Giáo án hóa học 12 Bài 20 Sự ăn mòn kim loại

8 9 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 20:36

Giáo án hóa học 12: Bài 20 Sự ăn mòn kim loại Ban cơ bản. Giáo án hóa học 12: Bài 20 Sự ăn mòn kim loại Ban cơ bản. Giáo án hóa học 12: Bài 20 Sự ăn mòn kim loại Ban cơ bản. Giáo án hóa học 12: Bài 20 Sự ăn mòn kim loại Ban cơ bản. Tuần 16 (Từ 10/12/2018 đến 15/12/2018) Ngày soạn: 5/12/2018 Ngày dạy tiết đầu: …./… /20178 Tiết 31 BÀI 20: SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI A MỤC TIÊU Kiến thức - Hiểu khái niệm: ăn mòn kim loại, ăn mòn hố học ăn mòn điện hố - Hiểu điều kiện, chế chất ăn mòn hố học ăn mòn điện hố học - Hiểu nguyên tắc biện pháp chống ăn mòn kim loại Kỹ - Phân biệt tượng ăn mòn hố học ăn mòn điện hố kim loại xảy tự nhiên, đời sống gia đình, sản xuất - Biết sử dụng các biện pháp bảo vệ đồ dùng, công cụ lao động kim loại chống ăn mòn kim loại - Biết cách giữ gìn đồ vật kim loại tráng, mạ kẽm, thiếc Thái độ, tư tưởng - Có lòng u thích mơn - Có thái độ tích cực, chủ động, sáng tạo, nghiêm túc học tập, nghiên cứu hoạt động nhóm - Có ý thức bảo vệ kim loại đời sống Định hướng phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực phát giải vấn đề - lực tính tốn: thơng qua tốn hóa học B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án, câu hỏi tập liên quan Học sinh Học cũ, làm BTVN Xem trước C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Nêu khái niệm tính chất hợp kim? Dẫn vào Trong đời sống, ta chứng kiến sắt để lâu ngày bị hoen gỉ Vậy chất điều gì? Hơm tìm hiểu ăn mòn kim loại Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS - Nêu số tượng ăn mòn hố học đời sống? Hs: gỉ sắt - Thế ăn mòn kim loại ? - Bản chất ăn mòn kim loại ? HS trả lời : chất ăn mòn kim loại oxi hoá kim loại thành ion kim loại GV lấy lại ví dụ gỉ sắt: - Ăn mòn hố học ? - Sự ăn mòn hố học thường xảy đâu ? - Dẫn phản ứng hoá học minh hoạ - Thiết bị gang, thép bị ăn mòn hố học tiếp xúc với nước nhiệt độ cao Thí dụ Fe bị oxi hoá thành Fe3O4 nhiệt độ 5700C thành FeO 5700C - Máy móc, thiết bị nhà máy hoá chất tiếp xúc với khí khơ O2, Cl2… GV lưu ý: Những kiến thức HS cần nắm vững I – Khái niệm - Sự ăn mòn kim loại phá huỷ kim loại hợp kim tác dụng chất mơi trường Bản chất: oxi hóa kim loại thành ion dương M → Mn+ + ne II Các dạng ăn mòn kim loại Ăn mòn hố học Fe + O2 → Fe3O4 Fe bị oxi hóa thành ion dương Fe2+, Fe3+, O2 lấy electron Fe - Ăn mòn hố học q trình oxi hố khử, electron kim loại chuyển trực tiếp đến chất môi trường - Thí dụ: 3Fe + 4H2O→ Fe3O4 + H2 2Fe + Cl2 → FeCl3 Fe + O2 → Fe3O4 Chú ý: - Nhiệt độ mơi trường cao, ăn mòn hố học xảy nhanh - Kim loại hoạt động dễ bị ăn mòn Sự ăn mòn hố học khơng tạo dòng điện GV mơ tả thí nghiệm ăn mòn điện Ăn mòn điện hố học a – khái niệm hố: Thí nghiệm Bình đựng dung dịch H2SO4 loãng Nhúng vào kim loại Zn Cu => tượng? Hiện tượng: HS trả lời: Zn bị ăn mòn hố học, có bọt khí Zn GV: nối kim loại sợi dây dẫn có mắc vơn kế HS vận dụng hiểu biết pin điện hố để giải thích tượng quan sát - vơn kế bị lệch - bọt khí H2 điện cực nào, - Zn bị ăn mòn Giải thích: - vơn kế bị lệch chứng tỏ có dòng điện chạy qua dây dẫn - Zn bị ăn mòn: Zn → Zn2+ + 2e - e từ Zn chạy sang Cu Trên Cu: H+ dung dịch bị khử 2H+ + 2e → H2 => ăn mòn điện hố học Vậy: Sự ăn mòn điện hoá ăn HS phát biểu Những kiến thức HS mòn kim loại tác dụng dung cần nắm vững khái niệm ăn mòn dịch chất điện li tạo nên dòng e điện hố chuyển từ cực âm đến cực dương Nếu sử dụng kim loại Zn Fe GV lấy ví dụ khác, thay - chưa có dây dẫn, bị ăn mòn Zn Cu Zn, Fe => hoá học tượng? - có dây dẫn nối kim loại, Zn bị ăn mòn điện hố, Fe khơng bị ăn mòn => ứng dụng việc bảo vệ vỏ tàu Chú ý: ăn mòn điện hóa học, thép kim loại mạnh bị ăn mòn + Đối với ăn mòn điện hố học, tốc độ ăn mòn phụ thuộc : - vị trí cặp kim loại dãy điện hố, chúng đứng xa tốc độ ăn mòn lớn - nồng độ chất dung dịch điện li tiếp xúc với kim loại, nồng độ cao, tốc độ ăn mòn lớn Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố - Những ngun nhân gây nên tượng ăn mòn kim loại hợp kim? - Sự ăn mòn điện hố học khác ăn mòn hố học nào? * Hướng dẫn nhà Làm BT SGK Rút kinh nghiệm bổ sung sau dạy Tuần 16 (Từ 10/12/2018 đến 15/12/2018) Ngày soạn: 5/12/2018 Ngy dy tit u: ./ /20178 Tit 32 Sự ăn mòn kim loại (tiếp) A MC TIấU Kin thc - Hiểu khái niệm: ăn mòn kim loại, ăn mòn hố học ăn mòn điện hoá - Hiểu điều kiện, chế chất ăn mòn hố học ăn mòn điện hoá học - Hiểu nguyên tắc biện pháp chống ăn mòn kim loại Kỹ - Phân biệt tượng ăn mòn hố học ăn mòn điện hố kim loại xảy tự nhiên, đời sống gia đình, sản xuất - Biết sử dụng các biện pháp bảo vệ đồ dùng, công cụ lao động kim loại chống ăn mòn kim loại - Biết cách giữ gìn đồ vật kim loại tráng, mạ kẽm, thiếc Thái độ, tư tưởng - Có lòng u thích mơn - Có thái độ tích cực, chủ động, sáng tạo, nghiêm túc học tập, nghiên cứu hoạt động nhóm - Có ý thức bảo vệ kim loại đời sống Định hướng phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực phát giải vấn đề - lực tính tốn: thơng qua tốn hóa học B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án, câu hỏi tập liên quan Học sinh Học cũ, làm BTVN Xem trước C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ - Thế ăn mòn kim loại ? - Bản chất ăn mòn kim loại ? Dẫn vào Ta nắm chất ăn mòn kim loại, dạng ăn mòn kim loa ăn mòn hóa học ăn mòn điện hóa học Vậy để phân biệt dạng ăn mòn này? Làm để ngăn chặn tác hại gây từ ăn mòn kim loại Ta tiếp tục tìm hiểu ăn mòn kim loại Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Những kiến thức HS cần nắm vững II Các dạng ăn mòn kim loại Ăn mòn hố học Ăn mòn điện hố học GV liên hệ lại thí nghiệm ăn mòn a – khái niệm điện hóa tiến hành tiết học trước - Nếu bỏ Zn Cu, thay Cu Zn => khơng xảy ăn mòn điện hóa => phải có điện cực khác - Nếu bỏ dây dẫn kim loại => khơng có đường dẫn cho electron chạy từ Zn đến Zn => điện cực phải tiếp xúc với trực tiếp gián tiếp * Điều kiện xảy ăn mòn điện hố - Nếu nhấc kim loại khỏi - Các điện cực phải khác dung dịch H2SO4 => khơng có mơi chất: kim loạikim loại, kim loại – phi trường nhận e kim, kim loại – hợp chất => phải có dung dịch chất điện li - Các điện cực phải tiếp xúc trực tiếp => Điều kiện xảy ăn mòn điện gián tiếp với qua dây dẫn hóa? - Các điện cực phải tiếp xúc với dung dịch chất điện li b- ăn mòn điện hố học hợp kim sắt khơng khí ẩm GV dẫn dắt để xét chế gỉ Điều kiện: - có điện cực: Fe – C thép khơng khí ẩm - Dẫn phản ứng hoá học minh - điện cực tiếp xúc với - điện cực tiếp xúc với dung hoạ dịch chât điện li lớp nước mỏng bám bề mặt có hòa tan oxi khơng khí => xảy ăn mòn điện hóa học Tại anot: sắt bị oxi hoá thành ion Fe2+ Fe → Fe2+ + 2e Tại catot: oxi hoà tan nước bị khử thành ion hidroxit O2 + 2H2O + 4e → 4OHIon Fe2+ tan vào dung dịch chất điện li có hồ tan O2, đây, ion Fe2+ tiếp tục bị oxi hoá, tác dụng ion OH6 tạo gỉ sắt có thànhphần chủ yếu Fe2O3.nH2O II- CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI - Phương pháp bảo vệ bề mặt GV : Vì phải chống ăn mòn kim Mục đích: cách ly kim loại với mơi loại ? trường bên ngồi GV u cầu HS trình bày : Phương pháp: Dùng chất bền − Mục đích phương pháp bảo vững với mơi trường để phủ mặt đồ vật kim loại bơi vệ bề mặt ? − Giới thiệu số chất dầu mỡ, sơn, mạ, tráng men… dùng làm chất bảo vệ bề mặt ? Những chất cần có đặc tính ? HS tìm hiểu SGK dựa vào kiến thức thực tế để trình bày - Phương pháp điện hoá Nối kim loại cần bảo vệ với kim loại hoạt động để tạo thành pin GV yêu cầu HS tìm hiểu : GV lấy ví dụ bảo vệ điện hoá: để điện hoá kim loại hoạt động bị bảo vệ vỏ tàu biển thép, người ăn mòn, kim loại bảo vệ ta gắn vào mặt vỏ tàu khối kẽm Kết kẽm bị ăn mòn thay cho thép HS trình bày khái niệm bảo vệ điện hóa Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố BT4: - trường hợp vỏ tàu thép nối với kẽm bảo vệ BT6: A BT5: a) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 => Fe bị ăn mòn hố học Phương trình: Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 b) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 CuSO4 => Fe tác dụng với dung dịch CuSO4: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu Cu tạo bám lên Fe, tạo thành điện cực tiếp xúc điện cực ngâm dung dịch chất điện li H2SO4 => xảy ăn mòn điện hoá học * Hướng dẫn nhà Làm BT SGK Rút kinh nghiệm bổ sung sau dạy ... chất ăn mòn kim loại ? Dẫn vào Ta nắm chất ăn mòn kim loại, dạng ăn mòn kim loa ăn mòn hóa học ăn mòn điện hóa học Vậy để phân biệt dạng ăn mòn này? Làm để ngăn chặn tác hại gây từ ăn mòn kim loại. .. (Từ 10 /12/ 201 8 đến 15 /12/ 201 8) Ngày soạn: 5 /12/ 201 8 Ngày dạy tiết đầu: ./ /201 78 Tit 32 Sự ăn mòn kim loại (tiếp) A MỤC TIÊU Kiến thức - Hiểu khái niệm: ăn mòn kim loại, ăn mòn hố học ăn mòn điện... tượng ăn mòn hố học đời sống? Hs: gỉ sắt - Thế ăn mòn kim loại ? - Bản chất ăn mòn kim loại ? HS trả lời : chất ăn mòn kim loại oxi hố kim loại thành ion kim loại GV lấy lại ví dụ gỉ sắt: - Ăn mòn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 12 Bài 20 Sự ăn mòn kim loại, Giáo án hóa học 12 Bài 20 Sự ăn mòn kim loại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay