CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ KINH DOANH

33 25 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 17:29

Các mục tiêu quản trị kinh doanh, các quy luật kinh doanh và các nguyên tắc quản trị kinh doanh đã giúp cho chủ doanh nghiệp trả lời được câu hỏi “phải làm gì?”, một câu hỏi tiếp theo quan trọng hơn nhiều mà các doanh nghiệp cần phải giải đáp là “làm cái đó như thế nào?” Để trả lời được câu hỏi này, chủ doanh nghiệp cần có các phương pháp và nghệ thuật quản trị kinh doanh thích hợp Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ KINH DOANH Các mục tiêu quản trị kinh doanh, quy luật kinh doanh nguyên tắc quản trị kinh doanh giúp cho chủ doanh nghiệp trả lời câu hỏi “phải làm gì?”, câu hỏi quan trọng nhiều mà doanh nghiệp cần phải giải đáp “làm nào?” Để trả lời câu hỏi này, chủ doanh nghiệp cần có phương pháp nghệ thuật quản trị kinh doanh thích hợp Sơ đồ 1: Mối quan hệ mục tiêu, phương pháp nguyên tắc QTKD Khái niệm: Các phương pháp quản trị kinh doanh tổng thể cách thức tác động có có chủ đích chủ doanh nghiệp đối tượng kinh doanh (cấp tiềm có doanh nghiệp) khách thể kinh doanh, khách hàng, ràng buộc môi trường quản trị vĩ mô, đối thủ cạnh tranh bạn hàng), để đạt mục tiêu kinh tế đề ra, điều kiện môi trường kinh doanh thực tế Phương pháp quản trị có vai trò quan trọng hệ thống quản lý Quá trình quản lý trình hoạt động chức quản trị theo nguyên tắc, nguyên tắc vận dụng thể thông qua phương pháp quản trị định Vì vậy, vận dụng phương pháp quản trị nội dung quản trị kinh doanh Mục tiêu, nhiệm vụ quản trị thực thông qua tác động Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] phương pháp trị kinh doanh Trong điều kiện định, phương pháp quản trị có tác động quan trọng đến thành công hay thất bại việc thực mục tiêu Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] nhiệm vụ Vai trò quan trọng phương pháp quản trị chỗ nhằm khơi dậy động lực, kích thích tính sáng tạo người tiềm hệ thống hội có lợi bên Phương pháp quản trị biểu cụ thể mối quan hệ qua lại thể với đối tượng khách thể kinh doanh, tức mối quan hệ người cụ thể, sinh động với tất phong phú, phức tạp đời sống Vì vậy, phương pháp quản trị mang tính chất đa dạng phong phú, vấn đề cần phải đặc biệt lưu ý kinh doanh phận động hệ thống quản trị Phương pháp quản trị thường xuyên thay đổi tình cụ thể, tuỳ thuộc vào đặc điểm đối tượng lực kinh nghiệm chủ doanh nghiệp Tác động phương pháp quản trị tác động có mục đích, nhằm phối hợp hoạt động, bảo đảm thống hệ thống Vì vậy, mục tiêu kinh doanh định việc lựa chọn phương pháp quản trị kinh doanh Trong trình quản trị phải luôn điều chỉnh phương pháp nhằm đạt mục đích tốt Chủ doanh nghiệp có quyền lựa chọn phương pháp quản trị khơng có nghĩa chủ quan, tuỳ tiện muốn sử dụng phương pháp Mỗi phương pháp quản trị sử dụng lại tạo chế tác động mang tính khách quan vốn có Bên cạnh yếu tố tích cực, phù hợp với mục tiêu dự đốn chủ doanh nghiệp xuất số tượng nằm ngồi dự đốn ban đầu, trí trái ngược với mục tiêu đặt Điều đòi hỏi chủ doanh nghiệp phải tỉnh táo, sâu sát thực tế, kịp thời có biện pháp bổ sung để khắc phục mặt tiêu cực chúng xuất Như vậy, sử dụng phương pháp quản trị vừa khoa học vừa nghệ thuật Tính khoa học đòi hỏi phải nắm vũng đối tượng với đặc điểm vốn có nó, để tác động sở nhận thức vận dụng quy luật khách quan phù hợp với đối tượng Tính nghệ thuật biểu chỗ biết lựa chọn kết hợp phương pháp thực tiễn để sử dụng tốt tiềm doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu kinh doanh đề Quản trị có hiệu biết lựa chọn đắn kết hợp linh hoạt phương pháp quản trị Đó tài nghệ quản lý chủ doanh nghiệp nói riêng, nhà quản lý nói chung Để nắm vững tác dụng đa dạng, phong phú phương pháp quản trị cần phân loại chúng sâu nghiên cứu phương pháp Tuỳ thuộc tiêu chuẩn phân loại mục đích nghiên cứu mà có nhiều cách phân loại phương pháp quản trị Theo cách phân loại phổ biến, vào nội dung chế hoạt động quản trị phương pháp quản trị chia thành: Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] - Các phương pháp quản trị nội doanh nghiệp - Các phương pháp tác động lên khách hàng - Các phương pháp quan hệ với quan quản lý vĩ mô - Các phương pháp cạnh tranh với đối thủ - Các phương pháp quan hệ với bạn hàng - Các phương pháp lơi kéo người ngồi doanh nghiệp CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP Các phương pháp tác động lên người o Các phương pháp giáo dục o Các phương pháp hành o Các phương pháp kinh tế Các phương pháp tác động lên yếu tố khác doanh nghiệp o Mơ hình hố tốn học o Các phương pháp dự đoán o Các phương pháp phân đoạn thị trường Các phương pháp tác động lên người * Các phương pháp giáo dục Các phương pháp giáo dục cách tác động vào nhận thức tình cảm người lao động nhằm nâng cao tính tự giác nhiệt tình lao động họ công việc thực nhiệm vụ Các phương pháp giáo dục có ý nghĩa to lớn quản trị kinh doanh đối tượng cuả quản trị người - thực thể động, tổng hoà nhiều mối quan hệ Tác động vào người hành chính, kinh tế, mà tác động tinh thần, tâm lý – xã hội v.v Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Các phương pháp giáo dục dựa sở vận dụng quy luật tâm lý Đặc trưng phương pháp tính thuyết phục, tức làm cho người lao động phân biết phải trái, - sai, lợi - hại, đẹp - xấu, thiện - ác, từ nâng cao tính tự giác làm việc gắn bó với doanh nghiệp Các phương pháp giáo dục thường sử dụng kết hợp với phương pháp khác cách uyển chuyển, linh hoạt, vừa nhẹ nhàng vừa sâu sát đến người lao động, có tác động giáo dục rộng rãi doanh nghiệp, bí thành cơng xí nghiệp từ Nhật (học thuyết Y, học thuyết Z) * Các phương pháp hành Các phương pháp hành phương pháp tác động dựa vào mối quan hệ tổ chức hệ thống quản lý kỷ luật doanh nghiệp Bất kỳ hệ thống quản trị hình thành mối quan hệ tổ chức hệ thống Về phương diện quản trị, biểu thành mối quan hệ quyền uỷ phục tùng, người xưa thường nói: quản trị người có hai cách, dùng ân dùng uy Dùng ân vững bền khó khăn phù phiếm, dùng uy nhanh chóng tình; quản trị trước tiên phải dùng uy sau tính đến việc dùng ân Các phương pháp hành quản trị khinh doanh cách tác động trực tiếp chủ doanh nghiệp lên tập thể người lao động quyền định dứt khốt, mang tính bắt buộc; đòi hỏi người lao động phải chấp hành nghiêm ngặt vi phạm bị bị xử lý kịp thời, thích đáng Vai trò phương pháp hành quảnkinh doanh to lớn; xác lập chật tự kỷ cương làm việc doanh nghiệp; khâu nối phương pháp quản trị khác lại; dấu bí mật ý đò kinh doanh giải vấn đề đặt doanh nghiệp nhanh chóng Các phương pháp hành tác động vào đối tượng quản trị theo hai hướng: tác động mặt tổ chức tác động điều chỉnh hành động đối tượng quản trị Theo hướng tác động mặt tổ chức, chủ doanh nghiệp ban hành văn quy định quy mô, cấu, điều lệ hoạt động, tiêu chuẩn nhằm thiết lập tổ chức xác định mối quan hệ hoạt động nội theo hướng tác động điều chỉnh hành động đối tượng quản trị Chủ doanh nghiệp đưa thị, mệnh lệnh hành bắt buộc cấp thực nhiệm vụ định, hoát động theo phương Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] hướng định nhằm bảo đảm cho phận hệ thống hoạt động ăn khớp hướng, uốn nắn lệch lạc Các phương pháp hành đòi hỏi chủ doanh nghiệp phải có định dứt khốt, rõ ràng, dễ hiểu, có địa người thực hiện, loại trừ khả có giải thích khác nhiệm vụ giao Tác động hành có hiệu lực từ ban hành định Vì vậy, phương pháp hành cần thiết trường hợp hệ thống quản lý bị rơi vào nhưỡng tình khó khăn, phức tạp Đối với định hành cấp bắt buộc phải thực hiện, không lựa chọn Chỉ người có thẩm quyền định có quyền thay đổi định Cần phân biệt phương pháp hành với kiểu quảnquan liêu việc lạm dụng kỷ luật hành chính, sử dụng mệnh lệnh hành thiếu sở khoa học, theo ý muốn chủ quan Thường mệnh lệnh kiểu gây nhiều tổn thất cho doanh nghiệp hạn chế sức sáng tạo người lao động Đó nhược điểm phương pháp hành Cán quảnquan quản lý thiếu tỉnh táo; say sưa với mệnh lệnh hành dễ sa vào tình trạng lạm dụng quyền hành; mơi trường tốt cho bệnh chủ quan, ý chí; bệnh hành quan liêu, tham nhũng Sử dụng phương pháp hành đòi hỏi cấp quản lý phải nắm vững yêu cầu chặt chẽ sau đây: - Một là, định hành có hiệu cao định có khoa học, luận chứng đầy đủ mặt Khi đưa định hành phải cân nhắc, tính tốn đến lợi ích kinh tế Tất nhiên, định hành tập trung thường tính tốn xuất phát từ việc kết hợp hợp lý loại lợi ích Người định phải hiểu rõ tình hình thực tế, nắm vững tình cụ thể Cho nên, đưa định hành phải cố gắng có đủ thông tin cần thiết cho việc định sở có bảo đảm thơng tin Nên giao quyền định cho cấp có đủ thông tin Tập hợp đủ thông tin, tính tốn đầy đủ đến lợi ích khía cạnh có liên quan bảo đảm cho định hành có khoa học Người quản lý giỏi, có nhiều kinh nghiệm khơng định có đủ thơng tin mà dự đốn nét pháp triển chính, mặt tích cực khía cạnh tiêu cực diễn định thi hành Từ sẵn sàng bổ sung biện pháp phát huy mặt tích cực hạn chế mặt tiêu cực có Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] - Hai là, sử dụng phương pháp hành phải gắn chặt quyền hạn người định Mỗi phận, cán sử dụng quyền hạn phải có trách nhiệm việc sử dụng quyền hạn Ở cấp cao, phạm vi tác động định rộng, sai tổn thất lớn Người định phải chịu trách nhiệm đầy đủ định Như vậy, phải bảo đảm gắn quyền hạn với trách nhiệm chống việc lạm dụng quyền hành trách nhiệm chống tượng trốn tránh trách nhiệm, không chịu sử dụng quyền hạn phép sử dụng phải chịu trách nhiệm Tóm lại, phương pháp hành hồn tồn cần thiết khơng có phương pháp hành khơng thể quản trị doanh nghiệp hiệu * Các phương pháp kinh tế Các phương pháp kinh tế tác động vào đối tượng quản lý thơng qua lợi ích kinh tế, đối tượng bị quản trị tự lựa chọn phương án hoạt động có hiệu phạm vi hoạt động (môi trường làm việc) họ mà không cần thường xuyên tác động mặt kinh tế Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh người tuân theo quy luật kinh tế khách quan Sự chi phối quy luật hoạt động người thơng qua lợi ích kinh tế Các phương pháp kinh tế tác động thông qua lợi ích kinh tế nghĩa thơng qua vận dụng phạm trù kinh tế, đòn bẩy kích thích kinh tế, định mức kinh tế - kỹ thuật, thực chất vận dụng quy luật kinh tế Tác động thơng qua lợi ích kinh tế tạo động lực thúc đẩy người tích cực lao động Động lực lớn nhận thức đầy đủ kết hợp đắn lợi ích tồn khách quan doanh nghiệp Mặt mạnh phương pháp kinh tế chỗ tác động vào lợi ịch kinh tế đối tượng quản trị (là cá nhân tập thể lao động), xuất phát từ mà họ lựa chọn phương án hoạt động, đảm bảo cho lợi ích chung thực Vì vậy, thực chất phương pháp kinh tế đặt người lao động, tập thể lao động vào điều kiện kinh tế để họ có khả kết hợp đắn lợi ích với lợi ích doanh nghiệp Điều cho phép người lao động lựa chọn đường hiệu để thực nhiệm vụ Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Đặc điểm phương pháp kinh tế tác động lên đối tượng quản trị khơng cưỡng hành mà lợi ích, tức mục tiêu nhiệm vụ phải đạt được, đưa điều kiện khuyến khích kinh tế, phương tiện vật chất huy động để thực nhiệm vụ Chính tập thể lao động (với tư cách đối tượng quản trị) lợi ích thiết thân, phải tự xác định lựa chọn phương án giải vấn đề Các phương pháp kinh tế chấp nhận có giải pháp kinh tế, chủ thể quản trị phải biết tạo tình huống, nhũng điều kiện để lợi ích cá nhân tập thể lao động phù hợp với lợi ích chung doanh nghiệp Nhà nước Các phương pháơp kinh tế tạo quan tâm vật chất thiết thân đối tượng quản trị chứa đựng nhiều yếu tố kích thích kinh tế tác động nhậy bén, linh hoạt, phát huy tính chủ động tập thể lao động Với biện pháp kinh tế đắn, lợi ích thực thoả đáng tập thể người doanh nghiệp quan tâm hoàn thành nhiệm vụ, người lao động hăng hái sản xuất nhiệm vụ chung giải nhanh chóng, có hiệu Các phương pháp kinh tế phương pháp quản trị tốt để thực hành tiết kiệm nâng cao hiệu kinh tế Thực tế quản lý rõ khoán biện pháp tốt để giảm chi phí, nâng cao suất sản xuất Các phương pháp kinh tế mở rộng quyền hành động cho cá nhân cấp dưới, đồng thời tăng trách nhiệm kinh tế họ Điều giúp chủ doanh nghiệp giảm nhiều việc điều hành, kiểm tra, đơn đốc chi li, vụn vặt mang tính chất vụ hành chính, nâng cao ý thức kỷ luật tự giác người lao động Việc sử dụng phương pháp kinh tế luôn chủ doanh nghiệp định hướng, nhằm thực nhiệm vụ kế hoạch, mục tiêu kinh doanh thời kỳ Nhưng khơng phải nhiệm vụ có khoa học sở chủ động Chủ doanh nghiệp tác động vào đối tượng phương pháp kinh tế theo hướng sau: - Định hướng phát triển doanh nghiệp mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế doanh nghiệp, tiêu cụ thể cho thời gian, phân hệ doanh nghiệp - Sử dụng định mức kinh tế; biện pháp đòn bẩy, kích thích kinh tế để lơi quấn, thu hút, khuyến khích cá nhânphấn đấu hoàn thành tốtnhiệm vụ giao - Bằng chế độ thưởng phạt vật chất, trách nhiệm kinh tế chặt chẽ để điều chỉnh hoạt động phận, cá nhân, xác lập trật tự kỷ cương, xác lập chế độ trách nhiệm cho phận, phân hệ người lao động doanh nghiệp Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Ngày nay, xu hướng chung nước mở rộng việc áp dụng phương pháp kinh tế Để làm việc đó, cần ý số vấn đề quan trọng sau đây: + Một là, việc áp dụng biện pháp kinh tế luôn gắn liền với việc sử dụng đò bẩy kinh tế giá cả, lợi nhuận, tín dụng, lãi suất, tiền lương, tiền thưởng v.v Nói chung, việc sử dụng phương pháp kinh tế có liên quan chặt chẽ đến việc sử dụng quan hệ hàng hoá - tiền tệ Để nâng cao hiệu sử dụng phương pháp kinh tế, phải hồn thiện hệ thống đòn bẩy kinh tế, nâng cao lực vận dụng quan hệ hàng hoá - tiền tệ, quan hệ thị trường + Hai là, để áp dụng phương pháp kinh tế phải thực phân cấp đắn cấp quản lý + Ba là, sử dụng phương pháp kinh tế đòi hỏi cán quản trị phải có trình độ lực nhiều mặt Bởi sử dụng phương pháp kinh tế điều mẻ, đòi hỏi cán quản trị phải hiểu biết thông thạo kinh doanh, đồng thời phải có phẩm chất kinh doanh vững vàng Các phương pháp tác động lên yếu tố khác doanh nghiệp Đó phương pháp quản lý sâu vào yếu tố chi phối lên đầu vào q trình kinh doanh (tài chính, lao động, cơng nghệ, thông tin, pháp chế, vật tư, sản phẩm, rủi ro v.v ) Các phương pháp quản trị mang tính nghiệp vụ gắn liền với kỹ thuật thông lệ chuyên ngành quản trị (quản trị tài chính, quản trị nhân sự, quản trị công nghệ, quản trị thông tin marketing, quản trị vật tư, quản trị sản phẩm, quản trị đầu tư, đưa tin học vào quản trị kinh doanh v.v ); thường gắn với phương pháp tốn kinh tế - loại cơng cụ thiếu việc lựa chọn phương pháp quản trị kinh doanh ngày Các phương pháp toán kinh tế tên gọi chung nhóm nôn khoa học tiếp giáp kinh tế học, toán học điều khiển học; đời phát triển chủ yếu từ cuối năm 40 kỷ chia thành nhóm (xem sơ đò 3.2): Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Thống kê kế tốn: Là phận toán học ứng dụng dành cho phương pháp xử lý phân tích số liệu thống kê, mà ứng dụng chủ yếu quảnphương pháp xử lý kiểm tra dự toán ( dự đoán, điều tra chọn mẫu, lý thuyết hàng, lý thuyết tồn kho trữ, lý thuyết thay bảo quản, lý thuyết thông tin, lý thuyết mã hố v.v ) Mơ hình hố tốn học: Là phản ánh thuộc tính định đối tượng nghiên cứu kinh tế, cơng cụ trọng cho việc trừu tựng hố cách khoa học trình tượng kinh tế Khoa học kinh tế từ lâu biết sử dụng mơ hình kinh tế lượng mơ hình hàm sản suất Cobb – Douglas, mơ hình cung cầu, giá v.v Vận trù học: Là khoa học có mục đích nghiên cứu phương pháp phân tích nhằm chuẩn bị xác cho định, đối tượng hệ thống, tức tập hợp phần tử hệ thống có tác động qua lại với nhằm đạt tới mục tiêu nhẩt định Vận trù học bao gồm nhiều nhánh khoa học ứng dụng gộp lại: (1) Lý thuyết tối ưu (bao gồm: quy hoạch tuyến tính, quy hoạch động, quy hoạch ngẫu nhiên, quy hoạch nguyên, quy hoạch khối, quy hoạch – 1, quy hoạch mờ, quy hoạch nhiều mục tiêu, quy hoạch nhiều số, lý thuyết trò chơi ); (2) Lý thuyết đồ thị sơ đồ mạng lưới; (3) Lý thuyết dự trữ bảo quản; (4) Lý thuyết phục vụ đám đông; (5) Lý thuyết tìm kiếm; (6) Lý thuyết điểm chạy Điều khiển học: Là khoa học điều khiển hệ thống động phức tạp q trình vận động thơng tin Mục đích điều khiển học phát quy luật vận động thông tin để điều khiển hệ thống cách có hiệu để xây dựng máy điều khiển có hiệu lực thực chức Điều khiển học coi đời vào năm 1948 với sách nhà bác N Vine có nhan đề “Điều khiển Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Ẩn bị loại ẩn ứng với tỷ số chia bé Min ( 9/3, 8/4 )=2 Tức ứng với tỷ số 8/4 đánh dấu móc vào số (4) (4) gọi phần tử trụ cột (bước 1) Ứng với (4) dòng nhìn vào cột (2) ẩn x4, x4 ẩn bị loại - Biến đổi sang bước + Cột (1) ghi: bước + Cột (3) ghi ẩn x3 x1 Ẩn giả x4 bị loại, trở hàm f(x) ban đầu (tức f hay f) + Cột (2) ghi hệ số ẩn mới: + Tìm hệ số cột phương án phần A bước theo cách sau: + Tính dòng chuẩn trước, dòng có vị trí với dòng chứa phần tử trụ cột bước trước (ở xét bước 1) Trong ví dụ xét bước có phần tử trụ cột (1) nằm dòng bước dòng chuẩn dòng Muốn tính hệ số dòng chuẩn bước mới, đem hệ số dòng chứa phần tử trụ cột bước cũ chia cho phần tử trụ cột, tức chia dòng cũ cho ta dòng Dòng cũ (4) -5 Dòng -5/4 Cột chứa ẩn giả loại khơng cần tính ẩn giả bị loại không quay trở lại Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] - Các dòng lại phần A (bước 2) tính sau: phải tính dòng i (ví dụ dòng 1) lấy dòng chuẩn tính, đem nhân lên với số đối số nằm dòng i cũ cắt với cột chứa phần tử trụ cột, cộng tương ứng (theo dòng) vào dòng i cũ để dòng i Ví dụ, tính tiếp dòng mới: (-3) dòng cũ (4) -5 - dòng chứa phần tử trụ cột -5/4 - dòng chuẩn bước Kết thành: 23/4 - Tính dòng cuối (như dòng cuối bước) Chú ý: j ứng với ẩn 0, nên khơng cần tính mà ghi ln kết cho nhanh Trở lại toán lức đầu (5) - (6) - (7) đưa toán dạng chuẩn: - 2000x1 - 1500x2 - 2500x3 + Mx6 → x1 + x2 + x3 + x4 = 3.000 x1 - x5 +x6 = 600 300x1 + 350x2 + 400x3 + x7 = 1.200.000 500x1 + 400x2 + 450x3 + x8 = 1.600.000 xj ≥ (j = / 8), M > lớn tuỳ ý (x4, x5, x7, x8 ẩn phụ, x6 ẩn giả) Lập bảng đơn hình Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Bảng 3.3: BẢNG ĐƠN HÌNH B H A -2000 0 M 0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x4 3.000 1 1 0 0 M x6 600 (1) 0 -1 0 x7 1.200.000 300 350 400 0 0 x8 1.600.000 500 400 450 0 0 g(x) 600M M+2.000 1500 2500 -M 0 0 x4 2.400 (1) 1 0 -2.000 x1 600 0 -1 0 x7 1.020.000 350 400 300 0 x8 1.300.000 1.200.000 400 450 500 1500 2500 2000 0 g(x) P -1500 2500 -2.500 x3 2.400 1 1 0 -2.000 xi 600 0 -1 0 x7 60.000 -50 -400 -100 0 x8 220.000 7.200.000 -50 0 -1000 -450 50 2500 -500 0 g(x) Đến bước 3, j ≤ thoả mãn tiêu chuẩn tối ưu Phương án bố trí gieo trồng x1 = 600 ha, x3 = 2400 ha, mức tổng giá trị sản lượng tối đa f(x) = - g(x) = 7.200.000 (nghìn đồng) Việc sử dụng qua mơ hình quy hoạch tuyến tính đặc biệt thu kết tốt tốnvề lưu thơng phân phối, phân bố lực lượng sản xuất, pha cắt nguyên liệu phân bổ nhiệm vụ sản xuất, toán thuộc loại sản xuất đồng Nhờ sử dụng mơ hình quy hoạch tuyến tính thực tế, có nhiều trường hợp Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] định quản trị có hiệu làm giảm chi phí tăng thêm giá trị sản lượng từ 10% - 20% - Các mơ hình quy hoạch động gắn liền với q trình định qua nhiều bước - Các mơ hình quy hoạch phi tuyến: Là mơ hình cho toán (5) - (6) (7) đó, hàm mục tiêu, hệ ràng buộc, hai có dạng khơng phải hàm bậc (phi tuyến tính) Điều thường xảy thực tế Chẳng hạn, xét mối quan hệ tỷ lệ giá thành sản phẩm chi phí đầu tư Mối quan hệ thường không tăng giảm theo tỷ lệ Nếu vốn đầu tư lúc đầu lên mức K đồng mà ta lại tăng thêm 3% giá thành(theo quy luật hợp lý) giảm xuống 2%, tăng thêm vốn đầu tư lên 3% mà 6% (2 lần lớn hơn) khơng phải thiết giá thành giảm xuống gấp lần mà tỷ lệ hơn, tức mức giảm tăng vốn đầu tư mức giá giảm thành theo tỷ lệ bậc - Các mơ hình quy hoạch ngẫu nhiên (hoặc gọi quy hoạch xác suất thống kê) dạng quan trọng quy hoạch mờ (Fuzzy): Là phận quy hoạch toán học, nghiên cứu lý thuyết phương pháp giải toán tối ưu trường hợp thông tin tham số điều kiện tốn khơng đầy đủ Đây mơ hình thường gặp thực tế quản trị kinh doanh xét khoảng thời gian dài (có biến động giá cả; trữ lượng tài nguyên, điều kiện thiên nhiên; phương tiện cụ thể hệ thống giao thông; thay đổi thị trường; trình độ khoa học - kỹ thuật; trình độ quản lý ) mà thời điểm chuẩn bị định, chủ thể quản lý không đủ thông tin để lường thấy trước vấn đề - Các mơ hình quy hoạch ngun: Là trường hợp riêng mơ hình quy hoạch tuyến tính có ràng buộc thêm biến số lấy giá trị nguyên không âm Chẳng hạn gọi biến số x1, x2 số lượng gia súc loại I loại II tốn chăn ni, hiển nhiên x1, x2 số nguyên không âm Việc giải mơ hình quy hoạch ngun thường đưa giải toán quy hoạch tuyến tính thơng thường tương ứng - Các mơ hình quy hoạch - 1: Cũng trường hợp riêng mơ hình quy hoạch tuyến tính, thường sử dụng việc xác định địa điểm chọn đặt xây dựng nhà máy, xí nghiệp Chẳng hạn, trở lại việc tìm địa điểm xây dựng nhà máy, xí nghiệp Chẳng hạn, trở lại việc tìm địa điểm xây dựng nhà máy lắp đặt số 30 địa điểm biết T1, T2 , T30 Khi thiết lập mơ hình để chọn định phải đưa thêm vào 30 biến số x1, x2 x30 ứng với 30 điểm, biến số khác biến số thông thường khác Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] chỗ nhận hai trị số Bằng địa điểm ứng với biến số khác biến số thơng thường khác chỗ nhận hai trị số Bằng địa điểm ứng với biến số xây dựng, địa điểm không chọn, việc giải mô hình tốn thơng thường đưa giải nhiều tốn quy hoạch tuyến tính tương ứng Mơ hình toán quy hoạch - thường dùng sử dụng lựa chọn bổ nhiệm cán lãnh đạo - Các mơ hình quy hoạch nhiều hàm mục tiêu: Là biến dạng mơ hình cách thay hàm mục tiêu nhiều hàm mục tiêu; tức từ chỗ có hàm H(x) max có hàm H1(x) → max, H2(x) → min, , Hm(x) → max Còn điều kiện ràng buộc khác giữ nguyên Chẳng hạn, lập kế hoạch phát triển kinh doanh doanh nghiệp không nhằm làm cho tổng doanh số tăng lớn nhất, mà phải kết hợp giải bảo đảm mức chất lượng sản phẩm cao nhất, hạn chế rủi ro tới mức thấp nhất, nhiên liệu, vật liệu chi phí mức nhỏ Các mơ hình quy hoạch nhiều hàm mục tiêu này, nhiều trường hợp chưa giải trọn vẹn, nguyên tắc xử lý nguyên tắc nhượng nhằm dung hoà loại mục tiêu Hiện mơ hình thuộc loại sử dụng - Các mơ hình lý thuyết trò chơi: Là mơ hình tốn học định tối ưu điều kiện xung đột Đây loại mơ hình thường dùng quản trị kinh doanh Chẳng hạn, biết, doanh nghiệp thường tồn nhiều loại lợi ích khác đòi hỏi chủ doanh nghiệp phải có kết hợp hài hồ hợp lý loại lợi ích đó, chúng khơng phải khơng có mâu thuẫn, xử lý cắt bỏ loại lợi ích mà ngược lại phải thực tất dựa sở phát triển sản xuất, nâng cao không ngừng xuất lao động Quyết định cụ thể cho việc giải dẫn tới việc lập giải mơ hình lý thut trò chơi nhằm phân định cách rõ ràng khối lượng tỷ lệ hợp lý cho loại lợi ích phù hợp với nguyên tắc quảnkinh tế kinh tế xã hội chủ nghĩa Việc giải tốn với mơ hình lý thuyết trò chơi thơng thường đưa giải tốn quy hoạch tuyến tính, có ràng buộc phức tạp đơi chút - Mơ hình mạng lưới (PERT - Program Evaluation and Review Technique): nhóm mơ hình quy hoạch tốn, thường dùng việc xác định hợp lý công nghệ làm việc trình Nói cách rõ hơn, khoa học xếp, bố trí cơng việc nhằm tìm khâu xung yếu cần phải biết để có biện pháp bố trí vật tư, thiết bị cán bộ; cách làm việc vừa nắm toàn cục vấn đề vừa nắm phần cụ thể cụ thể, chi tiết Ưu điểm bật mô hình mạng lưới so với hình thức Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] biểu diễn kế hoạch khác chỗ rõ tất mối liên hệ lẫn theo thời gian công việc Kế hoạch thực hện sơ đồ mạng lưới chi tiết hố mức độ tuỳ theo yêu cầu toàn công việc hệ thống thứ tự thời gian thực cơng việc Chẳng hạn, doanh nghiệp phải triển khai năm 14 công việc với thời gian cần thiết logic hợp lý phải tuân thủ là: Bảng 3.4: Công việc Thời gian chi phí (tuần) Trình tự cơng việc Làm khơng trì hoãn X1 X2 X3 X4 X5 X6 Làm sau X2, X3 xong X7 Làm sau X2, X3 xong X8 Làm sau X4 xong X9 Làm sau X5, X6, X8 xong X10 X11 X12 Làm khơng trì hỗn Làm sau X1 xong Làm sau X1 xong Làm sau X1 xong Làm sau X5, X6, X8 xong Làm sau X5, X6, X8 xong Làm sau X7, X11 xong X13 X14 Làm sau X9 xong Làm sau X10, X12 xong Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Trình tự sử dụng phương pháp sơ đồ mạng lưới sau: Bƣớc 1: Vẽ sơ đồ logic tồn cơng việc, cơng việc biểu thị mũi tên, đầu có vòng tròn gọi đỉnh, mũi tên ghi rõ nội dung thời gian chi phí thực cơng việc (Trường hợp chi phí lao độ, vật tư, tiền vốn làm tương tự) Việc vẽ sơ đồ thực máy vi tính tính vẽ tay (giấy, bảng v.v ) phản ánh logic bảng công việc cho Trong trường hợp thời gian không khẳng định chắn, người ta thường sử dụng công thức tính: ti = + 4mi +bi / ti thời gian chi phí trung bình để thực hện xong công việc xi, thời hạn làm xong xi cách nhanh nhất, mi thời hạn thông thường sử dụng để làm xong việc xi, bi thời hạn làm lâu Bƣớc 2: Đánh số thứ tự cách đỉnh, ghi vào góc theo quy tắc sau: - Đỉnh có mũi tên đánh số trước - Đánh số từ xuống dưới, từ trái qua phải Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] SƠ ĐỒ MẠNG LƢỚI CÔNG VIỆC - Đỉnh đánh số rồi, mũi tên từ coi bị xố Bƣớc 3: Tính thời hạn bắt đầu sớm đỉnh, ghi vào góc bên trái, theo quy tắc: - Tính từ đỉnh nhỏ tới đỉnh lớn 1, - Đỉnh có thời hạn bắt đầu sớm - Các đỉnh lại lấy số lớn tổng thời hạn bắt đầu sớm đỉnh liền trước cộng với thời gian thực cơng việc tiến Trong sơ đồ 3.5: Đỉnh có mũi tên (cơng việc) tiến X1 có thời hạn t1 = tuần, nên thời hạn bắt đầu sớm đỉnh là: + = Còn đỉnh 3, có mũi tên tiến X2 X3 nên thời hạn bắt đầu sớm ghi đỉnh là: max (0+3; 3+4) = Bƣớc 4: Tính thời hạn kết thúc muộn đỉnh ghi vào góc phải mình; theo quy tắc: Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] - Tính lùi từ đỉnh có số thứ tự lớn đỉnh có thứ tự nhỏ - Đỉnh cuối có thời hạn kết thúc muộn thời hạn bắt đầu sớm Trong ví dụ xét sơ đồ 3.5, đỉnh đỉnh cuối có thời hạn bắt đầu sớm thời hạn kết thúc muộn = 21 tuần - Các đỉnh lại lấy số nhỏ hiệu hai hạn kết thúc muộn đỉnh trước trừ với thời gian thực công việc tên (công việc) lùi - Chẳng hạn, sơ đồ 3.5 sau tính thời hạn kết thúc muộn đỉnh 21, lùi đỉnh có mũi tên X14 co thời gian thực tuần, đỉnh có thời gian kết thúc muộn 21 - = 18; tương tự, đỉnh có thời hạn kết thúc muộn 21 - = 19 Đỉnh có thời hạn kết thúc muộn 18 - = 14 tuần Còn đỉnh có tới mũi tên lùi X9 (3 tuần), X10 (5 tuần) X11 (2 tuần) Thời hạn kết thúc muộn đỉnh là: (19 - 3, 18 - 5, 14 -2) = 12 Bƣớc 5: Tìm đỉnh găng, đỉnhcó hiệu số thời hạn kết thúc muộn với thời hạn bắt đầu sớm khơng (ghi góc dưới); sơ đồ 3.5 đỉnh: 1, 2, 3, 5, 6, 8, Bƣớc 6: Tìm cộng việc găng cơng việc nối liền đỉnh găng Trong hình cơng việc khơng có thời gian dự trữ, doanh nghiệp thực trậm trễ ảnh hưởng đến công việc khác (trong sơ đồ, công việc găng vẽ nét) Bƣớc 7: Tìm đường găng: Là đường nối liền công việc găng đỉnh găng liên tục từ đỉnh đỉnh cuối có tổng thời hạn thực sớm công việc thời hạn kết thúc muộn đỉnh cuối.Trong ví dụ xét đường găng X1, X3, X6, X11, X12, X14 (trong sơ đồ: công việc nằm đường găng ghi nét có gạch) Đường găng biểu thị tất công việc xung yếu mà công ty phải đặc biệt quan tâm - Việc sử dụng mơ hình mạng lưới cho phép áp dụng rộng rãi phương tiện kỹ thuật tính tốn nhằm giúp xử lý thơng tin cần thiết cho người lãnh đạo cấp tuyến để đề định có tính chiến lược, chiến thuật hay tác nghiệp Vì vậy, phần lớn hệ thống kế hoạch hoá quản lý theo sơ đồ mạng lưới thuộc hệ thống quản trị tự động hoá Việc lập giải toán mơ hình thường đưa vào thực máy vi tính Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] - Mơ hinh mơ (hoặc gọi mơ hình tương tự) mơ hình dùng làm cơng việc để phân tích thiết kế hệ thống quảnkinh tế mày móc thiết bị đại Nó áp dụng trường hợp giải tốn mơ hình đề cập, va tiến hành thể nghiệm thực tế khơng hợp lý, khơng thể tính toán trước hậu định quản trị, thay đổi cấu chức tác động khác thu nhận từ môi trường xung quanh Kết mô máy kà thu kết luận thống kế cho phép đánh giá đặc điểm hệ thống quản trị * Các phương pháp dự đốn Đó việc dự kiến khả nguồn khách hàng số lượng chủng loại sản phẩm yêu cầu khác sản phẩm mà số khách hàng cần doanh nghiệp đáp ứng cho họ Các phương páhp dự đpán cụ thể thường sử dụng là; - Các phương pháp thống kế tốn học: Đó việc dựa vào chuỗi số liệu khứ, số liệu qua điều tra xã hội hoạc để suy diễn số liệu tương lai gần Có thể kể phương pháp sau; - Phương pháp trung bình trượt Giả sử có chuỗi số liệu q khứ doanh nghiệp bảng 3.5 Bảng 3.5: SỐ LƢỢNG SẢN PHẨM BÁN ĐƢỢC TRONG QUÁ KHỨ 1994 - 2002 Số sản phẩm bán năm (1000) Năm 40 53 31 37 59 45 1994 1995 1996 1997 1998 1999 50 44 54 2000 2001 2002 Biểu thị chuỗi số liệu bảng 3.5 đồ thị 3.1 đường gấp khúc nối điểm (dấu chấm) Trên sơ đồ 3.5 trục tung biểu thị số lượng sản phẩm bán qua năm ( đơn vị 10000 SP ) trục hồnh năn trượt, cộng lẻ chia ( cộng chia 3, cộng chia vv ) chẳng hạn lấy chung bình cộng số Năm mở đầu ( năm 1994 có số trục hồnh 1) lấy số liệu gốc, tức 40 nghìn sản phẩm) năm thứ ( số số trục hoành ứng với năm 1995 ) lấy số trưng bình cơng sản phẩn bán năm 1994, 1995, 1996 40 + 53 + 31 = 41 thứ ba ( trung bình cộng số sản phẩm bán năm 1995, 1996, 1997 53 + 31 + 37 = 40 vv chuỗi số liệu trung bình cộng cho Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Bảng 3.6 SỐ LIỆU TRUNG BÌNH TRƢỢT Số lƣợng sản phẩm Năm 40 1994 41 1995 40 1996 42 1997 47 1998 51 1999 46 49 54 2000 2001 2002 Biểu diễn đồ thị số liệu ( lấy giá trị trung bình ) bảng 3.6 sssôd thị môtk đướng fấp khúc ( đường nối điểm dấu vuông nối đoạn chấm ) đường gồ ghề (mịn hơn, trơn đường gấp khúc lúc đầu ) Dựa vào đường trung bình trượt phác hoạ xu số sản phẩm bán qua năm đường cong liên tục y = f(x) Dựa đường cong dự đốn số sản phẩm bán cho năm ( xem bảng 3.7 ) BẢNG 3.7 SỐ LIỆU DỰ ĐỐN Số sản phẩm dự đốn 50 52 Năm 2003 2004 Kết dự đốn sử dụng đuợc tương đối xác phạm vi vài ba năm (bằng 1/4 đến 1/3 số số liệu khứ) Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] + Phương pháp hàm số: Cũng nguyên lý phương pháp dự đoán xu ; việc thực khong phải lấo số trung bình trượt mà sử dụng phương pháp bình phương nhỏ để tìm tham số hàm số y = f (x) Ví dụ: y = 40 + x muốn dự đốn số lượng sản phẩm bán đựoc năm 1994 vớ ( x = 10) thay vào biểu thức hàm số y = 40 + x = 40 + 10 = 40 (SP) + Các phương pháp khác: Cps thể sử dựng phương pháp điều tra (điều tra xã hội học), tính hệ số co giãn biết, dự đốn kép ( ví dụ dự đốn mức thu nhập bình quan gia đình khách hàng có khả tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp năm phải dự đoán, sau dự đoán mối quan hệ số lượng sản phẩm mua hàng khách với mức thu nhập bình quân gia đình hàng năm họ vv ) Tồn phương pháp giáo trình dự đốn kinh tế xã hội học thống kê toán nghiên cứu kỹ lưỡng đưa vào chương trình cài đặt sẵn loại máy vi tính * Các phương pháp phân đoạn thị trường - Phương pháp bảng kẻ ô Là phương pháp phân đoạn thị trường dựa theo dấu hiệu quan sát khách phân theo cặp đôi bảng kẻ ô Chẳng hạn, nghiên cứu nhu cầu phưong tiện lại thành phố X ta thu kết cho bảng kẻ ô 3.8 sau Qua bảng ta thấy, số viên chức nhà nước sử dụng xe máy lại có tỷ lệ cao (22%) tức muốn bán xe máy đoạn thị trường viên chức nhà nước có khả cao Từ phân tích đó, chuyển tiếp sang bảng kẻ để phân tích thơng tin cần thiết khác ta thu kết luận bổ ích chẳng hạn nghiên cứu Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] tiếp bảng viên chức nhà nước/ xe máy/ thu nhập/ loại cỡ xe máy ta có kết bảng 3.9 Từ bảng vừa thiết lập qua khảo sát thực tế, ta rút kết luận quan trọng loại viên chức nhà nước có thu nhập cao xe máy 70 phân khối chủ yếu ( 34%) cần ý nghiên cứu thêm mảng thị trường ( viên chức - xe máy cỡ 70 phân khối có thu nhập cao) - Phương pháp sức hút thương mại: Là phương pháp W.J Reilley đề xuất để dự đoán thị trường - Phương pháp momen lực: Là phương pháp dự đốn vùng ảnh hưởng có mà doanh nghiệp dự kiến lựa chọn từ vùng có nhu cầu dùng xung quanh Giả sử có vùng A ( nghìn dân vùng B ( 250 nghìn dân ) vùng C (200 dân ) cho đồ thu gọn từ thực địa ( sơ đồ 3.7) Nối tâm ba vùng A,B,C ( cho tam giác ABC) Trên cạch chọn điểm cho AD: DE = EB x 250 vng góc với BC điểm E Còn AC chọn điểm F cho có AF x 100 = FC x 200 Ba đường thẳng vng góc cắt tạo thành tam giác nhỏ (gạch chéo) đồ nơi xí nghiệp chọn để chiếm lĩnh thị trường phân đoạn thị trường có lợi cho xí nghiệp Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] - Phương pháp đồ thị: Cũng phương pháp quen dùng để dự đoán phân đoạn thị trờng, nghiên cứu phương pháp qua ví dụ minh hoạ đồ thị 3.2 Sơ đồ 3.2 có hai trục, trục tung biểu thị chất lượng xe máy từ thấp lên cao, trục hồnh biểu thị cỡ xe máy từ nhỏ ( 50 phân khối) đến lớn ( 90 phân khối ), vòng tròn với kích cỡ to nhỏ vị trí khác biểu thị công ty bán xe máy tương ứng với tiềm to lớn Trong đồ thị 3.2 công ty C lớn chuyên cung cấp xe máy cỡ lớn với chất lượng trung bình, cơng ty D lớn thức chuyên cung cấp xe máy cỡ lớn với chất lượng thấp, cơng ty A cơng ty cỡ thức chuyên cung cấp xe máy chất lượng cao với cỡ xe máy trung bình Cơng ty B nằm gốc toạ độ, có quy mơ nhỏ chuyên cung cấp xe máy cỡ trung bình với chất lượng trung bìn Nhìn vào đồ thị ta thất hai góc phần thứ III thứ IV trống trải, cơng ty định tham gia cung cấp kinh doanh xe máy nên chọn hai phân đpạn thị trường này; góc III ứng với xe máy chất lượng thấp cỡ xe nhỏ, góc IV ứng với xe máy chất lượng cao cỡ xe nhỏ Hỗ trợ ơn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] ... phương pháp lơi kéo người ngồi doanh nghiệp CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP Các phương pháp tác động lên người o Các phương pháp giáo dục o Các phương pháp hành o Các phương pháp kinh. .. kinh doanh định việc lựa chọn phương pháp quản trị kinh doanh Trong trình quản trị phải luôn điều chỉnh phương pháp nhằm đạt mục đích tốt Chủ doanh nghiệp có quyền lựa chọn phương pháp quản trị. .. doanh nghiệp - Các phương pháp tác động lên khách hàng - Các phương pháp quan hệ với quan quản lý vĩ mô - Các phương pháp cạnh tranh với đối thủ - Các phương pháp quan hệ với bạn hàng - Các phương
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ KINH DOANH, CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ KINH DOANH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay