HÓA dược các THUỐC KHÁNG SINH QUAN TRỌNG

10 17 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 20:03

HÓA DƯỢC CÁC THUỐC KHÁNG SINH QUAN TRỌNG Dưới ứng dụng số chất hóa dược thuốc kháng sinh quan trọng hay gặp kì thi THPTQG Nào tìm hiểu ^^ Penicillin V Phổ hẹp, tác dụng G(+) Điều trị NK thông thường: NK hô hấp, tai mũi họng, viêm màng tim liên cầu, giang mai Methicillin Phổ tác dụng VK G(+) tiết enzym penicilinase Điều trị NK viêm màng tim NK da mô mềm Ampicillin Phổ rộng hơn, tác dụng VK G(+) G(-) Điều trị NK hô hấp trên, NK đường tiết niệu Amoxicillin Phổ tác dụng tương tự với ampicillin hấp thu qua tiêu hóa tốt hơn, ưu tiên dùng điều trị NK tồn thân Cephalexin Phổ tác dụng trung bình, VK G(+) G(-) Điều trị NK hô hấp, da, mô mềm, tai mũi họng Cefazolin Phổ tác dụng định tương tự cephalexin, dùng qua đường tiêm hấp thu qua tiêu hóa Cefuroxim Phổ tác dụng VK G(+) yếu mạnh VK G(-), điều trị NK hô hấp, tai mũi họng, đường tiết niệu Cefoxitin Phổ tác dụng định tương tự cefuroxim Cefoxitin dùng đường tiêm không qua dịch não tủy Ceftriaxone Tác dụng tốt VK G(-) bền với enzym ß-lactamase đạt nồng độ dịch não tủy, điều trị viêm màng não 10 Cefixim Tác dụng tốt VK G(-) bền với enzym ß-lactamase điều trị vi khuẩn kháng cephalosporin hệ I II 11 Cefotaxim Tác dụng tốt VK G(-) bền với enzym ß-lactamase điều trị vi khuẩn kháng cephalosporin hệ I II 12 Cefoperazon Phổ tác dụng định tương tự cephalosporin khác, tác dụng trực khuẩn mủ xanh P.aeruginosa 13 Tetracyclin Phổ tác dụng rộng VK G(+) VK G(-), điều trị bệnh NK nội bào, dịch tả đau mắt, trứng cá 14 Doxycyclin Phổ tác dụng định tương tự tetracyclin Đặc biệt sử dụng điều trị bệnh trứng cá 15 Minocyclin Phổ tác dụng định tương tự tetracyclin, sử dụng để điều trị VK kháng tetracyclin 16 Cloramphenicol Phổ tác dụng rộng VK G(+) G(-) Điều trị NK hơ hấp tiết niệu, NK tiêu hóa 17 Clindamycin Phổ tác dụng chủ yếu vi khuẩn ưa khí G(+), điều trị NK kị khí ưa khí nhạy cảm 18 Lincomycin Phổ tác dụng định tương tự hiệu lực độc clinda 19 Acid nalidixic Phổ tác dụng rộng VK ưa khí G(-) E.coli, Proteus, điều trị NK đường tiết niệu, đường sinh dục, tiêu hóa 20 Ofloxacin Phổ tác dụng mạnh VK ưa khí G(-) E.coli, Shigella, P.aeruginosa Điều trị NK tiết niệu, sinh dục NK xương khớp, mô mềm 21 Ciprofloxacin Phổ tác dụng định tương tự ofloxacin 22 Gentamycin Phổ tác dụng VK ưa khí G(-) & số VK nội bào, điều trị NK VK G(-) mặc phải bệnh viện 23 Streptomycin Phổ tác dụng định tương tự gentamycin, đặc biệt sử dụng điều trị VK lao 24 Vancomycin Phổ hẹp, tác dụng VK G(-) Điều trị NK nặng cầu khuẩn gây Chúc bạn học tốt ^^! ... điều trị NK đường tiết niệu, đường sinh dục, tiêu hóa 20 Ofloxacin Phổ tác dụng mạnh VK ưa khí G(-) E.coli, Shigella, P.aeruginosa Điều trị NK tiết niệu, sinh dục NK xương khớp, mô mềm 21 Ciprofloxacin... tương tự tetracyclin, sử dụng để điều trị VK kháng tetracyclin 16 Cloramphenicol Phổ tác dụng rộng VK G(+) G(-) Điều trị NK hô hấp tiết niệu, NK tiêu hóa 17 Clindamycin Phổ tác dụng chủ yếu vi... bền với enzym ß-lactamase điều trị vi khuẩn kháng cephalosporin hệ I II 11 Cefotaxim Tác dụng tốt VK G(-) bền với enzym ß-lactamase điều trị vi khuẩn kháng cephalosporin hệ I II 12 Cefoperazon
- Xem thêm -

Xem thêm: HÓA dược các THUỐC KHÁNG SINH QUAN TRỌNG, HÓA dược các THUỐC KHÁNG SINH QUAN TRỌNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay