Liên hệ kiến thức thực tế trong dạy học Hoá học 9

19 27 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:38

1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu.Hoá học là một trong những môn khoa học tự nhiên và là môn học vừa thực nghiệm vừa lí thuyết. Bộ môn Hoá học giữ một vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển trí dục của học sinh.Môn Hoá học ở trường phổ thông nếu không có những bài giảng và phương pháp hợp lí phù hợp thì dễ làm cho học sinh thụ động trong việc tiếp thu, cảm nhận. Trước tình hình đó, Hoá học phải đổi mới phương pháp dạy học đã và đang thực sự là yếu tố quyết định hiệu quả giờ dạy. Một trong những yếu tố để đạt giờ dạy có hiệu quả và tiến bộ là phát huy tính thực tế.Có những vấn đề Hoá học giúp học sinh giải thích những hiện tượng trong tự nhiên, tránh việc mê tín dị đoan, thậm chí hiểu được những dụng ý khoa học Hoá học trong những câu ca dao tục ngữ mà thế hệ trước để lại và có thể ứng dụng trong thực tiễn đời sống thường ngày chỉ bằng những kiến thức rất phổ thông mà không gây nhàm chán, xa lạ, lại có tác dụng kích thích tính chủ động , sang tạo, hứng thú trong môn học. Liên hệ kiến thức thực tế dạy học Hoá học PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài nghiên cứu Hoá học môn khoa học tự nhiên môn học vừa thực nghiệm vừa lí thuyết Bộ mơn Hố học giữ vai trò quan trọng việc hình thành phát triển trí dục học sinh Mơn Hố học trường phổ thơng khơng có giảng phương pháp hợp lí phù hợp dễ làm cho học sinh thụ động việc tiếp thu, cảm nhận Trước tình hình đó, Hố học phải đổi phương pháp dạy học thực yếu tố định hiệu dạy Một yếu tố để đạt dạy có hiệu tiến phát huy tính thực tế Có vấn đề Hố học giúp học sinh giải thích tượng tự nhiên, tránh việc mê tín dị đoan, chí hiểu dụng ý khoa học Hoá học câu ca dao- tục ngữ mà hệ trước để lại ứng dụng thực tiễn đời sống thường ngày kiến thức phổ thông mà không gây nhàm chán, xa lạ, lại có tác dụng kích thích tính chủ động , sang tạo, hứng thú mơn học Nhiều năm giảng dạy hóa học tơi nhận thấy rằng: Học sinh thấy hứng thú dễ ghi nhớ trình dạy học giáo viên ln có định hướng liên hệ thực tế kiến thức sách giáo khoa với thực tiễn đời sống hàng ngày Rất nhiều kiến thức hóa học liên hệ với tượng tự nhiên xung quanh Trong việc dạy mơn hố học trường trung học, người giáo viên phải có vốn kiến thức thực tế sâu, rộng, có khả gắn giảng với thực tế, tạo học sinh động, nâng cao hiểu biết kích thích ham mê học tập học sinh Chính tơi đưa sang kiến kinh nghiệm “Liên hệ kiến thức thực tế dạy học Hoá học ” áp dụng cho chương trình hóa học lớp cấp THCS Mục đích nghiên cứu Thơng qua đề tài này, mong muốn chia sẻ vài kinh nghiệm nhỏ tích luỹ q trình dạy học, đồng thời xây dựng hệ thống số tượng hóa học thực tiễn cho giảng chương trình hóa học lớp 9.Vận dụng hệ thống tượng xây dựng để dạy học chương trình hóa nhằm giáo dục ý thức tăng hứng thú học tập môn cho học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy học Nội dung nghiên cứu: - Nghiên cứu chương trình sách giáo khoa lớp theo để tìm kiếm kiến thức liên quan đến tượng thực tế 1/19 Liên hệ kiến thức thực tế dạy học Hoá học - Từ thông tin thu nghiên cứu để đưa vào phần nội dung dạy cho hợp lí - Từ việc nghiên cứu vận dụng đề tài, rút học kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy mơn Hóa học trường THCS Đối tượng nghiên cứu, khách thể nghiên cứu -Học sinh khối lớp năm học 2016-2017 - Q trình dạy học mơn hóa học trường THCS Thành phần tham gia nghiên cứu -Phạm vi nghiên cứu: Các dạy chương trình hóa học lớp -Đối tượng học sinh lớp Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu để viết sang kiến kinh nghiệm vận dụng phương pháp sau: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu:Sưu tầm nghiên cứu tài liệu có liên quan - Phương pháp nêu vấn đề: Nêu vấn đề hướng dẫn giáo viên, học sinh tự học thảo luận theo nhóm học tập -Phương pháp thực nghiệm: Thực tiết dạy - Các phương pháp dạy học tích cực, phương pháp tích hợp mơi trường, kĩ vận dụng kiến thức học tập liên hệ thực tiễn mơn hóa học Kế hoạch nghiên cứu: - Tôi thực việc nghiên cứu viết sáng kiến kinh nghiệm tháng năm 2016 đến tháng năm 2017 với số kế hoạch sau: + Đầu tiên nghiên cứu nội dung chương trình sách giáo khoa có nội dung liên hệ thực tế Sau tơi đọc nghiên cứu tài liệu để hiểu rõ nội dung cần lồng ghép vào giảng + Chọn nội dung lồng ghép vào phần học cần liên hệ cho học sinh + Qua giảng dạy thực tế tự rút kinh nghiệm cho sau lên lớp sau tiết dự từ đồng nghiệp + Rút kết luận từ việc nghiên cứu đưa vào áp dụng thực tiễn PHẦN NHỮNG BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI HOẶC CẢI TIẾN Cơ sở lí luận Đối với học sinh THCS em chưa có nhiều định hướng nghề nghiệp cho tương lai nên ý thức học tập môn chưa cao, em thích mơn học có kết cao thích giáo viên thích học mơn Người giáo viên dạy hóa học phải biết nắm tâm lý đặc điểm lứa tuổi học sinh, phương pháp dạy học cách lồng ghép giải thích tượng hóa học thực 2/19 Liên hệ kiến thức thực tế dạy học Hoá học tiễn tự nhiên đời sống hàng ngày để em thấy mơn hóa học gần gũi với em Trong trình dạy học, dựa vào hướng dẫn giáo viên học sinh thực hoạt động chủ yếu theo quy trình sau: Thu thập thơng tin: thơng qua việc tự làm thí nghiệm quan sát thí nghiệm giáo viên biểu diễn, quan sát tượng tự nhiên, đọc tài liệu, xem tranh ảnh, ôn lại kiến thức học, học sinh thu thông tin cần thiết tượng hóa học cần học Xử lí thơng tin: thơng qua hệ thống câu hỏi, giáo viên hướng dẫn học sinh vào thông tin thu thập để rút kết luận cần thiết Vận dụng: Dựa vào kết luận rút từ học, học sinh vận dụng vào thực tiễn để hiểu sâu Tuy nhiên tùy thuộc vào giảng cụ thể giáo viên lồng ghép giải thích tượng thực tế vào dạy cho phù hợp như: * Lồng ghép vào phần mở bài: Ví dụ: Trước vào giảng dạy bài: Sự ăn mòn kim loại bảo vệ kim loại khơng bị ăn mòn, giáo viên nêu vấn đề vào với câu hỏi sau: Tại đồ dùng sắt thường bị gỉ tạo thành gỉ sắt đồ vật không dùng ? * Lồng ghép trình giảng dạy: Ví dụ: Khi dạy xong phần tính chất vật lí axit sunfuric giáo viên cho học sinh trả lời câu hỏi: Vì khơng nên rót nước vào axit sunfuric đậm đặc mà rót từ từ axit sunfuric đậm đặc vào nước ? * Lồng ghép kết thúc học Ví dụ: Khi giảng dạy xong bài; phân bón hóa học giáo viên cho học sinh giải thích: Vì người ta dùng tro bếp để bón cho ? Thực trạng vấn đề nghiên cứu( sở thực tiễn) Khi chuẩn bị thực đề tài này, học sinh mơ hồ việc nắm bắt kiến thức, việc nắm bắt kiến thức mơn hóa học em mức độ thấp nắm khái niệm, định luật… Học sinh chưa biết vận dụng… chưa sâu vào q trình giải thích, giải vấn đề nên học sinh hay nhàm chán Những học sinh có khả tư khơng cao có xu hướng sợ học mơn Đặc biệt trường chưa có phòng thực hành mơn nên tiết thực hành dừng lại mức độ thí nghiệm biểu diễn giáo viên khơng tạo mục tiêu thúc đẩy ý thức học tập yêu thích mơn cho học sinh Đầu năm học 2016 - 2017 chưa áp dụng sang kiến kinh nghiêm: 3/19 Liên hệ kiến thức thực tế dạy học Hoá học Lớp 9A( 46h/s) 9B(40h/s) 9C(40h/s) Học sinh tích cực phát biểu 12(26,1 %) 5(12,5%) 7(17,5%) Học sinh có phát biểu 16(34,8 %) 11(27,5%) 9(22,5%) Học sinh thụ động 18(39,1%) 24(60%) 24 (60%) Mơ tả, phân tích giải pháp cải tiến Để áp dụng đề tài vào giảng dạy thực số hoạt động sau: - Điều tra mức độ, thái độ học sinh nội dung đề tài: điều kiện học tập học sinh Cho học sinh mượn tài liệu để photo hướng dẫn học sinh tìm hiểu - Xác định mục tiêu, chọn lọc trường hợp cần nhận biết, xây dựng nguyên tắc áp dụng cho trường hợp, lựa chọn câu hỏi cần thiết liên quan đến nội dung dự đốn tình xảy thực - Sưu tầm tài liệu trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp - Việc liên hệ kiến thức thực tế vào dạy hoá học tạo hứng thú, khơi dậy niềm say mê, học sinh hiểu vai trò ý nghĩa thực tiễn mơn hố học Để thực người giáo viên cần cải tiến phương pháp nhằm phát huy tính tích cực chủ động học sinh, nghiên cứu kỹ giảng, xác định kiến thức trọng tâm, tìm hiểu, tham khảo vấn đề thực tế lien quan phù hợp với loại lên lớp, đối tượng học sinh - Những ví dụ minh hoạ từ thực tiễn giáo viên thực nhiều phương tiện, nhiều cách khác như: Dùng lời giải thích, dung tranh, phim ảnh, kể chuyện… tạo hứng thú - Những kiến thức thực tế minh hoạ phương trình phản ứng để giải thích tượng sống hàng ngày Làm cho hố học trở thành mơn học gần gũi thiết thực - Giaó viên sử dụng kiến thức thực tế để đặt vấn đề vào giảng, liên hệ với nội dung kiến thức dùng làm tập củng cố, kiểm tra Trong trình thực lựa chọn nội dung, tượng thực tế có liên quan đến học chương trình hóa học phân bố chúng vào cụ thể học sau: a) Dùng kiến thức thực tế để đặt vấn đề vào - Giaó viên nêu tượng thực tiễn xung quanh đời sống thường ngày để giới thiệu mới, nội dung cần nêu bật vấn đề cần nghiên cứu cho gây hứng thú để học sinh tìm hiểu 4/19 Liên hệ kiến thức thực tế dạy học Hố học Ví dụ : Bài 1: Tính chất hóa học Oxit, khái quát phân loại oxit Gi viên hỏi HS:“Hiện tượng mưa axit” ? Tác hại ? Giải thích: - Khí thải cơng nghiệp khí thải động đốt (ơ tơ, xe máy) có chứa khí SO2, NO, NO2,…Các khí tác dụng với oxi nước khơng khí nhờ xúc tác oxit kim loại (có khói, bụi nhà máy) ozon tạo axit sunfuric H2SO4 axit nitric HNO3 2SO2 + O2 + 2H2O → 2H2SO4 2NO + O2 → 2NO2 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3 Axit H2SO4 HNO3 tan vào nước mưa tạo mưa axit Trong H2SO4 ngun nhân gây mưa axit - Hiện mưa axit nguồn ô nhiễm số nơi giới Mưa axit làm mùa màng thất thu phá hủy cơng trình xây dựng, tượng đài làm từ đá cẩm thạch, đá vôi, đá phiến (các loại đá thành phần CaCO 3): CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2↑ + H2O CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2↑ + H2O Bài 2: Một số oxit quan trọng GV: Tại cho vôi sống vào nước, ta thấy khói bốc lên mù mịt, nước vơi bị sôi lên nhiệt độ hố vôi cao gây nguy hiểm cho tính mạng người động vật Do cần tránh xa hố tơi vơi sau tơi vơi ngày ? Giải thích: Khi tơi vơi xảy phản ứng tạo thành canxi hiđroxit: CaO + H2O → Ca(OH)2 Phản ứng tỏa nhiều nhiệt nên làm nước sôi lên bốc đem theo hạt Ca(OH)2 nhỏ tạo thành khói mù trắng Do nhiệt tỏa nhiều nên nhiệt độ hố vơi cao Do người động vật cần tránh xa hố vôi để tránh rơi xuống hố vơi tơi gây nguy hiểm đến tính mạng Bài 21: Sự ăn mòn kim loại bảo vệ kim loại khơng bị ăn mòn GV: Tại đồ dùng sắt thường bị gỉ tạo thành gỉ sắt đồ vật không dùng ? Giải thích: Khi tiếp xúc với khơng khí ẩm có oxi, nước sắt bị oxi hóa theo phản ứng sau: 2Fe + O2 + 2H2O Khơng khí ẩm 2Fe(OH)2 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 Fe(OH)3 bị loại nước dần tạo thành Fe2O3 theo thời gian Vì gỉ sắt Fe2O3.nH2O xốp nên q trình ăn mòn tiếp diễn vào lớp bên đến toàn 5/19 Liên hệ kiến thức thực tế dạy học Hoá học khối kim loại gỉ Gỉ sắt khơng tính cứng, ánh kim, dẻo sắt mà xốp, giòn nên làm đồ vật bị hỏng b) Liên hệ kiến thức thực tế vào nội dung dạy: Đối với loại học lí thuyết chất cụ thể giáo viên tuỳ theo nội dung mà liên hệ, vận dụng tìm hiểu tính chất, trạng thái tự nhiên, ứng dụng hay phương pháp điều chế chất Đặc biệt giáo viên liên hệ kiến thức thực tế vào việc minh hoạ, giải thích phương trình hố học mang tính cập nhật, thoả mãn tính tò mò học sinh, làm cho học sinh hiểu nhớ nhanh đồng thời thấy ý nghĩa thực tiễn học Ví dụ: Bài 3: Tính chất hóa học axit GV: Vì nước rau muống xanh vắt chanh vào chuyển sang màu đỏ ? Giải thích: Có số chất hóa học gọi chất thị màu, chúng làm cho màu dung dịch thay đổi độ pH dung dịch thay đổi Trong rau muống (và vài loại rau khác) có chất thị màu này, chanh có 7% axit xitric Vắt chanh vào nước rau làm dung dịch có tính axit, làm thay đổi màu nước rau Khi chưa vắt chanh nước rau muống màu xanh chứa chất kiềm Áp dụng: Giáo viên đặt câu hỏi cho phần mở rộng tính chất hóa học axit tác dụng với chất thị màu Bài 4: Một số axit quan trọng Ví dụ 1: Axit clohiđric có vai trò thể ? Giải thích: Axit clohiđric có vai trò quan trọng q trình trao đổi chất thể Trong dịch dày người có axit clohiđric với nồng độ khoảng chừng 0,0001 đến 0,001 mol/l (có độ pH tương ứng với 3) Ngồi việc hòa tan muối khó tan, chất xúc tác cho phản ứng phân hủy chất gluxit (chất đường, bột) chất protein (đạm) thành chất đơn giản để thể hấp thụ Lượng axit dịch dày nhỏ hay lớn mức bình thường gây bệnh cho người Khi dịch dày có nồng độ axit nhỏ 0,0001 mol/l (pH>4,5) người ta mắc bệnh khó tiêu, ngược lại nồng độ axit lớn 0,001 mol/l (pH 100oC Do nhiệt độ sơi nước muối cao nước nên rau chín nhanh hơn, thời gian luộc rau khơng lâu nên rau vitamin Vì rau muống mềm xanh Bài 11: Phân bón hóa học Ví dụ : Vì người ta dùng tro bếp để bón cho ? Giải thích: Trong tro bếp có chứa muối K 2CO3, cung cấp nguyên tố kali cho Bài 12: Mối liên hệ hợp chất vơ Ví dụ : Tại để cải tạo đất số ruộng chua người ta thường bón bột vơi ? Giải thích: Thành phần bột vơi gồm CaO Ca(OH) số CaCO3 Ở ruộng chua có chứa axit, pH < 7, nên có phản ứng axit với CaO, Ca(OH)2 CaCO3 làm giảm tính axit nên ruộng hết chua Bài 16: Tính chất hóa học kim loại Ví dụ 1:Tại đánh rơi vỡ nhiệt kế thủy ngân khơng dùng chổi qt mà nên rắc bột S lên trên? Thủy ngân (Hg) kim loại dạng lỏng, dễ bay thủy ngân chất độc Vì làm rơi vỡ nhiệt kế thủy ngân ta dùng chổi quét thủy ngân bị phân tán nhỏ, làm tăng trình bay làm cho q trình thu gom khó khăn Ta phải dùng bột S rắc lên chỗ có thủy ngân, S tác dụng với thủy ngân tạo thành HgS dạng rắn không bay Hg + S HgS Quá trình thu gom thủy ngân đơn giản Ví dụ 2:Vì đồ vật bạc để lâu ngày thường bị xám đen? Vì dùng đồ bạc đựng thức ăn, thức ăn lâu bị ôi? Do bạc tác dụng với khí O2 H2S có khơng khí tạo bạc sunfua (Ag2S) màu đen 9/19 Liên hệ kiến thức thực tế dạy học Hoá học Ag + O2 + H2S 2Ag2S + H2O Khi bạc sunfua gặp nước có lượng nhỏ vào nước thành ion Ag+ Ion Ag+ có tác dụng diệt khuẩn mạnh, cần 1/5 tỉ gam bạc lít nước đủ diệt vi khuẩn Không cho vi khuẩn phát triển nên giữ cho thức ăn lâu bị ôi thiu Bài 18: Nhơm Ví dụ 3: Giải thích tượng:“Một nồi nhôm mua sáng lấp lánh bạc, cần dùng nấu nước sôi, bên nồi nhôm, chỗ có nước biến thành màu xám đen ?” Giải thích: Bình thường trơng bên ngồi nước khơng có vấn đề gì, thực tế nước có hòa tan nhiều chất, thường gặp muối canxi, magiê sắt Các nguồn nước chứa lượng muối sắt nhiều khác nhau, loại nước chứa nhiều sắt “ thủ phạm” làm cho nồi nhơm có màu đen Vì nhơm có tính khử mạnh sắt nên nhơm đẩy sắt khỏi muối thay ion sắt, ion sắt bị khử bám vào bề mặt nhôm, nồi nhôm bị đen: Để hồn thành điều phải có điều kiện: Lượng muối sắt nước phải đủ lớn; Thời gian đun sôi phải đủ lâu; Nồi nhôm phải nồi Bài 26: Clo Ví dụ : Tại nước máy thường dùng thành phố lại có mùi khí clo ? Giải thích: Trong hệ thống nước máy thành phố, người ta cho vào lượng nhỏ khí clo vào để có tác dụng diệt khuẩn Một phần khí clo gây mùi phần tác dụng với nước: Cl2 + H2O → HCl + HClO Axit hipoclorơ HClO sinh có tính oxi hóa mạnh nên có tác dụng khử trùng, sát khuẩn nước Phản ứng thuận nghịch nên clo dễ sinh ta sử dụng nước ngửi mùi clo Bài 27: Cacbon Ví dụ : Vì than chất thành đống lớn tự bốc cháy ? Giải thích: Do than tác dụng chậm với O2 khơng khí tạo CO2, phản ứng tỏa nhiệt Nếu than chất thành đống lớn phản ứng diễn nhiều, nhiệt tỏa tích góp dần đạt tới nhiệt độ cháy than than tự bốc cháy Bài 28: Các oxit cacbon Ví dụ 1: Nước đá khơ làm từ cacbon đioxit hóa rắn Tại tạo lạnh nước đá ? Giải thích: Vì cacbon đioxit dạng rắn bay thu nhiệt lớn, làm hạ nhiệt độ môi trường xung quanh nên tạo lạnh Đặc biệt nước đá khô 10/19 Liên hệ kiến thức thực tế dạy học Hoá học (khơng độc hại), ứng dụng thích hợp để bảo quản sản phẩm kỵ ẩm dùng làm lạnh đông thực phẩm Dùng đá khô để làm lạnh bảo quản gián tiếp sản phẩm có bao gói dùng làm lạnh bảo quản trực tiếp Chính chất tác nhân làm lạnh (CO2) làm ức chế sống vi sinh vật, giữ vị ngọt, màu sắc hoa Đồng thời hạn chế tổn hao khối lượng tự nhiên sản phẩm bay từ bề mặt sản phẩm q trình lên men, phân hủy Ví dụ 2: Vì mở bình nước có ga lại có nhiều bọt khí Giải thích: Nước khơng khác nước đường có khác có thêm khí cacbonic CO2 Ở nhà máy sản xuất nước ngọt, người ta dùng áp lực lớn để ép CO2 hòa tan vào nước Sau nạp vào bình đóng kín lại thu nước Khi bạn mở nắp bình, áp suất bên ngồi thấp nên CO bay vào khơng khí Vì bọt khí giống lúc ta đun nước sơi Về mùa hè người ta thường thích uống nước ướp lạnh Khi ta uống nước vào dày, dày ruột không hấp thụ khí CO2 Ở dày nhiệt độ cao nên CO2 nhanh chóng theo đường miệng ngồi, nhờ mang bớt nhiệt lượng thể làm cho người ta có cảm giác mát mẻ, dễ chịu Ngồi CO2 có tác dụng kích thích nhẹ thành dày, tăng cường việc tiết dịch vị, giúp nhiều cho tiêu hóa Ví dụ 3: Làm để biết giếng có khí độc, khí CO khơng có oxi, để tránh xuống giếng bị chết ngạt ? Giải thích: Trong giếng sâu số vùng đồng thường có nhiều khí độc CO CH4 thiếu oxi Vì lí mà ta xuống giếng nguy hiểm Đã có nhiều trường hợp tử vong trèo xuống giếng gặp nhiều khí độc chết ngạt thiếu oxi Điều tốt tránh phải xuống giếng, có xuống nên mang theo bình thở oxi Trước xuống giếng cần thử xem giếng có nhiều khí độc hay khơng cách cột vật gà, vịt thả xuống giếng Nếu gà, vịt chết chứng tỏ giếng có nhiều khí độc Áp dụng: Giáo viên đặt câu hỏi cho củng cố phần cacboxit Bài 29: Axit cacbonic muối cacbonat Ví dụ 1: Hiện tượng tạo hang động thạch nhũ vườn quốc gia Phong Nha - Kẽ Bàng với hình dạng phong phú đa dạng hình thành ? Giải thích: Ở vùng núi đá vơi, thành phần chủ yếu CaCO3 Khi trời mưa khơng khí có CO2 tạo thành môi trường axit nên làm tan đá vơi Những giọt mưa rơi xuống bào mòn đá theo phương trình: 11/19 Liên hệ kiến thức thực tế dạy học Hoá học CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 Theo thời gian tạo thành hang động Khi nước có chứa Ca(HCO 3)2 đá thay đổi nhiệt độ áp suất nên giọt nước nhỏ từ từ có cân bằng: Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 ↑ + H2O Như lớp CaCO3 lưu lại ngày nhiều, dày tạo thành hình thù đa dạng Bài 30: Silic Cơng nghiệp silicat Ví dụ 1: Làm khắc thủy tinh ? Giải thích: Muốn khắc thủy tinh người ta nhúng thủy tinh vào sáp nóng chảy, nhấc cho nguội, dùng vật nhọn khắc hình ảnh cần khắc nhờ lớp sáp đi, nhỏ dung dịch HF vào thủy tinh bị ăn mòn chổ lớp sáp bị cào : SiO2 + 4HF → SiF4↑ + 2H2O Nếu khơng có dung dịch HF thay dung dịch H 2SO4 đặc bột CaF2 Làm tương tự ta cho bột CaF2 vào chổ cần khắc, sau cho thêm H2SO4 đặc vào lấy kính khác đặt chổ cần khắc Sau thời gian, thủy tinh bị ăn mòn nơi cạo sáp CaF2 + 2H2SO4 → CaSO4 + 2HF↑ ( dùng kính che lại) Sau SiO2 + 4HF → SiF4↑ + 2H2O Bài 36: Metan Ví dụ 1: Vì có khí metan từ ruộng lúa ao (hồ)? Giải thích: Trong ruộng lúa, ao (hồ) thường chứa vật thể hữu Khi vật thể hữu phân hủy điều kiện khơng có oxi sinh khí metan Lợi dụng tượng người ta làm hầm biogas chăn nuôi heo tạo khí metan để sử dụng đun nấu hay chạy máy … Bài 37: Etilen Ví dụ 1: Làm cách để mau chín ? Giải thích: Từ lâu người ta biết xếp số chín vào sọt xanh tồn sọt xanh nhanh chóng chín Bí mật tượng nhà khoa học phát nghiên cứu q trình chín trái Trong q trình chín trái lượng nhỏ khí etilen Khí sinh có tác dụng xúc tác q trình hơ hấp tế bào trái làm cho mau chín Bài 38: Axetilen Ví dụ 1: Vì ném đất đèn xuống ao làm cá chết ? 12/19 Liên hệ kiến thức thực tế dạy học Hố học Giải thích: Đất đèn có thành phần canxi cacbua CaC2, tác dụng với nước sinh khí axetilen canxi hiđroxit: CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2 Axetilen tác dụng với nước tạo anđehit axetic, chất làm tổn thương đến hoạt động hô hấp cá làm cá chết Bài 44: Rượu etylic Ví dụ 2: Tại rượu giả gây chết người ? Giải thích: Để thu nhiều rượu (rượu etylic) người ta thêm nước vào pha loãng rượu nhạt người uống khơng thích Nên họ pha thêm rượu metylic làm nồng độ rượu tăng lên Chính rượu metylic gây ngộ độc, tác động vào hệ thần kinh nhãn cầu, làm rối loạn chức đồng hóa thể gây nên nhiễm độc Ví dụ 3: Vì cồn có khả sát khuẩn ? Giải thích: Cồn dung dịch rượu etylic (C 2H5OH) có khả thẩm thấu cao, xuyên qua màng tế bào sâu vào bên gây đông tụ protein làm cho tế bào chết Thực tế cồn 75o có khả sát trùng cao Nếu cồn lớn 75o nồng độ cồn cao làm cho protein bề mặt vi khuẩn đông cứng nhanh hình thành lớp vỏ cứng ngăn khơng cho cồn thấm vào bên nên vi khuẩn không chết Nếu nồng độ nhỏ 75o hiệu sát trùng Bài 50: Glucozơ Ví dụ 1: Vì ăn đường glucozơ lại cảm thấy đầu lưỡi mát lạnh ? Giải thích: Vì glucozơ tạo dung dịch đường lưỡi, phân bố phân tử đường trình hòa tan q trình thu nhiệt, ta cảm thấy đầu lưỡi mát lạnh Áp dụng: Giáo viên đặt câu hỏi cho củng cố phần tính chất vật lí *Kết cụ thể: -Trong trình giảng dạy tơi nhận thấy thường xun liên hệ kiến thức thực tế vào dạy khơng khí lớp học sôi hơn, học sinh phát biểu tham gia vào học tích cực Nhiều học sinh khơng thích học mơn hố học dần có hứng thú với mơn Các em hứng thú vận dụng kiến thức học để giải thích số tượng diễn thực tiễn đời sống thường ngày Những kiến thức thực tế gần gũi, thiết thực nên học sinh dễ nhớ lại khó quên, phát triển kỹ tư duy, sáng tạo từ kết học tập nâng cao -Qua việc thực nghiệm giảng dạy lớp đạt kết sau: Học sinh tích cực Học sinh có phát Học sinh thụ Lớp phát biểu biểu động 13/19 Liên hệ kiến thức thực tế dạy học Hoá học Đầu năm Cuối năm Đầu năm 9B(40h/s Cuối ) năm Đầu năm 9C(40h/s Cuối ) năm 9A( 46h/s ) 12(26,1%) 16(34,8%) 18(39,1%) 20(43,5%) 20(43,5%) 6(13%) 5(12,5%) 11(27,5%) 24(60%) 12(30%) 15(37,5%) 13(32,5%) 7(17,5%) 9(22,5%) 24(60%) 14(35%) 12(30%) 14(35%) PHẦN KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1.Kết luận: Trong q trình dạy học: Người thầy ngồi lực, khả sư phạm có cần phải ln ln tích lũy, rút kinh nghiệm dù nhỏ Phải tìm tòi học hỏi kinh nghiệm từ sách báo, tài liệu tham khảo sau tiết dạy Biết vận dụng kinh nghiệm tích lũy vào trình giảng dạy hiệu dạy học không ngừng nâng lên Nội dung viết chưa đầy đủ song giúp thân tiết dạy mơn hóa học Kết bước đầu cho thấy học sinh hứng thú hơn, tích cực q trình học tập, hoạt động thầy trò sơi hiệu 14/19 Liên hệ kiến thức thực tế dạy học Hoá học Điều đáng mừng nhiều em học sinh học lực trước yếu mạnh dạn đưa câu hỏi, thắc mắc thân liên quan đến học Bản thân ln cố gắng tích lũy bổ sung kiến thức phong phú hơn, giúp ích cho thân cách thiết thực việc dạy học phù hợp với đối tượng học sinh nhà trường Khuyến nghị: Với mong muốn truyền tải đến học sinh cách có hiệu kiến thức thực tế gắn liền với mơn hố học, tơi có số khuyến nghị sau: -Các cấp có liên quan cần cung cấp thêm tài liệu tham khảo đồ dùng dạy học đầy đủ, kịp thời để tạo điều kiện cho giáo viên giảng dạy tốt -Gi viên khơng ngừng nghiên cứu, học hỏi tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ để có phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh -Học sinh cần phải rèn luyện phương pháp tự học, tự rèn luyện, tìm tòi, khám phá, có hứng thú say mê, chủ động, tự giác học tập Trên vài kinh nghiệm thân tơi việc giảng dạy mơn hố học lớp thời gian qua Chính tơi mong nhận đóng góp nhiệt tình từ thầy cô đồng nghiệp ưu điểm khuyết điểm sang kiến kinh nghiệm này, giúp cho viết hoàn chỉnh nhằm nâng cao chất lượng dạy học Qua xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu nhà trường, tổ chuyên môn thầy giáo đồng nghiệp góp ý giúp đỡ tơi hồn thành nội dung đề tài Hà nội, ngày tháng năm 2017 Tôi xin cam đoan SKKN viết Khơng chép nội dung người khác NGƯỜI VIẾT TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Sách giáo khoa Hoá học 9( Cơ nâng cao)……….NXB giáo dục 2.Sách giáo viên Hoá học 9………………………………NXB Gi dục 3.Truyện kể 109 ngun tố hố học……………….Trần Ngọc Mai- NXB giaó dục Tài liệu tập huấn giáo viên mơn hố học………………………Bộ giáo dục đào tạo 5.Tài liệu tập huấn sử dụng sách hướng dẫn dạy học………Bộ giáo dục đào tạo 6.Bài tập lý thuyết thực nghiệm hố học……… Cao Cự Gíac- NXB gi dục 15/19 Liên hệ kiến thức thực tế dạy học Hoá học PHỤ LỤC (Một số hình ảnh hoạt động nhóm học sinh học Hố học) 16/19 Liên hệ kiến thức thực tế dạy học Hoá học MỤC LỤC SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI 18 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI 19 17/19 Liên hệ kiến thức thực tế dạy học Hoá học SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN CHƯƠNG MỸ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Liên hệ kiến thức thực tế dạy học Hoá học Họ tên : Lê Thanh Hà Đơn vị : Trường THCS Lương Mỹ Cấp học : THCS Chức vụ : Giáo viên Lĩnh vực/Mơn : Hóa học NĂM HỌC 2016 - 2017 18/19 Liên hệ kiến thức thực tế dạy học Hoá học SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI MÃ SKKN: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Liên hệ kiến thức thực tế dạy học Hố học Lĩnh vực/Mơn : Hóa học Cấp học : THCS NĂM HỌC 2016 - 2017 19/19 ... sinh học Hố học) 16/ 19 Liên hệ kiến thức thực tế dạy học Hoá học MỤC LỤC SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI 18 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI 19 17/ 19 Liên hệ kiến thức thực tế. .. đẩy ý thức học tập u thích mơn cho học sinh Đầu năm học 2016 - 2017 chưa áp dụng sang kiến kinh nghiêm: 3/ 19 Liên hệ kiến thức thực tế dạy học Hoá học Lớp 9A( 46h/s) 9B(40h/s) 9C(40h/s) Học sinh... toàn 5/ 19 Liên hệ kiến thức thực tế dạy học Hoá học khối kim loại gỉ Gỉ sắt không tính cứng, ánh kim, dẻo sắt mà xốp, giòn nên làm đồ vật bị hỏng b) Liên hệ kiến thức thực tế vào nội dung dạy: Đối
- Xem thêm -

Xem thêm: Liên hệ kiến thức thực tế trong dạy học Hoá học 9, Liên hệ kiến thức thực tế trong dạy học Hoá học 9

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay