Xây dựng ứng dụng android xem video trực tuyến

80 17 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Sinh viên : Cao Tuấn Nghĩa Giảng viên hướng dẫn: ThS Phùng Anh Tuấn HẢI PHÒNG - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ANDROID XEM VIDEO TRỰC TUYẾN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: CƠNG NGHỆ THÔNG TIN Sinh viên : Cao Tuấn Nghĩa Giảng viên hướng dẫn: ThS Phùng Anh Tuấn HẢI PHÒNG - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Cao Tuấn Nghĩa Mã SV: 1412101091 Lớp: CT1801 Ngành: Công nghệ thông tin Tên đề tài: Xây dựng ứng dụng Android xem video trực tuyến QC20-B19 NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp - a Nội dung: - Tìm hiểu hệ điều hành android - Tìm hiểu mơi trường lập trình Android Studio - Tìm hiểu kỹ thuật phát video internet thông qua đường dẫn - Tìm hiểu hosting, xây dựng kho lưu trữ video trực tuyến hosting - Xây dựng chương trình xem video trực tuyến chạy điện thoại Android - b Các yêu cầu cần giải - Sử dụng cơng cụ Android Studio để viết chương trình chạy điện thoại android - Tạo hosting miễn phí - Xây dựng kho lưu trữ video hosting - Xây dựng chương trình có số chức xem video trực tuyến, đóng gói chương trình thành file *.apk cho phép cài đặt chạy điện thoại android thật - Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Sử dụng số liệu thực tế Internet - Địa điểm thực tập Trường Đại học Dân lập Hải Phòng QC20-B19 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Phùng Anh Tuấn Học hàm, học vị: Thạc sỹ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: - Tìm hiểu hệ điều hành android Tìm hiểu mơi trường lập trình Android Studio Tìm hiểu kỹ thuật phát video internet thơng qua đường dẫn Tìm hiểu hosting, xây dựng kho lưu trữ video trực tuyến hosting - Xây dựng chương trình xem video trực tuyến chạy điện thoại Android Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Đề tài tốt nghiệp giao ngày 15 tháng 10 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 07 tháng 01 năm 2019 Đã nhận nhiệm vụ: Đ.T.T.N Đã nhận nhiệm vụ: Đ.T.T.N Sinh viên Cán hướng dẫn Đ.T.T.N Hải Phòng, ngày tháng .năm 2019 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị QC20-B19 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: Phùng Anh Tuấn Đơn vị công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Họ tên sinh viên: Cao Tuấn Nghĩa Ngành: Công Nghệ Thông Tin Nội dung hướng dẫn: Tìm hiểu hệ điều hành android - Tìm hiểu mơi trường lập trình Android Studio - Tìm hiểu kỹ thuật phát video internet thơng qua đường dẫn - Tìm hiểu hosting, xây dựng kho lưu trữ video trực tuyến hosting - Xây dựng chương trình xem video trực tuyến chạy điện thoại Android Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp - Có nghiên cứu tài liệu phục vụ cho nội dung đồ án - Có khả làm việc độc lập - Chưa nghiêm túc tuân thủ lịch làm việc với cán hướng dẫn Đánh giá chất lượng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…) - Đã thực nội dung đề đề cương - Nội dung đồ án có tính thực tế - Cần trình bày nội dung đồ án logic Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Đạt Không đạt Điểm: …………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng 01 năm 2019 Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) QC20-B19 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN Họ tên giảng viên: …………………………………………………………… Đơn vị công tác: ………………………………………………………………… Họ tên sinh viên: ……………………………… Ngành: …………………… Đề tài tốt nghiệp: ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Phần nhận xét giảng viên chấm phản biện Những mặt hạn chế Ý kiến giảng viên chấm phản biện Được bảo Không bảo vệ Điểm: …………………………… vệ Hải Phòng, ngày …… tháng 01 năm 2019 Giảng viên chấm phản biện (Ký ghi rõ họ tên) QC20-B19 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 11 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID 12 1.1 Lịch sử đời 12 1.2 Giao diện Android 13 1.3 Nhân Linux 14 1.4 Quản lý nhớ 16 1.5 Lịch cập nhập 16 1.6 Cộng đồng mã nguồn mở 17 1.7 Bảo mật tính riêng tư 18 1.8 Các phiên Android 19 CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG ANDROID STUDIO 23 2.1 Giới thiệu Android Studio 23 2.2 Cài đặt môi trường Android Studio 23 2.2.1 Cấu hình tối thiểu cài đặt Android Studio 23 2.2.2 Các bước cài đặt 23 2.3 Cấu trúc dự án Android ANDROID STUDIO 30 2.3.1 Tạo project 31 2.3.2 Màn hình làm việc Android Studio 34 2.4 Thành phần giao diện Android Studio 36 2.4.1 Thành phần hiển thị 36 2.4.2 Một số nhóm hiển thị 37 2.5 Bắt xử lý kiện giao diện 38 2.6 Vòng đời ứng dụng Android 39 2.7 Thành phần Intent 41 CHƯƠNG 3: CÁC KỸ THUẬT XÂY DỰNG ỨNG DỤNG XEM VIDEO TRỰC TUYẾN 43 3.1 Dịch vụ web sở liệu internet 43 3.2 Một số kỹ thuật lập trình sở liệu internet 50 3.2.1 Xây dựng Webservice 50 3.2.2 Kỹ thuật kiểm tra cấp quyền kết nối internet thiết bị di động 56 3.2.3 Kỹ thuật lấy liệu từ CSDL internet về thiết bị di động 57 3.2.4 Bắt xử lý kiện click 64 CHƯƠNG 4: CHƯƠNG TRÌNH THỰC NGHIỆM 75 4.1 Bài toán 75 4.2 Mơ hình chương trình 75 4.3 Các bước xây dựng ứng dụng Android xem video trực tuyến 76 4.4 Giao diện chương trình 77 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng ứng dụng Android xem video trực tuyến LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin gửi tới thầy cô khoa Công nghệ - Thông tin Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe lời cảm ơn sâu sắc Thầy cô trang bị cho em kiến thức để em hồn thành tốt đồ án: “Xây dựng ứng dụng android xem video trực tuyến” Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy ThS Phùng Anh Tuấn quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn em hoàn thành tốt đồ án suốt thời gian qua Với điều kiện thời gian kinh nghiệm hạn chế sinh viên, đồ án tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận bảo, đóng góp ý kiến thầy để em bổ sung, phục vụ tốt cho cơng việc thực tế sau Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Cao Tuấn Nghĩa Sinh viên: Cao Tuấn Nghĩa 11 Đồ án tốt nghiệp - Xây dựng ứng dụng Android xem video trực tuyến Bước 5: Xử lý kiện click item video Để xem video YouTube máy ảo Genymotion cần cài đặt:  Tải thử viện https://developers.google.com/youtube/android/player/downloads/ giải nén copy file YouTubeAndroidPlayerApi.jar hình Sau nhấn Sync now hình 3.2.4.7 ví dụ Hình 3.2.4.7 Sao chép file YouTubeAndroidPlayerApi.jar  Đăng ký YouTube API Để sử dụng dịch vụ Google điều cần thiết tạo account Google Sau có tài khoản Google, truy cập https://console.developers.google.com/apis?project=play-video-online220314  Với API liệu YouTube, bạn thêm nhiều tính YouTube vào ứng dụng Sử dụng API để tải lên Video, quản lý danh sách phát đăng ký, cập nhập cài đặt kênh  Sử dụng API để tìm kiếm video phù hợp với thuật ngữ tìm kiếm, chủ đề, địa điểm, ngày xuất cụ thể nhiều search.list Phương pháp API hỗ trợ tìm kiếm danh sách phát kênh  Để sử dụng dịch vụ Google, ta cần phải tạo project để sử dụng https://console.developers.google.com/projectcreate Sinh viên: Cao Tuấn Nghĩa 67 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng ứng dụng Android xem video trực tuyến Hình 3.2.4.8 Giao diện Library API manager Hình 3.2.4.9 Giao diện Dashboard API manager  Trở về trang quản lý API, ta gõ vào search cụm từ Youtube, sau chọn Youtube Data API v3 hình 3.2.4.10 Sinh viên: Cao Tuấn Nghĩa 68 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng ứng dụng Android xem video trực tuyến Hình 3.2.4.10 Tìm kiếm dịch vụ trang quản lý  Sau chọn API, ta bấm Enable để kích hoạt API hình 3.2.4.11 Hình 3.2.4.11 Kích hoạt dịch vụ Youtube Data API v3  Khởi tạo API Key: Sau kích hoạt thành cơng API, vào mục Credentials -> Create Credentials -> API Key Sau khởi tạo thành cơng, sử dụng key vừa tạo hình 3.2.3.12 ví dụ Hình 3.2.4.12 Khởi tạo API Key  Để phát thử video YouTube máy ảo ta cần xác thực dịch vụ Google Truy cập https://androidfilehost.com/?fid=23252070760974384 tải file kéo thả tệp vào thiết bị ảo Genymotion mở, có hộp thoại xuất hình 3.2.4.13 Nhấn ok để hồn tất Sau tắt máy ảo khởi động lại[8] Sinh viên: Cao Tuấn Nghĩa 69 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng ứng dụng Android xem video trực tuyến Hình 3.2.4.13 Kéo thẻ file zip vào máy ảo Tiếp theo tải file zip theo phiên Android thiết bị ảo: Android 5.0.x , Android 4.4.x , Android 4.3.x , Android 4.2.x , Android 4.1.x , Android 4.0.x , Android 2.3.3 [10] Sau kéo thả vào thiết bị ảo thực bước Hình 3.2.4.14 Kéo thẻ file zip theo phiên Android Sinh viên: Cao Tuấn Nghĩa 70 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng ứng dụng Android xem video trực tuyến Sau thiết bị ảo khởi động, thấy dịch vụ Google Play dừng cố tiếp tục xuất Chỉ cần đăng nhập vào Google Play Store cập nhập tất ứng dụng cài đặt để hồn thành hình 3.2.4.15 ví dụ Hình 3.2.4.15 Đăng nhập cập nhập ứng dụng Sau hoàn tất bước Để phát video click Tạo giao diện activity_play_video.xml hình 3.2.4.16 ví dụ Hình 3.2.4.16 Tạo giao diện phát video Sinh viên: Cao Tuấn Nghĩa 71 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng ứng dụng Android xem video trực tuyến Hoàn thành code file PlayVideoActivity.java hình ví dụ để hồn thành chức phát video hình từ hình 3.2.4.17 đến hình 3.2.4.21 ví dụ Hình 3.2.4.17 Khai báo biến gọi hàm Hình 3.2.4.18 Các hàm event getintent Sinh viên: Cao Tuấn Nghĩa 72 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng ứng dụng Android xem video trực tuyến Hình 3.2.4.19 Các hàm init anhxa Hình 3.2.4.20 Hàm GetData lấy liệu tồn video Hình 3.2.4.21 Tạo hàm initialization successful để phát video Sinh viên: Cao Tuấn Nghĩa 73 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng ứng dụng Android xem video trực tuyến Bước 6: Nhúng SearchView vào ActionBar để xây dựng chức tìm - kiếm video Tạo Directory có tên menu res có giao diện hình 3.2.4.22 ví dụ Hình 3.2.4.22 Nhúng Nhúng SearchView vào ActionBar - Bước 7: Khởi menu search file MainActivity.java Xây dụng chức tìm kiếm file XemvideoAdapter.java hình từ hình 3.2.4.23 đến hình 3.2.4.24 ví dụ Hình 3.2.4.23 Khởi tạo menu search Hình 3.2.4.24 Tạo hàm filter thực chức tìm kiếm video Sinh viên: Cao Tuấn Nghĩa 74 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng ứng dụng Android xem video trực tuyến CHƯƠNG 4: CHƯƠNG TRÌNH THỰC NGHIỆM 4.1 Bài toán Trên sở cầu người sử dụng ngày tăng điều kiện về sở vật chất đều có đầy đủ hệ thống cho phép tìm kiếm, cập nhập, xem video trực tuyến mà khơng cần phải tải tồn về thiết bị trước xem có lẽ trở lên phổ biến quan trọng cộng đồng người sử dụng mạng 3G, Wifi hệ điều hành Android Vậy toán xây dựng hệ thống cho phép tìm kiếm, cập nhập, xem video trực tuyến nền tảng hệ điều hành mã nguồn mở Android Đây toán cho kết hợp truyền liệu cao công nghệ 3G, Wifi hệ điều hành mã nguồn mở Android, nền tảng cho phát triển ứng dụng hệ thống thông tin trực tuyến đòi hỏi truyền liệu tốc độ cao học trực tuyến, trùn hình, giải trí trực tuyến,… Trên giới có hệ thống tiếng, hệ thống YouTube, cung cấp qua trang web https://www.youtube.com/ Nó cho phép xem video dạng streaming thiết bị di động máy tính 4.2 Mơ hình chương trình Hình 4.2.1 Mơ hình chuyển hóa liệu về thiết bị di động Sinh viên: Cao Tuấn Nghĩa 75 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng ứng dụng Android xem video trực tuyến 4.3 Các bước xây dựng ứng dụng Android xem video trực tuyến Sau tìm hiểu kỹ thuật để xây dựng ứng dụng Android xem video trực tuyến chương vào xây dụng chương trình thực nghiệm gồm bước: Bước 1: Tạo sở liệu - Cơ sở liệu gồm bảng gồm cột hình 4.3.1 hình 4.3.2 ví dụ đây: Bảng details_info: Lưu trữ tồn thơng tin cho video Khi quản trị viên thực thêm mới, chỉnh sửa Hình 4.3.1 Bảng lưu trữ thơng tin video Bảng theloai: Lưu trữ thông tin cho thể loại Khi quản trị viên thêm mới, chỉnh sửa Hình 4.3.2 Bảng lưu trữ thông tin thể loại Bước 2: Xây dựng Webservice hướng dẫn mục 3.2.1 chương Sau xây dựng xong Webservice thực thêm liệu vào bảng Thêm thành cơng CSDL hình ví dụ 4.3.3 Sinh viên: Cao Tuấn Nghĩa 76 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng ứng dụng Android xem video trực tuyến Hình 4.3.3 Một số liệu thêm Bước 3: Thực kiểm tra cấp quyền kết nối Internet thiết bị di động hướng dẫn mục 3.2.2 chương Bước 4: Tạo giao diện lấy liệu từ CSDL Internet về thiết bị di động hướng dẫn mục 3.2.3 chương Bước 5: Bắt xử lý kiện click hướng dẫn mục 3.2.4 chương 4.4 Giao diện chương trình - Giao diện ứng dụng thực kiểm tra kết nối Internet hình 4.4.1 Hình 4.4.1 Giao diện khơng có kết nối Internet Sinh viên: Cao Tuấn Nghĩa 77 Đồ án tốt nghiệp - Xây dựng ứng dụng Android xem video trực tuyến Sau kiểm tra kết nối Internet thành công Sẽ xuất giao diện ứng dụng hình trang chủ hình 4.4.2 Hình 4.4.2 Giao diện hình trang chủ - Khi người dùng muốn chọn lọc video theo thể loại có sẵn Click vào biểu tượng thể loại trang chủ xuất giao diện hình 4.4.3 Hình 4.4.3 Giao diện click vào thể loại Sinh viên: Cao Tuấn Nghĩa 78 Đồ án tốt nghiệp - Xây dựng ứng dụng Android xem video trực tuyến Người dùng muốn chọn lọc video theo tiêu đề thể loại Click tìm kiếm nhập nội dung cần tìm Sẽ xuất giao diện hình 4.4.4 Hình 4.4.4 Giao diện tìm kiếm video - Khi người dùng click vào video Video phát hiển thị thơng tin video, có chức tua video, đổi chất lượng video, dừng phát video, phóng to hình Ngay bên có số video khác để người dùng lựa chọn xem video hình 4.4.5 Hình 4.4.5 Giao diện phát video Sinh viên: Cao Tuấn Nghĩa 79 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng ứng dụng Android xem video trực tuyến KẾT LUẬN Trong khoảng thời gian làm đồ án em học hỏi nhiều điều từ nghiên cứu triển khai làm đồ án tốt nghiệp Đồ án đạt yêu cầu: tìm hiểu lịch sử kiến trúc hệ điều hành Android, tìm hiểu mơi trường lập trình Android Studio, biết quy trình xây dựng ứng dụng Android, tìm hiểu hosting, biết cách xây dựng Webservice, kỹ thuật lấy liệu từ Webservice cho thiết bị di động, xây dựng kho lưu trữ video trực tuyến hosting, tìm hiểu kỹ thuật phát video internet thông qua đường dẫn, bước phát triển ứng dụng hệ điều hành Android Bước đầu xây dựng thành công ứng dụng Android xem video trực tuyến Tuy nhiên, thời gian trình độ kiến thức hạn chế nên chương trình thiếu sót số chức như: phát lại video xem trước đó, tải video về thiết bị di động, Em mong nhận góp ý thầy bạn bè để chương trình em hồn thiện có tính ứng dụng nhiều Trong thời gian tới, em phát triền ứng dụng thêm nhiều chức để người dùng sử dụng cách tiện lợi Sinh viên: Cao Tuấn Nghĩa 80 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng ứng dụng Android xem video trực tuyến TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] https://ictnews.vn/kinh-doanh/ho-so [2] https://vi.wikipedia.org [3] https://vov.vn/cong-nghe/diem-lai-cac-phien-ban-he-dieuhanh-android-trong-10-nam-qua-798192.vov [4] https://www.howkteam.vn/course/khoa-hoc-lap-trinhandroid-co-ban/cac-thanh-phan-giao-dien-ui-co-ban-72 [5] http://giasutinhoc.vn/lap-trinh-android-co-ban/xu-ly-sukien-trong-android-bai-3/ [6] https://viblo.asia/p/vong-doi-cua-activity-trong-ung-dungandroid-NbmebzLMeYO [7] https://viblo.asia/p/su-dung-intent-trong-ung-dungandroid-3Q75wyBGZWb [8] https://inthecheesefactory.com/blog/how-to-install-googleservices-on-genymotion/en Sinh viên: Cao Tuấn Nghĩa 81 ... 27 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng ứng dụng Android xem video trực tuyến Tiếp tục nhấn next Sinh viên: Cao Tuấn Nghĩa 28 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng ứng dụng Android xem video trực tuyến Sau hoàn thành... Nghĩa 25 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng ứng dụng Android xem video trực tuyến Android SDK (software development kit) tập hợp công cụ sử dụng để phát triển ứng dụng cho Android Android SDK bao gồm: -... bước xây dựng ứng dụng Android xem video trực tuyến 76 4.4 Giao diện chương trình 77 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng ứng dụng Android
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng ứng dụng android xem video trực tuyến , Xây dựng ứng dụng android xem video trực tuyến

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay