Một số biện pháp rèn kĩ năng nói trong giờ kể chuyện cho học sinh lớp 2”

21 10 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 16:11

Một số biện pháp rèn kĩ năng nói trong giờ kể chuyện cho học sinh lớp 2” Một số biện pháp rèn kĩ năng nói trong giờ kể chuyện cho học sinh lớp 2” Một số biện pháp rèn kĩ năng nói trong giờ kể chuyện cho học sinh lớp 2” Một số biện pháp rèn kĩ năng nói trong giờ kể chuyện cho học sinh lớp 2” Một số biện pháp rèn kĩ năng nói trong giờ kể chuyện cho học sinh lớp 2” Một số biện pháp rèn kĩ năng nói trong giờ kể chuyện cho học sinh lớp 2” Một số biện pháp rèn kĩ năng nói trong giờ kể chuyện cho học sinh lớp 2” I - ĐẶT VẤN ĐỀ Sự nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước đòi hỏi phải đổi chương trình giáo dục phổ thơng Nhân tố định thắng lợi nguồn lực người Việt Nam sở mặt dân trí nâng cao, trước hết phải chăm lo phát triển nguồn lực người, chuẩn bị lớp người lao động có phẩm chất lực phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước giai đoạn Điều cần giáo dục phổ thông Năm 2003 - 2004 Bộ Giáo dục Đào tạo áp dụng thay sách giáo khoa lớp tồn quốc Ở chương trình tiểu học với phân môn Tập đọc, Tập làm văn phân môn kể chuyện có mối quan hệ gắn bó, quan hệ chặt chẽ với Nó có gắn bó khơng phân bố họcnội dung dạy, thể rõ quan điểm tích hợp, tạo phong cách dạy học phân môn kể chuyện Việc lấy văn Tập đọc làm ngữ liệu cho kể chuyện, giúp giáo viên tiết kiệm nhiều thời gian, giúp học sinh tìm hiểu truyện; ghi nhớ cốt truyện Do đó, chương trình dành nhiều thời gian cho việc rèn kỹ nói cho học sinh Phân mơn kể chuyện Tiểu học có vị trí quan trọng Nó góp phần bồi dưỡng tâm hồn, đem lại niềm vui, trau dồi vốn sống vốn văn học, phát triển tư ngơn ngữ cho học sinh Ngồi nhằm nâng cao lực trí tuệ, đồng thời rèn luyện cho em khả diễn đạt ngơn ngữ Chính tiết kể chuyện đòi hỏi giáo viên vừa biết kể chuyện hấp dẫn, vừa biết dạy cho học sinh tập nói - tập kể chuyện phát triển ngôn ngữ, bước đầu tập dùng ngôn ngữ thân để diễn tả (tập kể chuyện) Qua tiết kể chuyện, học sinh tiếp xúc với văn truyện kể lý thú, cảm nhận nội dung thu hoạch học bổ ích điều quan trọng em học cách dùng từ ngữ, câu văn để diễn đạt ý, liên kết ý đoạn, Đây yêu cầu rèn kỹ nói cho học sinh Xuất phát từ thực tế trên, chọn nội dung: “Một số biện pháp rèn nói kể chuyện cho học sinh lớp 2” II - GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Thực trạng của vấn đề: Năm học 2014 – 2015 nhà trường phân công chủ nhiệm giảng dạy lớp 2D Tổng số học sinh 35 20 HS nam, 15 HS nữ a Thuận lợi: Tất học sinh quan tâm chăm sóc chu đáo gia đình; học sinh có đầy đủ sách đồ dùng học tập Các em kế thừa truyền thống hiếu học gia đình, quan tâm lực lượng giáo dục địa phương Học sinh học tập buổi/ngày có nhiều điều kiện để giáo viên quan tâm nhiều đến đối tượng học sinh Điều kiện sở vật chất nhà trường đảm bảo yêu cầu dạy - học giáo viên học tập học sinh Giáo viên có lòng nhiệt tình, ln tìm tòi, nghiên cứu tài liệu đáp ứng kịp thời nhiệm vụ dạy học; quan tâm đến đối tượng học sinh b Khó khăn: Trong năm vừa qua hầu hết giáo viên bị ảnh hưởng theo lối dạy kể chuyện theo chương trình cũ, kể chuyện giáo viên kể mẫu xong đặt câu hỏi như: Câu chuyện có nhân vật? Là nhân vật nào? em nhớ lại cốt truyện, sau để em kể lại theo đoạn câu chuyện Với hình thức dạy kể chuyện nhiều học sinh nắm bắt cốt truyện lớp, trừ số em đọc truyện nhà hai lần Do hạn chế kỹ kể lại nhận xét bạn kể em Điều ảnh hưởng đến việc rèn khả nghe, nói cho học sinh Khi tổ chức hoạt động dạy kể chuyện chưa phát huy tính tích cực, sáng tạo, động học sinh Chưa linh hoạt xử lí tình có vấn đề dạy kể chuyện Ở phân mơn kể chuyện SGK khơng có Truyện kể dùng riêng cho Kể chuyện Trên lớp, học sinh kể lại dựng lại hình thức hoạt cảnh câu chuyện học tiết tập đọc tuần Trong trình dạy học giáo viên chưa động viên kịp thời học sinh, chưa giúp em nhập hồn vào nhân vật kể dẫn đến học hiệu chưa cao Việc chuẩn bị học sinh chưa chu đáo, tình trạng học sinh khơng nắm u cầu, nội dung câu chuỵên cần kể hạn chế Từ dẫn đến học sinh chưa phân biệt mức độ: kể lời văn bản, kể lời mình, kể lời câu chuyện Các em diễn đạt chưa lưu loát, chưa biết thay đổi giọng phù hợp với nội dung câu chuyện, chưa biết sử dụng điệu bộ, cử hỗ trợ cho lời kể Vì chưa phát huy khả nói học sinh học kể chuyện Do số học sinh phần lớn em gia đình nơng nghiệp, đời sống kinh tế khó khăn nên vấn đề quan tâm gia đình đến việc học tập em bị hạn chế Phụ huynh học sinh chưa có điều kiện để giúp đỡ em phương pháp học tập Học sinh lớp - em nhỏ tuổi nên chưa thực tự tin diễn giải điều trước lớp Cụ thể chất lượng khảo sát đầu năm học 2014- 2015 lớp 2D khả nói học sinh kể chuyện sau: Đạt: 20 em = 57,14% Chưa đạt: 15 em = 42,86% Như biết, việc rèn luyện kỹ nói cho học sinh nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục giáo dưỡng, chương trình đề việc làm khơng dễ dàng, đòi hỏi phải có đầu tư thời gian phải có biện pháp thích hợp nhằm giúp học sinh phát huy tốt khả tự tin, cách diễn đạt kể chuyện Các biện pháp giải quyết vấn đề Trong cấu trúc SGK Tiếng Việt lớp 2, câu chuyện phân bố sau: Thể loại truyện Thần thoại Truyền thuyết Số lượng Tên truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh Chuyện bầu Sự tích vú sữa Hai anh em Cổ tích cổ tích Bà cháu Tìm ngọc Ơng Mạnh thắng Thần Gió Có cơng mài sắt có ngày nên kim Chuyện bốn mùa Ngụ ngơn Một trí khơn trăm trí khơn Kho báu Câu chuyện bó đũa Quả tim khỉ Ai ngoan thưởng Danh nhân lịch sử Chiếc rễ đa tròn Bóp nát cam Phần thưởng Bím tóc đuôi sam Chiếc bút mực Mẩu giấy vụn Sinh hoạt 11 Người thầy cũ Thể loại truyện Số lượng Tên truyện Người làm đồ chơi Bông hoa niềm vui Sáng kiến bé Hà Con chó nhà hàng xóm Những đào Người mẹ hiền Bạn Nai Nhỏ Đồng thoại Chim Sơn ca cúc trắng Bác sĩ Sói Tơm Càng Cá Con 2.1 Rèn luyện nói qua phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Theo luật giáo dục yêu cầu nội dung, phương pháp giáo dục tiểu học thì: phương pháp giáo dục tiểu học phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động học sinh, phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú cho học sinh Đổi phương pháp dạy học khâu quan trọng khơng thể thiếu q trình giáo dục Đổi phương pháp dạy học thể đậm nét chương trình chỗ: Chương trình tiểu học tập trung vào cách dạy học, đặc biệt giúp học sinh biết cách học có nhu cầu tự học, khuyến khích dạy học cá nhân dạy học hợp tác để phát triển lực theo tốc độ học, khả học sinh Là phân mơn nằm chương trình tiểu học mới, phân môn kể chuyện lớp dạy theo phương pháp Trong kể chuyện, giáo viên nêu đầu bài, yêu cầu mục đích tiết kể chuyện Học sinh tự kể (cá nhân) nhóm theo yêu cầu Giáo viên người đạo diễn, hướng dẫn, đạo, học sinh diễn viên, người thực hiện, chủ đạo tiết kể chuyện Giáo viên kể mẫu lần, chí giáo viên khơng cần kể mẫu, mà gọi học sinh kể mẫu, cho học sinh xung phong kể mẫu Còn lại học sinh khác kể theo đoạn câu chuyện nhiều hình thức khác Trong học sinh kể, chỗ em quên, lúng túng giáo viên nhắc cách khéo léo, tế nhị mời học sinh khác nhắc giúp bạn học Như vậy, dạy học kể chuyện, học sinh phát huy khả nghe nói cách tối đa Hơn giáo viên lại sử dụng phương tiện dạy học tranh ảnh, số dụng cụ thật với hình thức kể chuyện sắm vai, làm cho học kể chuyện thực sôi nổi, hấp dẫn Hình thức dạy học đổi mới: giáo viên tổ chức dạy học theo lớp, theo nhóm Trước giáo viên dạy theo lớp chủ yếu, học sinh học theo nhóm Học theo hình thức giúp cho học sinh phát riển nói trước lớp, trước đám đơng Ví dụ bài: Con chó nhà hàng xóm (Tiếng Việt - tập trang 128) yêu cầu dựa vào tranh kể lại đoạn câu chuyện học Với tiết kể chuyện này, giáo viên cho học sinh làm việc theo nhóm Giáo viên cho học sinh quan sát tranh 1, sau đặt câu hỏi gợi ý: - Bạn Bé nhà ai? - Bé Cún Bơng làm gì? Sau quan sát tranh 1, nghe giáo viên đặt câu hỏi, học sinh phải huy động nhiều thao tác: nghe để nhớ câu hỏi, hiểu câu hỏi em vừa quan sát tranh vừa nhớ lại nội dung câu chuyện học để xác định nội dung câu trả lời Cuối em phải trình bày câu trả lời hình thức nói Như vậy, để trả lời câu hỏi, học sinh phải sử dụng nhiều thao tác phận nói: nghe- nhớ, nghe- hiểu, xác định nội dung câu trả lời, nói Đó hoạt động học sinh, học sinh nhóm thảo luận với để tìm câu trả lời xác Sau học sinh nhớ lại đoạn câu chuyện, giáo viên cho học sinh kể Đây lúc em bước đầu rèn luyện nói dạng độc thoại Lời kể em diễn liên tục, em có thời gian để ngừng nghỉ, chuẩn bị Chính đòi hỏi học sinh phải chuẩn bị nội dung kể, tâm kể chuyện (thậm chí ngơn từ yếu tố phụ trợ) Khi kể chuyện, ngồi việc tự nghe kể, em phải lưu ý quan sát phản ứng từ người nghe, để có điều chỉnh phù hợp nội dung, giọng kể, điệu Những học sinh khác, bạn kể ý nghe để nhận xét lời kể bạn nội dung, cách diễn đạt, cách thể để bạn rút kinh nghiệm thân em bổ trợ kinh nghiệm để điều chỉnh kể Qua đây, ta thấy: rõ ràng phương pháp kể chuyện có tiến rõ rệt: tiết học, giáo viên người hướng dẫn đạo học sinh thực người làm cho tiết học sôi nổi, hấp dẫn Bởi tiết kể chuyện, hoạt động học sinh chiếm 2/3 tiết học Như có nghĩa học sinh chủ động việc nghe nói, đẩy ngơn ngữ nói em lên mức cao 2.2 Rèn luyện nói qua hình thức kể chuyện theo tranh: Chúng ta cần phân biệt kể chuyện theo tranh sử dụng tranh minh hoạ cho truyện Tranh ảnh đồ dùng trực quan sử dụng mơn học Nhưng mơn học khác, sử dụng tranh giới thiệu khái niệm nhằm minh họa cho khái niệm, tiết dạy kể chuyện chương trình cải cách giáo dục, giáo viên sử dụng tranh vẽ để minh hoạ cho nội dung truyện, làm cho lời kể mẫu sinh động hấp dẫn Còn hình thức kể chuyện theo tranh chương trình hồn tồn khác Giáo viên phải chuẩn bị đầy đủ tranh vẽ thể nội dung, diễn biến câu chuyện Học sinh dựa vào tranh vừa phương tiện trợ giúp trí nhớ cách đắc lực, vừa công cụ làm cho việc thể lại câu chuyện cách sinh động hấp dẫn Hình thức kể chuyện theo tranh hình thức hay, phát huy khả quan sát, óc tưởng tượng, đặc biệt phát huy khả nói (ngơn ngữ) em Hướng dẫn kể chuyện theo tranh * Trong sách giáo khoa: Đa số câu chuyện kể theo tranh, tranh tương ứng với nội dung đoạn truyện, thường câu chuyện có từ đến đoạn nên có từ đến tranh minh hoạ Nhưng có truyện có từ đến đoạn nên minh hoạ đến tranh, ví dụ truyện “Tìm ngọc” (Tiếng việt 2-trang 140 tập 1) Tranh sử dụng kể chuyện có hai loại: tranh kèm lời gợi ý (dùng tuần đầu năm học) tranh không kèm lời gợi ý (dùng tuần sau) Trong việc áp dụng biện pháp này, giáo viên sử dụng tranh sách giáo khoa vẽ tranh lớn treo bảng + Hướng dẫn truyện có tranh kèm theo lời gợi ý: Ví dụ truyện “Có cơng mài sắt có ngày nên kim” (lớp 2-tập 1), sách giáo viên hướng dẫn sau: * Quy trình hướng dẫn: - Cho học sinh quan sát tranh - Giáo viên đặt câu hỏi gợi ý - Cho học sinh kể - Sau lần cho học sinh kể, cho lớp nhận xét: + Về nội dung: Kể đủ ý chưa? Kể có trình tự khơng? + Về cách diễn đạt: Nói thành câu chưa? Dùng từ có hợp khơng? Đã biết kể lời chưa (mức độ cao)? + Về cách thể hiện: Kể có tự nhiên khơng? Đã biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt chưa? Giọng kể có thích hợp khơng? * Kể theo tranh 1: Câu hỏi gợi ý: + Cậu bé làm gì? Cậu đọc sách nào? + Em nhớ lại truyện đọc: Cậu bé tập viết nào? - Ví dụ lời kể có sáng tạo: Ngày xưa có cậu bé làm chóng chán Cứ cầm đến sách, đọc vài ba dòng cậu ngáp ngắn ngáp dài, gục đầu ngủ lúc Lúc tập viết, cậu nắn nót chữ đầu, viết nguệch, viết ngoạc cho xong chuyện * Kể theo tranh 2: Câu hỏi gợi ý: - Tranh vẽ bà cụ làm gì? - Cậu bé hỏi bà cụ điều gì? - Bà cụ trả lời nào? - Cậu bé có tin lời bà cụ nói không? * Kể theo tranh 3: Câu hỏi gợi ý: - Bà cụ trả lời nào? - Sau nghe bà cụ giảng giải, cậu bé làm gì? Học sinh tách lời giảng giải bà cụ thành nhiều câu ngắn: Hôm bà mài Ngày mai bà lại mài Mỗi ngày thỏi sắt nhỏ lại Chắc chắn có ngày thành kim * Kể theo tranh 4: Câu hỏi gợi ý: - Em nói lại câu tục ngữ - Câu tục ngữ khuyên em điều gì? Như vậy, ta thấy: câu chuyện kèm theo lời gợi ý, sách giáo viên hướng dẫn Vì vậy, giáo viên nhìn hệ thống câu hỏi gợi ý điều hành tiết kể chuyện dễ dàng, học sinh dựa vào hệ thống câu hỏi tự kể câu chuyện Vậy hình thức kể chuyện theo tranh phát huy tác dụng nó, việc rèn luyện nói cho học sinh Để dạy hình thức tập đạt hiệu cao giáo viên không nên trao đổi tất tranh lúc Kể đoạn giáo viên treo tranh đoạn để thu hút tập trung em Nếu nhìn tranh kể lại tồn câu chuyện treo tất tranh lúc (Phần củng cố) Hơn nữa, giáo viên nên cho học sinh quan sát lớp trước, sau gọi em lên bảng kể khuyến khích em kể khơng cần nhìn chăm vào tranh mà dùng tranh phương tiện làm cho lời kể hay hơn, hấp dẫn Nghĩa học sinh quay xuống lớp kể chỗ cần đến tranh em vào tranh 2.3 Rèn luyện nói qua hình thức kể chuyện hội thoại, giao tiếp Kể chuyện khả sử dụng ngôn ngữ dạng nói có tính nghệ thuật Đây dạng đặc biệt đối thoại Kể chuyện hội thoại, giao tiếp hình thức kể chuyện sử dụng dàn ý, câu hỏi gợi ý để hướng dẫn học sinh kể chuyện Trong tất hình thức kể chuyện hình thức dễ tình tiết, diễn biến câu chuyện ghi lại (trong dàn ý câu trả lời), học sinh dựa vào để kể lại truyện Với câu chuyện dài, nhiều tình tiết, giáo viên sử dụng hình thức kể chuyện giúp học sinh dễ dàng kể lại câu chuyện Ví dụ truyện “Kho báu” (lớp 2-tập 2) Nói chung truyện dài, giáo viên dùng hình thức hội thoại, giao tiếp tiết kể chuyện giúp học sinh kể câu chuyện dễ dàng hơn, đồng thời giúp học 10 sinh phát huy khả nói Giáo viên dùng dàn ý để giúp học sinh kể lại câu chuyện: - Đoạn 1: Hai vợ chồng chăm + Thức khuya dậy sớm + Không lúc ngơi tay + Kết tốt đẹp - Đoạn 2: Dặn + Tuổi già + Hai người lười biếng + Lời dặn người cha - Đoạn 3: Tìm kho báu + Đào ruộng tìm kho báu + Khơng thấy kho báu + Hiểu lời dặn cha Hướng dẫn học sinh kể chuyện hội thoại, giao tiếp * Trong sách giáo khoa: Qua khảo sát sách giáo khoa lớp chương trình ta thấy, hình thức phổ biến phân mơn kể chuyện lớp chương trình tiểu học Hình thức khơng có yếu tố tranh ảnh phụ trợ Song đoạn truyện thường có 3- câu gợi ý ngắn, câu gợi ý chứa đựng nội dung tổng hợp đoạn truyện Những câu gợi ý lại gợi lại trí nhớ, trí tưởng tượng học sinh cách dễ dàng Lệnh hình thức kể chuyện hội thoại, giao tiếp thường là: “Dựa vào gợi ý sau kể lại đoạn câu chuyện học” Sau phát lệnh, giáo viên ghi gợi ý đoạn lên bảng cho học sinh nhìn vào gợi ý để em kể lại Tuy nhiên, hình thức phát huy hiệu rèn nói cho học sinh giáo viên khơng nên ghi gợi ý lên bảng ngay, mà cần đưa câu hỏi cho học sinh trả lời Những câu hỏi phải đảm bảo tính logic truyện 11 Như vậy, hình thức này, sách giáo khoa có dạng tập cụ thể sau: - Dạng 1: Sách giáo khoa đưa gợi ý dàn ý tương đối cụ thể để hướng dẫn học sinh kể lại câu chuyện Ví dụ: Chim sơn ca bơng cúc trắng (Tiếng Việt 2- tuần 21) Có số thay dạng tập dạng tập “Dựa vào tóm tắt sau kể lại câu chuyện” Ví dụ: Người làm đồ chơi (Tiếng Việt 2- tuần 34) - Dạng 2: Nêu nhân vật câu chuyện, kể lại xuất nhân vật, nhắc lại lời nhân vật Ví dụ: Truyện Người thầy cũ, Bạn Nai Nhỏ (Tiếng Việt 2-tập 1), - Dạng 3: Tóm tắt nội dung đoạn câu đặt tên cho đoạn truyện Ví dụ truyện Một trí khơn trăm trí khơn (Tiếng Việt –tuần 22) * Trong sách giáo viên: Thứ nhất: Dạng tập nhắc lại lời nhân vật truyện Ví dụ: Truyện “Bạn Nai Nhỏ” (Tiếng Việt 2-tập 1), yêu cầu: nhắc lại lời Nai bố Nai nhỏ kể bạn, sách giáo viên hướng dẫn sau: - Giáo viên cho học sinh nhìn lại tranh, nhớ nhắc lại lời Nai cha với Nai Nhỏ (Có thể gợi ý: nghe Nai Nhỏ kể lại hành động hích đổ đá to bạn, cha Nai nói nào? Nghe Nai Nhỏ kể chuyện người bạn nhanh trí kéo chạy trốn khỏi thú dữ, cha Nai nói gì? Nghe xong chuyện bạn húc ngã lão Sói để cứu Dê non, cha Nai mừng rỡ nói với nào? ) - Vài học sinh nhắc lại lời Nai bố nói với theo yêu cầu nói trên; giáo viên nhận xét, uốn nắn (nếu cần) Chú ý: Học sinh cần nhắc lại ý lời nhân vật (Nai Nhỏ, Nai bố), không thiết phải nêu nguyên câu văn sách giáo khoa Như vậy, dạng tập này, sách giáo viên hướng dẫn cụ thể, chi tiết tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên tiến hành tiết dạy kể chuyện Giáo 12 viên không nhiều thời gian cho việc chuẩn bị giáo án Cũng mà học sinh rèn nói tốt Thứ hai: Dạng kể lại xuất nhân vật.Ví dụ: Truyện Người thầy cũ (Tiếng Việt 2-tập 1), yêu cầu: Câu chuyện gồm có nhân vật? Kể lại xuất nhân vật (chú đội) đoạn 1, sách giáo viên hướng dẫn sau: Dạy theo quy trình hướng dẫn Chú ý: + Ý nghĩ Dũng - Các nhân vật câu chuyện: Dũng, đội tên Khánh (bố Dũng) thầy giáo - Mở đầu câu chuyện: xuất nhân vật chính- đội Những chi tiết cần kể: + Địa điểm diễn câu chuyện: trường Dũng + Thời gian diễn câu chuyện: chơi + Nhân vật: đội + Lí xuất nhân vật: đến thăm thầy giáo cũ, thầy giáo (Dũng) - Kết thúc câu chuyện: + Bố Dũng chào thầy giáo, Như vậy, giống dạng tập trên, dạng tập này, sách giáo viên hướng dẫn Chắc chắn nhìn vào gợi ý học sinh kể truyện Thứ ba: Dạng tập dựa vào gợi ý, kể lại đoạn câu chuyện Ví dụ truyện “Chim sơn ca bơng cúc trắng” (lớp – tập 2), yêu cầu: Dựa vào gợi ý đây, kể lại đoạn câu chuyện lời em; sách giáo viên hướng dẫn sau: Trước kể đoạn, giáo viên cho học sinh đọc thầm toàn dàn ý câu chuyện sách giáo khoa, trả lời: 13 - Truyện có đoạn? Nội dung đoạn? Truyện có đoạn: + Đoạn 1: Cuộc sống tự do, sung sướng Sơn Ca Cúc + Đoạn 2: Sơn Ca bị cầm tù + Đoạn 3: Trong tù + Đoạn 4: Sự hối hận muộn màng - Giáo viên viết nội dung đoạn lên bảng Qua ta thấy: dạng tập này, sách giáo viên hướng dẫn Điều giúp giáo viên nhiều lên lớp tiết kể chuyện Bởi giáo viên không nhiều thời gian việc chuẩn bị giáo án, lại giúp học sinh rèn nói tốt 2.4 Rèn luyện nói qua hình thức kể chuyện phân vai: Đây hình thức thu hút đơng đảo học sinh tham gia Khơng em tham gia đóng vai tính cách nhân vật mà em ngồi theo dõi, cổ vũ nhiệt tình Chính hứng thú học sinh điều kiện tốt để giáo viên rèn luyện nói, giao tiếp cho em kể chuyện Ví dụ: Khi phân vai dựng lại câu chuyện Quả tim khỉ (Lớp 2-tập 2) gọi em: em đóng vai người dẫn chuyện, em đóng vai Khỉ, em đóng vai Cá Sấu Giọng người dẫn chuyện chậm rãi, nhẹ nhàng; giọng Khỉ ân cần lúc hỏi han Cá Sấu bình thản biết âm mưu Cá Sấu; giọng Cá Sấu buồn cách giả dối, đặc biệt mắt Cá Sấu lại liếc sang Khỉ để dò thái độ Sau hướng dẫn xong, giáo viên làm mẫu cho học sinh xem Như vậy, dạng tập hình thức kể chuyện phong phú thu hút, lôi em kể chuyện, làm cho em sống lại với nhân vật truyện Với niềm say mê học sinh dạy dỗ tận tình giáo viên phương pháp dạy học phù hợp kể chuyện môi trường tốt để rèn luyện giao tiếp, nói cho học sinh 14 Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm: Việc áp dụng số biện pháp để rèn kỹ nói kể chuyện cho học sinh lớp chủ nhiệm có nhiều tiến Ở tiết kể chuyện, em biết kể lại câu chuyện mức độ: kể lời văn bản, kể lời mình, kể lời nhân vật câu chuyện Hầu hết em kể tốt, lưu loát, biết thay đổi giọng kể phù hợp với nội dung câu chuyện, bước đầu biết sử dụng điệu bộ, cử để hỗ trợ cho lời kể Khi kể, em biết thay thế, thêm bớt từ ngữ làm cho câu chuyện sinh động Hầu hết học sinh biết trước nội dung câu chuyện nên có nhiều thời gian để rèn nói cho học sinh Đặc biệt dùng dàn ý câu hỏi, em phải nhìn vào dàn ý để kể lại Chất lượng khảo sát tháng 5/2015 khả nói học sinh kể chuyện sau: Đạt: 32 em = 91,42% Chưa đạt: em = 8,58% Như kể chuyện học sinh lớp chủ nhiệm nâng cao rõ rệt Bên cạnh phát huy hết khả em, tạo cho em tính mạnh dạn, ham học hỏi để em học tập tốt không phân môn Kể chuyện mà môn học khác Ngồi bồi dưỡng cho em tình cảm tốt đẹp sống 15 III - KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận: Với phương châm lấy học sinh làm trung tâm, giáo viên người đạo, hướng dẫn, học sinh người thực triển khai công việc, nghĩ dạy, giáo viên nên tạo lớp học khơng khí sôi nổi, thoải mái Trong kể chuyện học sinh phải phát huy tối đa khả nói Giáo viên nên dùng hình thức động viên, khuyến khích em, đặc biệt em rụt rè, chưa tự tin Ngồi ra, để hình thành kỹ kể chuyện cho học sinh phụ thuộc vào phương pháp, hình thức tổ chức giáo viên Dạy phân môn kể chuyện giáo viên phải đưa lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức phù hợp cho việc rèn luyện nói học sinh Chẳng hạn phương pháp: có phương pháp kể chuyện tranh, phương pháp đàm thoại, phương pháp nhập vai, phân vai Về hình thức tổ chức: hình thức lớp - bài, hình thức học theo nhóm hình thức học theo nhóm chủ yếu Hình thức học giúp học sinh bình tĩnh, tự tin mạnh dạn nói ý kiến Bởi lẽ biết, hoạt động giao tiếp hoạt động có ý nghĩa sống xã hội Giao tiếp học sinh tiểu học vô cần thiết Việc rèn nói kể chuyện vậy, giúp em tiếp xúc với bạn bè, với thầy cô, với người thân cách tự nhiên hơn, thân mật tự tin nhiều Kiến nghị: - Các tổ, khối chun mơn cần tích cực thăm lớp dự đặc biệt phân môn Kể chuyện - Nhà trường có kế hoạch tổ chức thi kể chuyện cho học sinh theo chủ đề năm học Trên số kinh nghiệm thân rút trình dạy phân môn kể chuyện lớp Tôi áp dụng kinh nghiệm có hiệu định kinh nghiệm cá nhân Trong q trình viết sáng kiến chắn khiếm khuyết, tơi mong góp ý 16 Hội đồng khoa học nhà trường đồng nghiệp để sáng kiến sát thực tế có giá trị dạy học kể chuyện lớp Tôi xin chân thành cảm ơn! Người viết Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Thị Việt Hà 17 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO STT Tên tác giả Lê Phương Nga (Chủ Tên tài liệu Giáo trình biên) - Lê A- Đặng PPDH Tiếng Kim Nga- Đỗ Xuân Việt TH Thảo Bộ Giáo dục Đào Yêu cầu tạo kiến Nhà xuất bản Năm XB ĐH Sư phạm 2009 Giáo dục 2009 Giáo dục 2002 thức lớp Nguyễn Minh Thuyết 1, 2, 3, Hỏi đáp dạy học Tiếng Việt 18 MỤC LỤC Trang I Đặt vấn đề ………………………………………………………………1 II Giải vấn đề ……………………………………………………… 1.Thực trạng vấn đề 2 Các biện pháp giải vấn đề …………………………………… Hiệu sáng kiến kimh nghiệm 15 III KÕt luËn, kiến nghị ……………………………………………… ….16 19 Môc Nội dung Trang A Đặt vấn đề B Giải qut vÊn ®Ị: I Cơ sở lý luận II Thực trạng việc rèn kể chuyện lớp III Một số biện pháp rèn luyện nói cho học sinh qua phân môn kể chuyện lớp C IV Hiệu SKKN 15 KÕt luËn, kiến nghị 17 20 MỤC LỤC Trang I Đặt vấn đề…………………………………………………… … …1 II Giải vấn đề ……………………………………………….… Tìm hiểu thực trạng học mơn tập viết lớp Một số biện pháp nâng cao chất lượng học phân môn tập viết lớp 3 Hiệu sáng kiến kimh nghiệm 12 III KÕt luËn, kiến nghị ……………………………………………… ….13 21 ... dạy học phù hợp kể chuyện môi trường tốt để rèn luyện kĩ giao tiếp, kĩ nói cho học sinh 14 Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm: Việc áp dụng số biện pháp để rèn kỹ nói kể chuyện cho học sinh. .. B Giải vấn đề: I C s lý luận II Thực trạng việc rèn kĩ kể chuyện lớp III Một số biện pháp rèn luyện kĩ nói cho học sinh qua phân môn kể chuyện lớp C IV Hiệu SKKN 15 KÕt luËn, kiến nghị 17 20... tiết kể chuyện Giáo viên kể mẫu lần, chí giáo viên khơng cần kể mẫu, mà gọi học sinh kể mẫu, cho học sinh xung phong kể mẫu Còn lại học sinh khác kể theo đoạn câu chuyện nhiều hình thức khác Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp rèn kĩ năng nói trong giờ kể chuyện cho học sinh lớp 2”, Một số biện pháp rèn kĩ năng nói trong giờ kể chuyện cho học sinh lớp 2”

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay