Quan điểm của chủ nghĩa MácLênin về lực lượng sản xuất và quá trình xây dựng lực lượng sản xuất trong thời kì đổi mới Việt Nam

11 8 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 16:38

MỞ ĐẦU Trước năm 1986, kinh tế nước ta lạc hậu thấp so với nhiều nước khác giới Nhưng từ sau năm 1986 nay, kinh tế nước ta có khởi sắc bước phát triển Việt Nam thời độ lên xã hội chủ nghĩa Do việc xây dựng sở vật chất thuật vấn đề tất yếu cần thiết Việc xây dựng phải gắn liền với trình phát triển lực lượng sản xuất Bởi lực lượng sản xuất tảng vật chất thuật cho hình thái kinh tế xã hội Sự phát triển lực lượng sản xuất định hình thành, phát triển thay lẫn hình thái kinh tế xã hội Chính vậy, em mạnh dạn chọn đề tài “Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin lực lượng sản xuất trình xây dựng lực lượng sản xuất thời đổi Việt Nam” làm tập lớn học để sâu vào tìm hiểu NỘI DUNG I Quan niệm Chủ nghĩa Mác-Lênin lực lượng sản xuất Khái niệm lực lượng sản xuất Có nhiều cách định nghĩa lực lượng sản xuất Theo giáo trình Những nguyên lí chủ nghĩa Mác–Lênin định nghĩa: Lực lượng sản xuất tổng hợp yếu tố vật chất tinh thần tạo thành sức mạnh thực tiễn cải biến giới tự nhiên theo nhu cầu sinh tồn, phát triển người Kết cấu lực lượng sản xuất - Lực lượng sản xuất xã hội kết hợp người lao động tư liệu sản xuất ● Người lao động: chủ thể trình lao động sản xuất với kinh nghiệm, kỹ năng, tri thức lao động họ ● Tư liệu sản xuất gồm: + Tư liệu lao động: có cơng cụ lao động (nơng cụ, dây chuyền, máy móc, …) tư liệu phụ trợ (bao gồm phương tiện dùng để chuyên trở, bảo quản hàng hoá, nguyên vật liệu,…) + Đối tượng lao động vật có sẵn tự nhiên vật khơng có sẵn tự nhiên người tạo chế biến, người sử dụng trình sản xuất - Các yếu tố khơng thể tách rời mà quan hệ hữu với Trong đó: + Người lao động phận quan trọng lực lượng sản xuất + Trong tư liệu sản xuất cơng cụ lao động yếu tố quan trọng nhất, định trình độ chinh phục tự nhiên người - Trong phát triển lực lượng sản xuất, tri thức khoa học cơng nghệ đóng vai trò ngày to lớn Sự phát triển khoa học công nghệ gắn liền với sản xuất động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất phát triển Ngày nay, khoa học công nghệ phát triển đến mức trở thành nguyên nhân trực tiếp nhiều biến đổi to lớn sản xuất, đời sống trở thành “lực lượng sản xuất trực tiếp” xã hội Chúng có mặt tất thành phần lực lượng sản xuất: tư liệu sản xuất, người Có thể nói: khoa học cơng nghệ đại đặc trưng cho lực lượng sản xuất đại - Các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất tác động qua lại lẫn nhau, đặc biệt với vai trò người lao động khiến cho lực lượng sản xuất yếu tố động nhất, cách mạng phương thức sản xuất xã hội II Quá trình xây dựng Lực lượng sản xuất thời kỳ đổi Việt Nam Vài nét thực trạng lực lượng sản xuất trước năm 1986 nước ta Trước năm 1986, nước ta vốn đất nước thuộc địa nửa phong kiến, lại phải chịu hậu nặng nề hai kháng chiến trường chống thực dân Pháp đế quốc Mĩ Chính vậy, kinh tế nước ta vốn lạc hậu lại gặp nhiều khó khăn hơn, lực lượng sản xuất nước ta thấp chưa có điều kiện phát triển Cụ thể Yếu tố người: Lực lượng lao động dồi tốc độ tăng dân số nhanh sau chiến tranh, thời kỳ 1954-1984 trình độ người lao động thấp, hầu hết khơng có chun mơn tay nghề, phần lớn lao động chưa qua đào tạo Không chế quản lý tập trung sản phẩm làm theo tiêu dù tốt hay xấu phân công hết nên kỹ công nhân không phát huy, tay nghề bị mai cơng nhân khơng có tính sáng tạo Lao động tập trung chủ yếu ngành nông nghiệp (năm 1980 chiếm 69,84%, năm 1985 chiếm 72,26%), lao động sản xuất dựa chủ yếu kinh nghiệm cha ông để lại Còn ngành khác, tri thức lao động Trường dạy nghề hiếm, rải rác thành phố lớn Hà Nội, Sài Gòn,… Tư liệu sản xuất, cơng cụ lao động thời kỳ thô sơ, lạc hậu, đơn giản, thủ công cày, cuốc, thau tát nước, cối xay gạo,… Trong nông nghiệp sử dụng sức người chủ yếu, theo hình thức “con trâu trước cày theo sau” Trong công nghiệp, máy móc, thiết bị lạc hậu cũ Các doanh nghiệp lĩnh vực sử dụng công cụ lao động giản đơn dùng sức lực người cơng nhân Hơn công nhân phải sử dụng đủ công cụ đủ chi tiết để hoàn thành sản phẩm có nghĩa cơng nhân phải đứng nhiều khâu để sản xuất hoàn chỉnh sản phẩm (trình độ chun mơn hố thấp) Đây chịu ảnh hưởng bưng bít chế kế hoạch hoá tập trung cấm vận Mỹ Sự phân hố phát triển cơng cụ lao động có khác vùng miền Các tư liệu sản xuất phụ trợ lạc hậu, thô sơ Phương tiện chuyên trở chủ yếu xe thồ, xe ngựa, xe đạp,… Đối tượng lao động chủ yếu từ tự nhiên – yếu tố dần lợi kinh tế tri thức Tuy nhiên khoảng năm 1975, có bước tiến nhỏ lẻ Ở Vĩnh Phú (Vĩnh Phúc xác nhập Phú Thọ) cung cấp số tư liệu sản xuất phục vụ phát triển tiểu thủ công nghiệp máy đột dập, máy cưa, máy sát sắn, đáp ứng sản phẩm cho nhu cầu tiêu dùng phục vụ quốc phòng Nhìn chung, trước đổi lực lượng sản xuất Việt Nam thấp kém, lạc hậu phát triển không Đặt yêu cầu thiết phải phát triển lực lượng sản xuất mặt để kinh tế phát triển Quá trình xây dựng lực lượng sản xuất từ năm 1986 đến 2.1 Những thành đạt Từ đổi lực lượng sản xuất không ngừng phát triển tất yếu tố Yếu tố người lao động: người lao động nước ta không ngừng nâng cao chất lượng số lượng Năm 2015 lực lượng lao động nước ước đạt 54,32 triệu người, tăng 11,7 nghìn người so với thời điểm năm 2014, tăng 3,2 triệu so với năm 2010 (có nghĩa trung bình năm giai đoạn tăng 764 nghìn lao động) Về chất lượng lao động, năm 1966, tỷ lệ lực lượng lao động qua đào tạo 12,3% đến năm 2015 tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2015 đạt 38,5% (tăng 26,2%) Hệ thống trường dạy nghề ngày mở rộng, tính đến hết năm 2015 nước có 1.467 sở dạy nghề, gồm: 190 trường cao đẳng nghề; 280 trường trung cấp nghề 997 trung tâm dạy nghề, tăng 3,5% so với năm 2010 Ở Việt Nam năm gần đay đội ngũ tri thức tăng nhanh, tính riêng số sinh viên cho thấy tăng nhanh vượt bậc Năm 2003-2004 tổng số sinh viên đại học cao đẳng 1.131.030 sinh viên đến năm 2007-2008 tăng lên 1.60.484 sinh viên Đến năm 20142015, quy mơ sinh viên lên tới 2.363.94 (trong sinh viên đại học 1.824.328, sinh viên cao đẳng 539.614) Số trí thức có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ tăng nhanh Ngoài ra, suất lao động năm 2015 tăng 23,6% so với năm 2010 Năng suất lao động xã hội toàn kinh tế năm 2015 theo giá hành ước tính đạt 79,3 triệu đồng/lao động (tương đương khoảng 3.657 USD/lao động) Tính theo giai đoạn, suất lao động Việt Nam thời gian qua có cải thiện đáng kể theo hướng tăng qua năm, bình quân giai đoạn 2006-2015 tăng 3,9%/năm, giai đoạn 2006-2010 tăng 3,4%/năm; giai đoạn 2011-2015 tăng 4,2%/năm Với nỗ lực tăng suất lao động thời gian qua góp phần khơng nhỏ thu hẹp dần khoảng cách tương đối suất lao động Việt Nam với nước Bên cạnh đó, có thay đổi cấu theo ngành nghề: Giảm tỉ trọng lao động khu vực nông-lâm-ngư nghiệp, tăng tỉ trọng lao động khu vực công nghiệp dịch vụ chậm Nguyên nhân kết q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa ảnh hưởng cách mạng khoa học công nghệ đại Tư liệu sản xuất: Máy móc trang thiết bị đại ngày sử dụng rộng rãi tất ngành kinh tế Trong nông nghiệp, loại máy cấy, máy gieo hạt, máy tuốt, máy phun thuốc trừ sâu, máy cày, máy xới, máy gặt đập liên hoàn,… xuất đưa vào sử dụng rộng rãi Theo thống kê ngành chuyên môn năm 2014: đồng sơng Cửu Long, tính đến đồng sơng Cửu Long có 7.000 máy gặt đập liên hợp 3.500 máy gặt xếp dãy,…Cùng với chất lượng loại giống trồng vật nuôi ngày nâng cao Chỉ nói riêng đến trồng, giai đoạn 2006 2012, Viện công nhận 391 giống trồng (trong đó, 121 giống cơng nhận thức, 270 giống cơng nhận tạm thời); 19 kỹ thuật tiến 27 biện pháp kỹ thuật khác công nhận thử nghiệm hầu hết lĩnh vực Chỉ riêng phía Bắc, thành tựu bật chọn tạo thành công phát triển diện rộng giống lúa ngắn ngày lúa thơm suất cao, chất lượng gạo cao so với giống lúa Trung Quốc Một số giống bật AC5, PC6, HT6, SH14 Xét hiệu kinh tế, tính giống cho suất tăng 10% diện tích làm tăng thêm khoảng 350 ngàn thóc, tương đương 1,2 ngàn tỷ đồng/năm Trong công nghệp, việc ứng dụng công nghệ đẩy mạnh ứng dụng thật hệ thống sản xuất tự động, ứng dụng nguyên liệu sinh học vào sản xuất, sử dụng lượng lượng mặt trời, lượng gió,… Gần 30 năm đổi mới, nhiều cơng trình lớn đất nước xây dựng vào hoạt động thủy điện (Yaly, Sơn La, Tuyên Quang,…), công nghiệp dầu khí (khu cơng nghiệp lọc dầu Dung Quất, khí điện đạm Phú Mỹ,…); đại hóa ngành khai thác than khống sản; cơng nghệ thơng tin viễn thơng; giao thông,… Với phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Nhịp độ tăng tổng sản phẩm nước (GDP) vững chắc: năm 2000 tăng gấp 2,07 lần năm 1990, năm 2010 tăng gấp 3,26 lần năm 2000 Thu nhập bình quân đầu người tăng đáng kể: năm 1986 202 USD, 2001 417 USD, 2006 600 USD, năm 2008 1.000 USD, vượt qua ngưỡng nước nghèo, năm 2010 1.168 USD, 2013 2.000 USD Tóm lại, lực lượng sản xuất đại có nhiều thay đổi với nhiều bước phát triển, nhiều tính chất đặc biệt Song tính chất tiêu biểu vai trò quan trọng khoa học phát triển lực lượng sản xuất Nó trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp Nó tiền đề đời ngành mới, máy móc mới, công nghệ mới, nguyên vật liệu Sự thâm nhập ngày sâu khoa học làm cho lực lượng sản xuất không ngừng phát triển 2.2 Hạn chế trình xây dựng lực lượng sản xuất Việt Nam Yếu tố người lao động: Bên cạnh đổi đáng mừng công cụ lao động lại lòi khó khăn, bất cập cơng nhân phần lớn với tay nghề thấp khơng đủ trình độ để sử dụng máy móc, cơng cụ lao động đại chưa phát huy hết cơng suất máy móc Số công nhân bậc bậc chiếm 51% so với tổng công nhân, số công nhân bậc cao chưa có tay nghề thực tế tương xúng với cấp bậc Riêng số công nhân kỹ thuật số cán kỹ thuật trung cấp tăng lên số lượng q so với u cầu phát triển kinh tế quốc dân; có cân đối cán đại học, cán trung học công nhân thuật; tư tưởng trọng đại học, lơ trường nghề tạo cân đối đào tạo nhân lực xã hội dẫn đến tình trạng thừa thầy thiếu thợ Hệ thống giáo dục, định hướng nghề nghiệp nhiều bất cập Việt Nam thiếu lực lượng lao động có tay nghề, công nhân kỹ thuật bậc cao Đội ngũ lao động quản lý chưa đào tạo để có quản lý đại; chưa trang bị kiến thức quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh điều kiện kinh tế thị trường Kỹ nghề nghiệp thấp (khoảng 18%) Thái độ chấp hành kỷ luật lao động cơng nhân kém, cơng nhân chưa quen với tác phong công nghiệp Chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam thấp so với vùng lân cận đạt 3,79 điểm, xếp thứ 11/12 nước tham gia xếp hạng Ngân hàng Thế giới (nguồn: nhandan.com.vn) Bên cạnh suất lao động Việt Nam tăng so với nước thấp tăng chậm So với nước Inđônêxia, Malaysia Thái Lan, suất lao động Việt Nam thấp hàng chục lần Cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo cấu vùng miền lĩnh vực kinh tế ngày cân đối nghiêm trọng Tóm lại, nay, quan niệm chất lượng cấu nguồn nhân lực khu vực kinh tế nước ta lạc hậu so với quan niệm nhiều nước giới Tư liệu sản xuất: Tuy có ứng dụng phát triển nhìn chung cơng cụ lao động nước ta lạc hậu so với giới Máy móc phục vụ cho sản xuất chậm cải tiến, chủng loại máy móc nhìn chung nghèo nàn Tư liệu sản xuất thua giới chất lượng lẫn quy mô phân hố giũa vùng Số lượng hạn chế Theo ông Phan Huy Thông: Đồng sông Cửu Long vựa lúa lớn nước, có tổng diện tích gieo trồng khoảng 3,8 triệu đất nông nghiệp với 2,8 triệu hộ làm nông nghiệp, số hộ có máy kéo đạt tỉ lệ 62 hộ có máy Các máy gieo sạ, thu hoạch đạt từ 60 đến 75% tổng diện tích tồn vùng Máy gặt đập liên hợp, máy sấy đạt 38 đến 50% Đặc biệt khâu cấy, làm cỏ, phun thuốc có độ giới hóa thấp chưa 10% Mặt khác doanh nghiệp yếu việc trang bị thiết bị máy móc đại Có đến 70% thiết bị máy móc thuộc hệ năm 60-70, có 60% hết khấu hao, gần 50% máy móc cũ tân trang lại để dùng, việc thay đơn lẻ phận, chắp thiếu đồng Tình trạng máy móc có tuổi thọ trung bình 20 năm chiếm khoảng 38% năm chiếm có 27% Thời gian qua, liên tiếp xảy cố hỏng máy tàu cá biển đặt câu hỏi lớn chất lượng tàu Theo báo Lao Động, nay, nhiều ngư dân sử dụng tàu hết đát để biển Chỉ riêng Khánh Hòa có 1000 tàu đánh bắt xa bờ 90% sử dụng máy cũ Với giá mua máy cũ 1/2 đến 2/3 máy mới, nhiều ngư dân "kib ên trì" sử dụng máy cũ để tiết giảm kinh phí Đi kèm với thực trạng nguy thiệt hại người tài sản lường hết sử dụng máy cũ lênh đênh biển Mặt khác, đối tượng lao động chủ yếu có sẵn tự nhiên Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI ra: Cơng nghiệp Việt Nam có phát triển, song chủ yếu khai thác tài nguyên gia công 2.3 Nguyên nhân số phương hướng giải ➢ Nguyên nhân hạn chế: Thứ nhất, công tác đào tạo phát triển nhân lực doanh nghiệp quan tâm có số doanh nghiệp nhận thức vai trò đào tạo phát triển, hầu hết doanh nghiệp bỏ lơi cơng tác Tình hình phổ biến nhiều nơi cắt giảm chi phí đào tạo, hình thức đào tạo nghèo nàn, cơng tác nâng bậc thực Việc học trường lớp quy nặng nề hình thức, cấp chưa thực có hiệu sử dụng cán chưa tạo động lực vật chất để thúc đẩy người lao động tham gia đào tạo Thứ hai, mức độ áp dụng giới hóa sản xuất nơng nghiệp chậm nhiều nguyên nhân như: Đối với tỉnh phía Bắc điều kiện địa hình đồng ruộng khơng phẳng, sở hạ tầng thuỷ lợi chưa hoàn toàn chủ động, ruộng nhỏ lẻ, manh mún, bình qn diện tích mảnh ruộng tăng từ sào/mảnh lên sào/mảnh (360 m2/sào) việc dồn điền đổi chậm, sản xuất tự phát Công nghệ chế tạo máy nước nhiều hạn chế, chủng loại máy nghèo nàn, chất lượng máy mức thấp chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất Nhà nước chưa có sách hỗ trợ, khuyến khích nơng dân việc đầu tư mua sắm máy phục vụ cho sản xuất; máy móc nơng dân mua sắm máy nhập từ nước giá thành cao nên nhiều nơng dân có nhu cầu chưa tiếp cận nơng dân khơng có tài sản để chấp ngân hàng ➢ Một số phương hướng giải quyết: + Về yếu tố người lao động: Nâng cao trình độ người lao động cách phát triển giáo dục đào tạo, đặc biệt đào tạo nghề Nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục đào tạo nghề, nhằm đẩy mạnh phát triển nguồn lao động số lượng chất lượng, đặc biết kỹ thực hành Tập trung đào tạo ngành nghề mà kinh tế, xã hội cần Đưa sách thay đổi tình trạng cân đối nguồn nhân lực, phân bố đồng trình độ trung cấp, cao đẳng đại học, từ giải tình trạng thừa thầy thiếu thợ Tun truyền thay đổi quan niệm trọng cấp Tổ chức giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh Quan tâm mức, xây dựng đội ngũ trí thức chất lượng, hiệu +Về tư liệu sản xuất: Xuất phát từ thực trạng máy móc doanh nghiệp nước ta nay, đòi hỏi tất yếu doanh nghiệp phải đổi máy móc thiết bị đáp ứng nhu cầu thị trường, theo kịp giới Thực tốt sách “đi tắt đón đầu”, cần trọng ưu tiên việc ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ giới thừa nhận trở thành lực lượng sản xuất xã hội trực tiếp mang lại suất lao động cao; khuyến khích doanh nghiệp thành lập quỹ ứng dụng khoa học đổi cơng nghệ, có hỗ trợ Nhà nước Tập trung đổi hoạt động khoa học - công nghệ theo hướng gắn kết nghiên cứu với địa ứng dụng mà nêu từ chục năm Đặc biệt, cần đổi chế quản lý khoa học - công nghệ, trao quyền tự chủ chịu trách nhiệm kết cuối chương trình, đề tài, đề án để nhà khoa học dành thời gian tập trung cho công tác nghiên cứu 10 KẾT LUẬN Như thấy lực lượng sản xuất có vai tro quan trọng q trình sản xuất phát triển xã hội Trong ba mươi năm kể từ ngày đổi mới, với góp mặt tri thức khoa học công nghệ đường lỗi chủ trương Đảng, kinh tế có chuyển biến tích cực chất lượng Nhờ mà lực Việt Nam khu vực Thế giới khẳng định ngày lên Lực lượng sản xuất có vai trò to lớn cần quan tâm kịp thời, đắn nhà nước Trên đay ý kiến em lực lượng sản xuất trình xây dựng lực lượng sản xuất Do hiểu biết hạn hẹp nên làm nhiều hạn chế Mong thầy đọc góp ý Em xin trân thành cảm ơn 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan điểm của chủ nghĩa MácLênin về lực lượng sản xuất và quá trình xây dựng lực lượng sản xuất trong thời kì đổi mới Việt Nam, Quan điểm của chủ nghĩa MácLênin về lực lượng sản xuất và quá trình xây dựng lực lượng sản xuất trong thời kì đổi mới Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay