Tổ chức trò chơi trong dạy luyện từ và câu lớp 2

14 11 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 16:11

Tổ chức trò chơi trong dạy luyện từ và câu lớp 2 Tổ chức trò chơi trong dạy luyện từ và câu lớp 2 Tổ chức trò chơi trong dạy luyện từ và câu lớp 2 Tổ chức trò chơi trong dạy luyện từ và câu lớp 2 Tổ chức trò chơi trong dạy luyện từ và câu lớp 2 Tổ chức trò chơi trong dạy luyện từ và câu lớp 2 Tổ chức trò chơi trong dạy luyện từ và câu lớp 2 Tổ chức trò chơi trong dạy luyện từ và câu lớp 2 MỤC LỤC Trang Phần I: Mở đầu .1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phần II: Nội dung nghiên cứu I Cơ sở lý luận II.Thực trang dạy học luyện từ câu III Các phương pháp học với vai trò việc phát triển HS IV Một số trò chơi dạy học LT&C lớp2 Phần III: Kết luận 10 I ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài: Việc nâng cao chất lượng dạy học nhà trường việc làm quan trọng góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài cho đất nước Chính có nhiều giáo viên trăn trở, suy nghĩ, chưa hài lòng với chất lượng dạy nên miệt mài nghiên cứu, tìm tòi sáng kiến mới, kinh nghiệm hay nhằm đổi phương pháp dạy học cho phù hợp với đặc thù môn học phù hợp với nhận thức học sinh, giúp em học tập cách tự giác, nhẹ nhàng, tự nhiên mà lại hiệu Đây yêu cầu cấp thiết ngành giáo dục nói chung bậc tiểu học nói riêng Qua thực tế giảng dạy lớp nói chung mơn Tiếng Việt nói riêng, tơi nhận thấy rằng: sách giáo khoa Tiếng Việt giúp học sinh hình thành kĩ sử dụng tiếng Việt (nghe - nói - đọc - viết), kĩ thực hành giao tiếp cụ thể Nội dung sách giáo khoa tinh giản, tích hợp kiến thức thiết thực mang tính cập nhật, phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi học sinh tiểu học thời đại Đối với học sinh lớp 2, vốn từ em hạn chế, việc tìm hiểu sử dụng từ lúng túng, gặp nhiều khó khăn cần phải bổ xung phát triển để đáp ứng nhu cầu học tập giao tiếp Muốn nói hay viết giỏi phải dùng từ Từ vật liệu để cấu thành ngôn ngữ Hiểu nghĩa từ khó, phải biết dùng từ cho hợp văn cảnh, ngữ pháp khó Cho nên, việc dạy cho học sinh nắm vững Tiếng Việt không coi trọng việc dạy phân môn luyện từ câu, đặt móng cho việc tiếp thu tốt môn học khác lớp học Để dạy học luyện từ câu lớp có hiệu quả, khơng đòi hỏi người thầy phải biết cách khai thác từ ngữ qua vốn sống trẻ nhằm xây dựng hệ thống kiến thức sở khai thác qua câutừ thuộc chủ đề nhằm bổ xung, củng cố, khắc sâu hệ thống kiến thức cho trẻ Ngoài người giáo viên phải biết phối hợp cách linh hoạt phương pháp đặc trưng mơn học phương pháp đóng vai, phương pháp thảo luận nhóm, hỏi đáp theo cặp, tổ chức trò chơi để học sinh thực tham gia xử lí tình có vấn đề, lĩnh hội kiến thức cách nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu Một hoạt động tạo hứng thú học tập cho học sinh hiệu quả, học sinh học mà chơi, chơi mà học, nâng cao chất lượng dạy hoạt động trò chơi học sinh học tập Xuất phát từ nhận thức vai trò quan trọng cơng việc giảng dạy phân mơn luyện từ câu trương trình lớp sâu nghiên cứu chọn đề tài THIẾT KẾ MỘT SỐ TRÒ CHƠI NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRONG GIỜ DẠY “LUYỆN TỪ CÂU” LỚP 2 Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu nội dung cấu trúc để đưa số biện pháp giảng dạy cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dạy “luyện từ câu”, từ giúp học sinh học tốt mơn có khả sử dụng Tiếng Việt công cụ giao tiếp, học tập Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Một số biện pháp tổ chức trò chơi nhằm nâng cao chất lượng môn luyện từ câu lớp trường Tiểu học Tiên Cát - Học sinh lớp 2E trường Tiểu học Tiên Cát Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu tầm quan trọng tổ chức trò chơi nhằm nâng cao chất lượng mơn luyện từ câu lớp trường Tiểu học Tiên Cát Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết - Phương pháp thực nghiệm - Phương pháp điều tra, khảo sát, thông kê - Phương pháp tổng kết rút kinh nghiệm PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU I CƠ SỞ LÝ LUẬN: Xuất phát từ thực tiễn cơng đổi đất nước cần có người lao động động sáng tạo, sẵn sàng thích ứng với điều kiện đổi diễn hàng ngày Trong cách dạy truyền thống có đổi song chất lượng thấp so với yêu cầu thực tế Vì với việc đổi nội dung chương trình đổi phương pháp dạy học đặc biệt tổ chức trò chơi tiết học có vị trí quan trọng cần thiết, việc làm thiết thực góp phần nâng cao chất lượng dạy học thực mục tiêu giáo dục mà Đảng nhà nước, ngành đề Trong q trình dạy học nói chung dạy học phân mơn luyện từ câu nói riêng, giáo viên người tổ chức, hướng dẫn hoạt động học sinh, học sinh hoạt động học tập để phát triển lực cá nhân Giáo viên tổ chức hướng dẫn học sinh huy động vốn hiểu biết kinh nghiệm thân để học sinh chiếm lĩnh tri thức vận dụng tri thức vào thực hành Tạo cho học sinh thói quen tự giác, chủ động, khơng dập khn máy móc, biết tự đánh giá đánh giá kết mình, bạn Đặc biệt giúp học sinh có niềm tin, niềm vui học tập Đồng thời tạo điều kiện để học sinh phát huy lực sở trường mình, biết áp dụng kiến thức học vào thực tế dời sống xã hội Phân môn luyện từ câu phân môn thiếu chương trình tiểu học giáo viên phải tổ chức hướng dẫn học sinh hoạt động trợ giúp dụng cụ, đồ dùng học tập để học sinh nhóm học sinh phát chiếm lĩnh nội dung học tập thực hành vận dụng nội dung II THỰC TRẠNG DẠY HỌC CỦA MÔN LUYỆN TỪ CÂU Ở TIỂU HỌC: Những năm gần ngày nhận thức vai trò phương pháp dạy học việc nâng cao chất lượng giáo dục liên tục phát động phong trào cải tiến phương pháp dạy Tuy nhiên việc dạy mơn nói chung luyện từ câu có số thực trạng: - Tài liệu tham khảo hạn chế - Trò chơi cho việc dạy q - Trong năm qua, việc tổ chức hoạt động cho học sinh luyện từ câu hạn chế - Chương trình dạy phân môn luyện từ câu kiến thức phong phú nội dung hình thức đòi hỏi người giáo viên phải lựa chọn biện pháp dạy cho phù hợp Với thức trạng đưa số trò chơi để nâng cao chất lượng dạy luyện từ câu lớp III CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC VỚI VAI TRỊ CỦA NĨ TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN DUYCHO HỌC SINH Vị trí nhiệm vụ phân môn luyện từ câu: Trong chương trình mơn Tiếng Việt tiểu học phân môn luyện từ câu nhằm cung cấp cho học sinh kiến thức sơ giản Từ ngữ - Ngữ pháp Mà Từ ngữ - Ngữ pháp bình diện quan trọng ngơn ngữ bên cạnh bình diện khác như: ngữ âm từ vựng, phong cách học Khi nói đến việc dạy luyện từ câu tức người giáo viên dạy luyện từ dạy luyện câu Vai trò phân mơn luyện từ câu Phân môn luyện từ câu phân môn thiếu môn Tiếng Việt Đối với luyện từ giúp học sinh: - Nhận biết nghĩa thành ngữ tục ngữ gắn với chủ điểm - Nhận biết tên riêng biết cách viết tên riêng - Biết khoảng 300 đến từ ( kể thành ngữ, tục ngữ) thuộc chủ điểm sách giáo khoa - Làm quen với cách giải nghĩa thông thường: định nghĩa, mơ tả trực tiếp, cách tìm từ đồng nghĩa hay trái nghĩa Còn dạy luyện câu cung cấp nhận biết câu lời nói văn dựa tính tương đối trọn vẹn ý nghĩa câu, dựa dấu hiệu mở đầu kết thúc câu văn - Nhận biết phận kiểu câu tương ứng phổ biến - Nhận biết dấu câu: dấu chấm,dấu chấm hỏi: Khi nào? Ở đâu? Như nào? Vì sao? Để làm gì? - Nhận biết dấu câu: Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu chấm phẩy - Có điều đặc biệt chương trình lớp quan tâm trú trọng rèn kỹ nghe - nói - đọc - viết để giúp học sinh phát triển tồn diện Trong phân môn luyện từ câu thực nhiệm vụ cung cấp tri thức Từ ngữ- Ngữ pháp song song với việc rèn kỹ nói IV MỘT SỐ TRÒ CHƠI NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIỜ DẠY HỌC LUYỆN TỪ CÂU LỚP 2: Với lí trên, với băn khoăn, suy nghĩ, trăn trở tơi mạnh dạn tìm hiểu nội dung chương trình, tài liệu hướng dẫn, thực tế kinh nghiệm giảng dạy lớp, trao đổi đồng nghiệp để tìm hoạt động trò chơi cho học sinh phù hợp với kiểu bài, tiết dạy, đối tượng học sinh lớp Vì điều kiện lực thân không cho phép nên sâu vào việc nghiên cứu tổ chức trò chơi cho học sinh lớp số kiểu đặc trưng phân môn Luyện từ câu lớp TRỊ CHƠI: TÌM NHANH TỪ CÙNG CHỦ ĐỀ A Mục đích: - Mở rộng vốn từ, phát huy óc liên tưởng, so sánh - Rèn tác phong nhanh nhẹn, luyện trí thơng minh cách ứng xử nhanh B Chuẩn bị: Bảng phụ giấy nháp C Cách tiến hành - Trò chơitừ 2- nhóm, nhóm có từ - học sinh tham gia - Sau giải nghĩa từ ngữ dùng để gọi tên chủ đề (VD: Đồ dùng học tập dụng cụ cá nhân dùng để học tập; vật nuôi vật nuôi nhà…), Giáo viên (người dẫn trò) nêu yêu cầu: + Hãy kể từ gọi tên đồ dùng học tập (hoặc từ nói tình cảm gia đình…) + Từng nhóm ghi lại từ vào bảng phụ (đã chia theo số lượng nhóm), ghi vào giấy nháp để đọc lên Thời gian viết khoảng 2- phút + Mỗi từ viết tính điểm; từ viết sai bị trừ điểm; nhóm có số điểm cao đứng vị trí số 1, nhóm khác dựa theo số điểm để xếp vào vị trí 2, 3, 4… Chú ý: Trò chơi sử dụng luyện từ câu: - Trong sách giáo khoa Tiếng việt 2, tập 1: + Kể tên môn em học lớp (tuần 7, Tr.59) + Hãy kể tên việc em làm nhà giúp cha mẹ (tuần 13, Tr.108) + Tìm từ đặc điểm người vật (tuần 15, Tr.122) + Viết tên vật tranh (tuần 16, Tr.134) - Trong sách giáo khoa TV 2, tập 2: + Nói tên lồi chim tranh (tuần 22, Tr.35) + Tìm từ ngữ có tiếng "biển" (tuần 25, Tr.64) + Kể tên vật sống nước (tuần 26, Tr.74) + Kể tên lồi (tuần 28, Tr.87) + Tìm từ ngữ nghề nghiệp (tuần 33 Tr.129); TRÒ CHƠI: TÌM NHANH TỪ ĐỒNG NGHĨA A.Mục đích: - Nhận biết nhanh từ ngữ đồng nghĩa, làm giàu vốn từ học sinh - Luyện trí thơng minh, nhanh mắt, nhanh, tay B Chuẩn bị: - Từ đến quân có nội dung khác màu để khỏi bị lẫn (xanh, đỏ, vàng…) tương tự quân cỗ tam cúc Mỗi có 10 12 quân ghi sẵn từ - Một quân dành cho người cầm (trọng tài) khác màu với quân người chơi Trên quân có ghi từ đồng nghĩa với từ ghi quân nguời chơi - Mỗi quân ghi từ hai đầu để người chơi dễ nhìn cầm tay Siêng Học tập C Cách tiến hành Từ hai đến nguời chơi Mỗi người có quân (10, 12 quân) - Trọng tài lật quân (có từ đồng nghĩa với từ nguời chơi) - Những nguời chơi phải chọn thật nhanh qn có từ đồng nghĩa với quân trọng tài để đánh - Trọng tài công nhận quân đánh từ đồng nghĩa người đánh qn ''ăn''; sai nguời đánh quân ''ăn'' Trường hợp 2, người quân ''ăn'' - Đánh hết quân bài, có số lượng quân ''ăn'' nhiều thắng Như vậy, người thắng người nhận nhanh, từ đồng nghĩa * Chú ý: Các cặp từ đồng nghĩa nói chủ đề học tập dùng làm để chơi để cầm cái: Học hành - học tập; siêng - chăm chỉ; vui vẻ - phấn khởi; tập vở; chăm - ý… TRỊ CHƠI: TÌM ''KẺ TRÚ ẨN'' A Mục đích: - Mở rộng vốn từ, tìm nhanh gọi tên vật ẩn tranh - Luyện kỹ quan sát tinh, óc tưởng tượng, liên tưởng giỏi B Chuẩn bị : - Phóng to tranh có hai luyện từ câu tuần (Tr.52); tuần 11(Tr.90) sách giáo khoa TV tập - Mỗi nhóm chơi (4; học sinh ) cần chuẩn bị giấy, bút (ghi sẵn tên nhóm vào giấy khổ to chuẩn bị VD: Nhóm Mực tím; nhóm Tuổi thơ…) - Băng dính hồ dán C Cách tiến hành : Giáo viên nêu yêu cầu: Tìm số đồ vật vẽ ẩn tranh (gọi kẻ trú ẩn) ghi giấy chuẩn bị Trong khoảng phút, nhóm tìm đủ số lượng đồ vật (tìm hết kẻ trú ẩn) nhóm đạt giải Các nhóm chơi quan sát tranh giáo viên đưa (hoặc sách giáo khoa TV 2) ghi lại từ gọi tên đồ vật quan sát số lượng loại đồ vật vào giấy khổ to có ghi tên nhóm (thời gian phút) Hết thời gian, nhóm lên đính tờ giấy ghi kết lên bảng Giáo viên hướng dẫn lớp hô ''đúng'' (hoặc ''sai'', ''thiếu'') giáo viên trợ giúp việc xác nhận kết nhóm - Khi nhóm đọc xong kết quả, giáo viên lớp dựa vào số lượng đồ vật tìm để xếp giải nhất, nhì, ba (có thể xếp đồng giải nhất, nhì, ba yêu cầu trả lời thêm câu hỏi phụ để phân rõ thứ hạng) * Chú ý: Trò chơi áp dụng cho tập tiết luyện từ câu tuần - Tr.52; tập tiết luyện từ câu tuần 11- Tr.90 TRÒ CHƠI: THI GHÉP TIẾNG THÀNH TỪ A Mục đích: - Mở rộng vốn từ cách ghép tiếng - Rèn khả nhận từ, rèn tác phong nhanh nhẹn B Chuẩn bị : - Dựa theo tập 1, tiết luyện từ câu tuần 12 (sách giáo khoa TV tập 1- Tr.99) Giáo viên làm quân ghi tiếng (đủ cho số nhóm học sinh tham gia thi); quân có kích thước khoảng 5cm x 15cm Mỗi gồm 24 quân ghi tiếng sau: yêu (8 quân); thương (4 quân); quý (3 quân); mến (6 quân); kính (3 quân) - Băng dính để ghép quân ghi tiếng thành từ (2 tiếng) C Cách tiến hành: Căn vào số quân chuẩn bị, giáo viên lập nhóm thi ghép tiếng thành từ (mỗi nhóm khoảng 4; học sinh ); Cử nhóm trưởng điều hành vào ban giám khảo VD: Có quân - lập nhóm thi - cử nhóm trưởng tham gia vào ban giám khảo với giáo viên Giáo viên nêu yêu cầu: - Mỗi nhóm có quân ghi tiếng dùng để ghép thành từ có tiếng, nhóm dùng quân để ghép từ (xếp lên mặt bàn, dùng băng dính để ghép quân ghi tiếng lại để thành từ) - Sau khoảng phút, nhóm dừng lại; ban giám khảo (Giáo viên nhóm trưởng) đến nhóm để ghi kết cho điểm (cứ xếp từ đúng, điểm) Giáo viên trao cho nhóm thi ghép từ; phát lệnh ''bắt đầu'' cho nhóm làm Ban giám khảo đánh giá kết ghép từ theo nội dung chuẩn bị (mục B) sau: - Ghép đúng, đủ 12 từ (mỗi từ có tiếng) VD: Yêu thương, thương yêu, yêu mến, mến yêu, kính yêu, yêu kính, yêu quý, quý yêu, thương mến, mến thương, quý mến, kính mến - Ghép từ điểm; 12 từ 12 điểm - Dựa vào điểm số, ban giám khảo xếp giải nhất, nhì, ba, (hoặc đồng giải nhất, nhì, ba) TRỊ CHƠI: XẾP TỪ THEO NHĨM A Mục đích: - Nhận biết nghĩa từ cách tìm điểm giống vật mà từ gọi tên - Rèn trí thơng minh, khả phân tích, khái quát nhanh đối tượng B Chuẩn bị : - Làm thẻ quân thẻ ghi từ cần phân nhóm VD: Chia từ sau thành nhóm: + Ngơ, khoai, bắp cải, bí + Ngơ, lúa, su su, sắn, mướp - Số lượng người chơi nhóm chơi; người chơi có bút để đánh dấu C Cách tiến hành : Giáo viên phát cho người (nhóm) chơi một bảng từ, nêu luật chơi VD: Dựa vào đặc điểm loại gọi tên (bảng từ) xếp từ thành 2; nhóm Mỗi người (nhóm) chơi cầm bảng từ bày quân ra, đọc lượt từ dựa đặc điểm giống vật, hành động….(cũng nghĩa từ ghi bảng quân bài); Xếp quân theo nhóm dùng bút đánh dấu từ bảng theo nhóm (1; 2) Hết thời gian quy định (khoảng phút) cá nhân (nhóm) phân loại nhanh tính điểm khen thưởng (mỗi từ phân loại tính điểm) * Chú ý: trò chơi áp dụng cho tiết luyện từ câu sách giáo khoa TV tập - Tuần 23 Tr.45 (bài tập 1) - Tuần 26 Tr.73 (bài tập 1) TRÒ CHƠI: ĐẶT CÂU THEO TRANH A Mục đích: - Luyện cho học sinh biết dựa vào ý mà tranh gợi ra, đặt câu ngữ pháp, nội dung tranh - Rèn kĩ quan sát, tìm ý, đặt câu, luyện tác phong nhanh nhẹn B Chuẩn bị : - Tranh vẽ dùng để đặt câu theo tranh phóng to (theo sách giáo khoa TV 2) - Các băng giấy, hồ dán để đính băng giấy lên bảng; bút để viết câu lên băng giấy - Tên nhóm chơi ghi sẵn lên bảng lớp (khoảng 3; nhóm chơi nhóm 3; người) C Cách tiến hành : Giáo viên phát cho nhóm băng giấy để viết câu (hoặc yêu cầu viết lên bảng lớp) hướng dẫn cách chơi - Treo tranh lên bảng, yêu cầu nhóm quan sát - Mỗi nhóm chơi nhanh chóng suy nghĩ để đặt câu (có thể viết câu kể câu hỏi) viết câu lên băng giấy dán lên bảng lớp cột ghi tên nhóm (nếu khơng có giấy, nhóm viết câu lên bảng lớp) Hết thời gian chơi (khoảng - phút) giáo viên nhóm đánh giá, rà sốt câu bảng Nhóm có số lượng câu đặt ngữ pháp, nội dung, tranh nhiều đựơc thắng VD: Trò chơi áp dụng cho tập 3; Tiết LT&C tuần (TV2 tập 1- Tr.9) - Bài tập - tiết LT&C tuần 30 TV2 tập Tr.104 TRÒ CHƠI: THI ĐẶT CÂU THEO MẪU: (AI LÀ GÌ?) A Mục đích: - Rèn kĩ nói, viết câu mẫu: Ai gì? có tương hợp nghĩa thành phần chủ ngữ thành phần vị ngữ - Luyện trí so sánh, liên tưởng nhanh, tác phong nhanh nhẹn B Chuẩn bị : - Giáo viên chuẩn bị số từ ngữ (danh từ, ngữ danh từ) phù hợp với đối tượng học sinh lớp 2, phục vụ cho việc dạy tập đặt câu theo mẫu Ai gì? sách giáo khoa TV2 C Cách tiến hành : - Những người chơi chia thành cặp (2 người) thành nhóm (A; B) Người thứ học sinh nhóm thứ nêu vế đầu (VD: Học sinh); người thứ (hoặc học sinh nhóm thứ 2) nêu vế thứ (VD: Là người học) Sau người (hoặc nhóm) đổi lượt cho Người (hoặc nhóm nào) khơng nêu bị trừ điểm Hết chơi, nhóm nhiều điểm thắng * Chú ý: Các kiểu mẫu câu khác (Ai làm gì? Ai nào?…) tiến hành tương tự 10 PHẦN III: KẾT LUẬN KHUYẾN NGHỊ Trong q trình giảng dạy, tơi ln áp dụng trò chơi phù hợp tập, tiết dạy Kết thu em tiếp thu tốt, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh, giúp em học tập cách tự nhiên, nhẹ nhàng hiệu Chất lượng học sinh học môn Tiếng Việt nâng lên rõ rệt Câu văn em có từ dùng sai Đặc biệt rèn kĩ nói, diễn đạt em mạch lạc, phong phú, tự nhiên Nhiều câu văn hay, từ ngữ gây bất ngờ thú vị, có sức gợi cảm lớn Điều chứng tỏ vốn từ em nâng lên, em biết sử dụng vốn từ cách hợp lý hơn, sinh động Sau học gây sảng khối ham thích học tập Để có kết quả, tiến hành khảo sát lớp 2E, mà phân công giảng dạy kết đạt sau: Loạ i Lớp 2E Giải nghĩa từ Sĩ số G K TB 43 30 10 Đặt câu Được Chưa Được Chưa 35 32 11 Với phân môn luyện từ câu, để học sinh lớp bước đầu có vốn từ phong phú, dùng từ tương đối chuẩn xác, có chọn lọc nhằm giúp em học tốt tiếng mẹ đẻ mơn học khác khơng thể ''nhồi nhét'' cách cứng nhắc kiến thức vào đầu học sinh mà đòi hỏi giáo viên học sinh phải kiên trì Học sinh phải thực hành nhiều tạo thói quen, từ hình thành kĩ năng, kĩ xảo Tuỳ theo bài, đối tượng học sinh để có phương pháp hình thức, trò chơi khác thích hợp giúp học sinh nắm vững kiến thức Để đạt điều việc dạy học phân mơn LT&C cần có: * Đối với giáo viên : - Phải hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ phân môn (củng cố mở rộng vốn từ, giải nghĩa từ, sử dụng từ) để có hình thức tổ chức phương pháp dạy cho phù hợp, tránh dạy nhồi nhét, cứng nhắc áp đặt; hứng thú cho trẻ - Giáo viên phải tự trau dồi cho có kiến thức từ ngữ phong phú, ngơn ngữ phải chuẩn xác, diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, sáng gần gũi đời sống ngôn ngữ trẻ thơ - Xác định rõ mục tiêu tiết dạy để chuẩn bị dạy cách chu đáo đầy đủ phương tiện dạy học phục vụ cho dạy dạy, giáo viên phải xác định được: dạy cần gì? dạy nào? Để tiết dạy nhẹ nhàng, tự nhiên hiệu từ lựa chọn phương pháp cách tổ chức trò chơi phù hợp với nội dung học, tâm sinh lý lứa tuổi học sinh 11 - Biết cung cấp chọn lọc vừa phải số lượng từ ngữ theo chủ đề, song phải biết lựa chọn từ xa lạ không cần thiết với vùng địa lý, với sống hàng ngày trẻ mang tính chất cung cấp để tham khảo, cần dùng tới Coi trọng nguyên tắc dạy học vừa sức nhằm phát huy tiềm lực khiếu tiếng Việt học sinh - Phân loại đối tượng học sinh lớp (vốn từ, đặt câu…) để có biện pháp giúp đỡ, động viện cố gắng đối tượng lớp - Biết lựa chọn hệ thống phương pháp hình thức dạy học phù hợp với nội dung dạy đối tượng học sinh lớp tạo nên hoạt động đồng thầy trò, tạo hứng thú học tập học sinh cách tự nhiên, thoải mái Để đạt yêu cầu yêu cầu giáo viên phải biết khai thác vốn kiến thức trẻ vào việc xây dựng kiến thức học * Đối với học sinh : - Phải tích cực học tập, chuẩn bị trước đến lớp - Đầy đủ sách giáo khoa đồ dùng học tập mơn học - Tích cực tham gia hoạt động lớp rèn luyện cho phương pháp học tập tích cực, lĩnh tự tin, biết ứng xử thơng minh tình sống 12 * ĐỀ XUẤT: - Q trình nghiên cứu tơi nhận thấy tập phần luyện câu sách giáo khoa chủ yếu luyện cho học sinh rèn kỹ nói thực hành Vậy phần cho học sinh hai câu để học sinh thực hành nhiều - Mặc dù đề tài nhiều hạn chế năm đầu thực nên đề tài nhiều thiếu sót Rất mong giúp đỡ tất đồng nghiệp cấp lãnh đạo để đề tài tơi hồn thiện Tiên cát, ngày 13 tháng năm 2015 Người viết Mai Thị Hồng Nhung 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách Tiếng Việt lớp nhà xuất giáo dục Sách Giáo viên Tiếng Việt lớp nhà xuất giáo dục Một số trò chơi dành cho học sinh Tiểu học nhà xuất giáo dục Những tập trắc nghiệm môn: Luyện từ câu lớp nhà xuất giáo dục Tìm hiểu vốn từ học sinh Tiểu học Tác giả: Lê Phương Nga Tổ chức dạy Tiếng Việt theo phương pháp thực hành Tác giả Phan Thều – Hồng Hạnh 14 ... Khi nói đến việc dạy luyện từ câu tức người giáo viên dạy luyện từ dạy luyện câu Vai trò phân môn luyện từ câu Phân môn luyện từ câu phân môn thiếu mơn Tiếng Việt Đối với luyện từ giúp học sinh:... luyện từ câu lớp trường Tiểu học Tiên Cát - Học sinh lớp 2E trường Tiểu học Tiên Cát Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu tầm quan trọng tổ chức trò chơi nhằm nâng cao chất lượng môn luyện từ câu lớp. .. Tuy nhiên việc dạy mơn nói chung luyện từ câu có số thực trạng: - Tài liệu tham khảo hạn chế - Trò chơi cho việc dạy q - Trong năm qua, việc tổ chức hoạt động cho học sinh luyện từ câu hạn chế -
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức trò chơi trong dạy luyện từ và câu lớp 2, Tổ chức trò chơi trong dạy luyện từ và câu lớp 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay