Tìm hiểu QR code và ứng dụng cho bài toán check in tự động

56 36 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:19

... viên học sinh cách nhanh chóng thuận tiện Vì em chọn đề tài Tìm hiểu qrcode ứng dụng cho toán check- in tự động với mục đích nghiên cứu tìm hiểu xây dựng hệ thống tạo mã qrcode thông tin người... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - TÌM HIỂU QRCODE VÀ ỨNG DỤNG CHO BÀI TỐN CHECK- IN TỰ ĐỘNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: CƠNG NGHỆ THƠNG TIN Sinh... Hoàng Hà Mã SV: 1412101104 Lớp: CT1802 Ngành: Công nghệ thông tin Tên đề tài: Tìm hiểu QRcode ứng dụng cho toán check- in tự động Sinh viên: Bùi Thị Bích Phương – QT1805K NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu QR code và ứng dụng cho bài toán check in tự động , Tìm hiểu QR code và ứng dụng cho bài toán check in tự động

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn