Tìm hiểu khả năng khai thác và phát triển một số tuyến du lịch phục vụ du lịch trekking tại sa pa

85 3 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:06

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: VĂN HÓA DU LỊCH Sinh viên: ĐÀM HƯƠNG GIANG Giảng viên hướng dẫn: ThS.VŨ THANH HƯƠNG HẢI PHÒNG – 2019 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - TÌM HIỂU KHẢ NĂNG KHAI THÁC PHÁT TRIỂN MỘT SỐ TUYẾN DU LỊCH PHỤC VỤ DU LỊCH TREKKING TẠI SA PA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: VĂN HÓA DU LỊCH Sinh viên : ĐÀM HƯƠNG GIANG Giảng viên hướng dẫn:ThS.VŨ THANH HƯƠNG HẢI PHÒNG - 2019 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Đàm Hương Giang Mã SV:1412601046 Lớp: VH1802 Ngành:Văn Hóa Du Lịch Tên đề tài: Tìm hiểu khả khai thác phát triển số tuyến du lịch phục vụ du lịch trekking Sa Pa NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Địa điểm thực tập tốt nghiệp CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Thanh Hương Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Khoa Du lịch – Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Tìm hiểu khả khai thác phát triển số tuyến du lịch phục vụ du lịch Trekking Sa Pa Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN năm Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Hải Phòng, ngày tháng năm 2019 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: Đơn vị công tác: Họ tên sinh viên: .Chuyên ngành: Nội dung hướng dẫn: Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp Đánh giá chất lượng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…) Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Đạt Không đạt Điểm: Hải Phòng, ngày tháng năm 2019 Giảng viên hướng dẫn QC20-B18 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN Họ tên giảng viên: Đơn vị công tác: Họ tên sinh viên: Chuyên ngành: Đề tài tốt nghiệp: Phần nhận xét giáo viên chấm phản biện Những mặt hạn chế Ý kiến giảng viên chấm phản biện Được bảo vệ Không bảo vệ Điểm phản biện Hải Phòng, ngày … tháng … năm Giảng viên chấm phản biện QC20-B19 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập mái trường Đại học Dân lập Hải Phòng em nhận bảo tận tình thầy cô giáo Được quan tâm thầy cô ban giám hiệu nhà trường chúng em trưởng thành học hỏi nhiều điều Các thầy cô tạo điều kiện tốt để chúng em sâu thâm nhập vào thực tế Chúng em có hội để kiểm chứng điều học kinh nghiệm thực tiễn, có thật Kinh nghiệm, tri thức mà thầy cô trang bị cho chúng em vốn tài sản quý giá để chúng em bước vào đời Em xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới toàn thể thầy cô Ban Giám hiệu nhà trường, thầy cô giảng dạy chúng em suốt thời gian theo học mái trường Đại học Dân lập Hải Phòng, thầy tổ mơn khoa Văn hóa Du lịch Em xin chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, công tác tốt, tiếp tục cống hiến cho nghiệp “trồng người” cao quý toàn dân tộc Trong suốt thời gian làm đề tài “Tìm hiểu khả khai thác phát triển số tuyến du lịch phục vụ du lịch Trekking Sa Pa”, em bảo, hướng dẫn tận tình ThS.Vũ Thanh Hương (giảng viên khoa Văn hóa Du lịch – trường Đại học Dân lập Hải Phòng) Nhân đây, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô Trong q trình làm đề tài khóa luận kiến thức, kinh nghiệm hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp để khóa luận hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày tháng năm Sinh viên Đàm Hương Giang MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ DU LỊCH TREKKING 1.1 Cơ sở lý luận loại hình du lịch Trekking 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc trưng 1.1.3 Các thành tố cấp độ du lịch Trekking 1.1.4.Vị trí phân loại du lịch Trekking 11 1.2 Du lịch Trekking giới Việt Nam 13 1.2.1.Du lịch Trekking giới 13 1.2.2.Sự hình thành phát triển loại hình du lịch Trekking Việt Nam 15 1.2.3.Một số điểm du lịch Trekking tiêu biểu Việt Nam 18 TIỂU KẾT CHƯƠNG 21 CHƯƠNG TÌM HIỂU MỘT SỐ TUYẾN DU LỊCH PHỤC VỤ DU LỊCH TREKKING TẠI SA PA 22 2.1 Giới thiệu khái quát Sa Pa 22 2.1.1 Lịch sử hình thành 22 2.1.2 Điều kiện tự nhiên 23 2.1.3 Dân cư 30 2.2 lược hoạt động du lịch Sa Pa 31 2.3 Hoạt động Trekking loại hình du lịch Trekking Sa Pa 34 2.4 Điều kiện chủ thể tham gia 39 2.4.1 Thị trường khách 39 2.4.2 Nhà quản lý cộng đồng địa phương 40 2.5 Một số tuyến du lịch phục vụ du lịch Trekking Sa Pa 41 2.5.1 Một số tuyến Trekking 41 2.5.2 Thông tin cần cung cấp cho du khách trước chuyến Trekking 52 2.5.3 Vai trò nhiệm vụ nhân viên phục vụ 53 CHƯƠNG THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH TREKKING TẠI SA PA 56 3.1 Thực trạng khai thác kinh doanh du lịch Trekking 56 3.2 Định hướng phát triển du lịch Trekking Sa Pa 57 3.2.1.Phát triển du lịch Trekking gắn kết với cộng đồng địa phương 57 3.2.2.Phát triển du lịch Trekking theo quan điểm du lịch sinh thái 59 3.2.3.Kết hợp Du lịch Trekking với Du lịch nghỉ dưỡng Spa 60 3.2.4.Kết hợp Du lịch Trekking với Du lịch văn hóa lễ hội 60 3.2.5.Kết hợp Du lịch Trekking với Teambuilding 60 3.3 Giải pháp nhằm phát triển du lịch Trekking Sa Pa 61 3.3.1 Giải pháp quản lí 61 3.3.2 Đầu tư sở hạ tầng, sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch Trekking 61 3.3.3 Nâng cao lực tăng cường tham gia cộng đồng 62 3.3.4 Tăng cường quảng bá loại hình du lịch Trekking Sa Pa 63 3.3.5 Hỗ trợ tài nguyên du lịch 65 3.3.6 Đảm bảo vệ sinh môi trường 66 3.3.7 Đảm bảo an toàn cho khách du lịch tham gia loại hình du lịch Trekking 66 3.4 Một số kiến nghị 67 3.4.1 Đối với nhà nước 67 3.4.2 Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 68 3.4.3 Đối với Sở Văn hóa – Thể thao Du lịch 68 3.4.4 Đối với ban, ngành chức tỉnh 68 TIỂU KẾT CHƯƠNG 69 KẾT LUẬN 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 PHỤLỤC 73 động du lịch Trekking kết hợp với vui chơi, giải trí Kết thúc chương trình nhà tổ chức cần chuẩn bị huy hiệu chứng nhận du khách chinh phục thử thách mà họ tham gia Có loại huy hiệu chứng nhận leo núi, đạp xe, bộ… 3.3 Giải pháp nhằm phát triển du lịch Trekking Sa Pa 3.3.1 Giải pháp quản lí Xây dựng sách phát triển du lịch Trekking phù hợp, tạo thành hành lang pháp lí thơng thống, có sách hỗ trợ cộng đồng địa phương tham gia vào hoạt động phục vụ du lịch Trekking hỗ trợ kinh phí, ưu tiên quyền vay vốn để hộ dân phát triển ngành nghề Có quản lý đồng bộ, phối kết hợp việc lên kế hoạch quản lí cấp từ trung ương đến địa phương, đến hộ gia đình tham gia tham gia cung cấp dịch vụ du lịch cụ thể Xác định rõ quyền lợi, chức nhiệm vụ cụ thể để phát huy mặt mạnh, giảm thiểu mặt yếu cấp Đặt du lịch Trekking quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, với loại hình du lịch khác du lịch nghỉ dưỡng, du lịch làng bản, du lịch nghiên cứu học tập… Từ đó, trọng kết hợp hài hòa loại hình du lịch nhằm bổ sung tính phong phú, hấp dẫn cho tuyến, điểm du lịch Tiêu chuẩn hóa sở lưu trú nâng cao chất lượng phục vụ cung cấp thơng tin hữu ích cho khách du lịch để họ có lựa chọn phù hợp với thị hiếu khả chi trả Thẩm tra lại nhà nghỉ “homestay”, tham mưu cho UBND huyện thu hồi giấy phép đăng kí kinh doanh hộ không đủ điều kiện kinh doanh lưu trú (vận động số hộ không đủ điều kiện hay thường xun khơng có khách) Giúp hỗ trợ hộ dân tham gia cung cấp dịch vụ du lịch khác thổ cẩm, dịch vụ ăn uống… 3.3.2 Đầu tư sở hạ tầng, sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch Trekking Du lịch Trekking loại hình trọng đến việc xây dựng sở hạ tầng thực tế để thu hút khách du lịch đến với loại hình Sa Pa việc xây dựng hệ thống giao thơng thuận tiện, an tồn đại rút ngắn khoảng thời gian di chuyển du khách góp phần thu hút nhiều du khách đến với thành phố Hệ thống sở hạ tầng phát triển tăng tốc độ lưu thơng, tiết kiệm chi phí vận chuyển nhằm phục vụ tốt cho hoạt động du lịch Thị trấn Sa Pa cần: 61 a Đối với sở hạ tầng Kiểm tra chặt chẽ chất lượng phương tiện giao thông đội ngũ tài xế cần phải có trách nhiệm thái độ phục vụ mực, tuân thủ quy tắc tham gia giao thông Phát triển hệ thống dịch vụ công cộng, tiện nghi, đại Đảm bảo hệ thống viễn thông, thông tin liên lạc đạt tiêu chuẩn quốc tế tới khu, điểm du lịch Xây dựng trung tâm vui chơi, giải trí, mua sắm, nghỉ dưỡng, trò chơi tạo cảm giác mạnh để đa dạng thêm hoạt động du lịch Trekking b Đối với sở vật chất kỹ thuật Tổ chức cung cấp dịch vụ điểm tổ chức tour du lịch Trekking cho khách du lịch Trekking Hỗ trợ nhập phương tiện vận chuyển khách cao cấp mà nước chưa sản xuất trực thăng, khinh khí cầu… Phát triển hệ thống khu, điểm du lịch, sở lưu trú du lịch, nhà hàng, sở dịch vụ thông tin, tư vấn du lịch, sở dịch vụ đặt giữ chỗ, đại lý, hướng dẫn, phương tiện sở dịch vụ phục vụ vận chuyển khách du lịch 3.3.3 Nâng cao lực tăng cường tham gia cộng đồng Chất lượng nguồn nhân lực xem yếu tố then chốt định chất lượng dịch vụ khả cạnh tranh Công tác đào tạo, bồi dưỡng phải tổ chức thường xun, liên tục để ln có lực lượng lao động bổ sung cho ngành kịp thời nâng cao trình độ tay nghề lao động ngành, giúp họ trở nên chuyên nghiệp Đối với du lịch Trekking, để tạo nguồn nhân lực chấ lượng cao gắn với với cư dân địa phương cần: Giáo dục thực hành bảo vệ di sản Việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên, tài nguyên, sinh cảnh cư dân địa bàn có ý nghĩa định cho bảo tồn họ người tiếp xúc có tác động thường xuyên với địa bàn Từ việc giáo dục ý thức bảo vệ di sản có điều kiện phát triển du lịch Trekking cách bền vững Vì vậy, cần đưa chương trình giáo dục bảo vệ di sản, bảo vệ mơi trường, cảnh quan vào cộng đồng đối tượng thiếu niên Cùng với việc giáo dục cộng đồng cần phải kèm với tuyên truyền, giáo dục du khách họ khơng gắn bó với môi trường thiên nhiên lâu dài họ số đơng Nếu khơng có trách nhiệm bảo vệ mơi trường tác hại ghê gớm để lại hậu nặng nề 62 Do tính chất sản phẩm du lịch Trekking sản phẩm cần có nhiều sản phẩm bổ trợ dịch vụ khn vác, dịch vụ dẫn đường Chính mà tỉnh mở khóa huấn luyện cho người dân địa nghiệp vụ ngoại ngữ, người địa phương họ am hiểu địa lý văn hóa địa phương Có thể th huấn luyện viên chun nghiệp thành phố xuống giảng dạy hay huấn luyện viên thuộc lĩnh vực đạp xe, leo núi làm công tác giảng dạy huấn luyện Bên cạnh tỉnh nên in ấn phát hành miễn phí tài liệu cho hướng dẫn viên du lịch người địa để họ hiểu rõ loại hình du lịch Cần thành lập trường nghiệp vụ du lịch Trekking, tổ chức đào tạo liên kết với trường có uy tín nước đào tạo cho học viên kiến thức chuyên môn Đưa môn du lịch Trekking vào giảng dạy ngành học ngành du lịch Việc cấp chứng hay văn cho cá nhân hồn thành xong khóa học chứng lượn, chứng môn thể thao leo núi cần thiết để thuận tiện cho việc phù hợp với nghiệp vụ sau Ngồi ra, người tốt nghiệp phải có chứng cứu quan y tế cấp Do vậy, cần phải phối hợp nhịp nhàng quan chức việc thành lập trường nghiệp vụ du lịch 3.3.4 Tăng cường quảng bá loại hình du lịch Trekking Sa Pa Trong ngành Du lịch, việc quảng bá, xúc tiến có vai trò quan trọng việc phát triển địa phương Hoạt động góp phần lớn việc tạo cảm nhận du khách hình ảnh hấp dẫn địa phương Chính vậy, Sa Pa nên trọng hình thức hoạt động sau: Cần đổi nhận thức du khách du lịch Trekking Sa Pa, Lào Cai thông qua việc đa dạng hóa cách thức quảng bá thực quảng bá cách thường xuyên Nếu có hội th chun gia nước cố vấn nước để tạo tài liệu quảng bá thực chuyên nghiệp hiệu họ có nhìn mẻ đặc trưng, điểm hấp dẫn vốn có du lịch Trekking Sa Pa Thơng qua học hỏi phương pháp độc đáo, đa dạng để địa phương áp dụng Tại điểm bán quà lưu niệm địa phương tổ chức Trekking in hình ảnh trò chơi mạo hiểm lên áo phơng thay bán áo phơng in hình truyền thống Điều hấp dẫn du khách ưa mạo hiểm đến trải nghiệm mua áo làm kỉ niệm theo đồn mặc thành áo nhóm thú vị 63 Với thời đại cơng nghệ 4.0 hội chợ loại hình du lịch Trekking nên mở khu vực để chơi trò chơi thực tế ảo Những trò chơi nên trò mạo hiểm mà địa phương thực cầ quảng bá Việc làm vừa giúp cho địa phương quảng bá hình ảnh mà thu hút du khách khắp nơi đến trải nghiệm địa phương Việc sản xuất loại bang đĩa, ấn phẩm quảng bá thương hiệu du lịch Trekking cho Sa Pa phải thực cách chuyên nghiệp chất lượng Không nên làm cho có mà phải thực ý đến chất lượng, thẩm mỹ hiệu tác động đến du khách Tài liệu quảng bá nhằm đến đối tượng du khách nước khác với tài liệu quảng bá dành cho thị trường khách nước Kêu gọi tạo điều kiện cho đoàn làm phim đến thực cảnh quay mạo hiểm địa phương Tác dụng quảng bá qua phim ảnh lớn hình thức có tính chất gián tiếp đồng thời thu hút ý lớn khán giả khơng nước mà thu hút khán giả nước ngồi, kích thích tò mò họ đến với địa phương Nên tăng cường tổ chức tour khảo sát (Farm trip) cho hãng lữ hành nước ngồi để khuyến khích họ đưa địa phương vào tuyến, điểm đến ưu tiên họ Việc giới thiệu sản phẩm du lịch thông qua hội thảo, hội chợ tài liệu quảng bá khó thuyết phục tin tưởng đối tác Một phương pháp quảng bá du lịch Trekking địa phương nước ngồi cách tốt tham gia hội nghị, hội chợ du lịch khu vực giới Tuy nhiên, muốn thực đạt kết tốt từ hoạt động công tác chuẩn bị cần thực kỹ lưỡng mặt nhân lẫn tài liệu quảng bá Nhân tham gia phải có chuyên nghiệp, có trình độ, có kỹ trình bày thuyết trình có tính thu hút thuyết phục cao làm bật sức hút du lịch Trekking địa phương Cũng cần ý đến phần trang trí, thiết kế gian hàng hội chợ nhằm tạo độc đáo đặc trưng du lịch mạo hiểm địa phương để thu hút đối tác đến đầu tư Chủ động xây dựng chương trình xúc tiến du lịch Trekking, liên kết website thường xuyên trao đổi, cập nhật đăng tải thông tin website du lịch, phát hành nâng cao chất lượng kênh thông tin, ấn phẩm quảng bá du lịch Chủ động đăng ký với Tổng cục du lịch để có logo du lịch Sa Pa 64 website Tổng cục du lịch Tích hợp trang thơng tin điện tử Sa Pa, Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch vào cổng chung, để khách du lịch dễ dàng cập nhật tra cứu Mở rộng tăng cường hợp tác với tỉnh bạn quốc tế, thông qua tổ chức hoạt động, kiện du lịch, xây dựng hợp tác việc khai thác tuyến du lịch Trekking hấp dẫn Sa Pa 3.3.5 Hỗ trợ tài nguyên du lịch Phân chia khu vực hoạt động du lịch Trekking theo mức độ bảo tồn tài nguyên để có biện pháp quy định cụ thể với khu vực Ban hành quy định chặt chẽ với du khách: - Về lượng khách: Không người vùng du lịch hạn chế (phân khu bảo vệ nghiêm ngặt), vùng du lịch mở rộng (phân khu phục hồi sinh thái) điểm du lịch bị xuống cấp trầm trọng - Về ý thức khách du lịch: Tôn trọng tài nguyên môi trường văn hóa địa; Khơng có hành vi cư xử, ăn mặc phản cảm thôn làng bảo tồn; Cấm tự ý mở lối mòn; Cấm hoạt động dùng lửa rừng, hạn chế hoạt động nghỉ qua đêm sử dụng lều bạt lớn rừng, khuyến khích việc lại bản/làng tham gia du lịch cộng đồng; Cấm hình thức khai thác, săn bắn động vật rừng - Kết hợp việc bảo tồn tài nguyên song song với việc phát triển du lịch: Thiết kế xây dựng thùng rác trải dài phù hợp tuyến du lịch, đường đi; Thành lập đội ngũ chuyên tu sửa, bảo dưỡng tuyến Trekking, hệ thống nước, thu gom rác - Bảo tồn văn hóa: Nghiên cứu phục hồi lại nét văn hóa truyền thống lễ hội, phong tục… phù hợp địa phương; Hình thành đội văn nghệ dân gian: điệu múa đặc trưng miền núi, tỉnh hay điệu nhạc bản/làng; 65 Tập trung thành lập ngành nghề có khả phát triển bản/làng, từ giới thiệu hoạt động với công ty du lịch tạo nên mối liên kết bền chặt hai bên - Xây dựng mơ hình nhỏ sinh động trung tâm giới thiệu Vườn quốc gia Hoàng Liên tuyến Trekking 3.3.6 Đảm bảo vệ sinh môi trường Du lịch Trekking loại hình gắn liền với tự nhiên trực tiếp tác động đến môi trường tự nhiên thông qua hoạt động người Sa Pa thị trấn mạnh sinh thái, toàn sản phẩm du lịch thị trấn dựa vào khai thác môi trường tự nhiên Hiện nay, vấn đề ô nhiễm xuất nhiều khu du lịch ý thức người dân du khách Vì vậy, giải pháp đặt nâng cao ý thức bảo vệ mơi trường du lịch sinh thái, khơng nhiệm vụ quan chức thị trấn, doanh nghiệp du lịchdu khách người dân địa Trước tiên, hướng dẫn viên du lịch phải người ý thức điều làm gương cho du khách Cần tuyên truyền vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường trước hết phương diện di chuyển họ trước tham gia vào chương trình chuyến Cần phải có tiêu chuẩn đánh giá phù hợp cho khu du lịch “xanh sạch” để đánh giá vấn đề vệ sinh môi trường Bố trí thùng rác, nhà vệ sinh hợp lý thân thiện với môi trường Việc xây dựng nhà nghỉ rừng hay khu ven núi phải đảm bảo mỹ quan với môi trường xung quanh Việc thu gom rác khu vực mà đoàn qua, không thải rác xuống nước đào hố chôn rác điểm tập trung rác cần thiết Các chế tài xử phạt hay lệ phí mơi trường nên áp dụng 3.3.7 Đảm bảo an toàn cho khách du lịch tham gia loại hình du lịch Trekking Việc đảm bảo an toàn cho du khách tham gia loại hình du lịch Trekking điều cần thiết ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng sức khỏe du khách Vì vậy, nhà tổ chức cần phải: Cung cấp thông tin rủi ro mà du khách gặp phải chuyến Thông qua việc in sách báo, ấn phẩm cho du khách biết hiểm họa họ gặp phải tham gia loại hình cách xử lý gặp tình Các nhà tổ chức phải lên kế hoạch thật cụ thể chi tiết, bên cạnh cần có phương án ngăn ngừa rủi ro 66 Nên quy hoạch phát triển khu du lịch Trekking gần trung tâm y tế địa phương hay tỉnh Nhà khai thác cần khảo sát địa hình thời tiết để thiết kế tour phù hợp nhằm đảm bảo tính an tồn cao cho du khách tham gia loại hình Kiểm tra tình trạng sức khỏe du khách, bệnh tiền sử, nồng độ cồn Đặc biệt với môn thể thao leo núi trước cho khách tham gia loại hình Trang bị trang thiết bị hỗ trợ đầy đủ đạt yêu cầu cho du khách, thiết bị thông tin liên lạc hỗ trợ cho du khách chuyến Thường xuyên bảo trì, sửa chữa cần thiết trang bị dự phòng nhằm đảm bảo an toàn cho chuyến Kiểm tra tình trạng sử dụng trang thiết bị cách ghi vào sổ nhật ký theo dõi hàng ngày thiết bị Kiểm tra thể trạng trọng lượng người tham gia để có lựa chọn trang thiết bị phù hợp cho du khách tham gia Hướng dẫn kỹ cứu chỗ hô hấp nhân tạo, bang bó, rửa vết thương cho du khách tham gia chương trình Cần thực cơng tác huấn luyện kỹ cho du khách tham gia du lịch Trekking Mua bảo hiểm du lịch Trekking cho du khách cách giúp phòng ngừa rủi ro gián tiếp 3.4 Một số kiến nghị 3.4.1 Đối với nhà nước Sa Pa với phong cảnh tuyệt đẹp hệ thống động thực vật, núi non trùng điệp điều kiện thuận lợi để phát triển loại hình du lịch Trekking Tuy nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội nơi nhiều khó khăn nên hoạt động du lịch chưa phát huy hết mạnh chưa tương xứng với thiên nhiên ban tặng Để thu hút vốn đầu tư, nhà nước cần ban hành sách ưu đãi nhà đầu tư du lịch Lào Cai Sa Pa, tạo điều kiện cho Sa Pa tăng cường cải thiện hạ tầng giao thơng, phát triển nguồn nhân lực du lịch có chất lượng cao Bên cạnh nhà nước cần có giải pháp nhằm ổn định tình hình trị - xã hội địa bàn tỉnh: xây dựng củng cố tình đồn kết dân tộc anh em Đây khu vực miền núi trọng yếu hiểm trở, cần thắt chặt an ninh, phát triển xử lý kịp thời hành vi phản động chống đối để tạo mơi trường thuận lợi, an tồn cho du lịch phát triển 67 3.4.2 Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Ủy ban nhân dân tỉnh nên quy định phân vùng chức cho phận để quản lý tốt tài nguyên du lịch nói chung tài nguyên du lịch Trekking nói riêng Phối hợp với sở kế hoạch đầu tư nhanh chóng thẩm định phê duyệt dự án đầu tư du lịch Phối hợp với sở tài nguyên môi trường việc nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học Vườn quốc gia Hoàng Liên khu rừng đặc dụng Ủy ban nhân dân tỉnh cần quan tâm đến đời sống cộng đồng dân tộc thiểu số nơi mà hoạt động du lịch Trekking diễn Họ chưa thực hưởng lợi ích từ hoạt động du lịch Xây dựng chiến lược phát triển du lịch Trekking dài hạn, núi Phan Si Păng Vườn quốc gia Hồng Liên giữ vị trí then chốt, điểm nhấn để hấp dẫn du khách 3.4.3 Đối với Sở Văn hóa – Thể thao Du lịch Chinh phục đỉnh núi Phan Si Păng cao 3.000m niềm mơ ước khơng người, du khách trẻ du khách quốc tế Nhưng đường lên “Nóc nhà Đơng Dương Việt Nam” khó đi, đặc biệt phải qua vùng lõi rừng nguyên sinh Vườn quốc gia Hoàng Liên – Vườn di sản ASEAN Sa Pa – nên ảnh hưởng trực tiếp, đồn đơng người, đến cơng tác bảo tồn nguồn gen đặc biệt quý hệ thực vật, động vật vùng tiểu khí hậu ơn đới Sa Pa vùng núi xung quanh đỉnh Phan Si Păng Vì lẽ ngành Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Lào Cai đề nghị giảm hẳn số lượng người tham gia đăng ký tham gia q đơng người leo núi khó quản lý lửa củi, chặt phá rừng Giám sát chặt chẽ việc thực quy hoạch du lịch, nắm rõ tình hình du lịch địa bàn tỉnh từ đưa định hướng, giải pháp, nhằm quản lý khai thác du lịch cách hiệu mặt kinh tế bảo tồn tài nguyên du lịch 3.4.4 Đối với ban, ngành chức tỉnh Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa – Thể thao Du lịch để thực điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp đạt hiệu Phối hợp xây dựng sách hợp lý để kêu gọi đầu tư vào du lịch quản lý tốt hoạt động du lịch Sa Pa 68 TIỂU KẾT CHƯƠNG Ở chương 3, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm khai thác hiệu điều kiện phát triển du lịch Trekking Sa Pa Trong tác giả trọng đề cao vai trò cộng đồng địa phương định hướng phát triển du lịch Trekking Sa Pa Cộng đồng địa phương “nhân tố cốt lõi” xâu chuỗi chuyển tải giá trị sản phẩm du lịch đến du khách Từ đó, cộng đồng địa phương ngày phát huy vai trò làm chủ Du lịch Trekking mang lại nhiều lợi ích cho họ họ cần phải cố gắng việc bảo tồn giá trị tài nguyên Đồng thời không ngừng nâng cao kiến thức, trình độ, xóa bỏ rào cản ngơn ngữ để trở thành nhân lực du lịch Trekking Sa Pa Cụ thể việc xúc tiến hình thức quảng bá sản phẩm sách du lịch phù hợp Các giải pháp giúp Sa Pa trở thành điểm đến du lịch Trekking lý tưởng cho du khách thời điểm tới 69 KẾT LUẬN Loại hình du lịch Trekking ngày thu hút có sức hấp dẫn khách du lịch nước, đặc biệt đối tượng khách trẻ Đây xu hướng phù hợp với xu hướng phát triển loại hình du lịch chuyên biệt, từ du lịch thụ động sang du lịch chủ động Từ kết nghiên cứu, phân tích tính đặc thù điều kiện tự nhiên, tài nguyên, điều kiện phát triển quy hoạch định hướng du lịch Trekking Sa Pa đưa số kết luận sau: Thị trấn Sa Patài nguyên thiên nhiên phong phú đa dạng với nhiều cảnh quan đẹp, loại hình độc đáo có sức hấp dẫn du lịch, tài nguyên thiên nhiên tiềm tàng cho phép phát triển du lịch Trekking Với tiềm địa hình, vách núi, thác nước cao, đa dạng sinh học, thị trấn Sa Pa xây dựng nhiều tuyến du lịch Trekking dạng tổng hợp, du lịch Trekking cảnh quan khác Để tổ chức tour du lịch Trekking cần phải có cơng tác chuẩn bị cẩn thận chu đáo mặt nội dung, phương diện pháp luật, tính kinh tế sở vật chất Sa Pa cần trọng xây dựng, nâng cao, cải thiện hệ thống sở hạ tầng, sở vật chất kỹ thuật du lịch nhằm phục vụ tốt cho hoạt động du lịch Trekking Đồng thời định hướng phát triển du lịch Trekking theo hướng phát triển bền vững với cộng đồng địa phương Do việc khai thác nguồn tài nguyên nhiều lúc chưa hợp lý dẫn tới tác động không tốt ảnh hưởng tới môi trường Cho nên năm trở lại đây, việc phát triển kinh tế, có du lịch đặt phải gắn liền với bảo vệ môi trường, phát triển theo hướng bền vững Sa Pa nên tạo điều kiện thuận lợi để khai thác tiềm để phát triển du lịch Trekking Mặc có nhiều chuyển biến việc quy hoạch, đầu tư phát triển du lịch nhiều nguồn tài nguyên du lịch chưa đưa vào khai thác, nhiều bất cập trình xây dựng phát triển ngành Du lịch nói chung du lịch Trekking nói riêng Còn tồn số khó khăn, song Sa Pa có lợi so sánh mối quan hệ kinh tế đặc biệt du lịch Trekking với vùng lân cận quốc tế Sa Pa bước đầu tận dụng ưu việc phát triển du lịch thị trấn Hy vọng tương lai không xa, loại hình du lịch Trekking thực trở thành loại hình phát triển, đơng đảo người dân địa phương, du khách 70 nước biết đến điểm sáng Sa Pa thực dần thay đổi giữ cho nét hoang sơ, đa dạng độc thu hút khách du lịch đến ngày đông Loại hình du lịch hấp dẫn du khách quay trở lại Việt Nam, trở lại Sa Pa không lần mà nhiều lần Các kết đạt được trình bày kết nỗ lực nghiên cứu tác giả Mong khóa luận trở thành tư liệu tham khảo cho người quan tâm đến du lịch Trekking người yêu mến mảnh đất Sa Pa Việc phát triển loại hình du lịch Trekking Sa Pa đưa khu vực vào đồ du lịch Trekking ưa thích du khách nước 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trịnh Lê Anh, “Sapa – điểm đến hấp dẫn loại hình Trekking tuor”, tạp chí Du lịch Việt Nam, số 08/2009 Hoàng Thị Thủy_ 2010_ Bước đầu nghiên cứu hoạt động du lịch Trekking Vườn quốc gia Hồng Liên theo quan điểm du lịch sinh thái_ Khóa luận tốt nghiệp_ Khoa Văn hóa Du lịch _Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Đồn Minh Chinh_ 2013_ Tìm hiểu điều kiện phát triển loại hình du lịch Trekking Cát Bà – Hải Phòng _Khóa luận tốt nghiệp _ Khoa Văn hóa Du lịch _ Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Báo cáo tài nguyên Vườn quốc gia Hoàng Liên, 2018 Tổng cục Du lịch, du lịch Sa Pa – Lào Cai 2018 Tạp chí điện tử Bảo vệ Rừng Môi trường Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, huyện Sa Pa, năm 2018 David Noland_ 2001_ Outside Adventure Travel: Trekking (Outside Destinations) 72 PHỤ LỤC Hình 01 Bản đồ hành huyện Sa Pa Hình 02 Sa Pa – Thành phố sương Hình 03 Đi Sa Pa Hình 04 Thăm Sa Pa Hình 05: Giải đua xe đạp leo núi Hình 06: Leo đỉnh Phan Si Păng ... thực tiễn du lịch Trekking Chương 2: Tìm hiểu số tuyến du lịch phục vụ du lịch Trekking Sa Pa Chương 3: Thực trạng giải pháp nhằm phát triển du lịch Trekking Sa Pa CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC... VH1802 Ngành:Văn Hóa Du Lịch Tên đề tài: Tìm hiểu khả khai thác phát triển số tuyến du lịch phục vụ du lịch trekking Sa Pa NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - TÌM HIỂU KHẢ NĂNG KHAI THÁC VÀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ TUYẾN DU LỊCH PHỤC VỤ DU LỊCH TREKKING TẠI SA PA KHÓA LUẬN TỐT
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu khả năng khai thác và phát triển một số tuyến du lịch phục vụ du lịch trekking tại sa pa , Tìm hiểu khả năng khai thác và phát triển một số tuyến du lịch phục vụ du lịch trekking tại sa pa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay