use case chức quản loại hàng 26 Biểu đồ 6: Biểu đồ use case chức quản hàng hóa .27 Biểu đồ 7: Biểu đồ use case chức quản hóa đơn 27 Biểu đồ 8: Biểu đồ use case chức quản nhân viên 28 H uế Biểu đồ 9: Biểu đồ use case chức quản nhà cung cấp 28 Biểu đồ 10: Biểu đồ use case chức quản khách hàng .29 Biểu đồ 11: Biểu đồ lớp đăng nhập .29 Biểu đồ 12: Biểu đồ lớp quản loại hàng 30 tế Biểu đồ 13: Biểu đồ lớp quản hàng hóa 30 nh Biểu đồ 14: Biểu đồ lớp quản hóa đơn 31 Biểu đồ 15: Biểu đồ lớp thêm hóa đơn chi tiết 31 Ki Biểu đồ 16: Biểu đồ lớp hiển thị hóa đơn chi tiết 32 Biểu đồ 17: Biểu đồ lớp quản nhân viên 32 họ c Biểu đồ 18: Biểu đồ lớp quản nhà cung cấp 33 Biểu đồ 19: Biểu đồ lớp quản khách hàng 33 ại Biểu đồ 20: Biểu đồ đăng nhập hệ thống 34 Đ Biểu đồ 21: Biểu đồ hiển thị danh sách hóa đơn .34 Biểu đồ 22: Biểu đồ thêm hóa đơn 35 Biểu đồ 23: Biểu đồ hiển thị chi tiết hóa đơn 35 Biểu đồ 24: Biểu đồ xóa hóa đơn 36 Biểu đồ 25: Biểu đồ xuất hóa đơn .36 Biểu đồ 26: Biểu đồ hiển thị danh sách nhân viên 37 Biểu đồ 27: Biểu đồ thêm nhân viên 37 Biểu đồ 28: Biểu đồ cập nhật nhân viên 38 Biểu đồ 29: Biểu đồ xóa nhân viên 38 Biểu đồ 30: Mối quan hệ đối thực thể 41 Biểu đồ 31: Mơ hình thực thể mối quan hệ 42 Giảng viên hướng dẫn – TS Nguyễn Thanh Tuấn VI Khóa luận tốt nghiệp – SVTT: Võ Mạnh Hùng DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Tác nhân hệ thống .23 Bảng 2: Cấu trúc liệu bảng HOADON 42 Bảng 3: Cấu trúc liệu bảng HOADONCHITIET .43 Bảng 4: Cấu trúc liệu bảng HANGHOA 43 Bảng 5: Cấu trúc liệu bảng TAIKHOAN 43 Bảng 6: Cấu trúc liệu bảng QUYEN 43 Bảng 7: Cấu trúc liệu bảng CHUCVU .44 Bảng 8: Cấu trúc liệu bảng THONGTINNHANVIEN 44 H uế Bảng 9: Cấu trúc liệu bảng KHACHHANG 44 Bảng 10: Cấu trúc liệu bảng NHACUNGCAP 44 tế Bảng 11: Cấu trúc liệu bảng LOAIHANG 45 Đ ại họ c Ki nh Bảng 12: Bảng kí hiệu sơ đồ thuật toán .45 Giảng viên hướng dẫn – TS Nguyễn Thanh Tuấn VII Khóa luận tốt nghiệp – SVTT: Võ Mạnh Hùng PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ chọn đề tài Chúng ta sống thời đại mới, thời đại phát triển rực rỡ công nghệ thông tin, ngày công nghệ thông tin bước phát triển cao số hóa tất liệu thông tin, luân chuyển mạnh mẽ kết nối tất lại với Mọi loại thơng tin, số liệu âm thanh, hình ảnh đưa dạng kỹ thuật số để máy tính lưu trữ, xử chuyển tiếp cho nhiều người Những công cụ kết nối thời đại kỹ thuật số cho phép dễ dàng thu thập, chia H uế sẻ thông tin hành động sở thơng tin theo phương thức hồn tồn mới, kéo theo hàng loạt thay đổi quan niệm, tập tục, thói quen truyền thống, chí cách nhìn giá trị sống Công nghệ thông tin đến tế với người dân, người quản lý, nhà khoa học, người nông dân, bà nội trợ, học sinh tiểu học Khơng có lĩnh vực nào, khơng có nơi khơng có mặt công nghệ nh thông tin Công nghệ thông tin động lực quan trọng phát Ki triển, ứng dụng phát triển công nghệ thơng tin nước ta nhằm góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ tinh thần tồn dân tộc, thúc đẩy cơng đổi mới, họ c phát triển nhanh đại hoá ngành kinh tế, tăng cường lực cạnh tranh doanh nghiệp, hỗ trợ có hiệu cho trình hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao ại chất lượng sống nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng tạo khả tắt Đ đón đầu để thực thắng lợi nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước tương lai Đặc biệt với hệ thống tổ chức phức tạp hệ thống thơng tin quản tất yếu thực tốt mang lại lợi ích to lớn Qua q trình thực tập cuối khóa Chi nhánh công ty TNHH phần mềm FPT Đà Nẵng, qua trình đào tạo kiến thức làm thử dự án FPT, thân tơi tích góp số kinh nghiệm kỹ để xây dựng trang web theo ngôn ngữ java kết hợp với mơ hình Struts Sau phân tích lựa chọn đề tài, tơi chọn công ty kinh doanh thiết bị tin học văn phòng Đà nẵng để thực việc xây dựng trang web quản bán hàng theo mơ hình cơng ty Đề tài thực theo mơ hình Cơng ty TNHH Cơng nghệ Tin học Phi Long Giảng viên hướng dẫn – TS Nguyễn Thanh Tuấn Khóa luận tốt nghiệp – SVTT: Võ Mạnh Hùng Công ty TNHH Công nghệ Tin học Phi Long thành lập ngày 03 tháng 09 năm 1997, từ đơn vị kinh doanh nhỏ, có vài thành viên trẻ tuổi tâm huyết Cho đến nay, sau 15 năm hoạt động phát triển trải qua thử thách khó khăn, Phi Long trở thành Công ty tin học lớn mạnh Đà Nẵng khu vực Miền Trung với lĩnh vực kinh doanh cung cấp sản phẩm tin học, điện tử, viễn thông, đồng thời tư vấn giải pháp thi công ứng dụng Công nghệ thông tin, Điển tử viễn thông Tổng số nhân viên làm việc Cơng ty 200 người, đa số nhân viên trẻ, thường xuyên đào tạo trau dồi khả làm việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Vào ngày 14/09/2013, công H uế ty mở thêm chi nhánh Huế, có sở số 48 đường Hùng Vương, thành phố Huế, đến thời điểm công ty có sở nước, đồng thời công việc bán hàng quản bán hàng trở nên phức tạp khó khăn lúc đầu tế Hiện cơng ty có hệ thống riêng với chức quản nhân nh viên bán hàng, nhập hàng Dù hệ thống tồn nhiều bất cập q trình quản lý, số nghiệp vụ chưa cập nhật, quản kho hàng phải Ki quản file excel, làm cho việc kiểm tra hàng tồn kho kiểm tra máy tính, c cập nhật cho nhân viên bán hàng, tư vấn chậm, thông tin người mua hàng họ không ghi lại hệ thống, thống kê báo cáo (số lượng hàng hóa tồn kho, nhân viên, khách hàng ) cơng ty theo tiêu chí báo cáo phải xử phức tạp qua ại phần mềm khác Đ Từ đặt vấn đề cần thiết phải có hệ thống quản bán hàng cập nhật thêm tính cần thiết, bổ sung, cải tiến chức thiếu sót lỗi thời, nhằm nâng cao hiệu quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên làm việc, phòng ban quản hoạch định, đưa chiến lược bán hàng hợp Do tác giả định chọn đề tài: “Xây dựng web quản bán hàng Công ty TNHH Công nghệ Tin học Phi Long” Mục tiêu nghiên cứu * Mục tiêu tổng quát: Trên sở nắm rõ quy trình bán hàng, xuất nhập hàng Công ty TNHH Công nghệ Phi Long, quy trình xây dựng phần mềm, tiến hành xây dựng web quản Giảng viên hướng dẫn – TS Nguyễn Thanh Tuấn Khóa luận tốt nghiệp – SVTT: Võ Mạnh Hùng Bảng 7: Cấu trúc liệu bảng CHUCVU Thuộc tính MaChucVu Kiểu liệu Diễn giải nchar(10) Mã chức vụ TenChucVu nvarchar(50) Tên chức vụ Bảng 8: Cấu trúc liệu bảng THONGTINNHANVIEN Kiểu liệu Diễn giải MaNhanVien TenNhanVien nchar(20) nvarchar(50) Mã nhân viên Tên nhân viên DiaChi DienThoai nvarchar(50) int Địa Điện thoại GioiTinh NgaySinh bit date Giới tính (1 = Nam; = Nữ) Ngày sinh MaChucVu nchar(10) tế H uế Thuộc tính nh Mã chức vụ Kiểu liệu Diễn giải MaKhachHang TenKhachHang int nvarchar(50) Mã khách hàng Tên khách hàng nvarchar(50) int Địa Điện thoại bit date Giới tính (1 = Nam; = Nữ) Ngày sinh ại Đ DiaChi DienThoai họ Thuộc tính c Ki Bảng 9: Cấu trúc liệu bảng KHACHHANG GioiTinh NgaySinh Bảng 10: Cấu trúc liệu bảng NHACUNGCAP Thuộc tính Kiểu liệu Diễn giải MaNCC TenNCC int nvarchar(50) Mã nhà cung cấp Tên nhà cung cấp DiaChi DienThoai nvarchar(50) int Địa Điện thoại Giảng viên hướng dẫn – TS Nguyễn Thanh Tuấn 44 Khóa luận tốt nghiệp – SVTT: Võ Mạnh Hùng Bảng 11: Cấu trúc liệu bảng LOAIHANG Thuộc tính Kiểu liệu Diễn giải MaLoaiHang int Mã loại hàng TenLoaiHang nvarchar(50) Tên loại hàng MoTa nvarchar(50) Mô tả ại họ c Ki nh tế H uế 3.1.5 Lược đồ quan hệ sở liệu Đ Hình 6: Lược đồ sở liệu 3.2 Thiết kế giải thuật 3.2.1 Kí hiệu sử dụng Bảng 12: Bảng kí hiệu sơ đồ thuật toán Ý nghĩa Ký hiệu Bắt đầu kết thúc giải thuật A Khối xử lý, thực công việc A Giảng viên hướng dẫn – TS Nguyễn Thanh Tuấn 45 Khóa luận tốt nghiệp – SVTT: Võ Mạnh Hùng Vào liệu So sánh, rẽ nhánh (một phép kiểm tra) Hướng luồng xử 3.2.2 Một số thuật tốn chương trình Đ ại họ c Ki nh tế H uế 3.2.2.1 Giải thuật đăng nhập hệ thống Hình 7: Giải thuật đăng nhập hệ thống Giảng viên hướng dẫn – TS Nguyễn Thanh Tuấn 46 Khóa luận tốt nghiệp – SVTT: Võ Mạnh Hùng Đ ại họ c Ki nh tế H uế 3.2.2.2 Giải thuật thêm ghi liệu vào hệ thống Hình 8: Giải thuật thêm ghi liệu Thêm ghi liệu bảng Khách hàng, Hàng hóa, Loại hàng, Nhân viên, Nhà cung cấp tương tự nên dùng chung giải thuật 3.2.2.3 Giải thuật cập nhật ghi liệu vào hệ thống Giảng viên hướng dẫn – TS Nguyễn Thanh Tuấn 47 Đ ại họ c Ki nh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp – SVTT: Võ Mạnh Hùng Hình 9: Giải thuật cập nhật ghi liệu Cập nhật ghi liệu bảng Khách hàng, Hàng hóa, Loại hàng, Nhân viên, Nhà cung cấp tương tự nên dùng chung giải thuật Giảng viên hướng dẫn – TS Nguyễn Thanh Tuấn 48 Khóa luận tốt nghiệp – SVTT: Võ Mạnh Hùng nh Hình 10: Giải thuật xóa ghi liệu tế H uế 3.2.2.4 Giải thuật xóa ghi liệu khỏi hệ thống Xóa ghi liệu bảng Khách hàng, Hàng hóa, Loại hàng, Nhân viên, Ki Nhà cung cấp, Hóa đơn tương tự nên dùng chung giải thuật Đ ại họ c 3.2.2.5 Giải thuật lập in hóa đơn Hình 11: Giải thuật lập in hóa đơn Giảng viên hướng dẫn – TS Nguyễn Thanh Tuấn 49 Khóa luận tốt nghiệp – SVTT: Võ Mạnh Hùng 3.2 Thiết kế giao diện Ki nh tế H uế Hình 12: Giao diện đăng nhập Đ ại họ c Hình 13: Giao diện trang chủ hệ thống Hình 14: Giao diện quản hàng hóa Giảng viên hướng dẫn – TS Nguyễn Thanh Tuấn 50 H uế Khóa luận tốt nghiệp – SVTT: Võ Mạnh Hùng ại họ c Ki nh tế Hình 15: Giao diện thêm hàng hóa Đ Hình 16: Giao diện cập nhật hàng hóa Hình 17: Giao diện quản loại hàng Giảng viên hướng dẫn – TS Nguyễn Thanh Tuấn 51 Khóa luận tốt nghiệp – SVTT: Võ Mạnh Hùng ại họ c Ki nh tế H uế Hình 18: Giao diện thêm loại hàng Đ Hình 19: Giao diện cập nhật loại hàng Hình 20: Giao diện quản hóa đơn Giảng viên hướng dẫn – TS Nguyễn Thanh Tuấn 52 H uế Khóa luận tốt nghiệp – SVTT: Võ Mạnh Hùng c Ki nh tế Hình 21: Giao diện thêm hóa đơn Đ ại họ Hình 22: Giao diện xem danh sách chi tiết hóa đơn Hình 23: Giao diện xuất hóa đơn Giảng viên hướng dẫn – TS Nguyễn Thanh Tuấn 53 Khóa luận tốt nghiệp – SVTT: Võ Mạnh Hùng c Ki nh tế H uế Hình 24: Giao diện quản nhân viên Đ ại họ Hình 25: Giao diện thêm nhân viên Hình 26: Giao diện cập nhật thông tin nhân viên Giảng viên hướng dẫn – TS Nguyễn Thanh Tuấn 54 Khóa luận tốt nghiệp – SVTT: Võ Mạnh Hùng họ c Ki nh tế H uế Hình 27: Giao diện quản nhà cung cấp Đ ại Hình 28: Giao diện thêm nhà cung cấp Hình 29: Giao diện cập nhật nhà cung cấp Giảng viên hướng dẫn – TS Nguyễn Thanh Tuấn 55 Khóa luận tốt nghiệp – SVTT: Võ Mạnh Hùng Ki nh tế H uế Hình 30: Giao diện quản khách hàng Đ ại họ c Hình 31: Giao diện thêm khách hàng Hình 32: Giao diện cập nhật thơng tin khách hàng Giảng viên hướng dẫn – TS Nguyễn Thanh Tuấn 56 Khóa luận tốt nghiệp – SVTT: Võ Mạnh Hùng Phần III: KẾT LUẬN Kết đề tài đạt Đề tài đạt mục tiêu đề Website thiết kế với cấu trúc CSDL tương đối hồn chỉnh, quản hầu hết nghiệp vụ quy trình quản bán hàng cơng ty cách hiệu Ngồi tính thơng thường, website cung cấp cơng cụ in hóa đơn trực tiếp, khách quan đầy đủ, giúp công ty người mua nắm bắt đơn hàng cách nhanh trực quan H uế Đồng thời đề tài làm rõ tính khả thi chất lượng việc triển khai hệ thống quản bán hàng cho Công ty TNHH Công nghệ Tin học Phi Long tế so sánh với hệ thống cũ sử dụng công ty Hạn chế đề tài nh Do thời gian kiến thức có hạn, đề tài chưa thể hoàn thiện hết chức Ki quy trình bán hàng cơng ty, mà giải số phân đoạn c quy trình này, ví dụ nghiệp vụ thống kê báo cáo chưa thực họ Đồng thời tác giả chưa phát triển khai thác hết tính JasperReport, khai thác hết tính sản phẩm có nhiều ưu điểm ại tính cạnh tranh Đ Việc phát triển website chạy trực tuyến chưa triển khai, mà dừng lại chạy localhost Hướng nghiên cứu Phát triển hệ thống chạy trực tuyến phát triển tảng di động Phát triển thêm module quản hàng tồn kho nhân để hỗ trợ tốt cho người quản ban lãnh đạo cơng ty Tìm hiểu bổ sung chức thiếu hệ thống thống kê, báo cáo hàng hóa, nhân v v Giảng viên hướng dẫn – TS Nguyễn Thanh Tuấn 57 Khóa luận tốt nghiệp – SVTT: Võ Mạnh Hùng TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Tổng quan Struts Framework – Nguồn: http://kieutrongkhanh.net/ [2] Answer & Question – Nguồn: http://community.jaspersoft.com/ [3] Hướng dẫn lập trình báo cáo Jasper Report – Nguồn: http://o7planning.org/vi/ [4] Answer & Question – Nguồn: http://stackoverflow.com/ [5] Java Technologies – Nguồn: https://www.tutorialspoint.com/ [6] Mơ hình thác nước – Nguồn: https://trantronglekhanh.wordpress.com/ [7] Tổng quan J2EE – Nguồn: http://jsoft.vn/ H uế [8] Tìm hiểu Struts java(j2ee) – Nguồn: http://dotnet.edu.vn/ [9] Mơ hình MVC – Nguồn: http://www.programminghelp.com/ Đ ại họ c Ki nh tế [10] Tài liệu hướng dẫn FptSoftware Giảng viên hướng dẫn – TS Nguyễn Thanh Tuấn 58 ... web quản lý họ c Chương II: Phân tích hệ thống tốn quản lý bán hàng Cơng ty TNHH Công nghệ Tin học Phi Long ại Chương III: Xây dựng web quản lý bán hàng Công ty TNHH Công nghệ Tin Đ học Phi Long. .. nghiên cứu xây dựng web quản lý bán hàng phù hợp với yêu cầu thực tế Công ty TNHH Công nghệ Tin học Phi Long, đề tài sử dụng phương pháp trình xây dựng web: - Phương pháp thu thập thông tin: + Phương... Report - Xây dựng web quản lý bán hàng Công ty TNHH Công nghệ Tin học Phi Long H uế Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu - Các quy trình chun mơn nghiệp vụ bán hàng, nhập hàng tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng web quản lý bán hàng tại công ty TNHH công nghệ tin học phi long , Xây dựng web quản lý bán hàng tại công ty TNHH công nghệ tin học phi long

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay