Giáo án hóa học 12 Bài 29 Luyện tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

4 8 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:08

Giáo án hóa học 12: Bài 29 Luyện tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm. Giáo án hóa học 12: Bài 29 Luyện tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm. Giáo án hóa học 12: Bài 29 Luyện tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm. Tuần 26 (Từ 25/2/2019 đến 2/3/2019) Tiết 50 Ngày soạn: 21/2/2019 Ngày dạy tiết đầu: ……/……/2019 BÀI 29: LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CỦA NHƠM HỢP CHẤT CỦA NHƠM A MỤC TIÊU Kiến thức Củng cố, hệ thống hoá kiến thức nhôm hợp chất nhôm Kỹ Giải tập nhôm hợp chất nhơm Thái độ, tư tưởng - Có thái độ nghiêm túc học tập - Có lòng u thích mơn Định hướng phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực tư logic: liên hệ kiến thức biết vào học - lực giải vấn đề: thơng qua tập hóa học, vận dụng nhiều kiến thức để giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp luyện tập - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án Học sinh Ôn lại cũ C TIẾN TRÌNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ HS làm BT6 Tr.129 Dẫn vào Nhôm hợp chất nhôm kim loại quan trọng không gặp nhiều đời sống mà gặp nhiều đề kiểm tra, đề thi Vì vậy, cần nắm rõ kiến thức nhôm hợp chất, đồng thời có kĩ giải tốn chúng Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Những kiến thức HS cần nắm vững Hoạt động 1: Nhắc lại lý thuyết Nh«m GV y/c HS nhắc lại nội dung: - Vị trí nhơm bảng tuần - Tính khử mạnh: hồn + tác dụng với phi kim - Tính chất vật lý + với axit - Tính chất hố học GV y/c HS nhắc lại tính chất hố học nhơm oxit GV y/c HS nhắc lại tính chất hố học nhơm hidroxit GV y/c HS nhắc lại ứng dụng nhôm GV y/c HS nhắc lại phương pháp nhận biết ion Al3+ dung dịch + với oxit kim loại: phản ứng nhiệt nhôm + với nước: phản ứng dừng lại + với dung dịch muối kim loại yếu + đặc biệt, nhôm tác dụng với dung dịch kiềm Hợp chất nhơm a) Nhơm oxit - Tính lưỡng tính b) Nhơm hidroxit - Tính lưỡng tính c) Nhơm sunfat - Phèn chua: làm nước Nhận biết ion Al3+ dung dịch Cho từ từ NaOH đến dư vào dung dịch thí nghiệm có kết tủa keo xuất lại tan chứng tỏ có ion Al3+ Al3+ + 3OH- → Al(OH)3 ↓ Al(OH)3 + OH- → AlO2- + 2H2O Hoạt động 2: Luyện tập GV y/c HS chữa BT SGK BT1-Tr128: Viết phương trình BT1-Tr128: ddNH + HCl hóa học theo sơ đồ Al → AlCl3 → Al(OH)3 + CO + H O + NaOH   → NaAlO2   → Al(OH)3 t đpnc →  → Al Al 2O3 BT2-Tr128: Phân biệt dung dịch BT2-Tr128: Phân biệt dung dịch AlCl3 AlCl3 NaOH NaOH: đánh số thứ tự ống nghiệm Cho từ từ dung dịch ống nghiệm ống nghiệm 2: - có kết tủa xuất ống chứa NaOH, ống chứa AlCl3 - khơng thấy kết tủa ống chứa AlCl3, ống chứa NaOH BT3-Tr128: BT3-Tr128: Đáp án D BT4-Tr128: BT4-Tr129: Đáp án C BT5-Tr128: BT5-Tr128: Hướng dẫn: Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 Mg Al tác dụng với HCl → 0,1 0,1 mol H 2 Chỉ có Al tác dụng với NaOH → H2 Đáp án B 2,4g 5,4g Al + 3HCl → AlCl3 + H2 0,2 0,3 mol Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + H2 0,2 mAl = 0,2.27 = 5,4 gam mMg = 0,1.24 = 2,4 gam BT8-Tr129: đpnc → 4Al + 3O2 2Al2O3  Áp dụng CT Faraday: BT8-Tr129: 0,3 mol 27.9,65.3000 mAl = 3.96500 = 2,7 gam mAl TT = 2,16 gam 2,16 100% => Hiệu suất: H = 2,7 = 80 BT3-Tr134: Cho 31,2 gam hỗn hợp bột Al Al2O3 tác dụng hết với dung dịch NaOH thu 13,44 lit khí H2 (đktc) Khối lượng chất có hỗn hợp ban đầu là: BT1-Tr.134: Đáp ỏn B BT2-Tr.134: ỏp ỏn D BT3-Tr.134: Đáp án B Hướng dẫn: Al Al2O3 tác dụng với NaOH, có Al p.ứng với NaOH → H2 BT4: a) Dùng nước b) Dùng NaOH c) Dùng nước -> CaO tan thành Ca(OH)2 Dùng Ca(OH)2 nhận Al2O3 BT5: Các phương trình phản ứng AlCl3 +3NH3+3H2O→Al(OH)3+3NH4Cl Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O NaAlO2+CO2+H2O→Al(OH)3+NaHCO3 NaAlO2+ HCl + H2O → Al(OH)3 + NaCl 2Al(OH)3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O BT6: % K: 66.67% %Al: 33.33% Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố Chú ý tác dụng nhôm hợp chất nhôm, tập nhôm hợp chất nhôm * Hướng dẫn nhà Bài 1: Cho 150ml dung dịch NaOH 7M tác dụng với 100ml dung dịch Al2(SO4)3 1M Nồng độ mol NaOH dung dịch sau phản ứng là: A M B M C M D M Bài 2: Cho 3,12 gam hỗn hợp bột Al Al 2O3 tác dụng với 100ml dung dịch NaOH 1,2M (lấy dư) thoát 1,344 lit khí (đktc) dung dịch X Thêm tiếp 100ml dung dịch HCl 1M vào dd X thu kết tủa có khối lượng là: A 3,12 gam B 3,9 gam C 4,68 gam D 6,24 gam Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ...- Tính chất hố học GV y/c HS nhắc lại tính chất hố học nhơm oxit GV y/c HS nhắc lại tính chất hố học nhơm hidroxit GV y/c HS nhắc lại ứng dụng nhôm GV y/c HS nhắc lại phương... 66.67% %Al: 33.33% Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố Chú ý tác dụng nhôm hợp chất nhôm, tập nhôm hợp chất nhôm * Hướng dẫn nhà Bài 1: Cho 150ml dung dịch NaOH 7M tác dụng với 100ml dung dịch Al2(SO4)3... BT3-Tr128: Đáp án D BT4-Tr128: BT4-Tr 129: Đáp án C BT5-Tr128: BT5-Tr128: Hướng dẫn: Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 Mg Al tác dụng với HCl → 0,1 0,1 mol H 2 Chỉ có Al tác dụng với NaOH → H2 Đáp án B 2,4g 5,4g
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 12 Bài 29 Luyện tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm, Giáo án hóa học 12 Bài 29 Luyện tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay