Hệ thống thi trắc nghiệm online cho học sinh phổ thông trung học

72 21 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:38

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA HỆ THỐNG THƠNG TIN KINH TẾ H uế KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Đ ại họ c Ki nh tế HỆ THỐNG THI TRẮC NGHIỆM ONLINE CHO HỌC SINH THPT Giảng viên hướng dẫn : ThS Lê Viết Mẫn Sinh viên thực : Nguyễn Bá Nam Khánh Lớp : K47 Tin Học Kinh Tế Niên khóa : 2013-2017 Huế, 5/2017 Khóa luận tốt nghiệp Lời cảm ơn Khóa luận kết nghiên cứu em tháng thực tập Fpt Software Đà Nẵng sở kiến thức trình học tập trường Đại học Kinh Tế Huế suốt năm vừa qua Để thực khóa luận em xin gửi lời cảm ơn đến Trường đại học Kinh Tế - Đại Học Huế, tồn thầy giáo, bạn bè giúp đỡ em thực đề tài cách uế thuận lợi Em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến Thạc sĩ Lê Viết Mẫn, giảng H viên Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế tận tình hướng dẫn, ln ln bảo tế nhiệt tình giúp đỡ để em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp nh Em xin gửi lời cảm ơn đến anh, chị công ty TNHH Phần Mềm FPT Đà Nẵng nhiệt tình giúp đỡ truyền đạt kinh nghiệm quý báu suốt thời gian Ki thực tập công ty c Cuối em xin gửi lời cảm ơn đến tồn thể gia đình, người thân, bạn bè cổ vũ họ tinh thần ủng hộ suốt thời gian vừa qua Đ ại Xin chân thành cảm ơn ! Huế, tháng năm 2017 Sinh viên Nguyễn Bá Nam Khánh Sinh viên thực hiện: Nguyễn Bá Nam Khánh ii Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU iv DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH v DANH MỤC BẢNG BIỂU viii MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục tiêu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu H uế Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu nh tế 3.1 Phương pháp nghiên cứu Nội dung khóa luận Ki c Chương 1: Cơ sở lý luận họ 1.1 Trắc nghiệm khách quan 1.1.1 Khái niệm dạng câu hỏi trắc nghiệm Đ ại 1.1.2 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển trắc nghiệm 1.1.3 So sánh với phương pháp tự luận 1.1.4 Đặc điểm trắc nghiệm 1.2 Các cơng cụ lập trình 10 1.2.1 Mơi trường phát triển tích hợp Eclipse 10 1.2.2 Tổng quan Java EE 11 1.3 Quy trình xây dựng hệ thống website thi trắc nghiệm cho học sinh THPT 11 Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống website thi trắc nghiệm cho học sinh THPT 13 2.1 Mô tả hệ thống 13 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Bá Nam Khánh i Khóa luận tốt nghiệp 2.2 Sơ đồ lớp 13 2.2.1 Quản lý tài khoản 13 2.2.2 Quản lý đề thi 14 2.2.3 Quản lý người thi 15 2.3 Sơ đồ tình sử dụng hệ thống 17 2.3.1 Sơ đồ tổng quát 17 2.3.2 Sơ đồ tổng quát quản trị viên 17 2.3.3 Sơ đồ tổng quát người quản lý 17 2.3.4 Sơ đồ tổng quát người thi 18 uế Chức đăng nhập 18 Chức quản lý tài khoản 19 Chức quản lý đề thi 19 Chức thi trắc nghiệm 20 H 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 Sơ đồ trình tự 22 Ki 2.5 nh tế 2.4 Các thuật toán 20 2.4.1 Sơ đồ thuật toán tạo đề thi 20 2.4.2 Sơ đồ thuật toán thi trắc nghiệm 21 Sơ đồ phân rã chức 30 ại 2.6 họ c 2.5.1 Quản lý tài khoản 22 2.5.2 Người thi 26 2.5.3 Quản lý đề thi 28 Đ 2.7 Phân tích hệ thống liệu 31 2.7.1 Các tập thực thể thuộc tính tương ứng: 31 2.7.2 Mối quan hệ tập thực thể 32 2.7.3 Sơ đồ thực thể - mối quan hệ 33 2.7.4 Chuyển mối quan hệ thành lược đồ quan hệ 34 2.7.5 Mơ hình liệu quan hệ 34 Chương 3: Xây dựng website thi trắc nghiệm cho học sinh THPT 38 3.1 Cài đặt 38 3.2 Giao diện chương trình 38 3.2.1 Giao diện đăng nhập 38 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Bá Nam Khánh ii Khóa luận tốt nghiệp 3.2.2 Giao diện trang chủ admin 39 3.2.3 Giao diện quản lý tài khoản 39 3.2.4 Giao diện thêm tài khoản 40 3.2.5 Giao diện sửa tài khoản 41 3.2.6 Giao diện thông tin chi tiết người dùng 41 3.2.7 Giao diện quản lý môn thi 42 3.2.8 Giao diện thêm môn thi 43 3.2.9 Giao diện sửa môn thi 43 3.2.10 Giao diện xem điểm 43 Giao diện người quản lý 44 Giao diện quản lý câu hỏi 45 3.2.13 3.2.14 Giao diện thêm câu hỏi 45 Giao diện sửa câu hỏi 46 3.2.15 3.2.16 Giao diện xóa câu hỏi 47 Giao diện quản lý đề thi 47 3.2.17 3.2.18 Giao diện chi tiết đề thi 48 Giao diện thêm đề thi 48 3.2.19 Giao diện xóa đề thi 49 3.2.20 Giao diện người dùng 49 c Ki nh tế H uế 3.2.11 3.2.12 ại họ 3.3 Đánh giá kết 51 3.3.1 Những điểm đạt 51 3.3.2 Những điểm chưa đạt 51 Đ KẾT LUẬN 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHỤ LỤC 54 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Bá Nam Khánh iii Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Diễn giải CSDL Cơ sở liệu THPT Trung học phổ thơng Icon Biểu tượng Image Hình ảnh Đ ại họ c Ki nh tế H uế Ký hiệu Sinh viên thực hiện: Nguyễn Bá Nam Khánh iv Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Hình 1: Sơ đồ lớp quản lý tài khoản 14 Hình 2: Sơ đồ lớp quản lý đề thi 14 Hình 3: Sơ đồ lớp quản lý người thi bắt đầu thi 15 Hình 4: Sơ đồ lớp quản lý người thi thi 16 Hình 5: Sơ đồ lớp quản lý người thi kết thúc thi 16 Hình 6: Sơ đồ tình tổng quát 17 uế Hình 7: Sơ đồ tình tổng quát quản trị viên 17 Hình 8: Sơ đồ tình tổng quát người quản lý 18 H Hình 9: Sơ đồ tình tổng quát người thi 18 tế Hình 10: Sơ đồ tình chức đăng nhập 19 nh Hình 11: Sơ đồ tình chức quản lý tài khoản 19 Hình 12: Sơ đồ tình chức quản lý đề thi 20 Ki Hình 13: Sơ đồ tình chức thi trắc nghiệm 20 c Hình 14 : Sơ đồ thuật toán tạo đề thi 21 họ Hình 15: Sơ đồ thuật toán thi trắc nghiệm 22 Hình 16: Sơ đồ trình tự hiển thị tài khoản 23 ại Hình 17: Sơ đồ trình tự thêm tài khoản 23 Đ Hình 18: Sơ đồ trình tự cập nhật tài khoản 24 Hình 19: Sơ đồ trình tự xóa tài khoản 25 Hình 20: Sơ đồ trình tự xem chi tiết thông tin tài khoản 25 Hình 21: Sơ đồ trình tự người thi bắt đầu thi 26 Hình 22: Sơ đồ trình tự người thi thi 27 Hình 23: Sơ đồ trình tự người thi thi tắt trình duyệt 27 Hình 24: Sơ đồ trình tự người thi kết thúc thi 28 Hình 25: Sơ đồ trình tự hiển thị đề thi 28 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Bá Nam Khánh v Khóa luận tốt nghiệp Hình 26: Sơ đồ trình tự thêm đề thi 29 Hình 27: Sơ đồ trình tự xóa đề thi 29 Hình 28: Sơ đồ trình tự xem chi tiết đề thi 30 Hình 29: Sơ đồ phân rã chức 31 Hình 30: Sơ đồ thực thể - mối quan hệ 34 Hình 31: Mơ hình quan hệ liệu 37 Hình 1: Giao diện đăng nhập………………………………………………………… 39 Hình 2: Giao diện admin 39 uế Hình 3: Giao diện quản lý tài khoản 40 H Hình 4: Giao diện thêm tài khoản 41 Hình 5: Giao diện sửa tài khoản 41 tế Hình 6: Giao diện thông tin chi tiết người dùng 42 nh Hình 7: Giao diện quản lý môn thi 42 Ki Hình 8: Giao diện thêm mơn thi 43 Hình 9: Giao diện sửa mơn thi 43 họ c Hình 10: Giao diện xem điểm người thi 44 Hình 11: Giao diện người quản lý 44 ại Hình 12: Giao diện quản lý câu hỏi 45 Đ Hình 13: Giao diện thêm câu hỏi 46 Hình 14: Giao diện sửa câu hỏi 46 Hình 15: Giao diện xóa câu hỏi 47 Hình 16: Giao diện quản lý đề thi 47 Hình 17: Giao diện chi tiết đề thi 48 Hình 18: Giao diện thêm đề thi 48 Hình 19: Giao diện xóa đề thi 49 Hình 20: Giao diện người dùng bắt đầu thi 49 Hình 21: Giao diện người dùng – làm thi trắc nghiệm 50 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Bá Nam Khánh vi Khóa luận tốt nghiệp Đ ại họ c Ki nh tế H uế Hình 22: Giao diện người dùng kết thúc làm 50 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Bá Nam Khánh vii Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: So sánh điểm mạnh điểm yếu trắc nghiệm tự luận Bảng 2.1: Bảng thông tin người dùng 35 Bảng 2.2: Bảng người dùng 35 Bảng 2.3: Bảng chi tiết người dùng 35 Bảng 2.4: Bảng quyền 35 Bảng 2.5: Bảng kết thi 35 uế Bảng 2.6: Bảng câu hỏi 36 Bảng 2.7: Bảng đề thi 36 H Bảng 2.8: Bảng môn 36 Đ ại họ c Ki nh tế Bảng 2.9: Bảng chi tiết đề thi 36 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Bá Nam Khánh viii Khóa luận tốt nghiệp + Combobox (Chọn môn) chọn môn cần xem + Button (Xem) thị danh sách tên môn chọn combobox + Icon xem chi tiết đề thi chuyển sang trang xem chi tiết đề thi + Icon xóa đề thi chuyển sang trang xóa đề thi c Ki nh tế H uế 3.2.17 Giao diện chi tiết đề thi họ Hình 17: Giao diện chi tiết đề thi - Hiển thị tất câu hỏi có đề thi ại + Button (Quay lại) quay lại trang quản lý đề thi Đ 3.2.18 Giao diện thêm đề thi Hình 18: Giao diện thêm đề thi Sinh viên thực hiện: Nguyễn Bá Nam Khánh 48 Khóa luận tốt nghiệp - Hiển thị tất trường cần nhập vào đề thi + Button (Quay lại) chuyển sang trang Quản lý đề thi + Button (Thêm mới) thêm đề thi vào hệ thống uế 3.2.19 Giao diện xóa đề thi H Hình 19: Giao diện xóa đề thi tế - Hiển thị tất trường cần nhập vào đề thi để xem lại nh + Button (Quay lại) chuyển sang trang Quản lý đề thi 3.2.20 Giao diện người dùng Đ ại họ c a Giao diện bắt đầu thi Ki + Button (Xác nhận) xóa đề thi chuyển sang trang Quản lý đề thi Hình 20: Giao diện người dùng bắt đầu thi - Sau đăng nhập hệ thống tài khoản người thi xuất giao diện bắt đầu thi Giao diện có chức sau: + Link (Cập nhật thông tin tài khoản) để chuyển qua giao diện sửa thông tin chi tiết người dùng (đã đề cập đến mục 3.2.6) + Button (Đăng xuất) chuyển qua giao diện đăng nhập + Button(Bắt đầu) dùng để xác nhận việc nhập đề thi hoàn tất bắt đầu làm Sinh viên thực hiện: Nguyễn Bá Nam Khánh 49 Khóa luận tốt nghiệp + Label (KhanhNBN) tên đăng nhập người dùng uế b Giao diện làm thi trắc nghiệm H Hình 21: Giao diện người dùng – làm thi trắc nghiệm tế (1) List-Link đánh theo thứ tự từ đến 20 kích vào chuyển sang câu hỏi đánh số nh (2) Hiện thị nội dung câu hỏi đáp án trả lời để người dùng tích vào Ki + Button (Tiếp tục) nút để lưu lại đáp án người dùng đồng thời chuyển sang câu hỏi c + Button (Nộp bài) nút để người dùng nộp thi sau hoàn thành câu hỏi họ + Bài thi kết thúc 28:28 khoảng thời gian làm học sinh hết ại thời gian tự động nộp Đ c Giao diện kết thi Hình 22: Giao diện người dùng kết thúc làm - Người dùng biết làm câu số câu trả lời với điểm thi + Button (Đăng xuất) chuyển qua giao diện đăng nhập Sinh viên thực hiện: Nguyễn Bá Nam Khánh 50 Khóa luận tốt nghiệp 3.3 Đánh giá kết Sau trình sử dụng trường hợp thử nghiệm viết trước xây dựng hệ thống với 261 trường hợp cần thử hệ thống vượt qua 225 trường hợp Tuy nhiên, 36 lỗi chưa sửa Từ đó, rút điểm quan trọng đạt chưa đạt hệ thống 3.3.1 Những điểm đạt - Hệ thống phân quyền cho admin, người quản lý, người thi - Người quản lý thêm môn thi theo quyền mà admin cấp - Người thi tắt trình duyệt đổi máy vào thi tiếp uế - Lúc đề thi lấy câu hỏi ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi H 3.3.2 Những điểm chưa đạt tế - Hệ thống chưa thêm câu hỏi từ file excel vào - Vẫn chưa phân loại câu hỏi khó dễ vào đề thi nh - Vẫn chưa chấm điểm người thi thoát khỏi hệ thống thời gian thi Ki hết Đ ại họ c - Giao diện đơn giản chưa đẹp Sinh viên thực hiện: Nguyễn Bá Nam Khánh 51 Khóa luận tốt nghiệp KẾT LUẬN Phương pháp trắc nghiệm khách quan phương pháp đánh giá kết học tập khách quan, mang lại phương pháp đánh giá tối ưu Nắm bắt lợi phương pháp thi trắc nghiệm, tác giả xây dựng “Hệ thống thi trắc nghiệm online cho học sinh THPT” đạt số kết định sau: Nắm bắt lý thuyết trắc nghiệm xác định quy trình xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm online, hiểu cách đề thi trắc nghiệm đánh giá kết học tập, áp dụng quy trình xây dựng hệ thống theo mơ hình Java Structs 1.x vào “Hệ thống thi trắc nghiệm uế online cho học sinh THPT” H Tuy nhiên, bên cạnh điểm đạt số điểm chưa tối ưu tế hệ thống là: Chưa giải hết trường hợp ngoại lệ hệ thống, chưa đa dạng câu hỏi trắc nghiệm, chưa có chức thêm câu hỏi từ tệp excel, nh giao diện chưa sinh động, chưa phân loại câu hỏi khó dễ vào đề Ki thi, chưa giải vấn đề tắt trình duyệt thi hết thời gian làm thi người thi tự động nộp họ c Do đó, thời gian tới, đề tài tiếp tục nghiên cứu hỗ trợ thêm chức thêm câu hỏi từ tệp excel, đa dạng câu hỏi trắc nghiệm phân loại câu hỏi khó dễ vào ại đề thi để đánh giá khách quan kết thi hơn, giải vấn đề tắt Đ trình duyệt thi hết thời gian làm thi người thi tự động nộp đồng thời cải thiện giao diện giúp học sinh có hứng thú để thi đạt kết cao Sinh viên thực hiện: Nguyễn Bá Nam Khánh 52 Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Đỗ Thị Nga (2002), Đánh giá kết học tập môn phương pháp giảng dạy tự nhiên xã hội trắc nghiệm khách quan, Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Tố Tâm (2016), slide giảng Java bản, FPT SoftWare Đà Nẵng [3] Trần Thị Tố Tâm (2016), slide giảng Java nâng cao, FPT SoftWare Đà Nẵng Đ ại họ c Ki nh tế H uế [2] Sinh viên thực hiện: Nguyễn Bá Nam Khánh 53 Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC Sơ đồ trình tự chức chưa có báo cáo thực tập Ki nh tế H uế Người thi cập nhật thông tin Đ ại họ c Xem điểm Hiển thị môn thi Sinh viên thực hiện: Nguyễn Bá Nam Khánh 54 Đ ại họ c Ki nh tế H Thêm mơn thi uế Khóa luận tốt nghiệp Cập nhật môn thi Sinh viên thực hiện: Nguyễn Bá Nam Khánh 55 uế Khóa luận tốt nghiệp Hiển thị câu hỏi Đ ại họ c Ki nh tế H Xóa mơn thi Sinh viên thực hiện: Nguyễn Bá Nam Khánh 56 Đ ại họ c Ki nh tế H Thêm câu hỏi uế Khóa luận tốt nghiệp Cập nhật câu hỏi Sinh viên thực hiện: Nguyễn Bá Nam Khánh 57 Đ ại họ c Ki nh tế Xóa câu hỏi H uế Khóa luận tốt nghiệp Xem điểm Sinh viên thực hiện: Nguyễn Bá Nam Khánh 58 H uế Khóa luận tốt nghiệp Sơ đồ lớp xem điểm Đ ại họ c Ki nh tế Quản lý môn thi Sơ đồ lớp quản lý môn thi Quản lý câu hỏi Sinh viên thực hiện: Nguyễn Bá Nam Khánh 59 H uế Khóa luận tốt nghiệp tế Sơ đồ lớp quản lý câu hỏi Đ ại họ c Ki nh Chức quản lý môn thi Sơ đồ tình chức quản lý mơn thi Chức xem điểm Sinh viên thực hiện: Nguyễn Bá Nam Khánh 60 Khóa luận tốt nghiệp Sơ đồ tình chức xem điểm họ c Ki nh tế H uế Chức quản lý câu hỏi Đ ại Sơ đồ tình chức quản lý câu hỏi Bảng tổng hợp Báo cáo lỗi test hệ thống Vượt Số Chức Số trường hợp thử Không qua Lỗi kiểm tra N/A nghiệm Đăng Nhập 0 Đăng Xuất 0 Giao diện Quản trị viên 0 Quản lý tài khoản 15 0 16 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Bá Nam Khánh 61 Giao diện Thêm tài khoản 16 0 17 Giao diện Sửa tài khoản 12 0 12 Quản lý thống kê 0 Quản lý môn thi 0 9 Thêm môn thi 13 0 15 10 Sửa môn thi 11 0 11 11 Giao diện người quản lý 0 12 Quản lý đề thi 12 0 12 13 Thêm đề thi 11 0 19 14 Đề thi chi tiết 0 15 Quản lý câu hỏi 13 0 13 16 Thêm câu hỏi 14 0 19 17 Sửa câu hỏi 14 0 20 18 Giao diện người thi 0 11 19 Giao diện làm thi 11 0 12 20 Giao diện Cập nhật thông tin chi tiết người dùng 26 0 33 21 Giao diện kết thi 0 225 36 0 261 c Ki nh tế H uế họ Khóa luận tốt nghiệp Kiểm tra Đ ại Tổng Kiểm tra thành công Sinh viên thực hiện: Nguyễn Bá Nam Khánh 100.00 % 86.21 % 62 ... tạo đề thi họ c Người tạo đề thi nhập đề thi, nhập số lượng câu hỏi đề thi nhập thời gian thi đề thi có CSDL quay lại nhập lại đề thi khác cho không trùng ại với đề thi tồn CSDL tạo đề thi Đ 2.4.2... người thi thi tế Sơ đồ có action thi action gọi đến lớp ThiBO sau gọi nh đến lớp ThiDAO lớp ThiDAO thực thao tác với CSDL sau gửi liệu lên Đ ại họ c Ki lớp ThiBO, lớp gọi tới ThiForm thực chức thi. .. lý mơn thi: cho phép người quản trị viên xem tồn mơn thi có tế hệ thống thêm, sửa, xóa mơn thi nh - Xem điểm: cho phép người quản trị viên xem điểm tất học sinh thi hệ thống xóa điểm học sinh Ki
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống thi trắc nghiệm online cho học sinh phổ thông trung học , Hệ thống thi trắc nghiệm online cho học sinh phổ thông trung học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay