Giáo án hóa học 12 Bài 17 Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn Cấu tạo kim loại

3 13 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 20:27

Giáo án hóa học 12: Bài 17 Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn Cấu tạo kim loại Ban Cơ bản. Giáo án hóa học 12: Bài 17 Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn Cấu tạo kim loại Ban Cơ bản. Giáo án hóa học 12: Bài 17 Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn Cấu tạo kim loại Ban Cơ bản. Tuần 13 (Từ 19/11/2018 đến 24/11/2018) Ngày soạn: 15/11/2018 Ngày bắt đầu dạy: / /2018 Tiết 26 CHƯƠNG V: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI BÀI 17: VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN VÀ CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI A MỤC TIÊU Kiến thức Học sinh biết: - Vị trí kim loại bảng tuần hồn - Cấu tạo nguyên tử kim loại cấu tạo tinh thể kim loại - Liên kết kim loại Kỹ Rèn kỹ từ vị trí kim loại suy cấu tạo tính chất, từ tính chất suy ứng dụng phương pháp điều chế Thái độ, tư tưởng - Có lòng u thích mơn - Có thái độ tích cực, chủ động, sáng tạo, nghiêm túc học tập, nghiên cứu hoạt động nhóm Định hướng phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực phát giải vấn đề - lực tính tốn: thơng qua tốn hóa học B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp trực quan - phương pháp phát giải vấn đề - đồ dùng: giáo án, câu hỏi tập liên quan - Bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học Học sinh Học cũ, làm BTVN Xem trước Tìm hiểu kim loại đời sống C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Không kiểm tra Dẫn vào Trở lại hóa học vơ Ở lớp 10 lớp 11, ta nghiên cứu nguyên tố phi kim: nhóm Halogen, oxi – lưu huỳnh, nitơ – photpho, cacbon – silic Ta tiếp tục nghiên cứu nguyên tố kim loại Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Những kiến thức HS cần nắm vững Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí kim loại bảng tuần hồn I Vị trí kim loại bảng tuần GV đưa bảng tuần hồn u cầu hồn HS tìm vị trí ngun tố kim loại nhóm HS: tìm vị trí ngun tố kim loại - Có gần 90 nguyên tố kim loại HS: Rút kết luận vị trí kim - Vị trí : + Nhóm IA, IIA, IIIA, số loại bảng tuần hồn kim loại nằm nhóm IVA, VA, VIA + Các nhóm B + Họ Lantan Actini GV bổ sung tên nhóm: Nhóm IA: nhóm kim loại kiềm Nhóm IIA: nhóm kim loại kiềm thổ Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo kim loại II Cấu tạo kim loại GV y/c HS viết cấu hình e nguyên tử Cấu tạo nguyên tử nguyên tố kim loại Na, Mg, Al nguyên tố phi kim P, S, Cl so sánh số e lớp nguyên tử kim loại, phi kim KL: Nguyên tử hầu hết nguyên HS: Viết cấu hình e ngun tử tố kim loại có e lớp nguyên tố so sánh, nhận xét (1,2 3e) rút kết luận GV dùng bảng vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử nguyên tố kim loại thuộc chu kỳ y/c HS rút nhận xét biến thiên điện tích hạt nhân bán kính nguyên tử HS nhận xét Trong chu kỳ, từ trái sang phải, điện tích hạt nhân nguyên tố tăng dần, bán kính nguyên tử giảm dần Cấu tạo tinh thể GV thông báo cấu tạo đơn chất Ở nhiệt độ thường, Hg thể lỏng, kim loại kim loại khác thể rắn có cáu tạo tinh thể Trong tinh thể kim loại, nguyên tử ion kim loại nằm nút mạng tinh thể Các e hoá trị liên kết yếu với hạt GV thông báo kiểu mạng tinh thể nhân nên dễ tách khỏi nguyên tử kim loại chuyển động tự mạng tinh thể HS tự tham khảo SGK kiểu mạng tinh thể: Tinh thể kim loại có kiểu mạng phổ - Vị trí nguyên tử ion kim biến loại? - Mạng tinh thể lục phương - % thể tích nguyên tử ion kim - Mạng tinh thể lập phương tâm diện loại? - Mạng tinh thể lập phương tâm khối Liên kết kim loại Liên kết kim loại liên kết hình thành nguyên tử ion kim loại mạng tinh thể tham gia electron tự GV giới thiệu liên kết kim loại y/c hs so sánh liên kết kim loại với liên kết ion liên kết cộng hoá trị HS so sánh Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố GV y/c HS trả lời câu hỏi 1,2, 3, SGK * Hướng dẫn nhà Làm BT 5->9 SGK Tr.82 Hướng dẫn BT7 – SGK Tr.82 Gọi kim loại R Phương trình phản ứng: R + H2SO4 → RSO4 + H2 H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O Theo gt: nH2SO4 = 0,15.0,5 = 0,075 mol nNaOH = 0,03.1 = 0,03 mol  nH2SO4 pư = 0,075 – ½.0,03 = 0,06 mol => nR = 0,06 mol => MR = 1,44/0,06 = 24 => R Mg Hướng dẫn BT8 – SGK Tr.82 Phương trình phản ứng: KL + 2HCl → muối + H2 nH2 = 0,3 mol => nHCl = 0,6 mol BTKL: mKL + mHCl = mmuối + mH2  mmuối = mKL + mHCl - mH2 = 15,4 + 0,6.36,5 – 0,6 = 36,7 gam Hướng dẫn BT9 – SGK Tr.82 Gọi kim loại A Phương trình phản ứng: A + Cl2 → ACl2 Fe+ ACl2 → FeCl2 + A Theo gt: nFeCl2 = 0,25.0,4 = 0,1 mol  nFe pư = 0,1 mol => nA tạo = 0,1 mol Khối lượng kim loại tăng: 0,1(A – 56) = 12,0 – 11,2 A = 64 g/mol => kim loại A đồng nCu ban đầu = = 0,2 mol => nCuCl2 = 0,2 mol => CM CuCl2 = 0,2/0,4 = 0,5 M Rút kinh nghiệm bổ sung sau dạy ... hiểu vị trí kim loại bảng tuần hồn I Vị trí kim loại bảng tuần GV đưa bảng tuần hoàn u cầu hồn HS tìm vị trí ngun tố kim loại nhóm HS: tìm vị trí nguyên tố kim loại - Có gần 90 nguyên tố kim loại. .. IIA: nhóm kim loại kiềm thổ Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo kim loại II Cấu tạo kim loại GV y/c HS viết cấu hình e nguyên tử Cấu tạo nguyên tử nguyên tố kim loại Na, Mg, Al nguyên tố phi kim P, S,... Rút kết luận vị trí kim - Vị trí : + Nhóm IA, IIA, IIIA, số loại bảng tuần hoàn kim loại nằm nhóm IVA, VA, VIA + Các nhóm B + Họ Lantan Actini GV bổ sung tên nhóm: Nhóm IA: nhóm kim loại kiềm Nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 12 Bài 17 Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn Cấu tạo kim loại, Giáo án hóa học 12 Bài 17 Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn Cấu tạo kim loại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay