Giáo án hóa học 12 Bài 38 Luyện tập tính chất hóa học của crom đồng và hợp chất của chúng

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:37

Giáo án hóa học 12: Bài 38 Luyện tập tính chất hóa học của crom đồng và hợp chất của chúng Ban cơ bản. Giáo án hóa học 12: Bài 38 Luyện tập tính chất hóa học của crom đồng và hợp chất của chúng Ban cơ bản. Tuần 31 (Từ 26/3/2018 đến 31/3/2018) Tiết 60 Ngày soạn: 23/3/2018 Ngày dạy tiết đầu: ……/……/2018 BÀI 38: LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT HỐ HỌC CỦA CROM, ĐỒNG HỢP CHẤT CỦA CHÚNG A MỤC TIÊU Kiến thức HS giải thích Cu có số oxi hố +1 +2 Cr có số oxi hố +1 đến +6 Kỹ Vết phương trình hố học crom đồng Giải tập crom đồng hợp chất crom đồng Thái độ, tư tưởng Có thái độ nghiêm túc học tập Có lòng u thích mơn Định hướng phát triển lực Năng lực ngơn ngữ hóa học Năng lực tư logic: liên hệ kiến thức biết vào học .Năng lực giải vấn đề: thơng qua tập hóa học, vận dụng nhiều kiến thức để giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp luyện tập - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Ôn lại kiến thức crom đồng hợp chất crom đồng C TIẾN TRÌNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Trong trình luyện tập Dẫn vào Crom, sắt, đồng số kim loại quan trọng nhóm B Chúng ta ơn lại so sánh tính chất kim loại hợp chất chúng Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động 1: Ôn lại lý thuyết GV y/c HS điền thơng tin vào bảng sau: Bảng 1: Tính chất hố học crom đồng Cấu hình Số oxi hố Đơn chất electron thường gặp Tính chất hố học nguyên tử hợp chất Crom [Ar]3d54s1 +2, +3, +6 Đồng [Ar]3d104s1 +1, +2 - Tính khử trung bình (mạnh sắt) + tác dụng với pk + tác dụng với axit - với axit thường → muối Cr2+ - với axit có tính oxi hố mạnh → muối Cr3+ + tác dụng với dung dịch muối - Tính khử yếu + tác dụng với pk + tác dụng với axit - với axit thường → không tác dụng - với axit có tính oxi hố mạnh → muối Cu2+ + tác dụng với dung dịch muối Bảng 2: Tính chất hố học hợp chất crom đồng Thí dụ chất Tính chất hố học 2+ Hợp chất Cr (II) CrO, Cr(OH)2, muối Cr - Tính bazơ - Tính khử đặc trưng Hợp chất Cr (III) Cr2O3, Cr(OH)3, muối - Cr2O3, Cr(OH)3 có tính lưỡng 3+ Cr , CrO2 tính - Muối Cr3+ có tính oxi hố mt axit - Muối Cr3+ có tính khử mt bazơ 2Hợp chất Cr (VI) CrO3, muối CrO4 , Cr2O7 - CrO3 oxit axit - Tính oxi hố mạnh - có chuyển hố CrO4- ↔ Cr2O72Hợp chất Cu (II) CuO, Cu(OH)2, muối Cu2+ - Tính bazơ - Tính oxi hố - Cu(OH)2 tan dung dịch NH3 Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 2: Luyện viết phương trình phản ứng GV y/c HS chữa BT SGK BT1: (1): Cu + S → CuS (2): CuS + 10HNO3 → Cu(NO3)2 + H2SO4 + 8NO2 + 4H2O (3): Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaNO3 (4): Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O (5): CuCl2 + Fe → Cu + FeCl2 BT2: Hướng dẫn: Viết phương trình hố học: - Chỉ có Al phản ứng với dung dịch NaOH => tính lượng Al theo lượng khí thu - Phần rắn khơng tan Fe Cr tác dụng với dung dịch HCl Đặt ẩn số mol Fe Cr Lập hệ phương trình BT3: Hướng dẫn: Từ phần trăm khối lượng tính lượng Cu Fe có hỗn hợp Hỗn hợp cho tác dụng với HCl có Fe phản ứng Tính V theo phương trình phản ứng BT4: Hướng dẫn: Hỗn hợp X gồm Cu CuO dư Viết phương trình phản ứng Từ số mol NO tính số mol Cu Từ số mol HNO3 tính số mol CuO Từ số mol Cu tính số mol CuO bị khử Hiệu suất phản ứng tính theo CuO BT5: D Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2H2 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 Cr + 2HCl → CrCl2 + H2 hệ phương trình: Đáp số: %Al = 5,4%; %Fe = 86,8%; %Cr = 7,8% Đáp án: D 2Cu + O2 → 2CuO 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + H2O nCu dư = 3/2 nNO  Đáp án: B BT6: B 3Cu + 2NaNO3 + 4H2SO4 → 3CuSO4 + Na2SO4 + 2NO + 4H2O 3Cu + 2NO3-+ 8H+ → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố Chú ý so sánh tính chất crom, đồng hợp chất crom, đồng * Hướng dẫn nhà Ôn tập lại kiến thức crom, đồng hợp chất crom đồng, làm tập tương tự Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... cố hướng dẫn nhà * Củng cố Chú ý so sánh tính chất crom, đồng hợp chất crom, đồng * Hướng dẫn nhà Ôn tập lại kiến thức crom, đồng hợp chất crom đồng, làm tập tương tự Rút kinh nghiệm, bổ sung... hợp chất crom đồng Thí dụ chất Tính chất hoá học 2+ Hợp chất Cr (II) CrO, Cr(OH)2, muối Cr - Tính bazơ - Tính khử đặc trưng Hợp chất Cr (III) Cr2O3, Cr(OH)3, muối - Cr2O3, Cr(OH)3 có tính lưỡng... CrO2 tính - Muối Cr3+ có tính oxi hố mt axit - Muối Cr3+ có tính khử mt bazơ 2Hợp chất Cr (VI) CrO3, muối CrO4 , Cr2O7 - CrO3 oxit axit - Tính oxi hố mạnh - có chuyển hố CrO4- ↔ Cr2O7 2Hợp chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 12 Bài 38 Luyện tập tính chất hóa học của crom đồng và hợp chất của chúng, Giáo án hóa học 12 Bài 38 Luyện tập tính chất hóa học của crom đồng và hợp chất của chúng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay