Giáo án mĩ thuật lớp 4 tiểu học

72 8 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 15:49

Giáo án mĩ thuật lớp 4 tiểu học Giáo án mĩ thuật lớp 4 tiểu học Giáo án mĩ thuật lớp 4 tiểu học Giáo án mĩ thuật lớp 4 tiểu học Giáo án mĩ thuật lớp 4 tiểu học Giáo án mĩ thuật lớp 4 tiểu học Giáo án mĩ thuật lớp 4 tiểu học Giáo án mĩ thuật lớp 4 tiểu học Giáo án mĩ thuật lớp 4 tiểu học Giáo án mĩ thuật lớp 4 tiểu học Giáo án mĩ thuật lớp 4 tiểu học TUẦN Ngày soạn:3/9/2018 Ngày giảng:6/9/2018(Tiết 3:4A,Tiết 4:4D, Tiết 7:4E) Ngày giảng:7/9/2018(Tiết 3:4C); Ngày giảng:8/9/2018(Tiết 2:4B) thuật Chủ đề 1: Những mảng màu thú vị (tiết 1) Nhận biết màu sắc A Mục tiêu: Nêu phong phú màu sắc thiên nhiên vai trò màu sắc sống Nhận nêu đước cặp màu bổ túc, màu nóng, mà lạnh Vẽ mảng màu bản, cặp màu bổ túc, màu lạnh tạo sản phẩm trang trí tranh biểu cảm Giới thiệu, nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm mình, bạn B Chuẩn bị: Giáo viên - Sách học thuật lớp - Tranh ảnh, đồ vật có màu sắc phù hợp với nội dung chủ đề Học sinh - Sách học thuật - Giấy vẽ, màu vẽ, giấy màu, hồ dán, bút chì,… C Cỏc hot ng dy hc ch yu: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I.Tổ chức -Hát II.Kiểm tra đồ dùng -Lấy đồ dùng để kt III.Bài a Giới thiệu b Bài giảng Hot ng 1: Hướng dẫn tìm hiểu - Tổ chức cho học sinh hoạt động theo - HS thảo luận trình bày, nhóm khác nhóm nhận xét bổ sung - Yêu cầu HS quan sát H1.1 sách HMT (Tr 5) lớp để thảo luận theo nhóm + Màu sắc đâu mà có? + Màu sắc thiên nhiên màu sắc tranh có điểm khác nhau? + Màu sắc có vai trò sống? - GV nhận xét, chốt ý - Lắng nghe - Y/c HS đọc ghi nhớ tr - HS đọc Cho HS quan sát H1 kể tên màu - HS trả lời: vàng, đỏ ,lam - Yêu cầu quan sát H1.3 sách HMT (Tr6) trải nghiệm với màu sắc ghi tên màu - HS quan sát trải nghiệm thứ sau kết hợp màu gốc với - Màu gốc lại đặt cạnh màu vừa pha - HS trả lời: cam xanh lá, tím ta tạo cặp màu gì? GV nhận xét, chốt ý: - HS lắng nghe - Từ màu gốc ta pha nhiều màu Lấy màu gốc pha trộn với lượng màu định ta màu thứ 3, màu thứ ba đặt cạnh màu gốc lại ta tạo cặp màu bổ túc – cặp màu tương phản - Yêu cầu HS quan sát H1.4 1.5 (tr6,7) - HS quan sát trả lời - Khi đặt màu vừa pha cạnh màu gốc lại em thấy nào? - Em có cảm giác thấy cặp màu bổ tức đứng cạnh nhau? - HS lắng nghe - GV nhận xét, bổ sung - Hs đọc - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ sgk (Tr 7) Yêu cầu HS quan sát H 1.6 với bảng màu nóng lạnh thảo luận nhóm với câu - HS quan sát trả lời hỏi: + Khi nhìn vào màu nóng, màu lạnh em thấy cảm giác nào? + Nêu cảm nhận thấy màu nóng, màu lạnh đứng cạnh nhau? - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ sgk (tr 8) - HS đọc Quan sát tranh H 1.7 để thảo luận nhóm cho biết: - Học sinh quan sát , thảo luận trình bày nhóm khác bổ sung + Trong tranh có màu nào? + Các cặp màu bổ túc có tranh gì? + Em có nhận xét tranh đầu? + Bức tranh có nhiều màu nóng, màu lạnh? + Màu sắc tranh tạo cho em cảm giác gì? - GV nhận xét chốt ý: - Học sinh lắng nghe Hoạt động 2: Hướng dẫn thực - Yêu cầu quan sát H1.8 sách HMT (Tr 9) - HS quan sát để nhận biết cách vẽ màu - GV vẽ bảng màu, giấy màu với hình kỉ hà để em quan sát GV chốt: - Vẽ nét ngẫu nhiên kết hợp hình tạo bố cục ta vẽ - HS lắng nghe màu cắt dán giấy màu vào hình mảng ngẫu nhiên theo ý thích dự màu bản, màu bổ túc, màu tương phản, màu nóng, lạnh - Vẽ thêm chi tiết cho có đậm có nhạt để tạo thành tranh sinh động IV Củng cố - Dặn dò : -Nêu lại cách pha màu tím ,xanh lắ - Yêu cầu HS qs màu sắc thiên nhiên gọi tên màu - Chuẩn bị đồ dùng cho học sau TUN Ngày soạn:8/9/2018 Ngày giảng:11/9/2018(Tiết 3:4A,Tiết 4:4D, Tiết 7:4E) Ngày giảng:12/9/2018(Tiết 3:4C); Ngày giảng:13/9/2018(Tiết 2:4B) thuật Chủ đề 1: Những mảng màu thú vị (tiết 2) Vẽ hình vẽ mu - Gii thiu sn phm Hoạt động giáo viên I.Tổ chức Hoạt động thọc sinh II.Kiểm tra đồ dùng III.Bài a Giới thiệu b Bài giảng Hoạt động Hot ng 3: Thc hnh * Cú thể cho HS hoạt động cá nhân hoạt - Học sinh thực cá nhân nhóm động nhóm - Yêu cầu HS quan sát sách HMT H1.9 (Tr 9) để - Học sinh thực làm phối tham khảo nên ý tưởng cho làm: VD: Cá nhận nhóm chọn vẽ nét theo hợp nhóm tạo thành tranh nhóm, theo tư vấn, gợi mở thêm gv ngẫu hứng hay tranh tĩnh vật,…Chọn vẽ màu hay cắt dán giấy màu với hình mảng màu sắc theo ý thích dự màu học Rồi đặt tên cho tranh - HS thc hin Hoạt động 4: T chc trng by v giới thiệu sản phẩm - Hướng dẫn học sinh trưng bày sản phẩm - Gợi ý học sinh khác tham gia đặt câu hỏi + - Các nhóm lên trưng bày sản phẩm theo hướng dẫn Gv - Lần lượt thành viên nhóm lên thuyết trình sản phẩm Em có thấy thú vị thực vẽ khơng? mình, nhóm theo hình thức Em có cảm nhận vẽ mình? khác nhau, nhóm khác đặt câu + Em lựa chọn thể màu sắc vẽ mình? hỏi chia sẻ bổ sung cho nhóm, bạn + Em thích vẽ bạn lớp (Nhóm) Em học hỏi từ vẽ bạn? - HS tích vào hồn thành chưa + Nêu ý kiến em sử dụng màu sắc hoàn thành theo đánh giá riêng sống ngày? Như kết hợp quần áo, túi thân sách,… GV chốt: Đánh giá học * Vận dụng – sáng tạo: Vận dụng kiến thức màu sắc để tạo thành tranh theo ý thích Tham khảo H1.1 Hoạt động 5:Nhận xét - GV nhËn xÐt chung học - Khen ngợi, động viên học sinh,nhãm häc sinh có nhiều sản phẩm tốt IV.Cđng cè-DỈn dò : -Nhắc lại cách vẽ - Quan sát vËt cuéc sèng h»ng ngµy TUẦN Ngày soạn:15/9/2018 Ngày giảng:18/9/2018(Tiết 3:4A,Tiết 4:4D, Tiết 7:4E) Ngày giảng:19/9/2018(Tiết 3:4C); Ngày giảng:20/9/2018(Tiết 2:4B) thuật Chủ đề 2: Chúng em với giới động vật (tiết 1) Vẽ vật A Mục tiêu: Nhận biết nêu đặt điểm hình dáng, mơi trường sống số vật Thể vật hình thức vẽ, xé dán, tạo hình ba chiều Tạo dụng bối cảnh, khơng gian, chủ đề câu chuyện cho nhóm sản phẩm Giới thiệu, nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm nhóm mình, nhóm bạn B Chuẩn bị: Giáo viên - Sách học thuật lớp - Tranh ảnh, đồ vật có màu sắc phù hợp với nội dung chủ đề Học sinh - Sách học thuật - Giấy vẽ, màu vẽ, giấy màu, hồ dán, bút chì, giấy báo, đất nặn, vật dẽ tìm vỏ đồ hộp, chai lọ, đá sỏi, dây thép… C Các hoạt động dạy hc ch yu: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I.Tổ chức -Hát II.Kiểm tra đồ dùng -Lấy đồ dùng để kt III.Bài a Giới thiệu b Bài giảng Hot ng 1: Hng dn tỡm hiểu - HS lắng nghe - Tổ chức cho học sinh hoạt động theo - HS chia nhóm nhóm -Kể vật sống nước? Trên cạn? Con vật sống rừng ? - HS quan sát, thảo luận trình bày, - Yêu cầu HS quan sát H2.2 sách HMT (Tr nhóm khác nhận xét bổ sung 13) để thảo luận tìm hiểu chất liệu hình thức thể sản phẩm: - GV đặt câu hỏi gợi ý: + Quan sát thấy hình ảnh sản phẩm? + Hình dáng, màu sắc vật nào? + Các sản phẩm thể nhũng hình thức nào? Chất liệu gì? - Lắng nghe - GV nhận xét chốt ý - HS đọc - Y/c HS đọc ghi nh tr 13 IV.Củng cố - Dặn dò HS: - Chuẩn bị đồ dùng cho học sau TUN Ngày soạn:21/9/2018 Ngày giảng:25/9/2018(Tiết 3:4A,Tiết 4:4D, Tiết 7:4E) Ngày giảng:26/9/2018(Tiết 3:4C); Ngày giảng:27/9/2018(Tiết 2:4B) thuật Chủ đề 2: Chúng em với giới động vật (tiết 2) Tạo bối cnh khụng gian Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I.Tổ chức -Hát II.Kiểm tra đồ dùng -Lấy đồ dùng kt III.Bài a Giới thiệu b Bài giảng Hot ng : Hng dn thc - Yêu cầu HS lựa chọn vật hình thức - HS trả lời để thể vật - GV đặt câu hỏi gợi ý: + Lựa chon vật để tạo hình? + Con vật có đặc điểm bật? Con vật sống đâu? + Thể vật chất liệu gì? - GV nhận xét 2.1 Vẽ/ xé dán: - Yêu cầu HS tham khảo H2.3 tr14 để tìm - HS quan sát tìm hiểu hiểu nhận biết cách vẽ/ xé dán tranh vật - HS lắng nghe - GV tóm tắt cách tạo tranh vật: + Vẽ/ xé dán vật tạo kho hình ảnh + Sắp xếp vật từ kho hình ảnh vào giấy khổ to + vẽ/ xé dán thêm hình ảnh phụ 2.2 Nặn: - HS quan sát - GV minh họa bước tạo hình * Cách 1: Nặn phận ghép dính lại * Cách 2: Từ thỏi đất nặn vê, vuốt tạo thành khối vật sau thêm chi tiết phụ 2.3 Tạo hình từ vật liệu tìm được: - GV vật liệu tìm HS - HS lắng nghe lựa chọn để tạo hình cho phù hợp - GV tóm tắt: + Tạo khối vật từ vật liệu tìm đươc + Ghép nối khối thêm chi tiết phụ + Vẽ/ xé dán chi tiết trang trớ hon thin sn phm IV>Củng cố-Dặn dò : Nhắc lại cách vẽ - Su tầm tranh phong cảnh - Chuẩn bị đồ dùng cho học sau TUẦN Ngày soạn:28/9/2018 Ngày giảng:2/10/2018(Tiết 3:4A,Tiết 4:4D, Tiết 7:4E) Ngày giảng:3/10/2018(Tiết 3:4C); Ngày giảng:4/10/2018(Tiết 2:4B) -HS lắng nghe *IV.Cñng cố- Dặn dò: - Thực an toàn giao thông: xe bên phải đờng, vỉa hè, dừng lại có đèn đỏ - Su tầm tranh, ảnh loại tợng (nếu có điều kiện) TUN 30 Ngày soạn: 30/3/2018 Ngày giảng:3/4/2018(Tiết 4:5B,Tiết 6:4D, Tiết 7:4E) Ngày giảng:5/4/2018(Tiết 6:4A,Tiết 7:4A) thuật Chủ đề 11 Em tham gia giao thơng( Tiết 1) Tạo hình sản phẩm A Mục tiêu : Hiểu biết giao thông tham gia giao thơng an tồn Biết cách thực tạo hình sản phẩm hình thức vẽ; xé/ cắt dán giấy; nặn, tạo hình từ vật tìm Giới thiệu, nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm nhóm mình, nhóm bạn Giới thiệu , nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm nhóm mình, nhóm bạn B Chuẩn bị : màu vẽ, giấy vẽ, giấy báo, bìa, giấy màu, kéo, hồ dán, C Các hoạt động dạy học : Ho¹t động giáo viên I.Tổ chức Hoạt động học sinh -Hát II.Kiểm tra đồ dùng - Kt dồ dung hs III.Bài a.Giới thiệu b.Bài giảng H 1: Tìm hiểu -Yêu cầu HS quan sát H11.1 H12.2 để thảo - Quan sát thảo luận N2 : luận, ghi kết giấy nháp + Nêu phương tiện giao thông? + Các phương tiện hoạt động đâu? + Chỉ hoạt động giao thơng an tồn khơng an tồn? - Nhận xét, chốt lại ý - Đại diện nhóm vào tranh minh họa nói theo yêu cầu - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK.62 trước lớp * GV nhấn mạnh ý thức chấp hành giao thông - HS đọc yêu cầu phần ghi nhớ hc sinh * IV.Củng cố-Dặn dò: -Nêu lại nd học - Quan sát đng ph gn ni em TUẦN 31 Ngày soạn: 7/4/2018 Ngày giảng:10/4/2018(Tiết 4:5B,Tiết 6:4D, Tiết 7:4E) Ngày giảng:12/4/2018(Tiết 6:4A,Tiết 7:4A) thuật Chủ đề 11 Em tham gia giao thơng( Tiết 2) Tạo hình bối cảnh, không gian A Mục tiêu : Hiểu biết giao thơng tham gia giao thơng an tồn Biết cách thực tạo hình sản phẩm hình thức vẽ; xé/ cắt dán giấy; nặn, tạo hình từ vật tìm Giới thiệu, nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm nhóm mình, nhóm bạn Giới thiệu , nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm nhóm mình, nhóm bạn B Chuẩn bị : màu vẽ, giấy vẽ, giấy báo, bìa, giấy màu, kéo, hồ dán, C Các hoạt động dạy hc : Hoạt động giáo viên I.Tổ chức II.Kiểm tra đồ dùng Hoạt động học sinh III.Bài a.Giới thiệu b.Bài giảng H : Cỏch thc hin - Tạo hình chủ đề giao thơng -u cầu quan sát H11.3 để tìm hiểu cách thực tạo hình -Thảo luận nhóm trả lời cách thực sản phẩm trên: vẽ - xé/ cắt - dán -Hs tìm ý tưởng cho sản -Yêu cầu HS thảo luận tìm nội dung, ý tưởng phẩm -Yêu cầu HS phát họa sản phẩm theo chủ đề -Hc sinh thc hin ATGT *IV> Cng c Dặn dò: - Quan sát nhận xét số đồ vật gia đình hình dáng, cấu trúc chúng (cái ấm, phích, ) - Quan sát chậu cảnh (hình dáng cách trang trí) TUN 32 Ngy son: 7/4/2018 Ngày giảng:18/4/2018(Tiết 4:5B,Tiết 6:4D, Tiết 7:4E) Ngày giảng:20/4/2018(Tiết 6:4A,Tiết 7:4A) thuật Chủ đề 11 Em tham gia giao thơng( Tiết 3) Hồn thành sản phẩm nhóm A Mục tiêu : Hiểu biết giao thông tham gia giao thơng an tồn Biết cách thực tạo hình sản phẩm hình thức vẽ; xé/ cắt dán giấy; nặn, tạo hình từ vật tìm Giới thiệu, nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm nhóm mình, nhóm bạn Giới thiệu , nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm nhóm mình, nhóm bạn B Chuẩn bị : màu vẽ, giấy vẽ, giấy báo, bìa, giấy màu, kéo, hồ dán, C Cỏc hot ng dy hc : Hoạt động giáo viên I.Tổ chức II.Kiểm tra đồ dùng III.Bài Hoạt động học sinh a.Giới thiệu b.Bài giảng H 3: Thực hành -Mỗi nhóm thực vẽ sản phẩm giấy -Cắt rời hình khỏi giấy -Thảo luận nhóm để : + Chỉnh sửa dáng -Lưu ý: Vẽ dáng hoạt động người phù hợp với nội dung đề tài lựa chọn Sắp xếp bố cục hợp l + Sắp xếp bố cục + Thêm chi tiết, màu sắc để tạo sản phẩm Sử dụng màu sc - GV bổ sung, chọn đẹp làm t liệu khen ngợi cá nhân HS, nhóm HS hoàn thành có đẹp *Cng c- Dặn dò: - Quan sát hoạt động vui chơi mïa hÌ TUẦN 33 Ngày soạn: 7/4/2018 Ngày giảng: /4/2018(Tiết 4:5B,Tiết 6:4D, Tiết 7:4E) Ngày giảng: /4/2018(Tiết 6:4A,Tiết 7:4A) thuật Chủ đề 11 Em tham gia giao thông( Tiết 4) Giới thiệu sản phẩm A Mục tiêu : Hiểu biết giao thông tham gia giao thơng an tồn Biết cách thực tạo hình sản phẩm hình thức vẽ; xé/ cắt dán giấy; nặn, tạo hình từ vật tìm Giới thiệu, nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm nhóm mình, nhóm bạn Giới thiệu , nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm nhóm mình, nhóm bạn B Chuẩn bị : màu vẽ, giấy vẽ, giấy báo, bìa, giấy màu, kéo, hồ dán, C Các hot ng dy hc : Hoạt động giáo viên I.Tổ chức II.Kiểm tra đồ dùng III.Bài a.Giới thiệu Hoạt động học sinh b.Bài giảng H 4: Trng bày, giới thiệu sản phẩm -Yêu cầu trưng bày tranh sản phẩm nhóm -Hoc sinh trưng bày sản phẩm nhận xét đánh giá sản phẩm -Cùng nhận xét - GV cïng HS mét sè vẽ gợi ý -Ghi nhn xột vo SGK em nhận xét, xếp loại theo tiêu chí sau: -Thc hnh ti nh + Đề tài (rõ nội dung) + Bố cục (có hình ảnh chính, hình ảnh phụ) + H.ảnh (phong phú, sinh động) + Màu sắc (tơi sáng, với cảnh sắc mùa hè) - Giáo viên bỉ sung nhËn xÐt cđa häc sinh, chän mét sè vẽ đẹp làm t liệu chuẩn bị cho trng bày kết học tập cuối năm * Vn dụng sáng tạo -Tạo dáng phương tiện giao thông cỏc vt liu tỡm c *Cng c- Dặn dò: - Cã thĨ vÏ thªm tranh (trªn khỉ giÊy A3) - Su tm tranh, ảnh đề tài (tự chọn) TUẦN 34 Ngày soạn :29/4/2017 Ngày giảng: 7/5/2017 ( Tiết 1:4A,Tiết 4:4B) thuật Bài 12: Tìm hiểu tranh dân gian Việt Nam( Tiết 1) A Mục tiêu : Hiểu biết nguồn gốc, nội dung vẽ đẹp tranh dân gian Việt Nam Biết yêu quý, có ý thức giữ gìn bảo tồn nghệ thuật dân tộc Trãi nghiệm, liên kết với tác phẩm hình thức in mộc ( có ) vẽ màu vào hình tranh dân gian vẽ lại tranh dân gian Giới thiệu, nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm mình, bạn B.Chuẩn bị : Giấy vẽ, màu vẽ C.Hoạt động dạy học : T.g Hoạt động giáo viên I.Tổ chức II.Kiểm tra đồ dùng 30 III.Bài a.Giới thiệu Hoạt động học sinh b.Bài giảng H 1: Tỡm hiu -Yêu cầu HS quan sát H12.1,thảo luận tìm hiểu - Thảo luận nhóm để trả lời câu gợi ý sgk tr 67 câu hỏi sau tranh: + Hình ảnh gì, đường nét, màu sắc tranh? + Em thích tranh nào, em hiểu nội dung ý nghĩa tranh - GV cho học sinh nhận biết tranh dân gian nào? Việt Nam qua gợi ý phần ghi nhớ - HS chia sẻ ý kiến - Cho HS quan sát giấy dó - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ sgk - Nhấn mạnh lại cách in tranh bảng khắc gỗ tr67 dòng tranh lớn : Đơng Hồ Hàng Trống HĐ 2: Xem tranh “ cá chép trông trăng “ tranh Hàng Trống “ cá chép “ tranh Đông - Học sinh quan sát Hồ - Giới thiệu tranh - Hãy so sánh giống khác tranh - Quan sát - Học sinh quan sát Giống : - Có nội dung - Hình tượng Khác : - Cho học sinh nhận biết đường nét, màu sắc - Thể hình ảnh loại tranh (ghi nhớ SGK) - Đường nét - Màu sắc - Yêu cầu HS đọc ghi nh 03 * Dặn dò: - Vẽ tranh theo ý thích vào khổ giấy A3 - Tự chọn vẽ đẹp năm chuẩn bị cho trng bày kết học tập cuối năm Phn b sung giỏo án …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Tổ CM (BGH) nhận xét kí TUẦN 35 Ngày soạn :5/5/2017 Ngày giảng: 7/5/2017 ( Tiết 1:4A,Tiết 4:4B) thuật Bài 12: Tìm hiểu tranh dân gian Việt Nam( Tiết 2) A Mục tiêu : Hiểu biết nguồn gốc, nội dung vẽ đẹp tranh dân gian Việt Nam Biết yêu quý, có ý thức giữ gìn bảo tồn nghệ thuật dân tộc Trãi nghiệm, liên kết với tác phẩm hình thức in mộc ( có ) vẽ màu vào hình tranh dân gian vẽ lại tranh dân gian Giới thiệu, nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm mình, bạn B.Chuẩn bị : Giấy vẽ, màu vẽ C.Hoạt động dạy học : T.g Hoạt động giáo viên I.Tổ chức II.Kiểm tra đồ dùng Hoạt động học sinh 30 III.Bài a.Giới thiệu b.Bài giảng H 1: Tỡm hiu HĐ3: Thực hành - Hướng dẫn học sinh dùng giấy, màu vẽ cho phù hợp với tranh - HS quan sát tranh số tranh dân gian tham khảo số vẽ mô tranh dân gian chọn tranh yêu thích để vẽ lại - Học sinh thực hành vẽ HĐ4: Trưng bày giới thiệu sản phẩm - Trưng bày sản phẩm giới thiệu tranh vẽ lớp - Cùng nhận xét kết - Học sinh tự thực theo * Vận dụng sáng tạo : sở thích cá nhân - Hãy dùng họa tiết, hình ảnh tranh dân gian để trang trí sản phẩm ứng dụng như: lịch, bìa sách, khăn, áo 03’ * DỈn dò: - Vẽ tranh theo ý thích vào khổ giấy A3 - Tự chọn vẽ đẹp năm chuẩn bị cho trng bày kết học tập cuối năm Phn b sung giỏo ỏn T CM (BGH) nhn xột kớ Thứ sau Tuần:35 ngày 13 tháng năm 2016 Bài 35 : Tổng kết năm học Trng bày vẽ, nặn đẹp I Mục tiêu: - Đây năm học cuối bậc tiểu học, GV HS cần thấy đợc kết quả, dạy- học thuật năm học bậc học - Nhà trờng thấy đợc công tác quản lí d¹y – häc mÜ tht - GV rót kinh nghiệm cho dạy- học năm - HS thấy rõ đạt đợc có ý thức phấn đấu năm học ë bËc THCS - Phơ huynh HS biÕt kÕt qu¶ häc tËp cđa em m×nh II.H×nh thøc tỉ chøc - GV HS chọn vẽ đẹp phân môn(vẽ lớp vẽ nhà, có) - Dán vẽ vào bảng giấy A0 - Trng bày nơi thuận tiện trờng cho nhiỊu ngêi xem - Lu ý: Bµi cã bo, nĐp , dây treo; Có tên tranh, tên học sinh, tên lớp dới Có thể trình bày phân môn - Bày tập nặn vào khay, có tên nặn, có tên học sinh - GV tổ chức cho học sinh xem trao đổi nơi trng bày để nâng cao nhận thức, cảm thụ đẹp, giúp cho việc dạy- học thuật có hiệu qủa năm sau III Đánh giá - Tổ chức cho học sinh xem gợi ý em nhận xét, đánh giá - Tổ chức cho phụ huynh xem vào dịp tổng kết - Khen ngợi học sinh có nhiều vẽ đẹp vµ tËp thĨ líp häc tèt HếT năm HọC Giáo viên : Lại Trờng Thuû ... 3:4A,Tiết 4: 4D, Tiết 7:4E) Ngày giảng:3/10/2018(Tiết 3:4C); Ngày giảng :4/ 10/2018(Tiết 2:4B) Mĩ thuật Chủ đề 2: Chúng em với giới động vật (tiết 3) To b cc chung Hoạt động giáo viên Hoạt động học. .. dùng cho học sau -HS thực hành cá nhân TUẦN 14 Ngày soạn:28/11/2018 Ngày giảng :4/ 12/2018(Tiết 3:4A,Tiết 4: 4D, Tiết 7:4E) Ngày giảng:5/12/2018(Tiết 3:4C); Ngày giảng:6/12/2018(Tiết 2:4B) Mĩ thuật. .. giảng:9/10/2018(Tiết 3:4A,Tiết 4: 4D, Tiết 7:4E) Ngày giảng:10/10/2018(Tiết 3:4C); Ngày giảng:11/10/2018(Tiết 2:4B) Mĩ thuật Chủ đề 2: Chúng em với giới động vật (tiết 4) Hoàn thành gii thiu sn phm Hoạt động giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án mĩ thuật lớp 4 tiểu học, Giáo án mĩ thuật lớp 4 tiểu học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay