Giáo án hóa học 12 Bài 30 Thực hành tính chất của natri magie nhôm và hợp chất của chúng

4 11 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:07

Giáo Giáo án hóa học 12: Bài 30 Thực hành tính chất của natri magie nhôm và hợp chất của chúng. Giáo án hóa học 12: Bài 30 Thực hành tính chất của natri magie nhôm và hợp chất của chúng. án hóa học 12: Bài 30 Thực hành tính chất của natri magie nhôm và hợp chất của chúng. Tuần 27 (Từ 4/3/2019 đến 9/3/2019) Tiết 51 Ngày soạn: 28/2/2019 Ngày dạy tiết đầu: ……/……/2019 BÀI 30: THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA NATRI, MAGIE, NHƠM HỢP CHẤT CỦA CHÚNG A MỤC TIÊU Kiến thức Củng cố kiến thức tính chất hố học đặc trưng natri, magie, nhôm hợp chất chúng Tiến hành số thí nghiệm: + So sánh khả phản ứng Na, Mg, Al với nước + Al tác dụng với dung dịch kiềm + Al(OH)3 tác dụng với dung dịch NaOH, H2SO4 loãng Kỹ Tiếp tục rèn luyện kỹ thực hành thí nghiệm với lượng nhỏ hố chất, quan sát giải thích tượng thí nghiệm Thái độ, tư tưởng - Có thái độ nghiêm túc học tập - Có lòng u thích mơn Định hướng phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực tư logic: liên hệ kiến thức biết vào học - lực giải vấn đề: thơng qua tập hóa học, vận dụng nhiều kiến thức để giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án, - Dụng cụ: ống nghiệm, giá thí nghiệm, giá để ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, cốc thủy tinh, đèn cồn - Hoá chất: Na, Mg, Al, dung dịch loãng: HCl, NaOH, NH 3, AlCl3, giấy quỳ tím, phenoltalein Học sinh Xem trước thí nghiệm, ơn tập kiến thức liên quan C TIẾN TRÌNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Không Dẫn vào Ta tìm hiểu kim loại kiềm (nhóm IA), kim loại kiềm thổ (nhóm IIA) nhơm (nhóm IIIA) Đây kim loại mạnh quan trọng Hôm nay, làm số thí nghiệm so sánh tính chất kiểm chứng kiến thức học kim loại kiềm, kiềm thổ nhôm, đại diện với kim loại Na, Mg Al Tổ chức hoạt động lớp GV nêu nội dung buổi thực hành: GV chia lớp thành nhóm thực hành, phân cơng nhóm trưởng Giới thiệu hố chất, dụng cụ nhóm GV chia dụng cụ hóa chất cho nhóm HS nhận dụng cụ Hoạt động GV – HS Những kiến thức HS cần nắm vững Hoạt động 1: Tiến hành thí nghiệm 1: I Nội dung thí nghiệm Thí nghiệm 1: So sánh khả - GV hướng dẫn HS tiến hành thí phản ứng Na, Mg, Al với nước nghiệm SGK: - Lấy ống nghiệm Ống 1: cho 2/3 nước + 1ml phenolphtalein + mẩu Na Ống 2: Cho 5ml nước + ml phenolphtalein + mẩu Mg, đun nóng Ống 3: Cho 5ml nước + ml phenolphtalein + mẩu Al, đun nóng GV hướng dẫn HS quan sát tượng xảy Giải thích? Nhận xét: khả phản ứng với nước: Na > Mg > Al Hiện tượng: - phản ứng Na + nước: Na chạy mặt nước, phản ứng sinh khí, Na tan dần dd chuyển sang màu hồng - phản ứng Mg + nước có phenoltalein ko chuyển thành màu hồng nhiệt độ thường (có lượng nhỏ khí ra) Khi đun nóng, thấy có khí thoát Mg, dung dịch chuyển sang màu hồng - phản ứng Al + nước ko có màu hồng đun nóng Giải thích: - Na phản ứng với nước đkiện thường - Mg phản ứng chậm với nước nhiệt độ thường, phản ứng nhanh đun nóng - Al phản ứng với nước tạo thành lớp hidroxit bảo vệ nên phản ứng dừng lại Hoạt động 2: Tiến hành thí nghiệm 2: Thí nghiệm Al tác dụng với dung dịch kiềm - GV hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm SGK: Cho mẩu nhôm vào ống nghiệm Thêm ml dung dịch NaOH Đun nóng ống nghiệm quan sát GV hướng dẫn HS quan sát tượng xảy GV y/c HS giải thích viết ptpư Hiện tượng: có bọt khí Giải thích: - Ban đầu lớp vỏ bên Al2O3 tác dụng với NaOH Al2O3 + 2NaOH  2NaAlO2 + H2O - Sau Al tác dụng với nước tạo thành Al(OH)3 Al(OH)3 tác dụng với dung dịch NaOH Al + NaOH + H2O  NaAlO2 + 3/2H2 Hoạt động 3: Tiến hành thí nghiệm 3: Thí nghiệm 3: Tính chất lưỡng tính Al(OH)3 GV hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm Ống 2: Cho 1ml dung dịch AlCl3 + 1ml dung dịch NH3 Ống 1: Thêm tiếp H2SO4 loãng tới kết tủa tan hết Ống 2: Thêm tiếp NaOH loãng tới kết tủa tan hết GV hướng dẫn HS quan sát tượng xảy Ống 1: Thêm tiếp NaOH lỗng quan sát hình thành kết tủa trở lại Ống 2: Thêm tiếp H2SO4 loãng quan sát hình thành kết tủa trở lại GV y/c HS giải thích viết ptpư Hiện tượng: - Al(OH)3 kết tủa keo màu trắng - Khi nhỏ HCl vào ống nghiệm chứa Al(OH)3 tạo thành AlCl3 tan nước - Khi nhỏ NaOH vào ống nghiệm chứa Al(OH)3 tạo thành NaAlO2 tan nước 2Al(OH)3 + 6HCl  2AlCl3 + H2O Al(OH)3 + NaOH  NaAlO2 + 2H2O Kết thúc thí nghiệm, GV nhận xét sau buổi thực hành nhắc HS thu dọn dụng cụ hố chất vệ sinh vị trí Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố GV nhắc lại kiến thức: khả phản ứng Na, Mg, Al với nước tính chất lưỡng tính Al Al(OH)3 * Hướng dẫn nhà HS viết tường trình vào Tên thí nghiệm Dụng cụ, hóa chất Cách tiến hành Hiện tượng Giải thích Nhận xét Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... so sánh tính chất kiểm chứng kiến thức học kim loại kiềm, kiềm thổ nhôm, đại diện với kim loại Na, Mg Al Tổ chức hoạt động lớp GV nêu nội dung buổi thực hành: GV chia lớp thành nhóm thực hành, ... tạo thành Al(OH)3 Al(OH)3 tác dụng với dung dịch NaOH Al + NaOH + H2O  NaAlO2 + 3/2H2 Hoạt động 3: Tiến hành thí nghiệm 3: Thí nghiệm 3: Tính chất lưỡng tính Al(OH)3 GV hướng dẫn HS tiến hành. .. nhận xét sau buổi thực hành nhắc HS thu dọn dụng cụ hố chất vệ sinh vị trí Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố GV nhắc lại kiến thức: khả phản ứng Na, Mg, Al với nước tính chất lưỡng tính Al Al(OH)3
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 12 Bài 30 Thực hành tính chất của natri magie nhôm và hợp chất của chúng, Giáo án hóa học 12 Bài 30 Thực hành tính chất của natri magie nhôm và hợp chất của chúng

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay