Nâng cao năng lực quản tri cho cán bộ lãnh đạo

75 8 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 15:53

Để phát huy những lợi thế, nguồn lực sẵn có của địa phương trong tình hình mới thì việc đào tạo, phát triển, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý nhằm chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra là giải pháp được ưu tiên hàng đầu NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CẤP TRUNG Giảng viên : Nguyễn Tuấn Anh Free Powerpoint Templates Nội dung • Phần I: Tổng quan khái niệm • Phần II: Quản trị theo hướng hiệu • Phần III: Phát triển kỹ lãnh đạo hiệu Free Powerpoint Templates Phần I: Tổng quan khái niệm Free Powerpoint Templates Năng lực gì? Tài Kiến thức Kỹ Free Powerpoint Templates Quản trị gì? • • • • Xác định mục tiêu lập kế hoạch Có nguồn lực gì? Tổ chức thực Giám sát phản hồi Free Powerpoint Templates Lãnh đạo cấp trung ai? • Họ lãnh đạo 360 độ • Họ giữa: – Họ có cấp – Họ có cấp – Họ có người đồng cấp Free Powerpoint Templates Thách thức lãnh đạo cấp trung • • • • • • Căng thẳng Chán nản Nhiều mũ Cái tơi Sự hài lòng Tầm nhìn ảnh hưởng Free Powerpoint Templates Họ cần biết trước tiên Sản phẩm Luật Hệ thống Truyền thơng Dòng tiền Sứ mệnh Free Powerpoint Templates Sự khác quản lý & lãnh đạo Free Powerpoint Templates Sự khác quản lý & lãnh đạo Free Powerpoint Templates 10 Hoàn thiện lãnh đạo đồng cấp trước cạnh tranh với họ Cạnh tranh Hoàn thiện Tư khan Tư phong phú Tôi trước Tổ chức trước Làm tiêu tan tin cậy Phát triển tin cậy Kẻ thắng – người thua Hai bên thắng Suy nghĩ riêng biệt Chia sẻ suy nghĩ Free Powerpoint Templates 61 Hãy người bạn Free Powerpoint Templates 62 Tránh đấu đá trị Free Powerpoint Templates 63 Mở rộng vòng tròn quan hệ Vùng thoải mái Free Powerpoint Templates 64 Sẵn sàng công nhận ý tưởng xuất sắc • • • • • • Lắng nghe ý tưởng Khơng lòng với ý tưởng Tìm ý tưởng nơi bất thường Khơng để tình cảm làm lu mờ mục đích Bảo vệ người sáng tạo ý tưởng họ Không tự bị bác bỏ ý tưởng Free Powerpoint Templates 65 Đừng hồn hảo • • • • • Thừa nhận khuyết điểm Xin lời khuyên Đừng lo lắng điều người khác nghĩ Sẵn sàng học hỏi Bỏ qua lòng tự tơn Free Powerpoint Templates 66 Lãnh đạo cấp Free Powerpoint Templates 67 Bước chậm rãi qua khu vực làm việc nhân viên Free Powerpoint Templates 68 Coi người điểm 10 Free Powerpoint Templates 69 Phát triển nhân viên với tư cách người Free Powerpoint Templates 70 Sử dụng nhân viên sở trường họ • Khám phá sở trường nhân viên • Phân cơng cơng việc phù hợp • Xác định kỹ họ cần đào tạo Free Powerpoint Templates 71 Muốn người khác làm gì, trước hết làm gương • • • • Hãy người cầm lái Tính cách lực Xây dựng niềm tin Tìm phương án thứ ba Free Powerpoint Templates 72 Truyền tải tầm nhìn • • • • • Rõ ràng Liên hệ khứ,hiện tương lai Mục đích mục tiêu Thử thách Đam mê Free Powerpoint Templates 73 Tưởng thưởng thành tích Free Powerpoint Templates 74 Free Powerpoint Templates 75 ... Templates Sự khác quản lý & lãnh đạo Free Powerpoint Templates Sự khác quản lý & lãnh đạo Free Powerpoint Templates 10 cấp độ lãnh đạo Free Powerpoint Templates 11 Phần II: Quản trị theo hướng... Powerpoint Templates Quản trị gì? • • • • Xác định mục tiêu lập kế hoạch Có nguồn lực gì? Tổ chức thực Giám sát phản hồi Free Powerpoint Templates Lãnh đạo cấp trung ai? • Họ lãnh đạo 360 độ • Họ... khái niệm • Phần II: Quản trị theo hướng hiệu • Phần III: Phát tri n kỹ lãnh đạo hiệu Free Powerpoint Templates Phần I: Tổng quan khái niệm Free Powerpoint Templates Năng lực gì? Tài Kiến thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực quản tri cho cán bộ lãnh đạo, Nâng cao năng lực quản tri cho cán bộ lãnh đạo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay