Giáo án mĩ thuật lớp 3 tiểu học

80 10 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 15:49

Giáo án mĩ thuật lớp 3 tiểu học Giáo án mĩ thuật lớp 3 tiểu học Giáo án mĩ thuật lớp 3 tiểu học Giáo án mĩ thuật lớp 3 tiểu học Giáo án mĩ thuật lớp 3 tiểu học Giáo án mĩ thuật lớp 3 tiểu học Giáo án mĩ thuật lớp 3 tiểu học Giáo án mĩ thuật lớp 3 tiểu học Giáo án mĩ thuật lớp 3 tiểu học Giáo án mĩ thuật lớp 3 tiểu học Giáo án mĩ thuật lớp 3 tiểu học Giáo án mĩ thuật lớp 3 tiểu học TUẦN Ngày soạn:1/9/2018 Ngày giảng:5/9/2018 (Tiết 7:3D ) Ngày giảng:7/9/2018 (Tiết 6:3A Tiết 7:3B ) Ngày giảng:8/9/2018 (Tiết5:3C ) thuật Bài 1:Những chữ đáng yêu ( tiết 1) A.Mục tiêu - Kiến thức: Học sinh nhận biết đặc điểm vẻ đẹp kiểu chữ - Kĩ năng: Học sinh biết cách tạo dáng ,trang trí sử dụng chữ để trang trí - Thái độ: Học sinh phát triển khả trang trí, sáng tạo cá nhân lực hợp tác nhóm để tạo nên sản phẩm tự thiết kế trang trí theo yêu cầu B.Chuẩn bị - Giáo viên: Phiếu nhóm, bút dạ, bút sáp, chì màu, vật dụng tìm để tạo hình 2D, 3D; … - Học sinh: Bút chì, giấy vẽ, bút màu, số vật dụng để tạo hình 2D, 3D; C.Hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên I.Tổ chức Hoạt động học sinh II.Kiểm tra đồ dùng III.Bài * Khi động - Giáo viên giới thiệu chủ đề “ Những chữ đáng yêu” Hoạt động 1.Tìm hiểu GV gợi ý để học sinh quan sát hình 1.1 1.2 gợi ý - Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp hát cho lớp hát đầu tiết -Độ dày nét chữ có khơng ? - Học sinh lắng nghe, cảm nhận -Chữ có độ dày nét chữ - Học sinh quan sát, cảm nhận kiểu chữ ? -Chữ tạo dáng kiểu chữ in hay -Học sinh quan sát hình 1.1 1.2 kiểu chữ thường ? nhận biết đặc điểm kiểu -Chữ trang trí ? chữ in hoa nét đều; hiểu nội dung, ý nghĩa TLCH + GV chốt Hoạt động Cách thực hiện: -Quan sát hình 1.2và 1.3 để cảm - Giáo viên trình chiếu (hoặc gắn lên bảng) nhận vẻ đẹp kiểu chữ trang hình ảnh kiểu chữ in hoa nét trí - Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét - Học sinh nêu cách thực Học sinh chọn vài chữ để tiến hành Dùng nét vẽ sau vẽ màu - Học sinh thực theo yêu cầu giáo viên: - Học sinh cần xác định chữ định trang trí - Học sinh lắng nghe - Thực theo yêu cầu giáo viên IV.Củng cố -Dặn dò -Nêu lại nội dung Nhăc nhở chuẩn bị sau TUẦN Ngày soạn:7/9/2018 Ngày giảng:10/9/2018 (Tiết 7:3D ) Ngày giảng:12/9/2018 (Tiết 6:3A Tiết 7:3B ) Ngày giảng:13/9/2018 (Tiết5:3C ) thuật Bài 1:Những chữ đáng yêu ( tiết 2) Ho¹t động giáo viên I.Tổ chức II.Kiểm tra đồ dùng Hoạt động học sinh -Hát Lấy đồ dùng kt III.Bµi míi *Khởi đơng: Hoạt động 3: Thực hành - Hoàn thiện t1 - Học sinh thực cá nhân nhóm * Cho HS hoạt động cá nhân hoạt động nhóm - Học sinh thực làm - Yêu cầu HS quan sát sách HMT H1.5 (Tr 7) để tham khảo nên ý tưởng cho làm: phối hợp nhóm chọn số chữ ghetps thành từ có nghĩa theo tư vấn, gợi mở thêm gv VD: Cá nhận nhóm chọn vẽ nét theo ngẫu hứng Chọn vẽ màu hay cắt dán giấy màu với hình mảng màu sắc theo ý thích dự màu - HS thực học - Các nhóm lên trưng bày sản phẩm theo Hoạt động 4: Tổ chức trưng bày hướng dẫn Gv giới thiệu sản phẩm - Hướng dẫn học sinh trưng bày sản - Lần lượt thành viên nhóm lên thuyết trình sản phẩm mình, nhóm theo hình thức khác nhau, nhóm khác đặt phẩm câu hỏi chia sẻ bổ sung cho nhóm, - Gợi ý học sinh khác tham gia đặt bạn câu hỏi để khắc sâu kiến thức phát triển kĩ thuyết trình tư đánh giá, chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn + Em có thấy thú vị thực vẽ không? Em có cảm nhận - HS tích vào ô hoàn thành chưa hoàn thành theo đánh giá riêng thân vẽ mình? + Em lựa chọn thể màu sắc vẽ mình? + Em thích vẽ bạn lớp (Nhóm) Em học hỏi từ vẽ bạn? GV chốt: Đánh giá học * Vận dụng – sáng tạo: Vận dụng kiến thức màu sắc để tạo thành tranh có tên theo ý thích Tham kho H1.7 Hoạt động 5: Nhận xét,đánh giá - GV gỵi ý HS nhËn xÐt - GV nhËn xÐt chung học IV Củng cố- Dặn dò HS: - Nhắc lại cách thc hin - Chuẩn bị đồ dïng cho bµi sau TUẦN Ngày soạn:14/9/2018 Ngày giảng:17/9/2018 (Tiết 7:3D ) Ngày giảng:19/9/2018 (Tiết 6:3A Tiết 7:3B ) Ngày giảng:20/9/2018 (Tiết5:3C ) thuật Bài 2:Mặt nạ thú ( tiết 1) A.Mục tiêu - Nêu hình dáng, tên, đặc điểm riêng cảm nhận vẻ đẹp số mặt nạ thú - Vẽ, xé dán số mặt nạ thú - Giới thiệu, nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm nhóm mình, nhóm bạn B Chuẩn bị -Giấy vẽ, giấy màu, bìa, màu vẽ, keo dán C Hoạt ng day hc: Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên I.Tổ chức -Hát II.Kiểm tra đồ dùng Lấy đồ dùng kt III.Bài Khi ng: *Hot ng1: - Tìm hiểu - Quan sát Hình 2.1 - Thảo luận để tìm hiểu đặc điểm số mặt nạ thú - HS quan sát nhóm đơi - Kể tên số mặt nạ thú - Hướng dẫn HS ghi nhớ đặc điểm số mặt nạ thú hình dáng, - HS trả lời cá nhân màu sắc chi tiết bật - Nêu câu hỏi gợi ý: * Nó có phận nào? - HS nêu * Nêu đặc điểm, hình dáng, màu sắc mặt nạ thú mà em u thích HS thảo luận nhóm quan sát cảm nhận, nói cho nghe mặt nạ thú yêu - Tìm hiểu sản phẩm tạo hình mặt nạ thích thú Hình 2.1 - Học sinh quan sát Hình 2.1 GV gợi ý: - Có mặt nạ thú nào? - HS quan sát- trả lời - Các sản phẩm tạo hình từ chất liệu, màu sắc gì? - Mặt nạ thú thường sử dụng - Trong trò chơi dân gian, lễ nảo + GV tóm tắt nhận xét HS đọc ghi nhớ * Hoạt động 2: Cách thực - HS quan sát cá nhân - GV cho HS quan sát số cách tạo hình mặt nạ thú hình thức - HS nêu cách tạo hình mặt nạ thú : chất liệu khác - Chọn loại vật định làm - Các Hình 2.2, 2.3 -Tìm đặc điểm bật -Vẽ nét tính cách -Vẽ màu cắt dời làm dây đeo mặt nạ - GV chốt cỏc bc thc hin IV Củng cố -Dặn dò : - Nêu lại cách thc hin - Chuẩn bị đồ dïng cho bµi häc sau TUẦN Ngày soạn:21/9/2018 Ngày giảng:24/9/2018 (Tiết 7:3D ) Ngày giảng:26/9/2018 (Tiết 6:3A Tiết 7:3B ) Ngày giảng:27/9/2018 (Tiết5:3C ) thuật Bài 2:Mặt n thỳ ( tit 2) Hoạt động giáo viên I.Tổ chức Hoạt động học sinh -Hát II.Kiểm tra đồ dùng Lấy đồ dùng kt III.Bài Khi dộng * Hoạt động 3: Thực hành + Hoạt động cá nhân: - HS thực hành - GV hướng dẫn HS tạo hình mặt nạ thú theo ý thích cách xé dán, vẽ + Hoạt động nhóm: - HS làm việc theo nhóm - GV chia lớp thành nhóm - Tổ chức cho HS nhóm thảo luận tìm nội dung câu chuyện thể - Cho HS lựa chọn hình ảnh từ ngân hàng để thể câu chuyện - HS ý để tạo hình phù hợp với chủ đề - GV hướng dẫn học sinh vẽ lại mặt nạ thú từ sản phẩm cá nhân mà em vừa hồn thành lựa chọn từ kho hình ảnh để xếp theo nội dung tranh - HD nhóm tạo mặt nạ thú với nội dung phong phú, thể đặc diểm riêng - Chú ý tạo hình mặt nạ vừa với khn mặt, vị trí mắt mặt nạ vừa với mặt người - GV theo dõi, hổ trợ Nêu số lưu ý HS lm bi tt hn IV.Củng cố -Dặn dò : -Nêu lại cách thc hin - C/bị đồ dùng bµi sau TUẦN Ngày soạn:28/9/2018 Ngày giảng:1/10/2018 (Tiết 7:3D ) Ngày giảng:3/10/2018 (Tiết 6:3A Tiết 7:3B ) Ngày giảng:4/10/2018 (Tiết5:3C ) thuật Bi 2:Mt n thỳ ( tit 3) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I.Tổ chức -Hát II.Kiểm tra đồ dùng Lấy đồ dùng kt III.Bµi míi -Khởi động: * Hoạt động 4: Trưng bày giới - HS hoàn thành tiết thiệu sản phẩm - HS trưng bày, giới thiệu chia sẻ sản - GV hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm phẩm nhóm - GV cho HS đeo mặt nạ lên đầu - Hướng dẫn HS tự đánh giá - HS tự đánh giá nhóm nhóm bạn theo mức độ: + Hồn thành + Chưa hoàn thành - GV đánh giá nhóm theo mức độ - Tuyên dương nhóm có vẽ đẹp, sáng tạo - GV nhận xét cụ thể hướng - HS ghi lời nhận xét đánh giá GV dẫn HS ghi lời nhận xét vào phần đánh giá trang 13 / SGK * Hoạt động 5: Đánh giá - GV đánh giá - HS thực hành nhà +Vận dụng sỏng to Hoạt động 5: Nhận xét,đánh giá - GV gợi ý HS nhận xét - Khen ngợi, động viên học sinh chung IV.Củng cố -Dặn dò : -Nêu lại cách thc hin - Chuẩn bị đồ dùng cho häc sau _ TUẦN Ngày soạn:5/10/2018 Ngày giảng:8/10/2018 (Tiết 7:3D ) Ngày giảng:10/10/2018 (Tiết 6:3A Tiết 7:3B ) Ngày giảng:11/10/2018 (Tiết5:3C ) thuật Bài 3:Con vật quen thuộc ( tiết 1) A.Mục tiêu Giúp HS nhận nêu hình dáng, màu sắc, hoạt động,….của số vật quen thuộc HS vẽ vật quen thuộc theo ý thích nét màu Giới thiệu, nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm nhóm mình, nhóm bạn B.Chuẩn bị 1.Giáo viên: + Tranh, ảnh, clip vật quen thuộc + Hình minh họa bước thực + Sản phẩm tạo dáng vật + Giấy vẽ, màu vẽ, bút chì, tẩy,… Học sinh: Giấy vẽ A3, Tập vẽ A4, bút chì, màu, đất nn, giy mu, C.Hot ng dy hc Hoạt động giáo viên I.Tổ chức Hoạt động học sinh -Hát 10 màu sắc, chi tiết trang trí ? - Các chi tiết trang trí thường nằm phận trang phục? - Các trang phục hình sử dụng cho mùa nào? - Giáo viên cho học sinh xem mẫu quần áo chuẩn bị Giáo viên chót ý: Mỗi trang phục có đặt điểm riêng tùy theo mục đích sử dụng mà kiểu dáng, HS quan sát màu sắc,chất liệu vải, chi tiết trang trí khác nhau, HS lắng nghe phù hợp với lứa tuổi Hoạt động 2: Cách thực hiên ( 6’) - Trải nghiệm với vai trò nhà thiết kế thời trang cách vẽ thêm họa tiết trang trí vẽ màu hồn chỉnh cho hình váy, áo quần hình - Nêu cách thực thiết kế trang phục theo cách hiểu em? Ghi nhớ: Cách tạo dáng trang phục -Học sinh nêu * Chọn đối tượng để tạo dáng trang phục( nam, nữ, lớn tuổi, nhỏ tuổi, ) Xác định trang phuc dùng mùa nào( xn, hạ, thu, đơng), hồn cảnh nào(đi hoc, chơi, dã ngoại,…) * Vẽ hình dáng trang phục( quần, áo, váy, mũ ) * Tạo thêm họa tiết trang Cho học sinh xem tham khảo hình 12.3 Giáo viên yêu cầu học sinh trang trí hình 12.2 trí cho trang phục * Vẽ màu( Theo ý thích) Dặn dò: chuẩn bị Tiết ( giấy A3, giấy màu, màu, 66 kéo) TUẦN 31 Ngày soạn: 9/4/2017 Ngày giảng:13/3/2017(Tiết 3:3B,Tiết 4:3A) thuật Bài 12: Trang phục em.(Tiết 2) A Mục tiêu: -Nhận vẻ đẹp đặc điểm trang phục nam, nữ lứa tuổi học sinh tiểu học -Vẽ trang trí trang phục theo ý thích -Giới thiệu, nhận xét nêu cảm nhận mình, bạn B Chuẩn bị: * Giáo viên: - Trang phục mẫu - Hình ảnh minh họa, - Giấy, màu vẽ, kéo, âm * Học sinh: - Giấy vẽ, mu v - Keo dỏn, kộo C/Hoạt động dạy-học chủ yếu T.g 2 Hoạt động giáo viên Hoạt ®éng cđa häc sinh I.Tỉ chøc II.KiĨm tra ®å dïng 30 III.Bài a.Giới thiệu b.Bài giảng Hot ng 3: Thực hành -HS lắng nghe, nhắc lại Nhắc lại ghi nhớ học tiết trước Ghi nhớ: 67 Cách tạo dáng trang phục * Chọn đối tượng để tạo dáng trang phục( nam, nữ, lớn tuổi, nhỏ tuổi, ) Xác định trang phuc dùng mùa nào( xuân, hạ, thu, đơng), hồn cảnh nào(đi hoc, chơi, dã ngoại,…) * Vẽ hình dáng trang phục( quần, áo, váy, mũ ) * Tạo thêm họa tiết trang trí cho trang phục * Vẽ màu( Theo ý thích) Thực hành: 30’ Tạo dáng trang trí ( bộ) trang HS làm phục cho nguồi mà em yêu quý vào giấy vẽ Học sinh làm giấy A3 làm theo nhúm 41 03 IV.Cng c- Dặn dò: - Quan sát hình dáng ngời thân bạn bè - Chuẩn bị đất nặn, bảng nặn giấy màu Phn bổ sung giáo án …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Tổ CM (BGH) nhận xét – kí 68 TUẦN 32 Ngày soạn: 14/4/2017 Ngày giảng:20/4/2017(Tiết 3:3B,Tiết 4:3A) thuật Bài 12: Trang phục em.(Tiết 3) A Mục tiêu: -Nhận vẻ đẹp đặc điểm trang phục nam, nữ lứa tuổi học sinh tiểu học -Vẽ trang trí trang phục theo ý thích -Giới thiệu, nhận xét nêu cảm nhận mình, bạn B Chuẩn bị: * Giáo viên: - Trang phục mẫu - Hình ảnh minh họa, - Giấy, màu vẽ, kéo, âm * Học sinh: - Giấy vẽ, màu vẽ - Keo dỏn, kộo C/Hoạt động dạy-học chủ yếu T.g Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Tổ chức 2.Kiểm tra đồ dùng 3.Bài a.Giới thiệu b.Bài giảng -HS trưng bày sản phẩm 07 Hoạt động4: Trưng bày giới thiệu sản phẩm ’ GV hướng dẫn HS trưng bày giới thiệu sản theo nhóm 69 phẩm -Từng nhóm lên giới thiệu GVgợi ý:-Câu chuyện nhóm em gì? có nội nội dung câu chuyện dung nào? nhân vật chính, hình ảnh phụ chia sẻ sản phẩm nhóm sao? Hoạt động5: Đánh giá *GV gợi ý cách đánh giá cho sản phẩm 10 nhóm ’ -HS tự đánh giá: * GV đánh giá sản phẩm HS -Hồn thành bình chọn u thích - Chưa hồn thành *Vận dụng sáng tạo: GV gợi ý (SGK) -HS nhà vận dụng sáng tạo: +Có thể tạọ hình khác cho câu chuyện +Viết đoạn văn ngắn dựa trờn hỡnh minh ca nhúm 03 - Giáo viên kết luận, nhận xét tiết học IV.Cng c-Dặn dò: - Su tầm tranh cảu thiếu nhi để chuẩn bị cho bµi häc sau - Dặn HS nhà tìm hiểu thêm số câu chuyên khác mà em thích Phần bổ sung giáo án 70 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Tổ CM (BGH) nhận xét – kí TUẦN 33 Ngày soạn: 44/4/2017 Ngày giảng:27/4/2017(Tiết 3:3B,Tiết 4:3A) thuật Bài 13: Câu chuyện em yêu thích.(Tiết 1) A Mục tiêu: Nhận vẻ đẹp đặc điểm trang phục nam, nữ lứa tuổi học sinh tiểu học Vẽ trang trí trang phục theo ý thích Giới thiệu, nhận xét nêu cảm nhận mình, bạn B Chuẩn bị: * Giáo viên: - Trang phục mẫu - Hình ảnh minh họa, - Giấy, màu vẽ, kéo, âm * Học sinh: - Giấy vẽ, màu vẽ - Keo dỏn, kộo C/Hoạt động dạy-học chủ yếu 71 T.g Hoạt động giáo viên Hoạt động h/sinh 1.Tổ chức 2.Kiểm tra đồ dùng 30 3.Bài a.Giới thiệu b.Bài giảng Hot ng 1: Tỡm hiu (5’) - Quan sát hình 12.1 - Trang phục nam có điểm bật kiểu - Thảo luận nhóm - HS thảo luận trả lời câu dáng, màu sắc, chi tiết trang trí ? hỏi - Trang phục nữ có điểm bật kiểu dáng, màu sắc, chi tiết trang trí ? - Các chi tiết trang trí thường nằm phận trang phục? - Các trang phục hình sử dụng cho mùa nào? - Giáo viên cho học sinh xem mẫu quần áo chuẩn bị Giáo viên chót ý: Mỗi trang phục có đặt điểm riêng tùy theo mục đích sử dụng mà kiểu dáng, màu sắc,chất liệu vải, chi tiết trang trí khác - HS quan sát nhau, phù hợp với lứa tuổi HS lắng nghe Hoạt động 2: Cách thực hiên ( 6’) - Trải nghiệm với vai trò nhà thiết kế thời trang cách vẽ thêm họa tiết trang trí vẽ màu hồn chỉnh cho hình váy, áo quần hình 12.1 - HS lắng nghe - Nêu cách thực thiết kế trang phục theo cách hiểu em? Ghi nhớ: 72 Cách tạo dáng trang phục - Học sinh nờu cỏch thc hin 02 * Dặn dò: - Su tầm tranh thiếu nhi nhận xét - Quan sát cối, trời mây mùa hè Phần bổ sung giáo án …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Tổ CM (BGH) nhận xét – kí TUẦN 34 Ngày soạn: /5 /2017 Ngày giảng: /5/2017(Tiết 3:3B,Tiết 4:3A) thuật Bài 13: Câu chuyện em yêu thích.(Tiết 2) A Mục tiêu: -Nhận vẻ đẹp đặc điểm trang phục nam, nữ lứa tuổi học sinh tiểu học -Vẽ trang trí trang phục theo ý thích -Giới thiệu, nhận xét nêu cảm nhận mình, bạn B Chuẩn bị: * Giáo viên: - Trang phục mẫu - Hình ảnh minh họa, - Giấy, màu vẽ, kéo, âm * Học sinh: - Giấy vẽ, màu v - Keo dỏn, kộo C/Hoạt động dạy-học chủ yếu T.g Hoạt động giáo viên Hoạt động häc sinh 1.Tỉ chøc 73 3’ 2.KiĨm tra ®å dïng 30 3.Bài a.Giới thiệu b.Bài giảng Hot ng 3: Thực hành Nhắc lại ghi nhớ học tiết trước Học sinh nhắc lại Thực hành: 30’ Tạo dáng trang trí ( bộ) trang phục cho nguồi mà em yêu quý vào giấy vẽ Học sinh làm giấy A3 làm theo nhóm 41 - Học sinh bắt đầu vẽ Nghe nhạc vẽ theo giai điệu nét màu giấy theo thứ tự - Giáo viên bật nhạc nhẹ nhàng cho học sinh lắng màu từ sáng đến đậm nghe cảm nhận giai điệu âm nhạc - Học sinh chuyển động - Giáo viên bật âm nhạc tăng dần sang tiết tấu thể vẽ theo giai điệu nhanh tạo cảm xúc mạnh mẽ cho học sinh âm nhạc - Giáo viên yêu cầu học sinh trưng bày thưởng thức tranh vừa tạo - Học sinh trưng bày 2.Từ vẽ tranh đến thưởng thức, cảm nhận thưởng thức màu sắc tranh vừa tạo - Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát tranh suy nghĩ, đưa nhận xét chia sẻ cảm nhận hoạt động vừa thực - Học sinh quan sát tranh - Giáo viên gợi ý: suy nghĩ, đưa Học sinh làm nhận xét chia sẻ cảm nhận - Trình bày đánh giá sản phẩm: 5’ hoạt động vừa thực - Giáo viên hướng dẫn học sinh chia sẻ ý kiến Các em tưởng tượng kết hình ảnh, màu sắc… 74 - Từ kết làm chuẩn bị tiết sau trang trí mẫu thiết kế chuẩn b 03 * Dặn dò:- Vẽ tranh đ/tài tự ch/bị cho trng bày k/quả năm học(Vẽ giấy A4) - Tìm chọn vẽ đẹp tập vẽ vẽ giấy để trng bày TUN 35 Ngày soạn: /5 /2017 Ngày giảng: 11 /5/2017(Tiết 3:3B,Tiết 4:3A) thuật Bài 13: Câu chuyện em yêu thích.(Tiết 3) A Mục tiêu: -Nhận vẻ đẹp đặc điểm trang phục nam, nữ lứa tuổi học sinh tiểu học -Vẽ trang trí trang phục theo ý thích -Giới thiệu, nhận xét nêu cảm nhận mình, bạn B Chuẩn bị: * Giáo viên: - Trang phục mẫu - Hình ảnh minh họa, - Giấy, màu vẽ, kéo, âm * Học sinh: - Giấy vẽ, màu vẽ 75 - Keo dỏn, kộo C/Hoạt động dạy-học chủ yếu T.g Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Tổ chức 2.Kiểm tra đồ dùng 30 3.Bài a.Giới thiệu b.Bài giảng Hot ụng 4: Trng by v gii thiệu sản phẩm Trình bày đánh giá - Giáo viên hướng dẫn học sinh chia sẻ ý kiến kết tồn q trình với hệ thống - Học sinh lắng nghe thực câu hỏi: + Giới thiệu mẫu thiết kế em? + Tác phẩm em thiết kết trang phục cho ai( nam, nữ) ? + Trang phục sử dụng mùa năm? - Giáo viên liên hệ giáo dục Cần phải biết trân trọng giữ gìn trang phục cách khơng bơi bẩn, Giăc quân áo sạch, xếp gọn gàn Bận trang phục phải lựa chọn phù hợp với mùa Đến nơi khác nhâu phải bận trang phục phù hợp Đánh giá Giáo viên yêu cầu học sinh tự đánh giá sản phẩm Bình chọn u thích Giáo viên đánh giá, nhận xét học sinh - Các nhóm trưng bày thuyết trình tác phẩm - Học sinh phân tích đánh giá tác phẩm dựa mục đích mục tiêu định; giải thích lý lựa chọn ý kiến đánh giá Dặn dò: Chuẩn bị sau: Bài 13 Câu chuyên em 76 yêu thích đồ dung cần Giấy vẽ, màu, hồ, kéo, gắn nhân vật 03’ * Dặn dò:- Vẽ tranh đ/tài tự ch/bị cho trng bày k/quả năm học(Vẽ giấy A4) - Tìm chọn vẽ đẹp tập vẽ vẽ giấy để trng bày 77 Thứ năm ngày 12 Tuần 35 tháng năm 2016 Bài 35 Trng bày kết học tập I Mục tiêu: - GV HS cần thấy đợc kết quả, dạy- học thuật năm học - Nhà trờng thấy đợc công tác quản lí dạy học thuật - GV rút kinh nghiệm cho dạy- học năm - HS thấy rõ đạt đợc có ý thức phấn đấu năm häc tiÕp theo - Phơ huynh HS biÕt kÕt qu¶ häc tËp cđa em m×nh II.H×nh thøc tỉ chøc - GV HS chọn vẽ đẹp phân môn(vẽ lớp vẽ nhà, có) - Dán vẽ vào bảng giấy A0 - Trng bày nơi thuận tiện trờng cho nhiỊu ngêi xem - Lu ý: Bµi cã bo, nĐp , dây treo; Có tên tranh, tên học sinh, tên lớp dới 78 Có thể trình bày phân môn - Bày tập nặn vào khay, có tên nặn, có tên học sinh - GV tổ chức cho học sinh xem trao đổi nơi trng bày để nâng cao nhận thức, cảm thụ đẹp, giúp cho việc dạy- học thuật có hiệu qủa năm sau III Đánh giá - Tổ chức cho học sinh xem gợi ý em nhận xét, đánh giá - Tổ chức cho phụ huynh xem vào dịp tổng kết - Khen ngợi học sinh có nhiều vẽ ®Đp vµ tËp thĨ líp häc tèt HếT năm HọC Giáo viên : 79 L¹i Trêng Thủ 80 ... (Tiết 7:3D ) Ngày giảng:12/9/2018 (Tiết 6:3A Tiết 7:3B ) Ngày giảng: 13/ 9/2018 (Tiết5:3C ) Mĩ thuật Bài 1:Những chữ đáng yêu ( tit 2) Hoạt động giáo viên I.Tổ chức II.Kiểm tra đồ dùng Hoạt động học. .. giảng:1/10/2018 (Tiết 7:3D ) Ngày giảng :3/ 10/2018 (Tiết 6:3A Tiết 7:3B ) Ngày giảng:4/10/2018 (Tiết5:3C ) Mĩ thuật Bài 2:Mặt nạ thú ( tit 3) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I.Tổ chức -Hát... ni dung bi học -Chuẩn bị cho học sau 30 TUẦN 14 Ngày soạn:29/11/2018 Ngày giảng :3/ 12/2018 (Tiết 7:3D ) Ngày giảng:5/12/2018 (Tiết 6:3A Tiết 7:3B ) Ngày giảng:6/12/2018 (Tiết5:3C ) Mĩ thuật Chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án mĩ thuật lớp 3 tiểu học, Giáo án mĩ thuật lớp 3 tiểu học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay