Đồ án: Thiết kế quy trình công nghệ gia công giá đỡ

64 23 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 15:55

đồng ý liên hê để có bản cad. đây là một trong những đồ án mà mình tốn công sức nhất của 5 năm học đại học. lượng chất xám của tớ để đây hết rồi... mình khá là thích nội dung hay các kiến thức ở môn học này, nó khá là bổ ích cho các kĩ sư trong tương laicảm ơn nếu giúp ích cho bạn Nhóm – Lớp DQS 04021 GVHD: KS Lê Văn Cảnh MỤC LỤC NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I: PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CÔNG VÀ CHỌN DẠNG SẢN XUẤT 1.1 PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CƠNG: a Cơng dụng chi tiết: b Điều kiện làm việc: c Các yêu cầu kỹ thuật phù hợp yêu cầu với điều kiện làm việc chi tiết: d Kiểm tra yêu cầu kỹ thuật: 1.2 XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT: .6 a Sản lượng chi tiết cần chế tạo: b Khối lượng chi tiết: c Xác định dạng sản xuất: CHƯƠNG II: CHỌN PHÔI VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI 2.1 Chọn phôi: 10 2.2 Các phương pháp chế tạo phôi: 10 a Đúc khuôn cát – mẫu gỗ: 10 b Đúc khuôn cát – mẫu loại: 10 c Đúc khuôn kim loại: 11 d Đúc ly tâm: 11 e Đúc áp lực: 11 f Đúc khuôn vỏ mỏng: 12 g Đúc liên tục: 12 2.3 Tra lượng dư gia công cơ, dung sai kích thước cho bề mặt phôi: 12 2.4 Hình thành vẽ lồng phôi 14 CHƯƠNG III: CHỌN TIẾN TRÌNH GIA CƠNG CÁC BỀ MẶT PHƠI 15 3.1 Phân tích chọn phương pháp gia công bế mặt: 15 3.2 Phân tích chọn chuẩn cơng nghệ 17 3.3 Chọn trình tự gia công bề mặt phôi 18 CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ NGUYÊN CÔNG 21 Đồ án CNCTM Nhóm – Lớp DQS 04021 GVHD: KS Lê Văn Cảnh 4.1 Cấu trúc nguyên công 21 4.2 Thiết kế nguyên công 22 4.2.1 Nguyên công : Phay thô mặt phẳng 22 4.2.2 Nguyên công : Phay thô mặt phẳng 24 4.2.3 Nguyên công 3: Phay tinh mặt phẳng 26 4.2.4 Nguyên công 4: Phay tinh mặt phẳng 28 4.2.5 Nguyên công 5: Khoan, khoét, doa,vát mép lỗ Ø20 30 4.2.6 4.2.7 Nguyên công : Khoan, khoét, doa,vát mép lỗ Ø25 32 Nguyên công : Khoan, taro lỗ ren M6 34 4.2.8 Nguyên công : Kiểm tra độ vuông góc lỗ mặt đầu 36 CHƯƠNG V: TÍNH TỐN VÀ TRA LƯỢNG DƯ GIA CƠNG 37 5.1 Tính lượng dư gia cơng cho ngun công 38 a Khoan lỗ đặc đạt Ø23 38 b c Khoét lỗ Ø24,8 39 Doa lỗ Ø25 40 5.2 Tra lượng dư gia cơng cho ngun cơng lại 44 6.1 Xác định chế độ cắt cho nguyên công ( khoan, khoét, doa, vát mép lỗ ∅𝟐𝟓) 46 6.1.1 6.1.2 Khoan lỗ 47 Khoét lỗ 50 6.1.3 Doa lỗ 53 6.2 Xác định chế độ cắt cho nguyên cơng lại phương pháp tra bảng 57 6.2.1 Nguyên công 57 6.2.2 Nguyên công 57 6.2.3 6.2.4 Nguyên công 58 Nguyên công 58 6.2.5 Nguyên công 59 6.2.6 Nguyên công 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 Đồ án CNCTM Nhóm – Lớp DQS 04021 GVHD: KS Lê Văn Cảnh NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN THIẾT KẾ QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ GIA CÔNG GIÁ ĐỠ 70±0,1 Ø40 Ø48 A  Ø25+0,021 0.2 A Ø20+0,021 30 -0,2 15 Rz20 60-0,2 M6x1 l? Rz20 1,25 vát 1x45° Rz20 CHƯƠNG I: PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CƠNG VÀ CHỌN DẠNG SẢN XUẤT CHƯƠNG II: CHỌN PHÔI VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI CHƯƠNG III: CHỌN TIẾN TRÌNH GIA CƠNG CÁC BỀ MẶT PHƠI CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ NGUN CƠNG CHƯƠNG V: TÍNH TỐN VÀ TRA LƯỢNG DƯ GIA CƠNG CHƯƠNG VI : TÍNH VÀ TRA CHẾ ĐỘ CẮT Đồ án CNCTM Nhóm – Lớp DQS 04021 GVHD: KS Lê Văn Cảnh LỜI NĨI ĐẦU Trong cơng xây dựng đất nước, ngành khí nói riêng ngành kỹ thuật nói chung - Ngành chế tạo máy ngành then chốt kinh tế quốc dân Trong chương trình đào tạo cơng nghệ chế tạo máy phần bản, nhằm trang bị cho học viên, sinh viên kiến thức thiết kế chế tạo loại máy, trang bị khí phục vụ cho công nghiệp Môn học công nghệ chế tạo máy truyền đặt tiêu chuẩn thiết kế gia công chi tiết Đồ án công nghệ chế tạo máy nhằm hệ thống lại kiến thức học trường để áp dụng vào thực tiễn vào đề tài mà giao Cơng việc thiết kế vận dụng trình học tập, thực tiễn đem tổng hợp lại để áp dụng Để tài nhóm em giao là: “THIẾT KẾ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT GIÁ ĐỠ” Đề tài mẻ chúng em, nên không tránh khỏi bỡ ngỡ, với lý thuyết thực tiễn hạn hẹp nên khơng tránh khỏi sai sót trình thiết kế đồ án, mong bảo thầy khoa để đề tài em hoàn thiện Chúng em xin chân thành cảm ơn bảo đóng góp ý kiến thầy Tp Hồ Chí Minh, ngày…tháng…năm 2017 Đồ án CNCTM Nhóm – Lớp DQS 04021 GVHD: KS Lê Văn Cảnh CHƯƠNG I: PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CÔNG VÀ CHỌN DẠNG SẢN XUẤT 1.1 PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CƠNG: a Cơng dụng chi tiết: Căn vào vẽ chi tiết ta thấy bề mặt làm việc chủ yếu chi tiết lỗ  25  20 mặt đầu a, b, c Hai lỗ  25  20 có chức đỡ trục trục lắp vào Mặt khác, lỗ ren M6 có tác dụng giữ chặt trục trục lắp vào lỗ Khi lắp trục có rãnh then vào lỗ ren có tác dụng làm cho trục di chuyển dọc giá đỡ mà không bị xoay b Điều kiện làm việc: Giá đỡ làm việc điều kiện chịu lực chịu tải trọng lớn trục quay giá gây Các lực lực dọc trục, lực hướng tâm, trọng lực chi tiết đặt c Các yêu cầu kỹ thuật phù hợp yêu cầu với điều kiện làm việc chi tiết:  Yêu cầu vật liệu chất lượng phôi trước gia công cắt gọt: - Vật liệu chế tạo phôi gang xám với yêu cầu thành phần hóa học: C = 3.2 – 3.5%, Ni = 0.5 – 0.7%, Cr = 0.5 – 0.6%, S < 12%, P < 0.12%  Giới hạn bền kéo 15 kG / mm  Giới hạn bền uốn 32 kG / mm  Độ cứng HB 163-229 (Sổ tay thiết kế khí [1] tr.175) Đồ án CNCTM Nhóm – Lớp DQS 04021 GVHD: KS Lê Văn Cảnh - Phôi chế tạo phương pháp đúc, sau đúc phải ủ thường hóa để khử ứng suất tăng khả cắt gọt Phơi khơng có tượng biến cứng, rỗ khí hay rỗ xỉ  Yêu cầu độ xác kích thước vị trí tương quan: Khi thiết kế chi tiết cần ý tới kết cấu sau: - Độ cứng vững - Đường tâm lỗ phải song song với d Kiểm tra yêu cầu kỹ thuật: - Các lỗ chi tiết phải có độ xác cao - Đường tâm lỗ phải vng góc với mặt đầu chi tiết - Các đường tâm lỗ phải song song với 1.2 XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT: Trong ngành chế tạo máy thường có ba dạng sản xuất:  Sản xuất đơn  Sản xuất hàng loạt  Sản xuất hàng khối Việc xác định dạng sản xuất để đưa qui trình cơng nghệ hợp lý, để từ cải thiện tính cơng nghệ chi tiết, chọn phương pháp để tạo phôi phương pháp gia cơng để đạt hiệu cao với chi phí sản xuất thấp a Sản lượng chi tiết cần chế tạo: - Sản lượng chi tiết cần chế tạo năm nhà máy tính theo cơng thức sau:      N  N m 1     chiếc/năm  100  100  - Trong đó: Đồ án CNCTM Nhóm – Lớp DQS 04021 GVHD: KS Lê Văn Cảnh  N0 - Số sản phẩm sản xuất năm 20000  m - Số chi tiết sản phẩm   - Số phần trăm dự trữ cho chi tiết máy nói dành làm phụ tùng, lấy trung bình   10  20%   - Số phần trăm chi tiết phế phẩm trình chế tạo,   35 - Ta chọn: N  20000 (chiếc/năm),   15%;   4% - Khi đó: 15    N  20000.1.      23920 (sp/năm)  100  100  b Khối lượng chi tiết: Khối lượng chi tiết tính theo cơng thức sau: M  .V o Trong đó: -  : Khối lượng riêng chi tiết (Kg/m 3) - V : Thể tích chi tiết (m 3) - Vật liệu gang xám:  gang xam  7200 kg / m3 Thể tích chi tiết V=0,1537.10 -3 m3 - Do khối lượng sản phẩm là:  M   V  7200.0,1537.103  1,107 kg c Xác định dạng sản xuất: Chi tiết có khối lượng 1,107kg sản lượng chế tạo năm 2390 sản phẩm Cho nên dạng sản xuất dạng sản xuất loạt vừa (Bảng 3-2 tài liệu [1] 173) Đồ án CNCTM Nhóm – Lớp DQS 04021 GVHD: KS Lê Văn Cảnh CHƯƠNG II: CHỌN PHÔI VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHƠI Trong gia cơng khí dạng phơi là: phơi đúc, rèn, dập, cán Xác định loại phương pháp chế tạo phôi phải nhằm mục đích bảo đảm hiệu kinh tế – kỹ thuật chung quy trình chế tạo chi tiết, đồng thời tổng phí tổn chế tạo chi tiết kể từ công đoạn chế tạo phôi công đoạn gia công chi tiết phải thấp Khi xác định loại phôi phương pháp chế tạo phôi cho chi tiết ta cần phải quan tâm đến đặc điểm kết cấu yêu cầu chịu tải làm việc chi tiết (hình dạng, kích thước, vật liệu, chức năng, điều kiện làm việc…) Sản lượng hàng năm chi tiết Điều kiện sản xuất thực tế xét mặt kỹ thuật tổ chức sản xuất (khả trang thiết bị, trình độ kỹ thuật chế tạo phơi…) Mặc khác xác định phương án tạo phôi cho chi tiết ta cần quan tâm đến đặc tính loại phôi lượng dư gia công ứng với loại phôi Sau vài nét đặc tính quan trọng loại phơi thường sử dụng:  Phơi đúc: Khả tạo hình độ xác phương pháp đúc phụ thuộc vào cách chế tạo khn,có thể đúc chi tiết có hình dạng từ đơn giản đến phức tạp Phương pháp đúc với cách làm khuôn theo mẫu gỗ dưỡng đơn giản cho độ xác phơi đúc thấp Phương pháp đúc áp lực khuôn kim loại cho độ xác vật đúc cao Phương pháp đúc khn cát, làm khn thủ cơng có phạm vi ứng dụng rộng, khơng bị hạn chế kích thước khối lượng vật đúc, phí tổn chế tạo phơi thấp,tuy nhiên suất không cao Phương pháp đúc Đồ án CNCTM Nhóm – Lớp DQS 04021 GVHD: KS Lê Văn Cảnh áp lực khn kim loại có phạm vi ứng dụng hẹp bị hạn chế kích thước khối lượng vật đúc, phí tổn chế tạo khuôn cao giá thành chế tạo phôi cao,tuy nhiên phương pháp lại có suất cao thích hợp cho sản suất hàng loạt vừa  Phơi rèn: Phơi tự phơi rèn khn xác thường áp dụng ngành chế tạo máy Phôi rèn tự có hệ số dung sai lớn, cho độ bền tính cao, phơi có tính dẻo đàn hồi tốt Ơ phương pháp rèn tự do, thiết bị, dụng cụ chế tạo phôi vạn năng, kết cấu đơn giản,nhưng phương pháp tạo chi tiết có hình dạng đơn giản ,năng suất thấp Rèn khn có độ xác cao hơn,năng suất cao phụ thuộc vào độ xác khn Mặt khác rèn khn phải có khn chun dùng cho loại chi tiết phí tổn tạo khn chế tạo phơi cao Phương pháp khó đạt kích thước với cấp xác 7-8 chi tiết có hình dạng phức tạp  Phơi cán: Có prơfin đơn giản, thơng thường tròn, vng, lục giác, lăng trụ hình khác nhau, dùng để chế tạo trục trơn, trục bậc có đường kính thay đổi, hình ống, ống vạt, tay gạt, trục then, mặt bít Phơi cán định hình phổ biến thường loại thép góc, thép hình I, U, V… dùng nhiều kết cấu lắp Phơi cán định hình cho lĩnh vực riêng, dùng để chế tạo loại toa tàu, máy kéo, máy nâng chuyển… Phôi cán ống dùng chế tạo chi tiết ống, bạc ống, then hoa, tang trống, trụ rỗng… Cơ tính phơi cán thường cao, sai số kích thước phơi cán thường thấp, độ xác phơi cán đạt từ  12 Phôi cán dùng hợp lý trường hợp sau cán không cần phải gia công tiếp theo, điều Đồ án CNCTM Nhóm – Lớp DQS 04021 GVHD: KS Lê Văn Cảnh đặc biệt quan trọng chế tạo chi tiết thép hợp kim khó gia cơng, đắt tiền Ngồi thực tế sản xuất người ta dùng phơi hàn quy mô sản xuất nhỏ đơn 2.1 Chọn phôi: Dựa vào đặc điểm phương pháp tạo phôi trên, ta chọn phương pháp đúc vì: - Giá thành chế tạo vật đúc rẻ - Thiết bị đầu tư phương pháp tương đối đơn giản,cho nên đầu tư thấp - Phù hợp với sản xuất hàng loạt vừa - Độ nhám bề mặt, độ xác sau đúc chấp nhận để tiếp tục gia cơng 2.2 Các phương pháp chế tạo phơi: Trong đúc phơi có phương pháp sau: a Đúc khuôn cát – mẫu gỗ: - Chất lượng bề mặt vật đúc không cao, gía thành thấp, trang thiết bị đơn giản, thích hợp cho dạng sản xuất đơn loạt nhỏ - Loại phơi có cấp xác IT16  IT17 - Độ nhám bề mặt: RZ  160m  Phương pháp cho suất trung bình, chất lượng bề mặt khơng cao,gây khó khăn bước gia công b Đúc khuôn cát – mẫu loại: Nếu công việc làm khuôn thực máy có cấp xác cao, giá thành cao so với đúc khuôn cát – mẫu gỗ,vì giá tạo khn cao 10 Đồ án CNCTM Nhóm – Lớp DQS 04021 GVHD: KS Lê Văn Cảnh  CM, CP hệ số q, y số mũ Tra [2] – Bảng 5-32 (trang 25) tra được:  CM  0,021, q  2, y  0,8  CP  42,7, q  1, y  0,8  kp – hệ số tính đến yếu tố gia cơng thực tế kp = kMP n Tra [2]–Bảng 5-32 (trang 25) tra được: kMP Vậy   HB    với n = 0,6  190  kMP = M x  0,021.232.1,820,8.1  17,94 kG m Po  42,7.231.1,820,8.1  1585,67 kG Ta thấy so với máy Po = 2350 kG, Mx = 80 kGm máy, với bước tiến chọn máy làm việc an tồn - Cơng suất cắt gọt Tra [11] – (trang 78) N e  M x n 17,94.235   4,32 kW 975 975 So với công suất máy N = 7,5, bảo đảm an toàn làm việc - Thời gian gia công (thời gian máy): Tcb  6.1.2 - Lct 69   161,33.103 phút = 9,68 giây nm S 235.1,82 Khoét lỗ Xác định chiều xâu cắt t: Theo [2] (trang 20) t = 0,5.(D-d) = 0,5.(24,8-23) = 0,9 mm Theo [10] (trang 112) chiều dài hành trình công tác Lct Lct = Lc+ L1+ L2 50 Đồ án CNCTM Nhóm – Lớp DQS 04021 GVHD: KS Lê Văn Cảnh Trong đó:  Lc – Chiều dài cắt dụng cụ Lc = 30 mm  L1 – Chiều dài tiến gần chạy dao Theo [10] (trang 138) L1   Dd cot g  (0,5  2)  1,54mm L2 – Phần chiều dài hành trình dụng cụ phụ thuộc vào đặc điểm sơ đồ gá đặt kết cấu chi tiết Theo [10] (trang 138) L2 = mm  Lct = 60 + 1,54 + = 63,54 mm Xác định lượng chạy dao S: - Tra [11] – (trang 77) S  Cs D 0,6 Trong đó: Cs – hệ số Tra [11] – Bảng 1.3 - (trang 83) tra Cs = 0,113  S  0,113.24,80,6  0,78 mm / vg - Xác định tốc độ cắt V số vòng quay trục n Tra [2] – (trang20) ta xác định: Cv D q V  m x y kv T t S Trong đó: - Cv - hệ số - m, x, y – số mũ Tra [2] – Bảng 5-29 (trang 23) Cv = 18,8; q = 0,2; x = 0,1; y = 0,4; m = 0,125 51 Đồ án CNCTM Nhóm – Lớp DQS 04021 GVHD: KS Lê Văn Cảnh T – chu kỳ bền - Tra [2] – Bảng 5-30 (trang 24) tra T = 40 phút kv – hệ số điều chỉnh chung cho tốc độ cắt tính đến điều kiên cắt - thực tế: kv  kMV kuv klv Trong đó:  kMV – hệ số phụ thuộc vào vật liệu gia công nv Tra [2] – Bảng 5-1 (trang 6) tra kMV  190    1  HB   kuv – hệ số phụ thuộc dụng cụ cắt Tra [2] – Bảng 5-6 (trang 8) tra kuv =  klv – hệ số phụ thuộc vào chiều sâu khoan Tra [2] – Bảng 5-31 (trang 24) tra klv = kv  kMV kuv klv   Cv D q 18,8.24,80,2 Suy ra: V  m x y kv  0,125 m/phút  25,15 m 0,1 0,4 ph T t S 40 0,9 0,78  Xác định số vòng quay tính tốn trục ntt  1000.V  322,8 vg ph  D Số vòng quay trục (chọn theo lý lịch máy 2H150): Chọn nm = 322 vg/ph Vận tốc cắt thật :Vm  -  D.nm 1000  25,09 m / ph Moment xoắn Mx, kGm lực chiều trục Po, kG Tra [11] – (trang 78) ta 52 Đồ án CNCTM Nhóm – Lớp DQS 04021 M GVHD: KS Lê Văn Cảnh CP t xp S yp K p D.Z 2.1000 kGm Trong đó:  CP hệ số xp, yp số mũ Tra [11] – Bảng 11-1 (trang 19) tra được:  CP  114, xp  0,9, yp  0,75 Tra [11] – Bảng 12-1, Bảng 13-1 (trang 21) tra được: n* K mp p  HB   190       190   190  0,55 1 Tra [11] – Bảng 15-1 (trang 22) tra được: Ko  0,98, K  K P  Kmp Ko K  1.0,98.1  0,98 Ta có:  M  CP t xp S yp K p D.Z 2.1000 114.0,90,9.0,780,75.0,98.24,8.1   1,05 kW 2.1000 Ta thấy so với máy Mx = 80 kGm máy, với bước tiến chọn máy làm việc an toàn - Công suất cắt gọt Tra [11] – (trang 78) Ne  M x n 1,05.322   0,35 kW 975 975 So với công suất máy N = 7,5 kW bảo đảm an toàn làm việc - Thời gian gia công (thời gian máy): Tcb  6.1.3 - Lct 63,54   253.10 3 phút = 15,2 giây nm S 322.0,78 Doa lỗ Xác định chiều xâu cắt t: 53 Đồ án CNCTM Nhóm – Lớp DQS 04021 GVHD: KS Lê Văn Cảnh Theo [2] (trang 20) t = 0,5.(D-d) = 0,5.(25-24,8) = 0,1 mm Theo [10] (trang 112) chiều dài hành trình cơng tác Lct Lct = Lc+ L1+ L2 Trong đó:  Lc – Chiều dài cắt dụng cụ  Lc = 60 mm  L1 – Chiều dài tiến gần chạy dao Theo [10] (trang 138) L1   Dd cot g  (0,5  2)  1,06mm L2 – Phần chiều dài hành trình dụng cụ phụ thuộc vào đặc điểm sơ đồ gá đặt kết cấu chi tiết Theo [10] (trang 138) L2 = mm  Lct = 30 + 1,54 + = 63,06 mm - Xác định lượng chạy dao S: Tra [11] – (trang 77) S  Cs D 0,7 Trong đó: Cs – hệ số Tra [11] – Bảng 2.3 - (trang 84) tra Cs = 0,2  S  0,2.250,7  1,9 mm / vg - Xác định tốc độ cắt V số vòng quay trục n Tra [2] – (trang20) ta xác định: Trong đó:  Cv - hệ số  m, x, y – số mũ Tra [2] – Bảng 5-29 (trang 23) 54 Đồ án CNCTM Nhóm – Lớp DQS 04021 GVHD: KS Lê Văn Cảnh Cv = 15,6; q = 0,2; x = 0,1; y = 0,5; m = 0,3  T – chu kỳ bền Tra [2] – Bảng 5-30 (trang 24) tra T = 120 phút  kv – hệ số điều chỉnh chung cho tốc độ cắt tính đến điều kiên cắt thực tế: kv  kMV kuv klv Trong đó:  kMV – hệ số phụ thuộc vào vật liệu gia công nv Tra [2] – Bảng 5-1 (trang 6) tra kMV   190    1  HB  kuv – hệ số phụ thuộc dụng cụ cắt Tra [2] – Bảng 5-6 (trang 8) tra kuv =  klv – hệ số phụ thuộc vào chiều sâu khoan Tra [2] – Bảng 5-31 (trang 24) tra klv = kv  kMV kuv klv  Cv D q 15,6.250,2 Suy ra: V  m x y kv   6,45 m ph T t S 1200,3.0,10,1.1,90,5  Xác định số vòng quay tính tốn trục ntt  - 1000.V  82,12 vg ph  D Số vòng quay trục (chọn theo lý lịch máy 2H150): Chọn nm = 82 vg/ph  D.nm - Vận tốc cắt thật :Vm  - Moment xoắn Mx, kGm lực chiều trục Po, kG 1000  6, 44 m / ph 55 Đồ án CNCTM Nhóm – Lớp DQS 04021 GVHD: KS Lê Văn Cảnh Tra [11] – (trang 78) ta M CP t xp S yp K p D.Z kGm 2.1000 Trong đó:  CP hệ số xp, yp số mũ Tra [11] – Bảng 11-1 (trang 19) tra được:  CP  114, xp  0,9, yp  0,75 Tra [11] – Bảng 12-1, Bảng 13-1 (trang 21) tra được: n* K mp p  HB   190       190   190  0,55 1 Tra [11] – Bảng 15-1 (trang 22) tra được: Ko  0,98, K  Ta có: K P  Kmp Ko K  1.0,98.1  0,98  M CP t xp S yp K p D.Z 2.1000  114.0,10,9.1,90,75.0,98.25.1  0,28 kW 2.1000 Ta thấy so với máy Mx = 80 kGm máy, với bước tiến chọn máy làm việc an tồn - Cơng suất cắt gọt Tra [11] – (trang 78) N e  M x n 0,28.82   0,0235 kW 975 975 So với công suất máy N = 7,5, bảo đảm an tồn làm việc - Thời gian gia cơng (thời gian máy): Tcb  Lct 63,06   0,4 phút = 24 giây nm S 82.1,9 Qua số liệu ta thấy chọn máy 2H150 hợp lý 56 Đồ án CNCTM Nhóm – Lớp DQS 04021 GVHD: KS Lê Văn Cảnh 6.2 Xác định chế độ cắt cho ngun cơng lại phương pháp tra bảng 6.2.1 Nguyên công  Phay thô mặt Dao phay mặt đầu hợp kim cứng BK8: D = 100, B = 39, d = 32, z= 10 - Chiều sâu cắt t = lượng dư gia công = mm - Lượng chạy dao tra [2] – Bảng 5-125 (trang 113) S z   0,18  0,24  mm/răng Chọn Sz = 0,2 mm/răng - Tuổi bền dao phay tra [2] – Bảng 5.40 (trang 34) T =180 phút - Vận tốc cắt tra [2] – Bảng 5.127 (trang 115) V = 158 m/ph - Công suất cắt N tra [2] – Bảng 5.130 (trang 118) N = 2,7 kW - Tra [3] – Bảng 9-38 ta chọn máy 6H81 với công suất 4,5 kW 6.2.2 Nguyên công  Phay thô mặt đầu phía  48  40 Dao phay mặt đầu hợp kim cứng BK8: D = 100, B = 39, d = 32, z = 10 - Chiều sâu cắt t = lượng dư gia công = mm - Lượng chạy dao tra [2] – Bảng 5-125 (trang 113) S z   0,18  0,24  mm/răng Chọn Sz = 0,2 mm/răng 57 Đồ án CNCTM Nhóm – Lớp DQS 04021 - GVHD: KS Lê Văn Cảnh Tuổi bền dao phay tra [2] – Bảng 5.40 (trang 34) T =180 phút - Vận tốc cắt tra [2] – Bảng 5.127 (trang 115) V = 158 m/ph - Công suất cắt N tra [2] – Bảng 5.130 (trang 118) N = 1,9 kW - Tra [3] – Bảng 9-38 ta chọn máy 6H81 với công suất 4,5 kW 6.2.3 Nguyên công  Phay tinh mặt đầu Dao phay mặt đầu hợp kim cứng BK8: D = 100, B = 39, d = 32, z = 10 - Chiều sâu cắt t = lượng dư gia công = mm - Lượng chạy dao tra [2] – Bảng 5-125 (trang 113) S z   0,18  0,24  mm/răng Chọn Sz = 0,2 mm/răng - Tuổi bền dao phay tra [2] – Bảng 5.40 (trang 34) T =180 phút - Vận tốc cắt tra [2] – Bảng 5.127 (trang 115) V = 180 m/ph - Công suất cắt N tra [2] – Bảng 5.130 (trang 118) N = 1,1 kW - Tra [3] – Bảng 9-38 ta chọn máy 6H81 với công suất 4,5 kW 6.2.4 Nguyên công  Phay tinh mặt đầu phía  48  40 58 Đồ án CNCTM Nhóm – Lớp DQS 04021 GVHD: KS Lê Văn Cảnh Dao phay mặt đầu hợp kim cứng BK8: D = 100, B = 39, d = 32, z = 10 - Chiều sâu cắt t = lượng dư gia công = mm - Lượng chạy dao tra [2] – Bảng 5-125 (trang 113) S z   0,18  0,24  mm/răng Chọn Sz = 0,2 mm/răng - Tuổi bền dao phay tra [2] – Bảng 5.40 (trang 34) T =180 phút - Vận tốc cắt tra [2] – Bảng 5.127 (trang 115) V = 180 m/ph - Công suất cắt N tra [2] – Bảng 5.130 (trang 118) N = 1,1 kW - Tra [3] – Bảng 9-38 ta chọn máy 6H81 với công suất 4,5 kW 6.2.5 Nguyên công Khoan, khoét, doa, váp mép lỗ  20  Khoan lỗ 18 Sữ dụng mũi khoan ruột gà thép gió Đi trụ: d=15,5; L=115, l= 58 - Lượng dư mm - Lượng chạy dao tra [2] – Bảng 5-89 (trang 86) Chọn S = 0,53 mm - Tốc độ cắt tra [2] – Bảng 5-90 (trang 86) V = 28 m/vg - Chu kỳ bền tra [2] – Bảng 5-90 (trang 86) 59 Đồ án CNCTM Nhóm – Lớp DQS 04021 GVHD: KS Lê Văn Cảnh T =60 phút - Công suất cắt N tra [2] – Bảng 5-92 (trang 87) N = 1,1 kW - Ta chọn máy 2H150 với công suất 7,5kW  Khoét Sử dụng mũi khoét lắp mảnh hợp kim cứng Chuôi côn d=19,8; L=180; l=85 o Lượng dư 0,2 mm o Lượng chạy dao tra [2] – Bảng 5-107 (trang 98) Chọn Sz = 0,58 mm o Tốc độ cắt tra [2] – Bảng 5-109 (trang 101) V = 138 m/vg o Chu kỳ bền tra [2] – Bảng 5-109 (trang 101) T =40 phút o Công suất cắt N tra [2] – Bảng 5-111 (trang 103) N = 2,5 kW o Ta chọn máy 2H150 với công suất 7,5kW  Doa Sử dụng mũi doa điều chỉnh được, gắn mãnh hợp kim cứng BK8 Chuôi côn D=20, L=181, l=114 - Lượng dư 0,1 mm - Lượng chạy dao tra [2] – Bảng 5-115 (trang 107) Chọn S = 0,18 mm - Tốc độ cắt tra [2] – Bảng 5-115 (trang 107) 60 Đồ án CNCTM Nhóm – Lớp DQS 04021 GVHD: KS Lê Văn Cảnh V = m/vg - Chu kỳ bền tra [2] – Bảng 5-90 (trang 86) T =60 phút 6.2.6 Nguyên công Khoan, taro lỗ ren M6  Khoan lỗ M6 Sử dụng mũi khoan ruột gà thép gió Đi trụ: d=5, L=62, l=26 - Lượng dư mm - Lượng chạy dao tra [2] – Bảng 5-89 (trang 86) Chọn S = 0,2 mm - Tốc độ cắt tra [2] – Bảng 5-90 (trang 86) V = 40 m/vg - Chu kỳ bền tra [2] – Bảng 5-90 (trang 86) T =20 phút - Công suất cắt N tra [2] – Bảng 5-92 (trang 87) N = 1,3 kW  Taro lỗ M6 Sử dụng mũi taro bẳng thép gió L=66 ; l=19 ; ll=4,5 ; dl=4,5 - Lượng dư mm - Lượng chạy dao tra [2] – Bảng 5-89 (trang 86) Chọn S = 0,2 mm - Tốc độ cắt tra [2] – Bảng 5-90 (trang 86) 61 Đồ án CNCTM Nhóm – Lớp DQS 04021 GVHD: KS Lê Văn Cảnh V = 40 m/vg - Chu kỳ bền tra [2] – Bảng 5-90 (trang 86) T =20 phút - Công suất cắt N tra [2] – Bảng 5-92 (trang 87) N = 1,3 kW 62 Đồ án CNCTM Nhóm – Lớp DQS 04021 GVHD: KS Lê Văn Cảnh Bảng 6.1 Tổng hợp chế độ cắt bề mặt chi tiết Chiều Nguyên Sâu công cắt, Bề mặt Lượng Tốc độ chạy cắt, dao mm Phay thô 0,2 mm/răng 158 Phay tinh 0,2 mm/răng 180 Phay thô 0,2 mm/răng Phay tinh 0,2 mm/răng 180 Khoan 11,5 1,82 17,18 Khoét 0,9 0,78 25,15 Doa 0,1 1,9 6,45 Khoan 0,53 28 Khoét 0,2 0,58 138 Doa 0,1 0,18 Khoan 0,2 40 Taro 0,2 40 Mặt m/vg ∅48 158 ∅40 Lỗ ∅25 Lỗ ∅20 Lỗ ren M6 63 Đồ án CNCTM Nhóm – Lớp DQS 04021 GVHD: KS Lê Văn Cảnh TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Sổ tay Công Nghệ Chê Tạo Máy – Tập – GS.TS Nguyễn Đắc Lộc [2] Sổ tay Công Nghệ Chê Tạo Máy – Tập – GS.TS Nguyễn Đắc Lộc [3] Sổ tay Công Nghệ Chê Tạo Máy – Tập – GS.TS Nguyễn Đắc Lộc [4] Hướng dẫn Thiết kế đồ án Công Nghệ Chê Tạo Máy – GS.TS – Trần Văn Địch [5] Sổ tay Thiết kế Cơ Khí – Tập – PGS.TS Hà Văn Vui [6] Thiết kế đồ án Công Nghệ Chê Tạo Máy – GS.TS – Trần Văn Địch [7] Hướng dẫn Thiết kế đồ án Công Nghệ Chê Tạo Máy – Khoa KTCS – TRường SQKT Quân [8] Atlas đồ gá– GS.TS – Trần Văn Địch [9] Giáo trình CNCTM – Lưu Đức Bình – BK ĐN [10] Hướng dẫn Thiết kế đồ án Công Nghệ Chê Tạo Máy – GS.TS – Nguyễn Đắc Lộc [11] Chế độ cắt gia công khí – Nguyễn Ngọc Đào, Trần Thế San, Hồ Viết Bình 64 Đồ án CNCTM ... PHAY BÀO Nửa MÀI PHẲNG tinh Tinh Mỏng  Để tăng suất gia công, phù hợp với loại bề mặt, đạt độ nhám theo yêu cầu Nên ta chọn phương pháp gia công: Phay thô + phay tinh + mài tinh - Bề mặt 3,8: lỗ... KS Lê Văn Cảnh Nguyên công 4: Phay tinh mặt phẳng a Sơ đồ gá đặt Hình 4.4 Sơ đồ gá đặt phay tinh mặt phẳng b Các bước công nghệ Phay tinh mặt phẳng Phay tinh mặt phẳng c.Chọn máy Chọn máy 6H12... 4.2.3 GVHD: KS Lê Văn Cảnh Nguyên công 3: Phay tinh mặt phẳng a Sơ đồ gá đặt Hình 4.3 Sơ đồ gá đặt phay tinh mặt phẳng b Các bước công nghệ Phay tinh mặt phẳng c Chọn máy Chọn máy 6H12 có thơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án: Thiết kế quy trình công nghệ gia công giá đỡ, Đồ án: Thiết kế quy trình công nghệ gia công giá đỡ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay