Mô phỏng hệ thống khởi động mềm động cơ dị bộ lồng sóc có m=const

72 2 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG ISO 9001:2015 PHỎNG HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG MỀM ĐỘNG DỊ BỘ LỒNG SÓC M=CONST ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG CƠNG NGHIỆP HẢI PHỊNG - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG ISO 9001:2015 PHỎNG HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG MỀM ĐỘNG DỊ BỘ LỒNG SÓC M=CONST ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP Sinh viên:Nguyễn Ngọc Sơn Người hướng dẫn: GS.TSKH Thân Ngọc Hồn HẢI PHỊNG - 2019 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc o0o - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên : Nguyễn Ngọc Sơn MSV : 1412102093 Lớp : ĐC1801 Ngành Điện Tự Động Công Nghiệp Tên đề tài : hệ thống khởi động mềm động dị lồng sóc m=const NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Địa điểm thực tập tốt nghiệp : CÁC CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên : Thân Ngọc Hoàn Học hàm, học vị : GS.TSKH quan công tác : Trường Đại học dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn : Toàn đề tài Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên : Học hàm, học vị : quan công tác : Nội dung hướng dẫn : Đề tài tốt nghiệp giao ngày 15 tháng 10 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 07 tháng năm 2019 Đã nhận nhiệm vụ Đ.T.T.N Đã giao nhiệm vụ Đ.T.T.N Sinh viên Cán hướng dẫn Đ.T.T.N Nguyễn Ngọc Sơn GS.TSKH Thân Ngọc Hồn Hải Phòng, ngày tháng năm 2019 HIỆU TRƯỞNG GS.TS.NGƯT TRẦN HỮU NGHỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: Đơn vị công tác: Họ tên sinh viên: Chuyên ngành: Nội dung hướng dẫn: Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp Đánh giá chất lượng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…) Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Được bảo vệ Không bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2019 Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN Họ tên giảng viên: Đơn vị công tác: Họ tên sinh viên: Chuyên ngành: Đề tài tốt nghiệp: Phần nhận xét giáo viên chấm phản biện Những mặt hạn chế Ý kiến giảng viên chấm phản biện Được bảo vệ Không bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2019 Giảng viên chấm phản biện (Ký ghi rõ họ tên) MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG BỘ VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP KHỞI ĐỘNG 1.1 MỞ ĐẦU 1.2 CẤU TẠO 1.3 CẤU TẠO CỦA STATO 3.1.1 Cấu tạo rôto 1.4 NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MÁY ĐIỆN DỊ BỘ 1.5 PHƯƠNG TRÌNH ĐẶC TÍNH 1.6 CÁC PHƯƠNG PHÁP KHỞI ĐỘNG CỦA ĐỘNG DỊ BỘ 1.6.1 Khởi động trựctiếp 1.6.1.1 Khởi động động dị rô to dâyquấn 1.6.1.2 Khởi động động dị rơ to lồng sóc 10 CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG MỀM ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG BỘ 15 2.1 MỞ ĐẦU 15 2.2 HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG MỀM 16 2.2.1 Sơ đồ hệ thống 16 2.2.2 Nguyên lý hoạt động hệ thống 17 2.3 BỘ ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP XOAYCHIỀU 18 2.3.1 Sơ đồ đấu trung tính 18 2.3.2 Sơ đồ tải đấu tam giác 19 2.3.3 Sơ đồ đấu khơng trung tính 19 2.4 VI ĐIỀU KHIỂN AVR 24 2.4.1 Các đặc điểm AVR 24 2.4.1.1 Kiến trúc vi điều khiểnavr 27 2.4.1.2.Đơn vị xử lý số học logic ( ALU – Arithmetic LogicUnit) 29 2.4.1.3.Tệp ghi đa ( General Purpose Register File) 29 2.4.1.4 Điều khiển ngắt reset (Reset and Interrupt Handling) 30 2.4.1.5 Bộ nhớ 33 2.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2: 38 CHƯƠNG 3: KHỞI ĐỘNG MỀM ĐỘNG DỊ BỘ VỚI ĐIỀU KHIỂN MOMENT QUAY 39 3.1 GIỚI THIỆU 39 3.2 TẢ HỆ THỐNG VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG 43 3.3 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 49 3.4 KẾT LUẬN CHƯƠNG 59 KẾT LUẬN 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 LỜI NÓI ĐẦU Một mục tiêu quan trọng hàng đầu mà Đảng Nhà nước đặt tiến trình cơng nghệ hố , đại hố đất nớc Để tiến hành cơng nghệ hố, đại hố doanh nghiệp cần phải tiến hành xây dựng lại nhà máy, sở sản xuất, trang thiết bị máy móc đưa cơng nghệ đại hố vào sản xuất Hơn nữa, để vận hành tốt nhà máy cần phải đội ngũ cơng nhân kỹ thuật trình độ chun mơn cao Là sinh viên tốt nghiệp ngành điện công nghiệp vàdân dụng,em hiểu tự động hố nghiệp cơng nghiệp đóng vai trò quan trọng phát triển ngành công nghiệp Việt Nam Trong đợt thực tập tốt nghiệp em thầy giáo GS.TSKH Thân Ngọc Hoàn hướng dẫn em thiết kế đồ án tốt nghiệp với đề tài là: "Xây dựng hệ thống khởi động mềm động dị m=const” Đề bao gồm chương : Chương 1: Động không đồng phương pháp khởi động Chương 2: Hệ thống khởi động mềm động không đồng Chương 3:Khởi động mềm động dị với điều khiển moment quay Để hoàn thành tốt đợc đồ án, em giúp đỡ nhiều điện công nghiêp tự động hóa đặc biệt giúp đỡ tận tình thầy giáo GS.TSKH.Thân Ngọc Hồn Sau mời hai tuần làm đồ án em hiểu đợc cấu tạo nguyên lý hoạt động động khơng đồng Và qua em biết cách tính tốn thiết kế hệ thống khởi động động khơng đồng Đó kinh nghiệm q báu giúp em vững tin công việc sau Mặc dù cố gắng đề tài em nhiều thiếu sót, em mong đợc bảo thầy Em xin chân thành cảm ơn! Bằng cách chuyển đổi giá trị tìm thấy từ cực sang hình chữ nhật, người ta tìm thấy Sau thu CF, nhân chúng trực tiếp với tín hiệu đầu λjsα λjsβ LPF để thu thành phần sửa thông lượng stato ước tính, tức là, Liên quan đến HPF, người ta quan sát thấy sai số cường độ phạm vi tần số xác định thực tế khơng, đó, khơng cần phải sửa chúng Liên quan đến độ trễ pha, chúng loại bỏ thông qua việc sử dụng LPF 3.3 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM Các thí nghiệm thực để xác minh tính khả thi đề xuất kỹ thuật điều khiển mô-men Hai IM tiêu chuẩn WEG với công suất định mức khác thử nghiệm Bảng II cho thấy liệu động đơn vị vật lý 49 Hình 3.7 Thiết lập thử nghiệm cho Động (a) hệ thống động lực (b) hệ thống điều khiển Hình 3.8 Thiết lập thử nghiệm cho Động (a) hệ thống động lực (b) hệ thống điều khiển Đối với Motor 1, thiết lập thử nghiệm ( Hình 7) bao gồm hình khởi động mềm WEG SSW-06 với điều khiển mơ-men , lực kế Magtrol cung cấp với điều khiển mô-men tải 28 Nm (giá trị tối đa) máy sóng Nó cung cấp phanh điện từ áp đặt mô-men tải, điều khiển PID điều chỉnh để đáp ứng động mong muốn hai đầu lập trình tương tự sử dụng để mơ-men tốc độ (tính vòng / phút) máy sóng Cảm biến mơ-men sử dụng 50 băng thơng điều chỉnh từ kHz đến Hz cho phép điều chỉnh giới hạn tần số tín hiệu mơ-men Động gửi đến biến thể tần số cung cấp phương tiện biến tần, lần lượt, cho khởi động mềm, cho phép biến đổi tần số từ 40 đến 70 Hz Một lọc dòng LC kết nối với đầu biến tần để lọc điện áp điều chế độ rộng xung (PWM) điện áp hình sin túy Các kết thí nghiệm trình bày báo thu 220 V 50 Hz Đối với Motor 2, giá trị cơng suất dòng điện cao, thiết lập thử nghiệm (xem Hình 8) bao gồm khởi động mềm với điều khiển mơ-men xoắn dòng điện định mức 365 A, máy dc (300 kW) hoạt động máy đo lực dao động Để kiểm tra động này, đo men khơng thiết bị phù hợp, mơ-men động ước tính khởi động mềm thông qua đầu ana, tốc độ đạt thông qua máy phát điện(0 đến10 V) dòng điện thu thơng qua đầu dò với băng thơng 10 kHz, tất tín hiệu thu từ máy sóng Các dạng sóng bắt đầu IM tốc độ, dòng điện trục mơ-men ước tính theo thời gian Để đánh giá so sánh với kỹ thuật đề xuất , hình 13 hiển thị trình diễn bắt đầu cách sử dụng kỹ thuật giới hạn với động tương ứng Ngoài ra, phải lưu ý rằng, tất thử nghiệm hiển thị viết này, mô-men tải (TL) không đổi giá trị khác Như thấy hình 13, thực tế dòng điện bị giới hạn, xung mô-men, tức là, mô-men gần không đổi ngoại trừ giai đoạn cuối trình bắt đầu mơ-men tăng, hai lần Hành vi khơng mong muốn, làm hỏng thành phần hệ thống khí Tuy nhiên, chiến lược kiểm sốt mơ-men đề xuất viết này, loại bỏ xung mơ-men (Hình 10, 12) giảm thời gian bắt đầu tổ hợp tải trọng 51 động cơ, Hình 14 Đối với mục đích so sánh, hình 10 hiển thị đường cong khởi động mềm Động cách sử dụng kỹ thuật giới hạn dòng điện kỹ thuật điều khiển mô-men Trong hai trường hợp, mô-men tải thời gian khởi động mềm Khi khởi động động cơ, góc kích hoạt thyristor điều khiển tạiđạt đến giới hạn trì giới hạn động đạt tốc độ định mức, góc kích hoạt thyristor tối thiểu, tức là, giống điện áp cung cấp Do đó, giữ khơng đổi giá trị xác định trước toàn thời gian bắt đầu động Tuy nhiên, liên quan đến mô-men trục động cơ, tồn xung mô-men gần với vòng quay danh nghĩa góc kích hoạt thyristor trở nên tối thiểu, đặt điện áp nạp tăng tốc đột ngột động Hình 3.9 Hiệu suất bắt đầu kỹ thuật giới hạn giới hạn dòng điện Motor Với rms I = 2.2 IN mô-men tải TL = 0,1 TN, TN mơmen định mức (CH1: tốc độ, 636 r / phút / div; CH2: dòng điện rms, 10 A / div; CH3: mơ-men trục, 0,2 TN / div) 52 Hình 3.10 Hiệu suất khởi động kỹ thuật điều khiển mô-men đề xuất cho Động Với điểm tham chiếu Mô-men động không đổi T = 0,2 TN mômen tải TL = 0,1 TN (CH1: tốc độ, 636 r / phút / div; CH2: dòng điện rms, 10 A / div; CH3: mô-men trục, 0,2 TN / div Hình 11 Hiệu suất khởi đầu kỹ thuật điều khiển mô-men đề xuất cho Động Với hai điểm tham chiếu Mô-men động ban đầu T = 0,16 TN, mô-men động cuối T = 0,23 TN mô-men tải TL = 0,1 TN (CH1 : tốc độ, 636 r / phút / div; CH2: dòng rms, 10 A / div; CH3: mơ-men trục 0,2 TN / div) 53 Hình 12 Hiệu suất khởi đầu kỹ thuật điều khiển mô-men đề xuất cho Động Với ba điểm tham chiếu Mô-men động ban đầu T = 0,05 TN, mô-men động trung gian T = 0,24 TN, mô-men cuối T = 0,22 TN mô-men tải TL = 0,1 TN (CH1: tốc độ, 636 r / phút / div; CH2: dòng điện rms, 10 A / div; CH3: mô-men trục 0,2 TN / div) Hình 13 Hiệu suất khởi đầu kỹ thuật giới hạn dòng điện giới hạn dòng rms Motor 54 I = IN mô-men tải TL = 0,06 TN (CH1: mô-men ước tính 0,05 TN / div; CH2: dòng rms, 200 A / div; CH3: tốc độ, 331 r / phút / div) Hình 14 Hiệu suất khởi động kỹ thuật điều khiển mô-men đề xuất cho Động Với ba điểm tham chiếu Mô-men động ban đầu T = 0,1 TN, mô-men xoắn động trung gian T = 0,14 TN, mô-men cuối T = 0,1 TN tải mô-men xoắn TL = 0,06 TN (CH1: mơ-men xoắn ước tính 0,05 TN / div; CH2: dòng điện rms, 200 A / div; CH3: tốc độ, 331 r / phút / div) Sau tương tự xác minh cho phương án điều khiển mơ-men xoắn, đạt cách đặt TREF thành giá trị không đổi, tức là, điểm tham chiếu Tuy nhiên, trường hợp này, khơng xung mô-men xoắn, tốc độ mượt mà biến thể đột ngột khơng nhận Quan sát điều khiển tác động trực tiếp lên cấu hình mơ-men khác với trường hợp điều khiển tại, điều khiển khơng tác động trực tiếp lên cấu hình mơ-men Trong hình 11, người ta hiệu suất khởi động khác từ kỹ thuật điều khiển mô-men xoắn, thiết lập hai điểm tham chiếu cho TREF Trong trường hợp này, dòng điện khơng phải số tn theo hành vi tham chiếu mơ-men trục Do đó, người ta phải đặt đường nối mô-men xoắn tham chiếu theo cách cho giá trị dòng tối đa khơng vượt 55 giới hạn dòng Như hệ tham chiếu mô-men, đường cong tốc độ thể hình bậc hai Do đó, theo điều kiện vận hành cụ thể, cấu hình mơ-men điều chỉnh đó, cấu hình tốc độ Điều nghĩa là, cách sử dụng chiến lược kiểm sốt mơ-men cung cấp, cấu hình tăng tốc tốt điều chỉnh mơ-men khơng xung toàn thời gian bắt đầu Điều kiện thứ ba hiển thị Hình12.Sau đó, mơ-men xoắn điều chỉnh để giá trị xấp xỉ khơng đổi, tức là, điểm hai ba giá trị tương tự thể thấy, ví dụ này, dòng điện rms tn theo hành vi tham chiếu mơmen trục Trong trường hợp vậy, người ta phải đặt đường nối mô-men xoắn tham chiếu theo cách cho giá trị dòng tối đa khơng bị vượt q xem xét giới hạn dòng điện Đổi lại, dạng sóng tốc độ, chuỗi mơ-men tham chiếu phù hợp, thể hành vi trơn tru, đặc biệt giai đoạn bắt đầu ban đầu Cuối cùng, sung 13 14 hiển thị kết bắt đầu thu từ Motor hai chiến lược khởi động mềm khác Như đề cập trước đó, kỹ thuật giới hạn dòng điện sử dụng để giới hạn dòng điện động cơ, mơ-men xung khơng mong muốn (Hình 13) Sử dụng kỹ thuật điều khiển mô-men đề xuất, xung mô-men loại bỏ thời gian bắt đầu tổ hợp tải động giảm (Hình 14) Trong hình 14, ba điểm tham chiếu cho TREF xem xét Trong trường hợp này, không giống dạng sóng Hình 12, đường dốc mơ-men xoắn hai hình dạng khác điều chỉnh: Trong giai đoạn bắt đầu nửa đầu, đường dốc mô-men xoắn tăng xác định, sau đó, đường dốc mơ-men giảm dần xác định Kết là, dạng sóng tốc độ trơng giống S với hành vi trơn tru đầu cuối giai đoạn bắt đầu Dòng điện tuân theo quy luật tham chiếu mô-men xoắn trụcgiảm xuống kỹ thuật điều khiển giới hạn dòng điện hay 56 mơ-men xoắn Hình 15 Lỗi ước lượng mô-men xoắn biến thiên điện trở stator hai nhiệt độ khác Từ hình 9_12 người ta quan sát hành vi tương tự: Mơ-men xoắn Tuy nhiên, quan sát chi tiết cho thấy hành vi giảm mô-men xoắn diễn sau trình tăng tốc động dừng lại; nói cách khác, bắt đầu trạng thái ổn định Lý cho hành vi mô-men xoắn dựa thay đổi tình trạng động Tại thời điểm trước bắt đầu trạng thái ổn định, động tăng tốc trạng thái ổn định bắt đầu, lượng xung mô-men xoắn điện từ phản xạ đến trục phụ thuộc vào tham số hệ thống học [16] 57 Ngoài ra, quan sát kỹ thuật điều khiển mơ-men xoắn, pít-tơng nhỏ đáng kể gia tốc giữ (gần như) không đổi động khởi động Như nhận xét cuối cùng, điều quan trọng phải tính đến cân nhắc sau Trong biến tần, điện trở stator xác định phép thử mức dc tỷ lệ điện áp dòng điện áp dụng đo [17] Một dòng điện chiều với dòng máy định mức buộc vào cuộn dây máy cách áp dụng vectơ không gian điện áp nhất, biên độ điều khiển PWM Tuy nhiên, thử nghiệm sử dụng để điện trở stator mà không thay đổi phần cứng khởi động mềm tiêu chuẩn Do đó, phương pháp sử dụng lấy liệu động để ước tính điện trở stato trung bình chức tổn thất động trung bình vận hành trạng thái ổn định Trình tự tính tốn dựa tính tốn hiệu suất IM [18] Hình 15 cho thấy ảnh hưởng biến thiên điện trở stator biến thiên công suất tổn thất thêm liên quan đến giá trị sử dụng để tính tốn điện trở stator trung bình, thay đổi nhiệt độ 65˚C Do đó, để giảm tối đa lỗi ước lượng mô-men xoắn, giá trị điện trở stator sau sử dụng cho tính tốn cơng cụ ước tính: R = 1,1 R (tính) Điều khiển mô-men xoắn giới hạn mô-men xoắn theo tham chiếu áp đặt Do đó, đóng lại động cơ, mơ-men tăng tốc thời điểm thiết lập khởi động Ví dụ: tốc độ không giảm nhiều, tức thời gián đoạn điện áp bước đường dốc tốc độ kết tương tự kết hiển thị Hình 11, 12 14 Tất phương trình sử dụng để xác định mơ-men xoắn dựa hệ thống cân Do đó, hệ 58 thống cân gây lỗi thị mô-men xoắn Lỗi phải xem xét chọn giới hạn mô-men xoắn, phải giá trị mức tối thiểu cần thiết để bắt đầu tải Các xung thơng lượng ước tính điện áp không cân không cung cấp xung men tương đương tồn hệ thống lọc 3.4 KẾT LUẬN CHƯƠNG Một kỹ thuật đơn giản để điều khiển mô-men điện từ IM khởi động mềm trình bày Sử dụng kỹ thuật này, mô-men xoắn động điều chỉnh theo mơ-men tải, gia tốc trì khơng đổi tồn thời gian bắt đầu Phương pháp đề xuất loại bỏ xung mơ-men trục q trình khởi động giảm thời gian bắt đầu tải tơ Nó bao gồm điều sau 1) HPF để vượt qua độ lệch đo từ tín hiệu tương tự đầu vào đến giá trị chấp nhận 2) LPF sử dụng thay cho INT để tránh cố Các sai số cường độ pha liên quan đến ước lượng từ thông stato tạo thành cách sử dụng bù đơn giản dựa hoạt động trạng thái ổn định 3) Một LPF để lọc mô-men xoắn động điện từ ước tính từ thơng stato Kết thử nghiệm cho thấy hiệu suất tốt kỹ thuật đề xuất thực sản phẩm thương mại mà trả thêm chi phí 59 KẾT LUẬN Qua mời hai tuần thực đề tài: “Xây dựng hệ thống khởi động mềm động dị lồng sóc”, em thấy đề tài thật bổ ích cho sinh viên trờng nh chúng em, thực tế động khơng đồng nhân tố quan trọng công nghiệp, nghiên cứu đặc điểm nó, phương pháp khởi động, phương pháp điều chỉnh điện áp, tính toán phần tử khởi động để thiết kế mạch khởi động động Điều giúp ích nhiều cho công việc sau Tập đồ án nhiều hạn chế, nhng trình thựchiện đề tài giúp em tự đánh giá hiểu kỹ kiến thức chuyên môn, kết nhiều năm học tập với dạy dỗ tận tình thầy môn điện công nghiệp dân dụng Em xin chân thành cảm ơn tới thầy đặc biệt thầy giáo GS.TSKH Thân Ngọc Hồn bảo tận tình để em hồn thành đồ án Em xin chân thành cảm ơn Hải phòng, ngày tháng năm Sinh viên thực NGUYỄN NGỌC SƠN 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] GS.TSKH Thân ngọc Hoàn,2005 Máy điện, Nhà xuất Xây Dựng [2] Đặng văn Đào –Trần khánh Hà – Nguyễn hồng Thanh,2007 Giáo trình máy điện, Nhà xuất Giáo DỤC [3] Nguyễn Bính,1996 Điện tử cơng suất, Nhà xuất Khoa học kĩ thuật [4] Trần văn Thịnh, 2008 Tính tốn thiết kế thiết bị điện tử cơng suất, Nhà xuất Giáo dục [5] Ngô diên Tập,2003 [6] G Zenginobus, I Cadirci, M Ermis, and C Barlak, “Soft-starting of large induction motors at constant current with minimized starting torque pulsations,” IEEE Trans Ind Appl., vol 37, no 5, pp 1334–1347, Sep./Oct 2001 [7] G Zenginobuz, I Cadirci, M Ermis, and C Barlak, “Performance optimization of induction motors during voltage-controlled soft starting,” IEEE Trans Energy Convers., vol 19, no 2, pp 278–288, Jun 2004 [8] J Faiz, M Ghaneei, and A Keyhani, “Performance analysis of fast reclosing transients in induction motors,” IEEE Trans Energy Convers., vol 14, no 1, pp 101–107, Mar 1999 [9] G Nath and G J Berg, “Transient analysis of three-phase SCR controlled induction motors,” IEEE Trans Ind Appl., vol IA-17, no 2, pp 133–142, Mar./Apr 1981 [10] S S Murthy and G J Berg, “A new approach to dynamic modeling and transient analysis of SCR controlled induction motors,” IEEE Trans Power App Syst., vol PAS-101, no 9, pp 219–229, Sep 1982 [11] T M Rowan and T A Lipo, “A quantitative analysis of induction motor 61 performance improvement by SCR voltage control,” IEEE Trans Ind Appl., vol IA-19, no 4, pp 545–553, Jul./Aug 1983 [12] L X Le and G J Berg, “Steady-state performance analysis of SCR controlled induction motors: A closed form solution,” IEEE Trans Power App Syst., vol PAS-103, no 3, pp 601–611, Mar 1984 [13] W Deleroi, J B Woudstra, and A A Fahirn, “Analysis and application of three-phase induction motor voltage controller with improved transient performance,” IEEE Trans Ind Appl., vol 25, no 2, pp 280–286, Mar./Apr 1989 [14] S A Hamed and B J Chalmers, “Analysis of variable-voltage thyristor controlled induction motors,” Proc Inst Elect Eng., vol 137, no 3, pt B, pp 184–193, May 1990 [15] W S Wood, F Flynn, and A Shanmugasundaram, “Transient torques in induction motors due to switching of the supply,” Proc Inst Elect Eng., vol 112, no 7, pp 1348–1354, Jul 1965 [16] I Cadirci, M Ermis, E Nalỗaci, B Ertan, and M Rahman, A solid state direct-on line starter for medium voltage induction motors with minimized current and torque pulsations,” IEEE Trans Energy Convers., vol 14, no 3, pp 402–412, Sep 1999 [17] X Xu and D W Novotny, “Implementation of direct stator flux orientation control on a versatile DSP-based system,” IEEE Trans Ind Appl., vol 27, no 4, pp 694–700, Jul./Aug 1991 [18] N R N Idris, A H M Yatim, and N A Azli, “Direct torque control of induction machines with constant switching frequency and improved stator flux estimation,” in Proc IEEE 27th Annu Ind Electron Soc Conf., Denver, CO, 2001, pp 1285–1291 [19] D Seyoum, F Rahman, and C Grantham, “Simplified flux estimation for control application in induction machines,” in Proc IEEE IEMDC, Jun 2003, 62 vol 2, pp 691–695 [20] L A Mihalache, “A flux estimator for induction motor drives based on digital EMF integration with pre- and post-high pass filtering,” in Proc IEEE Appl Electron Conf Expo., Mar 2005, vol 2, pp 713–718 [21] A A Shaltout, “Analysis of torsional torques in starting of large squirrel cage induction motors,” in IEEE Trans Energy Convers., Mar 1994, vol 9, no 1, pp 135–141 [22] A M Khambadkone and J Holtz, “Vector-controlled induction motor drive with a self-commissioning scheme,” IEEE Trans Ind Electron., vol 38, no 5, pp 322–327, Oct 1991 [23] A E Fitzgerald, C Kingsley, Jr., and S D Umans, Electric Machinery, 6th ed New York: McGraw-Hill, 2003 [24] Ademir Nied, Member, IEEE, José de Oliveira, Rafael de Farias Campos, Rogério Pinho Dias, and Luiz Carlos de Souza Marques [25] tailiệu.vn 63 ... dựng hệ thống khởi động mềm động dị có m=const Đề bao gồm chương : Chương 1: Động không đồng phương pháp khởi động Chương 2: Hệ thống khởi động mềm động không đồng Chương 3 :Khởi động mềm động dị. .. động động dị rơ to lồng sóc 10 CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG MỀM ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 15 2.1 MỞ ĐẦU 15 2.2 HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG MỀM 16 2.2.1 Sơ đồ hệ thống. .. việc giảm dòng khởi động , mô men khởi động giảm theo, nên thực hiển động có khởi động nhẹ động khởi động nặng khơng áp dụng được, người ta khởi động phương pháp khởi động mềm b Khởi động phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô phỏng hệ thống khởi động mềm động cơ dị bộ lồng sóc có m=const , Mô phỏng hệ thống khởi động mềm động cơ dị bộ lồng sóc có m=const

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay