Pháp luật về cán bộ ở việt nam hiện nay tt tiếng anh

27 64 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 17:46

... tasks 2.1.2.2 The characteristics of law on cadres Pháp luật cán phận cấu thành hệ thống pháp luật nên bên cạnh đặc điểm chung pháp luật, pháp luật cán có đặc thù riêng: Because the law on cadres... of Vietnamese civil servants " by Le Nhu Thanh, National Academy of Public Administration, Hanoi, 2009; Doctoral Thesis of Philosophy "Responsibility of Public services and ethics of Vietnamese... "Completion of legal regulations on public service, civil servants in Vietnam nowadays" by Lương Thanh Cuong, Faculty of Law, Vietnam National University, 2008; Jurisprudence Doctoral Thesis " Renovation
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về cán bộ ở việt nam hiện nay tt tiếng anh , Pháp luật về cán bộ ở việt nam hiện nay tt tiếng anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn