Chau phi tiep theo autosaved

23 7 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 17:03

Thứ tư ngày 06 tháng 03 năm 2019 Địa lý I Kiểm tra cũ 1) Em nêu vị trí địa lí châu Phi? Châu Phi phía nam châu Âu phía tây nam châu Á 2) Em nêu đặc điểm tự nhiên khí hậu châu Phi ? Châu Phi có khí hậu nóng khô bậc giới, đại phận lãnh thổ hoang mạc xavan Thứ tư ngày 06 tháng 03 năm 2019 Địa lý: CHÂU PHI (tiếp theo) Dân cư châu Phi Hoạt động kinh tế Ai Cập SGK trang 103 Dân cư châu Phi Theo số liệu năm 2018: Dân số châu Phi đạt 1,216,130,000 xếp thứ giới Dựa vào bảng số liệu em cho biết Dân số Châu Phi đứng thứ hai dân số Châu Phi đứng thứ châu lục giới châu lục giới ? Thứ tư ngày 06 tháng 03 năm 2019 Địa lý: CHÂU PHI (tiếp theo) Dân cư châu Phi Châu Âu Châu Á Châu Phi Đa số châu Phi người Emdân hãycưcho biết Châu Phi,da đen, chiếm cư châu Phi đa sốhơn dân2/3 cưtrong thuộcdân chủng tộc nào? Bức ảnh gợi cho em suy nghĩ điều kiện sống người dân Châu Phi? Người dân Châu Phi sinh sống chủ yếu vùng nào? Người dân Châu Phi chủ yếu sinh sống vùng ven biển thung lũng sơng, vùng hoang mạc khơng có người Thứ tư ngày 06 tháng 03 năm 2019 Địa lý: CHÂU PHI (tiếp theo) Dân cư châu Phi Đa số dân cư Châu Phi người da đen Dân số xếp thứ giới Dân cư phân bố không (chủ yếu tập trung vùng ven biển thung lũng) Thứ tư ngày 06 tháng 03 năm 2019 Địa lý: CHÂU PHI (tiếp theo) Hoạt động nhóm đơi Hoạt động kinh tế Dựa vào SGK, thảo luận nhóm đơi để hồn thành tập sau Ghi vào ô trống chữ Đ (đúng) trước ý kiến chữ S (sai) trước ý kiến sai: a) Châu Phi Châu lục có kinh tế phát triển S b) Hầu Châu Phi tập trung vào khai thác khoáng sản trồng công nghiệp nhiệt đới Đ c) Đời sống người dân Châu Phi nhiều khó khăn d) Cộng hoà Nam Phi, An-Giê-ri, Ai Cập nước có kinh tế chậm phát triển THỜI GIAN LÀM VIỆC NHĨM : PHÚT Thu hoạch bơng người dân châu Phi Khai thác kim cương người dân châu Phi Thứ tư ngày 06 tháng 03 năm 2019 Địa lý: CHÂU PHI (tiếp theo) Hoạt động kinh tế Dựa vào SGK, thảo luận nhóm đơi để hồn thành tập sau Ghi vào trống chữ Đ (đúng) trước ý kiến chữ S (sai) trước ý kiến sai: a) Châu Phi Châu lục có kinh tế phát triển S b) Hầu Châu Phi tập trung vào khai thác khống sản trồng cơng nghiệp nhiệt đới Đ c) Đời sống người dân Châu Phi nhiều khó khăn Đ d) Cộng hồ Nam Phi, An-Giê-ri, Ai Cập nước có kinh tế chậm phát triển S Thứ tư ngày 06 tháng 03 năm 2019 Địa lý: CHÂU PHI (tiếp theo) Hoạt động kinh tế Kinh tế châu Phi có đặc điểm khác so với châu lục học? Kinh tế chậm phát triển, chủ yếu khai thác khoáng sản trồng công nghiệp để xuất Thứ tư ngày 06 tháng 03 năm 2019 Địa lý: CHÂU PHI (tiếp theo) Hoạt động kinh tế Cả nước châu Phi tập trung trồng công nghiệp nhiệt đới, khai thác khoang sản để xuất Hầu Châu Phi có kinh tế chậm phát triển, đời sống nhân dân vơ khó khăn, thiếu thốn Thứ tư ngày 06 tháng 03 năm 2019 Địa lý: CHÂU PHI (tiếp theo) Ai Cập Các yếu tố Vị trí địa lí Sơng ngòi (vai trò dòng sơng) Kinh tế (ngành kinh tế) Văn hố - kiến trúc Hoạt động nhóm bốn Đặc điểm THỜI GIAN LÀM VIỆC : PHÚT Thứ tư ngày 06 tháng 03 năm 2019 Địa lý: CHÂU PHI (tiếp theo) Ai Cập Các yếu tố trí địa Vị tríVịđịa lí lí Ai Cập ? Sơng ngòi (vai trò dòng sơng) Kinh tế (ngành kinh tế) Văn hố - kiến trúc Cairo Đặc điểm Nằm Bắc Phi, cầu nối châu Phi châu Á Có kênh đào Xuy-ê tiếng 5 Ai Cập Thứ tư ngày 06 tháng 03 năm 2019 Địa lý: CHÂU PHI (tiếp theo) Các yếu tố Vị trí địa lí Đặc điểm Nằm Bắc Phi, cầu nối châu Phi châu Á Có tiếng Ai Cập có dòngkênh sơngđào nàoXuy-ê chảy qua? Sơng ngòi Có dòng sơng Nin nguồn (vai trò dòng cấp nước Hãysơng) nêu vai tròcung dòng sơngcho ?đời sống sản xuất, vừa bồi đắp nên đồng châu thổ màu mỡ Kinh tế (ngành kinh tế) Văn hoá - kiến trúc Thứ tư ngày 06 tháng 03 năm 2019 Địa lý: CHÂU PHI (tiếp theo) Các yếu tố Đặc điểm Ai Cập Vị trí địa lí Nằm Bắc Phi, cầu nối châu Phi châu Á Có Ai Cập có kinh kênh tế nào?nổi Kểtiếng đào Xuy-ê tên ngành kinh tế Ai Sơng ngòi Cập ? Có dòng sơng Nin nguồn (vai trò dòng sơng) cung cấp nước cho đời sống sản xuất, vừa bồi đắp nên đồng châu thổ màu mỡ Kinh tế (ngành kinh tế) Văn hoá - kiến trúc Các ngành kinh tế chủ yếu: Khai thác khống sản, du lịch, trồng bơng Thứ tư ngày 06 tháng 03 năm 2019 Địa lý: CHÂU PHI (tiếp theo) Ai Cập Cho biết Ai Cập tiếng với văn minh nào? Cho biết Ai Cập tiếng với cơng trình kiến trúc nào? Thứ tư ngày 06 tháng 03 năm 2019 Địa lý: CHÂU PHI (tiếp theo) Ai Cập Các yếu tố Vị trí địa lí Đặc điểm Nằm Bắc Phi, cầu nối châu Phi châu Á Có kênh đào Xuy-ê tiếng Sơng ngòi (vai trò dòng sơng) Có dòng sơng Nin nguồn cung cấp nước cho đời sống sản xuất, vừa bồi đắp nên đồng châu thổ màu mỡ Kinh tế (ngành kinh tế) Các ngành kinh tế chủ yếu: Khai thác khống sản, du lịch, trồng bơng Văn hố - kiến trúc Từ cổ đại tiếng với văn minh sông Nin rực rỡ Nổi tiếng với cơng trình kiến trúc cổ vĩ đại kim tự tháp Ai Cập, tượng nhân sư Tượng nhân sư Thứ tư ngày 06 tháng 03 năm 2019 Địa lý: CHÂU PHI (tiếp theo) Ai Cập Nằm Bắc Phi, cầu nối châu Phi châu Á Nổi tiếng cơng trình kiến trúc cổ sản xuất Thứ tư ngày 06 tháng 03 năm 2019 Địa lý: CHÂU PHI (tiếp theo) Bài học Dân cư châu Phi chủ yếu người da đen Các nước châu Phi tập trung trồng công nghiệp nhiệt đới, khai thác khoáng sản để xuất Ai Cập nằm Bắc Phi, tiếng công trình kiến trúc cổ sản xuất bơng Thứ tư ngày 06 tháng 03 năm 2019 Địa lý: CHÂU PHI (tiếp theo) Dặn dò * Xem trước châu Mĩ: - Vị trí châu Mĩ địa cầu đồ tự nhiên giới - Sưu tầm thông tin ( viết, tranh ảnh) vùng rừng A-ma-zôn ... Châu Phi đứng thứ hai dân số Châu Phi đứng thứ châu lục giới châu lục giới ? Thứ tư ngày 06 tháng 03 năm 2019 Địa lý: CHÂU PHI (tiếp theo) Dân cư châu Phi Châu Âu Châu Á Châu Phi Đa số châu Phi. .. CHÂU PHI (tiếp theo) Ai Cập Nằm Bắc Phi, cầu nối châu Phi châu Á Nổi tiếng cơng trình kiến trúc cổ sản xuất Thứ tư ngày 06 tháng 03 năm 2019 Địa lý: CHÂU PHI (tiếp theo) Bài học Dân cư châu Phi. .. 06 tháng 03 năm 2019 Địa lý: CHÂU PHI (tiếp theo) Dân cư châu Phi Hoạt động kinh tế Ai Cập SGK trang 103 Dân cư châu Phi Theo số liệu năm 2018: Dân số châu Phi đạt 1,216,130,000 xếp thứ giới
- Xem thêm -

Xem thêm: Chau phi tiep theo autosaved, Chau phi tiep theo autosaved

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay