Giáo án hóa học 12 Bài 34 Crom và hợp chất của crom

7 10 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:32

Giáo án hóa học 12: Bài 34 Crom và hợp chất của crom Ban Cơ bản. Giáo án hóa học 12: Bài 34 Crom và hợp chất của crom Ban Cơ bản. Giáo án hóa học 12: Bài 34 Crom và hợp chất của crom Ban Cơ bản. Tuần 30 (Từ 19/3/2018 đến 24/3/2018) Tiết 58 Ngày soạn: 15/3/2018 Ngày dạy tiết đầu: ……/……/2018 BÀI 34: CROM HỢP CHẤT CỦA CROM A MỤC TIÊU Kiến thức HS biết: - Vị trí, cấu tạo nguyên tử, tính chất crom Kỹ HS viết phương trình hố học phản ứng minh hoạ tính chất hoá học crom Thái độ, tư tưởng Có thái độ nghiêm túc học tập Có lòng u thích mơn Định hướng phát triển lực Năng lực ngơn ngữ hóa học Năng lực tư logic: liên hệ kiến thức biết vào học .Năng lực giải vấn đề: thông qua tập hóa học, vận dụng nhiều kiến thức để giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Xem trước C TIẾN TRÌNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Không Dẫn vào Một số nguyên tố quan trọng thuộc nhóm B: sắt, crom, đồng Nghiên cứu nguyên tố crom Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung I Vị trí bảng tuần hồn, cấu hình electron ngun tử GV y/c HS viết cấu hình electron Cr (Z = 24) từ suy vị trí nguyên tố bảng tuần hồn HS trả lời Cấu hình electron: [Ar]3d54s1 Ơ 24, chu kỳ 4, nhóm VIB GV: ngun tử Cr có cấu hình bất thường electron phân lớp 4s chuyển sang phân lớp 3d để đạt cấu hình bán bão hồ bền GV hướng dẫn HS tìm hiểu tính chất vật lý sắt theo SGK II Tính chất vật lý SGK Crom kim loại cứng tất kim loại III Tính chất hố học Có tính khử mạnh sắt Số oxi hoá: từ +1 đến +6 (thường gặp +2, +3, +6) Tác dụng với phi kim GV: crom dạng bột dễ dàng tác dụng với oxi, dạng khối, crom có lớp oxit mỏng suốt bảo vệ nên chống ăn mòn tốt, khơng bị oxi hố khơng khí ẩm GV y/c HS viết phản ứng hoá học crom với oxi, clo, lưu huỳnh GV: đun nóng để làm tan màng oxit bảo vệ bên ngoài, crom khử ion H+ axit thành khí H2 bị oxi hoá lên Cr+2 GV y/c HS viết ptpư Cr với axit HCl H2SO4 loãng GV: Crom khử ion N+5 HNO3; S+6 H2SO4 xuống mức oxi hố thấp crom bị oxi hoá lên Cr+3 GV y/c HS viết ptpư Cr với axit HNO3 H2SO4 đặc HS viết ptpư GV lưu ý: giống nhôm sắt, Cr bị thụ động HNO3 2Cr + 3S → Cr2S3 4Cr + 3O2 → 2Cr2O3 2Cr + 3Cl2 → 2CrCl3 Tác dụng với axit a) Với axit HCl H2SO4 loãng Cr + 2HCl → CrCl2 + H2 Cr + H2SO4 → CrSO4 + H2 Khi có khơng khí 2Cr+ 6HCl + O2 → 2CrCl3+ H2+ 2H2O b) Với axit H2SO4 , HNO3 đặc Cr+6HNO3đ→Cr(NO3)3+3NO2 +3H2O Cr+4HNO3l → Cr(NO3)3 + NO + 2H2O Cr+H2SO4(đn)→ Cr2(SO4)3 + SO2 + H2O Lưu ý: Cr bị thụ động HNO3 H2SO4 đặc nguội H2SO4 đặc nguội Tác dụng với nước Crom bền với nước khơng khí có màng oxit mỏng bảo vệ GV nêu ứng dụng: crom dùng để mạ lên sắt dùng chế tạo thép không gỉ Tác dụng với dung dịch muối 2Cr + 3CuCl2 → 2CrCl3 + 3Cu GV nêu phương pháp điều chế crom IV Điều chế Tách Cr2O3 khỏi quặng sử dụng phản ứng nhiệt nhôm: Cr2O3 + 2Al → 2Cr + Al2O3 Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố GV nhắc lại số tính chất hố học crom hợp chất crom HS chữa BT 1, 2, SGK BT1: (1): Cr + O2 (2): Cr2O3 + H2SO4 (3): Cr2(SO4)3 + NaOH (4): Cr(OH)3 BT2: C BT3: B * Hướng dẫn nhà BT 4,5 SGK BT: Để điều chế 78 gam crom từ Cr2O3 phương pháp nhiệt nhôm cần dùng m (g) nhôm Tính m Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy Tuần 31 (Từ 26/3/2018 đến 31/3/2018) Tiết 59 Ngày soạn: 23/3/2018 Ngày dạy tiết đầu: ……/……/2018 CROM HỢP CHẤT CỦA CROM A MỤC TIÊU Kiến thức HS nêu tính chất hợp chất crom Kỹ Viết phương trình hố học phản ứng minh hoạ tính chất hố học hợp chất crom Thái độ, tư tưởng Có thái độ nghiêm túc học tập Có lòng u thích môn Định hướng phát triển lực Năng lực ngơn ngữ hóa học Năng lực tư logic: liên hệ kiến thức biết vào học .Năng lực giải vấn đề: thông qua tập hóa học, vận dụng nhiều kiến thức để giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Dụng cụ: Bảng tuần hồn ngun tố hố học chén sứ, ống nghiệm, giá để ống nghiệm, đèn cồn Hoá chất: K2Cr2O7, dd CrCl3, dd HCl, dd NaOH, tinh thể (NH4)2Cr2O7 Học sinh Xem trước C TIẾN TRÌNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Nêu tính chất hố học crom Lấy ví dụ minh hoạ Dẫn vào Tiếp tục nghiên cứu crom: Hợp chất crom Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu hợp chất crom (III) IV Hợp chất crom Hợp chất crom (II) a) Crom (II) oxit (CrO) - Chất rắn, màu đen, không tan GV đưa thông tin CrO GV đưa thông tin Cr2O3 HS viêt phương trình phản ứng minh hoạ tính lưỡng tính Cr2O3 HS viêt phương trình phản ứng minh hoạ tính lưỡng tính Cr(OH)3 nước - oxit bazơ: tan dung dịch axit CrO + 2H+ → Cr2+ + H2O - Điều chế: nhiệt phân Cr(OH)2 b) Crom (II) hidroxit (Cr(OH)2) - Chất rắn, màu vàng, khơng tan nước - Tính bazơ Cr(OH)2 + 2HCl → CrCl2 + 2H2O - Tính khử: Trong khơng khí: 4Cr(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Cr(OH)3 - Điều chế: muối crom (III) tác dụng với dung dịch kiềm CrCl2 + 2NaOH → Cr(OH)2 + 2NaCl c) Muối crom II (Cr2+) - Là chất khử mạnh: Cr2+ → Cr3+ + 1e VD: dd CrCl2 tác dụng với HCl k.khí CrCl2 + 4HCl + O2 → 4CrCl3 + 2H2O Hợp chất crom (III) a) Crom (III) oxit (Cr2O3) - Chất rắn, màu lục thẫm, ko tan nước - oxit lưỡng tính: tan dung dịch axit kiềm đặc Cr2O3 + 6H+ → 2Cr3+ + 3H2O Cr2O3 + 2OH- + 3H2O → 2Cr(OH)4ứng dụng: tạo màu lục cho đồ sứ, thuỷ tinh - Điều chế: nhiệt phân Cr(OH)3 b) Crom (III) hidroxit (Cr(OH)3) - Chất rắn, màu lục xám, ko tan nước - hidroxit lưỡng tính Cr(OH)3 + NaOH → NaCrO2 + 2H2O Cr(OH)3 + 3HCl → CrCl3 + 3H2O - Bị nhiệt phân t0 2Cr(OH)3 → Cr2O3 + 3H2O - Điều chế: muối crom (III) tác dụng với dung dịch kiềm CrCl3 + 3NaOH → Cr(OH)3 + 3NaCl Hoặc: 4Cr(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Cr(OH)3 c) Muối crom III - Trong mơi trường axit: có tính oxh 2CrCl3 + Zn → 2CrCl2 + ZnCl2 - mơi trường bazơ: có tính khử 2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O Hoạt động 2: Tìm hiểu hợp chất crom (VI) Hợp chất crom(VI) a) crom (VI) oxit (CrO3) GV y/c HS viết phản ứng CrO3 - Là chất rắn, màu đỏ thẫm với nước tạo axit - oxit axit CrO3 + H2O → H2CrO4 (axit cromic) 2CrO3 + H2O → H2Cr2O7 (axit đicromic) - có tính oxi hố mạnh: tác dụng với S, P, C, NH3 chuyển thành Cr2O3 2CrO3 + 2NH3 → Cr2O3 + N2 + H2O b) muối crom (VI) GV đưa số thông tin muối - muối cromat (CrO42-) có màu vàng crom (VI) - muối đicromat (Cr2O72-) có màu da cam - có tính oxi hố mạnh K2Cr2O7 + 6FeSO4 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O - dung dịch ln ln có cân bằng: GV hỏi HS: dự đoán màu dung dịch Cr2O72- + H2O  2CrO42- + 2H+ cho axit/bazơ vào dung dịch trên? Màu da cam màu vàng Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố GV nhắc lại số tính chất hoá học crom hợp chất crom BT3: B BT2: C * Hướng dẫn nhà BT 4,5 SGK Tự đọc nghiên cứu đồng hợp chất Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... tiết đầu: ……/……/2018 CROM VÀ HỢP CHẤT CỦA CROM A MỤC TIÊU Kiến thức HS nêu tính chất hợp chất crom Kỹ Viết phương trình hố học phản ứng minh hoạ tính chất hố học hợp chất crom Thái độ, tư tưởng... tính chất hố học crom Lấy ví dụ minh hoạ Dẫn vào Tiếp tục nghiên cứu crom: Hợp chất crom Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu hợp chất crom (III) IV Hợp chất crom. .. Tìm hiểu hợp chất crom (VI) Hợp chất crom( VI) a) crom (VI) oxit (CrO3) GV y/c HS viết phản ứng CrO3 - Là chất rắn, màu đỏ thẫm với nước tạo axit - oxit axit CrO3 + H2O → H2CrO4 (axit cromic) 2CrO3
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 12 Bài 34 Crom và hợp chất của crom, Giáo án hóa học 12 Bài 34 Crom và hợp chất của crom

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay