Giáo án mĩ thuật lớp 2 tiểu học

72 7 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 15:49

Giáo án mĩ thuật lớp 2 tiểu học Giáo án mĩ thuật lớp 2 tiểu học Giáo án mĩ thuật lớp 2 tiểu học Giáo án mĩ thuật lớp 2 tiểu học Giáo án mĩ thuật lớp 2 tiểu học Giáo án mĩ thuật lớp 2 tiểu học Giáo án mĩ thuật lớp 2 tiểu học Giáo án mĩ thuật lớp 2 tiểu học Giáo án mĩ thuật lớp 2 tiểu học Giáo án mĩ thuật lớp 2 tiểu học TUẦN Ngày soạn:2/9/2018 Ngày giảng:6/9/2018(Tiết 1,2:2C,Tiết 5,6:2B,) Ngày giảng:7/92018(Tiết 1,2:2D) Ngày giảng:8/92018(Tiết 6,7:2A) thuật Chủ đề 1: Tìm hiểu tranh theo chủ đề Mùa hè em (Tiết 1) Xem tranh A/ Mục tiêu: Nêu nội dung chủ đề, hình ảnh, màu sắc tranh cảm nhận tranh Kể hoạt động em mùa hè Chọn hoạt động yêu thích, tạo dáng người phù hợp với hoạt động Giới thiệu, nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm nhóm mình, nhóm bạn B/ Chuẩn bị: - Giáo viên: Tranh vẽ hoạt động em thiếu nhi mùa hè - Học sinh: Giấy vẽ, bìa cứng, màu vẽ, keo dán…… C/ Cỏc hot ng dy hc: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I.T chc -Hỏt II Kiểm tra đồ dùng -Lấy đồ dùng III.Bài Hoạt động Tìm hiểu: * Cho học sinh thảo luận nhóm đơi để tìm hiểu Học sinh thảo luận nhóm đôi nội dung chủ đề mùa hè - Vào mùa hè em thường tham gia hoạt - Đi du lịch, thả diều, đá bóng, tham động gì? gia trại hè… - Các em tham gia hoạt động ai? - Gia đình, bạn học sinh… * Cho học sinh quan sát hình 1.1 để tìm hiểu Học sinh quan sát tranh nội dung tranh Bức tranh a - Hình ảnh bật tranh a gì? - Các bạn hs vui chơi, thả diều - Còn hình ảnh tranh? - Cây cối, mây trời, núi, chim… - Các màu sắc tranh nào? - Màu sắc tươi sáng, rực rỡ, phù hợp - Các bạn nhảy sạp Bức tranh b - Nhảy, giơ tay… - Bức tranh b vẽ bạn làm gì? - Màu vàng, xanh dương, đen… - Các bạn thể động tác gì? - Màu đen,vàng Màu xanh dương - Màu sắc có nhiều tranh? nhạt… - Diễn tả vui tươi, hoà đồng - Màu đậm, màu nhạt? bạn - Đều vẽ hoạt động vui chơi, sử - Màu sắc tranh diễn tả điều gì? dụng màu sắc rực rỡ, thể đoàn kết hoà đồng - Bức tranh a b có điểm giống nhau? bạn - HS trả lời theo tư - Em thích tranh nào? Vì sao? Bức tranh mang lại cho em cảm xúc gì? HS suy nghĩ trả lời Hoạt động Cách thực hiện: - HS trả lời hoạt động mà em *Cho học sinh suy nghĩ tìm ý tưởng hoạt u thích động em mùa hè - HS tư trả lời - Em vẽ hoạt động vui chơi mùa HS quan sát hè? - Động tác nhân vật nào? * Cho hs quan sát số dáng người H 1.2 - HS ý Các bước vẽ dáng người: B1: Vẽ phác phận (đầu, mình, chân, tay) thể dáng hoạt động (đi, đứng, chạy, nhảy, ngồi…) B2: Vẽ chi tiết (mắt, mũi, miệng, quần, áo… B3: Vẽ màu IV.Củng cố-Dặn dò : Chuẩn bị sau TUẦN Ngày soạn:8/9/2018 Ngày giảng:11/9/2018(Tiết 1,2:2C,Tiết 5,6:2B,) Ngày giảng:12/9/2018(Tiết 1,2:2D) Ngày giảng:13/9/2018(Tiết 6,7:2A) thuật Chủ đề 1: Tìm hiểu tranh theo chủ đề Mùa hè ca em (Tit 2) V dỏng ngi Hoạt động giáo viên I.Tổ chức Hoạt động hs II.Kiểm tra đồ dùng III.Bài a Giới thiệu b Bài giảng Hoạt động Thực hành: 3.1 Giáo viên cho học sinh hoạt động cá nhân Học sinh hoạt động cá nhân - Vẽ dáng người hoạt động - Học sinh thực hành - Vẽ màu để thể trang phục nhân vật - Cắt rời dáng người khỏi tờ giấy để tạo kho hình ảnh * GV nhắc nhở hs khơng vẽ hình q lớn - Học sinh lắng nghe thực không nhỏ 3.2 Giáo viên cho học sinh hoạt động nhóm Học sinh ngồi theo nhóm để thực để thực tranh tập thể chủ đề hoạt động mùa hè Cách 1: Tạo tranh tập thể: - Cho học sinh lựa chọn dáng người - Học sinh thực theo nhóm cắt rời để xếp dán vào tờ giấy A3 thành bố cục tranh chủ đề hoạt động mùa hè (vẽ thêm chi tiết phụ để làm rõ hoạt động hơn) - Vẽ xé dán hình ảnh phụ - Học sinh thực tranh thêm sinh động Cách 2: tạo không gian ba chiều cho tranh tập thể - GV hướng dẫn học sinh dùng bìa Học sinh thực theo nhóm theo hướng dẫn giáo viên que dán để dán vào nhân vật cắt rời để nhân vật đứng - Tạo khung cảnh phía sau nhân vật cách xé dán vẽ vào giấy A3 - Sắp xếp nhân vật vào tranh cho phù hợp ( có trước có sau, có có ph) IV.Cng c- Dặn dò: - Su tầm tranh tËp nhËn xÐt vỊ néi dung, c¸ch vÏ tranh TUẦN Ngày soạn:15/9/2018 Ngày giảng:18/9/2018(Tiết 1,2:2C,Tiết 5,6:2B,) Ngày giảng:19/9/2018(Tiết 1,2:2D) Ngày giảng:20/9/2018(Tiết 6,7:2A) thuật Chủ đề 1: Tìm hiểu tranh theo chủ đề Mùa hè em (Tiết 3) Tạo bối cảnh không gian - Giới thiệu sản phm Hoạt động giáo viên Hoạt động hs I.Tổ chức II.Kiểm tra đồ dùng III.Bài a Giới thiệu b Bài giảng Hot ng Trng by, gii thiệu sản phẩm - Cho học sinh trưng bày sản phm lờn bng + HS quan sát tranh trả bàn lêi: - Yêu cầu học sinh giới thiệu sản phẩm - Học sinh trưng bày Hoạt động Đánh giá - Học sinh giới thiệu sản phẩm - Cho học sinh đánh giá nhận xét sản phẩm bạn khác - Giáo viên đánh giá chung sản phẩm - Học sinh đánh giá nhận xét * Vận dụng sáng tạo Em viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận - Học sinh lắng nghe tranh theo chủ đề mùa hè nhóm em nhóm bạn mà em thích - Học sinh thực theo hướng dẫn * Liên hệ thực tiễn: Các em ý vào mùa hè giáo viên trời nắng nóng nên không được, vui chơi gần ao hồ, sông suối, tự ý tắm - Học sinh lắng nghe dặn dò sơng, suối, ao hồ Nếu phải có người lớn theo hướng dẫn IV.Củng cố-Dặn dò : Chuẩn bị sau: Chuẩn bị tranh ảnh vật sống nước cho sau “ Những vt sng di nc + Hình dáng - Đặc điểm Màu sắc TUN Ngy son:21/9/2018 Ngy ging:25/9/2018(Tit 1,2:2C,Tiết 5,6:2B,) Ngày giảng:26/9/2018(Tiết 1,2:2D) Ngày giảng:27/9/2018(Tiết 6,7:2A) thuật Chủ đề 2: Những vật sống nước (Tiết 1) Vẽ vật A/ Mục tiêu: Nhận nêu đặc điểm hình dáng, màu sắc số vật quen thuộc sống nước Biết sử dụng nét học để vẽ trang trí số vật nước theo ý thích Giới thiệu, nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm nhóm mình, nhóm bạn B/ Chuẩn bị: * Giáo viên: Chuẩn bị số tranh ảnh vật sống nước * Học sinh: Tranh ảnh chuẩn bị, giấy vẽ, màu vẽ, đất nn C/ Cỏc hot ng dy hc: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I.T chc -Hỏt II Kiểm tra đồ dùng -Lấy đồ dùng III.Bài Hoạt động Tìm hiểu: * Cho hs quan sát hình 2.1 thảo luận nhóm Học sinh quan sát thảo luận nhóm để tìm hiểu đặc điểm phận để tìm hiểu vật sống nước -Chúng có hình dáng nào? -Dài, tròn, tam giác,hình trứng, thẳng -Chúng có phận nào? -Đầu, mình, chân, đi, mắt, miệng, vây, vẩy, càng… -Màu sắc chúng nào? -Nhiều màu khác -Có đường nét hình chúng? -Có nhiều nét cong kết hợp với nét thẳng, nét nghiêng * Yêu cầu hs quan sát hình vẽ vật nước hình 2.2 -Nêu đường nét trang trí -Nét cong, nét nghiêng, nét thẳng… vật nước? +Đậm: màu xanh, màu đỏ, màu cam -Nêu màu đậm, màu nhạt +Nhạt: màu hồng, vàng, xanh lá, vật đó? xanh nước biển… -Nhiều loại nét khác - Các vật trang trí đường nét nào? Hoạt động Cách thực hiện: * Quan sát hình 2.3 tham khảo cách B1: Vẽ hình dáng chung vật cần vẽ vẽ B2: Vẽ rõ đặc điểm vật ( mắt, miệng, vây, đuôi….) B3: V mu theo ý thớch IV Cng c-Dặn dò: -Nêu lài ni dung baỡ - Q/sát h/dáng, màu sắc số vật- Su tầm tranh, ảnh vËt sống nước TUẦN Ngày soạn:28/9/2018 Ngày giảng:2/10/2018(Tiết 1,2:2C,Tiết 5,6:2B,) Ngày giảng:3/10/2018(Tiết 1,2:2D) Ngày giảng:4/10/2018(Tiết 6,7:2A) thuật Chủ đề 2: Những vật sống nước (Tiết 2) Tạo bối cảnh không gian – Giới thiệu sn phm Hoạt động giáo viên I.Tổ chức II.Kiểm tra đồ dùng III.Bài a Giới thiệu b Bài giảng Hot ng Thc hnh Hoạt động học sinh Yêu cầu học sinh làm việc cá nhân vẽ - Học sinh vẽ trang trí vật trang trí vật sống nước mà nước mà thích vào giấy thích * Nhắc nhở hs: + Vẽ hình vật khơng q to, khơng - Học sinh lắng nghe thực nhỏ so với khổ giấy + Vẽ nét trang trí màu sắc có đậm nhạt * Giáo viên cho học sinh làm việc theo nhóm Hs làm việc theo nhóm chia bạn - Yêu cầu học sinh cắt vật rời khỏi - Học sinh dùng kéo cắt vật theo giấy hình vẽ - Sắp xếp vật vào tờ giấy khổ - Học sinh thực bạn lớn để tạo thành tranh ( vẽ thêm nhóm hình ảnh phụ lên giấy tranh sinh động) - Học sinh trưng bày chia sẻ sản Hoạt động Trưng bày, giới thiệu sản phẩm nhóm phẩm - Hướng dẫn HS trưng bày, yêu cầu HS giới - Học sinh tự đánh giá thiệu sản phẩm nhóm Hoạt động Đánh giá - Học sinh quan sát sáng tạo sản - Đánh giá sản phẩm học sinh phẩm * Vận dụng sáng tạo - Cho học sinh quan sát hình minh hoạ để sáng tạo sản phẩm - Học sinh trang trí theo hướng dẫn chất liệu khác giáo viên - Em sử dụng sản phẩm vừa tạo để trang trí lp hc IV.Củng cố - Dặn dò: Chun b tranh chân dung cho sau: “ Đây tôi” TUẦN Ngày soạn:6/10/2018 Ngày giảng:9/10/2018(Tiết 1,2:2C,Tiết 5,6:2B,) Ngày giảng:10/10/2018(Tiết 1,2:2D) Ngày giảng:11/10/2018(Tiết 6,7:2A) thuật Chủ đề 3: Đây Tôi (Tiết 1) Vẽ tranh chân dung A Mục tiêu Nhận nêu vẻ đẹp tranh chân dung Nhận đặc điểm hình dáng cân đối phận khuôn mặt người Vẽ chân dung thân người yêu quý Giới thiệu, nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm mình, bạn B Chuẩn bị: HS: Giấy vẽ, màu vẽ, keo dán, keo C Các hoạt động dạy học: Ho¹t động giáo viên I.Tổ chức Hoạt động học sinh - KiĨm tra sÜ sè líp II.KiĨm tra ®å dïng - KiĨm tra ®å dïng häc vÏ, Vë tËp vÏ -LÊy ®å dïng ®Ĩ kt - Hoạt động nhóm: + Cho học sinh quan sát Hình 12.6 để tham khảo cách thực sáng tạo tranh nhóm + Chỉ định 01 học sinh - Yêu cầu tạo tranh tập thể Thực hành theo nhóm IV.Củng c- Dặn dò: - Vẽ xé dán vật vào giấy chuẩn bị tập vẽ - Su tầm tranh, ảnh đề tài môi trờng, tranh phong c¶nh TUẦN 30 Ngày soạn:17/3/2018 Ngày giảng: 4/4/2018(Tiết 1,2:2C,Tiết 6,7:2D,) Ngày giảng: 5/4/2018(Tiết 1,2:2A,Tiết 3,4:2B) thuật Chủ đề 12: Môi trường quanh em.( TiÕt 3) Giới thiệu sản phẩm A) Mục tiêu - Nêu được: môi trường thiên nhiên tất cỏ, hoa lá, sông biển, khơng khí….bao quanh chúng ta; - Thể tranh chủ đề môi trường; - Giới thiệu, nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm mình, nhóm B) Chuẩn bị - Giáo viên: số vẽ môi trường cho học sinh quan sát; - Học sinh: giấy vẽ, giấy màu, màu vẽ, keo dán… C) Cỏc hot ng dy hc Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Tổ chức 2.Kiểm tra đồ dùng 3.Bài a Giới thiệu b Bài giảng * Hoạt động 4: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm - Hướng dẫn học sinh trưng bày theo sản phẩm - Trưng bày, giới thiệu, chia sẻ theo nhóm sản phẩm nhóm tự đánh - Đánh giá học sinh giá, nhận xét * Vận dụng sáng tạo: - Thể tranh chất liệu khác kêu gọi người bảo vệ môi trường - Làm thùng rác đơn giản từ vật liệu dễ - Vẽ tranh chất liệu tìm để góc học tập khác kêu gọi người bảo vệ mơi trường - Tìm vật liệu trang trí thành thùng rác để góc học tập - Gv y/cầu học sinh tìm vẽ mà em thích giải thích - Gv vẽ đẹp Động viên, khen ngợi tinh thần học tập sáng tạo hs IV.Cng c- Dặn dò: - Làm tiếp (nếu vẽ cha xong)- Su tầm tranh phong cảnh - Xem lại vẽ trang trÝ (bµi 14) TUẦN 31 Ngày soạn:8/4/2018 Ngày giảng: 11/4/2018(Tiết 1,2:2C,Tiết 6,7:2D,) Ngày giảng: 12/4/2018(Tiết 1,2:2A,Tiết 3,4:2B) thuật Chủ đề 13: Em đến trường.( TiÕt 1) Tạo hình sản phẩm A.Mục tiêu: Kiến thức: Học sinh tìm hiểu hình dáng người trình hoạt động (Ví dụ như: đi, đứng, chạy, nhảy ) Kỷ năng: Học sinh biết cách nặn, vẽ, xé dán thể qua hoạt động người Thái độ: Học sinh phát biểu khả tưởng tượng sáng tạo câu chuyện em trường B Chuẩn bị Giáo viên: Chuẩn bị giấy A 4, bìa cứng, tranh ảnh, vẽ học sinh để truyền đạt Học sinh: Giấy vẽ tập vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ, thước kẻ, que đo 20cm, keo dán C) Các hoạt động dạy hc Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Tổ chức 2.Kiểm tra đồ dùng 3.Bài a Giới thiệu b Bài giảng Hot ng 1.Tỡm hiu Quan sát hình 13.1 + Các bạn hình làm gì, đâu, học sinh khác nhau, tư thể (đầu, mình, tay) có thay đổi khơng + Tìm hiểu tư tạo hình sản phẩm hình 13.2 + Em nhận hoạt động nhân vật + Chú ý xem tranh + Thảo luận: học sinh trả lời câu hỏi + Khi tham gia hoạt động khác (đi, đứng, chạy, nhảy) sẻ thay đổi chân tay hình dáng hình vẽ? + Em có nhận hoạt động hình vẽ khơng? Đó hoạt động + Các phận chân, tay, mình, đầu có phù hợp với tư hoạt động không? Hoạt động Cách thể hiện: Học sinh vẽ phận -Quan sát cách vẽ dáng người hình 13.3 (đầu, mình, tay, chân thành dáng -Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ dáng người qua bước người hoạt động V cỏc chi tit V mu IV.Cng c- Dặn dò: - Quan sát quang cảnh trường học TUẦN 32 Ngày soạn:8/4/2018 Ngày giảng: 19/4/2018(Tiết 1,2:2C,Tiết 6,7:2D,) Ngày giảng: 20/4/2018(Tiết 1,2:2A,Tiết 3,4:2B) thuật Chủ đề 13: Em đến trường.( TiÕt 2) Tạo hình bối cảnh, khơng gian A.Mục tiêu: Kiến thức: Học sinh tìm hiểu hình dáng người q trình hoạt động (Ví dụ như: đi, đứng, chạy, nhảy ) Kỷ năng: Học sinh biết cách nặn, vẽ, xé dán thể qua hoạt động người Thái độ: Học sinh phát biểu khả tưởng tượng sáng tạo câu chuyện em trường B Chuẩn bị Giáo viên: Chuẩn bị giấy A 4, bìa cứng, tranh ảnh, vẽ học sinh để truyền đạt Học sinh: Giấy vẽ tập vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ, thước kẻ, que đo 20cm, keo dán C) Cỏc hot ng dy hc Hoạt động giáo viên 1.Tổ chức Hoạt động học sinh 2.Kiểm tra đồ dùng 3.Bài a Giới thiệu b Bài giảng Hoạt động Thực hành:(tiết 2) -Học sinh ý quan sát -Hoạt động cá nhân: + Tham khảo vẽ kí họa dáng người hoạt của học sinh (Hình 13.4) để hình thành ý tưởng tạo hình dáng người + Vẽ kí họa dáng người + Tạo kho lưu trữ hình ảnh -Hoạt động nhóm: + Chia nhóm học sinh từ đến em, nhóm -Học sinh lựa chọn đề tài làm theo nội dung, theo ý thích chọn nội dung để làm -Cách 1: Chọn hình ảnh kho để xếp -Học sinh hoàn thành sản phẩm chủ đề, nội dung nội dung, chủ đề + Giấy khổ lớn + Vẽ cắt dán + Tạo thành sản phẩm -Cách 2: Lưạ chọn dáng người kho hình ảnh để lảm rối + Vẽ xé dáng người kho hình ảnh + Sáng tạo riêng nhân vật cho phù -H ý theo dõi hợp với nội dung *IV.Củng cố- Dặn dò: - Quan sát quang cnh trng hc TUN 33 Ngày soạn:8/4/2018 Ngày giảng: /4/2018(Tiết 1,2:2C,Tiết 6,7:2D,) Ngày giảng: /4/2018(Tiết 1,2:2A,Tiết 3,4:2B) thuật Chủ đề 13: Em đến trường.( TiÕt 3) Giới thiệu sản phẩm A.Mục tiêu: Kiến thức: Học sinh tìm hiểu hình dáng người q trình hoạt động (Ví dụ như: đi, đứng, chạy, nhảy ) Kỷ năng: Học sinh biết cách nặn, vẽ, xé dán thể qua hoạt động người Thái độ: Học sinh phát biểu khả tưởng tượng sáng tạo câu chuyện em trường B Chuẩn bị Giáo viên: Chuẩn bị giấy A 4, bìa cứng, tranh ảnh, vẽ học sinh để truyền đạt Học sinh: Giấy vẽ tập vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ, thước kẻ, que đo 20cm, keo dán C) Cỏc hot ng dy hc Hoạt động giáo viên 1.Tổ chức Hoạt động học sinh 2.Kiểm tra đồ dùng 3.Bài a Giới thiệu b Bài giảng Hot động 4: Trưng bày, thiệu sản phẩm + Em bạn trưng bày sản phẩm theo hướng dẫn Thầy, cô giáo + Học sinh thảo luận đưa ý kiến sản phẩm + Giới thiệu sản phẩm Hoạt động Đánh giá: tự đánh giá sản phẩm theo cá nhân nhóm Hồn thành - chưa hồn thành Vận dụng sáng tạo: + Học sinh biết cách sử dụng hình ảnh có từ sản phẩm tập thể để xây dựng nội dung câu chuyện + Học sinh đóng vai diễn - Gv cïng HS chän vµ nhËn xÐt nhòng vẽ đẹp, khen ngợi1 số HS có vẽ tốt IV.Cng c-Dặn dò: - Quan sát cảnh xung quanh nơi em (nhà, cây, đờng sá, ao hồ, ) - Su tầm tranh, ảnh phong cảnh TUN 34 Ngày soạn /4/2017 Ngày giảng : /4 /2017 (Tiết 1:2A) ngày /4/2017(,Tiết 1:2C,Tiết 2:2B) thuật Bµi 14: Em tưởng tượng từ bàn tay.( TiÕt 1) A Mục tiêu: - Nêu cân đối đôi bàn tay - Sáng tạo tưởng tượng nhiều hình ảnh từ đôi bàn tay - Biết sử dụng đường nét, màu sắc để trang trí - Giới thiệu: nhóm mình, nhóm bạn B Chuẩn bị: -Giấy vẽ, màu vẽ, kéo, keo dán C Các hoạt động dạy học: T Hoạt động giáo viên g 1.Tổ chức 2.Kiểm tra đồ dùng 35 3.Bài Hoạt động học sinh a Giới thiệu b Bài giảng 1.Hot động 1: Tìm hiểu (tiết 1) - Quan sát hình ảnh , tranh - Bàn tay có cấu tạo - Học sinh ý xem đôi bàn tay thảo luận đưa kết (bàn tay, ngón tay ) - Em tưởng tượng hình ảnh đơi bàn tay? - Bàn tay nằm ngang, nằm thẳng đứng, bàn tay xòe -Học sinh quan sát nhận hình ảnh bàn tay bạn - Sự chuyển động đôi bàn tay, ngón tay ta sẻ tạo hình ảnh khác (hình 14.2) - Hình ảnh đơi bàn tay tượng tượng nhiều ảnh đẹp Vd hình vật, cá, mèo, thỏ chim - Hình ảnh cây, hoa ,lá - Hình trang trí đơi găng tay -Học sinh ý tham khảo Hoạt động Cách thực (tiết 1) số sản phẩm hình có ý - Cách thực tạo dáng hình đơi bàn tay tưởng tượng tượng cho - Áp bàn tay lên mặt giấy theo chiểu thẳng đứng nằm ngang, ngón tay khép mở - Vẽ in lại đường viền bàn tay - Vẽ sáng tạo thêm chi tiết trang trí để sản phẩm đẹp - Màu vẽ theo ý thích 2’ IV Cng c- Dặn dò: - Hoàn thành tốt vẽ để chuẩn bị cho trng bày kết năm häc Phần bổ sung giáo án …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Tổ CM (BGH ) nhận xét - kí TUẦN 35 Ngày soạn /5/2017 Ngày giảng : 9/5/2017 (Tiết 1:2A) ngày 11 /4/2017(,Tiết 1:2C,Tiết 2:2B) thuật Bµi 14: Em tưởng tượng từ bàn tay.( TiÕt 2) A Mục tiêu: - Nêu cân đối đôi bàn tay - Sáng tạo tưởng tượng nhiều hình ảnh từ đôi bàn tay - Biết sử dụng đường nét, màu sắc để trang trí - Giới thiệu: nhóm mình, nhóm bạn B Chuẩn bị: -Giấy vẽ, màu vẽ, kéo, keo dán C Các hoạt động dạy học: T g Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1’ 1.Tỉ chøc 3’ 2.KiĨm tra ®å dïng 35 3.Bài a Giới thiệu b Bài giảng Hoạt động Thực hành (tiết 2) * Hoạt động cá nhân: Chọn chủ đề: -Chú ý quan sát chọn chủ đề Vd: chủ đề hòa bình, vật hay thiên nhiên + Vẽ hình ảnh, tạo tranh riêng theo nhiều hình thức chủ đề gia đình, chủ đề thiên nhiên, chủ đề hòa bình *Hoạt động nhóm: Cũng hoạt động cá nhân Ý kiến đóng góp đồng đội nhiều -Học sinh thực hành nhóm Chọn chủ đề - Kho tàn hình ảnh Lưu ý xếp hình ảnh cân đối đẹp mắt - Phương thức sáng tạo để tạo bứ tranh tranh tập theo chủ đề chọn Vẽ cắt dán hình ảnh khác tạo không gian cho tranh Hoạt động Trưng bày sản phẩm - Em bạn trưng bày sản phẩm theo hướng dẫn thầy, cô giáo - Học sinh ý quan sát - Giới thiệu nhận đề tài đẹp - Chia sản phẩm nhóm Đánh giá nhận xét: Đánh giá giáo viên Vận dụng sáng tạo: - Trao đổi, rút kinh nghiệm + Vận dụng sáng tạo sản phẩm theo ý thích cho học (có thể lảm đồ chơi tưởng hình dáng bàn tay Vd Hình 14.10 2’ IV Củng cố- Dặn dò: -Nhc nh cho nm hc sau + Hc sinh úng vai tiu phm Thứ năm Tuần 35 ngày 12 tháng năm 2016 Bài 35 : trng bày kết học tập I/ Mục đích - Giáo viên, học sinh thấy đợc kết giảng dạy, học tập năm - Học sinh yêu thích, môn thuật II/ Hình thức tổ chức - Chọn vẽ đẹp loại - Trng bày nơi thn tiƯn cho nhiỊu ngêi xem Lu ý: + D¸n vào giấy cờrôki (hay bảng) vẽ theo loại bµi häc : VÏ theo mÉu, VÏ trang trÝ, VÏ tranh đề tài + Trình bày đẹp, có đầu đề * kết dạy học thuật lớp 2.Năm học * Vẽ tranh * Tên vẽ, tên học sinh III/ Đánh giá - Tổ chức cho học sinh xem gợi ý để em có nhận xét, đánh giá vẽ - GV hớng dẫn HS xem tổng kết - Tuyên dơng học sinh có vẽ đẹp ... dung học -Nhắc nhở học sinh chuẩn bị sau TUẦN 15 Ngày soạn:7/ 12/ 2018 Ngày giảng:11/ 12/ 2018(Tiết 1 ,2: 2C,Tiết 5,6:2B,) Ngày giảng 12/ 12/ 2018(Tiết 1 ,2: 2D) Ngày giảng:13/ 12/ 2018(Tiết 6,7:2A) Mĩ thuật. .. dán hình vât - Quan sát vật ý đến dáng đi, đứng, cđa chóng TUẦN 17 Ngày soạn :20 / 12/ 2018 Ngày giảng :25 / 12/ 2018(Tiết 1 ,2: 2C,Tiết 5,6:2B,) Ngày giảng 26 / 12/ 2018(Tiết 1 ,2: 2D) Ngày giảng :27 / 12/ 2018(Tiết... Hình dáng - Đặc điểm Màu sắc TUẦN Ngày soạn :21 /9 /20 18 Ngày giảng :25 /9 /20 18(Tiết 1 ,2: 2C,Tiết 5,6:2B,) Ngày giảng :26 /9 /20 18(Tiết 1 ,2: 2D) Ngày giảng :27 /9 /20 18(Tiết 6,7:2A) Mĩ thuật Chủ đề 2: Những
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án mĩ thuật lớp 2 tiểu học, Giáo án mĩ thuật lớp 2 tiểu học, + Tham khảo các bài vẽ kí họa dáng người hoạt của các bài của học sinh (Hình 13.4) để hình thành ý tưởng tạo hình dáng người.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay