tieu luan mon quan ly kinh te

10 14 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 15:43

VIỆN KINH TẾ MÔN: QUẢN KINH TẾ ĐỀ TÀI: QUẢN TÀI CHÍNH CƠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CƠNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY A MỞ ĐẦU Tài cơng gắn liền với hoạt động nhà nước Nó vừa nguồn lực để nhà nước thực tốt chức , vừa công cụ để thực dịch vụ công, chi phối, điều chỉnh mặt hoạt động khác đất nước Trong tiến trình đổi mới, thực cải cách hành quốc gia, Đảng nhà nước ta coi đổi quản cải cách tài công nội dung quan trọng hàng đầu Nhận thức cách đầy đủ, có hệ thống tài cơng đòi hỏi thiết công tác nghiên cứu, học tập hoạt động thực tiễn cho cán nghành, cấp, đặc biệt thời kỳ đẩy mạnh cải cách hành nước ta Mặt khác giai đoạn nay, mà nước ta giai đoạn phát triển kinh tế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải cách tài nhà nước thực theo hướng “phải nhằm mục tiêu thúc đẩy sản xuất phát triển, huy động sử dụng có hiệu nguồn lực, tăng tích luỹ để tạo vốn cho đầu tư phát triển; đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên thật cần thiết, cấp bách; bảo đảm quản thống tài quốc gia, giảm bội chi ngân sách, góp phần khống chế kiểm soát lạm phát Xử đắn mối quan hệ : tích luỹ tiêu dùng; tài nhà nước, tài doanh nghiệp tài dân cư ,ngân sách trung ương ngân sách địa phương; chi thường xuyên chi đầu tư phát triển, chi bảo đảm quốc phòng an ninh, huy vốn nước vốn bên ngồi, vay trả nợ ”(Trích từ : Đảng cộng sản Việt Nam Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ VIII Nxb Chính trị quốc gia, 1996, tr.102-103).Vì tài cơng cải cách tài cơng lĩnh vực vơ quan trọng nhà nước việc quản đòi hỏi phải xác khoa học B NỘI DUNG Khái quát trình quản tài cơng Việt Nam - Khái niệm: Tài cơng tổng thể hoạt động thu chi tiền Nhà nước, phản ánh mối quan hệ kinh tế hình thức giá trị trình hình thành sử dụng quỹ tiền tệ Nhà nước nhằm thực chức vốn có Nhà nước xã hội - Khái niệm quản tài cơng: Quản tài cơng q trình lập kế hoạch, tổ chức, điều hành kiểm soát hoạt động thu chi nhà nước nhằm thực có hiệu chức năng, nhiệm vụ nhà nước Trong trình này, chủ thể quản sử dụng có chủ đích phương pháp quản công cụ quản để tác động điều hành hoạt động thu chi nhà nước Bối cảnh kinh tế - tài tác động tới quản tài cơng 2.1 Bối cảnh kinh tế - tài giới - Khủng hoảng tài tiền tệ châu Á (1997): Bắt đầu từ Thái Lan, ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, trung tâm tiền tệ lớn, giá tài sản khác châu Á (Inđonesia, Hàn Quốc, Thái Lan) tiền tệ bị giá, thị trường chứng khoán sụp đổ, tài sản giảm giá, nhiều doanh nghiệp bị phá sản thất nghiệp, nghèo - Khủng hoảng tài – tiền tệ giới (2008) từ Mỹ năm 2007: bong bóng bất động sản suy thối kinh tế nhiều nước: GDP từ 2% xuống -5% - Khủng hoảng nợ cơng: sách chi tiêu q trình quản chi tiêu cơng hiệu vay lớn, CP ngừng trệ: Từ 1985 - 1992, nợ nước OECD GDP tăng từ 55,8% - 62,7% 2.2 Bối cảnh kinh tế - tài Việt Nam - Từ đổi mới, chuyển sang KTTT: giai đoạn tăng trưởng cao 1991-1996, phủ thực thi loạt sách chuyển từ chế; giai đoạn suy thoái 19972001 ảnh hưởng khủng hoảng TCTT châu Á: cải cách thể chế theo chế thị trường, mở cửa thu hút vốn đầu tư, thương mại quốc tế, phát triển thị trường tài chính); giai đoạn phục hồi 2002-2007 với tăng trưởng ổn định, kim ngạch xuất cao; giai đoạn suy thoái 2008-2012 khủng hoảng TCTT: giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tăng trưởng bền vững an sinh xã hội - Chính sách tài khóa có tác động tích cực: Thu ngân sách đáp ứng nhu cầu chi tiêu bản, dành tỷ trọng ngày lớn cho chi đầu tư phát triển, tạo CSHT quan trọng cho phát triển; Góp phần điều tiết sản xuất tiêu dùng, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế; Dành phần đáng kể cho giảm nghèo thông qua, chương trình mục tiêu quốc gia, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 10,6% vào năm 2010 (theo chuẩn nghèo 2009) Xác định tư chiến lược cải cách tài cơng - Mục tiêu cụ thể cải cách TCC + Bảo đảm kỷ luật tài khóa tổng thể: Chính phủ quản nhu cầu giới hạn nguồn lực tài cơng cho phép, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô + Bảo đảm hiệu phân bổ huy động nguồn lực: Xác định thứ tự ưu tiên phân bổ nguồn lực, phù hợp với chiến lược kế hoạch quốc gia, ngành địa phương + Bảo đảm hiệu hoạt động: cung ứng hàng hóa dịch vụ cơng đạt hiệu mong muốn phạm vi ngân sách - Các tiêu chí quản tài cơng tốt bao gồm: + Trách nhiệm giải trình: Giải trình với cấp quản tài cơng tổng thể (khuyến nghị sách, dự báo kinh tế vĩ mô) Với đơn vị cung ứng dịch vụ cơng giải trình bên ngồi - Tính minh bạch: Thơng tin tài ngân sách phải công khai, dễ hiểu, dễ tiếp cận đáng tin cậy cho quan hành pháp, lập pháp người dân - Tính dự đốn (tính KH): Quy định chi tiêu cơng phải rõ ràng, dự báo trước thực thống nhất, có hiệu lực - Sự tham gia: người liên quan vào xây dựng, thực thi, giám sát đánh giá chương trình chi tiêu cơng Các giải pháp cải cách quản tài cơng thời gian tới 5.1 Cải cách thuế Thu ngân sách phải so sánh với quy mô kinh tế: khu vực cơng q lớn chèn ép khu vực tư hiệu cao (nên trì mức 22-23%) Bao quát hết nguồn thu cấu thu bền vững hợp Nguyên tắc mức thuế suất thấp sở thuế rộng (do mát xã hội vơ ích tỷ lệ bình phương thuế suất, giảm trốn, tránh thuế qua dịch chuyển thu nhập hay chuyển giá Tái phân phối lại thu nhập thông qua thuế: Khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực cần thiết, giảm tổn thất phúc lợi vơ ích Tạo điều kiện tăng cường lực cạnh tranh, đổi công nghệ: hệ thống thuế thống nhất, trung lập, xóa bỏ hàng rào phi thuế quan, giảm thuế nhập … Giảm tải hệ thống quản thuế: giảm chi phí tuân thủ thuế quản thu thuế, đại hóa cơng tác thu nộp tăng cường tra, kiểm tra thuế - Thay đổi tư duy: Coi đối tượng nộp thuế khách hàng, quan thuế cung cấp dịch vụ cho khách hàng, bảo đảm thỏa mãn đối tượng nộp thuế nâng cao tuân thủ đối tượng nộp thuế 5.2 Nâng cao hiệu chi tiêu công - Hiệu chi tiêu công xét theo phúc lợi xã hội Hiệu chi tiêu công phản ánh kết quản chi tiêu công, phân bổ sử dụng chi tiêu công Để nâng cao hiệu chi tiêu cơng, cần lưu ý: - Hồn thiện thể chế quản chi tiêu công: tạo môi trường pháp đầy đủ phù hợp phân bổ sử dụng chi tiêu công, bảo đảm đạt hiệu kinh tế - xã hội cao - Mở rộng công khai, minh bạch tài việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước Khắc phục tình trạng cơng khai cách hình thức, đưa vài số túy, chung chung, mà phải có giải cụ thể nhiệm vụ chi tiêu, mức độ đạt mục tiêu đề cung cấp sở liệu tương ứng để so sánh, đối chiếu xác định hiệu chi tiêu Trên sở minh bạch tài chính, tăng cường trách nhiệm giải trình cá nhân nguồn tài giao Cần tăng cường quy trách nhiệm cho cá nhân thất chi tiêu cơng, đặc biệt lưu ý trách nhiệm người đứng đầu, người phải chịu trách nhiệm sai phạm cấp thân quản cách hiệu Nâng cao lực quản chi tiêu công đôi với tăng cường hệ thống kiểm tra, giám sát chế tài nghiêm khắc để truy cứu trách nhiệm cá nhân, tổ chức gây thất thốt, lãng phí Huy động khu vực tư tham gia vào hoạt động cung ứng dịch vụ công cho xã hội Kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc tăng đầu tư tư nhân có hiệu dựa nhiều vào đầu tư công để tạo tăng trưởng Đồng thời, tạo điều kiện để khu vực tư cung ứng dịch vụ công mà họ đảm nhận 5.3 Tăng cường quản nợ cơng Quản nợ cơng q trình xây dựng thực chiến lược để quản nợ nhằm bảo đảm nhu cầu tài phủ thực trách nhiệm trả nợ phủ với chi phí thấp giai đoạn trung dài hạn thống với mức rủi ro xác định Quản việc vay nợ sử dụng nợ công chặt chẽ để bước giảm dần tỷ lệ nợ công GDP, ngăn ngừa chủ động khắc phục nguy nợ cơng, bảo đảm an tồn nợ cơng trước mắt dài hạn Các giải pháp tăng cường quản nợ cơng là: - Có kế hoạch tổng thể huy động vốn Chính phủ xây dựng cho giai đoạn, phân định theo năm, chi tiết loại thời hạn gắn liền với phương thức huy động vốn công bố rộng rãi - Xác định hạn mức vay nợ nước để định hướng việc huy động vốn nước ngồi khơng vượt q giới hạn an tồn cho phép Cần lựa chọn lĩnh vực phù hợp để vận động ODA nhằm tạo tác động lan tỏa chương trình, dự án ODA Xác định rõ công bố công khai mục tiêu quản nợ, biện pháp quản chi phí, rủi ro Phân định rõ vai trò, trách nhiệm tổ chức quản nợ công Thực công khai minh bạch thông tin nợ để chủ động phân tích, đánh giá phòng ngừa rủi ro xảy Đặc biệt ý tới khả toán nợ, giám sát chặt chẽ khoản tín dụng nhà nước, theo dõi diễn biến lãi suất tỷ giá để có điều chỉnh phù hợp Tiến hành kiểm tốn nợ cơng hàng năm Bảo đảm an toàn nợ giới hạn định nhằm giữ vững an ninh tài cân đối vĩ mô kinh tế Xác định nguồn phương thức trả nợ Bảo đảm cam kết trả nợ đầy đủ, hạn, không để phát sinh nợ hạn Bảo đảm vay sử dụng có hiệu vốn vay Việc sử dụng nguồn vốn huy động từ phát hành trái phiếu phủ nước cần đầu tư vào lĩnh vực cấp thiết, tính tốn đầy đủ hiệu đầu tư, quản chặt chẽ việc sử dụng mục đích khả hoàn vốn dự án, chương trình đầu tư 5.4 Tăng cường phân cấp quản ngân sách Việc phân cấp cần phải nghiên cứu tiến hành thận trọng, có chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tính hiệu ổn định quản ngân sách, tạo co sở cho trình cải cách tài cơng thành cơng nước ta Thực phân tách rõ ràng cấp ngân sách, hướng đến xây dựng hệ thống ngân sách đầy đủ hơn, quyền địa phương có tự chủ quyền định lớn ngân sách cấp Cho phép quyền địa phương tự chủ mức độ thích hợp việc định chi tiêu theo ưu tiên địa phương Việc đưa ưu tiên chi tiêu địa phương phải phù hợp với chiến lược mục tiêu phát triển quốc gia Trao quyền nhiều cho cấp quyền bên dưới, đặc biệt quyền sở, nơi trực tiếp cung cấp cho dân nhiều loại dịch vụ công thiết yếu Sự phân định rõ ràng luật pháp nguồn thu nhiệm vụ chi cấp tạo quyền chủ động lập kế hoạch ngân sách dài hạn khuyến khích cấp huyện, cấp xã quan tâm nuôi dưỡng phát triển nguồn thu riêng Việc đẩy mạnh phân cấp quản ngân sách đạt mục tiêu mong muốn gắn liền với việc tăng cường tính minh bạch trách nhiệm giải trình tài cấp địa phương Cần tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát quan có thẩm quyền nhằm bảo đảm tính hiệu quản ngân sách, cần đề cao vai trò quan dân cử Kiểm tốn nhà nước 5.5 Đổi chế quản chi tiêu công nhằm hỗ trợ người nghèo Xác định phạm vi trật tự ưu tiên chi tiêu công: với nguồn lực tài cơng có hạn, Nhà nước phải xác định xem cần thiết chi vào hoạt động nào, trực tiếp cung ứng dịch vụ công nào? Dành tỷ trọng chi tiêu công ngày gia tăng cho lĩnh vực dịch vụ công quan trọng, thiết yếu với đời sống đại đa số (như giáo dục, y tế, cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, thuỷ lợi…) - Phân bổ ngân sách vào dịch vụ công mà người nghèo sử dụng nhiều Thông thường, người nghèo sử dụng dịch vụ công phục vụ nhu cầu thiết yếu nhất, dịch vụ mà người nghèo dễ dàng tiếp cận tới Đồng thời, bảo đảm cấu chi ngân sách lĩnh vực dịch vụ cơng hướng vào lợi ích người hưởng thụ dịch vụ Đối với dịch vụ công quan trọng, mức phân bổ ngân sách cho tỉnh khơng thể tính đầu dân số, mà cần khoản hỗ trợ phụ thêm cho địa phương nghèo, nơi mà nhà cung ứng dịch vụ tư nhân không tham gia vào thị trường cung ứng dịch vụ - Nâng cao hiệu chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo Các chương trình cần tập trung vào đối tượng nghèo thông qua việc tăng định mức phân bổ ngân sách cho vùng nghèo đói bảo đảm phân bổ đối tượng nghèo - Mở rộng diện hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng nghèo nâng dần mức hỗ trợ, đặc biệt cần tăng cường tín dụng người nghèo nhằm tạo hội cần thiết cho người nghèo phát triển sản xuất kinh doanh, tự lực vươn lên để thoát nghèo cách bền vững 5.6 Lập ngân sách theo kết đầu Lập ngân sách theo kết đầu phương thức soạn lập ngân sách sở dựa vào đầu cần đạt để phân bổ sử dụng nguồn lực tài cách tối ưu Lập ngân sách theo kết đầu đòi hỏi ngành, địa phương thể ngân sách qua chương trình hoạt động Việc lựa chọn chương trình hoạt động thơng qua việc phân tích chi phí – lợi ích phương án chiến lược để đạt mục tiêu mong muốn 5.7 Lập khuôn khổ chi tiêu trung hạn Khuôn khổ chi tiêu ngân sách trung hạn (MTEF) trình soạn lập xây dựng kế hoạch ngân sách minh bạch, phủ, ngành quyền địa phương thống việc phân bổ nguồn lực Mục tiêu MTEF là: Tạo sở chiến lược cho việc soạn lập ngân sách, khoản chi tiêu hướng tới việc đạt mục tiêu đề Xây dựng ngân sách thống nhất, bao gồm chi đầu tư chi thường xuyên, từ nguồn lực phủ, khu vực tư nhà tài trợ Chú trọng tới hiệu hoạt động ngành, địa phương hiệu sử dụng tổng nguồn lực Đưa tầm nhìn trung hạn để địa phương lập kế hoạch cho thời kỳ trung hạn 5.8 Bảo tồn phát triển tài sản cơng Hoàn thiện thể chế Nhà nước quản lý, sử dụng tài sản công Bên cạnh văn khung quản lý, sử dụng tài sản công, cần tiếp tục xây dựng hoàn thiện văn cụ thể quản lý, sử dụng tài sản loại tài sản theo chủ thể quản Xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tài sản công quan, đơn vị; tiến hành khốn tài sản cơng khoán mua sắm sử dụng theo định mức Tăng cường tính cơng khai minh bạch mua sắm tài sản công Gắn việc mua sắm công với kết đầu sử dụng tài sản cơng Thực nghiêm khắc chế độ theo dõi, ghi chép biến động, đánh giá tài sản chế độ báo cáo tài sản công Ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực Phân cấp quản rõ ràng đơi với kiện tồn tổ chức hoạt động quan quản tài sản công trung ương địa phương Tăng cường kiểm tra, giám sát mua sắm, quản sử dụng tài sản công, xử nghiêm khắc trường hợp vi phạm.Quy trách nhiệm cá nhân thất thoát, lãng phí sử dụng tài sản cơng, đặc biệt trách nhiệm người đứng đầu C KẾT LUẬN Cải cách tài cơng nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn Cải cách tài cơng khơng mang lại lợi ích cho nhà nước, cho bộ, ngành, địa phương, đơn vị trực tiếp sử dụng nguồn lực tài cơng mà mang lại lợi ích cho tầng lớp nhân dân, người có quyền giám sát việc sử dụng nguồn lực tài cơng, đồng thời người thụ hưởng dịch vụ công cung cấp nguồn lực tài cơng Tuy nhiên, cải cách tài công vấn đề nhạy cảm, tiềm ẩn khó khăn, thách thức, vậy, cần phải quan tâm đạo có biện pháp thực cách thường xun, có chương trình, kế hoạch cho giai đoạn, với biện pháp cụ thể Có thể nói, cơng việc đầy khó khăn phải vượt qua để góp phần quan trọng vào trình cải cách hành nhà nước, để tài cơng xứng đáng với vai trò, vị trí công xây dựng bảo vệ đất nước thời kỳ ... cơng Việt Nam - Khái niệm: Tài cơng tổng thể hoạt động thu chi tiền Nhà nước, phản ánh mối quan hệ kinh tế hình thức giá trị trình hình thành sử dụng quỹ tiền tệ Nhà nước nhằm thực chức vốn có... cụ quản lý để tác động điều hành hoạt động thu chi nhà nước Bối cảnh kinh tế - tài tác động tới quản lý tài cơng 2.1 Bối cảnh kinh tế - tài giới - Khủng hoảng tài tiền tệ châu Á (1997): Bắt đầu... trọng ngày lớn cho chi đầu tư phát triển, tạo CSHT quan trọng cho phát triển; Góp phần điều tiết sản xuất tiêu dùng, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế; Dành phần đáng kể cho giảm nghèo thơng qua,
- Xem thêm -

Xem thêm: tieu luan mon quan ly kinh te, tieu luan mon quan ly kinh te

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay