(GV trần minh tiến) 113 câu hình học không gian

54 32 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 17:01

... chứng minh góc hai mặt phẳng       góc hai đường thẳng a b Câu 16: (GV Trần Minh Tiến)Cho hình đa diện hình vẽ bên có cạnh? A B C 12 D 16 Đáp án D Câu 17 (GV Trần Minh Tiến): Cho hình đa... hai vectơ không gian định nghĩa tương tự phép cộng phép trừ hai vectơ mặt phẳng Phép cộng hai vectơ khơng gian có tính chất phép cộng hai vectơ mặt phẳng Câu 57 (GV Trần Minh Tiến) Cho hình chóp... 2.2.2  8 Câu (GV Trần Minh Tiến): Trong số hình chừ nhật có chu vi 16 cm, hình chữ nhật có diện tích lớn bằng? A 64cm B 4cm C 16cm 2 D 8cm Đáp án C Hướng dẫn giải: Gọi độ dài cạnh hình chữ nhật
- Xem thêm -

Xem thêm: (GV trần minh tiến) 113 câu hình học không gian , (GV trần minh tiến) 113 câu hình học không gian

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn