Thực trạng và giải pháp khai thác hát đúm thủy nguyên, hải phòng phục vụ hoạt động du lịch

66 1 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:07

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH : VIỆT NAM HỌC (VĂN HĨA DU LỊCH) Sinh viên : Hồng Thị An Giảng viên hướng dẫn : ThS Thị Thanh Hương HẢI PHÒNG - 2019 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP KHAI THÁC HÁT ĐÚM THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: VIỆT NAM HỌC (VĂN HĨA DU LỊCH) Sinh viên : Hoàng Thị An Giảng viên hướng dẫn : ThS Thị Thanh Hương HẢI PHÒNG-2019 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Hoàng Thị An Lớp : VH1801 Mã SV: 1412601031 Ngành: Việt Nam học (Văn hóa du lịch) Tên đề tài: Thực trạng giải pháp khai thác Hát Đúm Thủy Nguyên, Hải Phòng phục vụ hoạt động du lịch CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Họ tên : Thị Thanh Hương Học hàm, học vị : ThS Cơ quan công tác : Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Thực trạng giải pháp khai thác Hát Đúm Thủy Nguyên, Hải Phòng phục vụ hoạt động du lịch Đề tài tốt nghiệp giao ngày 15 tháng 10 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm 2019 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Giảng viên hướng dẫn Hoàng Thị An ThS Thị Thanh Hươnng Hải Phòng, ngày 15 tháng 10 năm 2018 HIỆU TRƯỞNG GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: ThS Thị Thanh Hương Đơn vị công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Họ tên sinh viên: Hoàng Thị An Đề tài tốt nghiệp: Thực trạng giải pháp khai thác Hát Đúm Thủy Chuyên ngành: Văn hóa du lịch Ngun, Hải Phòng phục vụ hoạt động du lịch Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Đánh giá chất lượng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T.T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Được bảo vệ Khơng bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày tháng 01 năm 2019 Giảng viên hướng dẫn LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thực khóa luận tốt nghiệp, em nhận hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình nhà trường, thầy giáo khoa Văn hóa du lịch, thêm vào bảo, đóng góp ý kiến cô giáo Ths Thị Thanh Hương, Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới nhà trường, tới tất thầy cô giáo tạo điều kiện, giúp đỡ em để em hồn thành khóa luận này.Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới giáo hướng dẫn Ths.Vũ Thị Thanh Hương tận tình bảo, giúp đỡ em hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn Sở du lịch Hải Phòng, thư viện trường tạo điều kiện cho em suốt q trình khảo sát thu thập tư liệu có liên quan đến đề tài khóa luận Tuy nhiên q trình phân tích có nhiều điều thiếu sót khơng thể tránh được, q trình nhận thức vấn đề chưa sâu sắc, em mong nhận đóng góp ý kiến, nhận xét bảo thầy cô giáo hội đồng chấm đề tài tốt nghiệp để vấn đề nghiên cứu em hoàn chỉnh Em xin cảm ơn! MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Phạm vi nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ đề tài Thời gian nghiên cứu Quan điểm phương pháp nghiêncứu 6.1 Quan điểm nghiên cứu 6.2 Phương pháp nghiên cứu Kết cấu khóa luận CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG HÁT ĐÚM TẠI THỦY NGUYÊN 1.1 Một số vấn đề lí luận thực tiễn du lịch việc khai thác loại hình văn hóa nghệ thuật phục vụ du lịch 1.1.1 Khái niệm du lịch 1.1.2 Tài nguyên du lịch phân loại tài nguyên du lịch 1.1.3 Tài nguyên du lịch nhân văn phi vật thể 1.1.4 Vai trò tài nguyên du lịh nhân văn phi vật thể với phát triển du lịch 12 1.2 Giới thiệu chung huyện Thủy Nguyên 13 1.3 Vai trò du lịch với phát triển kinh tế xã hội huyện Thủy Nguyên 15 1.4 Bài học kinh nghiệm khai thác loại hình văn nghệ dân gian để phục vụ du lịch Việt Nam giới .19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HÁT ĐÚM TẠI THỦY NGUYÊN XƯA NAY 26 2.1 Hoạt động hát Đúm Thủy Nguyên 26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 26 2.1.2 Tình hình hoạt động hát Đúm Thủy nguyên 27 2.2 Nội dung hát đúm 31 2.3.Một số đặc điểm hát đúm .34 2.3.1 Hình thức diễn xướng .34 2.3.2 Lời, điệu hát đúm 35 2.3.3 Trình tự, nội dung, thời gian hát đúm .35 2.4 Thực trạng hát đúm Thủy Nguyên 36 2.5 Ý nghĩa hát Đúm 40 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO VIỆC BẢO TỒN KHAI THÁC HÁT ĐÚM THEO HƯỚNG BỀN VỮNG PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 42 3.1 Giải pháp chế sách 42 3.2 Giải pháp giáo dục, bảo tồn khôi phục 43 3.2.1 Giải pháp giáo dục 43 3.2.2 Giải pháp bảo tồn khôi phục .44 3.3 Giải pháp khai thác 46 3.4 Giải pháp tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến phát triển dulịch .47 3.5 Một số đề xuất khuyến nghị để phát triển du lịch cách bền vững 49 KẾT LUẬN 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHỤ LỤC Thực trạng giải pháp khai thác hát Đúm thuỷ nguyên Hải Phòng phục vụ hoạt động du lịch PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ở thời đại nào, dân tộc mùa có những giá trị văn hóa riêng mang đậm sắc dân tộc Gắn liền với bước lịch sử, lễ hội bảo tàng bách khoa phong phú đời sống tinh thần, văn hóa dân tộc, có sức lan tỏa tác động sâu sắc tới tâm hồn, tâm tư, tình cảm, cốt cách bao hệ Trong nhiều năm vừa qua, lễ hội truyền thống Việt Nam có thăng trầm: Có lắng xuống, có lại phát triển ạt, thiếu tính tổ chức Trong nguyên nhân thời kỳ lắng xuống kể đến nguyên nhân khách quan chiến tranh hay kinh tế nước nhà nhiều khó khăn; nguyên nhân chủ quan phải kể đến nhận thức cách thức quản lý nhà quản lý văn hóa - xã hội Có lúc lễ hội bị coi lãng phí, tốn tiền của nhân dân, mê tín dị đoan… nên đưa định quản lý lễ hội nặng cấm đốn hành chính, thiếu khoa học Chính thế, nhiều lễ hội truyền thống không vận hành theo qui luật văn hóa, nhiều giá trị văn hóa đặc sắc lễ hội theo bị mai Lễ hội đóng góp phần khơng nhỏ vào hoạt động du lịch Do vấn đề đặt nên hàng đầu thời kỳ đất nước ta bước vào đường hội nhập Đó khai thác lễ hội theo hướng bền vững cho hoạt động du lịch, mà không giá trị truyền thống vốn có Đây lý thực tiễn góp phần khơng nhỏ vào việc định hướng bước lâu dài việc phát triển du lịch góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế đất nước Huyện Thủy Nguyên thuộc Thành Phố Hải Phòng nước biết đến không vùng đất anh hùng kháng chiến mà thành phố anh hùng cơng cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước Ln vững bước lên cóphần đóng gópkhơngnhỏ ngành Du lịch Khi du lịch coi “con gà đẻ trứng vàng” nhân tố khơng nhỏ góp phần thúc đẩy du lịch Thủy Ngun nói chung Hải Phòng nói riêngvới giá trị văn hóa mang đậm sắc riêng khu vực Thủy Nguyên vùng đất có bề dày truyền thống văn hóa, nơi có nhiều lễ hội trải qua hàng nghìn năm dựng nước giữ nước có giá trị văn hóa phi vật mang đậm sắc dân tộc có Hát đúm hoạt động nhà nước giới cơng nhận di sản văn hóa phi vật thể Sinh viên: Hoàng Thị An - Lớp VH1801 Thực trạng giải pháp khai thác hát Đúm thuỷ nguyên Hải Phòng phục vụ hoạt động du lịch tiến hành khai thác cách có hiệu để phục vụ cho nhu cầu du lịch Tuy nhiên chưa tiến hành khai thác cách bền vững hoạt động du lịch Xuất phát từ lý trên, em chọn đề tài “Thực trạng giải pháp khai thác hát Đúm Thủy Nguyên, Hải Phòng phục vụ hoạt động du lịch” làm khóa luận tốt nghiệp, với mong muốn góp phần phát triển hoạt động du lịch thành phố, tận dụng triệt để giá trị văn hóa phi vật thể hoạt động du lịch tìm giải pháp bảo tồn, tránh bị tổn thất mai giá trị truyền thống vốn có nó, từ đưa giải pháp việc khai thác giá trị văn hóa mang tính sắc dân tộc địa bàn Thủy Nguyên- Hải Phòng Khi lựa chọn đề tài làm khóa luận em ln ý thức tầm quan trọng, tính cấp thiết đề tài mang giá trị phục vụ cho hoạt động du lịch, nhằm thỏa mãn tâm nguyện em việc khai thác lễ hội thành phố Hải Phòng nói riêng đất nước Việt Nam nói chung theo hướng bền vững hoạt động du lịch Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động văn hóa nghệ thuật hát đúm địa bàn Huyện Thủy Nguyên Trong trọng đến việc đánh giá giá trị hát đúm, thực trạngĐúm tới hoạt động du lịch Mục đích nghiên cứu Thực khóa luận đề tài “Thực trạng giải pháp khai thác hát Đúm Thủy Nguyên, Hải Phòng phục vụ hoạt động du lịch” nhằm mục đích nâng cao hiểu biết, nhận thức hoạt động du lịch địa bàn Vận dụng kiến thức lễ hội, giá trị di sản văn hóa vào mục đích nghiên cứu đề tài, nâng cao nhận thức, tri thức trình nghiên cứu thực tiễn, đồng thời mở rộng thêm kiến thức hổng Nhằm cung cấp nguồn tư liệu, hiểu biết thực tiễn lý luận, góp phần tìm hiểu, tơn vinh giá trị hát đúm để phục vụ phát triển du lịch bền vững Cung cấp tư liệu nghiên cứu cho bạn sinh viên khóa sau muốn tìm hiểu vấn đề Nhiệm vụ đề tài Trên sở tìm hiểu thực trạng hát đúm Thủy Nguyên, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài tìm hiểu giá trị, thực trạng cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Thủy Nguyên Hải Phòng theo hướng bền vững hoạt động du Sinh viên: Hoàng Thị An - Lớp VH1801 Thực trạng giải pháp khai thác hát Đúm thuỷ nguyên Hải Phòng phục vụ hoạt động du lịch lớn, quan trọng, thu hút nhiều du khách tới tham quan Các điểm du lịch cần phải đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên điểm chuyên nghiệp, có trình độ sâu rộng lễ hội, di tích, hướng dẫn cho du khách thấy điểm đặc sắc lễ hội Mặt khác mở lớp dạy hát Đúm cho em nhỏ địa phương đưa hát đúm vào trường học hình thức sưu tầm đĩahát đúm phát chương trình ca nhạc nhà trường vào đầu học giải lao số buổi sáng tuần; tích cực tuyên truyền, động viên, khuyến khích học sinh hát đúm hoạt động văn nghệ, sinh hoạt tập thể, tự trang bị số đàn tính phục vụ tiết mục hát Đúm Học sinh trường ngồi học tham gia tập hát điệuđúmtại đội hát tổ chức đồn thể tổ chức mà nòng cốt nghệ nhân người cao tuổi thuộc nhiều câu đúm cổ điệu hát đúm Nhờ đó, học trường, em học sinh có “vốn liếng” định hátđúm Lồng ghéphát Đúm vào hoạt động ngoại khóa nội dung diễn thường xuyên trường học Vào dịp ngày lễ lớn, nhà trường tổ chức cho học sinh tập luyện biểu diễn điệu hát đúm, mang đến cho không gian học đường mầu sắc điệu ấm áp giàu sắc Bên cạnh mở câu lạc hát Đúm để lưu giữ truyền dạy cho hệ sau điệu mang đâm sắc dân tộc Thủy Nguyên Những thành viên có niềm đa mê với điệu hát đúm sáng tạo câu lạc hát đúm luyện tập với thành viên khác để bảo tồn lưu giữ giá trị sắc dân tộc nét đẹp hát Đúm 3.2.2 Giải pháp bảo tồn khôi phục Việc nghiên cứu thực dự án bảo tồn điệu hát Đúm Thủy Nguyên giới thiệu điệu hát đúm phương tiện thông tin đại chúng trung ương địa phương phải ngành Văn hóa thơng tin cấp, ngành, địa phương quan tâm làm cho giá trị văn hóa đặc sắc lễ hội điệu hát Đúm giới thiệu cách rộng rãi, thu hút ngày đông đảo du khách đến với du lịch Thủy Nguyên Khôi phục phát triển sản phẩm văn hóa dân tộc đặc trưng Thủy Nguyên: dàn dựng tiết mục, đề án nghệ thuật phục vụ du khách thể nhiều loại : biểu diễn phục vụ tour du lịch văn hóa kết hợp với lễ hội, biểu diễn chuyên đề, hát văn, nghệ thuật múa dân gian, hát đúm, múa kỳ lân, Sinh viên: Hoàng Thị An - Lớp VH1801 44 Thực trạng giải pháp khai thác hát Đúm thuỷ nguyên Hải Phòng phục vụ hoạt động du lịch múa rồng , loại hình chò trơi dân gian pháo đất, vật, thả đèn trời… Đối với Lễ Hội Hát Đúm, yêu cầu quan quyền địa phương thường xuyên quan tâm khuyến khích, trì sinh hoạt hát Đúm đầu xn Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có điều kiện tham gia vào lễ hội Bảo lưu nét truyền thống vốn có lễ hội, tránh pha tạp Mỗi xó cần có kinh phí để tổ chức hát đúm thi lấy giải, để khuyến khích nhân dân tham gia nhiệt tình cần nâng cao cấu giải thưởng, mở rộng việc giao lưu văn nghệ với quận, huyện bạn thành phố, với tỉnh lân cận Cần có phối hợp chặt chẽ xã có tổ chức hát đúm, khơi phục lại hình thức hát đối đáp xưa : mặc trang phục cổ truyền, đứng hát theo kiểu “mặt nhìn mặt, tay cầm tay” Tránh tình trạng đơi nam nữ “chạy sơ” sang xã bạn để hát sau hát xong xã mình, cần tập trung tổ chức thi xã để lễ hội hát đúm diễn với nghĩa thực nó.Ngày đất nước chuyển bước vào thời kỳ cơng nghiệp hóa - đại hóa, nhiều thể loại ca nhạc đời cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho niên địa phương làm tốt công tác bảo tồn, trì nét văn hóa đẹp đẽ này, sống dậy tình yêu sắc quê hương người Vào ngày hội cần tuyên truyền cách sâu rộng, kẻ vẽ pa nô, appic, tờ rơi, tờ bướm trêndọc tuyến đường, đồng thời tăng thời lượng phát sóng hàng tuần, hàng tháng diễn lễ hội Đồng thời cần phát hành đĩa hình, đĩa tiếng lưu hành rộng rãi thị trường, để người dân Hải Phòng biết hát đúm, nước biết hát đúm người nước biết hát Đúm Những năm gần đây, Nhà nước quan tâm, đầu tư nhiều cho việc bảo tồn hình thức văn hóa, nghệ thuật truyền thống Nhiều cơng trình văn hóa vật thể phi vật thể trình hồ sơ lên UNESCO để công nhận Di sản văn hóa giới Song nghệ nhân dân gian - người góp cơng sức khơng nhỏ vào việc giữ gìn, trao truyền giá trị văn hóa q báu lại chưa hưởng đãi ngộ hợp lý Đó tình trạng chung nghệ nhân dân gian nghệ nhân hát Đúm nói riêng Hiện nhà nước có ba mức hỗ trợ nghệ nhân dân gian 1triệu đồng, 850 nghìn đồng 700 nghìn đồng tương ứng với cấp nghệ nhân Nhưng thực tế số tiền trợ cấp đỡ phần sống nghệ nhân, đa số nghệ nhân người già yếu có hồn cảnh khó khăn Vì cần đóng góp hỗ trợ tạo điều kiện mở rộng phát triển để nghệ nhân đưa văn hóa dân gian vào Sinh viên: Hồng Thị An - Lớp VH1801 45 Thực trạng giải pháp khai thác hát Đúm thuỷ nguyên Hải Phòng phục vụ hoạt động du lịch đời sống nhân dân Khác số nước phát triển (quan niệm phải tạo mơi trường văn hóa nghệ thuật để nghệ nhân hoạt động), quan tâm đến đời sống nghệ nhân, quan tâm chưa từ gốc Một chút tiền trợ cấp tháng, thực đỡ phần sống khó khăn họ; chưa kể làm khơng triệt để thiếu cơng bằng, người có người khơng Vấn đề quan trọng vinh danh nghệ nhân dân gian, giúp đỡ họ không để lãng phí tài ngun văn hóa - giá trị truyền thống tốt đẹp, quý báu kết tinh người ưu tú mà đời họ lưu giữ Khi xem nghệ nhân dân gian hạt nhân cốt lõi văn hóa truyền thống, Nhà nước cần tạo điều kiện để lan tỏa giá trị cao đẹp vào cộng đồng cách đem đến mơi trường thuận lợi để họ đóng góp vốn q vào đời sống, truyền lại cho hệ mai sau Hiện nay, địa phương thành phố lớn, có trung tâm, câu lạc để nghệ nhân đến truyền dạy cho lớp trẻ Một số trung tâm mọc lên phong trào xã hội hóa, xuất phát từ thiện chí số cá nhân có tình u với văn hóa dân gian gây dựng, Nhà nước chưa có chiến lược lâu dài cho vấn đề bảo tồn giá trị văn hóa thơng qua Nghệ Nhân dân gian 3.3 Giải pháp khai thác Những năm gần đây, quy mô lễ hội hát đúm bị chi phối nhiều yếu tố khách quan kinh tế, xã hội, đặc biệt quan trọng vị trí vị khách mời danh dự lễ hội Do cần tạo thương hiệu riêng cho lễ hội phát triển điệu hát đúm, khai thác hát đúm từ góc độ văn hóa, tìm sắc riêng, từ cố gắng trì ổn định, phát triển điệu hát đúm theo hướng bền vững Đầu tư cho xây dựng sản phẩm du lịch, đặc biệt sản phẩm du lịch đặc thù lễ hội hát đúm, khai thác sẵn có lễ hội mà khai thác tiềm đặc biệt điệu hát đúm Khắc phục bước xóa bỏ tình trạng đất lề q thói lễ hội hát đúm dẫn đến tượng mê tín dị đoan, di tích giả, cờ bạc, hàng qn vơ tổ chức Một giải pháp thu hút khách du lịch tới lễ hội hát đúm lưu trữ khai thác nét đẹp điệu hát đúm tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch tiếp cận dễ dàng điểm lễ hội cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho khách du lịch Tăng cường thông tin quảng bá du Sinh viên: Hoàng Thị An - Lớp VH1801 46 Thực trạng giải pháp khai thác hát Đúm thuỷ nguyên Hải Phòng phục vụ hoạt động du lịch lịch Thủy Nguyên - Hải Phòng cho khách du lịch trang WEB dịch vụ cho khách du lịch (tour, tuyến, đặt chỗ… ) thuận tiện du lịch đến lễ hội Hải Phòng Đồng thời thành lập văn phòng thơng tin, khiếu nại cho khách du lịch khu du lịch Đẩy mạnh áp dụng hình thức tốn tạo điều kiện thuận tiện cho khách toán mua dịch vụ hàng hóa Tăng cường phối hợp liên ngành, cấp quyền để làm rõ trách nhiệm việc giữ gìn an ninh, an tồn, văn minh cho khách du lịch điểm tham quan lưu trú khách du lịch: xử lý nghiêm hành vi đeo bám khách để bán hàng, xin tiền, lừa đảo, cướp giật, hành khách du lịch Bên cạnh tạo mơi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh du lịch để nhằm tạo sức cạnh tranh hội nhập doanh nghiệp du lịch phát huy nguồn lực thành phần kinh tế phục vụ phát triển du lịch, cần tập trung vào: Chấn chỉnh nâng cao chất lượng lữ hành Rà soát lại thủ tục đăng ký thực tế hoạt động công ty lữ hành, kết hợp công tác tra nhằm ngăn chặn tình trạng “núp bóng” để kinh doanh lữ hành quốc tế, tình trạng tranh cướp khách, cạnh tranh không lành mạnh công ty lữ hành Phát triển du lịch tới lễ hội dựa vào cộng đồng; Tổ chức mơ hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp dựa vào cộng đồng Xây dựng mơ hình phát triển du lịch dựa vào cộng đồng kết hợp hoạt động kinh doanh công ty du lịch với hỗ trợ phần từ ngân sách nhà nước (cơ sở hạ tầng, đào tạo… ), góp phần chuyển dịch cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân Có sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp Áp dụng thuế suất thu nhập doanh nghiệp, thời gian mức miễn thuế, giảm thuế với hoạt động kinh doanh địa bàn khó khăn, rủi ro, địa bàn thuộc diện sách 3.4 Giải pháp tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến phát triển dulịch Công tác quảng bá xúc tiến cho hát đúm Thủy Nguyên - Hải Phòng cần phải có chiến lược cụ thể, cho đảm bảo tính đồng ngành Đầu tư quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch để nâng cao hình ảnh thị trường nước quốc tế Các kênh truyền thông có vai trò quan trọng tỏ kênh thông tin hữu hiệu để giới thiệu lễ hội hát đúm điệu hát Đúm Thủy Ngun - Hải Phòng,Việt Nam Sự đóng góp báo chí việc phản ánh xây dựng hình ảnh lễ hội Việt Nam tâm trí người dân Việt Nam lớn Do tận dụng cách tiệt để ưu điểm thơng tin Sinh viên: Hồng Thị An - Lớp VH1801 47 Thực trạng giải pháp khai thác hát Đúm thuỷ nguyên Hải Phòng phục vụ hoạt động du lịch truyền thông vào quảng bá lễ hội để phục vụ du lịch Tăng cường hệ thống thông tin liên lạc mạng internet cần phổ biến sâu rộng, giúp đắc lực cho q trình tìm kiếm thơng tin thị trường, quản lý lễ hội tăng cường học hỏi địa phương bạn Hiện Sở Văn hóa- thể thao du lịch thành phố Hải Phòngtrang wedside giới thiệu lễ hội thành phố Hải Phòng nhiên sơ sài, chưa thể rõ tất giá trị lễ hội Do cần phải có wedside riêng để giới thiệu cụ thể chi tiết điểm du lịch lễ hội tiêu biểu với việc giới thiệu nhà hàng , khách sạn sở giải trí địa bàn thành phố để đáp ứng nhu cầu khách du lịch Đồng thời phải tìm kiếm giúp đỡ cấp, thành phố, đài phát truyền hình, quan báo chí phương tiện truyền thơng đại chúng phổ biến có uy tín Phát hành ấn phẩm đa dạng : tờ rơi, tờ bướm, kẻ vẽ pano, apic, tập gấp, catalogl, đĩa CD, đồ Hải Phòng… nhằm giới thiệu chi tiết lễ hội diễn địa bàn, hướng dẫn khách du lịch đến điểm tham quan lễ hội sở lưu trú địa bàn thành phố Đây cách đơn giản mang lại hiệu tính chuyên nghiệp hoạt động du lịch Tận dụng hội thuận tiện để tham gia hội nghị, hội thảo, hội chợ quốc tế có điều kiện tiếp thị, tuyên truyền, quảng bá cho du lịch Xúc tiến du lịch nước cần thiết, quan chức thành phố cần hợp tác bàn bạc với Hà Nội để trao đổi kinh nghiệm khai thác thị trường khách du lịch Trung Quốc vào Việt Nam thẻ du lịch Nỗ lực mở rộng tuyến du lịch đường biển, đường không, nối dài tuyến xe buýt từ Nam Ninh (Trung Quốc) đến với địa phương Nếu có điều kiện thuận lợi mở văn phòng thơng tin trung tâm du lịch lớn như: Trung Quốc, Châu Âu, Châu Mỹ để thực chức du lịch lữ hành xúc tiến tiếp thị, đến lễ hội nhanh hiệu Đẩy mạnh công tác marketing vào việc quảng bá cho lễ hội tạo đà cho toàn ngành du lịch phát triển Trên sở khẳng định năm tới du lịch thành phố đạt tăng trưởng cao hơn, xứng tầm trung tâm thương mại du lịch vùng Duyên Hải Bắc Bộ Cần tăng cường thời lượng phát sóng vào hàng tuần, hàng tháng, đặc biệt thời kỳ diễn lễ hội Khuyến khích doanh nghiệp du lịch đầu tư, tự quảng cáo đẩy mạnh hoạt động tiếp thị khai thác thị trường nước, phát hành ấn phẩm cho khách lữ hành quốc tế Sinh viên: Hoàng Thị An - Lớp VH1801 48 Thực trạng giải pháp khai thác hát Đúm thuỷ nguyên Hải Phòng phục vụ hoạt động du lịch Như du lịch tới lễ hội thành Thủy Nguyên - Hải Phòng phát triển việc phải tiến hành giới thiệu quảng bá cho người biết giá trị điệu hát Đúm Đồng thời cần có quan tâm đạo thành phố Đẩy mạnh việc nâng cấp lễ hội địa bàn thành phố, từ cấp làng xã lên cấp quận, từ cấp quận lên cấp thành phố, từ cấp thành phố lên cấp quốc gia có kế hoạch phát triển du lịch.Phối kết hợp điểm địa bàn thành phố, kết hợp du lịch tự nhiên du lịch nhân văn để phát triển đa dạng loại hình du lịch tiến hành quảng bá rầm rộ 3.5 Một số đề xuất khuyến nghị để phát triển du lịch cách bền vững Để lễ hội du lịch địa bàn khu vực phát triển nhanh cần phải: Sự phát triển lễ hội phải dựa sở vật chất ngành khác, dự án phát triển du lịch cần tham gia đóng góp trực tiếp ngành khác Đầu tư cho lễ hội phải thống nhất, tránh tình trạng mạnh làm, chấp cạnh tranh lành mạnh, triệt tiêu sức mạnh làm giảm hiệu Vì quy hoạch ngành khác cần lưu tâm đến phát triển du lịch sở tính đến việc bảo tồn, giữ gìn lễ hội theo hướng bềnvững Vốn vấn đề có tính định thực quy hoạch Cần đẩy mạnh huy động vốn nước nước ngoài, tiếp thu cách thức tổ chức, quản lý mới, cần đổi sách vốn, cải tiến thủ tục xuất nhập cảnh, khuyến khích xây dựng chương trình trước sau lễ hội Trên sở giá trị vốn có hát đúm từ xây dựng tuyến điểm du lịch kết hợp với lễ hội Xây dựng tuyến du lịch lễ hội kết hợp với địa điểm khác địa bàn tỉnh lân cận, cần khai thác hợp lý để phục vụ du lịch Tour Thủy Nguyên (Hải Phòng- Thủy Nguyên- Hải Phòng) - Thời gian : ngày - Điểm khởi hành: Trung tâm TP hải Phòng - Lịch Trình: Làng Nghề đúc đồng Mỹ Đồng –Đình Đồng Lí- Di tích Bạch Đằng Giang Đình Tràng Kênh- Chùa Hàm Long- Lễ hội Mở Mặt Hát Đúm - Phương tiện : xe ô tô 24 chỗ -Giá tour: 1.000.000 vnđ/ hành khách bao gồm bảo hiểm SÁNG Sinh viên: Hoàng Thị An - Lớp VH1801 49 Thực trạng giải pháp khai thác hát Đúm thuỷ nguyên Hải Phòng phục vụ hoạt động du lịch 7h00 : Đón đồn khách nhà hát lớn thành phố Di chuyển đến thăm làng nghề đúc đồng Mỹ Đồng, Thủy Ngun, Hải Phòng có hàng trăm năm truyền đời Xưa sản phẩm chủ yếu làng nghề lưỡi cày số sản phẩm dân dụng khác, tạo từ việc thổi lò ống đẩy tay hộ gia đình Đồn rời làng nghề Mỹ Đồng đến thăm Đình Đồng Lý năm địa bàn xã Mỹ Đồng huyện Thuỷ Nguyên có từ kỷ 17, tiềm ẩn nhiều giá trị lịch sử văn hố TRƯA: Đồn dùng bữa trưa thị trấn Minh Đức CHIỀU: Đoàn tiếp tục di chuyển tới Di tích Bạch Đằng Giang Đình Tràng Kênh nơi ghi dấu chiến tích lịch sử trận đánh Bạch Đặng lịch sử văn hóa tâm linh TỐi: Đồn ăn tối thị trấn Núi Đèo nghỉ ngơi khách sạn SÁNG NGÀY TIẾP THEO 8h00: đoàn dùng bữa sáng khách sạn 9h00: đoàn di chuyển tham quan hành hương chùa Hàm Long 11h30: dùng bữa trưa thị trấn Núi Đèo 13h30: di chuyển đến xã Phục Lễ tham gia vào lễ hội Hát Đúm 16h30: Đoàn tiếp tục di chuyển trung tâm thành phố kết thúc tour du lịch ngày đêm Tour Thủy Nguyên - Thời gian : ngày - Điểm khởi hành: Trung tâm TP hải Phòng - Lịch trình : Chùa Lâm Động- Đình – Đình Kiền Bái Làng cau Cao Nhân- Hợp tác xã đan song mây xuất xã Chính Mĩ- Đền giá- Chợ Giá- Làng Phục Lễ nghe hát Đúm - Phương tiện: xe du lịch 24 chỗ -Giá tour: 550 nghìn vnđ/ hành khách bao gồm bảo hiểm SÁNG: 7h00 đón đồn nhà hát lớn TP Hải Phòng Đồn di chuyển Đến chùa Lâm Động xã Lâm Động rộng rãi thống mát, cấu Sinh viên: Hồng Thị An - Lớp VH1801 50 Thực trạng giải pháp khai thác hát Đúm thuỷ nguyên Hải Phòng phục vụ hoạt động du lịch trúc chùa đẹp Đoàn rời chùa Lâm Động đến thăm đình Kiền bái có niên địa 300 năm Tiếp theo đoàn rời tham quan Làng cau Cao Nhân Xã Cao Nhân TRƯA: Đoàn dung bữa xã Cao Nhân CHIỀU: Đoàn ghé thăm HTX mây song xuất xã Chính Mỹ Sau tham quan Đền Giá- Chợ Giá Cuối qua làng Phục Lễ nghe Hát Đúm kết thú tour tham quan Trên Tour du lịch ngày xây dừng để hướng tới mục đích đưa Hát Đúm Thủy Nguyên Hải Phòng gần gũi với nười dân dịa bàn thành phố Hải Phòng mà giúp quảng bá giới thiệu địa điểm du lịch tâm linh, tham quan văn hóa, lễ hội truyền thống tiếp cận gần với du khách TIỂU KẾT CHƯƠNG Trên số giải pháp khuyến nghị, đề xuất để việc khai thác hát đúm Thủy Nguyên để phát triển cách bền vững hoạt động du lịch Những giải pháp phát huy tính tích cực nhất, hiệu áp dụng đồng phối hợp nhịp nhàng giải pháp Để làm điều cần có phối hợp chặt chẽ thống ban ngành cấp từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt đạo UBND thành phố Hải Phòng việc phát triển du lịch địa bàn Thành phố Sinh viên: Hoàng Thị An - Lớp VH1801 51 Thực trạng giải pháp khai thác hát Đúm thuỷ nguyên Hải Phòng phục vụ hoạt động du lịch KẾT LUẬN Cùng với lợi vị trí phát triển kinh tế nói chung, Thủy Ngun - Hải Phòng có nhiều tiềm to lớn để phát triển du lịch trở thành ngành quan trọng giữ vai trò ngành chủ lực cấu kinh tế địa phương Hiện du lịch thành phố phát triển chưa tương xứng với tiềm nơi Nguồn tài nguyên du lịch nhân văn, đặc biệt lễ hội phong phú đặc sắc khai thác phục vụ nhu cầu cho người dân địa phương chủ yếu Vì để thu hút khách du lịch tới thành phố, để khai thác có hiệu nguồn tài nguyên sẵn có, việc xây dựng sở hạ tầng khai thác cách hợp lý giá trị tài nguyên cần phải giải hai vấn đề cấp bách quy hoạch hợp lý lễ hội đồng thời thu hút vốn đầu tư Thành phố cần tập trung để khắc phục hai điểm yếu này, tận dụng hiệu triệt để mạnh nội lực, khắc phục khó khăn, hạn chế, tranh thủ ngoại lực, nắm bắt xác thời phát triển Đồng thời thực đồng giải pháp khác : chế sách, tổ chức quản lý, hoạt động quảng bá, … Có vậy, việc khai thác lễ hội Hải Phòng thực bền vững để phục vụ du lịch lâu dài Sinh viên: Hoàng Thị An - Lớp VH1801 52 Thực trạng giải pháp khai thác hát Đúm thuỷ nguyên Hải Phòng phục vụ hoạt động du lịch TÀI LIỆU THAM KHẢO SÁCH Bùi Thị Hải Yến, Tuyến điểm du lịch Việt Nam, NXB Giáo Dục 2006, 431 trang Bùi Thị Hải Yến, Quy hoạch du lịch, NXB GiáoDục 3.Hội khoa học lịch sử Hải Phòng, Đất Người Đơng Hải, NXB Hải Phòng Sở Du lịch Hải Phòng, Báo cáo tổng hợp, rà sốt, điều chỉnh, bổ sung, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hải Phòng đến năm2020 Tổng cục du lịch, Non nước Việt Nam, 2003, 691trang Từ điển Bách Khoa địa danh Hải Phòng, NXB Hải Phòng,1998 Trịnh Minh Hiên, Lễ hội truyền thống tiêu biểu Hải Phòng, NXB Giáo Dục WEBSITE http://lehoi.cinet.vn/Pages/ArticleDetail.aspx?siteid=1&sitepageid=2 83&articleid=1156 https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1t_%C4%91%C3%BAm Theo Huyền An (13/03/2018) http://www.nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/35780502nghe-thuat-phuc-vu-du-lich-con-nhieu-dat-dien.html Theo Đinh Thị Thuận (TTXVN) -(10/06/2017) https://baotintuc.vn/doi-song-van-hoa/dua-nghe-thuat-truyen-thongthanh-san-pham-du-lich-hap-dan-20170608114847757.htm Lưu Hiệp (07/03/2017) https://baomoi.com/lam-gi-de-hut-du-khach-den-voi-nghe-thuattruyen-thong/c/21702461.epi https://mytour.vn/location/d616/du-lich-thuy-nguyen.html Trung Kiên (08/08/2017 ) https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/chinh-sach-dai-ngo-nghe-nhannuoi-duong-tinh-yeu-di-san-3641966-b.html https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/chinh-sach-dai-ngo-nghe-nhannuoi-duong-tinh-yeu-di-san-3641966-b.html Phúc Nghệ ( 28/06/2015) http://sankhau.com.vn/news/nghe-nhan-se-duoc-huong-tro-cap-hangthang.aspx Sinh viên: Hoàng Thị An - Lớp VH1801 53 Thực trạng giải pháp khai thác hát Đúm thuỷ nguyên Hải Phòng phục vụ hoạt động du lịch PHỤ LỤC Một số hình ảnh lễ hội Hát Đúm Thủy nguyên từ xưa đến Hình :Hát Đúm công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2018 Thực trạng giải pháp khai thác hát Đúm thuỷ nguyên Hải Phòng phục vụ hoạt động du lịch Hình 2,3 : Hình ảnh lễ hội hát Đúm xưa Hình 4,5 : Các thi hát Đúm tổ vào dịp tết đến xuân về Thực trạng giải pháp khai thác hát Đúm thuỷ nguyên Hải Phòng phục vụ hoạt động du lịch Hình 6,7: Các hội thi hát Đúm huyện Thủy Nguyên dịp xuân Thực trạng giải pháp khai thác hát Đúm thuỷ nguyên Hải Phòng phục vụ hoạt động du lịch Hình 8,9 : Hình ảnh hội thi hát Đúm Thủy Nguyên Thực trạng giải pháp khai thác hát Đúm thuỷ ngun Hải Phòng phục vụ hoạt động du lịch Hình 10 : Trẻ em tham gia vào lễ hội Hát Đúm ... giải pháp khai thác hát Đúm thuỷ nguyên Hải Phòng phục vụ hoạt động du lịch lịch Từ nêu giải pháp nhằm khai thác có hiệu trì bảo tồn hát đúm theo hướng bền vững cho phục vụ khai thác phát triển du. .. tài vàtổng quan hoạt động hát Đúm Thủy Nguyên Sinh viên: Hoàng Thị An - Lớp VH1801 Thực trạng giải pháp khai thác hát Đúm thuỷ nguyên Hải Phòng phục vụ hoạt động du lịch Chương 2: Thực trạng hát. .. học Dân lập Hải Phòng Họ tên sinh viên: Hoàng Thị An Đề tài tốt nghiệp: Thực trạng giải pháp khai thác Hát Đúm Thủy Chuyên ngành: Văn hóa du lịch Nguyên, Hải Phòng phục vụ hoạt động du lịch Tinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp khai thác hát đúm thủy nguyên, hải phòng phục vụ hoạt động du lịch , Thực trạng và giải pháp khai thác hát đúm thủy nguyên, hải phòng phục vụ hoạt động du lịch

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay