Một số kinh nghiệm dạy trẻ 34 tuổi thực hành một số kỹ năng thoát hiểm khi có cháy

17 26 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 20:42

I. ĐẶT VẤN ĐỀTheo thống kê, Trong 9 tháng đầu năm 2017, cả nước xảy ra hơn 3.000 vụ cháy, làm chết 75 người, bị thương 143 người, thiệt hại về tài sản là hơn 1.500 tỷ đồng.Gần đây nhất là thảm họa cháy chung cư cao cấp Carina (TP.Hồ Chí Minh) giữa tháng 32018 khiến 13 người chết, 50 người bị thường đến nay vẫn chưa khiến người dân cả nước hết bàng hoàng. Bên cạnh việc trang bị những kĩ năng phòng chống cháy nổ an toàn, kỹ năng thoát hiểm cho người lớn khi có hỏa hoạn xảy ra thì việc trang bị kiến thức, kĩ năng sinh tồn cho trẻ nhỏ cũng hết sức quan trọng.Đặc biệt là đối với trẻ em nói chung và trẻ em trong độ tuổi mầm non nói riêng việc đảm bảo an toàn cho trẻ là rất quan trong đang được gia đình, nhà trường và toàn xã hội quan tâm đặt lên hàng đầu. Do đó đòi hỏi nhà trường, những người trực tiếp làm nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ như giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng, nhân viên y tế, đặc biệt là Ban giám hiệu các trường phải hiểu rõ và biết cách đảm bảo an toàn và có kỹ năng ban đầu trong việc thoát hiểm khi có cháy. Với gia đình thi những người như ông bà, cha mẹ cũng phải nhận thức được rõ vai trò, trách nhiệm của mình để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho trẻ.Theo các chuyên gia, trẻ lứa tuổi càng nhỏ hiểm họa càng lớn. Dù ở bất cứ đâu, môi trường xung quanh cũng đều ẩn chứa những hiểm họa cho trẻ nếu trẻ không được chăm sóc, giáo dục tốt. Bản thân giáo viên, cán bộ công nhân viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy cơ và cách phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ, tạo ra môi trường xung quanh trường an toàn cho trẻ.Cháy, nổ luôn là mối nguy cơ tiềm ẩn đe dọa đến tài sản và tính mạng của mỗi người.Bởi vậy, việc trang bị những kiến thức và kỹ năng sống để thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ cho cộng đồng là vô cùng quan trọng. Đối với trẻ nhỏ, để ghi nhớ và thực hiện được những kỹ năng thoát hiểm không hề dễ dàng. Dưới đây là những mẹo nhỏ có thể hướng dẫn các bậc phụ huynh cách dạy trẻ ghi nhớ những kỹ năng cần thiết để thoát hiểm. Kỹ năng sống để huấn luyện cho trẻ ghi nhớ những kỹ năng thoát khỏi hỏa hoạn, thầy cô hoặc phụ huynh có thể thực tập cùng bé bằng những phương pháp chơi mà học. Trong tất cả các ngy cơ xảy ra, trẻ em là đối tuọng dễ bị tổn thương và khả năng tự bảo vệ, sinh tồn thấp nhất. Nhận thấy tầm quan trọng của việc giáo dục, trang bị chi trẻ một số kỹ năng cần thiết cho trẻ để thoát hiểm khi có cháy xảy ra. Vì vậy tôi đã chọn đề tài: “Một số kinh nghiệm dạy trẻ 34 tuổi thực hành một số kỹ năng thoát hiểm khi có cháy” MỤC LỤC NỘI DUNG I.Đặt vấn đề II.Giải vấn đề 1.Những nội dung lý luận lien quan trực tiếp đến vấn đề nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm 2.Thực trạng vấn đề 3.Các biện pháp tiến hành 3.1 Biện pháp 1: Tham dự đầy đủ nghiêm túc tất buổi tập huấn, bồi dưỡng, kiến tập phòng cháy, chữa cháy nhà trường Phòng giáo dục tổ chức 3.1 3.2 Biện pháp 2: Giáo viên cần nhận thức đắn dầy đủ nội dung giáo dục kỹ thoát hiểm ứng hó với cháy cho trẻ 3.2 3.3 Biện pháp 3: Lựa chọn nội dung tích hợp phù hợp với khả trình độ nhận thức trẻ 3.4 Biện pháp 4: Lựa chọn hệ thống phù hợp với khả để cung cấp cho trẻ mẫu giáo 3.5 Biện pháp 5: Xây dựng phác đồ xử trí cấp cứu ban đầu giúp CB-GV-NV dễ nhớ thực thành thạo thao tác cần phải cứu cho trẻ 3.6 Biện pháp 6: Tổ chức cho giáo viên nhân viên thực hành cấp cứu ban đầu Hiệu SKKN III Kết luận kiến nghị TRANG 3-4 5-6 6-7 7-7 7-10 11-12 11-12 13 13-14 15-16 Một số kinh nghiệm dạy trẻ 3-4 tuổi thực hành số kỹ hiểm cháy Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm dạy trẻ 3-4 tuổi thực hành số kỹ hiểm cháy I ĐẶT VẤN ĐỀ Theo thống kê, Trong tháng đầu năm 2017, nước xảy 3.000 vụ cháy, làm chết 75 người, bị thương 143 người, thiệt hại tài sản 1.500 tỷ đồng Gần thảm họa cháy chung cư cao cấp Carina (TP.Hồ Chí Minh) tháng 3/2018 khiến 13 người chết, 50 người bị thường đến chưa khiến người dân nước hết bàng hoàng Bên cạnh việc trang bị kĩ phòng chống cháy nổ an tồn, kỹ hiểm cho người lớn hỏa hoạn xảy việc trang bị kiến thức, kĩ sinh tồn cho trẻ nhỏ quan trọng Đặc biệt trẻ em nói chung trẻ em độ tuổi mầm non nói riêng việc đảm bảo an toàn cho trẻ quan gia đình, nhà trường tồn xã hội quan tâm đặt lên hàng đầu Do đòi hỏi nhà trường, người trực tiếp làm nhiệm vụ chăm sóc ni dưỡng giáo dục trẻ giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng, nhân viên y tế, đặc biệt Ban giám hiệu trường phải hiểu rõ biết cách đảm bảo an tồn kỹ ban đầu việc hiểm cháy Với gia đình thi người ơng bà, cha mẹ phải nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm để thực tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho trẻ Theo chuyên gia, trẻ lứa tuổi nhỏ hiểm họa lớn Dù đâu, môi trường xung quanh ẩn chứa hiểm họa cho trẻ trẻ không chăm sóc, giáo dục tốt Bản thân giáo viên, cán công nhân viên cung cấp kiến thức yếu tố nguy cách phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ, tạo mơi trường xung quanh trường an toàn cho trẻ Cháy, nổ mối nguy tiềm ẩn đe dọa đến tài sản tính mạng người.Bởi vậy, việc trang bị kiến thức kỹ sống để thoát hiểm xảy cháy nổ cho cộng đồng vô quan trọng Đối với trẻ nhỏ, để ghi nhớ thực kỹ thoát hiểm không dễ dàng Dưới 2/18 Một số kinh nghiệm dạy trẻ 3-4 tuổi thực hành số kỹ hiểm cháy mẹo nhỏ hướng dẫn bậc phụ huynh cách dạy trẻ ghi nhớ kỹ cần thiết để thoát hiểm Kỹ sống để huấn luyện cho trẻ ghi nhớ kỹ thoát khỏi hỏa hoạn, thầy phụ huynh thực tập bé phương pháp chơi mà học Trong tất ngy xảy ra, trẻ em đối tuọng dễ bị tổn thương khả tự bảo vệ, sinh tồn thấp Nhận thấy tầm quan trọng việc giáo dục, trang bị chi trẻ số kỹ cần thiết cho trẻ để hiểm cháy xảy Vì tơi chọn đề tài: “Một số kinh nghiệm dạy trẻ 3-4 tuổi thực hành số kỹ hiểm cháy” 3/18 Một số kinh nghiệm dạy trẻ 3-4 tuổi thực hành số kỹ hiểm cháy II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1.Những nội dung lý luận liên quan trực tiếp đến vấn đề nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm Là giáo viên mầm non, nhận thấy cháy xảy ra, trẻ em đối tượng dễ bị tổn thương Trẻ hoàn toàn phụ thuộc vào người lớn, chưa tự bảo vệ Chính việc trang bị cho trẻ số lỹ hiểm cháy quan trọng Việc cung cấp cho trẻ số kiến thức, kỹ ban đầu thoát hiểm cháy phù hợp để lồng ghép vào hoạt động trẻ trường mầm non Các kiến thức cháy, phòng hiểm cháy giáo cung cấp cho trẻtừ dễ đén khó, lúc, nơi Một việc người giáo viên cần phải trang bị kiến thức xác việc phòng chống kỹ hiểm dám cháy xảy Tất giáo viên, nhân viên, bảo vệ, cấp dưỡng phải nêu cao ý thức việc phòng chống cháy nổ Nghiêm chỉnh chấp hành quy định phòng cháy chữa cháy Đầu năm học 2017-2018 100% giáo viên, nhân viên trường mẫu giáo Tuổi Thơ tham gia tập huấn Phòng cháy chữa cháy Đồng thời thực hành nghiêm túc việc thoát hiểm kỹ sử lý đám cháy Song song với việc tổ chức cho giáo viên, nhân viên nhà trường 100% trẻ lớp (từ 3-6 tuổi) tham dự buổi tập huấn kỹ thoát hiểm cháy lực lượng phong cháy chữa cháy trực tiếp giảng dạy hường dẫn hội trường nhà trường 4/18 Một số kinh nghiệm dạy trẻ 3-4 tuổi thực hành số kỹ thoát hiểm cháy 100% trẻ lớp (từ 3-6 tuổi) tham dự buổi tập huấn kỹ hiểm cháy Trẻ trả lời đặt câu hỏi với lực lượng PCCC Được thực hành kỹ sử dụng bình cứu hỏa trường 5/18 Một số kinh nghiệm dạy trẻ 3-4 tuổi thực hành số kỹ thoát hiểm cháy 2.Thực trạng vấn đề: Giáo viên lồng ghép số kiến thức kỹ hiểm cháy tất cá lĩnh vực, hoạt động trẻ trường như: Nhận thức, thể chất, tình cảm-xã hội, ngơn ngữ hoạt động ngồi trời, hoạt động góc Giáo viên cung cấp kiến thức cho trẻ từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp Và điều quan trọng tất kiến thức, tình đưa phái gần gũi phù hợp khả nhận thức trẻ Nhận quan tâm, ủng hộ ban giám hiệu trường mẫu giáo Tuổi Thơ, tổ giáo viên nên nội dung kiến thức, kỹ lồng ghép hoạt động giao viên thảo luận tham khảo qua báo đài, tài liệu qua đợt tập huấn phòng cháy chữa cháy nhà trường tổ chức Bên cạnh chúng tơi gặp phải số khó khăn: *Khó khăn: -Nhận thức trẻ không đồng đều, lứa tuổi giáo viên cần tìm phương pháp, hình thức nội dung kiến thức phù hợp -Để cung cấp kiến thức, kỹ thoát hiểm cho trẻ giáo viên cần phải chủ động, sáng tạo hình thưc nhằm lồng ghép nội dung hiểm cháy hoạt động trẻ trường -Trẻ chưa kinh nghiệm, chưa kiến thức kỹ ứng phó với hỏa hoạn -Một số phụ huynh chưa kiến thức kỹ hiểm cháy -Nội dung cũ chưa giáo viên mạnh dạn đưa vào lồng ghép hoạt động trẻ trường mầm non -Để cung cấp kiến thức, kỹ cho trẻ, giáo viên cần kiên thức chuẩn Phòng cháy chữa cháy & hiểm cháy xảy 6/18 Một số kinh nghiệm dạy trẻ 3-4 tuổi thực hành số kỹ hiểm cháy -Trường mẫu giáo Tuổi thơ năm khu phố cổ, dân cư buôn bán xung quanh lại di tích cổ Thành phố khu vực thờ cúng nên dễ xảy cháy 3.Các biện pháp tiến hành: 3.1 Biện pháp 1: Tham dự đầy đủ nghiêm túc tất đợt tập huấn, bồi dưỡng, kiến tập Phòng cháy, chữa cháy nhà trường, Phòng Giáo dục Quận tổ chức Tham dự đầy đủ nghiêm túc tất đợt tập huấn Phòng cháy, chữa cháy nhà trường nhiệm vụ then chốt giáo viên, nhân viên nhà trường Đây kim nam ban đầu với tất kiến thức kỹ chuẩn để người giáo viên nắm cách hiểm cháy xảy Đây không đơn tham dự để nghe phổ biến cách thức phòng cháy chữa cháy mà nhiệm vụ, tiêu cụ thể đòi hỏi CB-GVNV nhà trường phải phấn đấu nắm vững kỹ phòng cháy & hiểm cháy xảy CB-GV-NV tham gia lớp tập huấn 7/18 Một số kinh nghiệm dạy trẻ 3-4 tuổi thực hành số kỹ hiểm cháy Với đặc thù nghề nghiệp cấp học mầm non nói chung trường mẫu giáo Tuổi Thơ nói riêng việc chăm sóc đảm bảo an tồn, phòng cháy hiểm cho trẻ cháy việc làm quan trọng đưa lên hàng đầu Vì muốn chăm sóc ni dưỡng giáo dục trẻ tốt u cầu đặt là: Trẻ phải tích cực tham gia hoạt động lớp Do yếu tố an tồn thể chất tinh thần trẻ điều kiện quan trọng nhất, việc giảm thiểu nguy an toàn việc làm vô quan trọng cán giáo viên nhân viên nhà trường Chính tơi mạnh dạn đưa kiến thức số kỹ hiểm cháy xảy vào tiết học, hoạt động trẻ trường mầm non 3.2 Biện pháp 2: Giáo viên cần nhận thức đắn đầy đủ nội dung giáo dục kỹ hiểm ứng phó với cháy cho trẻ Người giáo viên cần phải nắm vững vàng kiến thức PCCC kỹ thoát hiểm xảy cháy Là giáo viên phụ trách trực tiếp chăm sóc, bảo vệ an tồn cho trẻ ý thức nhận thức tầm quan trọng việc bảo vệ trách nhiệm đảm bảo an tồn tuyệt đối cho trẻ cháy xảy Ngồi kiến thức PCCC, kỹ thoát hiểm mấu chốt việc đưa thân trẻ ngồi khu vực cháy Tất giáo viên, nhân viên, bảo vệ nhà trường phải nêu cao ý thức việc phòng chống cháy nổ kỹ thoát hiểm xảy cháy Tuyệt đối nghiêm chỉnh chấp hành qui định phòng cháy chữa cháy Hàng năm tham dự đầy đủ lớp tập huấn, kiến tập phòng cháy chữa cháy nhà trường Quận tổ chức kiến thức kỹ sử dụng phương tiện phòng cháy chữa cháy 3.3 Biện pháp 3: Lựa chọn nội dung tích hợp phù hợp với khả trình độ nhận thức trẻ Giáo dục trẻ kỹ ứng phó với phòng chống hỏa hoạn cần thiết Khi gặp tình cháy xảy trẻ dễ hoảng sợ khơng biết phải làm Các nội dung tích hợp giáo dục cho trẻ phải mối liên hệ với nhau, xoay 8/18 Một số kinh nghiệm dạy trẻ 3-4 tuổi thực hành số kỹ hiểm cháy quanh chủ đề ý tới kinh nghiệm, khả trẻ Không tích hợp q nhiều nội dung ứng phó phòng chống hỏa hoạn cho trẻ chủ điểm ngày Giáo viên viên cần linh hoạt, lựa chọn nội dung phù hợp cho trẻ: Đưa hệ thống câu hỏi, tình cho trẻ thực hành hiểm *Hệ thống câu hỏi đơn giản cho trẻ mẫu giáo: Câu 1: Số điện thoại cứu hỏa gì? a 113 b 114 c 115 d 1080 Câu 2: Nếu bị kẹt đám cháy người lớn, làm gì? a Làm theo dẫn người lớn & lực lượng PCCC b Kêu cứu c Khóc lóc ầm ĩ d Chạy ngồi 9/18 Một số kinh nghiệm dạy trẻ 3-4 tuổi thực hành số kỹ hiểm cháy Câu 3: Nếu cháy xảy phải khỏi đám cháy lối nào? a Cầu thang máy b Đi theo lối thang thoát hiểm c Trèo qua cửa sổ Câu 4: Khi đám cháy nhiều khói cần phải làm gì? a Bịt khăn ướt vào mũi, miệng, cúi người men sát tường b Đội mũ c Đeo trang Câu 5: Khi bị lửa bám vào người cần phải làm nào? 10/18 Một số kinh nghiệm dạy trẻ 3-4 tuổi thực hành số kỹ hiểm cháy a Chui vào tủ b Ngồi xuống c Lăn lộn người đất lửa tắt Thông qua việc trả lời câu hỏi trắc nghiệm giáo viên, trẻ nắm phần kiến thức biết việc đơn giản làm cháy xảy Sau nghe giáo viên cung cấp kiến thức, trả lời câu hỏi đưa ra, nhận thấy trẻ mạnh dạn, tự tin ban đầu kiến thức để ứng phó với hỏa hoạn 3.4 Biện pháp 4: Lựa chọn hệ thống kỹ phù hợp với khả để cung cấp cho trẻ mẫu giáo 11/18 Một số kinh nghiệm dạy trẻ 3-4 tuổi thực hành số kỹ hiểm cháy Sau thời gian nghiên cứu tìm hiểu, tơi hệ thống kỹ bản, phù hợp cần thiết cho trẻ sau: Các kỹ Nội dung kỹ cho trẻ Kỹ Khi ngửi thấy mùi khét, khói trơng thấy lửa cháy phải gọi cho lính cứu hỏa Số điện thoại 114 Kỹ Nếu bị kẹt đám cháy người lớn bên cạnh, phải bình tĩnh làm theo dẫn người lớn Kỹ Chỉ cho bé lối ngồi hỏa hoạn Dặn bé cố gắng ngồi nhanh tốt tuyệt đối không chần chừ mang theo đồ đạc nán lại gọi điện cho cứu hỏa Kỹ Nếu gia đình bạn sống tòa nhà cao tầng khu chung cư, dạy bé đừng di chuyển xuống đất thang máy hỏa hoạn thang máy ngừng chừng ngắt điện Trường hợp gần tầng thượng hơn, di chuyển lên tầng thượng thay di chuyển xuống Kỹ Kỹ Nhớ khơng lửa mà khói độc dẫn đến tử vong Để tránh bị ngộp khói, dạy bé di chuyển ngồi cách bò sát mặt đất, bịt khăn vải thấm nước lên miệng, mũi Hãy khoác thêm áo nhúng nước Khi tóc quần áo bị bén lửa dạy bé phải dừng lại, nằm xuống lăn người qua lại lăn tròn 12/18 Một số kinh nghiệm dạy trẻ 3-4 tuổi thực hành số kỹ thoát hiểm cháy Các kỹ Nội dung kỹ cho trẻ Kỹ Nếu kẹt phòng khơng thể ngồi, lấy vải ướt bịt chặt khe cửa chui xuống gầm giường nằm sát xuống sàn nhà Bởi gầm giường nơi người lính cứu hỏa để mắt đến tìm kiếm người kẹt lại vụ hỏa hoạn 3.5 Biện pháp 5: Xây dựng phác đồ xử trí cấp cứu ban đầu giúp CBGV-NV dễ nhớ thực thành thạo thao tác cần phải cứu cho trẻ cháy Khi cháy xảy ra, khỏi đám cháy thỉ bị thương Hơn tỉ lệ người bị chết ngạt khói chiếm 70%, tỉ lệ cao xảy đám cháy Vì việc nắm rõ số kỹ cấp cứu ban đầu cần thiết Nếu tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức quy trình bước tiến hành SCCBĐ giải 50% nội dung việc rèn luyện kỹ SCCBĐ CB-GV-NV nhà trường Nếu khơng thực hành coi học lý thuyết mà không vận dụng lý thuyết Do nhà trường ln tổ chức lớp tập huấn thực hành cấp cứu ban đầu cho CB-GV-NV từ đầu năm học cách thường xuyên định kỳ Vì người cấp cứu người phải đủ tiêu chí sau: - Được huấn luyện, thực tập tốt - Được kiểm tra thường xuyên tái kiểm tra - kiến thức chuyên môn cập nhật Sau lần tập huấn, CB-GV-NV chúng tơi lại thêm kiến thức kỹ cấp cứu cho trẻ người thân xung quanh Nhận thấy tầm quan 13/18 Một số kinh nghiệm dạy trẻ 3-4 tuổi thực hành số kỹ hiểm cháy trọng cấp thiết đó, chúng tơi ln tham dự lớp tập huấn cách nghiêm túc nổ 3.6 Biện pháp 6: Tổ chức cho GV-NV thực hành cấp cứu ban đầu Chính vậy, tổ chức cho GV-NV thực hành kiến thức SCCBĐ đơn giản để giúp họ nghiệp vụ vững vàng chăm sóc trẻ lớp, nâng cao ý thức nghề nghiệp đạo đức nghề nghiệp cần GV-NV nhà trường Bản thân tơi xây dựng trắc nghiệm SCCBĐ số bệnh thông thường nhằm kiểm tra lại kiến thức mà thân GV-NV tấp huấn, từ bổ sung, bồi dưỡng thêm kỹ cho họ Qua thân GV-NV thấy thân họ kỹ SCCBĐ đến đâu, từ thân GV-NV phải tích cực học tập nâng cao nghiệp vụ cho trường tơi điểm trường nên khơng phải lúc đ/c NVYT trực đủ 3/3 điểm trường lúc Bản thân yên tâm cơng tác quản lý tập thể CB-GV-NV bình tĩnh tự tin vào thân xử trí SCCBĐ cho trẻ giảm tải tai nạn cho thân cho học sinh thân yêu Hiệu SKKN: Trong năm học 2017-2018 nhà trường mời đơn vị phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp đến để tập huấn cho giáo viên, nhân viên học sinh nhà trường 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên bảo vệ học sinh tham dự thực hành phòng cháy chữa cháy trường mẫu giáo Tuổi Thơ Hơn thế, qua việc giáo dục trẻ tuyên truyền tới phụ huynh để họ thấy tầm quan trọng việc phòng cháy chữa cháy kỹ hiểm cháy xảy Bằng nhiều hình thức khác nhau, 100% vị phụ huynh kiến thức ban đầu việc phòng cháy chữa cháy thông qua tờ pano giáo viên gửi nhà cho phụ huynh tìm hiểu 14/18 Một số kinh nghiệm dạy trẻ 3-4 tuổi thực hành số kỹ hiểm cháy Tôi đồng nghiệp mạnh dạn lồng ghép nội dung giáo dục kỹ hiểm cháy cho trẻ vào đợt “Hội giảng 20/11” nhà trường ban giám hiệu xếp loại Tốt Các học sinh kiến thức kỹ tham gia hiểm cháy xảy Các chủ động, mạnh dạn, tự tin thực hành kỹ hiểm lồng ghép thông qua hoạt động trường, lớp từ đầu năm học 2017-2018 Hội giảng 20/11 khối MGB Kỹ hiểm cháy 15/18 Một số kinh nghiệm dạy trẻ 3-4 tuổi thực hành số kỹ hiểm cháy III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Đối với bậc học mầm non, toi nhận thấy việc cung cấp kỹ sống cho trẻ nói chung kỹ hiểm cháy nói riêng thực cần thiết Khả ghi nhớ thực hành nguyên tắc trẻ lâu ta trì việc giáo dục, thực hành cho trẻ cách thường xuyên Nhất ta cung cấp kiến thức cho trẻ thấy rõ ràng hậu việc xảy ra, trẻ ghi nhớ Nếu làm tốt cơng tác phòng cháy chữa cháy giáo dục kỹ hiểm cháy trẻ điều tác dụng lan tỏa lớn Với phụ huynh, họ tự cho hiểu hết vấn đề thường chủ quan việc đau lòng xảy Nếu ta giáo dục ý thức trẻ, người lan tỏa ý thức phòng cháy chữa cháy kỹ thoát khỏi đám cháy bậc phụ huynh Việc nắm kiến thức kỹ khỏi đám cháy giúp trẻ, đối tượng bé nhỏ, dễ bị tổn thương tự bảo vệ cách chủ động nhất, tránh cho trẻ bớt phần hoang mang, lúng túng rơi vào trình trạng hỏa hoạn Tuy nhiên để giáo dục trẻ việc phòng cháy chữa cháy kỹ hiểm cháy đòi hỏi người giáo viên phải tích cực tìm tòi, nghiên cứu sáng tạo để lồng ghép nội dung vào hoạt động trẻ trường cách phù hợp Qua xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu nhà trường phòng giáo dục quận Hồn Kiếm tổ chức đợt kiến tập, tập huấn kiến thức phòng cháy chữa cháy kỹ thoát hiểm xảy cháy cho tồn thể giáo viên, nhân viên chúng tơi Và quan trọng trẻ tham gia nghe thực hành kỹ phòng cháy chữa cháy, thực hành kỹ hiểm cháy Trên sáng kiến kinh nghiệm “Một số kinh nghiệm dạy trẻ 3-4 tuổi thực hành số kỹ hiểm cháy” tơi năm học 20172108 Rất mong ý kiến đóng góp bạn đồng nghiệp để sáng kiến kinh nghiệm hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Người viết 16/18 Một số kinh nghiệm dạy trẻ 3-4 tuổi thực hành số kỹ thoát hiểm cháy TÀI LIỆU THAM KHẢO Hướng dẫn thực kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017- 2018 cấp học mầm Quận Hoàn Kiếm Quy chế nuôi dạy trẻ Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2000 Những kiến thức phòng cháy chữa cháy Cơng văn 246/VTLTNN-TCCB tăng cường cơng tác phòng cháy, chữa cháy Các kỹ thoát hiểm cháy 17/18 .. .Một số kinh nghiệm dạy trẻ 3-4 tuổi thực hành số kỹ hiểm có cháy Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm dạy trẻ 3-4 tuổi thực hành số kỹ thoát hiểm có cháy I ĐẶT VẤN ĐỀ Theo... chi trẻ số kỹ cần thiết cho trẻ để thoát hiểm có cháy xảy Vì tơi chọn đề tài: Một số kinh nghiệm dạy trẻ 3-4 tuổi thực hành số kỹ thoát hiểm có cháy 3/18 Một số kinh nghiệm dạy trẻ 3-4 tuổi thực. .. Và quan trọng trẻ tham gia nghe thực hành kỹ phòng cháy chữa cháy, thực hành kỹ hiểm có cháy Trên sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm dạy trẻ 3-4 tuổi thực hành số kỹ hiểm có cháy năm học
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kinh nghiệm dạy trẻ 34 tuổi thực hành một số kỹ năng thoát hiểm khi có cháy, Một số kinh nghiệm dạy trẻ 34 tuổi thực hành một số kỹ năng thoát hiểm khi có cháy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay