Một số giải pháp nhằm phát triển du lịch tại khu di tích đông yên tử

81 1 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH : QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Sinh viên : Trần Quốc Tuấn Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Tình HẢI PHÒNG – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI KHU DI TÍCH ĐƠNG N TỬ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Sinh viên : Trần Quốc Tuấn Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Tình HẢI PHỊNG – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Trần Quốc Tuấn Lớp Mã SV: 1412405026 : DL1801 Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành Tên đề tài: Một số giải pháp nhằm phát triển du lịch khu di tích Đơng n Tử NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp a Nội dung - Hệ thống hóa, lí luận chung du lịch phát triển du lịch - Phân tích đánh giá thực trạng phát triển du lịch khu di tích Đơng n Tử b Các u cầu cần giải - Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển du lịch khu di tích Đơng n Tử Các tài liệu, số liệu cần thiết ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Địa điểm thực tập tốt nghiệp Khách sạn Emerald, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Họ tênNguyễn Thị Tình : Học hàm, học vị : ThS Cơ quan công tác : Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn:Một số giải pháp nhằm phát triển du lịch khu di tích Đơng n Tử Đề tài tốt nghiệp giao ngày 15 tháng 10 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 07 tháng 01 năm 2019 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Trần Quốc Tuấn Giảng viên hướng dẫn ThS Nguyễn Thị Tình Hải Phòng, ngày 08 tháng 01 năm 2019 HIỆU TRƯỞNG GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng ThS Nguyễn Thị Tình viên: Đơn vị công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Họ tên sinh Trần Quốc TuấnChuyên ngành: Quản trị dịch viên: vụ du lịch lữ hành Đề tài tốt nghiệp: Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp Đánh giá chất lượng khóa luận Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Được bảo vệ Khơng bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày 07 tháng 01 năm 2019 Giảng viên hướng dẫn ThS Nguyễn Thị Tình NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI CHẤM PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Tên đề tài: … sinh viên: Lớp: Đánh giá chất lượng đề tài tốt nghiệp mặt thu thập phân tích tài liệu, số liệu ban đầu; sở lí luận chọn phương án tối ưu, cách tính tốn chất lượng thuyết minh vẽ, giá trị lí luận thực tiễn đề tài ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… Cho điểm người chấm phản biện: ( Điểm ghi số chữ) Ngày tháng năm 2019 Người chấm phản biện MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN PHẦN MỞ ĐẦU Chương 1: SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 1.1 Cơ sở lý luận du lịch 1.1.1 Khái niệm du lịch 1.1.2 Khái niệm khách du lịch 1.1.3 Khái niệm khu du lịch 1.1.4 Khái niệm tài nguyên du lịch 1.1.5 Một số loại hình dulịch 11 Đặc điểm du lịch tâm linh Việt Nam: 12 1.1.6 Sản phẩm dulịch 15 1.1.6.2 Những đặc tính sản phẩm dulịch 16 1.1.6.3 Những yếu tố sản phẩm dulịch 17 1.1.7 Phát triển bền vững 19 1.1.8 Phát triển du lịch bền vững 20 1.2 Cơ sở thực tiễn phát triển dulịch 21 1.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dulịch 21 Chương 2:THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI KHU DU LỊCH 26 ĐÔNG YÊN TỬ 26 2.1 Giới thiệu khu du lịch Đông Yên Tử 26 2.1.1 Khái quát Yên Tử 26 2.1.2 Công tác tổ chức quản lý nhân lực du lịch 27 2.2 Thực trạng khai thác du lịch khu du lịch Đông Yên Tử 32 2.2.1 Tài nguyên du lịch tự nhiên 32 2.2.2 Tài nguyên du lịch nhân văn 36 2.2.3 Thực trạng sở hạ tầng sở vật chất kỹ thuật Yên Tử 41 2.2.5.Thị trường khách 44 2.5.2 Các hoạt động du lịch doanh thu 47 Chương 3:Một số giải pháp nhằm phát triển khu du lịch Đông Yên Tử 50 3.1 Định hướng bảo tồn di sản văn hóa phát triển du lịch khu vực Đông Yên Tử 50 3.1.1 Quan điểm mục tiêu 50 3.1.2 Các định hướng 52 3.2 Một số giải pháp phát triển du lịch bền vững Yên Tử 54 3.2.1 Về thị trường khách du lịch 54 3.2.2 Đa dạng hóa sản phẩm du lịch đặc thù 55 3.2.3 Về nguồn vốn đầu phát triển ngành du lịch 57 3.2.4 Quảng bá, xúc tiến du lịch 58 3.2.5 Phối hợp liên ngành, liên địa phương 59 3.2.6 Khắc phục tính thời vụ trì lực cạnh tranh du lịch 59 3.2.7 Đào tạo nguồn nhân lực du lịch 60 3.2.8 Bảo vệ môi trường du lịch phát triển du lịch bền vững 61 3.3 Một số kiến nghị nhằm phát triển du lịch Yên Tử 64 Kết luận 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHỤ LỤC 70 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng LỜI CẢM ƠN Trải qua trình gần năm học tập trau dồi kiến thức trường Đại học Dân Lập Hải Phòng làm đề tài khóa luận tốt nghiệp thực niềm vinh dự lớn lao em Đầu tiên cho phép em gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy cô giáo trường giảng dạy truyền đạt cho em kiến thức, kinh nghiệm thực tế Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp em xin chân thành cảm ơn Thạc sỹ …đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, bảo em suốt trình học tập thời gian làm khóa luận Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn đến Ban Quản lý khu di tích danh thắng Yên Tử tạo điều kiện, cung cấp số liệu, tình hình thực tế hoạt động du lịch giúp em hồn thành khóa luận Tuy nhiên, điều kiện thời gian, kiến thức kinh nghiệm thân hạn chế nên khóa luận tốt nghiệp em khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận góp ý thầy bạn để khóa luận em hồn chỉnh Hải Phòng, ngày tháng năm 2019 SINH VIÊN THỰC HIỆN Trần Quốc Tuấn Sinh viên: Trần Quốc Tuấn - Lớp DL1801 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng dịch vụ lưu trúvà dịch vụ giải trí đêm cần có đầu doanh nghiệp.Để mờigọi nhà đầu đến Yên Tử, thành phố cần tổchức hội nghị xúc tiến đầu tưvới sách ưu đãi đặc biệt đất đai, thuế cho doanh nghiệp.Ngoài ra, ngân hàng cần ưu đãi lãi suất kì hạn vay vốn cho doanhnghiệp đầu phát triển du lịch, đặc biệt sản phẩm du lịch  Để huy động tối đa nguồn vốn đầu cho phát triển, tỉnh cần xây dựngcơ chế sách thơng thống, phù hợp để thu hút tạo nguồn vốn đầu tưphát triển hoạt động kinh doanh du lịch, huy động nguồn vốn để giải quyếtnhu cầu đầu Thực xã hội hóa cơng tác đầu phát triển du lịch, khuyếnkhích thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động kinh doanh du lịch dướinhiều hình thức khác nhau, đơn giản hóa thủ tục hành phát triển cácdịch vụ hỗ trợ đầu tư, đặc biệt có chế thích hợp để thu hút nguồn vốn trongnhân dân đầu vào du lịch Thực xã hội hóa cơng tác bảo tồn, tơn tạo khudi tích lịch sử 3.2.4 Quảng bá, xúc tiến du lịch  Biên tập phát hành ấn phẩm tiếng Việt tiếng Anh giới thiệu vềthiên nhiên, người, lịch sử, văn hóa điểm tham quan du lịch khu du lịch Yên Tử Ấn phẩm cần phải thực cách cơng phu mặt hình ảnh nội dung, đảm bảo tính mĩ thuật giá trị thơng tin hữu ích cho du khách nhà đầu nước, đặc biệt thông tin kêu gọi dự án đầu du lịch, thủ tục sách ưu đãi đầu  Biên tập xuất cẩm nang hướng dẫn du lịch Yên Tử, xây dựng đồ dẫn du lịch khu du lịch Yên Tử để tạo thuận lợi cho du khách tự khám phá đến Cung cấp thông tin cần thiết cho du khách phương tiện lại, điểm lưu trú, hệ thống điểm tham quan du lịch, điểm vui chơi giải trí, ăn uống bao gồm thơng tin tin cậy giá loại hình dịch vụ Yên Tử số điện thoại cần thiết để hỗ trợ du khách  Phát triển cập nhật thông tin website Yên Tử, thêm số ngôn ngữ phổ biến khác như: Hàn, Nhật, Trung Quốc, để chuyển tải Sinh viên: Trần Quốc Tuấn - Lớp DL1801 58 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng thơng tin hữu ích đến du khách giới thiệu sống động hình ảnh điểm đến du lịch Yên Tử Đồng thời, website cung cấp thông tin đầu du lịch cho doanh nghiệp tỉnh Để thực xúc tiến quảng bá có hiệu cần đầu kinh phí đúng, đủcho cơng tác để hình ảnh, thơng tin du lịch Yên Tử quảng bá sâu rộng ởtất cá kênh: tivi, radio, báo mạng, báo in, tờ rơi, Hằng năm tổ chức côngtác nghiên cứu thị trường, thu thập ý kiến du khách, công ty lữ hành vềhiệu công tác quảng bá xúc tiến du lịch để có điều chỉnh bổ sung cầnthiết kế hoạch quảng bá cho năm 3.2.5 Phối hợp liên ngành, liên địa phương Đẩy mạnh mối liên kết ngành, địa phương, liên kết vùng nhằmmục tiêu khai thác mạnh địa phương, tạo sản phẩm hấpdẫn, thỏa mãn nhu cầu ngày cao khách du lịch Sự phát triển du lịch có liên quan chặt chẽ với ngành địa phương Do đó, du lịchYên Tử phải tăng cường mối liên kết có chươngtrình phối hợp cụ thể với ngành có liên quan địa phương để tạothành sức mạnh thống nhất, nâng cao hiệu quản lí phát triển du lịch Cụthể như:  Khu du lịch Yên Tử cần phối hợp với huyện thị, thành địa bàn tỉnh Quảng Ninh để thực công tác quy hoạch, xây dựng khu điểm du lịch có thống với Sở Văn hóa – Thể thao Du lịch để quán định hướng phát triển, liên kết tour du lịch, phân kì đầu tư, nguồn vốn đầu phân cơng quản lí  Tăng cường liên kết chặt chẽ Khu du lịch Yên Tử với khu điểm du lịch địa bàn tỉnh nhà điểm du lịch tỉnh phía bắc thông qua liên kết thành tua tuyến du lịch để khai thác lợi nơi, đáp ứng nhu cầu du khách tác động đến viêc phát huy hiệu ngành du lịch 3.2.6 Khắc phục tính thời vụ trì lực cạnh tranh du lịch Sinh viên: Trần Quốc Tuấn - Lớp DL1801 59 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khách đến khu du lịch Yên Tử liên tục tăng năm qua Tuy nhiên, khách du lịch đến tậptrung vào số thời điểm năm, đông thời gian diễn Lễ hội Xuân Yên Tử vào mùng 10 tháng giêng đến hết tháng mùa xuân hàng năm, thời gian lại số lượt khách đến Do tính thời vụ hoạt động du lịch khu du lịchYên Tử thời gian quađã ảnh hưởng đến hiệu khai thác ngành du lịch chất lượng phục vụ du lịch đạt không cao tác động không tốt môi trường du lịch thời điểmtập trung đơng khách Do đó, để đa dạng đối tượng du lịch thời điểm trongnăm, khắc phục tính thời vụ, đảm bảo việc thực tốt nhu cầu khách du lịch vàtăng số lượt du khách đến Yên Tử tăng hiệu hoạt động du lịch thành phố, tỉnh thời gian tới cần thực giải pháp sau: Xác định khả kéo dài mùa vụ loại hình du lịch: Đây tiền đềquan trọng để từ vạch áp dụng chương trình hạn chếnhữngảnh hưởng bất lợi thời vụ du lịch Muốn phải tiến hành xác định số lượngvà cấu nguồn khách triển vọng du lịch mùa du lịch Chẳng hạn nhưkhách cơng vụ, người nghỉ hưu du lịch, an dưỡng vào mùa yên tĩnh.Những người có nhu cầu du lịch liên quan đến mùa du lịch Ban quản lí tập trung khai thác để kéo dài mùa vụ loại hình du lịchnghỉ dưỡng khu du lịch n Tử Đa dạng hóa ngành loại hình du lịch: Thơng thường loại hình du lịch gắnliền với thời vụ định loại hình du lịch nghỉ mát thường vào mùa hè, du lịch lễhội thường vào mùa xuân Vì vậy, để kéo dài thời vụ du lịch Yên Tử thìphải phát triển thêm loại hình du lịch như: du lịch sinh thái vào mùa hè, lễ hội văn hóa, du lịch mạo hiểm… (thời gian từ tháng đến tháng 9) Từ tạo nên lợi cạnhtranh mạnh mẽ khu du lịchtrong tỉnh đem lại nguồn doanh thu du lịch lớn hơncho địa phương 3.2.7 Đào tạo nguồn nhân lực du lịch Nâng cao chất lượng người lao động yếu tố định tăng trưởng du lịch Yên Tử, cần phải có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao Sinh viên: Trần Quốc Tuấn - Lớp DL1801 60 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng trình độ nghiệp vụ lao động có tiếp nhận nguồn lao động thông qua hệ thống đào tạo trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề Nhà nước Tỉnh Dành nguồn tài thích đáng để đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành cán nhân viên, kể việc đào tạo nước, đào tạo thông qua học hỏi kinh nghiệm nước cụ thể: Đào tạo lại quản lý chuyên ngành nghiệp vụ cán nhân viên công tác ban, đảm bao theo tiêu chuẩn quốc gia quốc tế Đào tạo bổ xung nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên tiếp nhận từ trường đại học dạy nghề nhà nước Đào tạo nghiệp vụ cho lao động thị xã tuyển vào ban Có chế độ khen thưởng kịp thời (nâng lương, đề bạt) cán nhân viên ham học hỏi, động, có tiến bộ, có sáng kiến hay áp dụng vào cơng tác thực Cùng với nghiêm khắc kỉ luật, xử phạt hành vi quan liêu, tham nhũng, thiếu lực, không tập trung công việc Đối cộng đồng địa phương: Chủ yếu tập trung vào hoạt động nâng cao nhận thức vấn đề có liên quan tới hoạt động du lịch hiểu biết giá trị tài nguyên môi trường, hiểu biết xã hội, kiến thực phấp luật… 3.2.8 Bảo vệ môi trường du lịch phát triển du lịch bền vững  Đối với môi trường tự nhiên Giải pháp bảo vệ tài nguyên, môi trường cần đặc biệt quan tâm vìbảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch vấn đề cần thiết góp phần quan trọngtrong phát triển du lịch bền vững Yên Tử Việc tổ chức thực tốt công tácbảo vệ tài nguyên môi trường du lịch góp phần nâng cao giá trị khu ditích tạo cho di tích điểm đến an tồn tin cậy cho du khách, góp phần quảng báhình ảnh tốt khu di tích linh thiêng đến với người, thu hút khách dulịch đến với Yên Tử ngày đông Tuy nhiên, bảo tồn tôn tạo phát triển tài nguyên du lịch phải đáp ứngnhu cầu kinh tế, văn hóa, xã hội, thẩm mỹ trì Sinh viên: Trần Quốc Tuấn - Lớp DL1801 61 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng sắcvăn hóa dân tộc, đảm bảo đa dạng sinh học, trình sinh thái bảncũng hệ sinh thái cho sống hệ mai sau Chính lýđó trình thực cần phải quan tâm đến số giải pháp sau: Tăng cường nghiên cứu, đo đặc tài nguyên môi trường (môi trườngđất, nước, không khí, rác thải…) khu vực Yên Tử, đặc biệt khu vựcchịu tác động lớn từ du lịch điểm du lịch Tháp Huệ Quang, Chùa Hoa Yên, Chùa Bảo Sái,Tượng An kỳ Sinh, Chùa Đồng tuyến đường hành hương để đề nhữngbiện pháp mang tính ứng dụng hiệu cao nhằm giảm thiểu tác độngđó Tăng cường kiểm tra giám sát việc bảo vệ môi trường tài nguyên,nghiêm cấm hành vi gây ảnh hưởng tới môi trường xung quanh di tíchvà khu rừng đặc dụng đặc khoanh vùng Phối hợp với ban ngành liênquan việc ngăn chặn, đồng thời có chương trình tạo việc làm thu nhậpbổ xung cho cộng đồng dân tộc người nhằm xoá bỏ tượng vào rừng lấygỗ, sắn bắt động vật hoang dã trái phép gây lên cố môi trường nhưcháy rừng, sạt lở đất…làm ảnh hưởng đến tính bền vững tài ngun mơitrường khu vực Tồn di tích, cơng trình dịch vụ nằm khu vực trung tâmdo vị trí nằm rải rác, với địa hình dốc nên việc thu gom nước thải khókhăn Do cần xây dựng hệ thống đường ống thoát nước bẩn riêng dẫn nướcvề bể tự hoại từ 10-15m3/bể nhà vệ sinh công cộng, điểm dịchvụ, nhà ga cáp treo tuyến đường hành hương Xây dựng nhà vệ sinh dọc tuyến bảo đảm mỹ quan, đại phục vụdu khách Đặt nhà vệ sinh lưu động dọc tuyến Đồng thời tiến hành nghiêncứu ứng dụng biện pháp xử lý rác thải để thay việc sử dụng thuốcphân hủy Bởi sở này, lượng rác thải phải thời giankhá lâu phân hủy hồn tồn Hơn việcsử dụng biện pháp nàycũng không đảm bảo tốt vấn đề môi trường cho đất đai Thực hoạt động thu gom rác thải xử lý chất thải : Tại cácđiểm du lịch, khu dịch vụ, điểm bến bãi đỗ xe, dọc tuyến đường hànhhương, Sinh viên: Trần Quốc Tuấn - Lớp DL1801 62 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng đường nội bố trí thùng chứa Những ngày thường khách,khối lượng rác thải nhỏ, lượng lao động tự thu gom rác, phân loại vô cơ, hữu cơrồi sau tập trung trạm trung chuyển Các ngày lễ hội chính, lượng rác thảilớn, lực lượng lao động phân loại tạp trung điểm thùng chứa rác, cuốingày thu gom vận chuyển khu xử lý rác có Thành phố Tổ chức chương trình giáo dục mơi trường, hoạt động nhằm hạnchế suy thoái bảo vệ phát triển hệ sinh thái không đốt, phá rừng,không khai thác bừa bãi tài nguyên rừng, tăng cường trồng xanh cácđiểm du lịch… cách hệ thống thường xuyên đặc biệt ngàylễ hội Có thể sử dụng phương pháp giáo dục truyền thống nhắc nhởtrực tiếp du khách, phát tờ rơi (với nội dung nhấn mạnh vai trò mơi trường),tun truyền qua đài phát  Đối với môi trường xã hội Sự phát triển du lịch gắn với cộng đồng địa phương Vai trò cộngđồng dân cư địa phương lớn họ vừa khách du lịch, vừa người phụcvụ dịch vụ du lịch, vừa góp phần tạo nên môi trường xã hội cho du lịch pháttriển Để đạt mục tiêu phát triển du lịch bền vững việc nâng cao nhậnthức đời sống cộng đồng dân cư nơi cần thiết Các giải phápnày cần tập trung số vấn đề sau: Tiến hành kiểm định lại việc cho thuê mặt kinh doanh, sởđó để đặt phương án giảm giá thuế cho hộ có hồn cảnh khó khăn tạođiều kiện cho họ nâng cao thu nhập cải thiện đời sống Đồng thời tiến hành thuênguồn lao động tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường sở ưu tiêncho cá nhân có đủ điều kiện xã Tạo điều kiện cho cá nhân địa phương có việc làm sởkhốn rừng cho hộ gia đình Trên sở đó, điều kiện định họ cóthể khai thác nguồn tài nguyên từ rừng để phục vụ cho du lịch Lồng ghép nâng cao nhận thức cộng đồng phát triển du lịch vàocác chương trình, dự án, phối hợp với phương tiện thông tin đại chúngđẩy Sinh viên: Trần Quốc Tuấn - Lớp DL1801 63 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng mạnh cơng tác giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết phát triển du lịchbền vững cho cộng đồng nhân dân địa phương Khuyến khích doanh nhân, doanh nghiệp hoạt động du lịch địabàn khu vực cộng đồng dân cư địa phương tham gia tích cực vào hoạt độngdu lịch, vào nỗ lực bảo vệ, tôn tạo phát triển tài nguyên du lịch, tham gia giữvệ sinh môi trường điểm du lịch khu vực Cần tiến hành đầu thoả đáng cho việc trì tổ chức lễ hội truyềnthống hàng năm Yên Tử sở kinh phí lấy từ nguồn thu du lịch Đây làđiều cần thực nghiêm chỉnh quy mô khơng lý xã hội mà gócđộ đó, sắc, mặt khu di tích Yên Tử việc thuhút nguồn khách du lịch đến tham quan Cần nghiên cứu thống kê giá trị văn hoá truyền thống địaphương sở sách, báo, tài liệu cổ hay tài liệu truyền miệng…để từđó tiến hành xây dựng tổ chức lại hệ thống lễ hội vốn đặc sắc vàphong phú địa phương Ngoài điểm biểu diễn văn nghệ truyền thống tổ chức chân hệthống cáp treo, cần tiến hành quy hoạch thêm số điểm biểu diễn vănnghệ,ca múa nhạc dân tộc với chương trình độc đáo, đặc sắc dọc theo tuyến dulịch nhằm giữ chân khách tạo sắc thái dân gian cho khách du lịch 3.3 Một số kiến nghị nhằm phát triển du lịch Yên Tử Quy hoạch thức khu di tích danh thắng Yên Tử, chỉnh trang đô thị đem lại môitrường xanh - - đẹp, thực nghiêm túc biện pháp giữ gìn an ninhchính trị, trật tự xã hội thực nề nếp, mua bán, khai thác dịch vụ du lịch mộtcách văn minh, không chèo kéo, nài ép du khách Đó yếu tố định sựsống còn, phát triển khu, điểm du lịch Tổ chức điều tra phân loại tài nguyên du lịch địa phương, xã hội hóa việcbảo vệ tài nguyên thiên nhiên du lịch nhằm cải thiên hoạt động dịch vụ du lịch,từng bước cải thiện môi trường du lịch Sinh viên: Trần Quốc Tuấn - Lớp DL1801 64 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Sản phẩm dịch vụ du lịch địa phương cần đa dạng hóa nâng cao chấtlượng Xây dựng tuyến, điểm, chương trình tour du lịch tổchức đàotạo đội ngũ lao động phục vụ du lịch địa phương Phát huy vai trò Ban Quản lí du lịch Yên Tử Đội liên ngành quản lí du lịch để kiểm soát hoạt động sở lưu trú địa phương Việc kiểm soátchặt chẽ khách lưu trú tránh tệ nạn xã hội đảm bảo an toàn chokhách, an ninh quốc gia, quản lí tốt hoạt động du lịchvà chất lượng dịch vụ Thành lập Trung tâm thông tin hướng dẫn khách du lịch nhằm khaithác sở liệu du lịch địa phương: cung cấp nội dung cho hoạt độngquảng bá, xúc tiến, tài liệu hoạt động lễ hội du lịch Yên Tử,… cầu nối gắn kết chương trình du lịch Trung ương, tỉnh với đơnvị kinh doanh du lịch địa phương tìm hội tổ chức khóa đào tạo chonguồn nhân lực du lịch địa phương Ban Quản lý phát triển du lịch quan quảnlí thích hợp Việc thành lập Trung tâm thông tin hướng dẫn du lịch sángkiến tốt để thúc đẩy kinh doanh lữ hành địa phương Cần cónhững sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, mời gọi đối tác, tạo hànhlang pháp lý thơng thống, thúc đẩy thành phần kinh tế tham gia đầu pháttriển du lịch Duy trì cơng tác tổ chức kết, tổng kết, đánh giá hoạt động du lịch cáccơ quan, đơn vị quản lí, sở lưu trú, đơn vị kinh doanh địa bàn nhằmkịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm Ban quản lí khu di tích n Tử có trách nhiệm quản lí khách du lịch như: đăng kí tạm trú đảm bảo an ninh, an tồn cho khách, quản lícác đơn vị kinh doanh du lịch địa phương đạo đức kinh doanh, vệ sinh môitrường, chợ địa phương, xây dựng sở vật chất thực chương trìnhvăn hóa thể thao Với đặc thù công việc giải việc, Ban quản lí khu di tíchYên Tử nên thường xuyêntổ chức việc kiểm trahoạt động đơn vị Sinh viên: Trần Quốc Tuấn - Lớp DL1801 65 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng địa bàn nhằm lập trật tự kinh doanh địa phươngvà bảo vệ quyền lợi cho khách hàng người dân địa phương Giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo dịch vụ hàng hóa niêm yết vàbán giá Hướng dẫn sở lưu trú thực tốt việc khai báo khách nghỉ qua đêm có thái độ phục vụ khách tốt hơn, tạo môi trường lànhmạnh ấn tượng tốt cho du khách Xử lí nghiêm trường hợp vi phạm tình trạng nói thách, còmồi, lơi kéo khách, tranh mua, tranh bán gây trật tự công cộng Đặc biệt, đềxuất quy hoạch, kế hoạch xếp bố trí chỗ cho mặt hàng buôn bán ổn định,đảm bảo mỹ quan đô thị vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm phục vụ du kháchngày tốt Sinh viên: Trần Quốc Tuấn - Lớp DL1801 66 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Kết luận Sau nghiên cứu tiềm năng, trạng định hướng phát triển du lịchở khu di tích danh thắng Yên Tử, khóa luận rút số kết luậnnhư sau: Khu di tích danh thắng n Tử nơi có vị trí thuận lợi, thịtrường cung cấp khách du lịch lớn, lượng khách tiềm cao Ngồi ran Tử mang nguồn tài nguyên tự nhiên nhân văn vôcùng phong phú đa dạng Tuy nhiên, nguồn thông tin khu du lịchYên Tử đến với du khách chưa nhiều Do cần có biện pháp quảngcáo nhằm thu hút ý đối tượng thông qua phương tiệnthông tin, với việc kết hợp với điểm du lịch khác Vịnh Hạ Long,Móng Cái tạo thành tuyến du lịch tham quan có chất lượng cao Mặc khu vực có khả hấp dẫn khách du lịch, nhiên Yên Tửvẫn chưa khai thác triệt để nguồn tài nguyên khu vực để phục vụcho du lịch Do cần tiến hành kết hợp nhiều loại hình du lịch để tăng sựphongphú cho khu du lịch Yên Tử Cần tiến hành tăng cường triệtđể phát triển sở vật chất phù hợp nhằm đảm bảo phục vụ cho nhu cầu dukhách Tuy nhiên, việc nâng cấp xây dựng sở phảiđảm bảo tính hợp lý phân bố hài hòa tổng quan tựnhiên văn hóa Mơi trường vấn đề đáng quan tâm khu vực Bên cạnh mơitrường nước mơi trường khơng khí giai đoạn đầu q trình ơnhiễm trạng mơi trường rác thải đáng lo ngại Do cần tiến hànhnhững biện pháp hữu hiệu để hạn chế vấn đề Có thể khẳng định tương lai không xa, với thành công đãđạt mặt hạn chế khắc phục hoạt động du lịchđến di tích lịch sử văn hố ngày sơi động hơn, khai thác có hiệu quảhơn tiềm sẵn có mình, góp phần vào phát triển bền vững củakhu vực nói riêng tỉnh Quảng Ninh nói chung Sinh viên: Trần Quốc Tuấn - Lớp DL1801 67 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Những đề xuất nêu lànhững suy nghĩ ban đầu dựa nghiên cứu thực tế tri thức khoa họctích luỹ Cần bổ sung hoàn chỉnh cho giải pháp triểnkhai thực tế Trong quán trình làm luận văn hơng thể tránh khỏi thiếu sót,em mong nhận ý kiến đóng góp thầy Em xin chân thành cảmơn Sinh viên: Trần Quốc Tuấn - Lớp DL1801 68 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Bộ VH - TT - Quy định Nhà nước hoạt động quản lý văn hóa thể thao Luật bảo vệ môi trường Nguyễn Trần Chương – Chùa Yên Tử Nhà xuất văn hóa thơng tin Hà Nội Phạm Trung Lương Du lịch sinh thái, vấn đề lý luận thực tiễn phát triển Việt Nam Nhà xuất giáo dục 2002 Nghị số 88/2017/NQ-HĐND, HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua ngày 13/12/2017 Internet https://vnexpress.net/thoi-su/quang-ninh-thu-hon-10-ty-dong-phitham-quan-yen-tu-trong-gan-2-thang-3716701.html http://baoquangninh.com.vn/du-lich/201808/chao-mung-nam-dulich-quoc-gia-2018-ha-long-quang-ninh-yen-tu-doi-thay2397396/index.htm http://banquanlyyentu.vn/chi-tiet-bai-viet/-/viewarticle/1/1503967881028/1506904921711 http://banquanlyyentu.vn/co-cau-to-chuc1 https://vietnammoi.vn/thenh-thang-duong-vao-hoi-xuan-yen-tu82018.html Sinh viên: Trần Quốc Tuấn - Lớp DL1801 69 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng PHỤ LỤC Sinh viên: Trần Quốc Tuấn - Lớp DL1801 70 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Trần Quốc Tuấn - Lớp DL1801 71 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Trần Quốc Tuấn - Lớp DL1801 72 ... chung du lịch phát triển du lịch - Phân tích đánh giá thực trạng phát triển du lịch khu di tích Đơng n Tử b Các yêu cầu cần giải - Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển du lịch khu di tích Đơng n Tử. .. hoạt động du lịch doanh thu 47 Chương 3 :Một số giải pháp nhằm phát triển khu du lịch Đông Yên Tử 50 3.1 Định hướng bảo tồn di sản văn hóa phát triển du lịch khu vực Đơng n Tử ... triển du lịch  Chương 2: Thực trạng hoạt động du lịch khu du lịch Đông Yên Tử  Chương 3: Một số giải pháp nhằm phát triển khu du lịch Đông Yên Tử Sinh viên: Trần Quốc Tuấn - Lớp DL1801 Khóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm phát triển du lịch tại khu di tích đông yên tử , Một số giải pháp nhằm phát triển du lịch tại khu di tích đông yên tử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay