Tiểu luận kỹ năng lãnh đạo quản lý

23 10 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 15:58

Dựa vào những lý luận về kỹ năng lãnh đạo quản để tìm hiểu và đánh giá nội dung thực hiện kỹ năng lãnh đạo quản lý của doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên quang từ đó đánh giá hiệu quả đạt được và đề xuất một số giải pháp nâng cao kỹ năng lãnh đạo quản lý trong tình hình mới. A.MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời đại tồn cầu hóa ngày nay, kinh tế có tính định phát triển vị quốc gia với quốc gia khác Đối với Việt Nam bước từ nước chậm phát triển bước sang nhóm nước phát triển bước tiến lớn, nhiên đứng trước tác động tiêu cực kinh tế toàn cầu Việt Nam cần lựa chọn cho bước phù hợp Vấn đề phát triển bền vững phát triển kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa lựa chọn tất yếu Trong thấy phát triển kinh tế tư nhân nhân tố thiếu để kinh tế Việt Nam phát triển bền vững Sau gia nhập WTO doanh nghiệp tư nhân Việt Nam có nhiều thay đổi kỹ thuật, cơng nghệ, đào tạo, … Tuy nhiên điều chưa đủ bối cảnh ngày cần có thêm tư công tác lãnh đạo quản lý, tức người lãnh đạo doanh nghiệp cần có suy nghĩ tư tưởng khác với vấn đề cứng nhắc chế cũ thời bao cấp Tuyên Quang tỉnh miền núi Đông bắc, cách trung tâm Hà Nội khoảng 165km, nơi nơi có tiềm lớn điều kiện mơi trường tự nhiên nguồn nhân lực để phát triển kinh tế Tính đến thời điểm có 116 doanh nghiệp tư nhân đóng địa bàn tỉnh nhiên ảnh hưởng tác động nhiều vấn đề nên hiệu thu lại doanh nghiệp chưa thực tương xứng với tiềm sẵn có Một số kỹ lãnh đạo quản chủ doanh nghiệp Do Tuyên Quang tỉnh miền núi, điều kiện khó khăn, nên muốn phát huy mạnh vùng, người lãnh đạo quản cần có kỹ lãnh đạo phù hợp với yêu cầu Do em xin chọn đề tài: “Thực kỹ lãnh đạo quản doanh nghiệp tư nhân đóng địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010- 2015” để khái quát vấn đề, đánh giá hiệu đề xuất số giải pháp nâng cao kỹ lãnh đạo quản doanh nghiệp địa bàn tỉnh Tuyên Quang Tình hình nghiên cứu Có nhiều tác giả nước nghiên cứu, từ nghiên cứu luận thực tế vấn đề Tuy nhiên cơng trình, nhà nghiên cứu chủ yếu nghiên cứu tầm vĩ mơ, rộng chung chung, có cơng trình nghiên cứu kỹ lãnh đạo quản doanh nghiệp địa phương cụ thể Ở nước ta, theo tìm hiểu, có số cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đánh giá lực lãnh đạo cấp cao DNNVV, cụ thể sau: - Năm 2005, Cục phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ (Bộ kế hoạch đầu tư) tiến hành điều tra nghiên cứu 63000 doanh nghiệp 30 tỉnh thành phía Bắc Điều tra đưa thực trạng trình độ học vấn kiến thức chủ doanh nghiệp Tuy nhiên, kết điều tra chưa làm rõ thực trạng nguyên nhân hạn chế lực lãnh đạo cấp cao doanh nghiệp - Kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2005 GS.TS Đỗ Văn Phức – Đại học Bách Khoa Hà Nội công bố viết đăng Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 344, tháng 1/2007 phần cho thấy thực trạng chất lượng đội ngũ cán quản doanh nghiệpViệt Nam Tuy nhiên kết nghiên cứu tập trung vào doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chưa làm rõ vai trò lãnh đạo cấp cao doanh nghiệp tư nhân nói chung địa bàn - Luận án tiến sỹ “Năng lực lãnh đạo – nghiên cứu tình lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân Việt Nam” tác giả Đặng Ngọc Sự (2011) “Phát triển lực quản đội ngũ chủ doanh nghiệp nhỏ Việt Nam giai đoạn – nghiên cứu điển hình địa bàn Hà Nội” tác giả Trần Kiều Trang (2012) đề cập số vấn đề lực lãnh đạo, lực quản lý, hình thức phát triển lực lãnh đạo, quản đội ngũ lãnh đạo chủ doanh nghiệp Việt Nam Chưa đánh giá thực trạng lực lãnh đạo cấp cao địa bàn cụ thể Đà Nẵng để làm rõ thực trạng phát triển doanh nghiệphiện địa bàn Đà Nẵng - Bài viết tác giả Trần Thị Vân Hoa đăng Tạp chí Quản kinh tế, số 33 tháng 6/2010 Phạm Thị Mai Yến đăng Tạp chí Thương mại, số 17 năm 2005 đưa số vấn đề luận vai trò giám đốc doanh nghiệp lực quản giám đốc doanh nghiệp Tuy nhiên, tác giả chưa tập trung nghiên cứu cụ thể vào lực lãnh đạo cấp cao doanh nghiệp tư nhân Trên giới, theo tìm hiểu, có số cơng trình nghiên cứu, sách tham khảo viết tác giả Pháp, Mỹ, Canada,… doanh nghiệp tư nhân, doanh nhân nhà quản doanh nghiệp - Các nghiên cứu tác giả Cohen Levinthal (2000), Barriger Jones (2004) đề cập đến vấn đề lực quản doanh nghiệp, đào tạo đổi mới, mối quan hệ phát triển lực quản tăng trưởng doanh nghiệp Tuy nhiên tác giả chưa sâu nghiên cứu lực lãnh đạo cấp cao doanh nghiệp tư nhân - Các nghiên cứu điều tra thực tế công tác đào tạo nhà lãnh đạo doanh nghiệp vừa nhỏ Tổ chức phát triển châu Âu (OCDE) năm 2002 nghiên cứu khái quát chương trình kết đào tạo nhà lãnh đạo doanh nghiệp vừa nhỏ nước châu Âu Anh, Pháp, Đức, Bỉ,… Đánh giá chung cơng trình nghiên cứu học giả nước nước sâu nghiên cứu lực quản doanh nhân, nhà quản doanh nghiệp chưa có tiếp cận trực diện lực lãnh đạo cấp cao doanh nghiệp nhỏ vừa Như nhận thấy việc nghiên cứu nội dung thực kỹ lãnh đạo quản doanh nghiệp tư nhân đóng địa bàn tỉnh Tun Quang chưa có cơng trình thực Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu: Dựa vào luận kỹ lãnh đạo quản để tìm hiểu đánh giá nội dung thực kỹ lãnh đạo quản doanh nghiệp tư nhân địa bàn tỉnh Tuyên quang từ đánh giá hiệu đạt đề xuất số giải pháp nâng cao kỹ lãnh đạo quản tình hình 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: Hệ thống hóa vần đề luậnluận có liên quan đến đề tài nghiên cứu Đưa nôi dung thực kỹ lãnh đạo quản doanh nghiệp tư nhân đóng địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010-2015 Đánh giá hiệu thực kỹ lãnh đạo quản doanh nghiệp tư nhân địa bàn tỉnh Đề xuất số giải pháp nâng cao kỹ lãnh đạo quản doanh nghiệp tư nhân địa bàn tỉnh Tuyên Quang Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu tiểu luận kỹ lãnh đạo quản mà doanh nghiệp tư nhân địa bàn tỉnh Tuyên Quang 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Về khơng gian: Trong địa giới hành tỉnh Tuyên Quang Về thời gian: Từ năm 2010- 2015 Phương pháp nghiên cứu Trên sơ chủ nghĩa vật biện chứng , chủ nghĩa vật lịch sử, tu tưởng Hồ Chí Minh Bên cạnh kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu thuyết, phương pháp quan sát, điều tra, tổng kết kinh nghiệm, logic,… Kết cấu tiểu luận Ngoài phần mở đầu, mục lục, kết luận tài liệu tham khảo tiểu luận có chương và……….tiết B NỘI DUNG Chương I: Một số vấn đề luận kỹ lãnh đạo quản doanh nghiệp tư nhân 1.1 Một số khái niệm kỹ lãnh đạo quản 1.1.1 Khái niệm kỹ Theo từ điển Tiếng Việt kỹ khả ứng dụng tri thức khoa học vào thực tiễn Kỹ nưng giai đoạn trung gian tri thức kỹ sảo trình nắm vững phương thức hành động Kỹ hiểu lực hay khả chuyên biệt cá nhân nhiều khía cạnh nòa sử dụng để giải tình hay cơng việc phát sinh sống 1.1.2 Khái niệm lãnh đạo Lãnh đạo để chủ trương tổ chức động viên thực hiện.Cụ thể việc đề chủ trương đường lối, mục đích, tính chất, nguyên tắc hoạt động hệ thống tổ chức động viên thực mơi trường định Có thể hiểu lãnh đạo việc định đường lối, sách lược gắn với vấn đề mang tính tổng quát 1.1.3 Khái niệm quản Trong lịch sử có nhiều khái niệm quản như: Quản cai trị tổ chức Quản biết xác điều muốn người khác làm sau thấy họ hồn thành cơng việc cách tốt hiệu Quản trình kỹ thuật xã hội nhằm tác động đến hoạt động người để đạt mục tiêu tổ chức Quản tác động có định hướng, có mục dích, có kế thừa chủ thể quản lên đối tượng quản nhằm đạt mục đích định điều kiên biến động môi trường Theo từ điển Tiếng Việt, quản tổ chức điều khiển hoạt động theo yêu cầu đề 1.1.4 Khái niệm kỹ lãnh đạo quản Theo cách tiếp cận trị học lãnh nắm quyền lực, đạo việc đề ý chí áp đặt cho người khác Quản thực thi quyền lực thông qua chức đạo giám sát, điều khiển Như vậy, hiểu kỹ lãnh đạo quản khả vận dụng tri thức, kinh nghiệm vào định hướng, tổ chức xếp công việc tổ chức nhằm đạt mục tiêu đề 1.2 Doanh nghiệp tư nhân 1.2.1 Khái niệm doanh nghiệp tư nhân Doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đăng kí kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh Điều 141 Luật Doanh nghiệp quy định: Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) cá nhân làm chủ tự chịu trách nhiệm tồn tài sản hoạt động doanh nghiệp Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân cá nhân Doanh nghiệp tư nhân khơng có tư cách pháp nhân Doanh nghiệp tư nhân(doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân) doanh nghiệp cá nhân làm chủ tự chịu trách nhiệm toàn tài sản hoạt động doanh nghiệp 1.2.2 Đặc điểm doanh nghiệp tư nhân Là doanh nghiệp khơng có tư cách pháp nhân, cá nhân bỏ vốn thành lập làm chủ, chủ doanh nghiệp tư nhân có tồn quyền quản cơng ty Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn khoản nợ doanh ngiệp đại diên theo pháp luật doanh nghiệp Chủ doanh nghiệp tư nhân đại diện theo pháp luật doanh nghiệp Chủ doanh nghiệp tư nhân có tồn quyền định tất hoạt động kinh doanh doanh nghiệp; có tồn quyền định việc sử dụng lợi nhuận sau nộp thuế thực nghĩa vụ tài khác theo quy định pháp luật Chủ doanh nghiệp tư nhân trực tiếp thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Chương II: Nội dung thực kỹ lãnh đạo quản doanh nghiệp tư nhân đóng địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010-2015 2.1 Thực trạng lãnh đạo quản doanh nghiệp tư nhân địa bàn Tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010-2015 Có thể nói giai doạng 2010-2015 vấn đề lãnh đạo quản doanh nghiệp tư nhân quan tâm nhiều, với trình phát triển doanh nghiệp không ngừng nâng cao bước thực nội kỹ lãnh đạo quản nhiều hình thức khác chủ yêu đào tạo nhân đầu tầu công ty Để khắc khó khăn lãnh đạo quản doanh nghiệp tư nhân địa bàn tỉnh Tuyên Quang 78% doanh nghiệp tư nhân điều tra có kế hoạch đào tạo nhân thời gian tới có hình thức đào tạo rồi, tạo chưa đào tạo có kế họch rõ ràng thời gian cụ thể việc tổ chức người huấn luyện, đánh giá kết đạt thay đổi cá nhân q trình đào tạo.Khơng ngừng nâng cao kỹ lãnh đạo quản kỹ định Kỹ tổ chức, kỹ nằn dung người, kỹ điều hành sử xung đột cá nhân đứng đầu công ty Bên cạnh q trình lãnh đạo quản doanh nghiệp tư nhân địa bàn tỉnh Tuyên Quang áp dụng phần mềm để lãnh đạo tốt hơn, nhanh hơn, đồng thời giảm bớt gánh nặng giấy tờ từ tiết kiệm thời gian, cơng sức chi phí Q trình lãnh đạo quản doanh nghiệp tư nhân đạt bước tiến với nhiều thành công tôn vinh, cụ thể theo văn số 01/CV- BTC ngày 29/05/2015 ban tổ chức có 100 cá nhân bình bầu danh hiệu “tốp 100 nhà quản tâm tài xuất sắc” Ngoài yêu điểm nêu doanh nghiệp tư nhân đóng địa bàn tỉnh Tuyên Quang gặp nhiều hạn chế kỹ lãnh đạo quản mang tính chất chung chung doanh nghiệp tư nhân khác nước Khái quát tỉnh Tuyên Quang , doanh nghiệp tư nhân phần lớn lên từ mơ hình sản xuất gia đình, cá thể nhỏ lẻ, có hội làm ăn thành lập doanh nghiệp họ trở thành giám đốc; phận khác làm giám đốc doanh nghiệp theo đường “cha truyền nối” bố mẹ gây dựng đồ trở thành giám đốc doanh nghiệp mà trải qua trường lớp đào tạo nào… Con đường trở thành giám đốc doanh nghiệp đơn giản đất nước hội nhập đặt cho họ nhiều thách thức Càng hội nhập sâu, doanh nghiệp tư nhân bộc lộ hạn chế cần khắc phục Đó tình trạng thiếu vốn; trình độ khoa học - kỹ thuật lạc hậu,đặc biệt khả lãnh đạo quản kém,từ dẫn đến khả liên doanh, liên kết, mở rộng thị trường hạn chế, khả ứng biến với khó khăn khủng hoảng khơng linh hoạt khả dự báo, ứng biến với rủi ro dễ gây phá sản tạm ngừng hoạt động Điều thể qua: Về vấn đề tổ chức máy phân chia quyền hạn doanh nghiệp: Có thể nói điểm hạn chế lớn lãnh đạo quản doanh nghiệp địa bàn tỉnh, doanh nghiệp chủ yếu theo chế tập quyền, quyền hạn tập trung số người đa phần họ thiên điều hành hoạch định chiến lược giám sát thực thi chiến lược doanh nghiệp chưa thực giám sát cân quyền lực, nhiều doanh nghiệp chưa ý thức vấn đề nâng cao kỹ lãnh đạo cá nhân điều hành Trong công ty tư nhân chất cá nhân lập nên thiên cấu “gia đình” chức vụ đứng đầu chủ yếu cá nhân gia đình hay ó quan hệ họ hàng thân thích giữ việc đảm bảo 100% cá nhân lãnh đạo quản có kinh nghiệm, có kỹ nghiệp vụ am hiểu lãnh đạo quản khó, chí có nhiều người lãnh đạo khơng có cấp lẫn kinh nghiệm dẫn đến q trình lãnh đạo quản khơng tốt đưa công ty đến bờ vực phá sản phải giải thể Về kỹ lãnh đạo quản cá nhân chủ chốt công ty tư nhân: Một phần lớn cán lãnh đạo quản chưa có đủ kinh nghiệm lãnh đạo quản lý, phần thiên kinh nghiệm mà chưa có am hiểu thật Các cán bơ lãnh đạo quản chủ yếu chưa đào tạo nội dung thuyết kỹ lãnh đạo quản lý, bên cạnh việc cập nhật thong tin kinh nghiệm quản chưa kip thời, sát thiếu trọng Trong trình lãnh đạo quản cá nhân khuân khổ, truyền thống không giám sáng tạo mạo hiểm lãnh đạo quản từ chưa tạo bước đột phá trình lãnh đạo doanh nghiệp phát triển 2.2 Nội dung thực kỹ lãnh đạo quản doanh nghiệp tư nhân đóng địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010-2015 Thứ nhất: Thực kỹ định tổ chức thực hiên định Với điều kiện tỉnh vùng sâu vùng xa chịu ảnh hưởng tác động yếu tố kinh tế bên bên ngồi q trình định thực định đề môi trường biến động doanh nghiệp tư nhân vơ khó khăn đòi hỏi nhà lãnh đạo quản phải vơ nhanh nhậy có kiến thức đầy đủ Trong giai đoạn 2010-2015 đa phần doanh nghiệp tư nhân địa bàn tỉnh Tuyên Quang lựa chọn kiểu định giai đoạn để thực phát triển doanh nghiệp mình, định chủ yêu phát triển doanh nghiệp thông qua mục tiêu đề giới hạn năm, năm hay năm Một số khác chọn kiểu định cẩn trọng cho phù hợp với tình hìn giai đoạn có nhiều biến động đặc biệt biến động kinh tế nước Quá trình định doanh nghiệp chủ yếu dựa vào điều kiện thực tế thực theo quy trình dịnh nhiên nhiều vấn đề chưa hợp lý, hợp pháp, khơng phù hợp với thủ tục quy trình nêu Quá trình định nhà lãnh đạo quản doanh nghiệp tư nhân địa bàn tỉnh Tuyên Quang hạn chế lực dự báo rủi dự báo tương lai Tuy nhiên có số doanh nghiệp địa bàn tỉnh thể vai trò tốt kỹ lãnh đạo quản lý, đặc biệt kỹ định tổ chức thực mình, lấy ví dụ số cơng ty trách nhiệm hữu hạn Huy Hoàng Anh Nguyễn Hoàng Long tổng giám đốc nhà lanh đạo quản giỏi, thấy thực tế anh nhà lãnh đạo quản mạnh dạn, dám thử sức với thương trường thành lập cơng ty có số vốn vẻn vẹn 800 triệu đồng, anh Nguyễn Hoàng Long mạnh dạn đưa định đầu tư thiết bị thi cơng mặt xây dựng, có “Tour” thắng “tour” thua chủ cơng trình nợ dẫn đến cụt vốn anh người lãnh đạo quản có ý chí tự động viên câu nói: “Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần” anh tiếp tục huy động vốn tìm hướng cho doanh nghiệp mua đất xây khác sạn Kim Long tạo bước đột phá trình phát triển doanh nghiệp tư nhân.Anh long nhà lãnh đạo quản điển hình doanh nghiệp tư nhân đóng địa bàn tỉnh việc dám định, chấp nhận rủi ro tổ chức thực định tới Thứ hai: Thực kỹ dùng người lãnh đạo quản Đây vấn đề đặt với công ty tư nhân địa bàn tỉnh Tuyên Quang Về vấn đề tuyển chọn nhân tài: giai đoạn 2010- 2015 với phát triển kinh tế xã hội việc tuyển dụng nhân tài công ty tư nhân tren địa bàn tỉnh trọng nhiều nhiên gặp nhiều khó khăn Trong tình hình hội nhập xu hướng việc làm quốc tế mở nhiều hội cho đội ngũ nhân lực trình độ cao khiến doanh nghiệp lao đao Đặc biệt doanh nghiệp địa phương tỉnh Tuyên Quang việc tuyển dụng nhân tài có dày dặn kinh nghiệm trình độ vơ khó khăn Về vấn đề quản người tổ chức: Hầu hết nhà lãnh đạo quản không doanh nghiệp tư nhân đóng địa bàn tỉnh Tuyên Quang mà tất doanh nghiệp nước khó khăn thực vấn đề Quá trình áp dụng nguyên tắc quản tổ chức cá nhân, nhân viên chưa thật sâu sắc thiên mặt quản mà chưa am hiểu nhân viên Về hình thức đãi ngộ: chủ yếu công ty tư nhân đóng địa bàn tỉnh Tuyên Quang sử dụng phương pháp đãi ngộ tài chính, khen, nhiên đaĩ nghộ tài mang tính hình thức chưa cao.Ít sử dụng hình thức tinh thần để kích thích nhân viên sáng tạo thể lĩnh mình, chủ yếu họ bị thụ động làm việc theo khuân khổ giao Thứ ba:Thực kỹ điều hành lãnh đạo quản Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân đóng địa bàn tỉnh Tuyên Quang trọng hình thức kỹ cử giao tiếp Hầu tất nhà lãnh đạo quản quan niệm hình thức, cử phong thái làm nên thành công Nhận thứ rõ điều doanh nghiệp tư nhân địa bàn tỉnh luôn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ kỹ giao tiếp ứng xử nhân viên nhà lãnh đạo Coi nghệ thuật buớc đầu để tạo nên thành công Thực tế doanh nghiệp tư nhân địa bàn tỉnh chứng minh, có doanh nghiệp điểm xuất phát thấp nhờ người quản có lực lãnh đạo quản tốt, có trình độ, biết nắm bắt thời “chèo lái thuyền” doanh nghiệp vượt qua thách thức, khó khăn để đạt thành cơng; có doanh nghiệp có điểm xuất phát tốt với nguồn tài dồi dào, thị trường ổn định, song lãnh đạo quản lý, điều hành yếu kém, trình độ hạn chế làm cho doanh nghiệp làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản Tuy nhiên bên cạnh số doanh nghiệp mà khả giao tiếp ứng xử nhà lãnh đạo kém, chưa tự tin, trình giao tiếp chưa tạo sức thuyết phục , từ khơng thu hút người nghe đánh hội đầu tư nguồn vốn từ nơi khác Trong doanh nghiệp họp tổ chức chu đáo, thường hạn chế thảo luận nhóm, nhà lãnh đạo có lắng nghe ý kiến nhân viên thường hay định nghiêng theo ý chí chủ quan Q trình kiểm tra giám sát kỹ lãnh đạo quản nhà lãnh đạo quản thực tốt, hầu hết doanh nghiệp trọng đến việc kiểm tra, giám sát trình sản xuất tạo sản phẩm mình, thực kiểm tra thường xuyên lien tục với nhiều hình thức khác tạo nên kiểm soát chặt chẽ khâu trình sản xuất nâng cao hiệu doanh nghiệp Thứ tư: thực kỹ giải xung đột lãnh đạo quản Xung đột điều tránh khỏi môi trường làm việc, doanh nghiệp tu nhân tỉnh Tuyên Quang theo khảo sát thường sảy loại xung đột sau: đồng nghiệp với nhau, giám sát cấp dưới, nhân viên đối tác bên Giải xung đột lực chủ chốt mà nhà lãnh đạo quản tất chủ doanh nghiệp cần phải nghiên cứu thực hành để trì mơi trường làm việc tích cực Các nhà lãnh đạo quản doanh nghiệp tư nhân đóng địa bàn tỉnh ln cố gắng nỗ lực tìm cách giải hạn chế xung dột công ty nhiều cách khác phân bổ lao dộng hợp lý, sang lọc tuyển dụng xây dựng nề nếp học hỏi lẫn nhau,… Chương III: Một số đánh giá hiệu thực kỹ lãnh đạo quản doanh nghiệp tư nhân đóng địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 20102015 3.1 Ưu điểm Nhìn mặt tổng quát nội dung thực kỹ lãnh đạo quản doanh nghiêp tư nhân địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010-2015 có chuyển biến rõ rệt so với giai đoạn trước Bộ máy điều hành lãnh đạo quản khơng q cứng nhắc trước thay vào linh hoạt, nhạy bén với biến động mơi trường kinh tế nói chung, mơi trường ngành nói riêng Một số doanh nghiệp tư nhân trọng đầu tư số lượng lẫn chất lượng cá nhân lãnh đạo quản lý, có tầm nhìn xa trơng rộng tầm quan trọng cuả công tác lãnh đạo quản lý, chịu khó tìm tòi nghiên cứu để đưa chiến lược phương pháp riêng lãnh đạo quản với doanh nghiệp cho phù hợp với hồn cảnh mơi trường Cơng tác tuyển chọn đãi nghộ nhân tài có trình đội kinh nghiệm nâng cao trước Ý thức vấn đề đảm bảo kỹ lãnh đạo quản nâng cao thể qua nhiều hoạt động, theo khảo sát hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010-2015 có đến 78% doanh nghiệp tư nhân cho biết họ đã, tới có chương trình cử nhà lãnh đạo quản doanh nghiệp theo học bồi dưỡng kỹ lanhc đạo quản nhằm nâng cao lực cá nhân thực công việc Các vấn đề định, thực định hay kỹ nhà lãnh đạo quản doanh nghiệp tư nhân ngày trọng, công tác lanhc đạo quản ngày có khuân khổ nguyên tắc, quy trình bước, doanh nghiệp tư nhân đóng địa bàn tỉnh Tuyên Quang ngày khẳng định vị so với mơ hình doanh nghiệp khác thông qua chức lãnh đạo quản với doanh nghiệp họ 3.2 Hạn chế Bên cạnh ưu điểm đạt giai đoạn 2010-2015 doanh nghiệp tư nhân đóng địa bàn tỉnh Tun Quang tồn nhiều hạn chế, thiếu sót cơng tác thực nội dung lãnh đạo quản thể qua số mặt sau: Công tác lãnh đạo quản doanh nghiệp tư nhân thiên mơ hình cá nhân gia đình, tức số doanh nghiệp theo chủ quan chọn lãnh đạo quản dựa theo mối quan hệ không vào lực, trình độ kỹ lãnh đạo quản họ, điều gây bất lợi cho doanh nghiệp trình lãnh đạo quản tìm hướng phát triển cho doanh nghiệp Cơng tác lãnh đạo quản doanh nghiệp tư nhân thường thiên số người theo hình thức chiều từ xuống khơng tạo phản hồi từ nên gây tình trạng độc đoán, thiếu khách quan, số nhà lãnh đạo quản khơng đủ lực, trình độ khơng am hiểu lãnh đạo quản gây lệch hướng, sai lầm định hướng bước dẫn tới phá sản công ty Công tác thực bước quy trình lãnh đạo quản rườm rà, cứng nhắc, chí thiếu sót nhiều bước, nhiều nhà lãnh đạo chưa am hiểu nhân viên, điều hành tổ chức hiệu quả, phân công công việc không người, không phù hợp với lực trình độ họ làm tinhd hiệu công tác lãnh đạo quản Do nhà lãnh đạo quản thường chủ doanh nghiệp nhiều chủ doanh nghiệp thiên lợi ích kinh tế đạt mà không trọng đến đào tạo học hỏi kinh nghiệm lãnh đạo đưa định độc đốn tạo mơi trường căng thẳng dẫn dến hiệu chưa mong muốn, tầm nhìn nhà lãnh đạo quản chưa sâu, rộng nhiều doanh nghiệp nhìn vào lợi ích trước mắt mà chưa trọng đến lợi ích lâu dài.Phẩm chất chưa thạt tu dưỡng, đạo đức lối sống chưa lành mạnh trái với pháp luật Có thể lấy ví dụ như: Trong giai đoạn thực sách nơng thơn thực chủ trương bê-tơng hóa đường giao thông nông thôn, nội đồng, tỉnh Tuyên Quang cấp xi-măng ống cống cho thôn để làm đường với khối lượng xi-măng lớn công ty tỉnh ưu tiên làm đơn vị cung cấp nguồn xi-măng Đến tháng 5-2014, tồn tỉnh bê-tông 1.977 km đường giao thông 89,8% kế hoạch giai đoạn 2011-2015 Nhưng theo phản ánh từ huyện, thành phố tỉnh xi-măng cơng ty chậm cung cấp làm ảnh hưởng tới tiến độ làm đường nhân dân Do nói, việc làm thừa cơng nhân thiếu việc làm, chậm lương, lương thấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 724 ngày 18-6-2004 Bộ Tài nguyên Mơi trường cấp cho Xí nghiệp xi-măng Tun Quang ghi rõ: cho phép xí nghiệp ximăng Tuyên Quang khai thác phương pháp lộ thiên đá vôi làm nguyên liệu xi-măng đến cốt +30 phần khối trữ lượng II-C1 III-C1 mỏ đá vôi Yên Lĩnh thuộc xã Tràng Đà, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Giấy phép ghi rõ, sản lượng khai thác 223.750 tấn/năm (89.500m3 nguyên khai/năm) Trong trình sản xuất, việc thành lập tổ khai thác đá để phục vụ cho nhu cầu sản xuất xi-măng, công ty lợi dụng giấy phép tiến hành hợp đồng hợp tác liên doanh với công ty tư nhân địa bàn để khai thác đá bán cho xây dựng đường giao thông Đây việc trái quy định giấy phép Nhà lãnh đạo quản công ty xi măng không đủ kinh nghiện lực, hám lợi trước mắt thực sai phạm quản trái với pháp luật, sau vụ việc bị phát giác cơng ty rơi vào tình trạng thua lỗ, lương công nhân nợ đọng, bảo hiểm y tế, bao hiểm xã hội nợ kéo dài Đó kết việc không thực tốt nội dung lãnh đạo quản Một số doanh nghiệp khơng có tầm nhìn xa trơng rộng, dự kiến rủi trong giai doạn 2010-2015 kinh tế nước giới bất ổn dẫn đến tình trạng lao đao, khơng ứng phó kịp thời nhiều cơng ty đứng trước bờ vực phá sản Trong trình biến động môi trường đặc biệt môi trường nước quốc tế nhiều công ty tư nhân cứng nhắc trình lãnh đạo quản lý, việc cập nhật, tiếp cận phương pháp lãnh đạo quản chưa thực kịp thời, chưa phù hợp với tình hình đem lại hiệu mong muốn 3.3 Nguyên nhân hạn chế Có thể thấy nguyên nhân chủ yếu hạn chế trình độ học vấn khơng đảm bảo, đa phần chủ doing nghiệp có độ tuổi trung bình lớn tuổi khơng có điều kiện tham gia nghiệp vụ nâng cao trình độ, số chưa có ý thức tu dưỡng rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn Các doanh nghiệp chưa thật quan tâm đến quy hoạch đưa nhân viên đào tạo theo kế hoạch đề ra, công tác đào tạo nhiều bất cập nội dung, phương pháp đào tạo bồi dưỡng, kinh phí chua tap chung thảo đáng cho cơng tác đào tạo, chưa có sách cụ thể động viên, kích thích nhiệt tình tự giác đối tượng cử đào tạo Chưa có chủ động so với tình hình thực tế, dựa vào kinh nghiệm mà coi thường luận thuyết có thuyết mà khơng áp dụng vào thự tiễn áp dụng cứng nhắc khơng có điều chỉnh với hồn cảnh mơi trường,… Chương IV: Đề xuất số giải pháp nâng cao kỹ lãnh đạo quản doanh nghiệp tư nhân đóng địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn tới  Quá trình thực nội dung kỹ lãnh đạo quản doanh nghiệp đóng địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010- 2015 đạt số ưu điển tồn khơng hạn chế Để khắc phục hạn chế tồn tại, em xin mạnh dạn đề xuất số giải pháp sau: Thứ nhất: Nâng cao ý thức, lực, phẩm chất đạo đức chuyên môn nghiệp vụ cho lãnh đạo quản doanh nghiệp tư nhân: Điều vô quan trọng có tính chất định hàng đầu, để doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh, ổn định bền vững Để lãnh đạo quản doanh nghiệp người lãnh đạo quản cần: Đây yêu cầu bản, quan trọng nhà lãnh đạo quản doanh nghiệp thời kỳ Có trình độ chun mơn tốt bảo đảm qua trình lãnh đạo quản tốt Trình độ nhà lãnh đạo quản đánh giá tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ Cụ thể thời kỳ khoa học công nghệ phát triển, người lãnh đạo quản phải có trình độ cơng nghệ, làm chủ khoa học công nghệ lĩnh vực chuyên môn Tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức lãnh đạo quản mặt luận thực tiễn, không ngừng học hỏi cách tự giác nghiêm túc.Trong diều kiện môi trường kinh tế- xã hội tỉnh Tuyên Qung đòi hỏi nhà lãnh đạo phải có chun mơn nghiệp vụ trình độ, có tầm nhìn sâu rộng, đảm bảo yếu tố nhà lãnh đạo quản đưa doanh nghiệp lên phát triển cách vững vàng Bên cạnh cần nâng cao lực phẩm chất nhà lãnh đạo, khơng có chun môn nghiệp vụ, nhà lãnh đạo quản tốt phải có đạo đức, am hiểu nhân viên làm cho nhân viên tơn trọng ,có đảm bảo trình lãnh đạo quản cách dễ dàng, không gặp phải chống đối hạn chế mâu thuẫn nội doanh nghiệp Thứ hai: Cần trọng đầu tư cho việc tuyển chọn đào tạo nghiệp vụ, kĩ năng, trình độ người lãnh đạo cao công ty nhân viên cấp Đây vấn đề tất yếu để đảm bảo đội ngũ nhân viên điều hành thực tốt vai trò lãnh đạo quản Chỉ có đủ lực trình độ máy doanh nghiệp hoạt động cách đồng đem lại hiệu cao Thứ ba: Thực đầy đủ khâu quy trình lãnh đạo quản Công ty tư nhân thực chất máy hoạt động từ xuống, tất công ty chịu quản điều hành người lãnh đạo quản lý, trình lãnh đạo quản phải đảm bảo nỗ lực thực tốt yêu cầu đặt trình lãnh đạo quản lý, quy trình thủ tục Cần có mục têu cụ thể rõ ràng giai đoạn phương hướng để đạt mục tiêu Thứ tư:Cập nhật phương pháp lãnh đạo quản áp dụng thành công nước quốc tế từ vào thực tiễn địa phương để áp dụng phù hợp Trong trình lãnh đạo quản người lãnh đạo phải chủ động cập nhật phương pháp để áp dụng vào trình quản lãnh đạo cho phù hợp với tính hình mới, tránh sử dụng phương pháp cho trình phát triển dài lạc hậu không phù hợp với tình hình mà khơng đem lại hiệu mong muốn Áp dụng thành tựu khoa học vào trình lãnh đạo quản doanh nghiệp để nâng cao hiệu hạn chế tối đa thời gian công sức Thứ năm: Người lãnh đạo quản phải biết phát huy sức mạnh đồng thuận hoạt động, hạn chế tối đa mâu thuẫn phát sing trình hoạt động doanh nghiệp Đồng thuận tăng cường mối quan hệ, trao đổi, liên kết, tảng niềm tin giúp điều chỉnh hài hòa thành viên Đồng thuận tiêu chí, mục tiêu, giá trị cách thức, giải pháp để tập hợp lực lượng nhằm tạo ổn định đơn vị Sự phát triển vững bền doanh nghiệp gắn liền với tinh thần đồng thuận phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, từ phòng ngừa xung đột, đặc điểm tâm tự nhiên người Xuất phát từ nguyên tắc lấy người làm gốc, tôn trọng lẫn nhau, sống có nghĩa tình, đồn kết hợp tác phương diện, tình gặp vướng mắc cần huy động tối đa đóng góp ý kiến trí tuệ tập thể Đồng thuận phát huy mạnh nội lực, chủ động, sáng tạo cá nhân, theo ý kiến tất thành viên liên quan đưa để bổ sung, phân tích, củng cố, nhằm tổng hợp hồn thiện thành kế hoạch chung kết cao đồng thuận tập thể Trong đồng thuận hình thức thiếu hợp tác thành viên, mà thực chất đồng thuận xung đột cá thân, lợi ích riêng giảm đồng thuận mục đích chung Đồng thuận doanh nghiệp giúp triệt tiêu xung đột mang tính cá nhân cách xác định cho nguyên nhân vấn đề, tìm giải pháp cho cá nhân chấp nhận hướng đối tượng xung đột vào mục tiêu chung ổn định phát triển doanh nghiệp Đồng thuận lấy đối thoại, hòa hợp, chia sẻ làm lợi ích cốt lõi Do để có đồng thuận tập thể, biện pháp ngăn chặn xung đột hướng tới đồng thuận nấc thang quản trị, quản người lãnh đạo ‘‘có tâm - có tầm’’ Theo tập thể tiến bước đến mục đích chung Vai trò người lãnh đạo, cán quản doanh nghiệp yếu tố định xây dựng chiến lược, hệ thống giá trị, quy tắc, văn hóa doanh nghiệp Lãnh đạo quản doanh nghiệp nhằm hoạch định, tổ chức, lãnh đạo kiểm tra hoạt động thành viên doanh nghiệp; sử dụng nguồn lực để đạt mục tiêu đề góp phần vào thành cơng doanh nghiệp Do người lãnh đạo, cán quản doanh nghiệp hướng tới hoạt động kết hợp thành viên với nhằm tạo nên sức mạnh thúc đẩy chuyển động tích cực Mục tiêu xuyên suốt nhà lãnh đạo doanh nghiệp tạo lợi nhuận qua cách thức thích hợp nhằm đạt hiệu cao với chi phí thấp Với hoạt động đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ thông tin quản điều hành sản xuất kinh doanh quản trị doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp hóa quy trình sản xuất, tiết kiệm chi phí để tăng suất lao động nâng cao chất lượng sản phẩm Ngoài giải pháp nêu nhà lãnh đạo quản doanh nghiệp tư nhân cần sử dụng kết hợp biện pháp đặc thù để phù hợp với tình hình địa bàn tỉnh Tuyên Quang C.KẾT LUẬN Cùng với q trình tồn cầu hóa, đặc biệt sau gia nhập WTO tình hình kinh tế Việt Nam có nhiều biến động, với phát triển đăt vơ số thách thức cho phát triển thành phần kinh tế đặc biệt kinh tế tư nhân Trong tình hình doanh nghiệp tư nhân đóng địa bàn tỉnh Tuyên Quang bị ảnh hưởng khơng nhỏ Để tồn phát triển bền vững giai đoạn doanh nghiệp tư nhân phải đồng loạt nâng cao mặt đặc biệt vấn đề lãnh đạo quản Doanh nghiệp tồn phát triển người lãnh đạo quản có đầy đủ lực phẩm chất, có tầm nhìn xa trơng rộng dám thay đổi Cùng với phát triển tỉnh Tuyên Quang quan chức tạo điều kiện thuận lợi nhằm hỗ trợ cho phát triển doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp tư nhân đóng địa bàn nói riêng nhiều hình thức hỗ trợ tài tạo điều kiện thuận lợi trình đăng kí, giảm rườm rà đăng kí thủ tục hành chính,….Nhưng suy cho vấn đề định cho tồn phát triển doanh nghiệp tư nhân người đầu tầu lãnh đạo quản Chính nhận thức tầm quan trọng vấn đề nên doanh nghiệp tư nhân đóng địa bàn tỉnh Tun quang khơng ngừng học hỏi hoàn thiện bồi dưỡng kỹ lãnh đạo quản thực đầy đủ kỹ lãnh đạo quản doanh nghiệp nhằm phát triển doanh nghiệp góp phần xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày giàu đẹp D TÀI LIỆU THAM KHẢO Bốn nguyên tắc lãnh đạo dựa giá tri: “ Bí tạo khác biệt để giới tốt đẹp hơn” Bí lãnh đạo cho doanh nghiệp Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang; “sở thong tin trun thơng” PGS.TS Lưu Văn An: “ Giáo trình kỹ lãnh đạo quản lý” “Luật 60/2005/QH11 doanh nghiệp” Cổng thông tin điện tử tư pháp Web: Cổng thông tin điện tử doanh nghiệp Tuyên Quang 7.Web:Hiệp hội doanh nghiệp Tuyên Quang ... vào lý luận kỹ lãnh đạo quản để tìm hiểu đánh giá nội dung thực kỹ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp tư nhân địa bàn tỉnh Tuyên quang từ đánh giá hiệu đạt đề xuất số giải pháp nâng cao kỹ lãnh đạo quản. .. vấn đề lý luận kỹ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp tư nhân 1.1 Một số khái niệm kỹ lãnh đạo quản lý 1.1.1 Khái niệm kỹ Theo từ điển Tiếng Việt kỹ khả ứng dụng tri thức khoa học vào thực tiễn Kỹ nưng... 100% cá nhân lãnh đạo quản lý có kinh nghiệm, có kỹ nghiệp vụ am hiểu lãnh đạo quản lý khó, chí có nhiều người lãnh đạo khơng có cấp lẫn kinh nghiệm dẫn đến trình lãnh đạo quản lý khơng tốt đưa
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận kỹ năng lãnh đạo quản lý, Tiểu luận kỹ năng lãnh đạo quản lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay