(GV nguyễn thị lanh) 54 câu hình học không gian

34 34 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 17:01

... cm ) Câu (GV Nguyễn Thi Lanh 2018)Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành Gọi M trung điểm SB Thiết diện mặt phẳng (ADM) với hình chóp A Hình thang B Hình bình hành C Tam giác D Hình. .. tuyến: Câu (GV Nguyễn Thi Lanh 2018)Khi quay cạnh hình chữ nhật ABCD (Khơng phải hình vng) quanh đường thẳng AC hình tròn xoay đ ược t ạo thành hình nào? A Hình trụ B Hai mặt xung quanh hai hình. .. quanh hình trụ D Hình gồm mặt xung quanh hình nón Đáp án D Ta có hình nón tạo tam giác cân quay quanh trục Tam giác ADE Tam giác CFB Tam giác ABF Tam giác CED Câu (GV Nguyễn Thi Lanh 2018) Cho hình
- Xem thêm -

Xem thêm: (GV nguyễn thị lanh) 54 câu hình học không gian , (GV nguyễn thị lanh) 54 câu hình học không gian

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn