Giáo án hóa học 12 Bài 18 Tính chất của kim loại dãy điện hóa của kim loại

12 13 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 20:32

Giáo án hóa học 12: Bài 18 Tính chất của kim loại dãy điện hóa của kim loại Ban cơ bản. Giáo án hóa học 12: Bài 18 Tính chất của kim loại dãy điện hóa của kim loại Ban cơ bản. Giáo án hóa học 12: Bài 18 Tính chất của kim loại dãy điện hóa của kim loại Ban cơ bản. Tuần 14 (Từ 26/11/2018 đến 1/12/2018) Ngày soạn: 22/11/2018 Ngày bắt đầu dạy: / /2018 Tiết 27 BÀI 18: TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI DÃY ĐIỆN HOÁ CỦA KIM LOẠI A MỤC TIÊU Kiến thức HS biết tính chất vật lý chung tính chất hố học chung kim loại HS hiểu nguyên nhân gây tính chất vật lý chung tính chất hố học chung kim loi K nng Rèn kỹ suy din: từ vị trí kim loại suy cấu tạo nguyên tử từ cấu tạo nguyên tử suy tính chất chung kim loại Giải tập kim loại Thái độ, tư tưởng - Có lòng u thích mơn - Có thái độ tích cực, chủ động, sáng tạo, nghiêm túc học tập, nghiên cứu hoạt động nhóm Định hướng phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực phát giải vấn đề - lực tính tốn: thơng qua tốn hóa học B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án, câu hỏi tập liên quan Học sinh Học cũ, làm BTVN Xem trước C.TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Gọi HS chữa BT9 – SGK Tr.82 Dẫn vào Kim loạitính chất vật lí hay tính chất hóa học chung gì? Ta tìm hiểu tính chất kim loại Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Những kiến thức HS cần nắm vững Hoạt động 1: Tìm hiểu tính chất vật lí kim loại I Tính chất vật lý 1.Tính chất vật lý chung GV y/c HS nêu tính chất vật lý chung kim loại HS nêu tính chất Ở điều kiện thường, kim loại trạng thái rắn, trừ Hg trạng thái lỏng, có tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt có ánh kim GV bổ sung: kim loạitính chất vật lí chung tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt có ánh kim Tuy nhiên kim loại khác nhau, mức độ tính chất lại khác Ví dụ: có sắt nhơm Thanh dễ uốn cong hơn? HS trả lời: nhôm GV giải thích: vậy, nhơm đồng có tính dẻo, nhôm dễ uốn cong chứng tỏ nhôm dẻo đồng Vậy kim loại dẻo nhất? HS trả lời: KL dẻo vàng GV: vàng kim loại dẻo nhất, người ta dát vàng thành vàng mỏng chí ánh sáng xuyên qua Do vàng kim loại dẻo nên đồ trang sức vàng dễ bị méo GV bổ sung: - Kim loại dẻo vàng (Au) - Các kim loại khác có độ dẫn => kim loại thường dùng làm dây điện khác Tính dẫn điện: Ag > điện đồng, nhơm Cu > Au > Al > Fe - Thường kim loại dẫn điện tốt dẫn nhiệt tốt => Tính dẫn nhiệt: => nhơm dùng làm xoong, nồi Ag > Cu > Au > Al > Fe - Các kim loại có khối lượng riêng (D) khác Quy ước, kim loại có D < kim loại nhẹ, D > kim loại nặng Kim loại nhẹ Liti (D = 0,5 g/cm3), KL nặng Osimi (D = 22,6 g/cm3) => W dùng làm dây tóc bóng - Các kim loại có độ nóng chảy khác đèn Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp Hg (t0nc = -390C) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao => Crom dùng làm dao cắt kính W (t0nc = 34100C) - Các kim loại có độ cứng khác Kim loại cứng crom (có thể cắt kính), kim loại mềm xesi (cắt dao) Khối lượng riêng, t0nc, độ cứng kim loại phụ thuộc vào độ bền liên kết kim loại Giải thích GV gợi ý để HS tự giải thích tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt có ánh kim kim loại HS đưa kết luận KL: Tính chất vật lý chung kim loại gây nên có mặt electron tự mạng tinh thể kim loại Hoạt động 2: Nghiên cứu tính chất hóa học kim loại II Tính chất hố học GV: Do kim loại có electron tự do, có khả nhường M → Mn+ + ne electron để trở thành ion dương, => tính khử nên tính chất hố học chung kim loại tính khử Tác dụng với phi kim a) Tác dụng với clo  muối clorua GV y/c HS viết phản ứng cháy Cu, Fe clo xác định số oxi Vd: Cu + Cl2 CuCl2 hoá 2Fe + 3Cl2 2FeCl3 HS viết ptpư nhận xét b) Tác dụng với oxi  oxit kim loại GV y/c HS viết ptpư nhơm cháy oxi xác định số oxi hố HS viết ptpư nhận xét GV bổ sung: kim loại tác dụng với phi kimtính oxi hố mạnh oxi, clo, bị oxi hoá lên mức oxi hố cao với phi kim trung bình, kim loại lên mức oxi hoá trung gian Phản ứng Hg với S xảy nhanh nhiệt độ thường, ứng dụng để xử lý thuỷ ngân từ nhiệt kế vỡ GV y/c HS viết pthh (nếu có) Zn, Fe, Cu với dung dịch HCl, H2SO4 loãng 4Al + O2 2Al2O3 3Fe + 2O2 Fe3O4 (là hỗn hợp FeO.Fe2O3) c) Td với lưu huỳnh  muối sunfua Fe + S FeS Hg + S → HgS Tác dụng với dung dịch axit a) Với dung dịch HCl, H2SO4 loãng KL (trước H) + axit  muối + H2 Fe + HCl → FeCl2 + H2 Cu + H2SO4(l) → không phản ứng b) Với dung dịch HNO3, H2SO4 đặc KL(trừ Au, Pt) + axit  muối + spkhử + H2O Sản phẩm khử; HNO3: N+5 => NO2, NO, N2O, N2, NH4NO3 H2SO4 đ: S+6 => SO2, S, H2S Chú ý: sản phẩm khử phụ thuộc vào độ mạnh yếu kim loại nồng độ axit Nếu kim loại có nhiểu hóa trị => kim loại lên hóa trị cao Cu + 4HNO3 l Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O GV lấy ví dụ phản ứng Cu với 3Cu + 8HNO3đ  3Cu(NO3)2 + 2NO + HNO3 4H2O GV hướng dẫn lại cách cân 2Fe + 6H2SO4 đn  Fe2(SO4)3 + 3SO2 phương pháp thăng + 6H2O electron Chú ý: Một số kim loại (Al, Fe, Cr ) GV y/c HS viết phương trình hóa bị thụ động hố HNO3 H2SO4 học Fe với H2SO4 đặc nóng đặc nguội Vd: Fe + HNO3 (đ,nguội) → ko phản ứng => Ứng dụng: đựng dung dịch HNO3, H2SO4 đặc nguội bình nhơm sắt Tác dụng với nước - KL nhóm IA, IIA (trừ Be, Mg) tác dụng với nước nhiệt độ thường, tạo thành dung dịch kiềm giải phóng H2 KL + H2O  bazơ + H2 VD: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2 GV y/c HS viết pư Na Ba với - KL khác tác dụng với nước nước nhiệt độ cao (vd:Fe,Zn…) không HS viết ptpư tác dụng (vd: Ag, Au) Tác dụng với dung dịch muối Kim loại mạnh + dung dịch muối kim loại yếu  muối + kim loại Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu GV y/c HS viết pthh cho Fe vào Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag dung dịch CuSO4, Cu vào dung dịch phản ứng 1: không xảy Fe yếu AgNO3 HS viết ptpư Zn phản ứng 2: không xảy AgCl GV đưa số ví dụ khơng tan 1/ Fe + ZnSO4 Chú ý: Nếu kim loại tan nước + 2/ Cu + AgCl 3/ Na + CuCl2 HS viết phản ứng xảy có dung dịch muối KL + H2O → bazơ + H2 Bazơ + muối → muối + bazơ phản ứng 3: Na phản ứng với nước trước, sản phẩm phản ứng với muối 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 2NaOH + CuCl2  2NaCl + Cu(OH)2 Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố GV y/c HS nhắc lại số tính chất chung kim loại * Hướng dẫn nhà Làm BT 1->5 SGK Rút kinh nghiệm bổ sung sau dạy Tuần 14 (Từ 26/11/2018 đến 1/12/2018) Ngày soạn: 22/11/2018 Ngày bắt đầu dạy: / /2018 Tiết 28 TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI DÃY ĐIỆN HỐ CỦA KIM LOẠI (tiếp) A MỤC TIÊU Kiến thức HS biết dãy điện hoá kim loại Kỹ Xác định thứ tự phản ứng Giải tập kim loại Thái độ, tư tưởng - Có lòng u thích mơn - Có thái độ tích cực, chủ động, sáng tạo, nghiêm túc học tập, nghiên cứu hoạt động nhóm Định hướng phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực phát giải vấn đề - lực tính tốn: thơng qua tốn hóa học B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án, câu hỏi tập liên quan - Hoá chất: đinh sắt, dây đồng, dd CuSO4, AgNO3, HCl - Dụng cụ: ống nghiệm, cốc thuỷ tinh… Học sinh Học cũ, làm BTVN Xem trước C.TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Gọi HS lên bảng viết pthh có trường hợp sau xác định vai trò chất phản ứng: Cu + HCl ; Cu + H 2SO4 đặc; Fe + H2SO4 loãng; Fe + HNO3; Fe + CuSO4; Cu + FeSO4; Cu + AgNO3 GV nhận xét cho điểm Dẫn vào Trong ví dụ trên: Fe phản ứng với muối Cu 2+ Cu không phản ứng với muối Fe2+ Vậy dựa vào quy luật để biết phản ứng kim loại với muối có xảy hay khơng Ta tìm hiểu dãy điện hóa kim loại Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Những kiến thức HS cần nắm vững Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm dãy điện hóa kim loại GV lấy lại ví dụ: y/c Hs viết phương trình ion thu gọn phản ứng? Xác định chất oxi hoá chất khử phản ứng? GV đưa dạng oxi hoá dạng khử kim loại, từ đưa khái niệm cặp oxi hoá khử kim loại III Dãy điện hoá kim loại Cặp oxi hoá khử kim loại Vd: Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu Fe + Cu2+  Fe2+ + Cu Cu2+, Fe2+: dạng oxi hoá Cu, Fe: dạng khử Cặp oxi hoá khử = dạng oxh / dạng khử Vd: Cu2+/Cu; Fe2+/Fe TQ: kim loại có n electron tự do, n electron để trở thành ion dương: HS lấy thêm số ví dụ cặp M → Mn+ + ne oxi hoá khử Cặp oxi hoá khử: Mn+/M Hoạt động 2: So sánh tính chất cặp oxi hố khử So sánh tính chất cặp oxi hố khử GV lấy lại ví dụ: 2+ 2+ Fe + Cu → Fe + Cu Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu 2+ 2+ Cu oxi hố Fe Fe khơng oxi hố Cu => tính oxh - Tính oxh Fe2+ < Cu2+ Cu2+ > Fe2+ - Tính khử Fe > Cu 2+ Fe khử ion Cu Cu không khử ion Fe2+ => tính khử Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag Fe > Cu - Tính oxh Cu2+ < Ag+ GV y/c HS so sánh tương tự pư: - Tính khử Cu > Ag Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag HS so sánh Hoạt động 3: Tìm hiểu dãy điện hóa kim loại Dãy điện hoá kim loạidãy xếp cặp oxi hoá khử GV đưa khái niệm dãy điện hoá kim loại theo chiều từ trái sang phải, tính oxi hố ion kim loại tăng dần, GV lấy ví dụ xếp cặp oxi hố khử tính khử kim loại giảm dần Fe, Cu Ag từ cách so sánh Dựa vào phản ứng Fe Cu với axit HCl, GV y/c HS xếp vị trí Fe2+/Fe H+/H Cu2+/Cu Ag+/Ag cặp H+/H vào dãy Ý nghĩa dãy điện hố GV lấy lại ví dụ: Fe2+ Cu2+ Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu c oxh yếu c oxh mạnh  Fe Cu c khử mạnh c khử yếu => Quy tắc  xác định chiều phản ? Viết phản ứng ? GV lấy ví dụ: cho đồng thời dây Cu Al vào dd AgNO3, phản ứng xảy ntn? Trả lời: Cu Al không xảy phản ứng đồng thời với AgNO3, Al chất khử mạnh hơn, tham gia phản ứng trước, đến hết Al AgNO3 còn, Cu tiếp tục phản ứng Dự đoán thứ tự phản ứng? ứng: Phản ứng cặp oxi hoá khử xảy theo chiều chất oxi hoá mạnh oxi hoá chất khử mạnh hơn, sinh chất oxi hoá yếu chất khử yếu Chú ý: trường hợp cho Fe vào dung dịch AgNO3: Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag Nếu Ag+ hết: phản ứng kết thúc Nếu Ag+ dư: Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag+ Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3Ag => Nếu đề cho Fe dư vào dd AgNO3 Fe(dư) + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag => Nếu đề cho Fe vào dung dịch AgNO3 dư Fe + 3AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + 3Ag - Xác định thứ tự phản ứng VD1: cho hỗn hợp Al Cu vào dung dịch AgNO3 Al + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag VD2: cho Al vào dung dịch chứa hỗn hợp Cu(NO3)2 AgNO3 Al + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag 2Al + 3Cu(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Cu Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố Y/c HS nắm được: khái niệm cặp oxi hoá - khử kim loại, tính chất cặp oxi hoá khử Dãy điện hoá kim loại ý nghĩa dãy điện hóa GV hướng dẫn HS BT6 - SGK * Hướng dẫn nhà Làm BT 6->8 SGK Rút kinh nghiệm bổ sung sau dạy Tuần 15 (Từ 3/12/2018 đến 8/12/2018) Ngày soạn: 29/11/2018 Ngày bắt đầu dạy: / /2018 Tiết 29 LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI + KIỂM TRA 15 PHÚT A MỤC TIÊU Kiến thức - Củng cố kiến thức cấu tạo nguyên tử kim loại, đơn chất kim loại liên kết kim loại - Giải thích nguyên nhân gây tính chất vật lý chung tính chất hóa học chung kim loại K nng Rèn cho HS cỏc kỹ năng: - Vit cấu hình electron nguyên tử nguyên tố kim loại - Suy diễn: từ cấu tạo nguyên tử kim loại suy tính chất chung kim loại - Giải tập kim loại: + Bài tập định tính như: Nhận biết mẫu kim loại, tách kim loại khỏi hỗn hợp kim loại phương pháp hoá học + Bài tập định lượng: Xác định nồng độ, lượng chất tham gia tạo thành sau pư hoá học, xác định nguyên tử khối kim loại + Bài tập trắc nghiệm Thái độ, tư tưởng - Có lòng u thích mơn - Có thái độ tích cực, chủ động, sáng tạo, nghiêm túc học tập, nghiên cứu hoạt động nhóm Định hướng phát triển lực - lực ngôn ngữ hóa học - lực phát giải vấn đề - lực tính tốn: thơng qua tốn hóa học B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án, câu hỏi tập liên quan Học sinh Học cũ, làm BTVN Xem trước C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Trong trình luyện tập Dẫn vào Chúng ta nghiên cứu tính chất dãy điện hóa kim loại Đây nội dung quan trọng Hôm nay, luyện tập tính chất kim loại, dãy điện hóa kim loại Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Những kiến thức HS cần nắm vững Hoạt động 1: Nhắc lại lý thuyết GV y/c HS nêu lại: cấu tạo nguyên - Tính chất vật lí chung: trạng thái rắn, tử cấu tạo tinh thể kim loại, liên tính dẻo , dẫn điện, dẫn nhiệt có ánh kết kim loại, tính chất vật lý chung kim tính chất hố học chung kim - Tính chất hóa học chung: tính khử loại - Khái niệm dãy điện hố kim - Dãy điện hóa kim loại : loại? Ý nghĩa? Nêu quy tắc  - Quy tắc : xác định chiều phản ứng Hoạt động 2: Luyện tập GV y/c HS chữa tập SGK BT1: B HS làm BT2: C BT3: C BT4: Ni pư với dd CuSO4, Pb(NO3)2, AgNO3 BT5: a) Tạp chất Zn, Sn, Pb tan dd HgSO4 b) Ngâm vào dd AgNO3 BT6: Cách 1: Gọi x, y số mol Fe Mg Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 x x x Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 y y y Có hệ pt: mhh: 56x + 24y = 20 nH2: x + y = ½ Giải ra: x = y =0,25 mFeCl2 = 127.0,25 = 31,75 (g) mMgCl2 = 95.0,25 = 23,75 (g) GV bổ sung cách 2: m2 muối = 55,50 (g) Cách 2: áp dụng BTKL nHCl = 2nH2 = 2.0,5 mol = mol => nH+ = mol =>nCl- = nH+ = mol mmuối = mkim loại + mCl= 20 + 35,5.1 = 55,5 (g) BT7 – SGK: HS lên bảng chữa BT7: Đặt M nguyên tử khối trung bình kim loại M + 2HCl → MCl2 + H2 nH2 = = 0,5mol BT8 – SGK: HS lên bảng chữa BT9 – SGK: GV hướng dẫn cách làm BT10 – SGK: HS lên bảng chữa => nM = 0,5 mol M = = 10 g/mol kim loại có NTK > 10 Fe (M = 56) kim loại có NKT < 10 Be (M = 9) BT8: 4M + nO2 → 2M2On 0,6/n 0,15 mol M2On + 2nHCl → 2MCln + nH2O M + nHCl → MCln + n/2 H2 = 0,6 nM = = M = = 9n =>n = 3, M = 27, kim loại Al BT9: D Ag + H2SO4 → không phản ứng: khơng có tượng Ba + H2O → Ba(OH)2 + H2  Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + H2O => có khí kết tủa Mg + H2SO4  MgSO4 + H2 Fe + H2SO4  FeSO4 + H2 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 Cho dư Ba vào dd H2SO4 dd Ba(OH)2 MgSO4 +Ba(OH)2→Mg(OH)2+BaSO4 => kết tủa trắng FeSO4+Ba(OH)2 → Fe(OH)2 + BaSO4 => Kết tủa trắng, hoá nâu kk Al2(SO4)3 +Ba(OH)2 → Al(OH)3 +BaSO4 => kết tủa keo BT10: Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag Cu + 2Fe(NO3)3 → 2Fe(NO3)2 + Cu(NO3)2 chất rắn gồm Ag Cu dư dd B chứa muối Cu(NO3)2 Fe(NO3)2 Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố GV y/c HS nhắc lại số tính chất chung kim loại * Hướng dẫn nhà Làm BT SGK Rút kinh nghiệm bổ sung sau dạy ... 22/11/2 018 Ngày bắt đầu dạy: / /2 018 Tiết 28 TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI DÃY ĐIỆN HOÁ CỦA KIM LOẠI (tiếp) A MỤC TIÊU Kiến thức HS biết dãy điện hoá kim loại Kỹ Xác định thứ tự phản ứng Giải tập kim loại. .. nguyên tố kim loại - Suy diễn: từ cấu tạo nguyên tử kim loại suy tính chất chung kim loại - Giải tập kim loại: + Bài tập định tính như: Nhận biết mẫu kim loại, tách kim loại khỏi hỗn hợp kim loại. .. - Tính chất vật lí chung: trạng thái rắn, tử cấu tạo tinh thể kim loại, liên tính dẻo , dẫn điện, dẫn nhiệt có ánh kết kim loại, tính chất vật lý chung kim tính chất hố học chung kim - Tính chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 12 Bài 18 Tính chất của kim loại dãy điện hóa của kim loại, Giáo án hóa học 12 Bài 18 Tính chất của kim loại dãy điện hóa của kim loại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay