Tiểu luận quản trị nhóm hiệu quả

6 8 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 16:10

Con người không thể tồn tại riêng rẻ mà luôn luôn có những mối quan hệ với những người xung quanh tạo nên một nhóm, một tập thể, một cộng đồng. Đó có thể là tập thể con người trong lớp học, trong một công ty, một tổ chức đoàn thể…. Vì vậy, kỹ năng hoạt động và quản lý nhóm là một trong những kỹ năng cần thiết đối với mỗi con người. Đối với nhà quản trị, một trong những bí quyết giúp bạn trở thành nhà quản trị giỏi là học cách quản lý nhóm. Bài tiểu luận “Làm để quảnnhóm hiệu quả?” QUẢN LÝ NHĨM HIỆU QUẢ Lời nói đầu Con người tồn riêng rẻ mà ln có mối quan hệ với người xung quanh tạo nên nhóm, tập thể, cộng đồng Đó tập thể người lớp học, cơng ty, tổ chức đồn thể… Vì vậy, kỹ hoạt động quảnnhóm kỹ cần thiết người Đối với nhà quản trị, bí giúp bạn trở thành nhà quản trị giỏi học cách quảnnhóm Xây dựng, quản lý truyền cảm hứng cho nhóm làm việc hiệu thành cơng góp phần lớn cho thành cơng bạn cơng ty Tuy nhiên, để trở thành quản lý giỏi thật không đơn giản Vậy, làm để quảnnhóm hiệu quả? Đó vấn đề mà tiểu luận cá nhân tơi mn đề cập đến SVTH: Nguyễn Thị Hồng Phúc-40K03 Page Bài tiểu luận “Làm để quảnnhóm hiệu quả?” I Tầm quan trọng nhóm làm việc Nhóm gì? “Một nhóm xem tập hợp gồm hai hay nhiều cá nhân có liên hệ phụ thuộc ảnh hưởng đến để đạt mục đích chung Trước hết, thành viên nhóm có mối quan hệ phụ thuộc nhóm Họ phụ thuộc vào người khác để hồn thành cơng việc nhóm Thứ hai, phụ thuộc lẫn thành viên cảu nhóm phải tác động qua lại thông qua đối thoại hoạt động Thứ ba, nhóm đặc trưng điều kiện ảnh hưởng lẫn thành viên nhóm tình mà quyền lực nắm giữ số người nhóm Thứ tư, nhóm có mục đích chung, chẳng hạn việc hoàn thành mục tiêu hay chuẩn bị báo cáo.” -Theo GT Quản trị học-khoa QTKD trường ĐH Kinh tế ĐN2 Vai trò nhóm Hoạt động nhóm hiệu đem lại cho tổ chức lợi ích định:Thứ nhất, thành viên tổ chức đồng lòng hướng tới mục tiêu dốc sức cho thành công chung tập thể họ xác định vạch phương pháp đạt chúng Thứ hai, thành viên nhóm, họ có cảm giác kiểm sốt sống tốt chịu đựng chuyên quyền người lãnh đạo nào.Hơn thế, thành viên góp sức giải vấn đề chung, họ học hỏi cách xử lý nhiệm vụ đơn giản hay khó khăn; họ học hỏi từ thành viên khác người lãnh đạo Thúc đẩy quản lý theo nhóm cách tốt để phát huy lực nhân viên.Ngoài ra, hoạt động theo nhóm mang lại hội cho thành viên thoả mãn nhu cầu ngã, đón nhận thể tiềm năng.Quản lý theo nhóm giúp phá vỡ tường ngăn cách, tạo cởi mở thân thiện thành viên người lãnh đạo.Thơng qua việc quản lý theo nhóm, thành viên học hỏi vận dụng phong cách lãnh đạo từ cấp Điều tạo thống cách quản lý tổ chức.Cuối cùng, hoạt động SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Phúc-40K03 Page Bài tiểu luận “Làm để quảnnhóm hiệu quả?” theo nhóm giúp phát huy khả phối hợp óc sáng tạo để đưa định đắn Trong quản trị, lý mà nhà quản trị sử dụng làm việc nhóm nhìn chung tương tự tổ chức khác Đó để phục vụ khách hàng tốt thông qua đổi mới, tăng tốc độ, giảm chi phí cải tiến chất lượng Tư sáng tạo tạo dựng tảng cho ý tưởng sản phẩm Những người có kinh nghiệm chun mơn khác làm việc hay giải vấn đề hình thành phát triển tư sáng tạo Điều làm yếu tố góp phần đổi sản phẩm.Bên cạnh việc giới thiệu nhiều ý tưởng, nhóm giảm thời gian cần thiêt để phát triển sản phẩm Do phát triển thay phát triển song song Với phát triển song song, nhiều cơng việc làm đồng thời có liên kết chặt chẽ chức với Như vậy, nhóm làm việc làm giảm thời gian phát triển, hay làm giảm thời gian đưa sản phẩm thị trường Điều đồng thời làm giảm thiểu chi phí nâng cao chất lượng sản phẩm Bởi lẽ chất lượng tuyệt vời mục tiêu nhóm làm việc II Làm để quảnnhóm tốt? Tiêu chuẩn nhân tố ảnh hưởng đến quảnnhóm hiệu quả: a Tiêu chuẩn hiệu Để đánh giá hiệu làm việc nhóm cách xác, cụ thể, ta cần xác định hiệu tùy theo mục đích tính chất làm việc nhóm Tiêu chuẩn hiệu đo lường mức đầu thực cá nhân nhóm nhóm tập Nhóm xem xét có hiệu hay không dựa vào tầm quan trọng mối quan hệ tiêu hiệu khác sử dụng Vì trước làm việc nhóm, cần xác định cụ thể mục đích nhóm tiêu chí cụ thể để đánh giá kết cách khách quan nhất.Một nhóm làm việc hiệu nhóm đạt mức độ thực công việc cao bảo vệ nguồn lực lâu dài Ví dụ: Nhóm học tập Mục tiêu : Hồn thành tốt nhất, hạn tập nhóm giao Chỉ tiêu : Mỗi cá nhân có khối lượng cơng việc Cá nhân hoàn thành đầy đủ phần giao hạn mà trưởng nhóm giao Có ý kiến sáng tạo đóng góp nội dung, cách trình bày tập nhóm Các thành viên nhóm có giao lưu, chia sẻ, đóng góp ý kiến lẫn b Những nhân tố ảnh hưởng đến cách cư xử hiệu hoạt động nhóm SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Phúc-40K03 Page Bài tiểu luận “Làm để quảnnhóm hiệu quả?” Có nhiều khía cạnh ảnh hương đến cách hoạt động nhómhiệu quả, song có nhân tố mà nhà quản trị cần xem xét : Quy mô nhóm, Sự cấu thành nhóm, Vai trò thành viên, Chuẩn mực nhóm, Mối quan hệ địa vị nhóm Đối với nhóm, cần nghiên cứu cụ thể năm khía cạnh để đưa biện pháp quảnnhóm hiệu Làm để quảnnhóm hiệu quả? Một bí giúp bạn trở thành người quản lý giỏi học cách quảnnhóm Xây dựng, quản lý truyền cảm hứng cho nhóm làm việc hiệu thành cơng góp phần lớn cho thành cơng bạn cơng ty Tuy nhiên, để trở thành quản lý giỏi thật không đơn giản Một tập hợp người làm việc chung với khác nhóm Các đội thường có cam kết ràng buộc với mục tiêu chung vượt qua thách thức trở ngại để đạt mục tiêu Họ có tiềm đưa giải pháp sáng tạo hiệu tập hợp cá nhân riêng lẻ làm việc nhắm đến mục tiêu riêng Dưới số cách để quảnnhóm hiệu quả: a Mọi người cơng việc Trình bày rõ ràng kế hoạch mà nhóm phụ trách Là người quản lý,chúng ta cần phải thường xuyên củng cố tinh thần nhắc nhở thành viên hướng đến mục tiêu Khi có thành viên khúc mắc, chệch hướng thành viên lại phải giải thích rõ ràng mục tiêu hướng họ quay trở lại mục tiêu nhóm b Xác định rõ vai trò thành viên Xác định rõ vai trò thành viên vấn đề cốt yếu ảnh hưởng đến thành bại nhóm Ngồi nhóm trưởng người dẫn dắt nhóm, thành viên có vai trò định.Biết rõ giới hạn, quyền hành, nhiệm vụ giúp thành viên nhóm dễ làm việc với hơn.Khuyến khích tinh thần đồng đội cách phân chia công việc cụ thể Cách giúp thành viên hiểu rõ nhiệm vụ đồng thời phát huy hết khả vào cơng việc c Xây dựng niềm tin Luôn đáng tin cậy, biết giữ lời hứa hai đức tính cần thiết cho người lãnh đạo nhóm Cần khen thưởng, đưa phê bình kỷ luật cách cơng với tất thành viên nhóm bạn d Đề cao tinh thần đồng đội Luôn đề cao sức mạnh đồng đội, gắn kết thành viên nhóm, đánh giá kết mà tồn nhóm đạt cách cơng Loại bỏ tính vị kỷ cá nhân công việc Tinh thần đồng đội sức mạnh chìa khóa thành cơng nhóm e Ni dưỡng hăng say, nhiệt tình Sư hăng say người ảnh hướng đến người Nuôi dưỡng hăng say nhiệt tình người quản lý làm lay động đến thành viên lại Tạo mơi SVTH: Nguyễn Thị Hồng Phúc-40K03 Page Bài tiểu luận “Làm để quảnnhóm hiệu quả?” trường ln động, nhiệt tình, hăng hái giúp ích nhiều việc quảnnhóm hiệu f.Tạo khơng khí vui vẻ Bầu khơng khí cứng nhắc nhiều quy tắc luật lệ làm thành viên nhóm bạn trở nên mệt mỏi Một bầu khơng khí vui vẻ, thoải mái giúp thành viên hưng phấn làm việc hiệu g.Biết lắng nghe Lắng nghe kỹ quan trọng sống Biết lắng nghe đóng góp từ phía người tiếp thu chúng cách hiệu gop phần nâng cao hiệu nhóm Trong họp nhóm, nên yêu cầu thành viên phải đưa ý kiến, tranh luận lắng nghe cách tiếp thu để làm việc nhóm thật hiệu h Biết kiên nhẫn Có thể q trình hoạt động, nhóm chưa đạt mục tiêu đề ra, người quản lý nhóm, bạn cần kiên nhẫn xem xét lại cơng việc Đồng thời cho thành viên nhóm nhìn lại q trình cơng việc qua, cá nhân tự nhìn lại thiếu sót, sai lầm mắc phải trước bắt đầu vòng quay công việc III Những vấn đề tồn việc quảnnhóm học tập Tồn việc quảnnhóm sinh viên Hầu hết, sinh viên có nhóm học tập riêng Nhóm học tập từ đến sinh viên làm tập môn học Mỗi sinh viên có nhiều nhóm học tập khác Điều gây khó khăn việc quảnnhóm với mơn học nhóm riêng, khó việc xây dựng tình cảm, tin tưởng cảu thành viên nhóm.Bên cạnh đó, vai trò người trưởng nhóm chưa đề đao chưa thực có sức ảnh hưởng thành viên Mặc dù phân công công việc rõ ràng, thời gian để nộp phần cá nhân cho nhóm trưởng song số bạn chưa hồn thành hạn Bên cạnh đó, việc họp nhóm, thảo luận nhóm gặp nhiều khó khăn giấc Trưởng nhóm cần phải làm gì? Phải làm để nhóm học tập có hiệu quả? Phải làm để điểm cao? Phải làm để cơng việc nhóm thực hiên cách sn sẻ? Đó đề tài mà trưởng nhóm ln quan tâm Từ khía cạnh cá nhân, đúc kết từ thực tiễn hoạt động nhóm trường học, tơi nhận thấy rằng, để quảnnhóm hiệu cần làm cơng việc sau: SVTH: Nguyễn Thị Hồng Phúc-40K03 Page Bài tiểu luận “Làm để quảnnhóm hiệu quả?” - - Bầu người đáng tin cậy, uy tín, có sức ảnh hưởng làm trưởng nhóm Nên đặt mục tiêu nhóm,đặt quy tắc để người tuân theo Lên thời gian biểu từ lần họp nhóm đầu tiên, thời gian cụ thể cho tuần họp Trao đổi thẳng thắn vê vấn đề trọng số điểm thành viên, đánh giá dựa thái độ, chất lượng, thời gian hồn thành cơng việc giao Ln có tinh thần nghiêm túc họp nhóm, khơng đùa giỡn sa đà, nhóm trưởng cần nhắc nhở thành viên quay trở lại nội dung thấy có dấu hiệu chệch hướng Biết lắng nghe, chia sẻ thông tin, giúp đỡ thành viên nhóm gặp khó khăn q trình làm SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Phúc-40K03 Page ... đưa biện pháp quản lý nhóm hiệu Làm để quản lý nhóm hiệu quả? Một bí giúp bạn trở thành người quản lý giỏi học cách quản lý nhóm Xây dựng, quản lý truyền cảm hứng cho nhóm làm việc hiệu thành cơng... tiêu nhóm làm việc II Làm để quản lý nhóm tốt? Tiêu chuẩn nhân tố ảnh hưởng đến quản lí nhóm hiệu quả: a Tiêu chuẩn hiệu Để đánh giá hiệu làm việc nhóm cách xác, cụ thể, ta cần xác định hiệu. .. Page Bài tiểu luận “Làm để quản lý nhóm hiệu quả? ” theo nhóm giúp phát huy khả phối hợp óc sáng tạo để đưa định đắn Trong quản trị, lý mà nhà quản trị sử dụng làm việc nhóm nhìn chung tương tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận quản trị nhóm hiệu quả, Tiểu luận quản trị nhóm hiệu quả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay