Khảo sát hiện trạng môi trường nước kênh an kim hải – hải phòng

58 10 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:10

Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001 : 2015 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC KÊNH AN KIM HẢI HẢI PHÒNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH KỸ THUẬT MƠI TRƯỜNG HẢI PHỊNG, 2019 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001:2015 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC KÊNH AN KIM HẢI HẢI PHÒNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH KỸ THUẬT MƠI TRƯỜNG Sinh viên : Nguyễn Duy Thành Giảng viên hướng dẫn :TS Nguyễn Thị Kim Dung HẢI PHỊNG - 2019 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự Do Hạnh Phúc o0o BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên : Nguyễn Duy Thành MSV : 1412301004 Lớp : MT1801- Ngành Kỹ Thuật Môi Trường Tên đề tài : “ Khảo sát trạng môi trường nước kênh An Kim Hải Hải Phòng” Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Lấy mẫu phân tích số thơng số COD, Amoni, sắt , Mangan, Phốt phát từ đánh giá sơ chất lượng nước mặt Kênh An Kim Hải Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Phân tích xác định: COD, Amoni, Fe Tổng, Mangan, Phốt phát Địa điểm thực tập tốt nghiệp Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng CÁC CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên Học hàm, học vị Cơ quan công tác : Nguyễn Thị Kim Dung : Tiến sĩ : Khoa Môi trường ĐHDL - HP Nội dung hướng dẫn : Khảo sát sơ chất lượng nước mặt Kênh An Kim Hải qua thông số COD, amoni, sắt, mangan, phốt phát Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên : Học hàm, học vị : Cơ quan công tác : Nội dung hướng dẫn : Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng .năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ Đ.T.T.N Sinh viên Đã giao nhiệm vụ Đ.T.T.N Cán hướng dẫn Đ.T.T.N Nguyễn Duy Thành TS.Nguyễn Thị Kim Dung Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 HIỆU TRƯỞNG GS.TS.NGƯT TRẦN HỮU NGHỊ Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 1.Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp Đánh giá chất lượng Đ.T.T.N ( so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T.T.N, mặt lý luận thực tiễn, tính tốn giá trị sử dụng, chất lượng vẽ ) Cho điểm cán hướng dẫn ( Điểm ghi số chữ) Ngày……tháng…….năm 2018 Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI CHẤM PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Đánh giá chất lượng đề tài tốt nghiệp mặt thu thập phân tích số liệu ban đầu, sở lý luận chọn phương án tối ưu, cách tính tốn chất lượng thuyết minh vẽ, giá trị lý luận thực tiễn đề tài Cho điểm cán chấm phản biện ( Điểm ghi số chữ) Ngày……tháng…….năm 2018 Người chấm phản biện (Ký ghi rõ họ tên) Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Dung tận tình giúp đỡ, bảo cho em hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn tới thầy, cô ban lãnh đạo nhà trường, thầy cô Bộ môn Kỹ thuật Môi trường tạo điều kiện giúp đỡ cho em suốt trình thực đề tài Với khả kiến thức có hạn nên đề tài em khơng tránh khỏi sai sót Em xin kính mong Thầy, đóng góp ý để đề tài em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Nguyễn Duy Thành Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT COD : Nhu cầu oxy hóa học DO : Hàm lượng oxy hòa tan BOD : Nhu cầu oxy sinh học WHO : Tổ chức Y tế giới QCVN : Quy chuẩn Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Mục lục Chương 1: Tổng quan 1.1 Giới thiệu chung tài nguyên nước 1.2 Các nguồn nước mặt Hải Phòng 1.3 Các nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước mặt 1.4 Các tiêu đánh giá chất lượng nước mặt 10 1.4.1 Các tiêu hóa lý 10 1.4.2 Các tiêu vi sinh 16 Chương 2: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu 18 2.1 Đối tượng nghiên cứu 18 2.2 Mục đích nghiên cứu 18 2.3 Nội dung nghiên cứu 18 2.4 Phương pháp nghiên cứu 18 2.4.1 Lấy mẫu bảo quản mẫu 18 2.4.2 Phương pháp xác định COD 20 2.4.3 Phương pháp xác định Fe 22 2.4.4 Phương pháp xác định Mn²+ 25 2.4.5 Phương pháp xác định NH4+ 28 2.4.6 Phương pháp xác định PO43- 31 Chương 3: Kết phân tích 35 3.1 Kết khảo sát giá trị COD 35 3.2 Kết khảo sát nồng độ Fe 36 3.3 Kết khảo sát nồng độ Mn²+ 38 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Từ kết đo mẫu thử, dựa vào đồ thị mẫu chuẩn Tính tốn kết theo công thức sau : [NH4+]= 𝑎 𝑉 1000 (mg/l) Trong : a : Hàm lượng NH4+ tìm đưuọc theo đồ thị chuẩn, tính ( mg ) V: Thể tích mẫu nước thử đem thí nghiệm ( ml ) 2.4.2.5 Phương pháp xác định PO43a, Nguyên tắc Trong môi trường axit, amoni molipdat phản ứng với ion photphat tạo thành molidophosphoric Vanadi có mặt dung dịch phản ứng với axit tạo thành dạng vanadomolybdophosphoric có màu vàng, cường độ màu dung dịch tỉ lệ thuận với nồng độ photphat Độ nhạy phương pháp 0,01 mg/l  Các chất ảnh hưởng cản trở: Axit salisilic, ion Fe 2+, chất hữu cản trở phép xác định Loại bỏ chất cản trở cánh tách riêng chúng nhờ dung mơi hữu cơ, sau dùng kalipemanganat để oxy hóa Dung môi chiết tốt buytyl axerat Axit molipdic tạo phức với photpho, asen silic tạo thành photphomolipdic, asenomolipdic silicomolipdic tương ứng Do phải loại bỏ ảnh hưởng asen silic Đối với silic nồng độ 100 mg/l khơng gây cản trở Asen có nồng độ 0,2 mg/l cản trở xác định Phải xác định asen photphat trừ kết xác định asen riêng b, Dụng cụ hóa chất Sinh viên: Nguyễn Duy Thành Lớp MT1801 Page 31 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng  Dụng cụ - Bếp cánh thủy - Cốc thủy tinh loại - Ống hút loại - Máy trắc quang  Hóa chất - Pha dung dịch chuẩn PO43- ( 0,5 g/l ) Cân 2,4 KH2PO4.3H2O hòa tan nước cất lần Sau định mức thành 100 ml dung dịch PO43- có nồng độ 10g/l Pha lỗng dung dịch 20 lần cách lấy ml dung dịch pha loãng nước cất lần định mức 100ml dung dịch có nồng độ 0,5g/l -Thuốc thử Pha dung dịch A: Cân xác 12,5g (NH4)6Mo7O24.4H2O hòa tan 150ml NH4OH 10% Bảo quản chai polietylen có mầu sẫm Dung dịch bền tháng Sau chuẩn bị 48 đem sử dụng Pha dung dịch B: Cân xác 0,625g NH4VO3 cho vào cốc thủy tinh thêm 150ml nước cất đun nhẹ cho tan hết làm nguội thêm 150ml HCl đặc Sau trộn dung dịch A với dung dịch B định thành 500 ml c, Cách tiến hành Cho 50ml mẫu nước cần thử vào cốc thủy tinh250ml ( hàm lượng PO43- lớn phải pha lỗng ) thêm ml dung dịch H2SO437% đun sôi 30 phút, để nguội đến nhiệt độ phòng cho 5ml thuốc thử vào Sinh viên: Nguyễn Duy Thành Lớp MT1801 Page 32 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng sau định mức cho đủ đến 50 ml Để ổn định dung dịch sau 10 phút đem đo máy trắc quang bước sóng 430 nm  Lập đường chuẩn Bảng Bảng thể tích chất để xây dựng đường chuẩn NH4 + Stt Thể tích PO430,5g/l(ml) Nồng độ PO43(mg/l) Thuốc thử ( ml ) Abs 0 0,2 0,044 0,4 0,085 0,6 0,113 0,8 0,155 10 0,187 1,2 12 0,227 0,25 y = 0,0185x + 0,0047 R² = 0,9977 0,2 Abs 0,15 Abs 0,1 Linear (Abs) 0,05 0 10 15 Nồng độ PO43Hình Đồ thị đường chuẩn xác định PO43d, Tính tốn kết Sinh viên: Nguyễn Duy Thành Lớp MT1801 Page 33 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Từ kết mẫu thử, dựa vào đồ thị mẫu chuẩn.Tính tốn kết theo công thức sau : 𝑎 [PO43-] = 𝑉 1000 (mg/l) Trong đó: a hàm lượng PO43- tìm theo đồ thị chuẩn, tính (mg) V thể tích mẫu nước thử đem thí nghiệm ( ml ) Sinh viên: Nguyễn Duy Thành Lớp MT1801 Page 34 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Chương 3: Kết thảo luận 3.1 Kết khảo sát giá trị COD mẫu nước mặt kênh An Kim Hải Theo cách lấy mẫu bảo quản mẫu mục 2.4.1 phương pháp phân tích COD mục 2.4.2.1 kết phân tích giá trị COD nước Kênh An Kim Hải vị trí lấy mẫu thể bảng sau: Bảng Giá trị COD điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Nồng độ COD ( mg/l ) Điểm Điểm Điểm 21/7/2018 61,44 57,42 57,83 26/7/2018 57,52 55,48 52,2 31/7/2018 49,55 45,58 44,58 22/8/2018 53,52 49,5 52,2 28/8/2018 65,41 61,44 64,1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT 50 Cột B2 Chú thích: Điểm 1: Vị trí lấy mẫu kênh An Kim Hải phía gần cầu lạch Tray Điểm 2: Vị trí lấy mẫu cách điểm 800m phía hạ nguồn Điểm 3: Vị trí lấy mẫu cách điểm 800 m khu vực trại Lẻ QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B2: Quy định chất lượng nước mặt sử dụng cho giao thông thủy mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp Sinh viên: Nguyễn Duy Thành Lớp MT1801 Page 35 Khóa luận tốt nghiệp 70 Trường ĐHDL Hải Phòng Giá trị COD 60 50 21/07/2018 26/07/20182 40 31/07/20182 30 22/08/2018 28/08/2018 20 QCVN 10 Vị trí lấy mẫu điểm điểm điểm Hình Biểu đồ biểu diễn giá trị COD nước kênh An Kim Hải Qua kết phân tích cho thấy, giá trị COD điểm lấy mẫu khác dao động từ 45,58 65,41mg/l, điểm giá trị COD sấp sỉ vượt ngưỡng >50mg/l theoQCVN 08MT:2015/BTNMT Nước Kênh An Kim Hải khu vực gần đường lạch tray có nồng độ chất hữu cao khu vực nước Kênh An Kim Hải đoạn cắt ngang đường Quán Nam khu vực cầu từ trại lẻ nguyên nhân ảnh hưởng bãi rác nằm khu vực làm chất bẩn rơi vãi xuống Kênh làm nồng độ chất hữu khu vực cao 3.2 Kết khảo sát nồng độ sắt nước kênh An Kim Hải Theo cách lấy mẫu bảo quản mẫu mục 2.4.1 phương pháp phân tích sắt mục 2.4.2.2 Kết phân tích nồng độ sắt nước Kênh An Kim Hải vị trí lấy mẫu thể bảng sau: Bảng Nồng độ Fe điểm lấy mẫu kênh An Kim Hải Sinh viên: Nguyễn Duy Thành Lớp MT1801 Page 36 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Nồng độ Fe ( mg/l ) Ngày lấy mẫu Điểm Điểm Điểm 21/7/2018 3,47 2,88 3,7 26/7/2018 2,88 2,29 2,35 31/7/2018 2,29 2,3 2,35 22/8/2018 2,88 2,31 2,91 28/8/2018 3,47 2,9 2,95 QCVN 08-MT:2015/BTNMT Cột B2 Nồng độ sắt ( mg/l) 3,5 21/07/2018 2,5 26/07/20182 31/07/20182 22/08/2018 1,5 28/08/2018 QCVN 0,5 Vị trí lấy mẫu điểm điểm điểm Hình Biểu đồ biểu diễn nồng độ Fe Nhận xét: Qua kết phân tích cho thấy, nồng độ Fe điểm lấy mẫu khác dao động từ 2,29 3,7mg/l, tất mẫu điểm lấy mẫu có nồng độ sắt > 2mg/l vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT cho phép từ 1,145- 1,735 lần nước Kênh khu vực từ Trại Lẻ bắc ngang qua kênh có giá trị sắt nhiễm cao so khu vực kênh gần đường Lạch Sinh viên: Nguyễn Duy Thành Lớp MT1801 Page 37 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Tray Ngun nhân khu vực Trại Lẻ nằm phía hạ lưu kênh nên nồng độ sắt cao khu vực thượng lưu ảnh hưởng hoạt động xung quanh khu vực 3.3 Kết khảo sát hàm lượng Mn² + Theo cách lấy mẫu bảo quản mẫu mục 2.4.1 phương pháp phân tích sắt mục 2.4.2.3 Kết phân tích nồng độ Mangan nước Kênh An Kim Hải vị trí lấy mẫu thể bảng sau: Bảng 3 Nồng độ Mn²+ điểm lấy mẫu Nồng độ Mn²+ ( mg/l ) Ngày lấy mẫu Điểm Điểm Điểm 21/7/2018 1,22 1,23 1,22 26/7/2018 1,15 1,17 1,16 31/7/2018 0,85 0,95 1,92 22/8/2018 1,12 1,15 1,14 28/8/2018 1,33 1,40 1,35 QCVN 08-MT:2015/BTNMT Cột B2 Sinh viên: Nguyễn Duy Thành Lớp MT1801 Page 38 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng 1,6 Nồng độ Mn(II) (mg/l) 1,4 1,2 21/07/2018 26/07/20182 31/07/20182 0,8 22/08/2018 0,6 28/08/2018 QCVN 0,4 0,2 Vị trí lấy mẫu Điểm Điểm Điểm Hình 3 Biểu đồ biểu diễn nồng độ Mn²+ Nhận xét: Qua kết phân tích cho thấy, nồng độ Mn²+ điểm lấy mẫu khác dao động từ 0,85 1,4mg/l, tất mẫu điểm lấy mẫu có nồng độ Mn(II) sấp sỉ hoắc lớn 1mg/l vượt QCVN 08MT:2015/BTNMTcho phép từ 0,85 1,4 lần mức cho phép 3.4 Kết khảo sát nồng độ NH4+ nước Kênh An Kim Hải Theo cách lấy mẫu bảo quản mẫu mục 2.4.1 phương pháp phân tích sắt mục 2.4.2.4 Kết phân tích nồng độ amoni nước Kênh An Kim Hải vị trí lấy mẫu thể bảng sau: Bảng Nồng độ NH4+tại điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Nồng độ NH4+( mg/l ) Điểm Điểm Điểm 21/7/2018 14,73 15,39 15,2 26/7/2018 13,58 13,8 14,26 Sinh viên: Nguyễn Duy Thành Lớp MT1801 Page 39 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng 31/7/2018 12,00 12,3 12,67 22/8/2018 13,5 13,12 14,03 28/8/2018 15,2 15,62 15,85 QCVN 08-MT:2015/BTNMT 0,9 Cột B2 18 Nồng độ amoni(mg/L) 16 14 21/07/2018 12 26/07/20182 10 31/07/20182 22/08/2018 28/08/2018 QCVN Vị trí lấy mẫu điểm điểm điểm Hình Biểu đồ biểu diễn nồng độ NH4+ Nhận xét: Qua kết phân tích cho thấy, nồng độ củaNH4+tại điểm lấy mẫu khác dao động từ 12 15,85mg/l, tất mẫu điểm >0,9mg/l vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMTtừ 13,3 17,6 lần ngưỡng cho phép Nồng độ amoni nước Kênh khu vực phía Trại lẻ lớn so khu vực lấy mẫu Nguyên nhân xung quanh khu vực lấy mẫu có nhiều nhà hàng khu dân cư xung quanh xả nước thải chưa xử lý trực tiếp kênh gây ô nhiễm amoni nước kênh đoạn Sinh viên: Nguyễn Duy Thành Lớp MT1801 Page 40 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng 3.5 Kết khảo sát nồng độ PO43-trong nước Kênh An Kim Hải Theo cách lấy mẫu bảo quản mẫu mục 2.4.1 phương pháp phân tích phốt phát mục 2.4.2.5 Kết phân tích nồng độ phốt phát nước Kênh An Kim Hải vị trí lấy mẫu thể bảng sau: Bảng Nồng độ PO43-tại điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Nồng độ PO4 3-( mg/l ) Điểm Điểm Điểm 21/7/2018 2,5 2,46 2,48 26/7/2018 2,4 1,4 1,4 31/7/2018 1,45 1,4 1,4 22/8/2018 1,5 1,48 1,47 28/8/2018 2,5 2,48 2,4 QCVN 08-MT:2015/BTNMT 0,5 Cột B2 Sinh viên: Nguyễn Duy Thành Lớp MT1801 Page 41 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Nồng độ phốt phát (mg/l) 2,5 21/07/2018 26/07/20182 31/07/20182 1,5 22/8//2018 28/08/2018 QCVN 0,5 Vị trí lấy mẫu điểm điểm điểm Hình Biểu đồ biểu diễn nồng độ PO4 3Qua kết phân tích cho thấy, nồng độ PO4 3-tại điểm lấy mẫu khác dao động từ 1,4 2,48mg/l, tất mẫu điểm có nồng độ phốt phát > 0,5mg/l vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMTgâp từ 2,8 đến5 lần ngưỡng cho phép Nước kênh có dấu hiệu nhiễm nồng độ phốt phát Nhận xét chung: Nước kênh An Kim Hải đoạn từ Lạch Tray đến Trại Lẻ chất lượng nước Kênh có dấu hiệu nhiễm COD: Nồng độ chất hữu nhiều mẫu sấp xỉ vượt ngưỡng cho phép từ 0,816 đến 1,3082 lần mức độ ô nhiễm thấp Fe:Vượt ngưỡng cho phép từ 1,145 đến 1,85 lần Mn2+: Sấp sỉ vượt ngưỡng từ 0,85 đến 1,40 lần NH4+: Vượt ngưỡng cho phép từ 13,3 đến 17,6 lần Mức độ ô nhiễm cao Sinh viên: Nguyễn Duy Thành Lớp MT1801 Page 42 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng PO43-:Vượt ngưỡng cho phép từ 2,8 đến lần  Như NH4+bị ô nhiễm nặng nên đặc biệt lưu ý đến nguồn tác động gây ô nhiễm thông số Sinh viên: Nguyễn Duy Thành Lớp MT1801 Page 43 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Kết luận kiến nghị Kết luận Sau ngày thực đề tài “ khảo sát chất lượng nước kênh An Kim Hải ” em thu kết sau : Biết cách lấy mẫu, bảo quản mẫu cách phân tích số tiêu nước Kênh An Kim Hải như: COD, Fe, Mn²+ , NH4+, PO43- Đã xác định thông số: COD, Fe, Mn²+ , NH4+, PO43- nước Kênh An Kim Hải số điểm từ Cầu Lạch tray đến Trại Lẻ Qua kết phân tích cho thấy giá trị: COD, sắt, Mn²+ , NH4+, PO43- lớn giới hạn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B, đặc biệt nồng độ NH4+ mức độ ô nhiễm cao Kiến nghị Mương An Kim Hải mương chảy qua nội thành, mà việc kiểm sốt nhiễm cần đặc biệt ý Để giảm gia tăng ô nhiễm, ý thức người cần đặt lên hàng đầu Trước hết người dân, cần phải tuyên truyền nhiều cho họ hiểu rõ tác hại việc xả thải bừa bãi, trực tiếp nguồn nước Đồng thời Phổ biến rộng rãi luật môi trường, Luật tài nguyên nước để nâng cao hiểu biết, ý thức bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường Các quan chức cần phải xử phạt nghiêm quan, sở sản xuất xả nước thải chưa xử lý, rác thải xuống kênh Sinh viên: Nguyễn Duy Thành Lớp MT1801 Page 44 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Tài liệu tham khảo Tài nguyên nước mặt thành phố Hải Phòng cơng tác kiểm sốt nhiễm mơi trường nước ( khóa luận tốt nghiêp Tơ Thị Kiều Miên ) Nguyễn Văn Giáo, “Tài nguyên nước tỉnh Đồng Nai” 1991.NXB Quy chuẩn Việt Nam, QCVN 14-MT:2015/BTNMT Tiêu chuẩn Việt Nam, TCVN 5992 1995 Tiêu chuẩn Việt Nam, TCVN 5993 1995 Tiêu chuẩn Việt Nam , TCVN 6663-6:2008 (ISO 5667-6 : 2005) Nguyễn thị Kim Dung, Nguyễn Cẩm Thu, 2013, “ Các thí nghiệm phân tích mơi trường,” Khoa Môi trường - ĐHDL HP Quy chuẩn Việt Nam,QCVN 14 : 2008/BTNMT Quy chuẩn Việt Nam,QCVN 08:2008/BTNMT 10.PGS.TS Hoàng Huệ Xử lý nước thải Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội Sinh viên: Nguyễn Duy Thành Lớp MT1801 Page 45 ...Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG ISO 9001:2015 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG MƠI TRƯỜNG NƯỚC KÊNH AN KIM HẢI – HẢI PHÒNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP... 1412301004 Lớp : MT1801- Ngành Kỹ Thuật Môi Trường Tên đề tài : “ Khảo sát trạng môi trường nước kênh An Kim Hải – Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu... nhiễm nguồn nước mặt[1] Nước sông, kênh nguồn tiếp nhận nước mưa loại nước thải: nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, nước thải nuôi trồng thủy sản, nước mưa chảy tràn……  Nước thải sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát hiện trạng môi trường nước kênh an kim hải – hải phòng , Khảo sát hiện trạng môi trường nước kênh an kim hải – hải phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay