Cấu hình cơ bản cho router

19 17 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 16:16

CẤU HÌNH BẢN CHO Router This File - Cấu hình cho Router: QsfrRZ https://goo.gl/ (Hoặc sách Bài giảng thực hành - Trang 51) Cho sơ đồ mạng sau: Click vào Laptop0 => Chọn thẻ Desktop => Click Terminal Click OK để vào cấu hình Router Phần 1: Các Mode hoạt động Router Khi khởi động Router chưa cấu hình thấy - System Configuration Dialog Continue with configuration dialog? [yes/no]: => Nhớ bước gõ: NO Vào User Mode (Chỉ xem cấu hình Router) => Dấu nhắc đợi lệnh => Router> User Mode => Vào Privilege Mode gõ Enable Quay lại User Mode gõ Exit User Mode ==> Privilege Mode ==> Global Configuration ==> Line/VLAN/VTY/Interface/ Từ Privilege Mode ===> Global Configuration gõ lệnh sau: configure terminal Router> enable Router# Preferences … (Ctrl+R) Click chọn Always show port labels Phần 2: Cấu hình 1) Bỏ phân giải tên miền R1_DTU(config)# no ip domain lookup 2) Đặt tên cho thiết bị Router(config)# hostname R1_DTU R1_DTU(config)# 3) Cấu hình password R1_DTU(config)# enable password dtu1 => Dạng clear text R1_DTU(config)# enable secret dtu2 => Được mã hóa (MD5) Lưu ý: Nếu tồn loại password hì thiết bị ưu tiên password secret loại password dùng bảo vệ việc chuyển từ User mode vào Privilege mode Router>enable => Pasword??? => Router# (Trang 12-13, file LAB CCNA TTG v1.pdf) 4) Cấu hình cho Interfaces 4.1) Interface ethernet/fastethernet R1_DTU(config)# interface f0/0 (R# show ip interface brief) R1_DTU(config-if)# no shutdown R1_DTU(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.0.0.0 R1_DTU(config-if)# exit R1_DTU(config)# 4.2) Interface serial (Gán thêm Card Wic-2T để cổng Serial) Lưu ý: Tắt nguồn trước gán Card WIC-2T & bật lại nguồn sau gán xong R1_DTU(config)# interface s0/1/0 (R# show ip interface brief) R1_DTU(config-if)# no shutdown R1_DTU(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.0.0.0 R1_DTU(config-if)# exit R1_DTU(config)# Lưu ý: Nếu Interface mà cấu hình đóng vai trò DCE cấu hình thêm lệnh sau R1_DTU(config-if)# clock rate 72000 5) Cấu hình bảo vệ cổng Management 5.1) Cấu hình bảo vệ cổng line vty (Cho phép telnet/ssh) R1_DTU(config)# line R1_DTU(config-line)# R1_DTU(config-line)# R1_DTU(config-line)# R1_DTU(config)# vty password dtu3 login exit 5.2) Cấu hình bảo vệ cổng line console R1_DTU(config)# line R1_DTU(config-line)# R1_DTU(config-line)# R1_DTU(config-line)# R1_DTU(config)# console password dtu3 login exit 6) Lưu cấu hình RAM - Chứa cấu hình chạy (running-config) NVRAM - Chứa c.hình lưu (startup-config) Khi khởi động router nạp cấu hình từ NVRAM lên RAM Vì tắt phải lưu c.hình từ RAM xuống NVRAM R# copy running-config startup-config Hoặc: R# write 7) Kiểm tra cấu hình chạy R# show R# show R# show R# show 8) running-config //Xem cấu hình chạy ip interface brief //Xem thông tin Interface Router ip route //Xem bảng định tuyến cdp neighbors // Xem láng giềng Xóa cấu hình & khởi động lại R# erase startup-config //Xóa cấu hình Startup R# reload //Khởi động lại Lưu ý: Để hủy lệnh vừa gõ cần thêm chữ no vào đầu câu lệnh VD: R(config)# int e0/0 R(config-if)# ip address 11.1.1.1 255.0.0.0 R(config-if)# R(config-if)# no ip address 11.1.1.1 255.0.0.0 Cấu hình IP cho Laptop1: Chọn thẻ Desktop => Chọn IP Configuration Nhập IP 10.2.2.2 Subnet mask 255.0.0.0 Click vào dấu X bên góc phải để quay thẻ Desktop Chọn Command Prompt ping 10.1.1.1 Xem kết Lab#1: Cấu hình Telnet Nối Laptop & ROuter cổng sơ đồ Bước 1: Cấu hình IP cho Laptop Bước 2: Cấu hình IP cho Interface f0/0 - System Configuration Dialog Continue with configuration dialog? [yes/no]: n Press RETURN to get started! Router> Router>en Router#conf t Router(config)#interface f0/0 Router(config-if)#no shutdown Router(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.0.0.0 Router(config-if)#exit Router(config)# Bước 3: Kiểm tra kết nối Router#ping 10.2.2.2 Type escape sequence to abort Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.2.2.2, timeout is seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms Router# Hoặc đứng từ Laptop ping qua ROuter Bước 4: Cấu hình ROuter cho phép Telnet Router(config)# Router(config)#line vty Router(config-line)#password dtu Router(config-line)#login Router(config-line)#exit Router(config)# Bước 5: Đứng Laptop, thực Telnet tới ROuter (pasword=dtu) Bước 6: Sau đăng Telnet thành cơng, thực chuyển qua mode Privilege lệnh Enable Sẽ gặp lỗi hình => Lý lỗi: Chưa đặt mật enable password enable secret Vào lại Router & đặt mật khẩu: Router(config)#enable password 123 Sau Vào lại Laptop (đang telnet Router) gõ lệnh enable & nhập password=123 Bước 7: Lưu cấu hình Bước 8: Lưu file Lab ảo Packet Tracer ... Laptop ping qua ROuter Bước 4: Cấu hình ROuter cho phép Telnet Router( config)# Router( config)#line vty Router( config-line)#password dtu Router( config-line)#login Router( config-line)#exit Router( config)#... Chọn Command Prompt ping 10.1.1.1 Xem kết Lab#1: Cấu hình Telnet Nối Laptop & ROuter cổng sơ đồ Bước 1: Cấu hình IP cho Laptop Bước 2: Cấu hình IP cho Interface f0/0 - System Configuration Dialog... Nếu Interface mà cấu hình đóng vai trò DCE cấu hình thêm lệnh sau R1_DTU(config-if)# clock rate 72000 5) Cấu hình bảo vệ cổng Management 5.1) Cấu hình bảo vệ cổng line vty (Cho phép telnet/ssh)
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu hình cơ bản cho router, Cấu hình cơ bản cho router

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay