Thị trường lao động – Lý thuyết và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay

15 14 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 16:29

Thị trường lao động là thị trường lớn nhất và quan trọng nhất trong hệ thống thị trường vì lao động là hoạt động chiếm hữu nhiều thời gian nhất và kết quả của quá trình trao đổi trên thị trường lao động là việc làm được trả công. Nó biểu hiện mối quan hệ giữa một bên là người có sức lao động và một bên là người sử dụng sức lao động nhằm xác định số lượng và chất lượng lao động sẽ đem ra trao đổi và mức thù lao tương ứng. Bài tập học kì Kinh tế học vi mơ MỞ ĐẦU Lao động vấn đề cấp thiết quan trọng quốc gia Đặc biệt nước phát triển Việt Nam lại vấn đề đáng quan tâ Nó có tác động đến cá nhân, gia đình, tổ chức xã hội nói chung, đặc biệt nên kinh tế nói riêng Cơng đổi kinh tế trải qua 30 năm đạt nhiều thành tựu, bước đầu kinh tế vượt qua thử thách bắt đầu vào ổn định bước phát triển, đời sống nhân dân nâng cao, mặt xã hội thay đổi cách rõ rệt Trong có thị trường lao động, công nhận mặt pháp có hoạt động cụ thể Thị trường lao động năm qua không ngừng tăng lên số lượng chất lượng Tuy nhiên, thị trườn lao động giai đoạn phát triển, chịu sức ép tăng dân số, tăng cung lao động Đồng thời việc hội nhập với thị trường giới đặt nhiều thách thức Tuy phát triển so với khu vực Thế giới, thị trường lao động Việt Nam nhiều hạn chế, khó khăn Chính em xin chọn đề tài “Thị trường lao động thuyết thực tiễn Việt Nam nay” để sâu vào tìm hiểu, làm rõ NỘI DUNG I Cơ sở lí luận thị trường lao động Khái niệm thị trường lao động Thị trường lao động trao đổi hàng hoá sức lao động bên người sở hữu lao động bên người cần thuê sức lao động Thị trường lao động thị trường lớn quan trọng hệ thống thị trường lao động hoạt động chiếm hữu nhiều thời gian kết trình trao đổi thị trường lao động việc làm trả cơng Nó biểu mối quan hệ bên người có sức lao động bên người sử dụng sức lao động nhằm xác định số lượng chất lượng lao động đem trao đổi mức thù lao tương ứng Cầu lao động - Cầu lao động số lượng lao động mà doanh nghiệp mong muốn có khả th mức tiền cơng khác khoảng thời gian định Bài tập học kì Kinh tế học vi mơ - Đường cầu lao động phản ánh số đơn vị lao động mà doanh nghiệp muốn thuê mức tiền lương khác • Đường MPL đường xuống phản ánh qui luật suất biên lao động giảm dần • Đường MPL đường cầu lao động, doanh nghiệp thuê ngày nhiều lao động tiền lương thực tế ngày giảm - Để tối đa hoá lợi nhuận, doanh nghiệp thuê lao động sản phẩm cận biên lao động tiền lương thực tế: W r= MPL (Wr=Wr/P) Cầu lao động hình thành từ doanh nghiệp, quan, tổ chức,… từ nhu cầu lao động nhập nước Cầu lao động phụ thuộc vào nhiều yếu tố nguồn tố như: Cầu sản phẩm (cầu lao động cầu thứ phát, phụ thuộc vào cầu hàng hoá dịch vụ thị trường hàng hoá) Năng suất lao động (năng suất tăng ->sản phẩm biên giá trị sản phẩm biên tăng->doanh nghiệp thuê thêm lao động->cầu lao động tăng ngược lại suất giảm) Tình hình phát triển kinh tế: Khi kinh tế phát triển: nguồn lực ( vốn, tài nguyên, công nghệ…) huy động phân phối hợp lý-> tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư phát triển-> cầu lao động tăng Khi kinh tế suy sụp: nhà đầu tư doanh nghiệp giảm sản lượng-> cầu lao động giảm Tiền lương: Tiền lương giảm làm tăng cầu lao động Tiền lương giảm-> doanh nghiệp tuyển thêm lao động, giảm chi phí sản xuất biên thúc đẩy mở rộng sản xuất-> cầu lao động tăng ngược lại Ngoài lương tối thiểu tác động đến cầu lao động (mục 4) Giá nguồn lực đầu vào: Sự thay đổi giá đầu vào vốn, đất đai ,nguyên liệu thô… làm thay đổi cầu lao động Khi đưa khoa học cơng nghệ kỹ thuật vào q trình sản xuất tạo nhiều sản phẩm làm cho nhu cầu sử dụng lao động sản xuất giảm, dẫn đến cầu lao động giảm Chế độ, sách, quy định Nhà nước: Chính sách phụ cấp, tiền lương điều chỉnh để thu hút người lao động, thu hút vốn đầu tư nước - Bài tập học kì Kinh tế học vi mơ nước…, nhằm tăng cầu lao động để đáp ứng yêu cầu kinh tế Đồng thời sách thuế xuất lao động bảo vệ người lao động nước ngài Cung lao động - Cung lao động số lượng lao động sẵn sàng có khả cung ứng mức lương khác khoảng thời gian định - Đường cung lao động phản ánh mối quan hệ số người sẵn sàng chấp nhận công việc với mức tiền lương thực tế khác - Đối với ngành, đường cung lao động dốc lên ngắn hạn Trong dài hạn đường lao động cho ngành thoải so với ngắn hạn, ngắn hạn ngành xã hội tăng lên làm cho mức tiền công ngành giảm xuống - Nguồn cung lao động hình thành từ sở đào tạo thị trường đại học, cao đẳng, Nguồn cung từ người tìm việc làm, từ doanh nghiệp, quan tổ chức… bổ sung thường xuyên từ đội ngũ người đến độ tuổi lao động Việt Nam tổng cục thống kê qui định nguồn lao động người độ tuổi lao động (nam từ 15-60 tuổi nữ từ 15-55 tuổi) người tuổi lao động làm việc - Những yếu tố tác động: +Thỏa mãn nhu cầu vật chất tinh thần: Để thỏa mãn nhu cầu vật chất tinh thần, người có nhu cầu lao động thật Lao động sáng tạo người nhu cầu tồn Con người phụ thuộc vào tiềm lực sản xuất sản phẩm chủ yếu kiểu cách tiêu dùng + Do áp lực tâm lý_ xã hội Lao động coi hình thể tơn kính qua lao động tạo nên tập thể bè bạn hiểu biết lẫn Lao động tạo nên thăng mặt tâm cho người Để thỏa mãn nhu cầu tâm lý, người sẵn sàng lao động Khi người lao động yêu thích Bài tập học kì Kinh tế học vi mơ cơng việc làm việc với niềm tự hào, kiêu hãnh, họ làm việc khơng có thu nhập + Do áp lực kinh tế Con người ln có khao khát vật chất, tạo nên áp lực kinh tế để tang cung lao động Khi muốn tăng mức tiêu dùng cần phải có thu nhập Để trang trải cho khoản tiêu dùng tất người thấy cần thiết phải có việc làm, đơi họ dùng thời gian ngỉ ngơi để làm việc, sử dụng có giá trị thời gian +Phạm vi thời gian Trong ngày người ta làm việc ngỉ ngơi, người làm việc 24h mà phải nghỉ ngơi, giải trí Nghỉ ngơi hoạt động khơng làm việc mà có giải trí, phần ta cần nghỉ ngơi để hồi phục khả lao động, mặt khác phải dành thời để tiêu dùng loại hàng hóa mà mua sắm ⇒ Nghỉ ngơi chi phí hội người lao động ngược lại - Đường cung lao động thị trường dịch chuyển mà mức thu nhập tăng lên có nhiều lao động Để đánh gía dịch chuyển mà mức thu nhập tăng lên có nhiều lao động Để đánh giá chuyển động dọc theo đường cung lao động người ta tính hệ số co dãn theo hệ số sau: Hệ số co dãn cung lao động = Cân thị trường lao động Thị trường lao động đạt trạng thái cân cầu lao động cung lao động  Nền kinh tế khơng có thất nghiệp, khơng tự nguyện đạt mức sản lượng tiềm  Trạng thái gọi trạng thái tồn dụng nhân cơng  Wo mức tiền công thực tế  Lo lượng lao động cân Những đặc trưng chủ yếu thị trường lao động Một là, lao động tách rời khỏi người cung cấp, người lao động Đối với loại hàng hóa thơng thường, mối quan hệ người bán người mua Bài tập học kì Kinh tế học vi mô kết thúc thỏa thuận xong việc mua bán quyền người bán hàng hóa chấm dứt sau nhận tốn sòng phẳng Nhưng hàng hóa sức lao động mà người làm thuê phải tham gia tích cực, chủ động q trình khai thác sử dụng sức lao động mình, để tạo sản phẩm hàng hóa- dịch vụ với số lượng chất lượng ngày tốt Đây nét đặc trưng bản, khác với thị trường khác kinh tế thị trường Hai là, người lao động người giữ quyền kiểm soát số lượng chất lượng sức lao động, mối quan hệ lao động mối quan hệ lâu dài Để nâng cao suất hiệu trình lao động việc giữ vững phát triển mối quan hệ lao động cần thiết Do người sử dụng lao động phải xây dựng chế khuyến khích, tạo động lực người lao động cách phù hợp Ngồi khuyến khích tiền cơng, tiền thưởng, phúc lợi cần kích thích người lao động mặt tinh thần Ba là, chất lượng lao động người lao động không đồng nhât Nó phụ thuộc vào giới tính, tuổi tác, thể lực, trí thơng minh trình độ chun mơn, kinh nghiệm, … Vì việc đánh giá chất lao động người lao động trình tuyển dụng, trả cơng phù hợp với người gặp khó khăn, phức tạp Bốn là, lao động vừa đầu vào trình sản xuất, vừa quy định số lượng chất lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ sản xuất Cho nên, sách, quy định tuyển dụng, tiền lương, bảo hiểmvv… vừa ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh đơn vị, vừa ảnh hưởng đến tiêu kinh tế vĩ mô giá cả, việc làm Năm là, thị trường lao động ln có giới hạn địa theo cung chun mơn theo ngành, nghề Vì phải nghiên cứu chuyển dịch liên kết thị trường phân đoạn theo dấu hiệu (tiêu thức) khác vùng, nghề… Sáu là, thị trường lao động giống loại thị trường khác hệ thống thị trường chịu tác động pháp luật Các thể chế, quy chế luật hóa quy định thành văn có tác động đến hành vi điều kiện chủ thể người lao động người sử dụng lao động trình thỏa thuận điều kiện giá dịch vụ lao động hay thị trương lao động chịu điều tiết Chính Phủ thơng qua quy chế, hình thức luật, mức tiền lương tối thiểu… Bài tập học kì Kinh tế học vi mô II Thực trạng thị trường lao động Việt Nam nguyên nhân Cung lao động Việt Nam 1.1 Thành phần lao động - Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên nước Quý năm 2016 54,36 triệu người, tăng 654,3 nghìn người so với kỳ năm trước So với Quý 1, lực lượng lao động giảm 43,2 nghìn người Lực lượng lao động khu vực nông thôn chiếm tỷ trọng cao, 68,1% lực lượng lao động chung nước - Lực lượng lao động độ tuổi lao động Quý ước tính 47,55 triệu người, tăng 227,5 nghìn người so với kỳ năm trước Trong đó, lao động nam là: 25,73 triệu người, chiếm 54,1%; lao động nữ 21,81 triệu người, chiếm 45,9%; lao động khu vực thành thị 15,89 triệu người, chiếm 33,4%; lao động khu vực nông thôn 31,65 triệu người, chiếm 66,6% - Lực lượng lao động nước ta tương đối trẻ, với thị phần đáng kể chiếm tới 52,2% nhóm lao động tuổi từ 15 đến 39 Tuy nhiên, có khác biệt rõ ràng khu vực thành thị nông thôn, mà khu vực nơng thơn tỷ lệ nhóm lao động trẻ (từ 15 đến 24 tuổi) nhóm lao động già (từ 55 tuổi trở lên) cao khu vực thành thị nhỉnh nhóm lao động (từ 25 đến 54 tuổi) 1.2 Năng suất, chất lượng lao động • Khoảng 14% lao động chưa tốt nghiệp tiểu học, có 4% mù chữ Lao động có việc làm qua đào tạo từ trình độ “Sơ cấp nghề” trở lên ước tính 10,8 triệu người, chiếm 20,3% số lao động có việc làm tồn quốc Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo khu vực thành thị 35,7%, cao gấp gần lần khu vực nông thôn (số liệu quý I năm 2016) Tuy nhiên nhìn chung, trình độ học vấn phổ thơng lực lượng lao động nước ta ngày nâng cao Hệ thống trường dạy nghề ngày mở rộng, tính đến hết năm 2015 nước có 1.467 sở dạy nghề, gồm: 190 trường cao đẳng nghề; 280 trường trung cấp nghề 997 trung tâm dạy nghề, tăng 3,5% so với năm 2010 Việt Nam năm gần đội ngũ tri thức tăng nhanh, tính riêng số sinh viên cho thấy tăng nhanh vượt bậc Năm 2003-2004 tổng số sinh viên đại học cao đẳng 1.131.030 sinh viên đến năm 2007-2008 tăng lên 1.60.484 sinh viên Đến năm 2014-2015, quy mô sinh viên lên tới 2.363.94 Bài tập học kì Kinh tế học vi mơ (trong sinh viên đại học 1.824.328, sinh viên cao đẳng 539.614) Số trí thức có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ tăng nhanh • Là nước đứng thứ ba Cộng đồng ASEAN tỷ lệ lực lượng lao động, yếu tố quan trọng trình cạnh tranh, lao động Việt Nam nhiều hạn chế Nghiên cứu Ngân hàng Thế giới (WB) cho thấy Việt Nam thiếu lao động có trình độ tay nghề, cơng nhân kỹ thuật bậc cao Phần lớn người sử dụng lao động cho tuyển dụng lao động cơng việc khó khăn ứng viên khơng có kỹ phù hợp khan người lao động số ngành nghề cụ thể Về chất lượng nguồn nhân lực, lấy thang điểm 10 Việt Nam đạt 3,79 điểm, xếp thứ 11/12 nước châu Á tham gia xếp hạng WB Trong đó, Thái Lan, Malaysia 4,94 5,59 Về thể lực (sức khỏe, điều kiện chăm sóc sức khỏe,…) Về sức khỏe có nhiều tiến cơng tác chăm sóc sức khỏe người dân xuất phát điểm nước nghèo đông dân nên phần lớn dân số nước ta chưa đảm bảo sức khỏe Sức khỏe người lao động Việt Nam xa với nước khác khu vực chiều cao, cân nặng, sức bền Về tư tưởng, tác phong làm việc sinh hoạt người lao động, ảnh hưởng chế chế kế hoạch tập trung làm cho lề lối, tác phong người lao động chậm, thiếu động lực sáng tạo lao động Đặc biệt khu vực nông thôn tác phong, lề lối làm việc chậm niều so với khu vực thành thị Thái độ chấp hành kỷ luật lao động cơng nhân kém, cơng nhân chưa quen với tác phong công nghiệp Đội ngũ lao động quản chưa đào tạo để có kĩ quản đại; chưa trang bị kiến thức quản kinh tế, quản trị kinh doanh điều kiện kinh tế thị trường Kỹ nghề nghiệp thấp (khoảng 18%) Có thể thấy nhà nước chưa trọng đến đào tạo nghề, chưa thực quan tâm, đạo đắn để nâng cao trình độ chun mơn cho người lao động Chỉ nói riêng đến ngành nơng nghiệp Người nơng dân chẳng có dạy nghề trồng lúa Họ tự làm Đến lượt cháu họ tự làm nước phát triển, họ không nghĩ Mọi người dân làng hướng dẫn tỷ mỷ nghề trồng lúa trước lội xuống ruộng Hiện có từ 80 đến 90% lao động nông, lâm, ngư Bài tập học kì Kinh tế học vi mơ nghiệp cán quản nông thôn chưa đào tạo Sự yếu đẫ dẫn đến tình trạng sản xuất nơng nghiệp nước ta tình trạng sản xuất nhỏ, manh mún, sản xuất theo kiểu truyền thống, hiệu sản xuất thấp Việc liên kết "bốn nhà" (nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp) hình thức • Bên cạnh chất lượng lao động, cấu nhân lực lao động Việt Nam nhiều bất cập lớn có nguy ngày gia tăng bất cập Tính đến q 2/2015, cấu trình độ nhân lực lao động Việt Nam đại học trở lên 0,35 cao đẳng 0,65 trung cấp 0,4 sơ cấp Trong đó, theo quy luật, người lao động trực tiếp trình độ trung cấp, sơ cấp phải nhiều nhiều lần so với lao động gián tiếp Sự cân đối cán đại học, cán trung học công nhân kĩ thuật; tư tưởng trọng đại học, lơ trường nghề tạo cân đối đào tạo nhân lực xã hội dẫn đến tình trạng thừa thầy thiếu thợ • Năng suất lao động tăng chưa kỳ vọng Báo cáo Tổng cục Thống kê cho thấy, suất lao động xã hội toàn kinh tế năm 2015 theo giá hành ước tính đạt 79,3 triệu đồng/lao động (tương đương khoảng 3.657 USD/lao động) Tính theo giá so sánh năm 2010, suất lao động tồn kinh tế năm 2015 ước tính tăng 6,4% so với năm 2014 Tính theo giai đoạn, suất lao động Việt Nam thời gian qua có cải thiện đáng kể theo hướng tăng qua năm, bình quân giai đoạn 2006-2015 tăng 3,9%/năm, giai đoạn 2006-2010 tăng 3,4%/năm; giai đoạn 2011-2015 tăng 4,2%/năm Năng suất lao động năm 2015 tăng 23,6% so với năm 2010 Với nỗ lực tăng suất lao động thời gian qua góp phần khơng nhỏ thu hẹp dần khoảng cách tương đối suất lao động Việt Nam so với nước ASEAN Tuy nhiên, mức tăng 23,6% giai đoạn 2010-2015 thấp so với mục tiêu đề tăng 29%-32% Năng suất lao động nước ta mức thấp so với nước khu vực không đồng ngành lĩnh vực Khoảng cách tương đối suất lao động giảm đáng kể, khoảng cách tuyệt đối (chênh lệch mức suất lao động) Việt Nam với nước ASEAN có trình độ phát triển cao Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a lại gia tăng Bài tập học kì Kinh tế học vi mơ Ngun nhân chủ yếu tình hình do: Cơ cấu kinh tế chậm chuyển dịch, lao động nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao, suất lao động ngành nơng nghiệp nước ta thấp Máy móc, thiết bị quy trình cơng nghệ lạc hậu; chất lượng, cấu hiệu sử dụng lao động chưa đáp ứng yêu cầu Trình độ tổ chức, quản hiệu sử dụng nguồn lực nhiều bất cập, tăng trưởng chủ yếu dựa vào đóng góp yếu tố vốn lao động, đóng góp suất nhân tố tổng hợp (TFP) thấp Ngồi ra, số “điểm nghẽn” “rào cản” cải cách thể chế thủ tục hành chưa khắc phục  Có thể đánh giá tổng quát nhân lực Việt Nam số lượng đông, chất lượng không đông, thể tay nghề thấp, chưa có tác phong cơng nghiệp, chưa có tổng cơng trình sư, kỹ sư, nhà khoa học thật giỏi; chưa có chuyên gia giỏi; chưa có nhà tư vấn, nhà tham mưu giỏi; chưa có nhà thuyết trình giỏi; chưa có nhà lãnh đạo, nhà quản giỏi suất lao động thấp Báo chí nước ngồi bình luận người Việt Nam thông minh, nhanh nhạy việc nắm bắt tiếp thu Tiếc rằng, lại chưa khai thác đầy đủ, đào tạo chưa bản, điều ảnh hưởng đến chất lượng nhân lực ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam Nguyên nhân yếu nhiều yếu tố, phần đề cập Tuy nhiên thấy nguyên nhân chủ yếu mà phía nhà nước ta khắc phục chưa nhận thức đầy đủ vai trò, chức lộ trình phát triển thị trường lao động; khuôn khổ pháp cho phát triển doanh nghiệp thị trường lao động chậm đổi tác động tiêu cực đến môi trường cạnh tranh, phân bổ nguồn nhân lực, thu nhập chia sẻ rủi ro; điều kiện để phát triển đồng cung, cầu lao động gắn kết cung- cầu lao động yếu kém; thể chế quan hệ lao động quản trị thị trường lao động yếu; huy động phân bổ nguồn lực tài cho phát triển thị trường lao động chưa hợp kiệu 1.3 Tình trạng thất nghiệp: • Thực trạng cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng Tỷ lệ thất nghiệp độ tuổi lao động, niên vấn đề đáng quan ngại Cụ thể, tỷ lệ thất nghiệp lao động độ tuổi năm 2015 có gia tăng 2,31% (Năm 2013 2,18%; năm 2014 2,10%), có xu hướng tăng Bài tập học kì Kinh tế học vi mô thất nghiệp khu vực nông thôn (năm 2015 1,83% so với năm 2013 1,54%; năm 2014 1,49%) Điều giải kinh tế khởi sắc với phát triển mạnh khu vực công nghiệp dịch vụ nguyên nhân chủ yếu làm giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị Tỷ lệ thất nghiệp niên (Từ 15-24 tuổi) năm 2015 lên tới 6,85% (Năm 2013 6,17%; năm 2014 6,26%) Tỷ lệ thất nghiệp lao động từ 25 tuổi trở lên năm 2015 1,27% (Năm 2013 1,21%; năm 2014 1,15%) Mặc dù vậy, tín hiệu vui nêu Báo cáo tỷ lệ thiếu việc làm lao động độ tuổi lao động năm 2015 giảm 1,82% (so với năm 2013 2,75%; năm 2014 2,40%), khu vực thành thị 0,82% (Năm 2013 1,48%; năm 2014 1,20%); khu vực nông thôn 2,32% (Năm 2013 3,31%; năm 2014 2,96%) Ước tính năm 2015 nước có 56% lao động có việc làm phi thức ngồi hộ nơng, lâm nghiệp, thủy sản có việc làm phi thức (Năm 2013 59,3%; năm 2014 56,6%), thành thị 47,1% (Năm 2013 49,8%; năm 2014 46,7%) nông thôn 64,3% (Năm 2013 67,9%; năm 2014 66,0%) • Khi xem xét vấn đề thất nghiệp theo góc độ trình độ chun mơn kỹ thuật tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng gia tăng số lao động có trình độ cao Năm 2015 tỷ lệ qua đào tạo chung 51,6%, lao động qua đào tạo có bằng/chứng đạt gần 21% Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu phát triển hội nhập, chất lượng cấu lao động nhiều bất cập, cụ thể lao động khơng có trình độ chuyên môn kỹ thuật chiếm tỷ trọng cao tổng số lao động làm việc loại hình doanh nghiệp (chiếm 28,54%), đứng vị trí thứ hai nhóm lao động cơng nhân kỹ thuật khơng có bằng/chứng (chiếm 22,26%), xếp thứ nhóm lao động có trình độ từ đại học trở lên (chiếm 17,52%) thấp nhóm lao động có trình độ cao đẳng nghề (chỉ chiếm 2,2% tổng số lao động làm việc loại hình doanh nghiệp) Do lao động Việt Nam gặp nhiều khó khăn việc tiếp cận thị trường lao động nước Do đặc điểm thị trường lao động Việt Nam, việc làm phi thức chiếm tỷ trọng lớn, tỷ lệ thất nghiệp không lo ngại Tuy nhiên, xem xét vấn đề thất 10 Bài tập học kì Kinh tế học vi mơ nghiệp theo góc độ trình độ chun mơn kỹ thuật tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng gia tăng số lao động có trình độ cao - Tính đến tháng năm 2014, 72.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp Theo báo cáo Bộ Lao động Thương binh Xã hội, số gấp 1,7 lần so với cuối năm 2012 Quý III năm 2015, theo Tổng cục thống kê, nước có 340.000 người có trình độ cao đẳng chun nghiệp, trình độ đại học trở lên thất nghiệp, số có xu hướng tiếp tục tăng Trong số người thất nghiệp có trình độ đại học, đại học chiếm tỉ lệ cao nhất, khoảng 225.500 người (chiếm 20%); cao đẳng chuyên nghiệp: 117.300 người (10,4%); trung cấp chuyên nghiệp: 60.200 người (5,3%); sơ cấp nghề: 33.600 người (3%) Người có chứng nghề thất nghiệp có 8.900 (chiếm 0,8%) - Qua thấy mặt câu chuyện thị trường lao động Việt Nam Có nghịch tồn dù số lượng sinh viên trường có tỷ lệ thất nghiệp cao cơng ty thiếu người làm, lẽ, sinh viên khơng có kỹ để đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng Các công ty thường đưa thời gian thử việc từ đến tháng, khoảng thời gian này, khơng có nhiều ứng viên thực có khả tiếp thu, xử cơng việc Ngay sinh viên tốt nghiệp loại giỏi với điểm số cao, qua thử việc thực tế, sinh viên lại không đánh giá cao không nhận làm Mặt khác cấu phân bổ định hướng nghề nghiệp cho học snh nhiều hạn chế, tư tưởng trọng đại học ăn sâu vào máu dân ta,… Theo số liệu thống kê Bộ Giáo dục Đào tạo, khoảng triệu học sinh tốt nghiệp trung học phổ thơng, có 90% số học sinh thi vào trường đại học cao đẳng khoảng 10% đăng ký học nghề Cầu lao động Việt Nam - Tình hình chung: Tính đến thời điểm 31-1-2015, tồn quốc có 488.148 doanh nghiệp hoạt động, tăng 5.533 doanh nghiệp (1,1%) so với thời điểm 31-12-2014 Đó chưa kể 11 Bài tập học kì Kinh tế học vi mơ đến sở hành chính., nghiệp, Đã thu hút tổng cộng 50 triệu lao động Tính đến hết tháng 6/2016, nước có 16 khu kinh tế (KKT) thành lập với tổng diện tích mặt đất mặt nước 814.792 313 khu công nghiệp (KCN) thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên 87,9 nghìn ha, phân bố khắp nước tạo việc làm cho nhiều lao động Tính đến ngày 25-10-2016, tổng số lao động Việt Nam làm việc nước ngồi 98.410 người Trung bình năm có 90.000 lao động xuất nước ngồi Góp phần khơng nhỏ cho việc giải nạn thất nghiệp Việt Nam Trong đó, thị trường xuất lao độn Đài Loan, Trung Quốc thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam nhiều với 6.110 lao động; tiếp sau thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Ảrập Xê út, Algeria… Không xuất lao động nước mà nước ta năm gần thu hút vốn đầu tư nước ngoài, số lượng doanh nghiệp nước ngồi tăng lên đáng kể Chỉ nói riêng năm 2015 nhà đầu tư nước đăng ký đầu tư vào Việt Nam 24,1 tỷ USD, tăng 10% so với kỳ 2014 tăng 9,6% so với kế hoạch năm 2015 (22 tỷ USD) Một số ngành quan tâm đắn So với quý I/2015, quý II lao động tăng số nhóm ngành, tăng nhiều ngành cơng nghiệp chế biến, chế tạo, khoảng 223.000 người, tiếp ngành thơng tin truyền thông, khoảng 178.000 người; xây dựng 113.000 người; thương mại, sửa chữa 77.000 người; làm thuê cho hộ gia đình, kinh tế hộ gia đình khoảng 25.000 người; khai khoáng 20.000 người Các ngành giảm lao động, nhiều ngành giáo dục, đào tạo, khoảng 181.000 người; nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản 114.000 người; hoạt động Đảng, tổ chức trị, xã hội, anh ninh quốc phòng 98.000 người; vận tải, kho bãi 84.000 người - Tuy nhiên cầu lao động Việt Nam nhiều hạn chế: Doanh nghiệp, sở sản xuất phân bố không vùng, chủ yếu thành phố lớn Thành phố Hồ Chí Minh,, Hà Nội, Hải Phòng, cần Thơ, Đà Nẵng, Tuy góp phần giải việc làm vấn đè việc làm thành phô đông dân cư chênh lệch, cân đối vùng 12 Bài tập học kì Kinh tế học vi mơ Các doanh nghiệp chủ yếu có quy mơ nhỏ, phân tán, chưa có liên kết khoa học, chặt chẽ chưa áp dụng hiệu khoa học công nghệ, Hơn thế, vấn đề cốt lõi chưa giải thiếu vốn lực quản Hiệu sử dụng vốn thấp, lực cạnh tranh doanh nghiệp có tiến bộ, chưa vững chưa cao 3.Mối quan hệ cung- cầu lao động - Cung lớn cầu nhiều, dẫn đến áp lực lớn việc làm tỷ lệ thất nghiệp thành thị thiếu việc làm nông thôn ngày gia tăng Các thành phố lớn có tỉ lệ thất nghiệp báo động Nói chung, thị trường lao động Việt Nam thị trường dư thừa lao động phát triển không đồng đều, quan hệ cung cầu lao động vùng, khu vực, ngành nghề kinh tế cân đối nghiêm trọng Bên cạnh tình trạng phổ biến dư thừa lao động khơng có kỹ thiếu nhiều lao động kỹ thuật nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khơng việc tuyển dụng lao động qua đào tạo mà tuyển dụng lao động phổ thông, chủ yếu xảy doanh nghiệp khu cơng nghiệp, khu chế xuất phía Nam - Cơ cấu nguồn lao động, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu lao động thị trường lao động nước quốc tế lại khó III Giải pháp nhằm phát triển thị trường lao động Việt Nam Để phát triển thị trường lao động cần thể rõ quan điểm phát triển, phát triển thị trường lao động phải đáp ứng mục tiêu tăng trưởng bền vững, hỗ trợ tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh kinh tế phát triển người; trình phát triển phải bảo đảm thực tốt ba chức thị trường lao động: phân bố lao động hợp lý, phân chia điều tiết thu nhập, phân tán hạn chế rủi ro nhằm phân phối công thành đạt tăng trưởng cho người; cần tôn trọng qui luật kinh tế thị trường, trọng nâng cao vai trò, lực doanh nghiệp tổ chức cơng đồn thị trường lao động; đặc biệt cần tăng cường vai trò Nhà nước quản vĩ mơ kinh tế, tạo sân chơi bình đẳng thu hút đầu tư, thúc đẩy tính cạnh tranh, xóa bỏ rào cản, phân biệt thị trường hỗ trợ thị trường lao động phát triển Để đạt định hướng, mục tiêu giải pháp phát triển thị trường lao động giai đoạn 2011-2020 cần thiết kế đồng bộ, từ luật pháp, chế, 13 Bài tập học kì Kinh tế học vi mơ sách thúc đẩy phát triển doanh nghiệp đến cung cấp dịch vụ công nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lực, trình độ chủ thể thị trường lao động, đặc biệt vai trò Nhà nước quản lý, đánh giá, giám sát hỗ trợ thúc đẩy phát triển Về mặt thể chế, sách cần xây dựng Luật Việc làm, Luật Tiền lương tối thiểu, Luật Quan hệ lao động, Luật An toàn, vệ sinh lao động, hoàn thiện Luật Bảo hiểm xã hội; xây dựng Luật Bảo hiểm thất nghiệp (tách bảo hiểm thất nghiệp khỏi Luật Bảo hiểm xã hội nay), mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, hoàn thiện hệ thống sách, máy quản đủ mạnh để giải vấn đề việc làm chống thất nghiệp Sửa đổi Bộ luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, Luật Giáo dục, Luật Dạy nghề, Luật Khoa học Công nghệ, Luật Người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng có thời hạn nước ngồi, Luật Bảo hiểm xã hội văn hướng dẫn phù hợp với quy luật thị trường, lợi ích đáng hợp pháp người lao động doanh nghiệp Làm rõ vai trò Nhà nước, người sử dụng lao động tổ chức đại diện họ, người lao động tổ chức công đoàn đối tác khác thị trường lao động, hoàn thiện hệ thống thể chế thỏa ước lao động tập thể cấp ngành, cấp hiệp hội doanh nghiệp; xem xét phê chuẩn công ước Tổ chức Lao động quốc tế liên quan đến thị trường lao động Về tăng cường lực cạnh tranh nguồn nhân lực, tiếp tục nâng cao chất lượng chung giáo dục - đào tạo đáp ứng yêu cầu thị trường lao động nước, khu vực giới; phát triển mạnh hệ thống dạy nghề đáp ứng nhu cầu phát triển quy mô cấu nghề đào tạo cho ngành kinh tế phổ cập nghề cho niên, đặc biệt cần có sách đột phá hỗ trợ doanh nghiệp trở thành chủ thể đào tạo đội ngũ lao động có kỹ cao; xây dựng sách nhằm hỗ trợ chuyển đổi từ giai đoạn học tập sang giai đoạn gia nhập thị trường lao động; hỗ trợ di chuyển lao động tạo điều kiện cho lực lượng lao động phân bố hợp hiệu Về việc làm đầy đủ bền vững, cần đẩy mạnh giải việc làm thông qua chương trình phát triển kinh tế - xã hội cụ thể địa phương, vùng, miền; cải thiện môi trường cạnh tranh thúc đẩy phát triển doanh nghiệp; cải thiện khu vực phi thức, thúc đẩy hội nhập khu vực vào chuỗi giá 14 Bài tập học kì Kinh tế học vi mơ trị gia tăng quốc gia; Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm giai đoạn 20112015 cần hướng đến mục tiêu “việc làm xanh” việc làm bền vững; bảo đảm tiền lương, thu nhập thực tế người lao động; tăng cường cải thiện điều kiện làm việc người lao động Về gắn kết cung- cầu lao động, cần phát triển hệ thống định hướng nghề nghiệp; phát triển hệ thống dịch vụ việc làm; phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động Về hỗ trợ nhóm yếu đẩy mạnh an sinh xã hội, cần bảo đảm bình đẳng giới; hỗ trợ nhóm yếu có việc làm, nâng cao thu nhập tham gia thị trường lao động; hoàn thiện bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đẩy mạnh trợ giúp xã hội Về quản trị thị trường lao động, cần nâng cao nhận thức đối tác xã hội thị trường lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa nâng cao hiệu quản thị trường lao động KẾT LUẬN Nền kinh tế thị trường có vận động cách liên tục hay khơng? Sản xuất hàng hóa có phát triển hay khơng? Điều phụ thuộc vào phần thị trường lao động nằm chiến lược tổng thể thị trường kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Do đó, vấn đề cấp thiết phải đặt chiến lược phát triển người Để thực điều cần sựu quan tâm, vào nhà nước với đương floois, chủ trương phù hợp Đây nhiệm vụ to lớn, khó khăn bước cần thiết giúp kinh tế nước ta phát triển vững mạnh Bài viết em hiểu biết hạn hẹp Do khơng tránh khỏi thiếu sót, mong thầy đọc góp ý Em xin trân thành cảm ơn 15
- Xem thêm -

Xem thêm: Thị trường lao động – Lý thuyết và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay, Thị trường lao động – Lý thuyết và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay