SAYGO huynh thai binh

48 29 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 15:09

Đồ án tốt nghiệp thiết kế hệ thống sấy gỗ của Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng là nền tảng cơ sở lí thuyết và thực tế để sinh viên sau khi ra trường có thể hiểu và áp dụng được vào thực tế rồi từ đó có thể làm việc được. Đồ án này được sự hướng dẫn kì công, công sức bỏ ra của sinh viên rất nhiều. Do đó nó sẽ hữu ích cho các bạn đang cần
- Xem thêm -

Xem thêm: SAYGO huynh thai binh, SAYGO huynh thai binh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn