Ma trận đề thi THPTQG năm 2019

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 17:03

Ma trận đề thi THPTQG năm 2019 - mơn Tốn Với đề thi tốn năm có kiến thức năm Kiến thức 10 - 11 lồng ghép công thức, lý thuyết Đặc biệt giải triệt để vấn đề giải toán cách bấm casio, nghĩa khơng chuyện bấm Casio Nhìn vào đề minh họa tốn, dễ thấy đề thi dễ thở Tuy nhiên theo kinh nghiệm cunghocvui.com đề thi thật ln khó đề minh họa nên em không nên chủ quan!
- Xem thêm -

Xem thêm: Ma trận đề thi THPTQG năm 2019, Ma trận đề thi THPTQG năm 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay