Quy trình vận hành Dao cách ly OH, OH e, OH EE 550KV

41 11 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 17:05

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN I QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG DCL OH, OH-E, OH-EE 550KV MỤC LỤC Chương I : GIỚI THIỆU CHUNG Chương II : THÔNG SỐ KỸ THUẬT Chương III : CẤU TẠO Chương IV : NGUYÊN LÀM VIỆC Chương V : HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ ĐIỀU CHỈNH Chương VI : BẢO DƯỠNG DAO CÁCH LY Chương VII : KIỂM TRA DAO CÁCH LY TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO VẬN HÀNH Chương VIII : KIỂM TRA, XỬ BẤT THƯỜNG TRONG VẬN HÀNH Chương IX : SƠ ĐỒ ĐIỀU KHIỂN NỘI BỘ DAO CÁCH LY MỞ ĐẦU Mục đích quy trình - Giúp cho biết tổng quát loại OH/ OH-E/OH-EE DCL thông qua việc mơ tả chi tiết phận dao - Tài liệu để lắp đặt DCL, chu kỳ đại tu, bảo dưỡng định kỳ - Giúp cho người vận hành vận hành đúng, bước kiểm tra q trình vận hành cách xử ly có hư hỏng Chỉ thực theo dẫn quy trình đảm bảo cho DCL làm việc tin cậy theo thiết kế Chương I : GIỚI THIỆU CHUNG Loại dao cách ly OH/OH-E/OH-EEdo hãng COELME-EGIC sản xuất loại dao ly có truyền động pha riêng rẽ, điều khiển theo hai chế độ tay điện Cầu dao đóng cắt theo phương thẳng đứng, tiếp điểm tĩnh làm đồng tráng bạc, theo kiều nghiêng đặc biệt Tiếp điểm động làm hai cặp đồng tráng bạc ép chặt lò xo làm thép sáng để đảm bảo cho tiết diện tiếp xúc đủ lực ép lên má tiếp điểm động gắn cố định vào đầu cánh tay di động làm nhôm nguyên chất có tính chất học cao khả dẫn điện tốt Quá trình tiếp xúc xảy với chuyển động từ từ điểm tiếp xúc tự làm tự ép chặt lại điều đảm bảo cho trường hợp đặc biệt có dòng điện ngắn hạn chạy qua Nét đặc trưng thiết bị số lượng má tiếp điểm động kích thước cánh tay di động Dòng điện dẫn qua tiếp điểm mạ bạc Đối với loại dao cách ly OH-E OH-EE trang bị thêm hai dao tiếp đất lắp lên giá đỡ DCL Quá trình đóng dao tiếp đất (DTĐ) xảy quay tròn cần tiếp điểm động theo phương thẳng đứng sau chuyển động tịnh tiến theo phương thẳng đứng, trình mở xảy theo thứ tự ngược lại Trong trạng thái đóng cần nằm theo phương thẳng đứng, trạng thái mở nằm theo phương nằm ngang Hai chuyển động DTĐ DTĐ làm hợp kim nhôm nên việc vận chuyển dễ dàng Trọng lượng cánh tay DTĐ đối trọng hai lo xo Ngoài với loại DCL OH-E OH-EE có dao tiếp đất trang bị thêm tiếp điểm dập hồ quang tiếp điểm phụ (hình vẽ) Thì trình đóng DTĐ diễn theo trình tự sau : Tiếp điểm phụ khép trước, đến gần cuối hành trình quay tròn cánh tay dao tiếp điểm phụ tác động làm cho tiếp điểm dập hồ khép cuối tiếp điểm Q trình đóng xảy theo trình tự ngược lại Tiếp điểm Tiếp điểm dập hồ Tiếp điểm phụ Với loại dao làm việc theo hai chế độ, động tay Đôi với loại dao khác lắp truyền động khác nhau: - Dao cách ly loai OH dùng truyền động kiểu CD101 - Dao cách ly loại OH-E OH-EE dùng truyền động kiểu CD201 Khi thao tác điện dao cách ly, động truyền chuyển động quay qua cấu giảm tốc tới trục truyền động thẳng đứng Khi thao tác tay dao cách ly, phải chuyển khoá chế độ vị trí Local, ta chèn tay quay vào giảm tốc qua bước trung gian Khi thao tác tay dao tiếp đất, cách sử dụng cánh tay đòn cài trực tiếp với trục truyền động thẳng đứng Những phương pháp thao tác mơ tả chi tiết chương IV Hành trình quay trục quay đứng dao cách ly dao tiếp đất 900 1800 phụ vào thiết kế Chương II : THÔNG SỐ KỸ THUẬT TT Mô tả Số liệu Nước sản xuất Hãng Loại Theo tiêu chuẩn Điện áp định mức Dòng điện định mức Dòng điện ngắn mạch chịu đựng Đơn vị Ý COELME-EGIC OH/OH-E/OH- 10 11 12 3s Khoảng cách pha Khoảng cách pha đất Khoảng cách hai trụ cực Cách điện pha đất với điện áp đỉnh Cách điện pha đất với điện áp xung Quá điện áp tần số công nghiệp 13 - Pha đất 13 - Giữa cực Năm sản xuất EE IEC1129 550 2000 kV A 40 kA m m m kV kV ≈ 8,9 ≈ 5,7 1800 1300 2009 Chương III : CẤU TẠO Dao cách ly gồm phận sau : : Đế dao : Sứ đỡ : Sứ xoay : Thanh truyền động dao cách ly : Trục quay : Thanh đóng động phía sau (cánh tay dao phía sau) : Thanh đóng động phía trước (cánh tay dao phía trước) : Tiếp điểm động dao cách ly : Tiếp điểm tĩnh dao cách ly 10 : Vòng chống vầng quang 11 : Đai dẫn hướng 12 : Trục truyền động thẳng đứng 13 : Tay quay 14 : Tủ truyền động 15 : Giá đỡ 16 : Cánh tay dao tiếp đất 17 : Tiếp điểm động dao tiếp đất 18 : Tiếp điểm tĩnh dao tiếp đất 19 : Tiếp điểm động tiếp điểm phụ dao tiếp đất 20 : Tiếp điểm dập hồ quang 21 : Thanh truyền động dao tiếp đất 22 : Cánh tay đòn dao tiếp đất 23 : Trục quay Dao cách ly đặt trụ sứ đỡ cách điện (2) Thanh đóng động có cấu tạo đặc biệt gấp DCL vị trí cắt đóng động vị trí gấp thẳng đứng hình vẽ Khi thao tác đóng dao, đóng động phía sau quay xuống đồng thời đóng động phía trước vươn thẳng đóng ngang vào tiếp điểm tĩnh Khi thao tác cắt, tình diễn ngược lại dao trở lại vị trí gấp thẳng đứng Trên đóng động tiếp điểm tĩnh có gắn vòng chống vầng quang Dao tiếp đất lắp giá dao cách ly Cánh tay dao quay tròn mặt phẳng đứng góc 900 quanh trục quay Khi hết hành trình quay cánh tay dao chuyển sang hành trình chuyển động thẳng đứng đưa tiếp điểm động tiếp xúc với tiêp điểm tĩnh nhờ phận dẫn hướng Hình vẽ 10 16 17 22 20 21 Hình vẽ 20 19 11 12 15 13 14 10 Chương VIII : KIỂM TRA, XỬ BẤT THƯỜNG TRONG VẬN HÀNH Mỗi ca lần, nhân viên vận hành phải kiểm tra tình trạng vận hành dao cách ly theo hạng mục sau : Điều 1: Kiểm tra tiếp xúc ngàm tiếp điểm động tiếp điểm tĩnh Điều 2: Kiểm tra tiếp xúc đầu cốt DCL dây dẫn Nếu có phóng điện điểm tiếp xúc, nhân viên vận hành phải báo cho Trưởng trạm , ĐĐQG B0 xin cắt điện DCL để xiết chỉnh lại điểm tiếp xúc Điều 3: Kiểm tra tình trạng sứ đỡ DCL, sứ xoay Nếu phát sứ bị hỏng : Rạn nứt có nguy đe doạ cố, nhân viên vận hành phải báo với Trưởng trạm , B0 xin cắt điện ly DCL để thay sứ Điều 4: Kiểm tra bề mặt sứ khơng bị bụi bẩn bị phóng điện bề mặt Điều 5: Kiểm tra bên ngồi tình trạng truyền động tốt Điều 6: Kiểm tra điện trở sấy hộp truyền động hoạt động tốt Điều 7: Trường hợp động truyền động không hoạt động được, phải cho phép nhân viên vận hành thao tác cần quay tay chỗ phải ý đảm bảo biện pháp an toàn Theo quy định nhà chế tạo, DCL OH/OHE/OH-EE-550kV không yêu cầu bảo dưỡng Tuy nhiên hàng năm cần có kế hoạch cắt điện để vệ sinh sứ đỡ, sứ xoay tiếp điểm, đồng thời xiết lại mối tiếp xúc Phần tiếp điểm động cần làm bôi mỡ Vadơlin Các cấu truyền động phải bơi mỡ để đảm bảo làm việc tốt Điều 8: Sáu tháng phải kiểm tra phát nhiệt lần đầu cốt tiếp điểm dao Nếu phát có tượng phát nhiệt phải báo với Trưởng trạm , B0 xin cắt điện lập DCL để siết lại đầu cốt, vệ sinh bôi mỡ chuyên dụng lên bề mặt tiếp xúc 27 Chương IX : MẠCH ĐIỀU KHIỂN NỘI BỘ DAO CÁCH LY 28 29 M IAM CA CC Fa Fc PA PC MLD BM RA ESS PSS A-B-H GHI CHÚ - Động - 230/400V AC - ≤ 500W - Áp tô mát cấp nguồn - Công tác tơ mở 220V DC (Cuộn dây 5,5 W) - Cơng tác tơ đóng 220V DC (Cuộn dây 5,5 W) - Tiếp điểm hành trình mở - Tiếp điểm hành trình đóng - Nút ấn đóng - Nút ấn đóng - Khóa chọn chế độ điều khiển REMOTE-LOCAL - Tiếp điểm khóa liên động - Điện trở sấy 110 ÷ 240V AC - (25W 20 0C-50W max) - Khóa liên động điện từ 220V DC - 90W - Nút ấn giải trừ “ESS” - Tiếp điểm phụ DCL MASTER : I Dao cách ly truyền động kiểu CD101- 30 * - Để điều khiển DCL tay cuộn dây ESS phải có điện ** - Tiếp điểm liên động cắt điện thao tác DCL tay quay 31 SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI NỘI BỘ 32 M IAM CA CC Fa Fc BM RA ESS PSS A-B-H GHI CHÚ - Động - 230/400V AC - ≤ 500W - Áp tô mát cấp nguồn - Công tác tơ mở 220V DC (Cuộn dây 5,5 W) - Cơng tác tơ đóng 220V DC (Cuộn dây 5,5 W) - Tiếp điểm hành trình mở - Tiếp điểm hành trình đóng - Tiếp điểm khóa liên động - Điện trở sấy 110 ÷ 240V AC - (25W 20 0C-50W max) - Khóa liên động điện từ 220V DC - 90W - Nút ấn giải trừ “ESS” - Tiếp điểm phụ DCL SLAVE : II Dao cách ly truyền động kiểu CD101- 33 * - Để điều khiển DCL tay cuộn dây ESS phải có điện ** - Tiếp điểm liên động cắt điện thao tác DCL tay quay 34 MASTER : M IAM CA CC Fa Fc PA PC MLD BM EST RA ESS PST C-D-K PSS A-B-H X2 GHI CHÚ (DCL) - Động - 230/400V AC - ≤ 500W - Áp tô mát cấp nguồn - Công tác tơ mở 220V DC (Cuộn dây 5,5 W) - Cơng tác tơ đóng 220V DC (Cuộn dây 5,5 W) - Tiếp điểm hành trình mở - Tiếp điểm hành trình đóng - Nút ấn đóng - Nút ấn đóng - Khóa chọn chế độ điều khiển REMOTE-LOCAL GHI CHÚ(DTĐ) - Tiếp điểm khóa liên động - Khóa liênAC động điện từ 220V DC - max) 90W - Điện trở sấy 110 ÷ 240V - (25W 20 C-50W - Khóa liên động DC - 90W - Nút ấnđiện giải từ trừ220V “EST” - Tiếp điểm DTĐ Nút ấn giảiphụ trừ “ESS” - Tiếp điểmkẹp phụcủa củaDTĐ DCL - Hàng III Dao cách ly truyền động kiểu CD211- 35 * - Để điều khiển DCL tay cuộn dây ESS phải có điện ** - Tiếp điểm liên động cắt điện thao tác DCL tay quay 36 * - Để điều khiển DTĐ tay cuộn dây EST phải có điện 37 SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI NỘI BỘ DCL 38 SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI NỘI BỘ DTĐ 39 SLAVE : M EST IAM PST CA C-D-K CC FaX2 Fc BM RA ESS PSS A-B-H X1 GHI (DCL) GHICHÚ CHÚ(DTĐ) - Động - 230/400V AC - ≤ 500W - Khóa liên điệncấp từ nguồn 220V DC - 90W - Ápđộng tô mát - Nút giảiDC trừ(Cuộn “EST” - Công tác tơ mở ấn 220V dây 5,5 W) - Tiếp DTĐ - Cơng tác tơ đóngđiểm 220Vphụ DCcủa (Cuộn dây 5,5 W) - Hàng DTĐ - Tiếp điểmkẹp hành trình mở - Tiếp điểm hành trình đóng - Tiếp điểm khóa liên động - Điện trở sấy 110 ÷ 240V AC - (25W 20 0C-50W max) - Khóa liên động điện từ 220V DC - 90W - Nút ấn giải trừ “ESS” - Tiếp điểm phụ DCL - Hàng kẹp DCL IV Dao cách ly truyền động kiểu CD211- 40 * - Để điều khiển DCL tay cuộn dây ESS phải có điện ** - Tiếp điểm liên động cắt điện thao tác DCL tay quay DAO CÁCH LY 41 * - Để điều khiển DTĐ tay cuộn dây EST phải có điện DAO TIẾP ĐẤT ... bước kiểm tra trình vận hành cách xử ly có hư hỏng Chỉ thực theo dẫn quy trình đảm bảo cho DCL làm việc tin cậy theo thiết kế Chương I : GIỚI THIỆU CHUNG Loại dao cách ly OH/ OH-E /OH- EEdo hãng COELME-EGIC... Đôi với loại dao khác lắp truyền động khác nhau: - Dao cách ly loai OH dùng truyền động kiểu CD101 - Dao cách ly loại OH- E OH- EE dùng truyền động kiểu CD201 Khi thao tác điện dao cách ly, động truyền... BẢO DƯỠNG DAO CÁCH LY Chương VII : KIỂM TRA DAO CÁCH LY TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO VẬN HÀNH Chương VIII : KIỂM TRA, XỬ LÝ BẤT THƯỜNG TRONG VẬN HÀNH Chương IX : SƠ ĐỒ ĐIỀU KHIỂN NỘI BỘ DAO CÁCH LY MỞ ĐẦU
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình vận hành Dao cách ly OH, OH e, OH EE 550KV, Quy trình vận hành Dao cách ly OH, OH e, OH EE 550KV

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay